11. februar 2016

Info om Zikavirus til sundhedsprofessionelle

Siden starten af 2016 er der forekommet et stort udbrud af Zikavirus-infektion i Syd- og Mellemamerika.

Infektionen er sædvanligvis mild, og 80 % får ingen symptomer, men den kan være et problem hos gravide, hvor den er mistænkt for at øge risiko for alvorlige misdannelser af hovedet og hjernen (mikrocefali).

Gravide bør derfor overveje at udskyde deres rejse indtil efter graviditeten, anbefaler Sundhedsstyrelsen. Kan rejsen ikke udskydes, skal gravide være særligt omhyggelige med at beskytte sig mod myggestik.

Gravide, som har rejst i de berørte områder under deres graviditet, skal informere deres læge og jordemoder om opholdet.

Kvinder, der har rejst i de berørte områder, og som planlægger graviditet, opfordres at vente 2 måneder efter hjemkomst med at blive gravide.

Man ved endnu så lidt om en eventuel seksuel overførsel af smitte, og derfor anbefales på nuværende tidspunkt som en ekstra sikkerhed, at mænd, der har fået påvist infektion med Zikavirus, anvender kondom ved samleje i to måneder efter han er kommet sig over infektionen, såfremt partner er gravid. Såfremt hans partner ikke er gravid, men parret bruger anden prævention, er det ikke nødvendigt også at bruge kondom, idet formålet med kondombrug er at beskytte et foster mod skader.

Læs mere info på Sundhedsstyrelsens hjemmeside11. februar 2016

Ny barselsordning afvikles

Folketinget vedtog 4. februar at afvikle ordningen ”Barselsudligning for Selvstændige” med virkning fra 1. april 2016. Den trådte i kraft i september sidste år og havde til hensigt at forbedre forholdene for barslende selvstændige gennem udbetaling af ekstra beløb ud over de barselsdagpenge, selvstændige kan modtage i dag.  

Det betyder, at selvstændige, der påbegynder barselsorlov efter den 31. marts 2016, ikke kan få kompensation fra ordningen. Selvstændige, der allerede modtager udbetalinger fra ordningen, eller som påbegynder orlov senest den 31. marts 2016, er fortsat omfattet.
 
Hvis orloven afbrydes efter den 31. marts 2016, mistes retten til kompensation, da ordningen er under afvikling.  
 
Ved spørgsmål til konkrete sager kan borgere ringe til ATP's kundeservice på tlf. 7012 9000. Man kan læse mere afviklingen på www.borger.dk/barselsudligning

Baggrunden for ophævelsen er, at der efter ordningens opstart i august 2015 viste sig behov for en mere målrettet ordning, skriver beskæftigelsesministeriet på sin hjemmeside.

Da de første opkrævninger blev sendt ud i august til alle selvstændige, der skulle betale til ordningen, var der mange personer, som modtog en opkrævning, selvom de ikke var selvstændige. Beskæftigelsesministeriet stoppede derfor opkrævningerne, og regeringen overvejede, om det var muligt at lave en mere målrettet ordning. Beregninger viste, at en mere målrettet ordning ville blive markant dyrere end den oprindelige ordning. Derfor ønskede regeringen i stedet helt at afvikle ordningen.

11. februar 2016

Reminder: Afregning af refusionsmedlemskaber

Der kan stadig være enkelte klinikker der har penge til gode fra de patienter, der har haft et såkaldt refusionsmedlemskab af Kiropraktik og sundhed i 2015.

Kontakt venligst Jette Østergaard, joe@danskkiropraktorforening, inden udgangen af februar for afregning. Har du allerede indsendt refusionsopgørelse, modtager du pengene i løbet af få dage.

Medlemskabet kan ikke længere tegnes og de senest udgåede medlemskaber udløb med udgangen af oktober 2015.

 

11. februar 2016

GF-referat er lagt op

Du har sikkert læst om beslutningerne, som de fremmødte medlemmer vedtog på generalforsamlingen i november 2015.

Nu er beslutningsreferatet lagt op DKF-klubbens 'Arkiv' her på DKF Forum (kræver log-in) - hvor det er at finde sammen med det tilhørende dagsordensmateriale.

Dér finder ud også materialer fra tidligere generalforsamlinger (siden 2010).

Har du ikke set filmen endnu? Så find den på dette sted, hvor der også ligger fotos og andre materialer:
www.danskkiropraktorforening.dk/gf15


 

 

11. februar 2016

KIROPRAKTOREN i 2016

Årets første nummer er i proces. Glæd dig til om en måneds tid, hvor du kan læse om kiropraktorrobotter, ECU-kongressen og interessante cases fra selskabets pædiatridag i januar. 

Udgivelsesplanen for 2016
Nr. 1: Udkommer 12/3. Annoncedeadline: 18/2
Nr. 2: Udkommer 10/6. Annoncedeadline 18/5
Nr. 3: Udkommer 9/9. Annoncedeadline 18/8
Nr. 4: Udkommer 16/12. Annoncedeadline 23/11.

Medlemmer kan indrykke opslag i Markedspladsen gratis ved at skrive max 80 ord til DKF: DKF@danskkiropraktorforening.dk

Annoncer i 3 forskellige størrelser indrykkes gennem DG Media, hvor du finder priser og vilkår. Kontakt Malene Laursen på 33707679 eller Malene.L@dgmedia.dk Du kan også kontakte koordinator Henriette Husted på 33 70 76 41 eller henriette.h@dgmedia.dk 

Tip redaktionen
Har du forslag til artikler eller andet, der kan være sjovt at formidle i KIROPRAKTOREN, som skriv til redaktør Tanja Skov Carlsen: tsc@danskkiropraktorforening.dk

Her er KIROPRAKTORENs onlineunivers: www.Kiropraktoren.dk

Følg bladet på Twitter: https://twitter.com/kiropraktorenDK

 

4. februar 2016

Åbent hus på uddannelsen 27/2

Kender du kvikt hoved, der skal vælge uddannelse? En, der interesserer sig for krop og sundhed?

