18. december

Lønstatistik 2014 for ansatte i privat praksis

DKF, Akademikerne (AC) og Huge Consultning ApS har i efteråret 2014 gennemført en lønstatistikundersøgelse for de ansatte i privatpraksis. Klinikejerudvalget og Ansatteudvalget har været inddraget i drøftelserne vedr. udformning af spørgeskemaet.

Undersøgelsen baserer sig på lønoplysninger fra lønnen i september måned 2014. Der blev gennemført en tilsvarende undersøgelse i 2013.

Hovedresultater for 2014
De væsentligste hovedresultater fra undersøgelsen for 2014 sammenholdt med 2013 fremgår nedenfor. Oplysningerne for 2013 er angivet i parentes med kursiv.
De væsentligste hovedresultater fra undersøgelsen i privat praksis er følgende:
• den gnsntl. ugentlige arbejdstid var 30 timer (30)
• den gnsntl. bruttoløn i sep. måned (inkl. pension) var 44.750 kr. (43.191 kr.)
• den gnsntl. indtægt inkl. øvrige indtægter fra andet arbejde var 49.024 kr. (46.849 kr.)
• den gnsntl. bruttotimeløn var 361 kr. (363 kr.)
• kandidater, der var dimitteret i 1999 eller tidligere, havde en gnsntl. timeløn på 458 kr. (466 kr.) og kandidater fra 2000-2009 havde en gnsn. timeløn på 398 kr. (288 kr.)  og kandidater fra 2010 eller senere havde en gnsntl. timeløn på 271 kr. (276 kr.)
• den gnsntl. timeløn for kvinder var 333 kr. (334 kr.) og for mænd 396 kr. (417 kr.)
• den gnsntl. timeløn varierer mellem 301 kr. (279 kr.) i Reg. Nordjylland (lavest) og 453 kr. (383 kr.) i Reg. Sjælland (højest)
• ansatte har i gnsn. 3,15 (3,3) personalegoder
Undersøgelsen er gennemført ved at samtlige medlemmer i privat praksis har fået tilsendt en e-mailinvitation med mulighed for via et link at besvare et elektronisk lønskema direkte. Der indgår 83 besvarelser i undersøgelsen. Svarprocenten var 52 % mod 62 % i 2013.

Der gennemføres en årlig lønstatistikundersøgelse igen i 2015.

Læs hele undersøgelsen her

18. december

DSKKB - børn og kiropraktik

DSKKB inviterer igen til pædiatri-dag i Odense lørdag den 31. januar 2015.
Kurset foregår i auditorie O 100 kl. 09.30 - 17.00, og prisen er kr. 400,- inkl. kaffe og frokost.

Læs mere her

17. december

Glædelig jul fra formanden

Dansk Kiropraktor Forenings formand, Lone Kousgaard Jørgensen, ønsker medlemmerne af foreningen en glædelig jul i et nyt blogindlæg på medlemmernes diskussionsforum.

I indlægget skriver Lone Kousgaard Jørgensen bl.a.:

- Det tager tid at ændre på tingene. Det er dog min klare opfattelse, at vi er på rette spor. Vi gør os gældende i debatten og vi markerer os som seriøse, højtuddannede, naturvidenskabeligt funderede sundhedsprofessionelle der vil samarbejdet med de andre parter i sundhedsverden. Vi er, mener jeg, i høj grad ved at bringe os selv endnu mere i spil, som vores nuværende målprogram peger på, vi skal.

Er du medlem af Dansk Kiropraktor Forening kan du læse hele blogindlægget på forum.

15. december

Norske politikere ønsker norsk kiropraktoruddannelse efter dansk forbillede

Den Norske stortingsrepræsentant fra Venstre, Ketil Kjenseth, anbefaler at Norge ser mod Danmark og opretter en kiropraktoruddannelse med udgangspunkt i videnskabelig og medicinsk forskning - som vi har gjort på Syddansk Universitet i Odense.

Mandag 8. december blev der bevilget 10 millioner ekstra til forskning på muskel- og skeletlidelser og psykisk helse. I bemærkningerne til Stortinget råder flertallet i helse- og omsorgskomiteen (H, FRP, V og KRF) regeringen til at etablere kiropraktoruddannelsen, og henviser til behovet for øget kundskab og specialkompetence indenfor området muskel- og skeletlidelser.

se bemærkningerne under Post 78: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2014-2015/inns-201415-011/4/#a21.2

 I sit indlæg til salen sagde Ketil Kjenseth (V) følgende:

- Venstre mener videre at det er særlig viktig å styrke innsatsen knyttet til de store folkehelseutfordringene. Her trenger vi både mer forskning og mer tverrfaglig samhandling for å løse utfordringene. Muskel- og skjelettlidelser påfører sammen med psykiske lidelser mange både fravær, følelse av utenforskap og frustrasjon over system. I tillegg dreier det seg om store helserelaterte trygdeytelser, opp mot 70 mrd. kr per år. Det er behov for mer kunnskap om muskel- og skjelettlidelser og økt kompetanse for å jobbe tverrfaglig siden disse lidelsene rammer så store deler av befolkningen. I tillegg er det behov for både økt kapasitet og ny kompetanse. Jeg vil henlede oppmerksomheten på Danmark, hvor noen universiteter har lagd felles utdanningsløp for leger og kiropraktorer de første tre årene. En kiropraktorutdanning i Norge er det på tide å få på plass, men implementert i en vitenskapelig og medisinsk forskning. 10 mill. kr til økt forskning innen muskel- og skjelettlidelser og psykisk helse er en god start. Etableringen af en kiropraktoruddannelse i Norge efter dansk forbillede er enstemmigt principbesluttet i det norske Storting i 2012 og den aktuelle debat handler om at tilvejebringe midler på finansloven til forarbejdet, herunder afklaring af placering.

 I Dansk Kiropraktor Forening Glæder man sig over den norske ros og de muligheder en ny nordisk kiropraktor uddannelse vil give:

- Jeg er stolt af den danske kiropraktoruddannelse og det høje faglige niveau vi har i Danmark. Og jeg bliver ikke mindre stolt når vi kan være en inspiration i udlandet. Og så håber og tror jeg p at en norsk kiropraktoruddannelse kan medvirke til at styrke naturvidenskabelig kiropraktisk forskning - til gavn for patienterne ikke bare i Norge, men i hele verden, siger Lone Kousgaard Jørgensen, formand i Dansk Kiropraktor Forening

 

11. december 2014

Hvordan er sekretariatet til at træffe i julen?

DKF ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. I juleferien er sekretariatet lukket fra 22. december til og med 2. januar 2015, men ved uopsættelige sager kan følgende kontaktes: 

Ved uopsættelige sager af juridisk eller personalemæssig karakter: chef-konsulent Annette Bonne kontaktes på mobil 2926 2591.

Ved  mediehenvendelser: kommunikationschef Christian Ankerstjerne på mobil 2083 8984.

Øvrige uopsættelige spørgsmål kan rettes til direktør Jakob Bjerre på mobil 2671 1602.

3. december 2014

DKF's formand gør status

Danskerne skal ikke opfatte det som en nitte, hvis de bliver tilbudt kiropraktisk behandling i stedet for en operation til deres rygproblemer. Der skal evidens bag stadig flere kiropraktiske behandlinger, og læger og kiropraktorer skal være bedre til at tale sammen.

Det siger kiropraktorenes formand, Lone Kousgaard Jørgensen. Hun har nu siddet et år i formandsstolen. Og det er en tilfreds formand, som gør status i et interview med det politiske netmagasin Altinget.

Accepten og tilliden, fornemmer hun, er stigende både fra almen praksis og sygehusene og fra det offentlige.

Resten af artiklen er skjult bag Altingets betalingsvæg og kræver abonnement.

Altinget er en betalingsavis på nettet og dermed primært for den professionelle bruger eller den særligt politisk interesserede dansker. Altingets læsere arbejder typisk i partier, ministerier, styrelser, kommuner, organisationer og større virksomheder.


28. november

Eventfilm fra Faglig Kongres 2014

Se filmen fra Faglig Kongres 2014 og genoplev dagene.

 

28. november

Positiv omtale i Weekendavisen

I dag skriver Weekendavisen grundigt og positivt om Per Jørgensens bog om Kiropraktikkens Historie der udkom for et par uger siden. I artiklen kan du blandt andet læse følgende passus:

"Kiropraktorens ry som »kvaksalver« eller i bedste fald behandler i den alternative boldgade er sejlivet. Da denne signatur for fem år siden selv var i knæ med to diskusprolapser, måtte der intens overtalelse fra en nær lægeven til, førend en af branchens ypperste klinikker blev opsøgt. Kiropraktoren kan hjælpe dig, ikke lægen, for han ved ikke meget om bevægeapparatet, sagde han.

Trods overbevisning om det modsatte viste det sig at være sandt. Kiropraktorens undersøgelser, behandlinger og øvelsesprogrammer var faktisk effektive og langt bedre, end jeg havde oplevet det hos de fysioterapeuter, man sædvanligvis henvises til af lægen. Således omvendt er det nu kun i mødet med smerteplagede venner og bekendte, der rynker på næsen ved ordet kiropraktor, at det er nødvendigt at repetere, at de fleste kiropraktorer i dag altså er cand.manu. fra Syddansk Universitet og har en forskningsbaseret
uddannelse"

 

 

27. november

Fradragsregler for faglige kontingenter

- for klinikejere og andre kiropraktorer med eget CVR-nummer

SKAT har ændret praksis vedrørende indberetning af faglige kontingenter. Det er nu muligt at indberette kontingentindbetalingerne på CVR-nummer i stedet for CPR-nummer. Vi har kendskab til, at flere faglige foreninger nu indberetter kontingentet via CVR-nummer.

For klinikker/virksomheder, som drives i selskabsform, betyder det at udgiften til medlemskontingent af DKF kan behandles som en selskabsudgift og det vil dermed være fuldt fradragsberettiget i selskabet. Den enkelte person skal ikke lønbeskattes af kontingentet.

Medlemmer, der driver klinik i personligt regi eller driver anden form for kiropraktisk virksomhed, kan ligeledes vælge at indberette kontingentet via CVR-nummer. Reglerne gælder ligeledes her og er ikke berørt af, om klinikken/virksomheden drives i eller uden for virksomhedsordningen. Det gælder ligeledes her, at udgiften er en fuldt fradragsberettiget udgift i virksomhedsregnskabet, og at de personlige ejere ikke skal medtage nogen del af kontingentet i deres personlige indkomst.

DKF’s bestyrelse har, med virkning fra skatteåret 2014, besluttet at stille muligheden for at indberette medlemskontingent på CVR-nummer til rådighed for de medlemmer, der er omfattet af ovenstående regler.

DKF vil senere i dag sende dig en personlig mail med dit navn, adresse og medlemsnummer. Såfremt du ønsker, at dit medlemskontingent skal indberettes til SKAT på CVR-nummer, skal du - så hurtigt som muligt og senest den 12. december 2014 - besvare den personlige mail med oplysning af navn og medlemsnummer samt det CVR-nummer, der skal erstatte dit CPR-nummer.


25. november

Brugerbetaling bør kigges efter i sømmene

Dansk Kiropraktor Forenings formand, Lone Kousgaard Jørgensen, skriver i dag nedenstående indlæg i Jyske Vestkysten.

Lad os få et eftersyn
Af Lone Kousgaard Jørgensen, Kiropraktor, Sønderborg og Formand, Dansk Kiropraktor Forening

Det er en mærkelig verden vi lever i. På den ene side har vi et sundhedsvæsen, hvor læge og sygehusbesøg er ”med i pakken”, når man betaler skat, mens det til gengæld koster penge at gå til fx tandlæge og kiropraktor. Hvorfor noget koster og andet er dækket, er historisk betinget, lidt tilfældigt, og beror i hvert fald ikke på en vurdering af væsentlighed og samfundsnytte.

Som formand for Dansk Kiropraktor Forening undrer det mig for eksempel, at det kun er dem der er blevet opereret, der har krav på genoptræning. Får du en diskusprolaps, men klarer dig igennem med aktiv behandling og træning hos en rygspecialist, fx en kiropraktor, uden at komme under kniven, ja så må du da selv betale gildet.

Jeg siger ikke at alle kvit og frit skal kunne gå til kiropraktor. Slet ikke. Men jeg siger, at der er noget galt med sundhedsvæsenet, når mange falder igennem og aldrig får den behandling, de bevisligt har brug for og som kan forbedre deres livskvalitet mærkbart. Fordi de ikke har råd eller fordi de tror, at en operation er finere og meget bedre end at følge et behandlingsforløb hos kiropraktoren.

Som kiropraktor og sundhedsprofessionel har jeg ikke en negativ holdning til kirurgi. En operation kan være en løsning for nogle, men for langt de fleste er løsningen på for eksempel en diskusprolaps heldigvis mindre drastisk.
Min holdning er, at vi i Danmark skal blive meget bedre til at fokusere på aktive behandlingsforløb. At kirurgi ikke pr. definition ville have været bedre. Selvfølgelig ikke. Men det er svært, når patienterne nærmest bliver kontant belønnet for at få en operation.

I Dansk Kiropraktor Forening mener vi, at der er god grund til at se nærmere på den nuværende brugerbetalingsstruktur i sundhedsvæsenet. For så længe den nuværende struktur i virkeligheden tilskynder kirurgi, er det åbenlyst, at der er brug for både et eftersyn og en holdningsændring.

21. november

Danske Regioner og KL vil fusionere

I dag lidt i 11 meldte formændene for Danske Regioner og KL ud, at de er enige om at arbejde hen mod en fusion i 2018. Begrundelsen lyder, at der er brug for en stærk varetagelse af det decentrale Danmarks interesser.

- Vores oplæg til bestyrelserne om en fusion tager afsæt i respekten for den nuværende organisering og arbejdsdeling i den offentlige sektor. Vores fokus er på at sikre maksimal indflydelse for det decentrale Danmark. Vi har i dag to stærke og robuste interesseorganisationer; Danske Regioner og KL. Hvis vi samler vores kræfter, kan vi skabe en endnu stærkere interesseorganisation, der kan styrke det lokale råderum og den decentrale opgaveløsning til gavn for borgerne i Danmark, udtaler Bent Hansen (S), formand for Danske Regioner, i en nyhed på Danske Regioners website.

Til Politiken er formand for KL, Martin Damm (V), citeret for at sige, at det er hensigten, at formandsposten skal besættes af en kommunalpolitiker. Han fortæller, at henholdsvis KL og Danske Regioners bestyrelser forelægges konkrete planer i december, hvorefter de skal tiltrædes af de to foreningers generalforsamlinger i foråret.17. november

Dansk Kiropraktor Forening overvejer medlemskab af ECU

På et møde i Stockholm fredag den 14. november erklærede Dansk Kiropraktor Forening, at foreningen overvejer at  genindmelde sig i European Chiropractors Union (ECU). I forlængelse heraf vil ECU undersøge muligheden for at stifte et European Centre of Excellence for Chiropractic Research i Denmark.

Skal overvejelserne blive til virkelighed, kræver det dog en vedtagelse på Dansk Kiropraktor Forenings generalforsamling i 2015.

- Jeg glæder mig over muligheden for at komme med ombord i ECU igen for at være med til at hæve forskningen og få NIKKB mere i spil, og udnytte deres ledende position på den europæiske scene, siger Lone Kousgaard Jørgensen, Formand for Dansk Kiropraktor Forening, om overvejelserne.


15. november

Jyllands-Posten: Mange vælger selv at betale, selv om de har en sundhedsforsikring

Behandlere kritiserer sundhedsforsikringer for at have lukkede netværk. Det begrænser patientens ret til at vælge frit og flere vælger at betale behandlingen selv på trods af, at de har en sundhedsforsikring. Det skriver Jyllands-Posten lørdag den 15. november.

Dansk Kiropraktor Forening udtaler sig i artiklen og forklarer, at  det skyldes, at hvert forsikringsselskab forsøger at opfinde den dybe tallerken igen for at markedsdifferentiere sig, men at man hellere ser, at forsikringsselskaberne indgår aftaler alene på basis af autorisation.

»Vi har i mange år haft en overenskomst med det offentlige, hvor vi har stor konsensus om, hvad der er god kiropraktisk behandling, så det synes vi da, er det godt at starte et marked,« siger Jakob Bjerre, der er direktør i Dansk Kiropraktor Forening, og henviser også til, at kiropraktorerne oplever, at det kan være en stor opgave at finde rundt i de mange forskellig aftaler, forsikringer og behandlernetværk, der findes."

Artiklen er skjult bag Jyllands-Postens betalingsmur, men kan læses her såfremt du har abonnement.

14. november

Flot feedback på Lægedage

Massevis af "diskuskager" og kliniske retningslinjer er blevet delt ud sammen med små "prolapspakker". Over 500 har quizzet om kiropraktorers uddannelse for at vinde en stor "prolapspakke" med god vin. Det er status på DKF's stand på Lægedage 2014, som lukker i eftermiddag. 

Lægedage er de praktiserende lægers efteruddannelseskongres arrangeret af Praktiserende Lægers Organisation (PLO). Kongressen slog rekord i år med tæt på 3000 deltagere fra almen praksis i løbet af ugen (mange deltager mere end en dag) - sidste år deltog i alt 2600. Torsdag var rekorddag med 1238 deltagere.

DKF deltog med stand for at informere om det nye prolapsforløb aftalt med regionerne i den nye overenskomst og opdatere almen praksis om kiropraktik anno 2014. Deltagelsen er finansieret af Kiropraktorfonden.

DKF's ledelse deltog i det officielle åbningsarrangement mandag, hvor sundhedsminister Nick Hækkerup holdt tale og Martin Krasnik faciliterede debat om sammenhæng i sundhedsvæsenet. Her deltog også bl.a. formand for RLTN Anders Kühnau, som åbnede Faglig Kongres Kiropraktik sidste weekend.

9 kiropraktorer bemandede DKF's stand sammen med medarbejdere fra sekretariatet i løbet af ugen.

Udover den personlige kontakt med læger, praksispersonale og andre organisationer og udstillere har flere læger, som ikke i dag samarbejder med kiropraktorer, takket ja til at DKF sætter dem i forbindelse med en kiropraktor i deres lokalområde. Andre har ønsket oplæg om kiropraktik for i deres efteruddannelsesgruppe eller abonnement på nyhedsbrev eller KIROPRAKTOREN. Ugeskrift for Læger udgav en kongresavis, som bragte artikel om kiropraktik og DKF's stand. Læs pdf-udgaven her fra Ugeskriftets web.14. november

Prismodtagerne fra årsmødet

Der var stående applaus og tårer i øjenkrogene, da DKF uddelte priser på sit årsmøde under Faglig Kongres sidste weekend. Nu kan du se billederne af prismodtagerne.

Først og fremmest fik lektor, studieleder for Klinisk Biomekanik, kiropraktor og ph.d. Henrik Hein Lauridsen overrakt DKF’s store hæderspris Kiropraktorprisen 2014:
Henrik Hein Lauridsen modtog Kiropraktorprisen 2014 8. november for sin store indsats med at sætte den danske kiropraktoruddannelse på verdenskortet. Fotograf: Søren Weile


Svendborgkiropraktoren Hanne Nøddeskou-Fink modtog DKF's kollegapris og kan nu besmykke sig med titlen Årets Kiropraktor 2014:
Hanne Nøddeskou-Fink blev årets kiropraktor 2014 for sit store engagement og hendes høje faglighed, som har inspireret mange til at blive kiropraktor. Fotograf: Søren Weile
 

Læs meget mere om de to prismodtagere og udtalelser fra prisuddelingen længere nede på siden.


