30. juli 2015

Fuldt optag og søgning steget med 18% 

Når kiropraktoruddannelsen Klinisk Biomekanik på Syddansk Universitet slår dørene op til et nyt studieår, er det med 92 nye studerende. De 85 studiepladser er mere end fyldt op, og over 200 har fået afslag.

Intet mindre end 318 har søgt om optagelse på kiropraktorstudiets 5 år dedikeret muskler, led og skelet. Dét er en stigning på 18% i forhold til sidste år, hvor i alt 262 søgte ind. Et studie for både hoved og hænder: Kiropraktorstuderende øver sig i det nye IT-baserede færdighedslaboratorium I-lab på Syddansk Universitet. Foto: Hanne Loop, 2014

Adgangskvotienten landede på 10,0, som er i den høje ende af skalaen. Det er højere end på det populære jurastudie, hvor kvotienten landede på 9,4 på Københavns Universitet. Det er til gengæld lavere end på de i år meget søgte medicinstudier, hvor kvotienten landede på henholdsvis 11,2  på Københavns Universitet og 10,9 på Syddansk Universitet.

Se alle optagelses- og ansøgningstal hos Uddannelses- og forskningsministeriets


Søgningen til kiropraktoruddannelsen har været stigende siden 2008, som var et katastrofalt ansøgnings-år for alle videregående uddannelser pga. gymnasiereformen. 

107 har søgt klinisk biomekanik som 1.prioritet. Det er på niveau med sidste år, hvor 114 havde uddannelsen til kiropraktor øverst på ønskelisten.

208 af de 318 ansøgere har søgt optag gennem kvote 2. Det svarer til 65%.

I mange år kunne optages 65 på studier, men stigende søgning og efterspørgsel på kiropraktor betød, at Syddansk Universitet fik lov til at øge optaget til 85 sidste år.

Studiestart sker to gange om året, så den ene halvdel af de 92 nye studerende starter i september, den anden i februar.


FAKTA OM KIROPPRAKTORUDDANNELSEN:
>At blive kiropraktor tager i alt 6 år. 

>5 års studier i klinisk biomekanik på Syddansk Universitet, hvor 80-90% af bachelordelen består af fællesundervisning med de medicinstuderende i de basale medicinske fag, giver autorisation som kiropraktor.

>Den efterfølgende 1-årige praktiske supplerende uddannelse i en kiropraktorklinik giver såkaldt ret til selvstændigt virke, så kiropraktoren kan behandle patienter på egen hånd og drive klinik.

>Der er kun 1 kiropraktoruddannelse i Danmark, og da der findes ikke lignende kiropraktoruddannelser i Sverige, Norge, Finland eller Tyskland. 

>Kiropraktoruddannelsen hedder klinisk biomekanik blev etableret i 1994 på Syddansk Universitet.

Se film og læs mere om klinisk biomekanik

23. juli 2015

Nyt fra verdensforbundet

Den succesfulde verdenskongres i maj fylder naturligvis en del i World Federation of Chiropractics (WFC) kvartalsrapport juni 2015, der lige er udsendt. Det betyder, at der er mange danske kiropraktoransigter i nyhedsbrevet, der minder om et lille tidskrift.

Nyhedsbrevet, der bærer titlen WFC's Quarterly World Report, omtaler bl.a. den danske kongresplanlægger Gitte Tønner, åbningstaler professor Jan Hartvigsen, to danske prismodtagere henholdsvis NIKKB-seniorforsker Alice Kongsted og professor Charlotte Leboeuf-Yde samt NIKKB-forskerne Lise Hestbæk og Mette Jensen Stockendahl, som var med til at bedømme posters.

Den netop aftrådte generalsekretær David Chapman-Smidt, der har fungeret som WFC's administrative leder siden forbundets dannelse i 1988, bliver takket og hædret og hans sidste beretning aflagt ved kongressen kan læses i uddrag.  

Engelske Richard Brown, tidl. direktør for den engelske kiropraktorforening, overtog Chapman-Smiths titel 1.juni. Chapman-Smidt er dog ansat i endnu 12 måneder for at sikre en god overdragelse fra den gamle til den nye leder.

Nyhedsbrevets sidste del bringer udvalgt nyt fra medlemslandene. Her kan man læse om en veloverstået kongres og fornyet samling i Israel, nye juridiske rettigheder og akkrediteret uddannelse i det helt nye medlemsland Malaysia, genvalg af den spanske formand, ny formand i Schweiz, velafholdt obligatorisk relicensing seminar i Thailand og fine resultater af en 'chiropractic awareness week' afholdt af den engelske kiropraktorforening.

