Her finder du tekster, der vejleder og giver gode råd om data og it-sikkerhed.    

 

Artikelserie i 2017

DKF og NIKKB har fokus på vejledning om it og sikkerhed. Det sker bl.a. gennem artikelserie i KIROPRAKTOREN.

Nr. 1: Hacking, kidnapning og tyveri af data
Første artikel fra marts hedder "Ny patient from hell". Her kan du møde den tidligere hacker Morten von Seelen, som i forsommeren rejste rundt med NIKKB roadshow - find hans slideshow her - da han i dag arbejder med cybersikkerhed hos Deloitte, der udbyder fx sikkerhedstjek af ens it-park.   
I artiklen kan du også møde en kiropraktor, der har prøvet at få kidnappet data gennem en såkaldt phishingmail, og i "Gør din it-partner ansvarlig" kan du læse Janni Bang fortælle om de krav til it-sikkerhed, som kiropraktorklinikker skal leve op til i den overenskomstaftalte kvalitetsakkreditering. Find artiklerne her på Issuu.com

Nr. 2: Cookies
Princippet i den allerede gældende cookielovgivning er, at når man placerer en lille stump kode på andre menneskers computere, så skal man spørge om lov. I artiklen "Big Brother" kan du læse om de forskellige typer af cookies og forstå, hvorfor du som kiropraktor med en hjemmeside bør sætte dig ind i dem, især det varsles, at man fra maj 2018 vil slå en del hårdere ned lemfældig omgang med de såkaldte tracking cookies. Læs artiklen om cookies her
  

Hvad går lovgivningen ud på?

I 2014 bragte KIROPRAKTOREN artikler om reglerne vedr. håndtering af sundhedsdata og patientoplysninger. De er skrevet af advokaterne Pernille Østergaard og Nis Peter Dall, begge fra advokatfirmaet Bird & Bird, efter aftale med Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik:

Om reglerne:
Introduktion: Håndtering af sundhedsdata og patientoplysninger (KIROPRAKTOREN februar 2014)

Hvilke oplysninger indhentes, og i hvilke situationer må de videregives?
Indhentelse og videregivelse af helbredsoplysninger (KIROPRAKTOREN juni 2014)

Det er vigtigt at afklare, om du er dataansvarlig eller databehandler:
Databehandleraftaler og sikkerhedskrav (KIROPRAKTOREN oktober 2014)

Find Persondataloven her på Retsinformation.dk

 

It-sikkerhed i akkrediteringen 

Fra 2018-20 skal samtlige kiropraktorklinikker med overenskomst (og de klinikker uden overenskomst, der ønsker det) akkrediteres af Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) som aftalt i OK17

Af de 13 standarder handler den ene, standard 06, om patientjournalen, datasikkerhed og fortrolighed.  

 

Opdateret juni 2017