Nyhedsmail udsendt 6. marts 2017

Kære ejer af overenskomstklinik,

 

Der ikke lang tid til takeoff - og vores OK17-messe på topmøderne er lige om hjørnet.

·         Lørdag 25. marts: Golf Hotel, Randersvej 2, 8800 Viborg

·         Søndag 26. marts: Comwell, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

·         Lørdag 1. april: First Hotel Copenhagen, Molestien 11, 2450 Kbh. SV


OK17 handler det om kl. 14:45-16:30 - lige efter dén del, der handler om at udvikle nyt målprogram (kl. 9-14.30).

Har du meldt dig til? Du skal blot skrive til pr@danskkiropraktorforening.dk og angive, hvilket topmøde du deltager i.
Find program, flyer m.m.:
www.danskkiropraktorforening.dk/arrangementer

 

VI HAR DROPPET DE LANGE FOREDRAG OG GIVER DIG MULIGHED FOR AT FÅ SVAR
I stedet for 2-3 timers oplæg og talerstol, slår vi 6 stande op, der handler om de centrale dele af OK1. Vi gør det sjovt at gå rundt til de forskellige stande!


1. ’20 spørgsmål til OK-fessoren’

2. Akkrediteringsstand

3. Spinalstenosestand
4. Prolapspakkestand
5. Kommunikationsstand
6. Systematisk efteruddannelse


Så ønsker du at høre om akkreditering, pakkeforløb eller bare tankerne bag overenskomsten – ja, så kan du få svaret i direkte dialog med din bestyrelse og de klinikere og eksperter, der ved noget om sagen. Og vil du ikke høre om systematisk efteruddannelse, men gerne om pakkeforløb – ja, så bestemmer du selv, hvilke stande du besøger. Vi ses!


STATUS I ØVRIGT

·         Selve OK17-teksten med de endelige formuleringer forventes klar i næste uge, hvor vi sender den ud via mail. Efterfølgende sender vi den fysisk med posten.

·         Vi har lavet en lille folder til patienter om det nye, der træder i kraft 1. april – find den her, hvor vi også har vores forslag til, hvad man kan sige til patienterne m.m.

·         IKAS har offentliggjort rækkefølgen for akkreditering, de 13 standarder og håndbog – klik ind og se. På www.danskkiropraktorforening.dk/akkreditering har vi svaret på en række hyppige spørgsmål om akkreditering

·         På trapperne er en implementeringsmanuel, som bl.a. indeholder forslag til tekst i epikriser til patientens egen læge

·         www.danskkiropraktorforening.dk/ok17 er indgangen til vores information, som er målrettet henholdsvis kiropraktorer, sekretærer, patienter og læger/sundhedsuddannede. Find fx udkast, der viser prisniveau på de nye ydelser og honorarer; link til vores OK17-quiz med konkurrence, forhandlingsaftalen med ydelsesbeskrivelser og Q&A’s

·         Det er især side 24 og frem i forhandlingsaftalen, at du kan læse om de nye §53 og §64 – husk, ordlyden kan ændre sig i forhold til den endelige udgave, der kommer i næste uge

SPØRGSMÅL– ELLER INPUT?
Send en mail eller ring:
>
dkf@danskkiropraktorforening.dk eller 3393 0400

Glem ikke at komme til topmøde om nye mål + OK17:

>Skriv til pr@danskkiropraktorforening.dk og angiv, hvilket topmøde du deltager i Viborg (25/3), Middelfart (26/3) og København (1/4).


Med venlig hilsen

Dansk Kiropraktor Forening
www.danskkiropraktorforening.dk


***********************
Twitter.com/KiropraktorenDK

Instagram.com/DKF_kiropraktik

Facebook.com/Kiropraktorguide

 

 

 

Nyhedsmail udsendt 20. januar 2017


Emne OK17-INFO - nr. 1: Årets implementeringsopgave 

Kære klinikejer,
En af årets store er begivenheder er implementering af den nye overenskomst, der træder i kraft 1. april.