Quarterly World Report omtaler også WFC's deltagelse i WHO's årsforsamling, der også fandt sted i maj måned.23. juli 2015

Danskere med til at planlægge lændesmerternes internationale kongres

Den tværfaglige verdenskongres for lændesmerter, som holdes hvert tredje år, finder næste gang sted i Singapore efteråret 2016.

Professor, forskningsleder ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet samt seniorforsker ved NIKKB, Jan Hartvigsen, er del af den videnskabelige planlægningsgruppe sammen med bl.a. fysioterapeut, pH.d. Hanne Albert fra Syddansk Universitet. 

Jan Hartvigsen skal også tale på kongressen, der har overskriften 'PROGRESS IN EVIDENCE BASED DIAGNOSIS AND TREATMENT'.

Kongressen blev i 2013 holdt i Dubai og afholdes af følgende samarbejdspartnere North American Spine Society, University of New England Main, Dept. of Rehabilitation, Sciences and Physiotherapy, University of Ghent, og Vert Mooney Spine and Sport Foundation. 

Den finder sted 31. oktober - 2. november 2016. Der åbnes for tilmelding i starten af 2016, men allerede nu kan man tilmelde sig nyhedsbrev på kongressitet: www.worldcongresslbp.com

Den danske kiropraktorkongres Faglig Kongres 2016 finder sted umiddelbart efter nemlig den 10.-12. november 2016.23. juli 2015

Smerteguide og mobilnakker i BT


Mandag 20. juli indtog ryggene dagbladet BT med Sisse Fiskers historie som case og kiropraktorforskning som baggrund. Anledningen var undersøgelsen fra Syddansk Universitet, der viser, at rygsmerter ofte vender tilbage.

"Rygproblemer er en stor udfordring, fordi smerterne rammer så mange og gør, at folk mister evnen til at arbejde og leve et godt liv.” udtaler kiropraktor Peter Kent, en af forskerne fra undersøgelsen.Det hjælper at søge behandling hos læge, kiropraktor eller fysioterapeut, fastslår artiklen. Rådet lyder, at hvis smerterne påvirker dit liv, er de ikke gået i sig selv efter en uge eller forværres de kraftigt i løbet af få dage, så søg hjælp. 

Peter Kent refererer studier, der viser sammenhæng mellem rygsmerter og bevægelsesmønstre. Er der mønstre, der forårsager smerterne, kan det derfor hjælpe at forsøge at ændre på dem og forhindre smerterne i at vende tilbage.

Rygpatienter kan også arbejde med at lære at leve med smerterne, udtaler Peter Kent. Artiklen indeholder en guide til, hvordan og råd om, hvordan smerterne kan lindres med fx træning, normal bevægelse varierede stillinger m.v.

Generelt mangler der meget mere viden, siger Peter Kent og udtaler:

"Hele området med muskel- og ledproblemer får ikke den støtte til forskning, det burde. Det er den dyreste faktor for samfundet i forhold til dens indvirkning på folks arbejdsliv og velfærd."

9. juli bragte BT et dobbeltopslag om begrebet mobilnakke, der tog udgangspunkt i det stigende brug af mobile enheder og risiko for nakkesmerter.
BT henvendte sig til professor og forskningsleder ved IOB og seniorforsker ved NIKKB, Jan Hartvigsen, der udtalte sig til citat til artiklen. 

"Ondt i nakken er generelt et stigende problem, og vores mobil- og tabletvaner bidrager uden tvivl til det. Den nye teknologi er kommet hurtigt ind i vores hverdag, og vi er stadig ved at inde ud af, hvordan vi skal håndtere den bedst muligt. Brug af teknologi påvirker kroppen fysisk, og derfor ser vi denne epidemi," siger han blandt andet.7. juli 2015

Operationer fylder i sundhedsforsikringer

Forsikringsselskaberne udbetalte i alt 1,3 milliarder kroner i 2014 til behandling af danskerne. Omkring 60 procent, svarende til 780 millioner kroner, gik til operationer mod 54 procent året før.

​Over to millioner danskere har nu en sundhedsforsikring, viser de nyeste tal fra Forsikring & Pension. Og det er særligt, når danskerne selv skal betale for en operation, at de trækker på deres sundhedsforsikringer.
 
Omkring 60 procent af de samlede erstatningsudbetalinger på 1,3 milliarder kroner i 2014 gik til at betale forundersøgelser, operationer og genoptræning.

Det viser, at operationsforløb ofte er ganske dyre. Udgifter til danskernes psykolog- og psykiaterbehandling udgjorde i 2014 knap 15 pct. af udbetalingerne mod 13 procent året før. Siden 2003 har sundhedsforsikringerne i stigende grad finansieret danskernes behandlingsbehov hos psykolog og psykiater.
 
Sundhedsforsikringerne er især vigtige for stressramte danskere, fordi den offentlige sygesikring ikke giver tilskud til psykologhjælp, der ydes på grund af stress.
 