13. november

Finanslov gør det billigere at være medlem

Fremover bliver det billigere at være medlem af Dansk Kiropraktor Forening og andre faglige organisationer. Regeringen har den 13. november 2014 indgået aftale med SF og Enhedslisten om finanslov for 2015.

Det betyder blandt andet, at man fremover vil kunne trække op til 6.000 kroner fra i skat for fagligt kontingent. Det svarer til ca. 1000 kroner ekstra udbetalt om året for ordinære medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening.

 

11. november

Skandia dækker – ”danmark” betaler

Fra årsskiftet vil ”danmark” også afregne behandlinger, der er dækket af Skandia. Så er pati-enten forsikret hos Skandia, skal ”danmark” kontaktes omkring betaling af behandlingen – uanset om patienten er medlem af ”danmark” eller ej.

Valg af behandler
Skandias kunder kan frit vælge behandler. På sygeforsikring.dk kan de blandt andet få hjælp til at finde en behandler i et bestemt geografisk område. Listen indeholder alle behandlere, der indberetter til ”danmark”. Kunden kan også vælge en behandler, der ikke står på listen.

Hvordan afregnes behandlingerne?
Skandia ønsker, at behandlingen afregnes direkte med behandleren, så patienten ikke skal lægge ud. De fleste behandlere indberetter til ”danmark”, og de skal blot markere, at afreg-ning skal ske direkte til behandleren. Så overfører ”danmark” beløbet til behandlerens bank-konto.

Behandlere, der ikke indberetter til ”danmark”, skal i stedet sende regningen til ”danmark”s kontor, når behandlingen er gennemført. Det er vigtigt, at regningen stiles til Skandia eller ”danmark”, så ”danmark” klart kan se, at kunden ikke har betalt.

Dækker Skandia?
Patienten vil normalt have et brev med fra hhv. Skandia, PenSam eller Danica, hvoraf det fremgår, hvad selskabet dækker. Derudover kan behandleren slå op på d-service.dk og få oplyst for en konkret patient, hvilket selskab der vil dække, og hvad selskabet dækker.

Ydelser, som ”danmark” ikke yder tilskud til
Det er vigtigt, at også ydelser, som ”danmark” ikke giver tilskud til, indberettes til ”danmark”, hvis Skandia, Danica eller PenSam dækker.

Spørgsmål?
Du er velkommen til at ringe til ”danmark” på 70 10 90 70 og få yderligere information om ordningen og svar på de spørgsmål, du måtte have, så vi sammen kan sikre, at din patient får den bedste oplevelse – også når patienten er forsikret hos Skandia.


8. november

Henrik Hein Lauridsen modtager Kiropraktorprisen

Lektor, studieleder for Klinisk Biomekanik på Institut for Idræt og Klinisk Biomekanik og ph.d, Henrik Hein Lauridsen, har fået Dansk Kiropraktor Forenings hæderspris, Kiropraktorprisen.

Prisen blev overrakt af Dansk Kiropraktor Forenings formand Lone Kousgard Jørgensen på Dansk Kiropraktor Forenings Årsmøde lørdag den 8. november i forbindelse med Faglig Kongres 2014.

Henrik Hein Lauridsen blev indstillet til prisen af Jacob Toft Vestergaard, Mikael Busse, Søren O’Neill og Erik Poulsen. I begrundelsen for indstillingen skriver de følgende:

”Henrik H. Lauridsen og kiropraktoruddannelsen er mere eller mindre synonymer og har været det igennem mere end de sidste 10 år. Henrik har vel nok den største aktie i, at uddannelsen på Syddansk Universitet nu er på højeste internationale niveau og rangerer mellem de bedste i verden.

Både blandt kollegaer og i den akademiske verden repræsenterer Henrik kiropraktik eksemplarisk ved at være fagligt velfunderet, opdateret, altid velforberedt, deltager i et hav af møder samt tænker nyskabende inden for uddannelsesprincipper og udvikling.

Yderligere er Henrik højt respekteret i uddannelsessystemet.

Sidst, men ikke mindst, så er Henrik de studerendes mand. Lige meget hvor travlt han har med møder, forberedelse til møder, forskning eller andet administrativt arbejde, så har han altid tid til de studerende – vores kommende kollegaer og professionens fremtid.

Gennem sit virke og uendelige engagement er han en af de mest betydningsfulde personer i udmøntningen af visionen for professionen og dennes repræsentation internationalt.”

Stærk og dybt engageret
I forbindelse med overrækkelsen udtalte Lone Kousgaard Jørgensen bl.a. følgende:

”Vi kender dig jo også som en ualmindelig stærk og dybt engageret arbejdshest. Vi oplever det både på afstand og tæt på.  Vi ser dig på afstand udrette de flotteste tiltag - ikke kun på studiet, men også på instituttet og fakultetet. Det ligger aldrig stille derovre hos dig.

Du har hele tiden gang i en eller anden reform af en studieordning eller en ny innovativ ide på tegnebordet. Du har altid tårnhøje ambitioner, og du lægger udførlige strategier og systematiserer dit arbejde til perfektion – og kommer altid flot i mål.

Henrik, du er med til at få dansk kiropraktik på verdenskortet - og vi er virkeligt stolte af dig og dine fortjenester! Du uddanner kiropraktorer til fremtidens sundhedsvæsen med vægt på samarbejde og dialog på tværs af fag.

Tak for en fantastisk flot indsats!”


8. november

Årets Kiropraktor er fundet

Svendborg-kiropraktoren Hanne Nøddeskou-Fink kåret til Årets Kiropraktor 2014. Prisen blev overrakt af Dansk Kiropraktor Forenings formand Lone Kousgard Jørgensen på Dansk Kiropraktor Forenings Årsmøde i forbindelse med Faglig Kongres 2014.

Hanne Nøddeskou-Fink blev indstillet til prisen af Henrik Hein Lauridsen, Anne Mølgaard Nielsen, Sanni Madsen, Rie Castella Toftgaard, Mikkel Gammelby, Marianne Hartwig Balslev. I deres indstilling skriver de følgende begrundelse:

”Hanne er fagligt velfunderet inden for det blomstrende sportskiropraktiske felt og dybt engageret og involveret i flere forskellige idrætshold og udøvere. For dem yder Hanne en uundværlig behandling, sparring og opbakning.

Det er netop igennem dette arbejde, at mange unge mennesker har fået indblik og er blevet interesseret i vores fag og har valgt at søge og påbegynde Klinisk Biomekanik studiet.  De studerende beretter bl.a., at de er blevet fanget af Hannes engagement og høje faglighed.

Som faggruppe har vi kiropraktorer brug for ildsjæle og forgangspersoner, der skaber interesse og lyst til at påbegynde en uddannelse i vores regi. Hanne er netop sådan en ildsjæl, og vi ved, at mange på denne måde er blevet inspireret af hende.”

I forbindelse med overrækkelsen udtalte Lone Kousgaard Jørgensen følgende:

”Det er dit store engagement, din glæde og stolthed ved dit fag og dine evner, som smitter, og som påvirker dem, du møder på din vej og gør en forskel for.
Der altså tale om en hel del unge mennesker, som du påvirker i en situation, hvor de står og skal træffe et afgørende valg, om hvilken vej de skal gå her i livet.

Det er en meget betydningsfuld evne at have – og sammen med det store politiske arbejdsslæb, du tager år efter år i DKF på vores alle sammens vegne, er det ikke et sekund for tidligt, at du bliver årets kiropraktor.”

  

6. november

Topmøde samler hele kiropraktorfaget

Cirka 60 % af landets kiropraktorer - det svarer til i alt knap 400 personer - har tilmeldt sig Faglig Kongres 2014. Det gør ubetinget kongressen til årets største kiropraktorbegivenhed – og til det største forum for led- og muskelsygdomme i Danmark i år.

Hvert år besøger ca. 350.000 danskere deres kiropraktor. De fleste pga. smerter i lænden, nakken og skuldrene, men også pga. mange andre problemer i muskler og led. Hos kiropraktorerne bliver patienterne undersøgt og behandlet af specialister i bevægelsesapparatet. Og det er netop for at dygtiggøre sig, at kiropraktorernes er strømmet til kongres.

- Jeg er rigtig glad for, at så mange kiropraktorer er så engagerede i efteruddannelse, at vi kan trække næsten 400 deltagere, omtrent 60 % af standen i Danmark, til en kongres, der først og fremmest sætter fokus på viden og efteruddannelse. Det siger alt andet lige noget om, at kiropraktorer sætter deres faglighed rigtig, rigtig højt, siger Lone Kousgaard Jørgensen, som er formand for Dansk Kiropraktor Forening. 

På kongressen kan deltagerne blive klogere på emner, der strækker sig lige fra ekstremitetsproblemer hos børn til etiske udfordringer. Men først og fremmest giver kongressen mulighed for at blive klogere på den nyeste forskning og behandling.

Fakta
Faglig Kongres afholdes hvert andet år.
Se programmet m.m. her: www.fagligkongres.dk
Kongressen finder sted på Scandic Copenhagen og er finansieret af Dansk Kiropraktor Forening og Fonden til Fremme af Kiropraktisk Forskning og Postgraduat Uddannelse  med støtte fra Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, DSKKB. Den er tilrettelagt af Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik. 6. november

Kiropraktorernes Danmarkshistorie på gaden

"Vores fag har taget en forunderlig rejse gennem det forløbne århundrede. Fra at være en marginal, udskældt profession under kvaksalveriloven er kiropraktikken blevet en fuldt ud integreret og autoriseret akademisk profession i det danske sundhedsvæsen med sin egen internationalt anerkendte universitetsuddannelse og forskningsinstitution. Det er en lang vej at rejse på mindre end 100 år."

Sådan skriver Dansk Kiropraktor Forenings formand Lone Kousgaard Jørgensen i forordet til bogen Kiropraktikkens historie i Danmark, der udkommer idag.

Den første danske kiropraktor etablerede sig under stor opmærksomhed og med øgenavnet ”prygledoktor” i København i 1920. Uddannelsen havde han fået i USA – som det skulle blive tilfældet for det store flertal af danske kiropraktorer i det 20. århundrede. 

Bogen følger først kiropraktikkens vej til Danmark og undersøger dens udvikling fra de få kiropraktorer, der regelmæssigt blev beskyldt for kvaksalveri, til vore dages moderne sundhedsprofession med ca. 700 autoriserede kiropraktorer, uddannelse på Syddansk Universitet og internationalt anerkendt forskning.

Bogen er den første samlede, forskningsbaserede fremstilling om kiropraktikkens danske historie og henvender sig til alle med interesse for kiropraktikkens og sundhedsvæsenets historie.

Historiebogen er forfattet af Per Jørgensen, som er ph.d., lektor i historie ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet.

Læs indholdsfortegnelse og uddrag - og bestil bogen her på SDU's universitetsforlag


3. november

Barselsændring i DKF’s standardaftaler

DKF’s standardansættelsesaftaler om ansattes adgang til løn  under graviditets-, barsels-, fædre og forældreorlov tager udgangspunkt i de regler, der gælder vedr. arbejdsgivernes adgang til at få refusion af en del af deres lønudgifter fra Barsel.dk

Adgangen til at modtage refusion fra Barsel.dk er blevet ændret. Der ydes nu refusion i  max. 31 uger mod tidligere max 29 uger. De 31 uger fordeler sig på 4 ugers graviditetsorlov og 14 ugers barselsorlov, 2 ugers fædreorlov og 11 ugers forældreorlov (mod tidligere 9 uger). Derudover er refusionsbeløbet pr. time blevet forhøjet .

DKF’s bestyrelse har derfor besluttet -  på baggrund af anbefalinger fra Klinikejerudvalget og Udvalget for ansatte kiropraktorer i privat praksis -  at standardansættelsesaftalerne skal ajourføres i overensstemmelse med disse ændringer.

Som konsekvens heraf ændres DKF’ standardansættelsesaftaler pr. 1. november 2014  for turnuskandidater og ansatte i privat praksis, således at de ansatte får mulighed for at holde 2 ugers yderligere forældreorlov med løn ( i alt 11 uger) ligesom den faste månedsløn forhøjes under graviditets-, barsels -, fædre- og forældreorloven.

For ansatte kiropraktorer medfører ajourføringen af lønniveauet, at månedslønnen inkl. eget pensionsbidrag stiger fra 25.500 kr. til 25.895 kr.  og for turnuskandidater stiger månedslønnen inkl. eget pensionsbidrag fra 24.080 kr. til 24.177 kr.

For arbejdsgiverne medfører ændringerne merudgifter på ca. 2.000 kr. i forhold til de gældende regler, såfremt moderen afholder hele den samlede orlov på 31 uger, hvor arbejdsgiverens kan modtage refusion fra Barsel.dk . Såfremt faderen holder forældreorlov i 11 uger og 2 ugers fædreorlov udgør merudgiften ca. 1.500 kr.

Ændringerne har kun virkning for ansættelsesforhold, der indgås efter 1. november 2014, hvor  de nye standardansættelsesaftaler skal benyttes.

Såfremt de nye regler skal finde anvendelse i allerede eksisterende ansættelsesforhold, skal der indgås en tillægsaftale til den gældende ansættelsesaftale.

Nye standardansættelsesaftaler og forslag til tillæg til eksisterende ansættelsesaftaler findes i KIROPRAKTORHÅNDBOGEN  


3. november

Selvstændige på barsel kan få større refusion efter september 2015

Ny ordning medfører, at forholdene for selvstændige, der påbegynder barsel efter den 30. september 2015, forbedres. Efter denne dato kan selvstændige 
på barsel få udbetalt et ekstra kompensationsbeløb, udover de barselsdagpenge de modtager i dag.  Ordningen skyldes ny lov om barselsudligning for selvstændige, der trådte i kraft 1. januar 2014.

Den samlede maximale refusion pr. time kommer til at udgøre 162,37 kr. Kompensationen udbetales i maksimalt 31 uger fordelt mellem forældrene.

For at få det maximale kompensationsbeløb udbetalt skal årsindkomsten udgøre mindst 300.000 kr.

Ordningen er obligatorisk og finansieres af bidrag fra alle selvstændige. Det fulde bidrag er 328 kr. årligt, og det opkræves første gang i august 2015.

Læs mere her på Borger.dk
 

3. november

Trykknapper giver ikke slidgigt

En af sidste uges mere specielle historier var sagen om københavnske pædagogers frygt for slidgigt i forbindelse med lukning af trykknapper i børnenes tøj.

Hvem der mente hvad, og hvor meget substans, der var i historien, var uklart, men sagen fik en vis mediedækning, og flere politikere var ude at fordømme pædagogerne.

Erik Poulsen, som er forsker ved Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik og ph.d. med speciale i slidgigt, fik i Jyllands-Posten mulighed for at berolige de bekymrede pædagoger:

"Der er stor sandsynlighed for, at trykknapperne for nogle kan give ømhed i fingrene, men at det vil føre til slidgigt, er usandsynligt," fortalte han.

Læs artiklen her


29. oktober

Etik til debat på Forum

Hvad er det, du lover at holde, når du afgiver Kiropraktorløftet? Hvor meget lover du? Hvad betyder løftet for dig? Det kan kiropraktorer diskutere på DKF Forum  lige nu.

Debatten er skudt i gang for at skabe opmærksomhed om etikprojektet - Kiropraktorernes Etik- som DKF kom i mål med sidste år og som der holdes kursus i på Faglig Kongres i næste uge. 

Kiropraktorernes Etik blev udarbejdet af en arbejdsgruppe af kiropraktorer, der fik assistance af filosof Rehné Christensen fra Filosofisk Firma. Han hjalp til med at lokalisere, hvor der ligger etiske udfordringer i kiropraktorernes hverdag og analyserede sammen med gruppen udfordringerne og formulerede hovedstenene i etik-håndbogen, der er resultatet af projektet - det såkaldte Kiropraktorernes Etik

Under processen fik Rehné Christensen indgående kendskab til professionen og kiropraktorernes hverdag. Han er derfor "lukket ind" på DKF Forum for at facilitere debatten næste uge ud op til kongressen. Herefter mister han sin adgang.29. oktober

DKF til uddannelseskonference

I dag er DKF's direktør og bestyrelsesmedlem Anders Jørgensen draget til Florida sammen med repræsentanter fra NIKKB og SDU. Anledningen er uddannelseskonferencen, som World Federation of Chiropractic (WFC) holder hvert andet år sammen med Association of Chiropractic Colleges.

Temaet er Chiropractic Education for a Changing Healthcare Enviroment, og bl.a. professor, kiropraktor Jan Hartvigsen  fra SDU skal holde oplæg. Læs programmet.

Konferencen varer til 1. november. 27
. oktober

DKF på Instagram

Nu kan du følge med i scener fra DKF's daglige liv på det billedbaserede sociale medie Instagram. Profilen hedder DKF_kiropraktik. 

Profilen er målrettet alle interesserede og vil bruges til at rapportere fra hverdagen, men også som endnu en informationskanal, der kan promovere DKF's politiske agendaer, kampagner og aktiviteter.

Klik på Instragramikonet og se DKF's profil, som er offentligt synlig. Vil du 'like' eller følge, kræver det, at du er oprettet med en profil. 

Instagram


23. oktober

Kiropraktik & sundheds refusionsmedlemskaber ophører

Det er blevet besluttet, at nedlægge refusionsmedlemskabsordningen i Kiropraktik & sundhed. Det sker pr. dags dato. Refusionsmedlemskabet kan således ikke mere fornys, og der kan ikke oprettes nye medlemsskaber.

Refusionsordningen var et årligt medlemskab af foreningen, og som navnet siger, fik medlemmer en refusion på op til 10 behandlinger pr år.

Allerede indgåede medlemskaber fungerer selvfølgelig på de indgåede betingelser, og udløber blot ved deres udgang. De udløser således stadig de lovede 10 refusioner af 34 kroner. Aftalen er, at I trækker refusionen fra konsultationens pris og Kiropraktik & sundhed (KS) refunderer efterfølgende beløbet – det ændres der selvfølgelig ikke på.

Medlemmerne får direkte besked
KS orienterer alle refusionsmedlemmerne skriftligt om, at deres medlemskab ikke kan fornyes, fordi refusionsordningen er ophørt.

Baggrund for beslutningen
Beslutningen er taget fordi vi mener, at tiden er løbet fra denne medlemskabstype. Der er nedgang i tilgangen og det betyder, at administrationsdelen, både for jer og for os, er alt for stor, i forhold til fordelene.

Desuden har vi i år haft en del problemer med magnetstriberne på kortene, som ikke altid har fungeret. Vi beklager meget den ekstra ulejlighed, det kan have medført.

I er velkomne til at ringe på 65 93 56 56, hvis I har nogle spørgsmål til ophøret af ordningen.

22. oktober

Faglig kongres 2014 slår 2012

426 deltagere og 228 til gallafesten lørdag! Faglig Kongres 2014 slår tilmeldingerne fra 2012.

I KIROPRAKTOREN, der lige er udkommet, kan du bl.a. læse om de spændende kurser i det politiske spor, hvor du kan perspektivere dit daglige arbejde med diskussioner om etiske udfordringer i kiropraktorklinikken, fremtidens kiropraktor og hvilken rolle kiropraktik skal spille i forhold til at promovere folkesundhed. Du kan også læse en uddybende artikel om det populære kursus om børn og deres ekstremitetsproblemer.

Tilmeldingsmodulet på www.fagligkongres.dk virker indtil i morgen torsdag den 23. oktober kl. 12. Herefter kan arrangørerne kontaktes på fk14@nikkb.dk Vi glæder os til to dage med efteruddannelse, viden og kollegial networking, som venter lige om lidt.

