Lønstatistik for ansatte i privat praksis

DKF, Akademikerne (AC) og Huge Consulting ApS har i efteråret 2017 gennemført en lønstatistikundersøgelse for de ansatte i private kiropraktorklinikker. Klinikejerudvalget og Ansatteudvalget har været inddraget i drøftelserne vedr. udformning af spørgeskemaet.

Undersøgelsen baserer sig på lønoplysninger fra lønnen i september måned 2017. Der er gennemført tilsvarende årlige undersøgelser siden 2013.

Hovedresultater for 2017
De væsentligste hovedresultater fra undersøgelsen for 2017 fremgår nedenfor.

De væsentligste hovedresultater fra undersøgelsen i privat praksis er følgende:
• den gnsntl. ugentlige arbejdstid i privat praksis var 30 timer
• den gnsntl. bruttoløn i sep. måned (inkl. pension) i privat praksis var 
  44.947 kr.
• den gnsntl. indtægt inkl. øvrige indtægter fra andet arbejde var 49.157
   kr.
• den gnsntl. bruttotimeløn var 402 kr. 
• kandidater, der var dimitteret i 1999 eller tidligere, havde en gnsntl.
  timeløn på 519 kr., kandidater fra 2000-2009 havde en gnsntl. timeløn på
  451 kr., kandidater fra 2010-2014 havde en gnsntl. timeløn på 473 kr. og
  kandidater fra 2015 eller senere havde en gnsntl. timeløn på 280 kr.
• den gnsntl. timeløn for kvinder var 375 kr. og for mænd 439 kr. 
• den gnsntl. timeløn varierer mellem 356 kr. i Region Sjælland (lavest)
   og 432 kr. i Region Midtjylland (højest)
• ansatte har i gnsn. 2,7 personalegoder

Undersøgelsen er gennemført ved, at samtlige medlemmer i privat praksis har fået tilsendt en e-mailinvitation med mulighed for via et link at besvare et elektronisk lønskema direkte. Der indgår 112 besvarelser i undersøgelsen.

Svarprocenten var 55 %.

Der gennemføres en lønstatistikundersøgelse igen i 2018.

Mange ansatte i kiropraktorpraksis er ansat i stillinger med en ugentlig arbejdstid, der er mindre end 37 timer. Derfor har man valgt at inddele medlemmerne i 3 grupper afhængigt af deres ugentlige arbejdstid:

• 25 timer/uge eller mindre
• 26-34 timer/uge
• 35 timer/uge eller mere

I de tabeller, hvor månedslønnen præsenteres, er medlemmerne opdelt i ovenstående grupper.

Lønstatistikken giver informationer om månedsløn i september fordelt på ugentlig arbejdstid og dimittendår/køn/geografi.

Lønstatistikken giver tilsvarende informationer om timeløn nedbrudt på ugentlig arbejdstid og dimittendår/geografi/køn.

Læs lønstatistikken for 2017

Her er statistikkerne for tidligere år:
Lønstatistik for 2016
Lønstatistik for 2015
Lønstatistik for 2014
Lønstatistik for 2013


Her finder du undersøgelsen af klinikkernes omsætning og indtjening for 2015, udgivet i 2016. En sådan undersøgelse gennemføres hvert tredje år efter aftale med Regionernes Lønnings- og Takstnævn jf. landsoverenskomst om kiropraktik

 

Senest opdateret jan 2018