Godt 20 procent af erstatningsudbetalingerne gik i 2014 til at betale for danskernes behandling hos fysioterapeut og kiropraktor mod knap 25 procent året før. I kroner og øre svarer det til en nedgang på ca. 80 mio. kr.

Se hele opgørelsen her

 

30. juni 2015

Sommerlukket i uge 29-31

Sekretariat holder sommerlukket i uge 29-31 (fra den 13. til den 31. juli).

Ved uopsættelige spørgsmål af juridisk eller personalemæssig karakter kan chefkonsulent Annette Bonne kontaktes (mobil 2926 2591) og ved  mediehenvendelser kommunikationschef Christian Ankerstjerne (mobil 2083 8984).

Andre uopsættelige spørgsmål kan rettes til direktør Jakob Bjerre (mobil 2671 1602).

God sommer!

 

30. juni 2015

Fodterapeuten

Det seneste nummer af Fodterapeuten, de statsautoriserede fodterapeuters blad, minder mere om en lilesøster til KIROPRAKTOREN end vi er vant til.

For udover forsidehistorien, et stort interview med DKF’s formand, Lone Kousgaard Jørgensen og fodterapeuternes formand, Tina Christensen, er der en omfattende artikel om vokseværk med fokus på kiropraktor Lene Hare-Mortensen fra Kaserneklinikken i Holbæk.

Du kan læse hele bladet her: http://ipaper.fodterapeut.dk/Fodterapeuten/2015/Fodterapeutennr3juni2015/  

 

30. juni 2015

Lotte Frits Zeeberg fratræder

Kommunikationskonsulent i Kiropraktik & sundhed, Lotte Frits Zeeberg, er fratrådt. Lotte har nemlig fundet nyt spændende arbejde som kommunikationsmedarbejder på Det Kongelige Teaters Balletskole i Odense, hvor hun også bor.

Lotte har arbejdet i Kiropraktik & sundhed siden foreningen holdt til i en lejlighed på Amager, kun afbrudt af en årrække på TV2 og en periode på NIKKB. DKF og Kiropraktik & sundhed ønsker Lotte god vind i fremtiden!26. juni 2015

15 kiropraktorer færdige

Dekan Ole Skøtt fra Syddansk Universitets sundhedsvidenskabelige fakultet ønskede i dag 15 nyuddannede kiropraktorer fra Klinisk biomekanik tillykke - med en uddannelse, som er af meget høj kvalitet og enestående i Norden.

- Befolkningen bliver ældre, det får stor betydning for patientsammensætningen fremover, hvor den tredje alder varer 20 år. Patienterne får flere sygdomme, når de bliver ældre, og I får et stor ansvar for at stille den rette diagnose. Som kiropraktorer skal I altså også kunne se sammenhængen mellem forskellige sygdomme; ikke kun sygdomme i bevægeapparatet. Det mener vi, at I er godt rustet til med det tværfaglige og –videnskabelige samarbejde, I har oplevet på Fakultetet. Lykke til, sagde han i sin tale til dem.

Efter overrækkelsen af eksamensbeviserne, holdt de to repræsentanter fra kandidatholdet, Sandra Furnes og Johannes Mackeprang, tale for holdet. De havde lavet en alternativ undersøgelse af , hvor særligt deres hold har været. Den fremlagde de fuld af humor, men fik også vist, hvor godt styr de har på videnskabeligt arbejde og statistik.

Efter et musikalsk cello-indslag fra Syddansk Musikkonservatorium, holdt forskningsleder, professor Berit Schiøttz-Christensen, Medicinsk Rygafdeling, Rygcenter Syddanmark, festforelæsning.

- Da jeg blev kandidat, havde jeg den samme følelse, som jeg tror, I har: Hvad er det for et ansvar, jeg skal til at tage? Det er et stort ansvar, og I skal bare tage det, for vi glæder os til at arbejde sammen med jer, sagde hun blandt andet til de nye kiropraktorer.


 

26. juni 2015

Konference i Canada

Canadian Chiropractors Association holder konference og udstilling i Niagara Falls den 16.-18. september 2015.

På konferencen sættes der især fokus på evidens i forbindelse med patient- og praksisindsatsen. Programmet byder derudover på en lang række spændende talere og begivenheder.

Der er rabat på konferencegebyret frem til og med den 30. juni. Læs mere om konferencen her: www.ccaconvention2015.ca  

 

25. juni 2015

Sundhedsdoktor

DKF og Sundhedsdoktor (SD) mødtes den 9.  juni for at drøfte de foreløbige erfaringer efter at Codan Care er skiftet fra SOS til SD.

Den værste knast er SD's ’klippekortsystem’ med bevilling af 6 behandlinger, hvor ydelser med tillæg tæller for to behandlinger, hvilket forvirrer både patienterne og kiropraktorerne.