13. oktober

Årets kiropraktor

Årets Kiropraktor tildeles en kiropraktor, som har ydet en særlig indsats inden for det kiropraktiske fagområde. Alle medlemmer af DKF er via DKF Info og på Nyheder på hjemmesiden blevet orienteret om procedure for indstilling af kandidater til prisen.

DKF har kun modtaget indstilling på én enkelt kandidat. Derfor vil der ikke blive gennemført en valghandling via hjemmesiden.

Årets kiropraktor 2014 vil blive afsløret på DKF’s årsmøde i forbindelse med Faglig Kongres lørdag den 8. november 2014.

7. oktober

Håndtering af Ebolavirus

Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at risikoen for, at ebola bliver indført i Danmark, er lille, og at vi har et velfungerende sundhedsberedskab ved mulige tilfælde af ebolavirus-sygdom. Målgruppen for retningslinjerne er sygehuse, præhospitale organisationer, praktiserende læger, vagtlæger m.v.

Ebolavirus smitter gennem direkte kontakt med blod, sekreter og andre kropsvæsker. Sundhedspersonale og pårørende er dermed mest udsatte.

Tiden fra smitte til symptomer (inkubationstiden) for ebolavirus er sædvanligvis 4-10 dage, men kan variere fra 2-21 dage. Patienten er ikke smittefarlig i inkubationsperioden. Smitterisikoen er høj, hvis man har haft tæt ansigt-til-ansigt-kontakt med en patient, der hoster, kaster op, har diarré eller har blødning fra hud, slimhinder og kropsåbninger.

Læs retningslinjerne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her

Såfremt Sundhedsstyrelsen ændrer sine retningslinjer, orienterer DKF om det her på hjemmesiden.


2. oktober

Science In Action: Paradigmeskift i behandling af knæsmerter

Få kendskab til relevante undersøgelses- og behandlingsteknikker samt effektmålingsværktøjer for knæpatienter, og få viden om de nyeste forskningsresultater på området.

Seminar til minde om Johnny Kuhr, tidligere formand i Danske Fysioterapeuter, hvis vision muliggjorde etableringen af forskningsenheden og dermed forskning med relevans for fysioterapi på universitetsniveau i Danmark. Arrangementet vil være årligt tilbagevende med henblik på at skabe en platform, hvor forskning og praksis mødes – dvs. ”Science in Action” – en vision som var Johnny Kuhrs bevæggrund for at rejse midler til etablering af Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi.

Læs mere om arrangementet her

Dato/tid: Torsdag d. 11. december 2014 kl. 9.00-15.30
Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense Lokale: O100 – se link: http://vejviser.sdu.dk/opslag?lid=2678
Tilmeldingsfrist: 11. november 2014
Målgruppe: Sundhedsprofessionelle med interesse i at blive opdateret på den seneste viden vedrørende artrose-relaterede knæsymptomer, samt evidensbaseret undersøgelses- og træningstilbud til denne patientgruppe.
Arrangør: Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi (FOF), Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet (www.sdu.dk/fof).
Pris: kr. 1200,- inklusiv, kaffe og frokost.
Tilmelding: Elektronisk tilmelding og betaling senest den 11. november 2014 på: http://www.sdu.dk/Efter_videreuddannelse/Korte_kurser/Science+In+Action/tilmelding
Ved spørgsmål: Anne Marie Rosager (arosager@health.sdu.dk)

 

30. september

Den 22. september skriver Agnete Gersing i et debatindlæg i JP, at der ikke er nok konkurrence på kiropraktorområdet. Herunder kan du læse Dansk Kiropraktor Forenings replik til indlægget, som blev bragt i Jyllands-Posten mandag den 29. september

Masser af konkurrence på kiropraktorernes område

Af Jakob Bjerre, Direktør for Dansk Kiropraktor Forening

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens direktør, Agnete Gersing, skriver i et debatindlæg i Jyllands-Posten mandag den 22. september, at den nuværende regulering af kiropraktorer og fysioterapeuter udelukker effektiv og lige konkurrence. Det betyder, skriver hun, at vi ikke får nok sundhed for pengene.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens holdning er ikke ny, men at den efterhånden har et års tid på bagen, bliver den jo ikke rigtig af. I øvrigt må ikke-ydernummerindehavere eje op til halvdelen af en klinik, så lige præcis den detalje har Agnete Gersing misforstået.

Vi kan dog godt genkende billedet af, at den nuværende regulering af områderne forhindrer, at behandlerne kan udvide deres klinikker og drive klinikkerne mere effektivt, men at der i det nuværende system ikke konkurreres er simpelthen ikke sandt.

Realiteten er, at kiropraktorer i høj grad konkurrerer: med hinanden, med fysioterapeuter og med alment praktiserende læger. Fx vil en patient med diskusprolaps kunne modtage ydelser flere steder, der i større eller mindre grad kan erstatte eller supplere hinanden, og ofte vil der være sideløbende behandlinger flere forskellige steder.

Så den konkurrence, Agnete Gersing efterspørger, findes faktisk – og den handler i høj grad om egenbetaling. Hos kiropraktorer er egenbetalingen over 80 pct., hos fysioterapeuter ca. 60 pct. og hos den praktiserende læge omtrent et rundt nul.

Forskellen mellem betaling hos forskellige sundhedsprofessioner er med andre ord langt større end mellem kiropraktorydelser inden for og uden for sygesikringen. At Agnete Gersing ”overser” dette, er ikke bare ærgerligt, det er en fejl. 

Hvis man hos lægen havde samme egenbetaling som hos kiropraktoren, ville vi forvente, at langt flere ville få behandlet deres bevægeapparatslidelser hos kiropraktoren end hos lægen. Men som det er nu, konkurrerer kiropraktoren altså på ulige fod med den praktiserende læge.

Det er vores holdning, at netop den konkurrencesituation er meget mere problematisk for samfundet og for den enkelte kiropraktor. For forskellen på brugerbetalingen medfører, at mange patienter af økonomiske hensyn fravælger besøget hos en kiropraktor og dermed i realiteten hurtig diagnose og helbredelse. Netop det kan det danske samfund ikke være tjent med.

 

29. september 

Hjælp os: Giv en gave

Kiropraktik og Sundhed, der driver Kiropraktorguide, modtager hvert år ca. kr. 250.000 i støtte via det, der er kendt som tips- og lottomidlerne. Det gør vi, fordi vi er en landsdækkende, sygdomsbekæmpende organisation, der gennem støtte til forskning, oplysning og patientstøtte medvirker til forebyggelse, behandling og/eller afhjælpning af sygdomme.

Men skal vi blive ved med at modtage tips- og lottomidler, kræves det, at vi inden den 1. oktober 2014 har modtaget en gave á mindst 200 kroner fra mindst 100 forskellige personer. I skrivende stund mangler vi seks gaver, for at kunne komme i betragtning.

Vi anmoder dig derfor om, at du senest i morgen den 30. september støtter foreningen med en gave på mindst 200 kroner via din netbank.

Skal gaven tælle med, skal vi bruge dit fulde navn og din private adresse i betalingsoplysningerne.

Betalingsoplysninger:
Registreringsnummer: 3574
Kontonummer: 5205719

 

25. september

Rygmærket

50.000 danskere har tilbagevendende smerter i ryggen. De har rygsøjlegigt – kaldet SpA – men er ikke diagnosticerede og derfor heller ikke i behandling.

Med kampagnen ”Rygmærket” vil Gigtforeningen for Morbus Bechterew have de ramte danskere til lægen, så de kan blive undersøgt og komme i den rette behandling. Første skridt er ”Rygdagen” den 27. september, som foreningen afholder sammen med Fitness World i otte centre landet over.

Ondt i ryggen er en ”folkesygdom” her i landet. Men for 50.000 danskere skyldes smerterne rygsøjlegigt – også kaldet SpA, som dækker over en række beslægtede gigtsygdomme i ryggen. Sygdommene er kroniske, men kan behandles med medicin og fysisk træning. Desværre er kendskabet til SpA lavt. Både blandt behandlere og patienter. Så lavt, at mange patienter ikke aner, at de lider af sygdommen og ikke er blevet diagnosticeret. Det skader behandlingsmulighederne og dermed patienternes livskvalitet.

Derfor sætter Gigtforeningen for Morbus Bechterew nu ind med en kampagne, der skal få udiagnosticerede patienter til lægen. Kampagnen hedder ”Rygmærket” – fordi SpA-patienter er mærket af smerter i ryggen. I samarbejde med Fitness World, Dansk Kiropraktor Forening og en række fysioterapeuter inviterer foreningen danskere med ondt i ryggen til Rygdagen i otte Fitness World-centre over hele Danmark lørdag den 27. september fra 10-14. Her vil kiropraktorer og fysioterapeuter rådgive om velegnede træningsøvelser og informere om SpA.

- Har du smerter i ryggen, der ikke går væk, kan det være SpA. Og lørdag den 27. september i Fitness World kan du snakke med behandlere, der ved rigtig meget om danskernes rygproblemer. De kan hjælpe med gode råd om træning, og de kan også foreslå dig et lægebesøg, hvis du har SpA-symptomer. Hellere før end siden. For du kan bekæmpe smerterne mere effektivt, hvis du kommer hurtigt i behandling, siger formand for Gigtforeningen for Morbus Bechterew, Jens Tryde.

SpA-sygdommene er svære at diagnosticere, så det er vigtigt at kende symptomerne, der kan følge med smerterne i ryggen. Eksempler på symptomer er øjenbetændelse, psoriasis og hævede fingre (”pølsefingre”). Sygdommene rammer oftest mennesker, før de fylder 45 år.

- Vi ser ofte mennesker med rygproblemer i vores centre. En af vores klare målsætninger er at gøre danskerne sundere og stærkere. Så det er oplagt for os at være en del af ”Rygmærket”-kampagnen,” siger markedschef for personlig træning, Lars Kristensen fra Fitness World.

Det er ikke nemt at diagnosticere SpA-sygdommene. Den mest kendte sygdom i familien, morbus Bechterew, kan ses på røntgenbilleder. Mens de andre sygdomme kun lader sig afsløre på MR-scanninger. Derfor har Gigtforeningen for Morbus Bechterew også fokus på at sætte sygdommen på dagsordenen overfor danske sundhedsprofessionelle.

- Hurtig udredning og diagnostik er jo hot for tiden, og det er naturligvis ekstremt vigtigt, at sundhedssektoren effektivt kan hjælpe mennesker med mindre kendte sygdomme som SpA. Vi glæder os til at hjælpe danskere med ondt i ryggen på Rygdagen den 27.september til at få bedre overblik over, hvad smerterne skyldes og forhåbentlig hjælpe danskere med symptomer på SpA til at få den rigtige behandling, siger formand for Dansk Kiropraktor Forening, Lone Kousgaard Jørgensen.

Vil du vide mere om SpA-sygdommene, symptomer, behandlingsmuligheder og Gigtforeningen for Morbus Bechterew kan du læse mere på www.rygmærket.dk.

 

25. september

Sidste chance: giv en gave!

Tak til de mange, der allerede har indbetalt en gave til Kiropraktik & Sundhed i løbet af de seneste måneder. Det er vi meget glade for.

Men når vi nu tillader os at skrive til jer igen, er det fordi, vi har brug for, at endnu flere giver Kiropraktik & Sundhed en gave på 200 kroner.

For at modtage tipsmidler skal vi nemlig hvert år modtage 100 gaver á mindst 200 kroner. I skrivende stund er vi næsten i mål. Men… næsten er jo ikke nok. Det betyder altså, at vi fortsat mangler en del gaver for at komme i betragtning til de ca. 250.000 kr. i tipsmidler, som vi plejer at få.

Vi anmoder derfor igen om, at du så hurtigt som muligt giver foreningen en personlig gave på mindst 200 kroner, fx via din netbank. Skal gaven tælle med, skal vi bruge dit fulde navn og din private adresse i betalingsoplysningerne.

Ønsker du at give en endnu større gave, opfordrer vi til, at du deler gaven i to og fx indbetaler den anden halvdel i din ægtefælles navn.

Betalingsoplysninger:
Registreringsnummer: 3574
Kontonummer: 5205719

Betalingsfrist: Hurtigst muligt

Hvis du også påfører dit cpr-nummer på overførslen, så indberetter vi din gave til SKAT, hvis vi ender med at opfylde ligningslovens betingelser. I det tilfælde får du fradrag for beløbet.

Har du spørgsmål til gavegiveriet er du mere end velkommen til at kontakte Christian Ankerstjerne på tlf. 2083 8984.

 

25. september

Løntakster 1. oktober

Der sker ingen regulering på statens område pr. 1. oktober 2014, dvs. ingen regulering for ansatte på universiteterne samt for turnuskandidater og ansatte kiropraktorer i privat praksis, som er ansat i henhold til DKF’s standardansættelsesaftaler.

Seneste regulering fandt sted 1. april 2014.

For ansatte i regioner og kommuner reguleres lønnen pr. 1. oktober 2014 med henholdsvis 0,72% og 0,63%.

Find de gældende løntakster i KIROPRAKTORHÅNDBOGENS kapitel ’Løn og ansættelse’

25. september

Honorarregulering

Honorarer for speciale 53 og 64 reguleres pr. 1. oktober 2014.

De nye honorarer fremgår i KIROPRAKTORHÅNDBOGEN’s kapitel om ’Attester, blanketter og honorarer’

Her kan I også finde de nyeste attest- og praksiskonsulenthonorarer.


25. september

Lønstatistikundersøgelse for ansatte i privat praksis

Igen i år gennemføres der en undersøgelse af indtjeningsforholdene for ansatte kiropraktorer i privat praksis. Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med det konsulentfirma, der også forestår udarbejdelse af lønstatistikker for privatansatte i andre medlemsorganisationer på AC-området.

Alle informationer behandles fortroligt af konsulentfirmaet, og DKF får ikke adgang til personhenførbare oplysninger.

Der udsendes elektroniske spørgeskemaer til alle ansatte i privat praksis i slutningen af september måned. Undersøgelsen baserer sig på informationer vedr. lønnen i september måned 2014. Det forventes, at resultatet af undersøgelsen foreligger i slutningen af november måned.

Lønstatistikundersøgelsen blev gennemført første gang i 2013 og resultatet af undersøgelsen finder du her.

Udvalget for ansatte i privat praksis og Klinikejerudvalget har været inddraget i arbejdet med udformning af spørgsmålene. DKF skal opfordre til at alle ansatte i privat praksis til at deltage i undersøgelsen.

 

22. september

Slutspurt: Tilmeld dig Faglig Kongres nu og vær sikker på at få hotelværelse på Scandic

Siger navnene Kawchuk, Sell og Hartvigsen dig noget? Har du styr på patientforløbene, og ved du, om dine patienter har en god oplevelse i din klinik? Og hvad med dine gamle studiekammerater – hvornår har du sidst mødt dem?
 
Den 7. november – om mindre end 2 måneder – slår vi dørene op til Faglig Kongres 2014. Udover et tætpakket fagligt program er der masser af sociale events, overraskelser og så selvfølgelig rigtig gode muligheder for at få en god snak med dine kollegaer i faget.
 
Kiropraktorernes faglige kongres finder sted hvert andet år og tiltrak i 2012 mere end 300 videbegærlige kiropraktorer til Odense. I år finder kongressen sted på Scandic ved Søerne i København. Tilmelder du dig inden den 1. oktober garanterer Scandic, at du kan få et værelse lige oven på salen.
 
Læs mere om kongressen og tilmeld dig her


11. september

Ny folder om prolapspakken

Dansk Kiropraktor Forening har, i samarbejde med Kiroinfo/Kiropraktorguide og Danske Regioner, udarbejdet en folder om det særlige diskusprolapsforløb.

Folderen er tiltænkt patienter og pårørende og giver information om forløbet og har til formål at besvare patienternes væsentligste spørgsmål. 

I løbet af den næste uges tid sender vi jer en lille stak trykte foldere, men I kan selv printe flere eksemplarer. Find den trykklare pdf-fil her.

På bagsiden af folderen har vi lavet plads til, at I kan indsætte jeres afsenderinformationer med stempel (det gælder på de trykte foldere) eller ved at kopiere dem ind (det gælder pdf-filen).

Har I brug for hjælp til det i pdf-filen, vil Eva Eriksen hjælpe jer med at sætte det ind. Kontakt Eva på ee@kiroinfo.dk.


 

11. september

Sidste udkald: Hvem skal vinde priser?

Den 16. september er der deadline for at indstille til modtagere af Årets Kiropraktor og Kiropraktorprisen.

Som medlem kan du være med til at bestemme, hvem der skal indstilles til de to priser i år. De uddeles af DKF til Faglig kongres i november. Sidste år blev Nis Alnor Årets Kiropraktor, og retningslinje-tovholderne Tue Secher Jensen og Jan Nordsteen modtog Kiropraktorprisen.

'Årets Kiropraktor'  tildeles en kiropraktor, som har ydet en særlig indsats inden for det kiropraktiske fagområde. Alle medlemmer af DKF – inklusive studentermedlemmer – kan indstille kandidater, som der efterfølgende stemmes om på DKF Forum. Indstil en kandidat ved at sende en skriftlig motivering til sekretariatsmedarbejder Pia Ravn pr@danskkiropraktorforening.dk senest den 16. september. Indstillede kandidater skal være uddannede kiropraktorer.

'Kiropraktorprisen' uddeles af DKF til en person eller institution, der har gjort en særlig indsats enten inden for forskning på det biomekaniske område eller ved at sætte fokus på at skabe ny viden om det kiropraktiske virksomhedsområde. DKF’s bestyrelse træffer beslutning om evt. uddeling, for den uddeles ikke nødvendigvis hvert år. Alle medlemmer af DKF kan indstille kandidater. Indstil en modtager af Kiropraktorprisen ved at sende en skriftlig motivering til sekretariatsmedarbejder Pia Ravn pr@danskkiropraktorforening.dk senest den 16. september.


 

11. september

Fremryk afgiften på din kapitalpension senest 1. oktober 2014

Hvis din pensionsordning i SEB Pension indeholder en kapitalpension, har du mulighed for at spare 2,7 % i afgift ved at betale afgiften i 2014. For langt de fleste medlemmer, vil det være en god ide at fremrykke afgiften. I SEB Pension skal beslutningen være truffet senest den 1. oktober 2014.

Med Skattereformen fra efteråret 2012 kan man fremrykke betalingen af afgiften på sin kapitalpension, og nøjes med at betale 37,3 % i afgift i stedet for 40 %. SEB har tidligere sendt et brev til alle kunder med en kapitalpension på over 50.000 kr. Brevet er sendt til e-boks eller med posten, hvis du ikke er tilmeldt e-boks.

SEB har valgt grænsen på de 50.000 kr., men kunder med en mindre kapitalpension kan også vælge at fremrykke og betale den lave afgift i 2014. Dog skal man være opmærksom på, at SEB opkræver et gebyr på 500 kr., og depotet skal derfor minimum være på 18.520 kr. for at det kan betale sig.

Kunder, der er fyldt 60 år, skal ikke betale et gebyr, da denne gruppe har mulighed for at få kapitalpensionen udbetalt på normal vis. For denne gruppe er der således ingen minimumsgrænse for kapitalpensionens størrelse i forhold til, hvornår det kan betale sig. Når afgiften er betalt, bliver kapitalpensionen til en såkaldt aldersopsparing, der udbetales som et skattefrit engangsbeløb på pensioneringstidspunktet. Man skal være opmærksom på, at det ikke er muligt efterfølgende at ændre en aldersopsparing til en løbende udbetaling.

Hvad skal du gøre?

