Emne

Af:
Skjult
Indlæg:
206
Medlem siden:
15-09-2010

Dr. Ingrids Forskerpris 2018

Gigtforeningen indkalder motiverede indstillinger til mulige modtagere af Dronning Ingrids Forskerpris på 100.000 kr.

Formål: Gigtforeningen uddeler Dronning Ingrids Forskerpris med henblik på
• at sætte fokus på dansk gigtforskning og profilere reumatologien som et interessant forskningsfelt
• at give aktive forskere en påskønnelse for deres indsats og en mulighed for at udvikle nye ideer samt at profilere Gigtforeningen i forskermiljøet

Uddeling: Prisen uddeles i forbindelse med den internationale gigtdag den 12. oktober 2018.

Hvem kan modtage prisen: En forsker med en målrettet og fortsat aktiv profil inden for dansk forskning med perspektiver for mennesker med gigt. En forsker, der har ydet en perspektivrig indsats og/eller resultater, der muliggør mærkbare forbedringer i forhold til forebyggelse og behandling af gigt, eller mere generelt skaber bedre muligheder i hverdagen for mennesker med gigt. Prisen kan i særlige tilfælde deles af flere forskere.
Dronning Ingrids Forskerpris kan kun modtages én gang.

Krav: Beløbet kan bruges til forskning i bred forstand. Eneste krav til prismodtageren er, at denne forpligter sig til efterfølgende at medvirke til formidling af forskningen i pressen og i Gigtforeningens blad LedSager med fokus på, hvilke konkrete muligheder forskningsresultaterne kan skabe for mennesker med gigt.

Nominering: Prisen kan ikke søges. Alle kan nominere kandidater.
Indstillingen af kandidater skal indeholde:
• En kort begrundelse for at indstille kandidaten
• Beskrivelse af relevant forskning
• Kandidatens CV
Prisens størrelse: 100.000 kr.

Indstillingen sendes til
Indstillingen med bilag sendes til Gigtforeningens forskningsadministration på forskning@gigtforeningen.dk
Indstillingen skal indsendes senest torsdag den 1. marts 2018.

Opslaget kan også ses via dette link:
https://www.gigtforeningen.dk/for-forskere/aktuelle-ansoegningsfrister/

Ingen svar endnu!