Kvalitetsprojekter
Der er som led i den indgåede overenskomst aftalt en række projekter i overenskomstperioden på kvalitetsudviklingsområdet.

Det drejer sig dels om:

• Akkrediteringsstandarder for kiropraktorpraksis
• Diagnosekodning og datafangst
• Tværfaglig rygdatabase

Derudover skal det i overenskomstperioden drøftes, hvilke data regionerne skal have adgang til i forbindelse med ibrugtagning og implementering af diagnosekodning.

Læs overenskomstens afsnit om kvalitetsudviklingsprojekterne

Læs om Den Danske Kvalitetsmodel og akkreditering

Læs om Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekaniks arbejde med diagnosekodning og datafangst

Læs om foranalysen til den tværfaglige rygdatabase udført ved Regionernes Kliniske KvalitetsudviklingsProgram (RKKP)

Oprettet 12. december 2013