Du skal logge på e-Pension på www.sebpension.dk (øverst på siden) og følg instruktionen for afgiftsbetaling senest 1. oktober 2014. Afgiften hæves på din pensionskonto og afregnes overfor SKAT senest ved udgangen af 2014. Hvis du har en kapitalpension andre steder end i SEB Pension, har du også mulighed for at fremrykke og betale afgiften i 2014 på denne kapitalpension.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker rådgivning, er du velkommen til at kontakte Willis’ rådgivningsgruppe på 88 13 92 82. Du kan også sende en e-mail til Pensionsspecialist Martin Justesen, mju@willis.dk.

 

9. september

Travlt første halvår for kiropraktorerne

I løbet af årets første 6 måneder har landets kiropraktorer behandlet 237.657 forskellige danskere for smerter i bevægeapparatet. Det er 2 procent flere end i samme periode i 2013 og det andet bedste halvårsresultat nogensinde. Det viser nye tal fra Danske Regioner.

Flere og flere finder vej til kiropraktoren, når de har ondt i ryggen, andre steder i muskler og led eller lider af fx spændingshovedpiner. Men træerne vokser ikke ind i himlen.

- Det er glædeligt, at udviklingen er positiv. Men vi må se i øjnene, at der fortsat er en række barrierer, der forhindrer patienterne i at drage nytte af det, vi kiropraktorer er rigtig gode til – nemlig at stille en diagnose. Og den største barriere, ja det er brugerbetalingen. For det koster nemlig patienterne penge op af lommen, når de har ondt i muskler og led, siger Lone Kousgaard Jørgensen, Formand i Dansk Kiropraktor Forening.

At mange danskere går rundt med ondt i kroppen, men ikke gør noget ved det, ærgrer formanden for de danske kiropraktorer:

- Som samfund er der mange penge at spare, fx på sygedagpenge og tabt produktivitet, når vi sørger for at udrede og behandle inden mindre smerter udvikler sig til store problemer, der holder borgerne væk fra deres arbejde, siger Lone Kousgaard Jørgensen.


Forklaring: Grafen viser ikke antal behandlinger – men antal forskellige CPR-numre der har besøgt en dansk kiropraktor-praksis. En person kan sagtens have en kiropraktor flere gange, men tæller alligevel kun som en i denne statistik. Kilde: Danske Regioner/Dansk Kiropraktor Forening.

 

5. september

Danmarks ældste kiropraktorklinik fylder 90

I dag, fredag den 5. september 2014, fejrer Danmarks ældste kiropraktorklinik, FamilieKiropraktik i Aarhus, sin 90-års fødselsdag

Klinikken bliver i dag drevet af tredje og fjerde generation, Knud og Stine Bjødstrup Kristensen. Stine Bjødstrup Kristensen er Danmarks første og hidtil eneste fjerdegenerationskiropraktor.

Knud Bjødstrup Kristensen blev uddannet på Palmer College of Chiropractic i Iowa, USA, ligesom hans forældre og bedsteforældre også blev det.

Klinikken er for nogle måneder siden flyttet fra Park Allé til Hans Hartvig Seedorffs Stræde 3-5 i nye lokaler.

Dansk Kiropraktor Forening kipper med flaget og ønsker FamilieKiropraktik tillykke med dagen – og ønsker mange gode år og glade patienter fremover.

Først næste år kan Dansk Kiropraktor Forening fejre sin 90-års fødselsdag, så man har været tidligt ude i Aarhus.

 

1. september

Strammere regler for udenlandsk (ny-)uddannede 

Sundhedsstyrelsen har indført nye procedurer, som betyder, at personer uddannet uden for Norden og EU/EØS kan få sværere ved at få en dansk autorisation som kiropraktor. Der foretages fortsat individuel vurdering, hvor ikke kun grunduddannelse, men også erhvervserfaring og efteruddannelse tages i betragtning. Det vil derfor sandsynligvis være nyuddannede, som vil mærke til stramningen, der kan medføre, at kiropraktoren skal gennemføre undervisning på klinisk biomekanik for at få en dansk autorisation.

Ifølge autorisationsloven kan udenlandsk uddannede kiropraktorer kun få autorisation, såfremt uddannelsen kan sidestilles med den danske kiropraktoruddannelse, der automatisk giver de uddannede autorisation som kiropraktor.

Stramningen skal ses i forbindelse med, at myndighederne i løbet af de seneste par år har set på alle autoriserede sundhedsfag og udenlandsk uddannelse. Det har bl.a. medført krav om et bestemt niveau af danskkundskaber indført for halvandet år siden og gældende for alle autoriserede sundhedspersoner fra tredjelande.

Læs mere om proceduren, når kiropraktorer uddannet uden for EU/Norden søger dansk autorisation her i KIROPRAKTORHÅNDBOGEN.

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

26. august

Ph.d.-forsvar om den unge ryg

På fredag 29. august kl. 14 forsvarer kiropraktor Ellen Årtun sin ph.d.-afhandling på Syddansk Universitet i Odense. Det foregår i ’Lab for leg og innovation’ i bygning 39, Campusvej 55.

Titlen på afhandlingen er: Physical activity, clinical examination and the young spine: A two-year prospective cohort study with 1300 Danish adolescents aged 11-13.

Projektet viser bl.a., at skolebørn i overraskende høj grad døjer med rygsmerter, allerede i 11-13-års alderen. Denne del af projektet blev via indsats fra DKF omtalt i medierne i juni måned, især i JyllandsPosten. 

Opponentpanelet består af:
Professor Even Lærum, tidl. leder af Formidlingsenheten for muskel- og skjelettlidelser (FORMI), Oslo.

Klinisk professor Michael Kjær, Institut for Klinisk Medicin, Bispebjerg Hospital

Professor Berit Schiøttz-Christensen, Rygcenter Middelfart, Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk universitet (Chairman)

Projektet er vejledt af lektor Lise Hestbæk, Klinisk Biomekanik, Institut for idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.

Afhandlingen vil blive beskrevet i KIROPRAKTOREN senere på året.  

26. august

Kurser med rabat hos magistrene

Udover at du som medlem får rabat på kurser udbudt af Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, får du også rabat på kurser fra Dansk Magisterforening, som DKF bor til leje hos.

Der er kurser i mødestyring, fx et todages kursus i mødeledelse. Der er kurser i ledelse, fx facilitering af teamwork, og der er kurser i gennemslagskraft, retorik og præsentationsteknik. Du får den samme pris som medlemmer af Dansk Magisterforening.

Læs om de mange spændende kurser her:
www.dm.dk/Kurser-og-arrangementer

 

25. august

Hvem skal vinde priser?

Sidste år blev Nis Alnor Årets Kiropraktor, og retningslinje-tovholderne Tue Secher Jensen og Jan Nordsteen modtog Kiropraktorprisen. 

Som medlem kan du være med til at bestemme, hvem der skal indstilles til de to priser i år. De uddeles af DKF til Faglig kongres i november.

'Årets Kiropraktor'  tildeles en kiropraktor, som har ydet en særlig indsats inden for det kiropraktiske fagområde. Alle medlemmer af DKF – inklusive studentermedlemmer – kan indstille kandidater, som der efterfølgende stemmes om på DKF Forum. Indstil en kandidat ved at sende en skriftlig motivering til sekretariatsmedarbejder Pia Ravn pr@danskkiropraktorforening.dk senest den 16. september. Indstillede kandidater skal være uddannede kiropraktorer.

'Kiropraktorprisen' uddeles af DKF til en person eller institution, der har gjort en særlig indsats enten inden for forskning på det biomekaniske område eller ved at sætte fokus på at skabe ny viden om det kiropraktiske virksomhedsområde. DKF’s bestyrelse træffer beslutning om evt. uddeling, for den uddeles ikke nødvendigvis hvert år. Alle medlemmer af DKF kan indstille kandidater. Indstil en modtager af Kiropraktorprisen ved at sende en skriftlig motivering til sekretariatsmedarbejder Pia Ravn pr@danskkiropraktorforening.dk senest den 16. september.
22. august

Skuffet formand i Politiken

Under overskriften 'Knoglefolk giver udspil kæberasler" udtaler DKF-formand Lone Kousgaard Jørgensen i Politiken i dag, at hun er skuffet over, at muskel-, skelet- og ledlidelser ikke er prioriteret i dét sundhedsudspil, som regeringen offentliggjorde i går. 

Hendes undring bakkes op af formændene fra Osteoporoseforeningen og Gigtforeningen.

Konfronteret med kritikken udtaler sundhedsminister Nick Hækkerup, at det er tanken at starte med indsatser rettet mod KOL og diabetes, men at der skal lægges planer for alle de store kroniske sygdomme. Man kan ikke nå alle kroniske lidelser i ét hug, siger han.Efter at have set regeringens Sundhedsudspil "Jo før, jo bedre" i går udsendte DKF en pressemeddelelse med undring over, at vor tids folkesygdom ondt i ryggen er blevet forfordelt. I dag 22. august uddyber formanden sin holdning i papirudgaven af Politiken. Læs pressemeddelelsen:


21. august

Sundhedsudspil overser stor folkesygdom

Regeringen har i dag offentliggjort sit nye sundhedsudspil, der bl.a. sætter fokus på kronisk sygdom, kræft og forskning. I Dansk Kiropraktor Forening ser man i udgangspunktet positivt på udspillet:

- Udspillet har fået titlen ”Jo før, jo bedre” og det er en tilgang, jeg ikke kunne være mere enig i. Det er enormt vigtigt, at vi sætter ind tidligt – og rigtigt – med udredning, forebyggelse og behandling. Men når man kigger nærmere på udspillet, mangler jeg fokus på vor tids nye store folkesygdom, nemlig hele muskel- og ledområdet. Hvor er for eksempel de 8-900.000 rygsyge danskere i udspillet? Og hvordan sikrer vi, at patienterne ikke cykler rundt i systemet, men bliver udredt og får den behandling de har brug for – når de har brug for den?, siger Lone Kousgaard Jørgensen, Formand for Dansk Kiropraktor Forening, der også glæder sig over, at forskning bliver prioriteret i udspillet:

- Det glæder mig at se, at forskning skal prioriteres op. Og jeg håber naturligvis, at nogle af midlerne skal bruges til forskning i nogle af de sygdomme, som ikke er direkte livstruende, men som både koster livskvalitet og dyre penge på sundheds- og sygedagpenge-budgetterne. Her tænker jeg som kiropraktor især på muskel- og ledsygdomme, siger Lone Kousgaard Jørgensen
 
For yderligere information venligst kontakt kommunikationschef Christian Ankerstjerne på tlf. 2083 8984 el. ca@danskkiropraktorforening.dk

20. august

Undervurdér ikke dine smerter

Selv småskavanker har langtidskonsekvenser. Har du haft ondt i nakke, lænd, ryg eller fødder inden for de seneste 14 dage, så kan du se frem til at skulle langt oftere til lægen, på hospitalet, til kiropraktor og fysioterapeut i løbet af de næste 20 år. Det skriver Politiken i dag onsdag på baggrund af en ny undersøgelse fra Syddansk Universitet.

- Undersøgelsen gør det sørgeligt klart, at vi ikke må undervurdere småskavanker eller bare lade tiden løse problemerne. For det sker ikke. Går du rundt med smerter i muskler og led, er det vigtigt, at der bliver gjort noget ved det, ellers kan du hænge på disse smerter og en lang række følgeproblemer resten af livet, siger Lone Kousgaard Jørgensen, formand for Dansk Kiropraktor Forening.

I Dansk Kiropraktor Forening oplever man ofte, at patienter cirkler rundt i sundhedsvæsenet i årevis uden at få hverken diagnose eller behandling. Eller at patienter, der oplever smerter, bliver sendt hjem på sofaen med en panodil.

- Mange danskere lever med smerter, men der bliver ikke for alvor sat fokus på det fra centralt hold. Og det skyldes, at smerter i muskler og led ofte kan være diffuse. Men hvis ikke vi sørger for at udrede, behandle og forebygge, jamen så ender det med noget, der er meget værre end det, det startede med.

Jeg håber, at langt flere vil tage deres smerter alvorligt og sørge for at søge behandling, inden de små smerter bliver så store, at det går ud over livskvaliteten, siger Lone Kousgaard Jørgensen.

For yderligere information venligst kontakt kommunikationschef i Dansk Kiropraktor Forening: Christian Ankerstjerne på 2083 8984 eller ca@danskkiropraktorforening.dk

Om undersøgelsen
Muskel- og ledsmerter har langtidskonsekvenser og bør tages alvorligt:
I 1991 foretog Statens Institut for Folkesundhed en rundspørge blandt knap 6000 tilfældigt udvalgte danskere over 16 år, hvor de fokuserede på smertetilstande i muskler og led. Konkret blev deltagerne spurgt, om de inden for de seneste to uger havde haft smerter eller ubehag i nakke, skuldre, øvre ryg, albuer, lænd, hænder, hofte, knæ og fødder. Det var på den medfølgende smertetegning muligt at markere mere end ét område, ligesom man alternativt kunne anføre ikke at have haft nogen problemer.

Et studie ledet af Jan Hartvigsen, Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik og Syddansk Universitet, har nu sammenholdt disse svar med oplysninger fra Ydelsesregistret og Landspatientregistret, hvor man har set på graden og omfanget af forbruget af sundhedsydelser gennem 20 år blandt de patienter, der i 1991 angav at have muskuloskeletale problemer et eller flere steder.

Øget risiko for behandling angivet i procent

Nakke 

Skulder  Hænder  Ryg  Lænd  Hofte  Knæ  Fødder 
Ambulantbehandling:                 26 19 62 54 27 31 46 52
Hospitalsindlæggelse:  18 18 36 76 33 27 36 55
Kiropraktor:  48 36 49 25 50 -1 6 21
Fysioterapeut: 110 56 14 23 47 48 25 77
Praktiserende læge: 27 36 37 54 33 32 24 37


Forklaring: Respondenter med nakkesmerter 1991 har indenfor 20 år haft en haft en forøget risiko for behandlingsbehov med hhv. 26, 18, 48, 110 og 27 % hos de respektive sundhedsydelser – dog ikke nødvendigvis for den samme lidelse. Det vil sige, at smerter i muskler og led er en generel indikator for fremtidigt dårligt helbred.


 

Øget risiko for behandling angivet i procent (grafen baseret på ovenstående tal)


20. august

DKF deltager i den første undersøgelse af akademikeres psykiske arbejdsmiljø

I disse dage modtager kiropraktorerne og resten af Danmarks akademikere en mail med en elektronisk spørgeundersøgelse. Undersøgelsen er den første af sin art.

Akademikerne (tidl. AC), Dansk Kiropraktor Forening og de øvrige akademiske fagforeninger gennemfører undersøgelsen for at tage temperaturen på det psykiske arbejdsmiljø blandt akademikere. Hvorfor går en del af vores medlemmer ned med stress og hvordan kan det bedst undgås? Hvad kendetegner et godt psykisk arbejdsmiljø? Og hvordan skaber man rammerne for dette? Det ønsker vi at finde ud af, så vi i fremtiden kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø for akademikere.

Det er første gang, der laves en så stor undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø blandt akademikere i Danmark.

Så tjek din mailbakke og deltag i undersøgelsen - spørgeskemaet skal besvares senest søndag den 14. september 2014.

Læs mere om undersøgelsen på Akademikernes hjemmeside

 

15. august

Kiropraktorguide.dk på Facebook

KiroInfos patientportal www.Kiropraktorguide.dk har oprettet en side på Facebook: 

 .

Ved at ’like’ og dele siden - og de opslag, der lægges ud - kan der for alvor oplyses om kiropraktik.

Her er link til siden: https://www.facebook.com/kiropraktorguide

Målet med at være på Facebook er at skabe en platform, der giver bredspektret viden og samtidigt markedsfører og brander kiropraktikken på en ny måde, der vil nå endnu længere ud i befolkningen og nå nye målgrupper på en uformel og positiv måde.

Målsætningen er at besvare eventuelle spørgsmål så hurtigt som muligt, og i hvert fald inden for 24 timer. Det er IKKE målet at føre faglige debatter på Facebook-siden, så har I kommentarer til vores indlæg beder vi om, at I retter henvendelse direkte til undertegnede, der er ansvarlig for siden.

 

6. august

Sidste prolapskursus 13/9 i Hovedstaden

DKF har rejst rundt i landets regioner og holdt kurser om det nye prolapsforløb sammen med NIKKB og kiropraktorkredsene.

Lørdag 13. september kl. 9-15 afholdes det sidste kursus på Bispebjerg Hospital. Det er tiltænkt kiropraktorerne i Region Hovedstaden, men alle kiropraktorer er velkomne. Kurset er gratis.

Skriv til DKF@danskkiropraktorforening.dk hvis du vil med og ikke er tilmeldt. Kiropraktorer i Region Hovedstaden bedes tilmelde sig via svar på den mail, DKF sendte dem 1.juli, men kan selvfølgelig skrive og få den gensendt.

TID OG STED
Lørdag 13. september fra kl. 9.00 til kl.15.00 på Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV.

FORMÅL
Hensigten er at sikre en ensartet implementering af de overenskomstaftalte elementer i forløbet for patienter med akut lumbal nerverodspåvirkning. Derudover ’revitaliserede speciale 64-ordning’ blive gennemgået og drøftet.

PROGRAM
Kl. 9.00: Ankomst og morgenmad
Kl. 9.30-12.00: Oplæg
1) Prolapsforløbet v. Jørn Eichhorn,
2) Prolapsforløbet og det regionale forløbsprogram for lænderyglidelser v. praksiskonsulenterne Marianne Andreasen og Jonas Loft
3) Speciale 64-ordningen v. Jørn Eichhorn.
12.00-13.00: Frokost
13.00-15.00: Fagligt program v. kiropraktor Dorthe Ziegler, Rygcenter Syddanmark

TILMELDING
Tilmelding senest 1. september 2014. Alle kiropraktorer i Region Hovedstaden fik mailet invitation 1.juli fra DKF.

Skriv til DKF@danskkiropraktorforening.dk hvis du er kiropraktor i en anden region og gerne vil deltage, eller du er hovedstadskiropraktor og ønsker at få invitationsmailen gensendt.

 

4. august

Oplev Gintberg til akademikerfest

Festen holdes 4. september af og i det nye Akademikerhus på Frederiksberg, hvor DKF bor. Det nye kontorfællesskab betyder stordriftsfordele og bedre faciliteter til gavn for de i alt mere end 100.000 akademiske medlemmer. Det fejrer organisationerne med et brag af en medlemsfest. 

Se det sjove program og meld dig til her på Dansk Magisterforenings hjemmeside

Du kan tage en kollega, ven eller mage med - dog kun én gæst pr. medlem. Festen er fra kl. 16-23 og gratis. Tilmelding nødvendig senest 29. august.1. august

Hospitalskiropraktorer nu i 3 regioner

I dag starter Marie Harley og Charlotte Møller på Regionshospitalet Silkeborg. De er regionens første hospitalskiropraktorer.


Marie Harley og Charlotte Møller er de første hospitalskiropraktorer i Region Midtjylland. De starter idag. Foto: Hanne Loob.

Det betyder, at der nu er kiropraktorer på offentlige hospitaler i 3 regioner. I mange år har der været ansat kiropraktorer på hospitaler i Region Syddanmark, og i maj blev kiropraktor Lotte Langhoff fast tilknyttet radiologisk afdeling på Ringsted Sygehus i Region Sjælland. I dag følger Region Midtjylland så trop.

- Det bliver rigtig spændende at være i et job, hvor vi bliver en del af noget nyt og får mulighed for at sætte aftryk på det lige fra starten. Forhåbentlig kan vi være med til at åbne dørene for andre kiropraktorer, udtaler Marie Harley.

