Uddannelse uden for EU/Norden


Ifølge autorisationsloven kan udenlandsk uddannede få dansk autorisation som kiropraktor, såfremt uddannelsen kan sidestilles med den danske kiropraktoruddannelse. Herudover gælder krav om bestemt niveau af danskkundskaber, som er et generelt krav, der gælder for alle autoriserede sundhedspersoner fra tredjelande.

En udenlandsk uddannet kiropraktor søger om dansk autorisation hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Sundhedsstyrelsens procedure er denne: Styrelsen beder Klinisk Biomekanik på Syddansk Universitet vurdere, om uddannelsen, hvad angår niveau, varighed og indhold, kan sidestilles med den danske uddannelse. Kan den ikke det, indgår forslag til nødvendig efteruddannelse i vurderingen. Vurderingen sendes da i høring hos ansøgeren, som kan komme med indsigelser eller suppleringer. Herefter behandler styrelsen sagen, hvor erhvervserfaring og efteruddannelse tages med i en samlet vurdering. Her gælder ingen tommelfingerregler i forhold til antal år med erhvervserfaring. Der tages hver gang udgangspunkt i den enkeltes dokumenterede erhvervede kompetencer.

Her finder du mere information hos Styrelsen for Patientsikkerhed

 

Opdateret maj 2016