Undersøgelse af omkostninger og indtjening
Ifølge den indgåede overenskomst er det aftalt, at næste indtjenings- og omkostningsundersøgelse på kiropraktorområdet gennemføres i 2019 på baggrund af regnskab 2018.

Udgifterne til undersøgelsen afholdes af Kiropraktorfonden.

Læs den senest gennemførte indtjenings- og omkostningsundersøgelse for indtjeningsåret 2016.