Så fortæl dem, at alle kan besøge kiropraktoruddannelsen klinisk biomekanik lørdag den 27. februar til åbent hus på Syddansk Universitet i Odense.

Kl. 13-13.45 holder en studerende fra klinisk biomekanik oplæg om studiet.

Læs mere om arrangementet her3. februar 2016

Nyhedsbrev fra Willis

Willis har netop udsendt et nyhedsbrev med en række interessante – og relevante - historier:

Folkepensionsalderen hæves
Som en naturligvis konsekvens af tilbagetrækningsreformen fra 2011 besluttede et bredt flertal i Folketinget kort før jul at forhøje folkepensionsalderen til 68 år for personer, der er født i 1963 eller senere.

Afkast på de finansielle markeder 2015
Året 2015 startede utroligt flot, men over sommeren begyndte kurserne igen at svinge, og resten af året blev en urolig affære. Det samlede globale aktieindeks endte svagt negativt, men der var store forskelle på tværs af de underliggende aktieindeks.

Willis er fusioneret med Towers Watson
Willis og Towers Watson har med virkning fra den 5. januar 2016 fusioneret globalt under navnet Willis Towers Watson.

Læs hele nyhedsbrevet her 

 

29. januar 2016

Otte nye kiropraktorer

Fredag den 29. januar kunne de danske kiropraktorer sige velkommen til otte nye af slagsen, da syv unge mænd og en enkelt ung kvinde dimitterede fra Institut for Klinisk Biomekanik på det Sundhedsvidenskab på Syddansk Universitet.

- I har lært meget, men der er stadig meget at lære inden I kan praktisere selvstændigt. Og I kommer ud til et samfund, der virkelig venter på jer, for der er ingen arbejdsløshed, sagde Ole Skøtt, dekan på Syddansk Universitet i sin festtale.

Og det er en tanke formanden for Dansk Kiropraktor forening, Lone Kousgaard Jørgensen er helt enig i:

- Vi er så heldige her i Danmark, at der er brug for alle de kiropraktorer vi overhovedet kan få. Det betyder at de nyuddannede kiropraktorer virkelig er i høj kurs. Det betyder at vi slipper for dimittendledighed og for den usikkerhed som mange andre nyuddannede føler. Så tillykke til de nye kiropraktorer – vi har brug for jer klinikkerne og på sygehusene.

Fremtiden som praktiserende kiropraktor efter fem års studier er noget der ligger de nyuddannede meget på sinde.

- Netop disse mange års studier, som faktisk ikke har ikke lagt særlig vægt på at lære os at manipulere, men det har lært noget meget mere vigtigt, nemlig hvad det vil sige at praktisere i den evidensbaserede retning. Og jeg føler, at der ligger et vist ansvar på vores skuldre for at komme ud og vise hvad vi har brugt så meget tid på at lære, sagde Casper Nim, der holdt de studerendes tale.

 

28. januar 2016

Lindsay Rowe er død

Det er med sorg at Dansk Kiropraktor Forening har fået at vide at kiropraktor, radiolog og læge, Dr Lindsay J. Rowe er død, kun 60 år gammel. Dr. Lindsay Rowe døde mandag den 25. Januar efter længere tids kamp mod kræft.

- Jeg kendte ikke Lindsay Rowe personligt, men jeg ved, at han var en afholdt og efterspurgt underviser over hele verden, også på NIKKBS kurser og der er ingen tvivl om hans store, blivende indflydelse på kiropraktikken. Selv har jeg, som så mange andre, hans bog, Essentials of Skeletal Radiology, stående på klinikken og den var også en del af pensum under min uddannelse, siger Lone Kousgaard Jørgensen, Formand for Dansk Kiropraktor Forening.

På Forum kan medlemmer af DKF læse og kommentere kiropraktor Niels Branth Claussens opslag om Lindsay Rowe.

 

28. januar 2016

35 og 60: DKF ønsker Jette tillykke


I februar 1981 blev Jette Østergaard ansat til at varetage administrative opgaver for DKF - oveni købet som den allerførste.

Det betyder, at Jette fejrer 35 års jubilæum sammen med DKF-sekretariatet. Jubilæet står dog ikke alene, for 22. januar fyldte hun 60 år.

DKF ønsker Jette Østergaard et stort tillykke med det flotte jubilæum og takker for den store, stabile indsats gennem årene.

Jette fejrer jubilæet sammen med sine kolleger på mandag den 1. februar med en frokost. Derfor lukker sekretariatet allerede kl. 12.30 på mandag.


 

28. januar 2016

Hvad skal der ske til den store turnusaften?


9. februar kan kommende turnuskandidater og tutorer møde hinanden til Turnuscafe på Syddansk Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet i Odense. Cafeen finder sted efter info-møde, hvor overbygningsstuderende fra klinisk biomekanik kan høre oplæg om turnusuddannelsen og overgangen fra studerende til kandidat og kiropraktor.

Studerende melder sig til via dette link til dokument, som studiets faglige vejleder Nickie Glissmann håndterer.

