OK17-INFO udsendt 1. februar 2017

Emne: OK17-Info til sekretærer - nr. 1: Den nye overenskomst


[Er du ikke kliniksekretær, så videresend venligst til sekretæren/sekretærerne – læs meget gerne mailen først]

Kære sekretær(er) i klinik tilmeldt kiropraktoroverenskomsten,

Som du nok har hørt om, sker der noget 1. april. Den nye overenskomst mellem Danske Regioner og Dansk Kiropraktor Forening træder i kraft. Vi kalder den OK17. Til og med april måned vil vi cirka hver 3. uge sende dette OK17-INFO-nyhedsbrev til jer kliniksekretærer, ligesom vi også sender OK17-nyhedsbreve til klinikejere og ansatte kiropraktorer i overenskomstklinikker.

Alle udsendte nyhedsbreve kan findes via: danskkiropraktorforening.dk/ok17

HVAD GÅR DET NYE UD PÅ?
Danske Regioner har ønsket at ensrette priserne, og det betyder blandt andet nye ydelser, honorarer og tilskud, og så skal alle klinikker med overenskomst akkrediteres i løbet af 2018-20.

Akkreditering er meget kort fortalt en form for kvalitetssikring af klinikkens indretning og rutiner, som allerede nu sker hos læger og speciallæger. Klinikken skal dokumentere, hvordan den lever op til 13 kvalitetskrav, der handler om fx hygiejne, journaler, patienttilfredshed m.v. En særligt uddannet kiropraktor – en såkaldt surveyor - besøger klinikken og gennemgår, hvordan den lever op til kravene. I slutningen af februar kan vi fortælle mere om planerne for akkrediteringen, og der bliver sendt direkte mails til alle klinikker med dato, information og indkaldelse til opstartsmøde 8-9 måneder inden surveyorens besøg. Der bliver hjælp og vejledning at få undervejs i processen.

Her er ændringerne i den nye tilskuds- og ydelsesstruktur i overskrifter:
1. Nye førstegangskonsultationer i speciale 53
Førstegangskonsultationer (forundersøgelser) bliver opdelt efter, hvornår eller om patienten har været tilset i klinikken af en kiropraktor tidligere. Patientens udgift bliver cirka som i dag, dvs. ca. 350 kr. for en patient, der har været i klinikken inden for det seneste år, ca. 461 kr. for en patient, der har været i klinikken inden for 1-3 år, og ca. 575 kr., hvis det er mere end 3 år siden eller patienten aldrig har været til kiropraktor i klinikken før. Hertil kommer evt. tilskud fra Sygesikringen 'danmark', som fortsætter på samme niveau som nu.

2. Nye opfølgende konsultationer i speciale 53
De opfølgende konsultationer bliver opdelt i 'almindelige', 'afgrænsede' og 'udvidede' efter 7 kriterier. Hvis 1 kriterie er opfyldt, er det en 'almindelig opfølgende konsultation'. Hvis 2 eller flere kriterier er opfyldt, er det en 'udvidet'. Er ingen kriterier anvendt, er det en 'afgrænset'. Patientens udgift er på samme niveau som nu, det vil sige ca. 187 kr. for en afgrænset, ca. 301 kr. for en almindelig og ca. 416 kr. for en udvidet. Hertil kommer evt. tilskud fra 'danmark', der fortsætter på samme niveau.

3. §64 kun til 3 sygdomme fremover
Fra 1. april er det kun patienter med tegn på diskusprolaps i lænd og nakke (dvs. lumbal eller cervikal nerverodspåvirkning) samt med rygmarvsforsnævring (dvs. lumbal spinalstenose), som kan få det større tilskud fra §64 i et særligt pakkeforløb. Til gengæld er tilskuddet meget højt, så patienten kun skal betale mellem 200-270 kr. pr. konsultation. Kan patienten få tilskud fra 'danmark', bliver udgiften kun 50-65 kr.

HVAD KAN MAN SIGE TIL PATIENTER?
(OBS: Tal med klinikejeren/ejerne om du skal følge vores forslag)
Måske er der nogle patienter, der selv spørger til det nye. Måske er der nogle, som du eller I ved, vil sætte pris på at blive informeret om, at der sker noget nyt 1. april. Vi har et par forslag til, hvad man kan sige til dem.

Hvad kan man generelt sige om det nye?
”1. april gælder nye regler for tilskud og honorarer hos kiropraktorer. Langt de fleste patienter vil ikke mærke nogen forandring.”

Hvad kan man sige til patienter, der ønsker uddybning?
”Danske Regioner har ønsket at ensrette priserne og gøre det mere overskueligt for patienterne. Det betyder, at der er vedtaget helt klare regler for, hvad en førstegangskonsultation koster – afhængigt af hvornår du sidst har været til kiropraktor. Har du ikke været i klinikken inden for de sidste tre år, skal kiropraktoren ofte foretage en større undersøgelse og/eller behandling, end hvis du har været der for nylig. Derfor koster denne konsultation mest. Det samme gælder de opfølgende konsultationer. Er der tale om en enkel konsultation er det billigere, end hvis der skal gives mere omfattende behandling eller vejledning.”

Hvad kan man sige til patienter, der i dag får tilskud fra §64?
”1. april kommer nye regler for blandt andet særordningen, der hedder §64. Får du i dag det lille ekstra tilskud fra denne ordning, vil du måske opleve nye priser. Der kan måske blive tale om, at din udgift bliver 10-20 kr. højere end i dag. Grunden er, at Danske Regioner har ønsket at ensrette priserne og gøre det mere overskueligt for patienterne.”

Hvad kan du sige til patienter efter den 1. april?
”Er prisen ikke den samme, som den plejer at være, kan der være forskellige grunde til det: - Du er måske blevet behandlet under §64-ordningen, der nu er ændret. - Det er mere end 12 måneder siden, du sidst var til kiropraktor. - Der er blevet lavet nye objektive regler. - Du er kommet ind i et pakkeforløb. Husk, at Sygeforsikringen ’danmark’ stadig giver tilskud til kiropraktorbehandling.”

HVORDAN KAN DU FORBEREDE DIG? 
- Se, hvordan honorartabellen CIRKA kommer til at se ud 1. april
- Læs mere på om det nye på www.danskkiropraktorforening.dk/ok17  - Tal om forandringerne med din chef/dine chefer - og dine kolleger, hvis du har nogle 
- Tag DKF’s OK17-quiz, hvor du kan vinde hovedtelefoner

Skriv til os, hvis du har spørgsmål eller input: dkf@danskkiropraktorforening.dk

Bedste hilsner fra
Dansk Kiropraktor Forening

Tlf: 3393 0400 danskkiropraktorforening.dk   

 

 

20/1 2017