Viden og Kvalitet

Det er aftalt i overenskomsten indgået med regionerne, at alle kiropraktorklinikker skal akkrediteres i løbet af de næste 3 år, hvor omkring 115 klinikker akkrediteres hvert år.

Akkrediteringen påbegyndes umiddelbart efter 1. april 2017. Det forventes at tage 8-9 måneder fra første varsel til gennemført akkreditering, og akkrediteringen gælder tre år.

Hver klinik modtager 7.500 kr. ved opstart og 7.500 kr. ved endelig akkreditering. Dvs. i alt 15.000 kr. Beløbet betales af regionerne. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) gennemfører akkrediteringen og varetager også rådgivning af klinikkerne.

Klinikker uden overenskomst kan deltage, hvis de ønsker, men skal selv afholde udgifterne.

 

Historik

Fra indgåelsen af sidste overenskomstaftale og frem til primo 2016 udviklede en overenskomstnedsat arbejdsgruppe 13 standarder, som er blevet afprøvet i 14 pilotklinikker landet over. Alle 14 klinikker har i løbet af foråret opnået endelig akkrediteringsstatus efter deres respektive Survey-besøg. Læs mere om resultater og evaluering af projektet her.

Et overenskomstnedsat udvalg afsluttede i 2010 en rapport med anbefalinger til, hvordan DDKM kan implementeres på kiropraktorområdet.

Læs kvalitetsudviklingsudvalgets anbefalinger og afsluttende rapport.

I de seneste overenskomstperioder har der bl.a. med udgangspunkt i udvalgets anbefalinger samt efterfølgende aftaler overenskomstparterne i mellem været igangsat forsøgsprojekter som led i forberedelserne til implementeringen af Den Danske Kvalitetsmodel på kiropraktorområdet. Her på siden kan du læse om udvalgte initiativer.

NIP-kiropraktik
I 2010 blev pilotprojektet 'NIP-kiropraktik' med støtte fra Kiropraktorfonden gennemført i regi af Det Nationale Indikatorprojekt (NIP). Projektet har udviklet indikatorer som basis for kvalitetsmåling og kvalitetsmonitorering af lænderygpatienter i kiropraktorpraksis. Indikatorerne er efterfølgende testet i otte kiropraktorklinikker.  Det er målsætningen, at implementeringen på længere sigt skal udbredes til en bredere skare af  klinikker.

For-analyse til tværgående klinisk kvalitetsdatabase på rygområdet
Med støtte fra Kiropraktorfonden har der i regi af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, RKKP, i 2012 været gennemført en for-analyse til afdækning af potentialerne ved en sygdomsspecifik klinisk kvalitetsdatabase på rygområdet på tværs af fagområder. 

For-analyse til diagnosekodning i kiropraktorpraksis
Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, (NIKKB) har i 2012 med støtte fra Kiropraktorfonden gennemført en for-analyse til afdækning af mulighederne for implementering af diagnosekodning i kiropraktorpraksis.

Formålet med projektet er at udvikle, teste og implementere et system til registrering af symptomdiagnoser/henvendelsesårsager/diagnosekodning i kiropraktorpraksis for bl.a. at muliggøre journaloverblik samt understøttelse af forskning og kvalitetsudvikling. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem NIKKB, Region Syddanmark og DAK-E.
Læs mere om projektet på NIKKB.dk                              

 

 

Opdateret 23. november 2016