Marie Harley og Charlotte Møller skal indgå i det tværfaglige arbejde og hjælpe med at nedbringe ventelisten til rygcentret. Der er hårdt brug for deres indsats.

- Vi har virkelig behov for nogle med kiropraktorernes kompetencer, og vi kan se hos vores reumatologiske kolleger i Middelfart, at samarbejdet med faggruppen fungerer uden problemer overhovedet, siger Ulrich Fredberg, der er ledende overlæge på Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg. 

Ulrich Fredberg bliver Marie Harley og Charlotte Møllers nærmeste chef, og han glæder sig åbenlyst til at byde dem velkommen.

- For 10 år siden var man bange for, at kiropraktorer havde andre forklaringer på årsager til fx smerter og ledproblemer. Men der er ingen skepsis længere, understreger Ulrich.

FAKTA
Hospitalskiropraktorer
Fra i dag er der ansat kiropraktorer i Region Midtjylland, nemlig i rygcentret på Regionshospitalet Silkeborg.

Region Syddanmark har pt. næsten 25 kiropraktorer beskæftiget på sine hospitaler, primært Rygcenter Syddanmark i Middelfart, men der er også kiropraktorer på de ortopædkirurgiske og radiologiske afdelinger på Vejle Sygehus. I Syddanmark kan hospitalskiropraktorer videreuddanne sig med en 5-årig specialuddannelse, som 3 kiropraktorer er i gang med.
 
I Region Sjælland har man siden maj haft en kiropraktor fast tilknyttet Ringsted Sygehus’ radiologiske afdeling, primært til muskuloskeletale ultralydsskanninger.

1. august

Flere forsikrede vælger kiropraktor og fysioterapi fremfor kniv

En opgørelse fra Forsikring og Pension viser, at flere med en privat sundhedsforsikring vælger konservativ behandling som kiropraktik og fysioterapi frem for operation på privat hospital. Dét skriver Fagbladet 3F idag.

På 4 år er forsikringselskabernes udgifter til operation faldet fra 71 procent til 54. Samtidigt er udgifterne til kiropraktik og fysioterapi næsten fordoblet fra 13 til 25 procent.

Ialt er cirka 1,3 mio. danskere omfattet af enten en sundhedsforsikring- eller ordning. For 10 år siden var det 200.000. 

 

31. juli

Sidste dag med early bird

I dag er sidste dag, hvor du kan tilmelde dig Faglig Kongres med rabat.

Faglig Kongres er kiropraktorernes 2-dages efteruddannelseskongres. I år finder den sted fredag 7. og lørdag 8. november i København. Kongressen holdes af  Dansk Kiropraktor Forening, Kiropraktorfonden og Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik.

Kongressens overskrifter er viden, netværk og efteruddannelse. Der foregår både kurser og plenumseancer.

Ekstremitetsproblemer hos børn, fremtidens sundhedsvæsen, mindfullnes og kognitiv terapi, svimmelhed, folkesundhed, spondylatropier, løbeskader, fastholdelse på arbejdsmarkedet m.m. Programmet bugner af spændende og vigtige emner. Og så er der god tid til networking og samvær - og fest! Lørdagen sluttes af med et brag af en årsfest på Axelborg.

Meld dig til her

30. juli

Optaget steget med 38% på kiropraktoruddannelsen

I dag har 94 fået brev fra Syddansk Universitet, der fortæller, at de er optaget på kiropraktoruddannelsen Klinisk Biomekanik. Det er en stigning på hele 38% i forhold til sidste år.

Klinisk Biomekanik er en mere og mere populær uddannelse. Studiet har oplevet vækst de sidste mange år. I år en tilvækst af ansøgere på over 10%. Sidste år søgte i alt 233 om optagelse. I år 262 – af disse havde 114 uddannelsen som førsteprioritet mod 96 sidste år.

Syddansk Universitet fik sidste år lov til at øge antallet af studiepladser fra 65 til 85, da der kan dokumenteres stort behov for kiropraktorers kompetencer og en tilsvarende efterspørgsel hos arbejdstagerne og ingen arbejdsløshed.

Se film og læs om uddannelsen: www.sdu.dk/kiropraktik


29. juli

Har du læst formandens sommerblog?

Formand Lone Kousgaard Jørgensen har blogget om sit arbejde i forsommeren. Hun beskriver, hvordan DKF har fulgt op på aktiviteterne inden for sundhedsforsikringsområdet, hvor der er lagt mange kræfter i at få udviklingen i den rigtige retning. 

Hun omtaler også Østre Landsrets dom, der afgør, at patienter med arbejdsgiverbetalte sundhedsordninger også er dækket af den almindelige klage- og erstatningsret.

Hun opsummerer til sidst de mange udadvendte aktiviteter, DKF været involveret i de sidste mange måneder: Folkemødet, møder med Folketingspolitikere, flere mediehistorier og indtog på de sociale medier. Alt sammen resultater af DKF's strategiske alliance med Kiropraktik & Sundhed/KiroInfo:

 - Det glæder mig, og jeg er stolt over, at kiropraktikken i langt højere grad end tidligere stiller sig op og deltager i den offentlige debat, og det kommer I til at se langt, langt mere af i den kommende tid, skriver hun. 

Få det hele med:
Log ind på DKF Forum og læs hele formandens blogindlæg - kun for medlemmer.


8. juli 2014

Nye ledere i WFC

Dr. Greg Stewart er valgt til præsident for World Federation of Chiropractic (WFC) for en 2-årig periode. Dr. Steward er uddannet fra Toronto, Canada, i 1986 og har arbejdet i privatpraksis siden da. Sideløbende dermed har han besiddet en række tillidsposter på delstats- og nationalt niveau i Canada. Senest har han været 1. vicepræsident for WFC. Han afløser Dr. Dennis Richards fra Australien.

Samtidig er Dr. Richard Brown, Gloucestershire, England, blevet udpeget som generalsekretær med virkning fra 1. juli 2015, hvor han vil tage over efter David Chapman-Smith. Dr. Brown blev uddannet fra Anglo-European Chiropractic College i 1990 og har dertil en juridisk mastergrad. Han har praktiseret i 24 år. Han har tidligere været formand for British Chiropractic Association 2009-2013, og p.t. er han generalsekretær for European Chiropractors' Union (ECU).


8. juli

De billeddiagnostiske retningslinjer småjusteret

De billeddiagnostiske retningslinjer er blevet justeret få steder på www.bdretningslinjer.dk.

Det fremgår nu endnu tydeligere, at patienten skal henvises til læge ved maligne tilstande. Desuden er der indført henvisninger til nye nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

Opdateringerne nødvendiggør ikke nye trykte udgaver.


4. juli 2014

Hjælp nationalt diabetesprojekt

Hjælp nationalt diabetesprojekt DD2 er et nationalt forskningsprojekt om type 2 diabetes, som beder danske kiropraktorklinikker om at samarbejde om rekruttering. DKF og NIKKB har sagt ja til at hjælpe til ved at sende klinikadresser til projektet, som sender rekrutteringsmateriale ud i løbet af juli måned.

Hver klinik modtager en stander til patientoplysningsfoldere og en plakat.

Formålet med DD2-projektet er at forbedre behandlingen til personer med type 2 diabetes. Projektet er blandt andet støttet af Diabetesforeningen, Det strategiske Forskningsråd og Sundhedsstyrelsen, som projektet udvikler nye nationale guidelines i samarbejde med, og de danske regioner. Projektet er et samarbejde mellem Danmarks førende diabeteslæger, og professor Henning Beck-Nielsen ved Odense Universitetshospital er bestyrelsesformand og en af idemændene bag.

Patienter indrulles i projektet nationalt via behandlere i praksissektoren og ambulatorier. Patienterne deltager ved at møde op én gang og give en urin- og blodprøve samt data til spørgeskema.

4. juli 2014

Sommerlukning af DKF's sekretariat

Sekretariatet holder sommerferielukket i ugerne 29 + 30. I øvrigt vil sekretariatet være lavt bemandet i hele juli måned. Ved uopsættelige spørgsmål kan chefkonsulent Annette Bonne mobil 2926 2591 eller DKF’s direktør Jakob Bjerre mobil 2671 1602 kontaktes.

Ved mediehenvendelser er I velkomne til at kontakte kommunikationschef Christian Ankerstjerne på mobil 2083 8984.


30. juni 2014

Dom afklarer usikkerhed om arbejdsgiverbetalte sundhedsordninger

Østre Landsret har den 30. juni 2014 afsagt dom i en sag, som en kvinde har anlagt mod Patientskadeankenævnet. Sagen anlagde hun for at få anerkendt, at skader opstået ved behandling hos en kiropraktor, som hendes arbejdsgiver - en kommune - betalte for som led i en sundhedsordning, skulle behandles efter lov om klage og erstatningsadgang i sundhedsvæsenet.

Landsretten kom frem til, at behandlingen hos kiropraktoren falder inden for lovens dækningsområde, eller sagt på en anden måde: kvinden fik medhold i sin anklage mod Patientskadeankenævnet, i og med at kiropraktoren udøvede selvstændig privat virksomhed som kiropraktor, og at patienten efterspurgte hans ydelse som patient ved at vælge at lade sig behandle hos ham.

Dansk Kiropraktor Forening har udsendt følgende kommentarer til dommen:
- I Dansk Kiropraktor Forening glæder vi os over, at patienten har fået medhold, og at sagen nu kan behandles som alle andre patientanmeldelser hos Patienterstatningen, siger Jakob Bjerre, Direktør i Dansk Kiropraktor Forening.

- I vores optik har der ikke været nogen tvivl om, at kiropraktoren har været privatpraktiserende og dermed har behandlet inden for lovens dækningsområde. Til vores tilfredshed afklarer dommen den usikkerhed, der har været om, hvorvidt patienter med en arbejdsgiverbetalt sundhedsordning har samme klage- og erstatningsadgang som andre patienter, der bliver behandlet af autoriserede privatpraktiserende sundhedspersoner, siger Jakob Bjerre 

Læs dommen her på www.domstol.dk 


30. juni 2014

20 nye kolleger fra SDU

I fredags dimitterede 20 nye kiropraktorer fra kiropraktoruddannelsen Klinisk Biomekanik på Syddansk Universitetsuddannelse.DKF's formand Lone Kousgaard Jørgensen var inviteret til at holde festtale for de nye kiropraktorer:

- Heldigvis bliver vi flere og flere. Fra i år kan SDU optage 85 nye studerende og ikke kun 65. Vi har ingen arbejdsløse kolleger, og der er masser at lave, sagde hun.

- Ondt i ryggen, som er et af vores kerneområder, er vor tids nye folkesygdom, som ikke kun koster milliarder af kroner, men også meget livskvalitet. Undersøgelser viser, at op mod 800.000 danskere har ondt i ryggen. De har krav på hjælp, og vi er den gruppe i praksissektoren, som er mest veluddannet til at hjælpe dem, sagde Lone Kousgaard Jørgensen til sine nye kolleger og deres gæster. 

Dekan Ole Skøtt, Sundhedvidenskabeligt Fakultet, uddelte diplomer til de nyudklækkede kiropraktorer og lykønskede dem i en tale, og en nyuddannet sangerinde fra Odense Musikkonservatorium underholdt med et par sange.


27. juni 2014

Revision af ligningsloven betyder, at vi må bede jer om endnu en gave

Først og fremmest tak til de mange der har indbetalt en gave til Kiropraktik & Sundhed i løbet af de seneste uger. Det er vi rigtig glade for.

Desværre er vi blevet indhentet af ny lovgivning. En ændring af ligningsloven betyder nemlig, at vi ganske rigtigt skal have 100 gaver for at komme i betragtning til tipsmidlerne – men nu siger loven desuden, at gaverne skal være på 200 kroner eller derover. Vi plejer at få ca. kr. 250.000 i tipsmidler, så det er slet ikke en lille sum, vi risikerer at gå glip af.

Vi anmoder dig derfor om, at du (og alle andre kiropraktorer på klinikken) så hurtigt som muligt giver foreningen en personlig gave på mindst 200 kroner, fx via din netbank.

Skal gaven tælle med, skal vi bruge dit fulde navn og din private adresse i betalingsoplysningerne. Ønsker du at give mere end 400 kroner opfordrer vi til, at du deler gaven i to og fx indbetaler den anden halvdel i din ægtefælles navn.

Betalingsoplysninger:
Registreringsnummer: 3574
Kontonummer: 5205719

Betalingsfrist: Hurtigst muligt og senest 15. august

Hvis du også påfører dit cpr-nummer på overførslen, så indberetter vi din gave til SKAT, hvis vi ender med at opfylde ligningslovens betingelser. I det tilfælde får du fradrag for beløbet.

Har du spørgsmål til gavegiveriet er du mere end velkommen til at kontakte vores bogholder, Jette Østergaard, på tlf. 3337 6090.

18. juni 2014

Giv en gave – og hjælp Kiropraktik&Sundhed med at få tipsmidler

Kiropraktik & Sundhed modtager hvert år ca. kr. 250.000 i støtte via det, der er kendt som tips- og lottomidlerne. Foreningen er nemlig en landsdækkende, sygdomsbekæmpende organisation, der gennem støtte til forskning, oplysning og patientstøtte medvirker til forebyggelse, behandling og/eller afhjælpning af sygdomme.

Men for at blive ved med at modtage tips- og lottomidler, kræves det, at Kiropraktik & Sundhed inden den 1. juli har modtaget en gave fra mindst 100 forskellige personer. I skrivende stund mangler man stadig ca. 50 gaver, så der er brug for alles hjælp, fortæller Kiropraktik & Sundheds formand Peter Kristiansen.

DKF opfordrer til, at man så hurtigt som muligt støtter Kiropraktik & Sundhed med en gave på mindst 10 kroner via din netbank. Skal gaven tælle med, skal du bruge dit navn og din adresse i betalingsoplysningerne. Ønsker du at give 20 kroner eller derover, er det en god hjælp, at du deler gaven i to og fx indbetaler den anden halvdel i din ægtefælles navn.

Betalingsoplysninger:
Registreringsnummer: 3574
Kontonummer: 5205719

Har du spørgsmål til gavegiveriet, er du velkommen til at kontakte Jette Østergaard på mail: joe@danskkiropraktorforening.dk eller på tlf. 3337 6090.


17. juni 2014

Verdens største lagkage skåret for med sundhedsministeren

En af DKF's opgaver på Folkemødet på Bornholm var at fejre 50 års fødselsdag for Komiteen for Sundhedsoplysning. Sammen med de andre medlemmer af Komiteen skulle DKF skære fødselsdagslagkagen for - lige ved siden af Sundhedsministeren.Det var verdens største lagkage vel at mærke  - og med gulerod naturligvis.


17. juni 2014

Enighed om hurtig udredning til DKF's debat på Folkemødet

På det netop overståede Folkemødet på Bornholm havde DKF inviteret politikere og kolleger fra de praktiserende læger og fysioterapeuter til en snak om, hvad vi kan gøre for de mange, der lider af rygsmerter.

Resultatet var en succes: sundhedsordførere fra de største partier forholdt sig til rygbehandling - og kunne mønstre enighed om, at der måtte sikres hurtig udredning.  


Panelet, der diskuterede ondt i ryggen med DKF's formand Lone Kousgaard Jørgensen: Tina Lambrecht, Formand for Danske Fysioterapeuter, Anna Mette Nathan, Næstformand for Praktiserende Lægers Organisation, Karen J. Klint, Formand for Folketingets Sundhedsudvalg, Socialdemokratiet, Camilla Hersom, Sundhedsordfører, Radikale Venstre. Foto: Anders Beier.

Debatmødet foregik en time efter Folkemødets officielle åbning torsdag den 12. juni kl. 15. 

Fra politisk hold gjorde Dansk Folkepartis sundhedsordfører Liselott Blixt sig til talsmand for en national handlingsplan på muskel- og ledområdet, mens både Socialdemokraten Karen J. Klint og Radikales Camilla Hersom i højere grad så problemerne som et individuelt problem, der skulle forebygges – lige fra skoletiden.

Lone Kousgaard Jørgensen gjorde dog opmærksom på, at selvom forebyggelse helt sikkert er en god ting, jamen, så er der simpelthen ikke noget forskning, der viser, at det virker på rygområdet. Men også at der netop er forskning, der viser, at manipulation hjælper og lindrer akutte rygsmerter.

Det var en oplysning, der stod i modsætning til de praktiserende lægers næstformand, Anne Mette Nathan, der fortalte, at man i Region Midtjylland er enige om ikke at behandle folk med rygsmerter de første 14 dage.

Tina Lambrecht, der er formand for Danske Fysioterapeuter, slog igen og igen på tromme for, at fysisk aktivitet er den bedste forebyggelse for ondt i ryggen, og det var en holdning, der vandt gehør i hele panelet

I sidste ende var alle dog enige om én ting – at hurtig udredning er alfa og omega, hvis ondt i ryggen skal undgå at ødelægge livskvaliteten og resultere i sygedage og tabt produktivitet.

DKF's kommunikationschef Christian Ankerstjerne live-tweetede flittigt under tagget #kiropol. Lone Kousgaard Jørgensen fik også taget sin nye Twitterprofil i brug på Folkemødet: https://twitter.com/KiroLone
 
Læs reportage og se flere billeder i KIROPRAKTOREN nr. 3, der udkommer næste uge.


12. juni 2014

Kirodebat på Folkemødet

Nu er der gang i DKF's debat om ondt i ryggen på Folkemødet på Bornholm. DKF-formand Lone Kousgaard Jørgensen diskuterer, hvad der kan gøres for de 800.000 rygsyge sammen med ledende politikere fra Danske Fysioterapeuter og Praktiserende Lægers Organisation - i infight med sundhedsordfører som Karen Klint (S), Liselott Blixt (DF) og Charlotte Hersom (R).

Følg med på Twitter via #kiropol - her live-tweeter DKF direkte fra debatten. 


 

 

22. maj 2014

DKF i Gigtforeningens øverste top


I går besluttede Gigtforeningen at tildele DKF's formand Lone Kousgaard Jørgensen en plads i foreningens repræsentantskab, som er foreningens højeste myndighed.


Gigtforeningens formand Per Ladegaard, koncerndirektør i Nykredit, bød DKF's formand Lone Kousgaard Jørgensen velkommen i repræsentantskabet, der holdt sit årlige møde i går. Foto: Ulrik Jantzen.

Allerede i slutningen af 2013 besluttede Gigtforeningen at invitere DKF ind i repræsentantskabet under kategorien "Repræsentanter for andre foreninger/organisationer". I februar takkede DKF's bestyrelse ja til pladsen, som formelt blev godkendt på repræsentantskabsmødet.

Pladsen i repræsentantskabet afspejler, at DKF har samarbejdet tættere med Gigtforeningen de seneste år, og stadfæster det gensidige udbytte af det.

I repræsentantskabet sidder Gigtforeningens bestyrelse, kredsformænd, forskningsråd og repræsentanter for andre organisationer, men også repræsentanter for kommuner og regioner samt en række lægefaglige og personlige medlemmer.

Gigtforeningen arbejder for bedre behandling, forebyggelse og livskvalitet til de 700.000 mennesker i Danmark, der lever med en sygdom i led, ryg og muskler.

Se i øvrigt kiropraktor, ph.d. Erik Poulsens projekt om patientuddannelse, kiropraktik og hofteartrose omtalt på Gigtforeningens web-forside. 


22. maj 2014

Sekretariatet lukket 30. maj og 6. juni

DKF's sekretariat holder lukket dagen efter Kristi Himmelfartsdag og dagen efter Grundlovsdag, dvs. fredag den 30. maj og fredag 6. juni. I uopsættelige tilfælde kan DKF’s direktør Jakob Bjerre (2671 1602) eller chefkonsulent Annette Bonne (2926 2591) dog kontaktes.