Klinikker, der søger turnuskandidat, kan melde sig til hos DKF's sekreteriat via mail til Pia Ravn: pr@danskkiropraktorforening.dk

Hvis du endnui ikke er godkendt tutor, så vær opmærksom på, at det kræver, at man er ejer af en klinik med røntgen og i mindst 3 år personligt har været tilmeldt overenskomsten. Læs alt om turnusuddannelsen her  

PROGRAM

Infomøde for overbygningsstuderende: Fra Stud. til Cand.Manu.

17.15: Sandwich

17.30: Hvilken rolle spiller DKF i overgangen fra stud. til cand. manu.?
Ved formand for Uddannelsesrådet kiropraktor Michael Christensen, næstformand i DKF.

18.00:  Kursusdelen. Ved turnusadministrator Orla Nielsen, NIKKB

18.15: PAUSE

18.30: Rammer og indhold i den danske turnusuddannelse.
Ved formand for DKF's Turnusudvalg Michael Vaarst.

19.30-45:       PAUSE + THE/KAFFE/KAGE

Turnuscafé med speeddating
19.45-20.45: De deltagende klinikker præsenterer sig kort i plenum. Max 5 minutter hver. Der holdes skarpt øje med tiden.

20.45-21.45: Speeddating. De studerende går rundt i små grupper til de deltagende klinikker på tid.

 

19. januar 2016

Ny retningslinje om behandling af bensmerter som følge af nerverodspåvirkning i lænden

Tilstanden er smertefuld, men det anbefales, at patienten fortsætter med sin normale fysiske aktivitet. Hertil anbefales øvelser og manuel behandling.

Den nye retningslinje er udarbejdet af en tværfaglig arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen, hvor der naturligvis har deltaget kiropraktorer. Det er professor Jan Hartvigsen og seniorforsker Alice Kongsted fra Syddansk Universitet og Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik.

Arbejdet har bl.a. inddraget de monofaglige retningslinjer for samme tilstand, som Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (DSKKB) udarbejdede i 2012.

Ca. 880.000 danskere lever med lændesmerter, og mellem én og ti procent har smerter i benet som følge af nerverodspåvirkning i lænden (også kaldet lumbal radikulopati).

Det er en yderst smertefuld tilstand, som opstår, når en diskusprolaps eller slidgigt i lænden påvirker nerverne til benet.

Symptomerne kan være svære smerter, lammelser og føleforstyrrelser i benet. Symptomer, som gør det svært at føre et aktivt liv, giver sygefravær, nedsætter livskvalitet.


Langt de fleste patienter, som kommer i behandling, får det klart bedre inden for tre måneder. For patienter, der lever med symptomer gennem længere tid, kan det få sociale konsekvenser, som for eksempel at miste sit arbejde.

Kiropraktorerne har et særligt behandlingstilbud til patienter med denne tilstand. Det er baseret på kliniske retningslinjer og består af et pakkeforløb med 4 faste konsultationer over 2 måneder, hvor kiropraktoren hjælper patienten gennem de smertefulde måneder med opfølgning, rådgivning, smertehåndtering, øvelsesinstruktion m.m.

Stor variation i behandling
Patienter med smerter som følge af nerverodspåvirkning i lænden behandles typisk af læger, kiropraktorer og fysioterapeuter både på regionernes sygehuse, på kommunale genoptræningscentre og på privatklinikker.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at der er stor variation og en grad af tilfældighed i de tilbud patienterne får.

- Vi har gerne villet sikre et mere ensartet tilbud til alle patienter og støtte læger, kiropraktorer og fysioterapeuter i at give den bedst mulige behandling så tidligt som muligt, siger Marlene Øhrberg Krag fra Sundhedsstyrelsen.

Anbefalinger
Retningslinjen anbefaler, at patienten fortsætter med sin normale fysiske aktivitet. Oveni den information og eventuelle medicin, som patienten får, anbefaler retningslinjen at tilbyde en række forskellige øvelser eller manuel behandling hos en sundhedsprofessionel. Og den behandlende læge, kiropraktor eller fysioterapeut har ansvaret for at følge patienten nøje og sørge for hurtigst muligt at henvise til kirurg, hvis patienten ikke får det bedre eller tilstanden forværres.

Retningslinjen anbefaler ikke rutinemæssigt tilbud om MR-skanning, steroid omkring den lumbale nerverod eller akupunktur til patienter med nylig opstået nerverodspåvirkning i lænden.

Det er vigtigt at understrege, at retningslinjen kun omfatter udvalgte elementer i den ikke-kirurgiske behandling, og retningslinjen er således et supplement til øvrige retningslinjer, forløbsprogrammer og behandlingsvejledninger på området. Ud over kliniske anbefalinger peger retningslinjen på behovet for at styrke forskningen og dermed evidensgrundlaget for de ikke-kirurgiske behandlinger.

Roadshow for kiropraktorer
Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB) tager en tur rundt til DKF’s regioner, hvor Jan Hartvigsen og Alice Kongsted, der begge har været en del af arbejdsgruppen bag den nye retningslinje, vil fortælle om retningslinjerne og svare på spørgsmål.
 
Hovedstaden d.9/2
Sjælland d.11/2
Syddanmark d.25/2
Midtjylland d.24/2
Nordjylland d.8/3

Sundhedsstyrelsen udkommer med en lang række kliniske retningslinjer i disse år i en systematisk indsats. DKF har bl.a. deltaget i høring og kommet med forslag til emner.

