Som led i den indgåede overenskomst er det aftalt, at
tilskuds- og ydelsesstrukturen i 2014 skal analyseres af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra regionerne og DKF med henblik på at komme med forslag/anbefalinger til eventuelle justeringer af (tillægs) ydelses- og tilskudssystemet.

KKF- og SU repræsentanterne og andre relevante ressourcepersoner vil blive inddraget i arbejdet.

Læs mere om udvalgsarbejdet vedr. tilskuds- og ydelsesstrukturen