Om de nye ydelser i speciale 53

Opdateret 21. december 2017

Hvorfor kommer der nye ydelser og tilskud?
Danske Regioner har ønsket at ensrette priserne, og det betyder blandt andet nye ydelser, honorarer og tilskud. Find den nye tabel via boks til højre

Hvad går de nye typer førstegangskonsultationer ud på? 
Førstegangskonsultationer (forundersøgelser) er opdelt efter, hvornår (dvs. hvilken dato), eller om patienten har været tilset i jeres klinik af en kiropraktor tidligere.

Hvad med 'danmark'?
Tlskuddene fra 'danmark' er på niveau med før. Find oversigten over tilskudsstørrelserne her hos 'danmark' 

Hvordan er det med de nye opfølgende konsultationer?
De bliver opdelt i 'almindelige', 'afgrænsede' og 'udvidede' efter 7 kriterier. Hvis 1 kriterie er opfyldt, er det en 'almindelig opfølgende konsultation'. Hvis 2 eller flere kriterier er opfyldt, er det en 'udvidet'. Er ingen kriterier anvendt, er det en 'afgrænset'. Patientens udgift er på samme niveau som nu, det vil sige ca. 187 kr. for en afgrænset, ca. 301 kr. for en almindelig og ca. 416 kr. for en udvidet. Hertil kommer evt. tilskud fra 'danmark', der fortsætter på samme niveau. Find de nye honorarer via boks til højre. Kriterierne kan du læse om i overenskomsten eller i vores pjece 'OK17's ydelser'  eller på bagsiden af oversigten her

 
 

Om de nye pakkeforløb - den nye speciale 64

Hvad sker der med ordningen speciale 64?
Nu er det kun patienter med tegn på diskusprolaps i lænd og akke (dvs. lumbal eller cervikal nerverodspåvirkning) samt med rygmarvsforsnævring (dvs. lumbal spinalstenose), som kan få det større tilskud fra speciale 64 i et særligt pakkeforløb. Til gengæld er tilskuddet meget højt, så patienten kun skal betale mellem 200-270 kr. pr. konsultation. Kan patienten få tilskud fra 'danmark', bliver udgiften kun 50-65 kr. med de gældende tilskudsstørrelser. 

Hvad går pakkeforløbene ud på?
Kort sagt er pakkeforløbene forløb bygget op om en grundig forundersøgelse og så få opfølgende undersøgelse på bestemte tidspunkter, samt herudover hvad der vurderes at være behov for af mindre konsultationer indimellem. Efter første konsultation skal kiropraktoren (med patientens samtykke) give patientens praktiserende læge besked om, at han/hun er startet i dette forløb hos kiropraktoren - og i afslutningen skal kiropraktoren orientere om, hvordan det er gået med forløbet. Undersøgelse, diagnose, behandling, men især også vejledning og opfølgning fylder meget i kiropraktorens opgaver i forløbet. Kiropraktoren skal følge med i, hvordan sygdommen udvikler sig, og hver gang vurdere om der er behov fx billeddiagnostisk undersøgelser på hospital eller vurdering for operation. 

Hvad indeholder prolapspakkerne?
Pakkeforløbet til diskusprolaps i lænden og nakken er ens. De består begge af 4 faste forløbskonsultationer til undersøgelse, rådgivning og behandling i løbet af 8 uger. Efter den første konsultation (forundersøgelsen) tilses patienten til de særlige opfølgende konsultationer i henholdsvis uge 2, 4 og 8 - de kaldes også for milepælsundersøgelser. I løbet af de 8 uger kan det være relevant med ekstra konsultationer.

Hvad foretager kiropraktoren sig i prolapsforløbene?
Ved den første konsultation foretager kiropraktoren en grundig undersøgelse og lægger en behandlingsplan. Kiropraktoren vejleder om, hvordan smerterne skal håndteres, hvordan prognosen ser ud, og hvordan patienten skal forholde dig i hverdagen og på jobbet. Udover vejledning og rådgivning kan kiropraktoren ved behov give anden behandling, for eksempel manuel behandling, og instruktion i øvelser. I et prolapsforløb hos kiropraktoren følges patientens symptomer altid løbende. Såfremt der i forløbet viser sig behov for akut supplerende undersøgelse, kan kiropraktoren henvise til videre udredning på hospitalet. Efter 8 uger slutter det særlige tilskudsberettigede forløb. Hvis smerterne er væk inden 8 uger, afsluttes forløbet tidligere. Hvis der efter 8 uger stadig er smerter i benene, tages der stilling til, hvordan det videre forløb skal tilrettelægges. En patient kan maksimalt være i pakkeforløb i 6 måneder.