I maj 2015 udkom retningslinjer for nakkesmerter med udstråling (cervikal radikulopati), og tre andre nationale kliniske retningslinjer sættes i gang i 2016 med hver to kiropraktorer i arbejdsgruppen. Det angår retningslinjer for nakkesmerter uden udstråling, hofteartrose
(konservativ behandling og genoptræning ved THA) samt uspecifikke lændesmerter. Sidstnævnte skal tillige forfattes af en kiropraktor, nemlig seniorforsker, ph.d. Mette Jensen Stochkendahl fra Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB).

Læs mere
National klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nylig opstået lumbal nerverodspåvirkning (lumbal radikulopati)

Quickguide

Kiropraktorernes retningslinje for samme tilstand, udarbejdet af Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, 2012

På basis af gældende retningslinjer aftale kiropraktorerne i 2014 med regioner et pakkeforløb til patienter med lumbal nerverodspåvirkning. Læs alt om dette såkaldte prolapspakkeforløb:

www.danskkiropraktorforening.dk/prolaps14. januar 2016

Skal du med til ECU Convention 2016?

European Chiropractors Union (ECU) holder sit store årsmøde sammen med Norsk Kiropraktorforening i Oslo. Det sker Kristi Himmelfartsferien, dvs. torsdag 5. maj til lørdag 7. maj.Der er netop åbnet for tilmelding, og du kan se det store program her på ECU's hjemmeside
, hvor du også kan melde dig til.14. januar 2016

Seminar om ældre i Sverige

Den svenske kiropraktorforening, Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR) holder konference om at ældes sundt og aktivt.

Her kan du læse mere om programmet og tilmelde dig
http://www.lkr.se/konferens-201614. januar 2016

Motion og træning virker på lændesmerter – det gør dyre højteknologiske løsninger ikke

Glem alt om piller og diverse hjælpemidler til forebyggelse og behandling af lændesmerter. Motion og træning er langt mere effektiv – og så er det både low tech og billigt i forhold til dyre high tech løsninger som piller, ergonomiske stole, særlige skoindlæg og velcrobælter. Det konkluderer en aktuel undersøgelse offentliggjort 11. januar i år i tidsskriftet JAMA Internal Medicine.

Forskerne konkluderer, at motion og træning har en effekt i forhold til at forebygge tilbagevenden af lændesmerter og behandle dem, når de er opstået. Træning og motion reducerer risikoen for gentagne smerter i lænden med mellem 25 og 40 procent, uanset hvilken form for motion, det drejer sig om, mens der ikke er nogen dokumenteret effekt af medicin og hjælpemidler som ergonomiske stole, skoindlæg og velcrobælter.

Det kan få vidtrækkende sundhedsmæssige og økonomiske følger, hvis sundhedssystemet vælger at fokusere på motion og træning fremfor medicin og tekniske hjælpemidler. Det skønnes at lændesmerter fører til udgifter på omkring $80 milliarder om året i Australien alene. Et øget fokus på billig og lavteknologisk motion og træning fremfor dyr, højteknologisk medicin og hjælpemidler vil både føre til højere livskvalitet og lavere samfundsomkostninger ifølge forskergruppen. Forskerne udfordrer med deres konklusioner gældende praksis.

I en artikel på den amerikanske radio- og tv-station NPR’s hjemmeside fortæller Dr. Tim Carey fra University of North Carolina i Chapel Hill at færre end halvdelen af patienter med langsigtede lændesmerter deltager i et træningsprogram. Ifølge Dr. Carey, der har skrevet en kommentar til undersøgelsen, er eksempelvis ultralyd, strækbehandlinger, rygbælter og indlægssåler mere udbredt end fysisk træning, og det er problematisk.

- Når man bruger ineffektive behandlinger, kan det faktisk tage opmærksomheden væk fra effektive behandlinger og giver en falsk følelse af sikkerhed, der holder patienter væk fra gavnlige behandlinger, siger Dr. Carey til hjemmesiden. Han undrer sig over, at man over hele verden prioriterer som det gøres, når det gælder forebyggelse og behandling af lændesmerter.

- Hvorfor bruger vi ikke en billig, effektiv behandling? Jeg tror noget af det skyldes, vi ikke tænker på motion som en behandling på samme måde som en pille eller en procedure eller en fysisk terapi behandling," siger Carey. "Vi er et temmelig pille-orienteret samfund. Piller er nemme at tage, og det er nemt for en læge at ordinere piller," siger han.

Professor Chris Maher fra University of Sydney, der er en af forskerne bag undersøgelsen, er enig:

- I vores sundhedssystem tilskynder vi folk til at bruge medicin, mens vi ikke tilskynder dem til at være fysisk aktive og træne, selv om det beviseligt er bedre," siger han.

Dr. Carey mener at vi i dag har et bevillingssystem til forskning, der favoriserer farmakologisk forskning fremfor forskning i f. eks. træning.

- Det er et problem, fordi fysisk aktivitet er utroligt billigt at give patienterne, mens en masse af disse medikamenter, der udvikles, er meget dyre," siger professor Maher til NPR’s hjemmeside.

Jan Hartvigsen, professor og forskningsleder ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet og seniorforsker ved Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, understreger betydningen af forskergruppens konklusioner:

- Jeg vil gerne rose forskergruppen for deres gode undersøgelse og de klare konklusioner. Også i Danmark tilskynder vi folk til dyre og ineffektive behandlinger, mens der for billige behandlinger som f. eks. træning er høj brugerbetaling og ingen sammenhængende indsats. Vi arbejder tæt sammen med forskerne bag undersøgelsen, og jeg har selv været i Sydney to gange i løbet af 2015. Vi arbejder nu med nationale kliniske retningslinjer, hvor man anbefaler træning, patientuddannelse og manuel behandling. Der er stort behov for, at de anbefalinger bliver implementeret i sundhedssystemet.