21. maj 2014

DKF skal debattere ondt i ryggen på Folkemødet

For første gang skal kiropraktorerne deltage aktivt på Folkemødet. DKF holder en stor offentlig debat, hvor formand Lone Kousgaard Jørgensen skal i infight med politikere fra de største partier. Det er Karen J Klint, Formand for Folketingets sundhedsudvalg (S), Camilla Hersom, Sundhedsordfører (R), Liselotte Blixt, Sundhedsordfører (DF) og Bo Libergren, næstformand for Danske Regioners Løn- og Praksisudvalg (V).

Overskriften er: Ondt i ryggen – ny folkesygdom eller piveri?

På den sundhedsfaglige side står Lone Kousgaard Jørgensen sammen med Anna Mette Nathan, Næstformand fra Praktiserende Lægers Organisation og Tina Lambrecht formand for Danske Fysioterapeuter.
 
Det gratis arrangement foregår torsdag den 12. juni kl. 15 i Allinge på Bornholm. Og der serveres knækpølser og fadøl.
 
Læs programmet på Folkemødets web

13. maj 2014

Flere utilfredsstillende tiltag i sundhedsforsikringsordninger ændret

DKF har arbejdet intenst med sundhedsforsikringsområdet den seneste tid og har fået ændret flere utilfredsstillende tiltag.

FHC skal ikke længere kontaktes efter 3 behandlinger i PFA-ordninger
Falck HealthCare (FHC) meddelte i medio april måned sine samarbejdsklinikker, at kiropraktorer, der er behandler patienter omfattet af Forsikringsbetingelse PFA visitering skulle kontakte visitationsteamet efter 3 behandlinger, som herefter ville tage stilling til bevilling af evt. yderligere behandlinger.

DKF har -  lige som Danske Fysioterapeuter - været i dialog med FHC om ændring af denne fagligt urimelige og administrativt belastende forsikringsbetingelse.

FHC har den 12. maj 2014 på baggrund af denne dialog meddelt, at man har valgt at ændre i forsikringsbetingelserne for PFA visitering, så FHC ikke længere skal kontaktes efter 3 behandlinger.

Codan Care kræver ikke længere, at kunden konsulterer egen læge før behandling
Codan Care ændrede primo 2014 sine forsikringsbetingelser, så patienter skulle have godkendelse af egen læge til alle former for behandling - også til kiropraktisk behandling.

Codan har bl.a. på baggrund af pres fra DKF meddelt, at man har besluttet at lempe kravet om lægelig anbefaling, som dækning af kiropraktorbehandling. Ændringen medfører, at det ikke længere kræves, at kunden har konsulteret egen læge, før behandling kan iværksættes. Det nævnes i samme forbindelse, at behandlingen fortsat skal finde sted i Codans netværk, og at behandlingen skal forhåndsgodkendes af Codan, inden den iværksættes.

Forundring og uenighed meddelt SOS-International
DKF har i dag meddelt SOS, at man ikke er enige i deres konsekvente fortolkning i § 3.6 i samarbejdsaftalen om betaling for behandling ud over ’forsikringsforløb’, men anerkender kiropraktorernes ansvar for ikke at behandle ved nye problemer eller tilbagefald, uden patienten har været i kontakt med sit forsikringsselskab.

DKF har også igen udtrykt forundring over SOS’ fremfærd overfor deres samarbejdsklinikker, herunder deres langsomlige sagsbehandling og opsigelse af samarbejdet uden ’1. advarsel’ og forsøg på dialog

DKF har endvidere meddelt, at foreningen ikke kan medvirke til en generel fortolkning af, hvornår et behandlingsforløb er ”stabilt”, og derfor kan/skal afsluttes, da det beror på en individuel klinisk vurdering. Følgeligt har DKF meddelt, at foreningen heller ikke vil bistå SOS med at kommunikere om dette til samarbejdsklinikkerne.

DKF’s direktør har i dag postet et indlæg med ovenstående status på dialogen med SOS i debattråden om samme på DKF Forum.12. maj 2014

Borgmesteren klippede det røde bånd

Guldsaksen var fremme og flotte ord blev luftet 2. maj  i sekretariatet, da medlemmer, ansatte og gæster fejrede, at DKF og Kiropraktik & Sundhed/KiroInfo er flyttet sammen og ud i nyt kontorfællesskab.

 

Frederiksbergs borgmester Jørgen Glenthøj indviede DKF og Kiropraktik & Sundheds kontorer. På vegne af "Den grønne ø i det røde hav" - som han kaldte Frederiksberg - bød han kiropraktorerne velkommen ved at invitere til samarbejde og understrege kommunens herligheder.Peter Kristiansen, formand for Kiropraktik & Sundhed, holdt ligesom DKF's formand Lone Kousgaard Jørgensen en kort tale - og så blev båndet klippet...Housewarmingen blev besøgt af omkring 60 gæster, som også talte politikere fra regionerne og andre samarbejdspartnere.

Senere holdt bevægelsespsykolog Helle Winther foredrag om kroppens sprog, og dagen sluttede bogstaveligt talt selskabeligt med, at Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (DSKKB) holdt generalforsamling. Se flere billeder i det næste nummer af KIROPRAKTOREN, der udkommer i slut-juni, hvor du også kan læse om DSKKB's møde.


12. maj 2014

Ny formand for FNKS

Foreningen af Nordiske KiropraktorStuderende (FNKS) skiftede formand på sin generalforsamling i april. Stud.manu. Sune Hougaard Nielsen afløste Andreas Tøllner Christensen, som har været formand siden 2012.

Sune Hougaard Nielsen har været medlem af FNKS' bestyrelse siden 2011, og blev sidste år valgt til næstformand.  Nu er han valgt til formand i den næste toårige periode. Der var også andre udskiftninger i bestyrelsen, som kan ses her:


FNKS-bestyrelsen 2014 (fra venstre):
Anne Sofie Fleng, Dan Andersen, Anders Holm Beck, Formand Sune Hougaard Nielsen, Linne Steinar Haarup, Lars Ipsen, Næstformand Kristine Fink, Sebastian Rasmussen. (Amanda Lücking mangler).2. maj 2014

SELSKABELIG housewarming i dag

I dag fejrer vi, at DKF og Kiropraktik & Sundhed/KiroInfo er flyttet sammen. Vi holder åbent hus fra kl. 14 i de nye lokaler på Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg. 

Kl. 16 klipper Frederiksbergs borgmester Jørgen Glenthøj det røde bånd. Bagefter giver bevægelsespsykolog Helle Winther lidt viden med hjem om kropssprogets oversete potentialer.

Kl. 17.30 holder DSKKB sin generalforsamling. 

Læs program for housewarmingen 

2. maj 2014

Oplæg om neurofysiologi på SDU 22. maj

Heidi Haavik er kiropraktor og neurofysiolog. Hun har forsket i human Neurofysiologi. Hendes forskning undersøger effekten af cortikal somatosensorisk processering, sensorimotorisk integration og motorisk cortikal output ved manipulation på spinale segmentære dysfunktioner.

Torsdag 22. maj kl. 19 præsenterer Heidi Haavik, hvad den nyeste litteratur fortæller os om effekten af manipulation på central neural funktion. Præsentationens titel er ”What are the neurophysiological effects of adjusting the spine?”

Praktiserende kiropraktorer og studerende er velkomne. Seminaret er gratis.
Præsentationen holdes på engelsk.

Heidi Haavik er kiropraktor fra New Zealand College of Chiropractic (1999) og PhD grad fra University of Auckland (2008). Aktuelt er Heidi forskningsleder på New Zealand College of Chiropractic, hvor hun har opbygget to humane neurofysiologiske forskningslaboratorier. Heidi Haavik har modtaget talrige forskningspræmier og publiseret et stort antal af artikler i både kiropraktiske og neurofysiologiske tidsskrifter.

Tid og sted:
Torsdag den 22. maj kl. 19.00 i O100 på Syddansk Universitet, Odense.


1. maj 2014

Medlemmer blev klogere på prolapsforløbet

Over 100 medlemmer deltog i weekendens kurser om prolapsforløbet. Lørdag foregik det i Kolding for medlemmerne i kiropraktorkredsen KKF Syddanmark. Dagen efter i kiropraktorkredsen i KKF Nord- og Midtjylland.

Kurset blev indledt af DKF-formand Lone Kousgaard Jørgensen, som gennemgik prolapsforløbet ud fra teksten i overenskomsten. De regionalt ansatte kiropraktorpraksiskonsulenter fortalte om særlige regionale forhold: fx hvordan man konkret henviser til skanninger eller akutvurdering på sygehusene.

Også ændringerne i den reviderede tilskudsordning for kronikere, den såkaldte speciale 64-ordning, blev gennemgået.

Eftermiddagen bestod af et fagligt program, hvor blandt andre kiropraktor Dorthe Schøler Ziegler, Rygcenter Middelfart, gennemgik de relevante test m.m.

Kurserne var arrangeret i fællesskab af DKF, Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik og de tre kiropraktorkredse i Syddanmark, Midt- og Nordjylland.

Næste prolapskursus i foregår 24. maj 2014 i Sorø for Region Sjællands kiropraktorer. I Region Hovedstaden finder det sted efter sommerferien. Det er kiropraktorkredsene (KKF’erne), der inviterer til kurserne.

Læs mere om prolapsforløbet i Kiropraktorhåndbogen
24. april 2014

SELSKABELIG housewarming

Der er lagt i ovnen til fest og fag, når DKF og Kiropraktik & Sundhed/KiroInfo inviterer til housewarming fredag den 2. maj, hvor Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik også holder sin generalforsamling.

Frederiksbergs borgmester Jørgen Glenthøj kommer og klipper den røde snor, og bevægelsespsykolog Helle Winther fra Københavns Universitet holder fest-oplæg om kroppens sprog i professionel praksis.

Alle er velkomne, og der er ingen tilmelding - bare mød op. 

Se de nye lokaler, få fagligt input, hyg med kolleger, venner og samarbejdspartnere – og bliv klogere på DSKKB’s aktiviteter!

HVAD SKAL DER SKE?
Kl. 14-16
Reception med lidt mad og drikke.

Kl. 16
Frederiksberg borgmester Jørgen Glenthøj indvier lokalerne.

Kl. 16.15
Helle Winther, lektor og ph.d. i bevægelsespsykologi, kropssprog og dans, fra Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet, holder festoplægget:

Kroppens sprog i professionel praksis
Ordenes strøm kan stoppes, men kroppens sprog er altid i bevægelse. Altid kommunikerende.  Kroppens sprog er desuden et overset potentiale i professionel praksis. Oplægget vil demonstrere betydningen af kroppens sprog i forhold til kontakt, tillidsskabelse, nærvær og lederskab.

Kl. 17.30

Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik holder sin årlige generalforsamling. Find dagsorden på: www.dskkb.dk Alle er velkomne, men kun medlemmer har stemmeret.

HVOR?
Housewarmingen foregår i Akademikerhuset, Dansk Magisterforenings nye kontorfællesskab, som DKF og Kiropraktik & Sundhed/KiroInfo flyttede sammen i 1. januar, hvor de to foreninger indgik en strategisk alliance:  

Dansk Kiropraktor Forening og
Kiropraktik & Sundhed/KiroInfo
Akademikerhuset
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg

Se adressen på Google Maps


16. april 2014

Ny overenskomst med HK/Privat

DKF og HK/Privat indgik i marts aftale om fornyelse af overenskomsten for kliniksekretærer gældende fra 1. april 2014 til den 31. marts 2017.

DKF’s bestyrelse godkendte aftalen 21. april, og idag kom resultatet af urafstemningen i HK/Privat, hvor et stort flertal stemte for aftalen.

Overenskomsten mellem DKF og HK/Privat har umiddelbart kun betydning for klinkker, som har indgået en aftale med den lokale HK-afdeling om, at ansatte kliniksekretærer er omfattet af overenskomsten, eller som i individuelle ansættelseskontrakter henviser til forhold reguleret i denne overenskomst.

Klinikejerne skal imidlertid være opmærksom på, at det forhold, at DKF og HK/Privat har indgået en generel overenskomst, kan få konsekvenser for alle klinikker.

Såfremt en klinik modtager en henvendelse fra en lokal HK-afdeling om indgåelse af overenskomst, bør klinikejeren reagere senest 2 måneder efter modtagelsen, da klinikken ellers automatisk vil blive omfattet af overenskomsten. Klinikejeren er altid berettiget til - efter endt forhandling - at afslå anmodningen om at indgå lokal overenskomst. Der er ikke tale om en ny ordning, men i den nye overenskomstsaftale indgår en ny formulering, som gør det tydeligt, at konsekvensen af manglende reaktion fra kiropraktoren er, at klinikken automatisk bliver omfattet af overenskomsten.

Aftaleresultatet ligger inden for den økonomiske ramme, som er aftalt på det øvrige private arbejdsmarked. Samlet set medfører aftalen stigninger på ca. 6% i løbet af hele perioden.

De væsentligste elementer i aftalen er følgende:

  • Minimallønnen stiger med 378 kr. pr. måned på alle løntrin pr. 1. april 2014, 2015 og 2016.
  • Tillægget for arbejde på særlige tidspunkter forhøjes fra 1. april 2014 fra 37 kr. til 38 kr.
  • Adoptanter sidestilles med gravide/barslende mht. ret til fravær med løn.
  • Det forhøjede pensionsbidrag, der indbetales under de første 14 ugers barselsorlov, forhøjes med i alt 360 kr. pr. måned, heraf 240 kr. pr. måned for arbejdsgiveren og 120 kr. for den ansatte.
  • Antallet af efteruddannelsesdage udvides med en fra tre til fire pr. år.
  • Den ansatte får ret til frihed til vejledning hos A-kasse/fagforening ved opsigelse.
  • Den ansatte får ret til en uges efter- og videreuddannelse ved opsigelse.
  • Adgang til IT- og internet på klinikken for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. 

Overenskomsten rummer fortsat mulighed for fleksibel anvendelse af kliniksekretærernes arbejdskraft i kiropraktorpraksis, og der er ikke med den nye overenskomst pålagt klinikkerne nye administrative byrder.

De nye lønsatser anvendes i forbindelse med udbetaling af lønnen fra april måned 2014.

Overenskomsten bliver lagt på DKF’s hjemmeside umiddelbart efter påske, så snart den er færdigredigeret.


16. april 2014

Rie Castella Toftgaard ny efteruddannelsesansvarlig på NIKKB

1. juni 2014 starter kiropraktor Rie Castella Toftgaard som NIKKB’s nye efteruddannelsesansvarlige. Hun erstatter NIKKB’s nuværende efteruddannelseschef Claus Dam Nielsen, der efter seks år i stillingen har valgt at fokusere på fuldtidsarbejde i klinikken i Roskilde.

Rie Castella Toftgaard er uddannet på Syddansk Universitet i 2008. Hun gennemførte sin turnusuddannelse i Svendborg og har tidligere været ansat i klinik i Nyborg og senest hos Kiropraktorerne i Svendborg.

Sideløbende med stillingen som efteruddannelsesansvarlig er Rie Castella Toftgaard ansat som videnskabelig assistent på Klinisk Biomekanik ved Institut for Idræt og Biomekanik på SDU (siden august måned 2012), hvor hun planlægger og udfører undervisning, eksamen samt optagelsesprøver og er med til at videreudvikle og forbedre kiropraktoruddannelsen.

Rie Castella Toftgaard bor i Ollerup udenfor Svendborg med sin mand, som også er kiropraktor samt deres to drenge.
 

10. april 2014

Kurser om prolapsforløbet

DKF og Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik arrangerer i samarbejde med de 5 kredsforeninger (KKF'erne) kurser om det nye prolapsforløb og speciale 64-ordningen.

Kurserne varer fra 9.30 til kl. 15.00. Formiddagen har fokus på de  overenskomstmæssige forhold om den nye ordning for patienter med akut lumbal nerverodspåvirkning, herunder også speciale 64. Eftermiddagen handler om den kliniske del af forløbet.

Kurserne finder sted:
REGION SYDDANMARK
Lørdag den 26. april 2014 kl. 9.30 i Brandrupdam Hallerne i Kolding

REGION MIDTJYLLAND OG NORDJYLLAND (fælles):
Søndag den 27. april 2014 kl. 9.30 på Hotel Best Western i Viborg

REGION SJÆLLAND:
Lørdag den 24. maj 2014 kl. 9.30 på Ankerhus på UCSJ i Sorø.

REGION HOVEDSTADEN:
Efter sommerferien. Tid og sted endnu ikke fastsat. 

Kredsene - KKF'erne - inviterer. Meld dig til hos din KKF, som du kan finde kontaktinfo på her.

Kurserne er for kiropraktorer og evt. interesserede fra regionerne.


10. april 2014

KiroFAKTA-UNDERSØGELSE 2014     

 
Indsamlingen af data til næste omgang af KiroFAKTA-undersøgelsen, som kortlægger den danske kiropraktorprofession, går i gang i starten af næste uge.

Undersøgelsen foretages af Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB) og foregår elektronisk via tilsendte links.

Undersøgelsen består af to dele: Én stilet til klinikkerne med spørgsmål om de enkelte klinikkernes fysiske udformning m.m., samt én til alle aktive kiropraktorer, hvor spørgsmålene har mere demografisk karakter.

Tilsammen er de tilbagevendende KiroFAKTA-undersøgelser således en tælling og beskrivelse af hele kiropraktorprofessionen, og ved at besvare årets undersøgelse bidrager du til, at DKF og Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik har et retvisende billede af faget, hvilket igen gør os i stand til at agere på professionens vegne.

 Se de tidligee KiroFakta her.

 
10. april 2014

Ny konsulent i DKF

1. april startede Bjarke Kirkemann som konsulent i DKF’s sekretariat.

Bjarke Kirkemann er 39 år, uddannet sociolog ved Københavns Universitet og har tidligere været ansat i bl.a. Indenrigs- og Socialministeriets departement samt Center for Biosikring og -Beredskab ved Statens Serum Institut (SSI).


I departementets politiske sekretariat har Bjarke Kirkemann bl.a. stået for udarbejdelsen af centrale politiske strategipapirer og handleplaner, været aktiv sparingspartner for ministeren samt haft projektledelsesansvar for større nationale udviklingsprojekter inden for det velfærdspolitiske område.

I sin seneste stilling som specialkonsulent ved SSI har Bjarke Kirkemann haft ansvar for en stor del af myndighedssamarbejdet. Han har også jævnligt repræsenteret Danmark på møder i FN- og EU-regi og været med til at sætte danske fingeraftryk på international regulering og guidelines inden for håndtering af grænsekrydsende sundhedstrusler.

I DKF’s sekretariat skal Bjarke Kirkemann bl.a. arbejde med kvalitets- og forskningsområdet, Kiropraktorfonden og i det hele taget politisk interessevaretagelse.
 

7. april 2014

Selskabelig housewarming 2. maj

Fredag 2. maj inviterer Dansk Kiropraktor Forening til indflytningsreception og Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik til generalforsamling i DKF’s nye lokaler på Frederiksberg.

Kom og se de nye lokaler, få fagligt input og hyg dig med kolleger og venner af huset og professionen.

Arrangementet starter kl. 14 med DKF's indflytningsreception. Kl. 16 er der et festligt-fagligt oplæg. Kl. 17.30 afholder Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik sin generalforsamling.

Ingen tilmelding - bare mød op.

