Lønstatistik for ansatte i privat praksis

DKF, Akademikerne (AC) og Huge Consulting ApS har i efteråret 2017 gennemført en lønstatistikundersøgelse for de ansatte i private kiropraktorklinikker. Klinikejerudvalget og Ansatteudvalget har været inddraget i drøftelserne vedr. udformning af spørgeskemaet.

Undersøgelsen baserer sig på lønoplysninger fra lønnen i september måned 2017. Der er gennemført tilsvarende årlige undersøgelser siden 2013.

Hovedresultater for 2017
De væsentligste hovedresultater fra undersøgelsen for 2017 fremgår nedenfor.

De væsentligste hovedresultater fra undersøgelsen i privat praksis er følgende:
• den gnsntl. ugentlige arbejdstid i privat praksis var 30 timer
• den gnsntl. bruttoløn i sep. måned (inkl. pension) i privat praksis var 
  44.947 kr.
• den gnsntl. indtægt inkl. øvrige indtægter fra andet arbejde var 49.157
   kr.
• den gnsntl. bruttotimeløn var 402 kr. 
• kandidater, der var dimitteret i 1999 eller tidligere, havde en gnsntl.
  timeløn på 519 kr., kandidater fra 2000-2009 havde en gnsntl. timeløn på
  451 kr., kandidater fra 2010-2014 havde en gnsntl. timeløn på 473 kr. og
  kandidater fra 2015 eller senere havde en gnsntl. timeløn på 280 kr.
• den gnsntl. timeløn for kvinder var 375 kr. og for mænd 439 kr. 
• den gnsntl. timeløn varierer mellem 356 kr. i Region Sjælland (lavest)
   og 432 kr. i Region Midtjylland (højest)
• ansatte har i gnsn. 2,7 personalegoder

Undersøgelsen er gennemført ved, at samtlige medlemmer i privat praksis har fået tilsendt en e-mailinvitation med mulighed for via et link at besvare et elektronisk lønskema direkte. Der indgår 112 besvarelser i undersøgelsen.

Svarprocenten var 55 %.

Der gennemføres en lønstatistikundersøgelse igen i 2018.

Mange ansatte i kiropraktorpraksis er ansat i stillinger med en ugentlig arbejdstid, der er mindre end 37 timer. Derfor har man valgt at inddele medlemmerne i 3 grupper afhængigt af deres ugentlige arbejdstid:

• 25 timer/uge eller mindre
• 26-34 timer/uge
• 35 timer/uge eller mere

I de tabeller, hvor månedslønnen præsenteres, er medlemmerne opdelt i ovenstående grupper.

Lønstatistikken giver informationer om månedsløn i september fordelt på ugentlig arbejdstid og dimittendår/køn/geografi.

Lønstatistikken giver tilsvarende informationer om timeløn nedbrudt på ugentlig arbejdstid og dimittendår/geografi/køn.

Læs lønstatistik for 2017

Læs lønstatistik for 2016

Læs lønstatistik for 2015
Læs lønstatistik for 2014
Læs lønstatistik for 2013

Her finder du undersøgelsen af klinikkernes omsætning og indtjening for 2015, udgivet i 2016. En sådan undersøgelse gennemføres hvert tredje år efter aftale med Regionernes Lønnings- og Takstnævn jf. landsoverenskomst om kiropraktik