Kiropraktorfonden

Fonden hedder egentligt Fonden til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelse, men kaldes Kiropraktorfonden. 

Den drives af Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Kiropraktor Forening og har blandt andet har til formål at fremme kiropraktisk forskning og efteruddannelse samt at etablere det økonomiske grundlag for Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB) i Odense.

Fonden ledes af en bestyrelse på seks personer. Formand er regionsrådsmedlem Karsten Uno Petersen (S) og næstformand er DKF-formand Lone Kousgaard Jørgensen. Find navne på resten af bestyrelsen her hos RLTN.

Uddelinger til projekter
To gange om året uddeler fonden midler til forskningsprojekter inden for kiropraktik og klinisk biomekanik samt midler til efteruddannelse og kvalitetsudviklingsprojekter i kiropraktorpraksis.

Midlerne kan søges af kiropraktorer og andre, der beskæftiger sig med forskning og kvalitetsudvikling inden for området.

Ansøgningsfristerne er hvert år 1. marts og 1. september. Der holdes møde i fonden i henholdsvis april og oktober, hvor indkomne ansøgninger behandles.

Find det elektroniske ansøgningsskema, vejledning og instrukser her hos RLTN. OBS: Scroll helt ned for at finde link til ansøgningsmodulet. Det hedder 'Log på Efond'

Skemaet er stort set lig skemaerne, der bruges til ansøgninger til de andre sundhedsområders fonde, som regionerne er med til at administrere.

Find forretningsorden, statutter og mere info om Kiropraktorfonden på Danske Regioners/RLTN's hjemmeside

 

Download liste over uddelte midler op til 2013. (opdatering af listen er i proces)  

 

  

Oktober  2017