Sted: Dansk Kiropraktor Forening - Peter Bangs Vej 30 - 2000 Frederiksberg


7. april 2014

Forårsblog fra formanden

DKF's formand Lone Kousgaard Jørgensen har blogget på DKF Forum om bestyrelsens strategi og handlingsplan for 2014, sundhedsforsikringer/mellemhandlere og debatten om kiropraktik i medierne, som har kørt for nyligt.

Medlemmer kan logge ind og læse debatten her


25. marts 2014

Strategisk alliance sikrer mere kommunikation for pengene

Vi skal blive meget stærkere på kommunikation. Det har været tanken bag indgåelsen af den strategiske alliance mellem DKF og KS/Kiroinfo, som trådte i kraft den 1. januar 2014.

KS/Kiroinfo er allerede flyttet sammen med DKF i de nye lokaler på Frederiksberg, og den 17. februar tiltrådte Christian Ankerstjerne som ny kommunikationschef. Her har Christian fået til opgave at udvikle og styrke kommunikationen både indadtil overfor medlemmerne og udadtil overfor medier og patienter. 


Christian Ankerstjerne er netop tiltrådt som kiropraktorernes kommunikationschef. Foto: Uffe Johansen.

Mere sammenhæng i kommunikationen
Det langsigtede formål med den strategiske alliance er at sikre, at medlemskommunikationen, patientkommunikationen og pressearbejdet hænger sammen, og sigter mod det samme overordnede mål. Det sikrer kiropraktikken langt større gennemslagskraft og bedre ressourceudnyttelse.

- Min første opgave er at danne mig et overblik over, hvor vi kan vi blive bedre, og hvor vi kan overføre erfaringer mellem hinanden, siger Christian Ankerstjerne, og fortsætter:

- I regi af Kiroinfo har vi i Kiropraktorguide.dk en velbesøgt hjemmeside, som med 15-16.000 unikke besøgende hver måned er en god platform at bygge videre på. Og DKF leverer den politiske dagsorden, som er nødvendig for, at kiropraktikken kan komme højere op på mediernes rangstige. På den måde er DKF og KS/Kiroinfo afhængige af hinanden og arbejder for den samme overordnede sag, og så er det altså bare vigtigt, at vi formår at prioritere og koordinere hvilke temaer, der er de vigtige nu og her, siger Christian Ankerstjerne.

Mere fokus på markedsføring
I både DKF og Kiroinfo ser man også frem til det nye samarbejde og på at få flere ressourcer og nye øjne på opgaverne.
 
- Når DKF og KS/Kiroinfo koordinerer den medlemsrettede og den patientrettede kommunikation, og vi samler vores ressourcer under et tag, så tror jeg på, at vi står meget stærkere. Vi får mere end dobbelt igen ved at udnytte vores kræfter i fællesskab end hver for sig. Det kræver dog, at kiropraktorerne fortsat står sammen og støtter op om både DKF og Kiroinfo, siger Lone Kousgaard Jørgensen, formand i DKF.

- Vi har i høj grad brug for at få kiropraktikken og de lidelser, kiropraktorer behandler højere op i folks bevidsthed. Har man fx ondt i ryggen eller lider af nakkesmerter, skal kiropraktoren lyse op på nethinden med det samme. Det kræver en fokuseret indsat på både traditionel og digital markedsføring. Vi skal også gøre det nemmere for kiropraktorerne at markedsføre sig professionelt, fx ved at indgå medlemsaftaler, der sikrer medlemmerne af Kiroinfo gode priser på relevante ydelser, siger Peter Kristiansen, Formand for Kiropraktik og Sundhed.

Om Christian
Christian Ankestjerne, 41 år, har godt 10 års erfaring med reaktivt og proaktivt pressearbejde, politisk interessevaretagelse, markedsføring og resten af kommunikationspaletten i forhold til både nationale og internationale målgrupper, på såvel det udførende som det strategiske plan.

Christian kommer fra en stilling som seniorrådgiver i Kommunikationsvirksom-heden Hansen Agenda, hvor han med sit brede branchekendskab har løst opgaver af meget forskellige karakter, herunder produktion af tryksager, udvikling af lobbystrategier, afvikling af events og alt indenfor PR – lige fra strategisk rådgivning til tung krisehåndtering.

Tidligere har Christian stået i spidsen for en række projekter og virksomheder, bl.a. som kommunikationschef i Kystdirektoratet under Transportministeriet, som ansvarlig for VisitDenmarks corporate presse- og kommunikation, og som kommunikationsansvarlig i Brancheforeningen for Privathospitaler. Christian er uddannet cand.mag. fra Københavns Universitet.

25. marts 2014

Honorarregulering

Honorarer for speciale 53 og 64 reguleres pr. 1. april 2014. De regulerede honorarer fremgår her i KIROPRAKTORHÅNDBOGEN's kapitel om 'Attester, blanketter og honorarer',  hvor man også kan finde de nye attesthonorarer og praksiskonsulenthonoraret.

 25. marts 2014

Løntakster reguleret 1. april

1. april 2014 reguleres lønnen for ansatte på statens område, dvs. for ansatte på universiteterne samt for turnuskandidater og ansatte kiropraktorer i privat praksis, som er ansat i henhold til DKF’s standardansættelsesaftaler. 

Find de regulerede takster i KIROPRAKTORHÅNDBOGENs kapitel 'Løn og ansættelse'

For ansatte i regionerne og i kommunerne er der ingen regulering pr. 1.4.2014. Seneste regulering i regioner og kommuner fandt sted pr. 1. oktober 2013.

25. marts 2014

Ny overenskomst for kliniksekretærer

21. marts indgik DKF’s forhandlingsdelegation aftale om fornyelse af standardoverenskomsten for kliniksekretærer med HK/privat.

Aftalen er til godkendelse hos DKF’s bestyrelse og HK. Hvis den godkendes, træder den nye aftale i kraft 1. april 2014.

Når aftalen er godkendt, orienteres alle medlemmer.

Aftaleresultatet ligger inden for den økonomiske ramme, som er aftalt på det øvrige private arbejdsmarked, herunder Tandlægeforeningens aftale med klinikassistenterne. Samlet set medfører aftalen stigninger på ca. 6 % i løbet af hele perioden.

De øvrige elementer svarer til, hvad der er aftalt på det øvrige arbejdsmarked, hvor der bl.a. har været fokus på at styrke de ansattes muligheder for at få ret til efteruddannelse mv. i forbindelse med opsigelse på grund af omstrukturering m.v. eller andre forhold, som beror på virksomheden.
 
Formanden for DKF’S Klinikejerudvalg Kirsten Sillehoved, DKF’s direktør Jakob Bjerre og chefkonsulent Annette Bonne udgjorde DKF’s forhandlingsdelegation. 

21. marts 2014

Stillinger på Regionshospitalet Silkeborg

Regionsrygcenter Midt på Regionshospitalet Silkeborg søger 3 kiropraktorer til sit diagnostiske center. Stillingerne indebærer også forskning.

I dag har kun Region Syddanmark kiropraktorer ansat på hospitaler. Stillingerne indebærer derfor et stort udviklingspotentiale – personligt såvel som fagprofessionelt.

De tre nyoprettede fuldtidsstillinger søges til besættelse pr. 1. juli 2014 eller efter aftale.

Kiropraktorerne skal indgå i den tværfaglige udredning, diagnostik og information af rygpatienterne i team med læger, sygeplejerske og fysioterapeuter, deltage i den daglige rådgivning/vejledning af øvrige personale mht. kiropraktorfaglige spørgsmål og deltage i oplæring og undervisning af alle faggrupper herunder yngre læger og medicinstuderende.

Kiropraktorerne skal også deltage i rygforskning. Der er mulighed for at etablere et forskningsmæssigt samarbejde (evt. ph.d.) med bl.a. Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik og Syddansk Universitet.

Der er ansøgningsfrist torsdag den 24. april 2014.

Læs mere om stillingerne på www.danskkiropraktorforening.dk/jobs 

 

21. marts 2014

DKF arbejder med mellemhandlerproblematik

Nye procedurer hos sundhedsforsikringsvirksomheden SOS International, som er en såkaldt "mellemhandler", medfører kritik fra medemmer. DKF arbejder indgående med sagen, som bestyrelsen også har drøftet på sit seneste møde.

DKF er i tæt kontakt med SOS International og holdt tirsdag 18/3 et langt møde med virksomheden. Her blev konklusionen, at SOS vil gennemgå sine procedurer og ikke mindst de udfordringer, de volder kiropraktorerne. Ligeledes vil de informere mere om dem til de klinikker, de samarbejder med.

DKF holder kontakt til SOS som opfølgning på mødet, men der er også planlagt andre initiativer på området, blandt andet møde med Nordic NetCare og Falck Healthcare.

Sidste år afsluttede DKF en runde til samtlige forsikringsselskaber for at opdatere parterne om kiropraktik. Bestyrelsen vil gentage en sådan møderække igen i år. Dels for at informere om den nye praksisoverenskomst, dels som led i en regelmæssig, opfølgende kontakt.


20. marts 2014

Kiropraktor i høring: Problematisk at opfatte piskesmæld som funktionel lidelse

Onsdag 19. marts deltog lektor, kiropraktor, ph.d. Lars Uhrenholt, Institut for Retsmedicin på Aarhus Universitet og privatpraktiserende kiropraktor i Aarhus, i Folketingets høring om funktionelle lidelser sammen med en række andre specialister. Høringen blev afholdt af Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg.

Lars Uhrenholt holdt indlæg om sit forskningsfelt piskesmæld, og svarede bagefter på spørgsmål sammen med de andre specialister. Han fortalte bl.a. om evidensen af konservativ behandling, herunder vejledning, manipulationsbehandling og træning, som mange piskesmældspatienter har gavn af.

- I debatten med politikerne talte jeg for bedre diagnostiske muligheder og mere målrettede og tværfaglige behandlingstilbud til personer med piskesmæld. Jeg forklarede også, at det er nødvendigt med en mere robust klassifikation, så vi kan gruppere patienterne således, at vi kan give den bedst mulige behandling til den enkelte patient, fortæller Lars Uhrenholt.

Han argumenterede også for, at det er problematisk at opfatte piskesmæld som en funktionel lidelse:

- Da piskesmæld modsat mange af de andre lidelser i gruppen af funktionelle lidelser er en veldokumenteret lidelse og ofte præsenterer sig med konkrete neuromuskulo-skeletale fund, mener jeg, at det er utilstedeligt at placere piskesmæld som en kategori under forskningsdiagnosen bodily distress syndrome sammen med andre mindre præcist definerede tilstande, siger han.

Se Lars Uhrenholts indlæg og debat med politikerne på Folketingets tv -
10.48 inde samt fremhævede steder under ’Talere’.

Samme morgen som høringen blev Lars Uhrenholt interviewet til P4 Region Midt- og Vest.

Hør P4-interview med Lars Uhrenholt: http://www.dr.dk/radio/ondemand/p4vest/p4-morgen-5035#!/
(Interviewet findes cirka 1.56 inde)  


20. marts 2014

Hverken DKF eller KiroInfo er involveret i nyt kiropraktorsite

Firmaet Smidt Happens har tilsyneladende lagt alle kiropraktorklinikker på en hjemmeside, der hedder Kiropraktor-Info og også fortæller om kiropraktik m.m. Firmaet kontakter i disse dage kiropraktorer og tilbyder adgang til at tilføje klinikoplysninger i første omgang tilsyneladende gratis.

Hjemmesiden kan nemt forveksles med KiroInfo, men hverken KiroInfo eller DKF står bag eller leverer information til projektet.


18. marts 2014

Kiropraktor deltager i høring på Christiansborg

Lektor, kiropraktor, ph.d. Lars Uhrenholt, Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet, deltager med indlæg om piskesmæld i Folketingshøring om funktionelle lidelser i morgen onsdag den 19. marts kl. 9.00 til 12.00.

Høringen vises live på Folketingets hjemmeside, men kan også ses senere på Folketingets tv-kanal - følg dette link 

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg afholder høringen i Landstingssalen på Christiansborg. Udvalget har inviteret en række eksperter til at debattere følgende to overordnede temaer:

- Introduktion til funktionelle lidelser og de centrale problemstillinger
- Funktionelle lidelser og diagnoser.

Der vil være oplæg fra følgende: 

- Professor Per Fink fra Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser
- Praktiserende læge Stig Gerdes
- Advokat Kjeld Parsberg
- Lektor, kiropraktor, ph.d. Lars Uhrenholt
- Speciallæge dr. med. Henrik Isager
- Professor og overlæge Peter Bytzer

Efter præsentationerne af hvert tema kan folketingsmedlemmerne stille spørgsmål. Hvis tiden tillader det, vil der blive åbnet op for spørgsmål fra salen. 


18. marts 2014

Find artikler i DEFF-net på Sundhed.dk

Kiropraktorerne har før via Sundhed.dk haft adgang til DEFF-net, som er en indgang til mere end 3000 tidsskrifter og en række videnskabelige databaser som fx PubMed og Em-base.

I forbindelse med DKF's overenskomstforhandlinger med regionerne blev det aftalt, at kiropraktorerne skulle få adgang igen, og det er nu ordnet.

Her kan du med en sundhedsfaglig digital signatur komme på DEFF-net 

 

18. marts 2014

Færre erstatningssager hos kiropraktorer

Patientforsikringen - som netop har skiftet navn til Patienterstatningen - har udgivet statistik for 2013. I perioden er sket en stigning i antallet af anmeldelser, afgørelser og anerkendelser. Det gælder dog ikke kiropraktorers behandling.
Her er sket et lille fald i både anmeldelser og anerkendelser.

I 2013 blev der anmeldt 40 behandlingsskader hos kiropraktorer. 34 blev afgjort, men kun 3 anerkendt. Det svarer til 8,8 %. Der blev udbetalt i alt 400.000 kr. i erstatning.

I 2012 blev anmeldt 44 skader. 55 blev afgjort og kun 6 anerkendt svarende til 10,9 %.

Læs patienterstatningens statistik her

Patienterstatningen skelner mellem behandlingsskader og lægemiddelskader. I alt har borgere i 2013 indsendt over 9.500 skadesanmeldelser. Patienterstatningen har anerkendt cirka hver tredje behandlingsskade og hver fjerde lægemiddelskade. I alt er udbetalt næsten 800 mio. kr. i erstatning.

Patienterstatningen håber, at navneskiftet, annoncekampagner og andre aktiviteter vil resultere i færre anmeldelser af skader, som ikke kan erstattes jf. loven.

Se mere på Patienterstatningens hjemmeside, hvor du også kan søge i udvalgte afgørelser: http://patienterstatningen.dk


17. marts 2014

TILMELDINGEN TIL FAGLIG KONGRES 2014 ER ÅBEN
-med Early Bird pris

Den 7.- 8. november 2014 slår Dansk Kiropraktor Forening, Kiropraktorfonden og Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik dørene op til Faglig Kongres 2014. Her vil professionens udøvere, ansatte og andre tilknyttede interessenter skabe rammerne til et par dage fyldt med efteruddannelse, formidling af forskningsresultater og netværksdannelse.

Kongressen foregår på Hotel Scandic Copenhagen midt i København. Her står et fagligt velfunderet hold af undervisere og oplægsholdere klar til at præsentere et varieret program med nyeste viden inden for det biomekaniske område og synliggøre den forskning, der er støttet af Kiropraktorfonden.

Vi har i år tilrettelagt 5 faglige spor:
• Børn og unge
• Ny viden
• Klinikerspor
• Politisk interesserede
• Klinikpersonale

Bemærk Early Bird-pris ved tilmelding inden 1. august.

Læs mere og tilmeld dig her: www.fagligkongres.dk

Vi glæder os til at byde dig velkommen.

FAKTA:
Faglig Kongres 2014 er arrangeret og fagligt tilrettelagt af Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB).

Kongressen er finansieret af Dansk Kiropraktor Forening og Fonden til Fremme af Kiropraktisk Forskning og Postgraduat Uddannelse med støtte fra Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, DSKKB.

Spørgsmål vedrørende kongressens faglige indhold og program rettes til NIKKB på: fk14@nikkb.dk

 

13. marts 2014

Dansk Kiropraktor Forening: Behandlere uden autorisation gør mere skade end gavn

En massør er ikke det samme som en kiropraktor. Og danskerne skal passe på, at de ikke forveksler kiropraktorer med andre behandlere uden samme uddannelsesmæssige baggrund.

BT skriver i dag, torsdag den 13. marts, historien om Body-SDS-behandleren Bengt Valentino Andersen, som Sundhedsstyrelsen har politianmeldt for at udføre kiropraktisk behandling uden autorisation. Dansk Kiropraktor Forening tager stærkt afstand fra behandleren, men er ikke overrasket over, at det finder sted.

- For at kunne udføre kiropraktisk behandling, herunder manipulation, skal man være autoriseret af Sundhedsstyrelsen og have en 5 år lang universitetsuddannelse i klinisk biomekanik bag sig. Manipulation er ikke noget man kan lære sig selv, for ved man ikke, hvordan kroppen reagerer på manipulationen, risikerer man at gøre mere skade end gavn. Vi opfordrer derfor kraftigt til, at folk ikke forveksler kiropraktorer med andre behandlere, siger Lone Kousgaard Jørgensen, der er formand for Dansk Kiropraktor Forening.

Det er dog desværre ikke første gang, at kiropraktorforeningen oplever, at behandlere uden tilstrækkelig uddannelsesmæssig baggrund prøver sig for med manipulation.

- Vi hører af og til om behandlere, der reklamerer med, at de udfører kiropraktisk behandling, selv om de ikke har hverken autorisation eller tilstrækkelig viden. I de tilfælde indberetter vi behandlerne til Sundhedsstyrelsen, der så har ansvaret for at foretage de påkrævede skridt. I dette tilfælde er det dog ikke os, der har indberettet, siger Lone Kousgaard Jørgensen.

For yderligere information kontakt:
Christian Ankerstjerne, Kommunikationschef i Dansk Kiropraktor Forening.  T: 2083 8984
E: ca@danskkiropraktorforening.dk.

Fakta om kiropraktik
Hvad er en kiropraktor?
En kiropraktor er autoriseret af Sundhedsstyrelsen og en integreret del af det danske sundhedsvæsen. Kiropraktorer beskæftiger sig med undersøgelse, diagnose, forebyggelse og behandling af smertetilstande og nedsat funktion i muskel- og skeletsystemet. Læs mere

Hvad er kiropraktisk behandling og manipulation?
Behandlingen hos en kiropraktor består af flere elementer: Information og rådgivning; Manuel behandling; Kiropraktisk manipulationsbehandling; Bløddelsbehandling; Øvelser/genoptræning; Forebyggelse.
Manuel behandling består af en bred vifte af metoder, hvor hænderne bruges til at løsne/udspænde stramme eller ”låste” led i ryg, nakke, arme eller ben. Kiropraktisk manipulationsbehandling er et særkende for kiropraktorerne, og er en metode, der specifikt og nænsomt retter på funktionen i et led ofte med en karakteristisk hørlig lyd (knæk). Læs mere

Hvordan er kiropraktorer uddannet?

Kiropraktorer uddannes på Syddansk Universitet med en 5-årig kandidatuddannelse i Klinisk Biomekanik. Herefter følger en 1-årig supplerende, praktisk uddannelse, turnusuddannelsen. På bacheloruddannelsen undervises de studerende sammen med de medicinstuderende. Efteruddannelse for kiropraktorer varetages af Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik. Læs mere

5.marts 2014

Over 600.000 danskere lider af diskusprolaps eller anden rygsygdom

Hvor sunde er vi? Er vi stressede? Drikker vi mere alkohol? Alle disse spørgsmål kan man finde svar på i rapporten Danskernes Sundhed - Den Nationale Sundhedsprofil 2013, som Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner præsenterede i dag.

