Det faglige selskab DSK

Dansk Selskab for Kiropraktik (DSK) er professionens faglige selskab, som har til formål at fremme uddannelse, udvikling, planlægning og videnskab inden for det kiropraktiske fagområde og klinisk biomekanik i Danmark.

DSK arbejder bl.a. med etableringen af formel, kompetence- og autorisationsgivende efteruddannelse for kiropraktorer, kvalitetssikring og generelt faglig og klinisk udvikling.

DSK har blandt andet været initiativtager til kvalitetssikringsrapporten om kiropraktik og lænderyg besvær, som udkom i 2005, og de monofaglige kliniske retningslinjer for kiropraktorbehandling af lumbal nerverodspåvirkning, der udkom i 2012. 

Begge udgivelser kan hentes på DSK’s hjemmeside .

Selskabet afholder jævnligt relevante faglige arrangementer for medlemmer og andre med interesse for den kliniske biomekanik, herunder foredrag, diskussionsoplæg, post-graduat undervisning mm., hvilket ofte sker i samarbejde med NIKKB.

Selskabet har aktuelt ca. 260 medlemmer, som stort set alle er danske kiropraktorer eller stud. cand. manu fra SDU.

Læs mere på selskabets hjemmeside 

Læs folder om selskabet

Medlemmer af DSK har adgang til selskabets klub på DKF Forum, hvor møder annonceres og medlemmer kan kommunikere med hinanden.