Lønstatistik for ansatte i privat praksis

DKF, Akademikerne (AC) og Huge Consultning ApS har i efteråret 2016 gennemført en lønstatistikundersøgelse for de ansatte i privat praksis. Klinikejerudvalget og Ansatteudvalget har været inddraget i drøftelserne vedr. udformning af spørgeskemaet.

Undersøgelsen baserer sig på lønoplysninger fra lønnen i september måned 2016. Der er gennemført tilsvarende årlige undersøgelser siden 2013.

Hovedresultater for 2016
De væsentligste hovedresultater fra undersøgelsen for 2016 fremgår nedenfor.

De væsentligste hovedresultater fra undersøgelsen i privat praksis er følgende:

• den gnsntl. ugentlige arbejdstid i privat praksis var 31 timer
• den gnsntl. bruttoløn i sep. måned (inkl. pension) i privat praksis var
44.661 kr.
• den gnsntl. indtægt inkl. øvrige indtægter fra andet arbejde var 47.605 kr.
• den gnsntl. bruttotimeløn var 378 kr. 
• kandidater, der var dimitteret i 1999 eller tidligere, havde en gnsntl. timeløn på 452 kr., kandidater fra 2000-2009 havde en gnsntl. timeløn på 450 kr., kandidater fra 2010-2014 havde en gnsntl. timeløn på 407 kr. og kandidater fra 2015 eller senere havde en gnsntl. timeløn på 264 kr.
• den gnsntl. timeløn for kvinder var 348 kr. og for mænd 425 kr. 
• den gnsntl. timeløn varierer mellem 324 kr. i Region Nordjylland (lavest) og 403 kr. i Region Sjælland (højest)
• ansatte har i gnsn. 3,1 personalegoder

Undersøgelsen er gennemført ved, at samtlige medlemmer i privat praksis har fået tilsendt en e-mailinvitation med mulighed for via et link at besvare et elektronisk lønskema direkte. Der indgår 102 besvarelser i undersøgelsen.
Svarprocenten var 54 %.

Der gennemføres en lønstatistikundersøgelse igen i 2017.

Mange ansatte i kiropraktorpraksis er ansat i stillinger med en ugentlig arbejdstid, der er mindre end 37 timer. Derfor har man valgt at inddele medlemmerne i 3 grupper afhængigt af deres ugentlige arbejdstid:

• 25 timer/uge eller mindre
• 16-34 timer/uge
• 35 timer/uge eller mere

I de tabeller, hvor månedslønnen præsenteres, er medlemmerne opdelt i ovenstående grupper.

Lønstatistikken giver informationer om månedsløn i september fordelt på ugentlig arbejdstid og dimittendår/køn/geografi.

Lønstatistikken giver tilsvarende informationer om timeløn nedbrudt på ugentlig arbejdstid og dimittendår/geografi/køn.

Læs lønstatistik for 2016

Læs lønstatistik for 2015
Læs lønstatistik for 2014
Læs lønstatistik for 2013

Her finder du undersøgelsen af klinikkernes omsætning og indtjening for 2015, udgivet i 2016. En sådan undersøgelse gennemføres hvert tredje år efter aftale med Regionernes Lønnings- og Takstnævn jf. landsoverenskomst om kiropraktik