Læs artiklen med dr. Tim Carey og professor Chris Maher på NPR’s website her:

http://www.npr.org/sections/health-shots/2016/01/11/462366361/forget-the-gizmos-exercise-works-best-for-lower-back-pain?utm_source=twitter.com&utm_campaign=health&utm_medium=social&utm_term=nprnews

Læs den videnskabelige artikel her: http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2481158&resultClick=3

 

14. januar 2016 

Q&A om SEB-pensionsordningen og samarbejdet med Willis

Hvad er formålet med en kollektiv ordning? Hvordan holdes der øje med om den er god nok? Hvad koster samarbejdet med Willis? Hvilke opgaver kan Willis hjælpe medlemmer med?

Debatten på DKF-Forum sidste år viste, at der hos flere medlemmer er en vis usikkerhed om vilkårene for den pensionsordning hos SEB, der gælder for medlemmer af DKF og samarbejdet med Willis.

Sekretariatet har derfor lavet en gennemgang af de væsentligste elementer om pensionsordningen, de dertil knyttede forsikringer, opgaverne, som forsikringsmæglerfirmaet Willis varetager for medlemmerne og hvordan samarbejdet mellem Willis og DKF foregår og meget mere.

Gennemgangen er bygget op af svar på en række væsentlige spørgsmål og er en underside, der "bor" under menuen 'Pension og forsikringsforhold' i fanen 'For medlemmer'.

Klik ind og se den nye info-side


14. januar 2016

Kiropraktorerne søger skarp og selvstændig akademisk konsulent

Dansk Kiropraktor Forening søger en akademisk konsulent til at understøtte vores politiske interessevaretagelse, forhandling og medlemsrådgivning.

Om jobbet
Overordnet er opgaven at sikre et professionelt grundlag for gennemførelse og udvikling af foreningens strategier og opgaver.

Du vil komme til at arbejde med en bred vifte af opgaver inden for en række forskellige emneområder, og du vil skulle arbejde såvel med sagsbehandling og projektstyring som direkte medlems- og bestyrelsesbetjening.

Læs hele jobopslaget her

 

6. januar 2016

Bliv opdateret på Modicforandringer, røntgen af ældre og hofteimpingement - derhjemme

Du har fået NIKKB's forårskatalog ind af døren i ferien, så nu er der bare tilbage at huske tilmeldingsfristerne.

En af nyhederne er det store antal webinarer, som der er hele 3 af i foråret.

Webinarer er online kurser, hvor du sidder derhjemme bag skærmen og bliver undervist, men stadigt kan stille spørgsmål, ligesom hvis kurset foregik i et fysisk lokale. 

Første webinar holdes 4. februar kl. 20.30 af Tue Secher Jensen, som i en times tid underviser i spørgsmålet ” Hvad er den kliniske relevans af Modic forandringer?” Deadline for tilmelding er 21. januar 2016 og prisen er 500 kr.

Næste webinar er opfølgeren på kurset om røntgen af ældre, som NIKKB holdt i efteråret. Del 2 løber over skærmen 1. marts kl. 20.30-21.30. Del 3 to dage efter samme tid. Frist for tilmelding til begge disse kurser er 15. februar. Prisen er 1000 kr. for begge dele, som man tilmelder sig samtidigt.

Forårets sidste webinar er om Femoro-acetabular impingement syndrome og finder sted 24. maj. Tilmelding senest 10. maj.

Der er stadigt ledige pladser på alle webinarer. Pladserne på studieturen til Milano, som NIKKB arrangerer i samarbejde med DKF og rejsebureauet Ourworld i marts, er derimod fuldt booket, men med mulighed for at komme på venteliste.

Læs mere om alle kurserne - og meld dig til: www.nikkb.dk/efteruddannelse

 

 

 

5. januar 2016

Årets bedste forskning

Forskningsnyhedsbrevet The Suggested Reading List for Chiropractic, som World Federation of Chiropractic udgiver, har lavet en liste med den bedste kiropraktorforskning fra 2015. 

Der er tale om en samling af de artikler, som det cirka ugentlige nyhedsbrev anbefalede sidste år.   

Blandt listens 34 artikler har 3 af dem danske kiropraktorer som forfattere. Listen er kurateret af professor Greg Kawchuk, som bestyrer listen sammen med forskerne Stephen Perle and Michael Schneider.

Find hitlisten på www.wfcsuggestedreadinglist.com hvor du kan læse mere om listen, som WFC's forskningsråd står bag - og hvor du kan tilmelde dig nyhedsbrev, så de anbefalede artikler tikker ind i din mailboks hver uge.

WFC's suggested reading list kan du også følge på Facebook og påTwitter.5. januar 2016

Pædiatridag 16. januar

Fokusgruppen for Pædiatri hos Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik holder vidensdelingsdag lørdag 16. januar 2016. Tilmeldingsfristen er allersenest torsdag 7. januar på NIKKB's hjemmeside - direkte link her

MERE OM DAGEN
Tid: Lørdag d. 16. januar 2016, klokken 10:00-16:30.
Sted: Auditorium O-100 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M.
Pris: 300 kr. inkl. formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe.
Opbygning: 3 spændende og usædvanlige cases om formiddagen - ekstremitetsbehandling om eftermiddagen.

