Emne

Af:
Skjult
Indlæg:
206
Medlem siden:
15-09-2010

Forskningsleder til stiftelsen Et Liv i Bevegelse

Vil du være med i oppstarten og utviklingen av et senter for fagutvikling for kiropraktorer/kiropraktikk med fokus på forskning, formidling og implementering?
Senteret skal etableres med forskere og administrativt personell primo 2018.

Det søkes etter:
Seniorforsker, fortrinnsvis med professorkompetanse, i en 5 års åremålsstilling med tiltredelse snarest mulig. Vi søker engasjement i 40-100% stilling. Stillingen kan om ønskelig kombineres med annen stilling.

Oppgaver:
ELIB har nylig mottatt en 5-årig bevilgning til opprettelse og drift av et forskningssenter. Fra før finanserier ELIB fire stipendiatstillinger og et postdoc-prosjekt. Stillingen som nå lyses ut for forskningsleder vil ha ansvar for å etablere, utvikle og koordinere forskningsaktivitetene. Samtidig skal senteret bli en ressurs for kiropraktorer i klinisk arbeid.

Kvalifikasjoner:
· Helsefaglig grunnutdanning innen kiropraktikk, fysioterapi eller medisin.
Personer med annen relevant utdanning kan også komme i betraktning.
· Doktorgrad og forskningserfaring, fortrinnsvis tilsvarende
professorkompetanse.
· Relevant arbeidserfaring vektlegges
· Beherske norsk og engelsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:
· Evne til selvstendig, systematisk og målrettet arbeid
· Gode samarbeidsevner vektlegges
· God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr
· Lønn i lønnstrinn 70-82 avhengig av kvalifikasjoner og egnethet
· Pensjonsordning
· Faglig og personlig utvikling i en spennende og utfordrende stilling.

Søknaden skal inneholde
· En kort redegjørelse om din faglige bakgrunn og motivasjonen for å søke
stillingen.
· CV
· Liste over vitenskapelige arbeid (publikasjonsliste).
· Relevante attester.
· Navn og kontaktopplysninger til minst to referansepersoner

Søknadsfrist: Søknaden sendes til post@elibforskning.no innen 15. januar 2018.

Kontaktinformasjon:
Nærmere informasjon om stillingen og stiftelsen eller andre spørsmål kan rettes til styreleder i stiftelsen Eli Magnesen på e-post emagnese@online.no

-----------------------------------------------------------------------------------------
Forskningsstiftelsen Et liv i bevegelse skal bidra til fagutvikling, kompetanseheving - og kvalitetssikring av helsetjenester innenfor nerve-, muskel- og skjelettområdet ved å stimulere til forskerrekruttering og vitenskapelig forskning.

Ingen svar endnu!