Kommunikation mellem kiropraktorer og praktiserende læger er væsentlig for at sikre sammenhængende patientforløb.
Kommunikationen skal særligt finde sted, hvor der er tale om:

  • patienter der inkluderes i pakkeforløb (speciale 64) samt når de afslutter pakkeforløb
  • et længere funktionsbegrænsende sygdomsforløb, hvor patienten er sygemeldt
  • at kiropraktoren mistænker alvorlig patologi
  • at kiropraktoren har rekvireret CT- eller MR-undersøgelser eller henvist til anden sygehusafdeling i øvrigt
  • at der er foretaget røntgen- eller ultralydsundersøgelse i kiropraktorpraksis
  • at patienten er henvist fra egen læge
  • at patienten afsluttes med anbefaling af, at behandling videreføres i andet regi. 

Ved kommunikation anvendes gældende MedCom-standarder, herunder epikrise.

De 3 pakkeforløb (Speciale 64)
DKF har i forbindelse med OK 17 udarbejdet følgende vejledning om kommunikation med læger vedr. patienter i de 3 pakkeforløb. Personer, der er omfattet af forløbspakkerne er patienter med diskusprolaps i lænd eller nakke og lumbal spinalstenose.

 

Alle journaler i lægepraksis indeholder henvisningstyper til kiropraktor. Henvisningen formidles via RefHost eller sendes direkte til kiropraktorens lokationsnummer.

Kiropraktorer kan benytte kiropraktorepikrise og billeddiagnostisk epikrise til kommunikation med praktiserende læger.

Kiropraktorer og læger kan benytte korrespondancebrev til ad hoc-kommunikation (fx deling af oplysninger, prøvesvar o.l.)

Hvordan fungerer det tekniske?
MedComs vejledning om RefHost til praktiserende læger og kiropraktorer - 2.udg. december 2013

 

Historik
Dansk Kiropraktor Forening udarbejdede i 2012 en vejledning sammen med Praktiserende Lægers Organisation, Dansk Selskab for Almen Medicin og Danske Regioner, der beskriver, hvornår og hvordan kiropraktorer og alment praktiserende læger bør kommunikere. Læs vejledningen her.

Hvornår er kommunikation relevant?
Læs folder med konkrete eksempler

 


SUPPORT?
Læger og kiropraktorer kan kontakte deres journalsystemleverandører for assistance. RefHosts support kan kontaktes via linksene til højre.

SÆRLIGT FOR KIROPRAKTORER:
Gode eksempler i præsentation fra kursus om kommunikation mellem læger og kiropraktorer v. Peter Kryger-Baggesen, Faglig Kongres 2012 

SÆRLIGT FOR LÆGER:
Her kan du henvise til kiropraktorer i Medwin

Her kan du henvise til kiropraktor i Novax

Her kan du henvise til kiropraktor i XMO

Er du læge og interesseret i at få kontakt til en kiropraktor i dit lokalområde, kan du udfylde denne formular:

KIROPRAKTOREN

Har du brug for hjælp...

Der er flere muligheder, hvis du har brug for assistance til enten at sende eller modtage henvisninger - eller komme i gang med at kommunikere mere.

Find en kiropraktor