Hvor kan jeg læse mere om nerverodspåvirkning og diskusprolaps?
På Kiropraktorguide kan du læse mere - og se små klip - om diskusprolaps i lænden og i nakken og også læse om pakkeforløbet, der siden 2014 har eksisteret til patienter med diskusprolaps i lænden

Hvad er lumbal spinalstenose?
Det danske ord er rygmarvsforsnævring, for der er tale om, at rygmarvskanalen er forsnævret på grund af aldringsforandringer i
rygsøjlen, så det er en tilstand, der ofte ses hos ældre. Forsnævringen  skaber et tryk på nerverne, som kan medføre symptomer ud i benene, såsom udstrålende smerter, tunghedsfornemmelse, nedsat gangdistance og dårlig balance. Symptomerne kommer ofte af at stå og gå og kan ofte lindres, hvis man bøjer sig forover eller sætter sig ned. 

Skal prolapsen være konstateret ved skanning for, at patienten kan inkluderes i forløbet?
Nej, pakkeforløbet omfatter patienter, som kiropraktoren har fundet kliniske tegn på nerverodspåvirkning hos. Det er nemlig et symptom på diskusprolaps og viser sig bl.a. ved udstrålende smerter i balder/ben eller skuldre/arme. 

Kan alle diskusprolapspatienter inkluderes i et pakkeforløb?
Der er et par betingelser. Symptomerne skal være opstået inden for tre måneder, og forløbet er kun for voksne over 18 år. For spinalstenose må symptomerne ikke være af længere varighed end et år.

Hvor længe må man være i et pakkeforløb?    
Prolapspakkeforløbene varer sådan set kun 2 måneder og spinalstenosepakken varer 3 måneder. Maksimalt må en patient kun være i et pakkeforløb i 6 måneder. 

Gives det høje tilskud også til de mellemliggende konsultationer?
Ja, det gives til alle konsultationer i pakkeforløbet. Opfølgende konsultationer mellem milepælsundersøgelserne koster patienten cirka 205 kr. Herudover kommer evt. tilskud fra 'danmark'.


 

Om akkreditering

Hvad er akkreditering?
Kort fortalt en form for kvalitetssikring af klinikkens indretning og rutiner, som allerede nu sker hos læger og speciallæger. Klinikken skal dokumentere, hvordan den lever op til 13 kvalitetskrav, der handler om fx hygiejne, journaler, patienttilfredshed m.v. En særligt uddannet kiropraktor – en såkaldt surveyor - besøger klinikken og gennemgår, hvordan den lever op til kravene.

Hvornår skal min klinik akkrediteres?
De første omkring 30 klinikker får besøg af en surveyor i starten af 2018 og fik tilsendt mail fra IKAS 3. april. Det er de fynske klinikker, som har overenskomst med regionerne (ydernummer). De sidste klinikker akkrediteres efter planen i slutningen af 2019. Se planen her på kort hos IKAS  Klinikker uden ydernummer ses ikke på kortet. De har fået tilsendt mail fra IKAS (via DKF) 7. april. De 14 klinikker, der deltog i pilottesten i 2015/16, har også fået mail fra IKAS.

Hvor kan jeg læse mere om akkreditering? 
På vores underside www.danskkiropraktorforening.dk/akkreditering kan du læse mere, men klik ind på kiropraktorsiderne hos IKAS for der finder du alle facts og detaljer: fx en oversigt over rækkefølgen for akkrediteringen, de 13 standarder som klinikkerne akkrediteres ud fra, en håndbog og vejledning, herunder information til klinikker uden overenskomst og meget mere.   Du kan også tilmelde dig et nyhedsbrev om kiropraktorakkrediteringen.

Hvem kan hjælpe?
IKAS kan rådgive - så du kan kontakte IKAS´ kvalitetskonsulent Caroline Lund - find nummer og mailadresse her


> Send os dit spørgsmål - er det relevant for flere, lægger vi det op her:
DKF@danskkiropraktorforening.dk

 

 

Oprettet 1/2 - opdateret december 2017

Se de nye honorartabeller

Find en kiropraktor