Info til dig, der er borger/patient


Dét er Danske Regioner og Dansk Kiropraktor Forening helt enige om. Derfor indfører man pr. den 1. april 2017 tre behandlingspakker med nyt højt tilskud og en mere gennemsigtig prisstruktur.

1. april 2017 kan kiropraktorklinikker tilbyde nye behandlingspakker, der sikrer billig og overskuelig behandling til patienter med diskusprolaps eller spinalstenose. For alle andre patienter er prisniveauet stort set det samme – og du mærker sikkert ingen forskel. Der er dog sket noget nyt.

Prisen første gang efter, hvornår du sidst var der
For hvor det indtil 1.april – meget firkantet sagt – har været kiropraktoren selv, der har  vurderet, hvilken behandlings- og priskategori du som patient passer ind i, bestemmes prisen fra den 1. april af mere  gennemskuelige kriterier.

Fx vil prisen på en førstegangskonsultation afhænge af, hvornår du har været til kiropraktor i klinikken før. Er det under et år siden, så kiropraktoren allerede har lavet en journal til dig, er det billigere, end hvis det er mere end tre år siden, du sidst var hos kiropraktoren, eller du aldrig har været der før.

Udgiften for en førstegangskonsultation er som i dag, dvs. ca. 350 kr. hvis du har været tilset i den pågældende kiropraktorklinik inden for det seneste år, ca. 460 kr., hvis du har været tilset inden for 1-3 år, og ca. 575 kr. hvis det er mere end 3 år siden eller du aldrig har været i klinikken før. Hertil kommer evt. tilskud fra 'danmark'.    

I denne folder kan du læse mere om det nye, der starter 1. april i de overenskomsttilmeldte kiropraktorklinikker.

Hvad går de tre pakker ud på?
De to af pakkerne er til patienter med diskusprolaps. Der er et forløb til diskusprolaps i nakken og et til prolaps i lænden. De ligner hinanden meget.Strukturen er som du kan se her på billedet. Det er bygget op om 4 faste konsultationer over 8 uger, som evidensen foreskriver. Forløbet følger anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer.

 
Udover de 4 såkaldte milepælsundersøgelser, kan du og kiropraktoren aftale mellemliggende konsultationer efter behov.

Spinalstenose også kaldet rygmarvsforsnævring er en tilstand, hvor der i varierende grad optræder forsnævrede pladsforhold i rygmarvskanalen (spinalkanalen) som følge af aldersbetinget slid og forandringer.Patienter med spinalstenose har oftest smerter i benene og reduceret gangdistance. Pakkeforløbet til disse patienter består af 3 såkaldte faste undersøgelser over 12 uger, men indimellem kan kiropraktoren og du aftale mellemliggende besøg efter behov.

Strukturen er som du kan se i grafikken. 

Udover de 3 faste kontroller i løbet af de 12 uger kan du og kiropraktoren aftale mellemliggende konsultationer efter behov.

Højt tilskud fra det offentlige
I et pakkeforløb giver det offentligt et nyt højt tilskud på 60% på førstegangsundersøgelsen og 40% på alle de efterfølgende. Det normale tilskud er i snit 20% til almen kiropraktik.

Så selvom konsultationerne i pakkeforløbene oftest er mere omfattende end almindelige opfølgende kiropraktorkonsultationer, er udgiften for dig som patient mellem 205-270 kr. pr. konsultation i pakkeforløbet. Er du medlem af Sygeforsikringen 'danmark', kan du med det nuværende leje i 'danmark'-tilskuddene få reduceret udgiften yderligere, så du blot betaler 50-60 kr. pr. konsultation. 
 

Læs mere om diskusprolapspakken her på Kiropraktorguide

Læs mere om spinalstenose-pakken

Er du læge eller sundhedsuddannet, kan du læse mere her

 

 

 

Marts 2017