Emne

Af:
Skjult
Indlæg:
206
Medlem siden:
15-09-2010

2 ledige ydernumre i Region Hovedstaden

Region Hovedstaden opslår 2 ledige ydernumre til nedsættelse i Region Hovedstaden.

Det ene ydernummer opslås i planlægningsområde syd, Glostrup Hospitalsområde, og denne kapacitet er geografisk bundet til området.

Det andet ydernummer opslås i planlægningsområde midt, Herlevs Hospitalsom-råde, og denne kapacitet opslås med etableringspligt og geografisk binding til om-rådet i 5 år.

Nedsættelsen sker i henhold til Landsoverenskomsten om Kiropraktisk behandling mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Kiropraktor Forening.

Ansøgeren skal have tilladelse til selvstændigt virke som kiropraktor og kunne opfylde de krav og udføre de ydelser, der er beskrevet i landsoverenskomsten.

Ansøgningerne vil blive vurderet ud fra:
- Kandidat-år og autorisations-år,
- Praksiserfaring inden for såvel det private regi, hospital eller andet,
- Erfaring med patientbehandling, omfang og karakter,
- Videre- og efteruddannelse,
- Planer og mulighed for tværfagligt og tværsektorielt samarbejde,
- At klinik etableres med handicapegnet tilgængelighed og toiletforhold.

Ansøgningsskema og vejledning til udfyldelse af ansøgningen er vedhæftet.

Ansøgningsfrist: kl. 12.00, den 4. februar 2013.

Kapaciteten forventes besat inden for 12 måneder fra 1. maj 2013.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kiropraktor Jesper Wiberg, tlf. 44 66 12 13 eller juridisk konsulent Ann-Britt Nielsen, tlf. 38 66 53 05.

Ansøgningsskemaet samt relevant dokumentation sendes elektronisk til:
praksis@regionh.dk.

Praksisplanen for kiropraktik 2008-2011 kan findes på regionens hjemmeside under følgende:
http://www.regionh.dk/menu/sundhedOghospitaler/Politikker+planer+og+strategier/Praksisplaner/KPR_side_kiropraktik_praksisplan.htm

Ingen svar endnu!