Q&A for kiropraktorer - Dansk Kiropraktor Forening

Spørgsmål, der kan opstå, når kiropraktorklinikker skal implementere prolapsforløbet

Denne liste med spørgsmål og svar bliver udbygget efterhånden, som vi støder på flere spørgsmål og får flere erfaringer med forløbet i praksis. Kontakt DKF's sekretariat, hvis du har et spørgsmål.

Kan der afviges fra de fastlagte tidsintervaller i de 4 fastlagte ydelser?
JA. Der er i begrænset omfang mulighed for at tilpasse tidsintervallerne til den enkelte patient. I virkelighedens verden fungerer tingene sjældent helt så stift, som prolapspakken lægger op til.

Kan der lægges yderligere behandlinger ind i forløbet?
JA. Og det kan være forskelligt. om der bruges 1030 eller 1031 på de mellemliggende konsultationer. Fx: Hvis patienten kun skal monitoreres neurologisk i den inflammatoriske fase, så bruges 1030, men hvis der skal behandles, vil det oftest være en 1031. Det er meget forskelligt, hvad patienten har behov for både kommunikationsmæssigt, behandlingsmæssigt og undersøgelsesmæssigt.

Er prolapsforløbet dyrere for patienten end at anvende de almindelige ydelser i behandling af deres prolaps?
Man kan ikke sige, det er for dyrt, da det drejer sig om forskellige ’varer’. De fire ydelser i prolapsforløbet (1040/1041, 1042, 1043 og 1044) indeholder ’andet og mere’ end de tilsvarende ydelser, der koster det samme (1012, 1011, 1032).

Hvordan forklarer "gamle patienter", at det er en anden pris, end de er vant til? 
Fortæl, at det er et helt andet og helt nyt forløb skræddersyet til behandling af diskusprolapspatienter. Med den rette kommunikation med patienten bør forskellen kunne forklares, evt. ved at forklare alle de dele, der indgår i forløbet i forhold til den behandling de evt. tidligere har fået i forbindelse med andre problematikker. 

Er det meget tidskrævende, når der skal gives besked til egen læge?
Det afhænger helt af, om man er vant til at kommunikere med lægerne. Adspurgt svarer kiropraktorer, som bruger prolapspakken, at det ikke er tidskrævende. Der er tale om at udvikle og indarbejde nye rutiner og få etableret et godt samarbejde med lægen. Når lægen kender een/kiropraktoren, lettes mange arbejdsgange. Det er klart, at struktur i journal og systematik i arbejdsgang gør forskellen samt fortrolighed med de elektroniske redskaber, der bruges til at kommunikationen med lægerne. Læs mere om kommunikation med læger og teknikken her

Skal der sendes epikrise til lægen ved 2 og 4 uger?
Nej, der skal sendes epikrise ved start og ved afslutning.

Hvilke informationer er vigtige for lægen?
En kortfattet meddelelse om, at patienten er undersøgt og der foreligger mistanke om lumbal nerverodspåvirkning eller prolaps, og at patienten derfor er overført til prolapsforløbspakken. Herudover de vigtigste informationer og positive fund fra den objektive undersøgelse, der understøtter mistanken om rodpåvirkning. Se konkrete eksempler på epikriser i slideshowet fra kurset om prolapsbehandling fra Faglig Kongres 2014

Er det et ufravigeligt krav, at patienten ikke må have haft bensmerter i mere end 1 måned?
Nej, men der skal være tale om en akut rodsmerte, og de fleste tilfælde falder ind under dette kriterium.

Hvad gør man, hvis der er usikkerhed om diagnosen?
Erfaringerne viser, at det på tidlige stadier kan være svært at stille diagnosen. De færreste patienter har en komplet præsentation med alle kliniske fund. En mistanke baseret på en positiv nerveudstrækningstest og gerne et enkelt neurologisk udfaldssymptom vil anses for velbegrundet. Igen – dette er helt og aldeles kiropraktorens vurdering.

Hvor mange af de skønnede 10.000 patienter som konsulterer kiropraktor med akut nerverodspåvirkning kom i prolapsforløb i 2014?
1053


 

Brug for inspiration?

Hansen&Hansen har haft over 30 patienter i pakkeforløbet. Deres bedste råd lyder:

1. Hold et møde på klinikken, så man holder hinanden op på, at alle kiropraktorer implementerer prolapspakken på lige fod.

2. Skriv i epikrisen til lægerne, at prolapspakken er et overenskomstmæssigt og kvalitetssikret tiltag for nerverodspatienter.

3. Send en kort skrivelse og DKF's foldere målrettet sundhedsuddannede til de nærmeste praktiserende læger, så de får kort og præcis info om, hvad prolapspakken er for en størrelse.

Læs om Hansen&Hansens erfaringer, men også om erfaringer fra Roskilde Rygcenter:

Find en kiropraktor