Honorarer, takster og tilskud

Honorarer og tilskud efter Landsoverenskomst om kiropraktik.
Honorarerne reguleres hvert halve år på basis af udviklingen i de regionale lønninger samt nettoprisindekset.

Bemærk, at patienter kun kan få tilskud til ultralydsydelser udført af kiropraktorer, der har opnået et kompetenceniveau svarende til niveau 1 EFSUMB-standarden. Kiropraktoren skal inden ydelsen benyttes dokumentere den gennemførte efteruddannelse overfor regionen.

Honorarer pr. 1. oktober 2017
Speciale 53
Speciale 64

Stigningen pr. 1. oktober 2017 udgør 0,75 procent.

Bemærk, at honorarer, tilskud og patientbetaling ikke længere afrundes til hele kroner, men angives med decimaler ligesom på alle de andre praksisområder. Det er først og fremmest en gevinst for patienterne. For den nye fremgangsmåde medfører, at selv de små patienttilskudsbeløb vil blive reguleret løbende og dermed med tiden blive større, hvor de før har stået i stampe i længere tid, fordi beløbene aldrig kom over grænsen, hvor der skulle rundes op til næste hele kronebeløb.

Honorartabellen er ændret, fordi der 1. april 2017 indføres ny ydelses- og tilskudsstruktur, som du kan læse mere om her
************************

Foredragsvirksomhed
Hvis du som kiropraktor skal holde foredrag/forelæsninger og/eller deltage i en efterfølgende diskussion på en offentlig institution henvises til Akademikernes takst for foredragsvirksomhed i den offentlige sektor. Læs gældende honorarer

 


Attester

Forsikringsattester
Forsikring og Pension har opsagt aftalen om forsikringsattester med udgangen af april 2016.

Såfremt du anmodes om at udfærdige en attest til brug for et forsikringsselskab, skal du derfor selv fastsætte dit honorar og vilkår (fx betalingsbetingelser) for udfyldelse af den pågældende attest.

Socialt-kiropraktisk samarbejde med kommunerne
Honorarerne for attesterne for det socialkiropraktiske samarbejde følger reguleringen af Lægeforeningens attester for tilsvarende attester. Disse attester reguleres en gang årligt pr. 1. april.

Attesthonorarer pr. 1. april 2016
KIR 115: 186 kr.
KIR 125: 414 kr. 
Læs mere om de forskellige KIR-attester. (linket virker ikke - vi arbejder på at finde nyt, red. august 2017)


Blanketter

Rejseafregning
DKF refunderer transportudgifter efter nærmere aftale, hvis du i forbindelse med et tillidshverv skal til et møde eller lignende. Benyt rejseafregningsblanketten for 2018.

Kørselsgodtgørelse
DKF udbetaler efter nærmere aftale kørselsgodtgørelse, hvis du i forbindelse med et tillidshverv i foreningen skal til et møde eller lignende.
Følgende takster er gældende pr. 1. januar 2018:
Kørsel under 20.000 km årligt: 3,54 kr. pr. km
Kørsel over 20.000 km årligt: 1,94 kr. pr. km

Yderregister
Hvis du skal til- eller afmelde dig yderregisteret eller har ændringer til din nuværende praksisform herunder meddelelser om flytning af praksis, skal dette meddeles DKF og den pågældende region.

Yderregisterblanketten udfyldes og indsende til DKF, som sørger for at ekspedere den videre til regionen.

Indmeldelse
Indmeldelsesblanketter til både studentermedlemsskab og ordinært medlemskab udfyldes og indsendes til DKF.

Turnus
Blanketter til brug i turnus kan du finde her