PROGRAM
9:30-10:00 Kaffe og rundstykker

10:00-10:30 Præsentation af tre spændende cases

10:30-10:50 Diskussion af cases i grupper - én case per gruppe, højst 8 personer/case

10:50-11:15 Fællesdiskussion og præsentation af faktuelt forløb af case 1
- En gruppe præsenterer
- De øvrige grupper på casen supplerer
- Alle byder ind
- Det virkelige forløb præsenteres

11:15-11:40 Fællesdiskussion og præsentation af faktuelt forløb i plenum af case 2

11:40-12:05 Fællesdiskussion og præsentation af faktuelt forløb i plenum af case 3

12:05-12:30 Gennemgang af standardjournal for 6-15-årige.

12:30-13:30 Frokostbuffet

13:30-14:00 Introduktion til ekstremitetsbehandling ved Dorthe Brandborg Olsen og Signe Fuglkjær

14:00-16:00 Rotation mellem tre eller fire hands on-workshops med behandling af ekstremiteter. Ledes af inspirerende kiropraktorer og suppleres med jeres deling af jeres egne erfaringer. Indlagt kaffepause.

16:00 Evt. mere diskussion om standardjournalen, hvis nødvendigt

Vi skal hilse fra fokusgruppen og selskabet og sige, at de håber at se alle børneinteresserede kiropraktorer i Odense lørdag d. 16. januar 2016.

Husk, du kan melde dig ind i klubben for kiropraktorer med særlig interessse i pædiatri4. januar 2016

WFC ser en lys fremtid


- Fremtiden har aldrig set lysere ud, siger formand for verdensforbundet World Federation of Chiropractic Greg Stewart i forbundets nyhedsbrev, Quarterly World Report, fra december 2015. 

WFC-formanden hentyder til samarbejdet med WHO, nye uddannelser i Tyrkiet - den første i Mellemøsten, som også omtales i nyhedsbrevet - og andre på vej i Georgien, Polen og Italien, men nævner også kiropraktorernes forskning bl.a. på NIKKB og Palmer Center for Chiropractic Research, som begge er institutioner, der har fejret runde fødselsdage i det forgangne år. 

Nyhedsbrevet indeholder artikel om det nye medlem Estland, men skænker også plads til at fortælle om DKF's 90 års fødselsdag og årsmøde, hvor WFC's generalsekretær Richard Brown deltog og holdt tale. Det omtaler også et WHO-møde i oktober, hvor den tidligere WHO-WFC-fellowship-medarbejder danske Anni Preisler deltog sammen med norske Ellen Aartun, der har været forsker på NIKKB.

En ny forskningsenhed på Qubecs universitet, som også er tilknyttet det fransk-europæiske kiropraktorinstitut, Institut Franco-Euroéen de Chiropraxie (IFEC) og  Université Paris-Sud's CIAMS, omtales også. Ligesom den første kiropraktorklinik i Sydasien på Sri Lanka.

Der er også stof om kiropraktik i Iran og Filipinerne fylder også en del i spalterne i nyhedsbrevet. 

 

18. december 2015

Turnuscafé 9. februar i Odense

Aftenen starter - som de foregående år - med infomøde målrettet overbygningsstuderende med oplæg om turnusuddannelsen og overgangen fra Stud. til cand.

Fra cirka kl. 20 starter selve Turnuscafeen, hvor klinikker, der søger turnuskandidater, kan speeddate og indlede dialog med de kommende turnuskandidater.

Arrangementer foregår på SUND, Odense Universitetshospital.

Mere info følger og udbredes i DKF's kanaler i det nye år.17. december 2015

Indberetning af faglige kontingenter på CVR-nummer - deadline 31. december

Har du ikke tidligere indsendt oplysning om CVR-nummer, vil du modtage en personlig mail fra DKF.

Såfremt du ønsker, at dit medlemskontingent for 2015 skal indberettes til SKAT på CVR-nummer i stedet for CPR-nummer, skal du - så hurtigt som muligt og senest den 31. december 2015 - besvare den personlige mail med oplysning af navn og medlemsnummer samt det CVR-nummer, der skal erstatte dit CPR-nummer.

Har du indsendt dit CVR-nummer i forbindelse med indberetning af kontingent for 2014, skal du ikke foretage dig noget, medmindre der er sket ændringer i den forløbne periode, fx nyt CVR-nummer eller lignende. Hvis der er sket ændringer, skal du snarest og senest 31. december 2015 meddele dette til Jette Østergaard på joe@danskkiropraktorforening.dk
  
For klinikker/virksomheder, som drives i selskabsform, kan udgiften til medlemskontingent af DKF behandles som en selskabsudgift, og det vil dermed være fuldt fradragsberettiget i selskabet. Den enkelte person skal ikke lønbeskattes af kontingentet.

Medlemmer, der driver klinik i personligt regi eller driver anden form for kiropraktisk virksomhed, kan ligeledes vælge at indberette kontingentet via CVR-nummer. Reglerne gælder ligeledes her og er ikke berørt af, om klinikken/virksomheden drives i eller uden for virksomhedsordningen.

Det gælder også her, at udgiften er en fuldt fradragsberettiget udgift i virksomhedsregnskabet, og at de personlige ejere ikke skal medtage nogen del af kontingentet i deres personlige indkomst.

Såfremt klinikken betaler kontingentet for en ansat kiropraktor, kan den ansattes kontingent indberettes på klinikkens CVR-nummer. I så fald skal den ansatte kiropraktor give besked om CVR-nummeret til DKF, og den ansatte får ikke selv fradrag for kontingentet.