Det er en ledelsesopgave at tage hånd om processen i klinikken, men som du måske har læst i DKF Info, så forbereder vi sammen med NIKKB aktiviteter og materialer, som kan hjælpe dig og klinikken godt på vej.

NYE YDELSER, TILSKUD OG PAKKER
I første omgang gælder det indkøring af de nye ydelser, tilskud og forløbspakker. De andre elementer i aftalen, fx kvalitetsakkreditering og efteruddannelse, følger deres egne processer, som først starter op efter april. Alle får mere information om planen i forhold til akkreditering i slutningen af februar.

DKF og Danske Regioner er ved at færdiggøre selve overenskomstteksten, som forventes at ligge klar i slutningen af februar. Indholdet bliver som i forhandlingsaftalen, men vær opmærksom på, at der kan forekomme mindre redaktionelle ændringer af den endelige ordlyd, og overenskomsten vil også være bedre layoutet og grundigt korrekturlæst.

Vi har lavet et udkast, som viser de nye ydelsesnumre samt NIVEAUET for de nye honorarer og patientandele – vær opmærksom på, at de anførte beløb ikke er endelige. De skal løn- og pristalsreguleres, hvilket sker i marts, hvorefter vi udsender de endelige honorartabeller.
Find udkastet her på danskkiropraktoforening.dk (pdf)

HVILKE HJÆLPEVÆRKTØJER KAN DU SE FREM TIL?
Blandt andet disse:
- En implementeringsmanuel
- ’Spørgsmål og svar’-sektioner
- Forslag til, hvad kiropraktorer og sekretærer kan sige til patienter om fx den nye prisstruktur og pakkeforløbene
- Forslag til indhold i epikriser til læger
- Info-materialer til patienter
- Workshops 3 steder i landet sidste weekend i marts og første weekend i april - samtidigt med topmøde om nyt målprogram

MÅLRETTEDE NYHEDSBREVE
Cirka hver 3. uge (og ved behov) til og med april sender vi nyhedsbreve som dette til alle ejere af en overenskomsttilmeldt klinik.

På samme måde sender vi nyhedsbreve til kliniksekretærer og til ansatte kiropraktorer. De bliver udsendt få dage efter, at vi har sendt nyhedsbrevet til jer.

Alle nyhedsbreve vil være tilgængelige via www.danskkiropraktorforening.dk/ok17 når de er udsendt.

Mailen til sekretærerne sender vi efter weekenden. Den vil kort forklare hovedpunkterne i den ny overenskomst og komme med forslag til, hvad man kan sige til patienterne allerede nu. Mailen til de ansatte vil ligesom denne mail være en opstartsmail. 

> Nyhedsbrevene til kliniksekretærerne sender vi til den mail, klinikken er registreret med hos os. Videresend venligst mailen til sekretærerne, eller bed den/dem, der står for dén at videresende den. Nyhedsbreve til ansatte sender vi direkte til dem.

HVAD KAN DU GØRE ALLEREDE NU?
Vi anbefaler, at du/I i klinikkens ledelse:
1) læser forhandlingsaftalens sider om de nye §53 og §64 – især side 24 og frem
2) udpeger en person, der er ansvarlig for implementeringen i klinikken
3) datosætter mindst et personalemøde om overenskomsten. Det kan være en god ide med både et møde for alle typer ansatte og et eller flere møder med klinikkens kiropraktorer. Måske er der også brug for separate møder med hver enkelt personalegruppe. På dagsordenen kan være en gennemgang af ydelsesbeskrivelserne fra forhandlingsaftalen eller i første omgang DKF’s OK-folder, som vi sendte ud i december – find folderen på www.danskkiropraktorforening.dk/ok17

ER DU I TVIVL OM NOGET – ELLER HAR DU INPUT?
Send en mail eller ring til os: > dkf@danskkiropraktorforening.dk eller 3393 0400

Med venlig hilsen Dansk Kiropraktor Forening