Det fremgår af rapporten, at allergi (22,7 %), slidgigt (19,7%) og forhøjet blodtryk (18,4%) er de hyppigst forekommende enkeltsygdomme eller lidelser. Men også, at 13% af de adspurgte har svaret, at de lider af diskusprolaps eller en anden rygsygdom. Det estimeres at svare til 606.000 borgere over 16 år. Antallet er stort set uændret i forhold til 2010.

Når det gælder specifikke sygdomme, er der spurgt til 18 forskellige sygdomme og lidelser, hvoraf 4 er bevægeapparatslidelser: slidgigt, diskusprolaps/andre rygsygdomme, leddegigt og osteoporose.

Data er indhentet via en spørgeundersøgelse, hvor over 160.000 danskere over 16 år har besvaret spørgsmål om deres sundhed, sygelighed og trivsel.

Rapporten giver et detaljeret billede af, hvordan danskernes livsstil generelt ser ud og hvilke forandringer, der er sket siden 2010, hvor man foretog sidste undersøgelse. Besvarelserne er indsamlet på samme tid i 2013 i samtlige af landets 98 kommuner. Derfor giver undersøgelsen både mulighed for at se et samlet billede af danskernes sundhed og trivsel, samt for at sammenligne resultaterne på tværs af kommuner og regioner. I den kommende tid vil de enkelte regioner offentliggøre deres regionale sundhedsprofiler. 

Sundhedsprofilen bliver primært brugt til at planlægge sundheds- og forebyggelsesindsatsen, så den rammer borgernes behov.

Undersøgelsen er foretaget i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Danske Regioner, KL, Statens Institut for Folkesundhed og de fem regioner.

Undersøgelsens data er samlet i en database, der kan vise fakta om sundhed og sygelighed for danskerne fordelt på kommuner og regioner. Databasen er baseret på den mest omfattende kortlægning af danskernes sundhed nogensinde.

Læs om undersøgelsen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Dyk ned i databasen: www.danskernessundhed.dk


5. marts 2014

Med DKF og NIKKB til kongres i Irland

DKF og Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB) udbyder en medlemsrejse til Irland i maj i anledning af årskongressen i European Chiropractors’ Union.

Rejsebureauet OurWorld arrangerer rejsen, som består af to pakker: 
1) rejse og ophold under ECU-kongressen i Dublin (28.maj til 31.maj) og
2) en rundrejse i ugen efter kongressen (31.maj – 6.juni 2014).

Rejsen er for medlemmer af DKF og deres ledsagere. Man kan deltage i hver af de to dele separat, og der er arrangeret program for evt. ledsagere, som ikke skal deltage i kongressen.

ECU’s kongres bærer titlen Celebrating Diversity: Information, Innovation and Inspiration. Den indeholder tre overordnede spor: Sports & Hands-on, Brain & Neurology og Debate & Discussion.

Der vil være en bred repræsentation af keynote speakers fra hele verden, som bl.a. tæller: David Cassidy, Ted Carrick, Kim Humphreys, Bruce Lipton, Gerard Clum, Richard Brown, Alan Sokoloff, Sidney Rubenstein, Donald Murphy og mange flere.

Programmet består af workshops, hvor man kan vælge sig ind på særlige interesseområder, sådan at det burde være muligt for alle at sammensætte et efteruddannelsesprogram, uanset om man går efter hands on-kurser eller den nyeste viden inden for et af de tre spor. 

Rundrejsen efter kongressen fører deltagerne til mange af Irlands seværdigheder efter et nøje tilrettelagt program ledet af en guide.

Rejsen til ECU-kongressen (28.-31. maj) koster 5895,- pr. person i delt dobbeltværelse – ekskl. tilmeldingsgebyr. Rundrejsen (31.maj-6. juni) koster 6595,- pr. person i delt dobbeltværelse.

OBS: Vær opmærksom på, at du selv skal tilmelde dig kongressen på ECU’s hjemmeside - det er ikke inkluderet i Ourworlds rejse.

Læs mere og meld dig til ECU’s kongres på ECU's website

Læs alt om rejsen: Irland, det spændende program, priser og meld dig til hos rejsebureauet Ourworld. Gå ind under ’rejselogin’ i menuen til venstre og indtast koden: ”DKF”

Ved praktiske spørgsmål om rejsen, kontakt Ourworld.

Faglige spørgsmål om kongressen stilles til NIKKB's efteruddannelseschef Claus Dam Nielsen.


27. februar 2014

Kiropraktik hjælper patienter med smerter

DR fortæller i dag i programmet Detektor, at effekten af kiropraktorens manipulationsbehandling mangler dokumentation. Det betyder dog ikke, at den behandling kiropraktorer tilbyder, er nytteløs, eller at der findes alternativer, som er bedre dokumenteret. Ligeledes foregår kiropraktorbehandling i overensstemmelse med nationale kliniske retningslinjer.

- Stort set al rygbehandling, som benyttes i dag, mangler videnskabelig evidens. Uanset om den udføres af fx en kiropraktor, en fysioterapeut eller en anden behandler. Danske kiropraktorer behandler 350.000 patienter om året, og erfaringsmæssigt ved vi, at kiropraktorbehandling virker og giver patienter et mindre smertefuldt liv, fx i forbindelse med rygsmerter, som er et område, der hvert år resulterer i rigtigt mange sygemeldinger, siger Lone Kousgaard Jørgensen, formand for Dansk Kiropraktor Forening og fortsætter:

- Kiropraktorers behandling består af meget mere end manipulationsteknikker. Først og fremmest er kiropraktorer uddannet på universitetet til at undersøge, rådgive og diagnosticere patienter med problemer i muskler, led og knogler.

Dansk Kiropraktor Forening arbejder hele tiden for at øge forskningen i kiropraktik. Hvert år bruger kiropraktorernes fond godt 10 mio. kroner på forskningsprojekter, uddannelse af ph.d.'ere, videreuddannelse og anden faglig udvikling i tværfaglige forskningsgrupper. Det svarer til 100 mio. kr. over de sidste 10 år.

- Kiropraktik er en profession, der ønsker den størst mulige evidens for det, vi arbejder med. Allerede i dag finansierer kiropraktorerne selv en lang række forskningsprojekter, og der er ikke noget, vi hellere vil, end at blive klogere på, hvordan kiropraktik virker. Derfor arbejder vi hele tiden på at øge forskningen og vores viden og sikre patienterne den bedst mulige behandling, siger Lone Kousgaard Jørgensen.

For yderligere information kontakt Christian Ankerstjerne, Kommunikationschef i Dansk Kiropraktor Forening, Peter Bangs Vej 30, Mobil: 2083 8984 eller ca@danskkiropraktorforening.dk

FAKTA
Hvad er en kiropraktor?
En kiropraktor er autoriseret af Sundhedsstyrelsen og beskæftiger sig med undersøgelse, diagnose, forebyggelse og behandling af smertetilstande og nedsat funktion i muskel- og skeletsystemet. Læs mere

Hvad er kiropraktorbehandling og manipulation?
Efter grundig undersøgelse og diagnostik, evt. billeddiagnostik, kan kiropraktoren iværksætte et behandlingsforløb, som består af flere elementer: Information og rådgivning; Manuel behandling; Kiropraktisk manipulationsbehandling; Bløddelsbehandling; Øvelser/genoptræning; Forebyggelse.

Manuel behandling består af en bred vifte af metoder, hvor hænderne bruges til at løsne/udspænde stramme eller ”låste” led i ryg, nakke, arme eller ben. Kiropraktisk manipulationsbehandling er et særkende for kiropraktorerne, og er en metode, der specifikt og nænsomt retter på funktionen i et led ofte med en karakteristisk hørlig lyd (knæk). Læs mere

Hvordan er kiropraktorer uddannede?
Kiropraktorer uddannes på Syddansk Universitet med en 5-årig kandidatuddannelse i Klinisk Biomekanik. Herefter følger en 1-årig supplerende, praktisk uddannelse kaldet turnusuddannelsen. På bacheloruddannelsen undervises de studerende sammen med de medicinstuderende. Livslang læring er også et mantra for kiropraktorer. Efteruddannelse for kiropraktorer varetages af Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik. Læs mere


19. februar 2014

Folder om prolapsforløb til læger m.fl.

DKF har lavet en folder om prolapsforløbet til læger og andre sundhedsprofessionelle. Den informerer kort om det nye tiltag og indeholder link til et undersite på denne hjemmeside, hvor man kan læse detaljerne om forløbet og finde baggrundsmateriale som fx de faglige retningslinjer og praksisoverenskomsten, som forløbet er funderet på.

Der er i øvrigt også links, så udeforstående kan læse mere om Klinisk Biomekanik, kiropraktorernes efteruddannelse m.m.
www.danskkiropraktorforening.dk/prolaps

DKF har i øvrigt indrykket en annonce for det nye prolapsforløb. Den blev bragt i et tillæg om sundhed, der udkom 29. januar sammen med Berlingske Tidende.


19.februar 2014

Plakat om uddannelsen – og andre rekrutteringstiltag

SDU har sendt alle klinikker plakater og visitkort, som fortæller om kiropraktoruddannelsen Klinisk Biomekanik på Syddansk Universitet.

Materialet er lavet til venteværelser og en del af en række tiltag, der skal sikre fortsat rekruttering af nye studerende til uddannelsen.

Sidste år indsendte Syddansk Universitet med bistand fra Dansk Kiropraktor Forening en ansøgning om at øge optaget af nye studerende fra de nuværende 65.

Ansøgningen blev imødekommet, og til sommer kan optages i alt 85 studerende.

Derfor gør Syddansk Universitet og Dansk Kiropraktor Forening i fællesskab og hver for sig en ekstra indsats for at rekruttere de bedste studerende til uddannelsen. 

Klinikkerne kan hjælpe til ved at hænge plakaterne op i en ramme i venteværelset og andre steder. Visitkortene ligeså. 

Ikke kun (unge) uddannelsessøgende er målgruppen. Forældre, venner og lærere rådgiver også unge om uddannelsesvalg, så også disse er gode at nå ud til.

Hvad kan man ellers gøre?
I kan dele information om Klinisk Biomekanik på jeres hjemmeside eller på sociale medier som Facebook og Twitter. Det kan være Youtube-filmen om udannelsen. Den finder du på SDU’s infosite: www.sdu.dk/kiropraktik som også er god at dele enten fra din egen eller klinikkens profil.

DKF indrykker sammen med SDU en annonce for uddannelsen. Den bringes i et uddannelsestillæg, der udkommer med JyllandsPosten 20. februar, men distribueres også i to omgange til alle ungdomsuddannelser i landet.

15. marts 2014 er der ansøgningsfrist for optag på en videregående uddannelse via kvote 2.

Klinisk Biomekanik holder Åbent Hus 1. marts på SDU. Læs mere via linket til SDU.


28. januar 2014

Turnuscafe og 'Fra Stud. til Cand.' 25/2

DKF og Klinisk Biomekanik gentager successen fra sidste år og holder en turnuscafe, hvor kommende turnuskandidater og kommende tutorer kan møde hinanden. Det sker 25. februar 2014 kl. 19.45 på Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, i Winsløwparken i Odense i lokale WP 19.07.

Hver kiropraktor/klinik præsenterer sig selv og sin klinik i plenum. Herefter er der en mere uformel mingling.

Umiddelbart inden Turnuscafe afholdes infomødet ’Fra Stud. til Cand.’ for studerende kl. 17.45 samme sted. Dette arrangement starter med oplæg om turnus ved formand for DKF’s Turnusudvalg, Michael Vaarst, indlæg med praktiske oplysninger om kursusafviklingen ved turnusadministrator Orla Nielsen, NIKKB, samt oplæg om DKF’s rolle i overgangen til færdig kiropraktor ved DKF’s næstformand Rikke Krüger Jensen. Infomødet er målrettet kandidater, der dimitterer til sommer eller til årsskiftet, men alle kandidatstuderende er velkomne.

TILMELDING TIL TURNUSCAFE 
Kiropraktorer kan tilmelde sig via mail til dkf@danskkiropraktorforening.dk

Du behøver ikke være godkendt tutor for at deltage. Læs om krav ved tutorgodkendelse her: www.danskkiropraktorforening.dk/turnus

Kiropraktorer, der deltager i turnuscafeen, er velkomne til at deltage i ’Fra Stud. til Cand.’-mødet og fx overvære turnusudvalgsformandens oplæg, som kan fungere som en introduktion, hvis man ikke har været tutor før eller ikke kender til det nye turnussystem med logbog. Skriv i så fald ved tilmelding, at du/I gerne vil deltage i ’Fra Stud. til Cand.-mødet.

OBS: Studerende, der tilmelder sig ’Fra Stud. til Cand.’ bliver automatisk tilmeldt Turnuscafe. Studerende melder sig til ’FRA STUD. TIL CAND’ via faglig vejleder Johannes Mackeprang og får nærmere besked herom.

NIKKB holder i øvrigt næste obligatoriske kursus for tutorer 26. marts 2014 på NIKKB. Tutorer, som ikke endnu er i forløb, kan godt deltage. Hvis du overvejer at blive tutor, kan du med fordel melde dig under fanerne hos NIKKB, så kan du modtage info om det obligatoriske turnuskursus. Kontakt Orla Nielsen.

28. januar 2014

Forskningsseminar: Rygsmerter – diagnostik, behandling og forløb

Tirsdag 11. marts 2014 kl. 9.30 – 15.30 holder Gigtforeningen forskningsseminar på Aarhus Universitetshospital, Skejby. Overskriften er: RYGSMERTER - DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG FORLØB.

Forskningsaktive reumatologer, kirurger og andre specialister på fx det epidemiologiske og arbejdsmedicinske område præsenterer nyeste forskning inden for diagnostik og behandling af rygsmerter. Desuden vil der være oplæg om den tværfaglige indsats på fire af landets rygcentre og paneldiskussion om, hvordan det går med behandlingen af rygsmerter rundt om i Danmark.

Seminaret henvender sig til alle sundhedsfaglige grupper - læger, kiropraktorer, fysioterapeuter, m.fl.

Tilmeldingsfrist 20. februar 2014.

Læs mere på Gigtforeningens hjemmeside

28. januar 2014

Konference om DNS

Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR) holder forårskongres i Lund, Sverige, i weekenden 31. januar – 2. februar. Emnet er Dynamic Neuromuscular  Stabilization Presentation.

Meld dig til via LKR kansli@lkr.se 


15. januar 2014

Få overblik over den nye overenskomst

Den nye praksisoverenskomst for kiropraktik er trådt i kraft 1. januar 2014. Kiropraktorer kan nu tilbyde prolapspatienter et struktureret pakkeforløb med øget tilskud og kan henvise patienter til MR- og CT-skanninger.

Der venter et større implementeringsarbejde, bl.a. efteruddannelseskurser og indførelse af nye procedurer rundt om i regionerne og på sygehusene. Desuden skal alle led fra borgere over læger til samarbejdspartnere orienteres om de nye muligheder.

Der vil derfor sandsynligvis gå noget tid, inden kiropraktorer alle steder reelt kan gøre brug af henvisningsretten til MR og CT, og det vil sikkert ske i forskellige tempi fra region til region. DKF følger med og orienterer, når der er nyt. 

Få overblik over aftalen og implementeringen her i KIROPRAKTORHÅNDBOGEN, hvor du også finder de nye honorarer og kan læse overenskomsten i sin helhed. 

Overenskomsten sendes i trykt udgave til alle medlemmer i den nærmeste fremtid.


15.januar 2014

Synliggørelse af prolapspakken

En del af implementeringen af det nye prolapspakkeforløb hos kiropraktoren består af at synliggøre ordningen. Som et af de første tiltag skrev DKF om prolapspakken på sin faste side i det gratis patientblad Magasinet SUNDHED i december måned. Artiklen fungerer som en allerførste annoncering af prolapsforløbet over for den brede offentlighed og beskriver kun forløbet i overskrifter. DKF udvikler mere detaljeret og nøjagtig informationsmateriale, som kan bruges i klinikken.

Læs DKF's artikel om prolapspakken i Magasinet SUNDHED.
Medlemmer af DKF kan abonnere på bladet med rabat - kontakt abonnementsservice på tlf. 70 25 45 40.
  
Det er aftalt, at regionerne skal orientere almen praksis, relevante sygehusafdelinger, praksiskonsulenter mv. om prolapsforløbet. De skal også sikre, at borgerne orienteres om ordningen på sundhed.dk. DKF inddrages i dette arbejde.

Kendskabet til prolapsforløbspakken i det regionale system forventes endvidere at ske ved, at behandles på møder i samarbejdsudvalgene med de praktiserende læger og fysioterapeuter.

DKF er i gang med at udvikle flere infomaterialer om prolapsforløbet, som kiropraktorer, der ønsker at orientere patienter og lokale samarbejdspartnere, fx læger, kan bruge.

Store Praksisdag i Region Hovedstaden den 28. januar deltager kiropraktorpraksiskonsulenter med stand om prolapsforløbet.

DKF's infosider om prolapspakken målrettet kiropraktorer.

De vigtigste elementer i DKF's overenskomst med regionerne, som prolapspakken er del af.


15. januar 2014

Konkurrence: Hvad skal huset hedde?

Kontorfællesskabet, som DKF netop er flyttet ind i, er helt nyt og skal navngives. Derfor afholder ejeren Dansk Magisterforening en navnekonkurrence.

Huset rummer akademikerorganisationerne Dansk Kiropraktor Forening, Magistrenes Arbejdsløshedskasse, Arkitektforbundet, De offentlige Tandlæger, Jordbrugsakademikerne, Den Danske Dyrlægeforening, Danske Skov- og Landskabsingeniører samt Have og Parkingeniører. Hvad skal sådan et hus hedde? Hvilket navn kan binde de mange fagligheder og organisationer sammen?

Navnekonkurrencen løber til 25. januar 2014, og du kan vinde et gavekort på 10.000 kr. til et valgfrit rejsebureau. Forslagene vurderes af en navnekomité, som alle organisationerne indgår i.

Deltag i konkurrencen på Dansk Magister Forenings hjemmeside.


15. januar 2014

Sekretariatet landet på Frederiksberg

DKF's sekretariat er landet i de nye kontorlokaler på Frederiksberg. Sekretariatet bor nu til leje hos Dansk Magisterforening i nyt akademikerhus, som også huser De offentlige Tandlæger, Dyrlægeforeningen, Jordbrugsakademikerne og andre mindre akademikerorganisationer.


Huset giver adgang til en række nye faciliteter, som ikke kun foreningens politikere og medarbejdere, men også medlemmerne vil få gavn af. Der er bedre mødefaciliteter, og der arbejdes målrettet på at starte nye samarbejder som opgraderer medlemsservicen og medfører nye tilbud.

Den nye adresse er:
Dansk Kiropraktor Forening
Peter Bangs Vej 30
DK-2000 Frederiksberg

Telefonnummer og mailadresse er det samme: 3393 0400 og dkf@danskkiropraktorforening.dk.

Telefontiden er udvidet, så der nu er åbent på telefonerne også fredag. Telefonerne er åbne mandag til torsdag 10-16, fredag 10-15.

Læs mere om huset på Dansk Magisterforenings hjemmeside


6. januar 2014

Sekretariatet flytter ind

DKF's sekretariat er i dag rykket ind i nye kontorlokaler på Frederiksberg.
Sekretariatet bor nu til leje hos Dansk Magisterforening i nyt akademikerhus, som også huser De offentlige Tandlæger. Dyrlægeforeningen, Jordbrugsakademikerne og andre medlemsorganisationer.

Der vil forekomme tekniske driftsforstyrrelser. Sekretariatet kontaktes bedst via mail. 

LÆS ÆLDRE NYHEDER