 

 

17. december 2015

Honorering af ydelser udført af medhjælp

DKF modtager med  jævne mellemrum forespørgsler fra klinikkerne om, hvordan man sikrer sig at behandlinger udført af kiropraktisk medhjælp afregnes korrekt i henhold til landsoverenskomst om kiropraktik.

Da spørgsmålet har generel interesse, vil vi herunder kort redegøre for reglerne.

I henhold til overenskomsten kan der medvirke ansat medhjælp i kiropraktorpraksis. Overenskomsten angiver ikke eksplicit hvilke faggrupper, der er tale om, men typisk vil det dreje sig om massører og fysioterapeuter, men andre faggrupper kan også komme på tale.

Overenskomsten slår fast, at de eneste ydelser, der kan afregnes, når de er udført egenhændigt af den kiropraktiske medhjælp, er ydelserne: ’Introduktion til superviseret træning (3011)’, ’Superviseret træning (3012)’ og ’Opfølgende træning (3010)’.

Det betyder, at kiropraktoren ikke behøver at se patienten samme dag, som medhjælpen udfører de pågældende ydelser.

Ved alle andre ydelser skal kiropraktoren varetage en del af ydelsen, og en anden del fx bløddelsbehandlingen kan udføres af den ansatte medhjælp. Der kan kun afregnes for én opfølgende konsultation den pågældende dag. Hvis der eksempelvis afregnes for ydelse 1031, skal det samlede indhold kunne rummes inden for rammerne af ydelsesbeskrivelsen for den pågældende ydelse.16. december 2015

Ny standardansættelsesaftale 1. januar 2016

Ændring af løn under barsel
DKF's standardansættelsesaftaler om ansattes adgang til løn under graviditets-, barsels-, fædre og forældreorlov tager udgangspunkt i de regler, der gælder for arbejdsgivernes adgang til at få refusion for en del af deres lønudgifter fra Barsel.dk.

Siden den seneste ændring pr. 1. november 2014 af standardansættelsesaftalerne for ansatte i privat praksis og turnuskandidater er refusionsbeløbet forhøjet med i alt 5,04 kr. pr. time.

Som konsekvens heraf ændres DKF's standardansættelsesaftaler pr. 1. januar 2016 for turnuskandidater og ansatte i privat praksis, således at lønnen under barsel forhøjes.

For ansatte kiropraktorer medfører ændringen, at månedslønnen inkl. eget pensionsbidrag stiger fra 25.895 kr. til 26.711 kr. For turnuskandidater stiger månedslønnen inkl. eget pensionsbidrag fra 24.177 kr. til 24.978 kr.

Ændringerne i lønniveaet vil kun medføre marginalt øgede udgifter for klinikejerne.

Ændringerne har virkning for ansættelsesforhold, der indgås efter 1. januar 2016.

Såfremt de nye regler skal finde anvendelse i allerede eksisterende ansættelsesforhold, skal der indgås en tillægsaftale til den gældende ansættelsesaftale.

Adgang til at indgå aftaler om Konkurrence- og Patientklausuler bortfalder
Folketinget har den 10. december 2015 vedtaget en ny lov om ansættelsesklausuler. Med loven ophæves bl.a. de regler, der findes i funktionærloven om konkurrence- og patientklausuler, som har dannet grundlag for bestemmelserne i DKF's standardansættelsesaftale for ansatte i privat praksis på disse områder.

Ændringerne træder i kraft den 1. januar 2016 og har virkning for ansættelsesaftaler, der indgås efter dette tidspunkt.

Loven om ansættelsesklausuler giver fortsat mulighed for, at virksomheder kan beskytte deres forretningshemmeligheder ved at indgå aftaler med ansatte om såvel kundeklausuler og konkurrenceklausuler.

Men betingelserne for at bruge klausulerne og kompensationsreglerne er blevet justeret, så virksomhederne så vidt muligt motiveres til at vælge kortvarige ansættelsesklausuler.

Samtidig må klausulerne maksimalt vare i 12 måneder, efter at medarbejderen har fratrådt sin stilling, og klausulen kan først gøres gældende efter 6 måneders ansættelse. Det bliver også dyrere for arbejdsgiverne at indgå aftaler om konkurrence- og/eller patientklausuler.

I forhold til indgåelse af aftaler om konkurrenceklausuler kan disse for fremtiden kun indgås med medarbejdere, der indtager en helt særlig betroet stilling i virksomheden, ligesom det skal fremgå af ansættelsesaftalen, hvilke forhold i den pågældende medarbejders ansættelse, der gør det påkrævet at indgå aftale om en konkurrenceklausul.

DKF har drøftet konsekvenserne af den ændrede lovgivning i forhold til DKF’s standardansættelsesaftale med Klinikejerudvalget og foreningens juridiske rådgiver på det ansættelsesretlige område, ligesom Udvalget for ansatte i privat praksis har været inddraget i drøftelserne.

På bagrund af den juridiske rådgivning og efter anbefaling fra Klinikerudvalget og Udvalget for ansatte i privat praksis har DKF’s bestyrelse besluttet, at standardansættelsesaftalen for ansatte i privat praksis fremover ikke skal indeholde mulighed for indgåelse af en konkurrenceklausul, da de nye regler ikke egner sig til at implementere i en standardkontrakt.

