Kiropraktorer akkrediteres i 2018-20

Hvad er seneste nyt? 
5. april 2018: Kiropraktorklinikker med overenskomst i Region Syddanmark har snart alle haft surveybesøg fra IKAS. Hovedstadens klinikker får besøg i efteråret 2018, og de fleste klinikker i Region Midt er varslet og får surveybesøg i det nye år. 

De næste tidspunkter for varsling (en mail fra IKAS til klinikkens mailadresse) er nedenstående datoer. 8-9 måneder senere følger surveybesøg:

*1. august 2018 – Region Sjælland
*3. december 2018 – Region Nord + enkelte klinikker i det nordlige Region Midtjylland
De eksterne surveys er planlagt til perioden januar 2018 - marts 2020. Ved spørgsmål: kontakt Caroline Lund, Kvalitetskonsulent i IKAS, tlf: 2096 1760, email: clu@ikas.dk

Hvordan er det?
I KIROPRAKTOREN marts 2018 kan du møde den første klinik, der har gennemført akkrediteringsprocessen.
 
Her på Youtube kan du se videoer med kiropraktor Eva Lysgaard, Roskilde, som fortæller, hvordan det er at blive akkrediteret. Hendes klinik deltog i pilottesten, hvor standarderne blev udviklet i 2015 og -16.

Du kan også se kiropraktor Trond Mehlum fortælle, hvordan det foregår ved survey-besøg her.


SPØRGSMÅL & SVAR

Sundhed.dk - Hvordan opdaterer jeg klinikkens personale?
Det er ikke muligt at slette ansatte eller tilføje personer under fanen "personale".  Derfor skal du tilføje personale, som ikke fremgår under fanen "personale", i fritekstfeltet. Fremgår der personer under "personale" som ikke længere er på klinikken, bedes du kontakte din region.

IT-sikkerhed?
Klinikken sikrer backup, hindring af uretmæssig adgang til personoplysninger, fx personlige passwords, logningslister (kræves), kryptering, firewalls og antivirusprogrammer og forholdsregler ved forsøg på uretmæssig adgang til personoplysninger. Læs mere her.

Der skal være styr på, hvem der har adgang til fx journalsystem, lønsystem m.m. Det betyder også, at du løbende skal se på logningslisterne fx for at se, hvem der har været i de forskellige journaler og evt. afklare unødig adgang.

Hvis min klinik bliver akkrediteret, vil klinikken i så fald også leve op til EU´s persondataforordning?
Nej, men du vil være godt på vej. Læs mere om, hvordan du bliver klar til EU-forordningen her.

Hvad er akkreditering?
Kort fortalt er akkreditering en form for kvalitetssikring af klinikkens indretning og rutiner, som allerede nu sker hos læger og speciallæger. Klinikken skal dokumentere, hvordan den lever op til 13 kvalitetskrav kaldet standarder, der handler om fx hygiejne, journaler, patienttilfredshed

Du kan også blive klogere på, hvordan et survey foregår ved at se IKAS´ video.

Hvem gennemfører akkrediteringen?
Det er Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) som gennemfører akkrediteringen samt rådgiver også klinikkerne undervejs. Find kontaktoplysningerne her på siden ude til højre Der er løbende dialog og samarbejde mellem DKF og IKAS. 

Det er en særligt uddannet kiropraktor samt en konsulent fra IKAS –såkaldte surveyors, der besøger klinikken og gennemgår, hvordan den lever op til standarderne.

Hvornår skal min klinik akkrediteres?
Se her, hvornår din region modtager varsel. Det er IKKE DATO FOR SURVEY, som først sker 8-9 måneder EFTER varslet.

Hvad med klinikker uden overenskomst?

Klinikker uden overenskomst får tilbud om at tilmelde sig akkreditering og fik 7. april mail 2017 fra IKAS udsendt af DKF, hvor de kan læse om vilkår og tilmelding, som også kan læses her hos IKAS.

Hvor kan jeg læse mere?
På IKAS' sider om kiropraktorakkreditering

Hvordan kan jeg følge med?
Du kan tilmelde dig IKAS' nyhedsbrev vedr. kiropraktorområdet - find det her

Afholdes introduktionskurserne på hverdage eller weekender?
De afholdes på hverdage med enten begyndelsestidspunkt om eftermiddagen eller i dagtimerne og cirka 1-2 måneder efter, at din klinik har modtaget varselsmail fra IKAS. 

Find info om næstkommende kurser her hos IKAS Kurserne, som er gratis, foregår i dét område, som står for at skulle akkrediteres.  

Hvem og hvor mange må deltage i introduktionskurserne?
Det er tanken, at der må deltage 2 fra hver klinik, men man kan ofte stille med flere. Det kan eksempelvis være den akkrediteringsansvarlige kiropraktor (typisk en ejer) og en sekretær eller kiropraktoransat. Ved spørgsmål kontakt IKAS' kvalitetskonsulent Caroline Lund på 2096 1760 eller clu@ikas.dk

Hvad er en standard?
Standarderne skal opfattes som en ramme, klinikken selv er med til at udfylde. Det vil sige, at standarderne ikke fortæller, hvordan klinikken skal håndtere opgaver/procedurer i praksis, men i stedet de områder, hvor
der skal arbejdes med kvaliteten.

Hvad handler de 13 standarder om?
KVALITET OG PATIENTSIKKERHED
1. Den faglige kvalitet og anvendelse af god klinisk praksis
2. Patientsikkerhed
3. Utilsigtede hændelser
4. Patienters oplevelse af kvalitet og klagemuligheder
KLINIKRUTINER
5. Forebyggelse af identitetsforveksling af patienter
6. Patientjournalen, datasikkerhed og fortrolighed
7. Billeddiagnostik
8. Parakliniske undersøgelser
9. Hygiejne
10. Førstehjælp
LEDELSE OG ORGANISATION
11. Klinik-information
12. Ledelse af kvalitet
13. Ansættelse, introduktion og kompetenceudvikling 
Find standarderne her hos IKAS

Hvordan er det at blive akkrediteret? 
Her kan du hører, hvordan Kiropraktor Trond Mehlum oplevede at have survey-besøg.

Hvad er jeg som kiropraktor forpligtet til, når jeg bruger medhjælp?
I vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp er følgende præciseret:

Som kiropraktor har du pligt til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed ved udvælgelse, instruktion og tilsyn med den person der delegeres til. Klinikkens ledelsen har ansvar for at personalet er instrueret og oplært i de relevante arbejdsopgaver samt at føre tilsyn med udførelsen heraf.

Reference: vejledning om autoriserede sundhedspersoner benyttelse af medhjælp, vejl. Nr 115 af 11/12/2009 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129042

Håndhygiejne - må jeg gå med ringe og ure?
Det anbefales at fingerringe, armbånd, armbåndsur og andre smykker under albueniveau ikke anvendes ved patientkontakt eller andre rene og urene opgaver.

Håndhygiejne, som SKAL finde sted mellem hver patient, kan udføres enten som hånddesinfektion eller håndvask, men hånddesinfektion er første valg.
Læs mere om hygiejne her.

Hvad er kravene til arbejdstøj?
En arbejdsdragt er den beklædning, man har iført sig eller eventuelt taget ud over sit eget tøj for at reducere risikoen for overførsel af smitte.
Ved en almindelig arbejdsdragt i sundheds- og plejesektoren forstås en
beklædning, man ved arbejdets start tager på og umiddelbart efter endt arbejdsdag tager af og lægger til vask.

Se IKAS´ spørgsmål og svar-sektionen her

 

 

april 2018