På trods af vedholdende opfordringer fra DKF om at tælle behandlinger som resten af verden, fastholder SD. Efterfølgende er der dog opstået tvivl om dette, fordi en medarbejder i SD telefonisk har fortalt det modsatte til Troels Gaarde, hvilket han har orienteret om på Forum. Ledelsen i SD fastholder dog i skrivende stunde fortsat deres særlige måde at tælle på, men DKF fortsætter med at presse på for at få det ændret.

De væsentligste konklusioner fra mødet var i øvrigt, at SD ændrer deres procedure, så det igen bliver patienterne der skal kontakte SD, når der er behov for flere behandlinger og at SD ikke ønsker at intervenere i behandlingsløbene og derfor typisk også bevilger yderligere behandlinger, når patienten efter drøftelse med kiropraktoren anmoder herom.

På forum er der redegjort nærmere de øvrige resultater af dialogen med SD.

 

LÆS FLERE NYHEDER FRA 1. og 2. kvartal i 2015


LÆS ÆLDRE NYHEDER

 

5. maj 2015

Flertal vil give massører ret til at manipulere

Det er netop kommet til Dansk Kiropraktor Forenings kendskab, at et flertal i Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg (med undtagelse af S, SF og RV) ønsker at give registrerede alternative behandlere (de såkaldte RAB-godkendte behandlere), fx massører, ret til at foretage manipulationsbehandlinger.

Den 28. april 2015 har et flertal i Sundhedsudvalget (V, DF, EL, LA og KF) afgivet en beretning om ændring af retsstillingen for udvalgte behandlere. I beretningen står der bl.a. at læse:

”Et flertal i udvalget (V, DF, EL, LA og KF) (…) ønsker (…) at sidestille (…) RAB-godkendte behandlere med læger og kiropraktorer, for så vidt angår manuel behandling af kroppens led, herunder manipulationsbehandlinger.

Flertallet pålægger derfor regeringen inden den 13. maj 2015 at fremsætte et lovforslag, der sikrer, at de nævnte faggrupper får ret til at udføre manuel behandling af kroppens led, herunder manipulationsbehandlinger bl.a. omfattende nakke og ryg.

(…)

Lovændringen vil ikke ændre overordnet på kiropraktorernes autorisation og dermed tilskudsberettigelse.

Kiropraktorerne bevarer autorisationen, uddannelseskravene, titelbeskyttelsen og de offentlige tilskud.”

Beretningen kan læses i sin helhed her: http://www.ft.dk/samling/20141/almdel/suu/bilag/1369/1523544.pdf

De vigtigste bilag her:

Ordførernotat: http://www.ft.dk/samling/20141/almdel/suu/bilag/1337/1522209.pdf

Svar fra Sundhedsministeren om baggrunden for de nuværende regler og evt. initiativer til at ændre dem: http://www.ft.dk/samling/20131/almdel/suu/spm/699/svar/1140505/1375333/index.htm)

Sundhedsstyrelsen har i tilknytning til sagen netop anmodet om svar på en række spørgsmål vedr. manipulation, og Dansk Kiropraktor Forening har sammen med NIKKB afgivet følgende høringssvar:

Høringsvar, Bilag A, Bilag B

Dansk Kiropraktor Forening er i øvrigt fuld gang med at tage kontakt til politikere m.fl. for at få et overblik over situationen og påvirke det videre forløb.

Det vurderes ikke sandsynligt, at der vil blive fremlagt et lovforslag allerede den 13. maj. Det betyder, at et lovforslag tidligst fremsættes efter et valg, når det nye folketingsår begynder til oktober.

Bestyrelsen vil på et ekstraordinært møde i næste uge drøfte sagen og vil endvidere inddrage hele det politiske niveau i foreningen (kredsbestyrelserne, Samarbejdsudvalgsmedlemmer, Dansk Kiropraktor Råd m.fl.) på det årlige sommer-seminar den 29.-30. maj 2015.

FAKTA: Hvad er en beretning?

"Når et udvalg har afsluttet sit arbejde med et forslag, skriver udvalget en betænkning. Men hvis udvalget ønsker at have mere tid og arbejde videre med forslaget i den følgende folketingssamling, kan udvalget vælge at skrive en beretning i stedet for.

En beretning indeholder udvalgsmedlemmernes holdning til forslaget. Hvis disse holdninger deles af et flertal i Folketinget, vælger ministeren typisk at tage højde for det og ændre forslaget, når ministeren genfremsætter det i den følgende folketingssamling.

Udvalget kan også skrive beretninger over emner, der ikke har været behandlet som forslag i Folketingssalen. F.eks. kan udvalget tildele en minister en ”næse” i en beretning."

Kilde: ft.dk