Faglig Kongres

DKF og Kiropraktorfonden afholder i samarbejde med professionens forsknings- og videnscenter, Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB), hvert andet år en stor faglig kongres for professionen og andre faggrupper med interesse i bevægeapparatet.

Kongressen, som løber over to dage, har til formål at præsentere den nyeste viden inden for det biomekaniske område og synliggøre den forskning, der er støttet af Kiropraktorfonden.

Kongressen blev i 2016 afholdt i Århus.

Læs mere om Faglig Kongres på www.fagligkongres.dk som er kongressens officielle website.

Faglig Kongres erstatter forskningstemadagen, som Kiropraktorfonden frem til 2010 har afholdt hvert andet år i samarbejde med DKF for at synliggøre den forskning, som Kiropraktorfonden har været med til at støtte.  

 

Oktober 2017

 ---------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad var Forskningstemadag?

Kiropraktorfondens forskningstemadag 2010: Hvordan måles kvalitet på kiropraktorområdet?

Temaet for forskningstemadagen 2010 var kvalitetssikring i anledning af, at kiropraktorerne på linje med andre professioner i primærsektoren skal omfattes af Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). 

Kiropraktorerne har som én af de første professioner i primærsektoren prøvet kræfter med udvikling af indikatorer og kvalitetsmåling i kiropraktorpraksis.

Blandt talerne var den canadiske æresprofessor ved SDU John David Cassidy samt regionsrådsformand i Region Nordjylland og formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg, Ulla Astman. Derudover præsenterede en række andre forskere resultater fra deres forskning.

Man kunne bl.a. høre om resultaterne af det fondsstøttede pilotprojekt NIP-kiropraktik, der er udarbejdet i regi af Det Nationale Indikatorprojekt.

Derudover præsenterede en række fondsstøttede forskere metoder til kvalitetssikring i kiropraktorpraksis.

 Læs reportage i KIROPRAKTOREN nr. 5 2010.