Køb, salg og drift

Ved køb og salg af virksomhed er der en lang række problemstillinger, du som kiropraktor skal overveje og forholde dig til. Der er tale om mange forskellige forhold, som kan være svære at overskue.

DKF har derfor udarbejdet en vejledning om køb, salg og drift af kiropraktorpraksis, som forhåbentlig kan hjælpe dig lidt på vej.


Ansættelsesforhold

Find regler og ansættelseskontrakter gældende for henholdsvis kiropraktorer og kliniksekretærer under fanen 'Løn og ansættelse', hvor du også finder vejledninger om opsigelse, ferielovgivning m.v.


Arbejdsmiljø

På Arbejdsmiljøweb.dk kan du hente gode råd målrettet bl.a. kiropraktorer, privatpraktiserende læger og fysioterapeuter om et godt arbejdsmiljø på klinikken.


Akkreditering og tilsyn

Med OK17 er indført kvalitetsakkreditering af kiropraktorpraksis i perioden 2018-2020. Processerne foretages af IKAS, og du kan læse mere om det på IKAS hjemmeside her eller her på vores hjemmeside

I 2017 er indført et nyt risikobaseret tilsyn i sundhedsvæsenet. Styrelsen for Patientsikkerhed har ansvar for tilsynet, som kiropraktorklinikker tidligst indlemmes i i 2019. I mellemtiden skal alle klinikker dog registrere sig hos styrelsen - inden udgangen af 2017 og betale et gebyr herfor.

Læs mere om dét her


Overenskomstregulerede tiltag

Læs evt. mere om Landsoverenskomst for kiropraktik, som også regulerer mange forhold vedr. klinikdrift, såfremt din klinik er tilmeldt overenskomsten.

Find blanketter, honorartabeller, attester m.v. her.


 

 

Opdateret august 2017 

Husk early bird på FK18...

Find en kiropraktor