Bestyrelsen har endvidere besluttet, at standardansættelsesaftalen heller ikke længere skal indeholde mulighed for indgåelse af aftale om patientklausuler. Baggrunden er, at en kiropraktor, der er bundet af en patientklausul, efter ansættelsesforholdets ophør kan risikere at blive opsøgt af tidligere patienter, som vedkommende i henhold til patientklausulen ikke er berettiget til at behandle, men hvor vedkommende efterfølgende kan være forpligtet af overenskomsten til at modtage patienten i behandling. Bestyrelsen finder det ikke hensigtsmæssigt, at DKF's standardansættelsesaftale indeholder en bestemmelse, der kan medvirke til at bringe en kiropraktor i en sådan interessekonflikt.

Allerede indgåede aftaler om konkurrence- og patientklausuler videreføres uændret.

Nye standardansættelsesaftaler gældende fra 1. januar 2016 og forslag til tillæg til eksisterende ansættelsesaftaler findes her i KIROPRAKTORHÅNDBOGEN16. december 2016

Revideret kommissorium for  undersøgelse af området for manuel behandling

Sundheds- og Ældreministeriet har revidereret deres ”Kommissorium for Sundhedsstyrelsens/Styrelsen for Patientsikkerheds undersøgelse af området for manuel behandling og kiropraktorers forbeholdte virksomhedsområde”.

Ændringerne består hovedsageligt i en præcisering af, at formålet med undersøgelsen er at afklare, hvorvidt der er sundhedsfaglige grunde til, at manuel behandling af led/manipulation skal være forbeholdt virksomhedsområde for kiropraktorer. Undersøgelsen skal også afklare, om der er videnskabeligt belæg for, at manipulation udgør en patientrisiko, der retfærdiggør, at behandlingerne skal være forbeholdt virksomhedsområde for kiropraktorer.

Undersøgelsen skal fortsat være gennemført og endeligt afrapporteret til ministeriet senest 1. april 2016.

Ministeriet oplyser, at alle Folketingets partier er enige om at iværksætte undersøgelsen.

Læs hele kommissoriet her

Endvidere oplyser Retten i Roskilde, at sagen mod Bengt Valentino Andersen, der er tiltalt for at arbejde som kiropraktor uden autorisation, atter er udsat.16. december 2015

Lønstatistik 2015 for ansatte i privat praksis

DKF, Akademikerne (AC) og Huge Consultning ApS har gennemført en lønstatistikundersøgelse for de ansatte kiropraktorer i privatpraksis.

Klinikejerudvalget og Ansatteudvalget har været inddraget i drøftelserne vedr. udformning af spørgeskemaet.

Undersøgelsen baserer sig på de privatansatte kiropraktorers lønoplysninger i september måned 2015. Der blev gennemført tilsvarende undersøgelser i 2013 og 2014.

De væsentligste hovedresultater fra undersøgelsen er følgende, hvor oplysningerne for 2014 er angivet i parentes:

• den gennemsnitslige ugentlige arbejdstid i privat praksis var 30 timer (30)

• den gennemsnitslige bruttoløn i september måned (inkl. pension) i privat praksis var 43.796 kr. (44.750 kr.)

• den gennemsnitslige indtægt inkl. øvrige indtægter fra andet arbejde var 46.829 (49.024 kr.)

• den gnsntl. bruttotimeløn var  351 kr. (361 kr.)

• kandidater, der var dimitteret i 1999 eller tidligere, havde en gennemsnitslig timeløn på 446 kr. (458 kr.), kandidater fra 2000-2009 havde en gennemsnitlig timeløn på 393 kr. (398 kr.) og kandidater fra 2010 eller senere havde en gennemsnitlig timeløn på 303 kr. (271 kr.)

• den gennemsnitlige timeløn for kvinder var 318 kr. (333 kr.) og for mænd 396 kr. (396 kr.)

• den gennemsnitlige timeløn varierer mellem 315 kr. i Region Nordjylland (lavest) og 423 kr. i Region Sjælland (højest)

• ansatte har i gennemsnittet 3,1 kr. personalegoder

Undersøgelsen er gennemført ved at samtlige medlemmer ansat i privat praksis har fået tilsendt en e-mailinvitation med mulighed for via et link at besvare et elektronisk lønskema direkte. Der indgår 95 besvarelser i undersøgelsen.

Svarprocenten var 57% mod 52% i 2014.

Der gennemføres en lønstatistikundersøgelse igen i 2016.

Læs hele undersøgelsen her11. december 2015

Ny formandsblog

Formand Lone Kousgaard Jørgensen samler i sin blog op på Årsmødet, på medlemsdebatten og ser frem mod året, der kommer.

Læs formandsbloggen på DKF Forum (nb. kun for medlemmer).

 

11. december 2015

Idrætstur til Milano, ultralydsuddannelsen – og andet efteruddannelsesguf i foråret

NIKKB lægger sidste hånd på forårets kurser, og inden jul får du kataloget ind af døren. Fyldt med spændende nyt: Fx en idrætsstudietur til Milano fra 18. til 21. marts i det nye år.

Har du speciel interesse for idrætskiropraktik, så er denne tur lige noget for dig. Den vil være fyldt med faglige input, og der er rig mulighed for faglig sparring. Turen er planlagt i samarbejde med DKF og rejsebureauet Ourworld, og den 21. december kl. 10 kan læse mere om den på NIKKB's hjemmeside og tilmelde dig: www.nikkb.dk/efteruddannelse

Vær i øvrigt obs på, at ultralydsuddannelsen starter op med det første kursus 11. marts i Århus. Deadline for tilmelding er allerede mandag d. 11 januar 2016.

Uddannelsen består af 6 moduler fordelt på et år, og der afsluttes med en eksamen. NIKKB har siden 2010 udbudt uddannelsen i muskuloskeletal ultralydsskanning i samarbejde med Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab (DUDS). Uddannelsen lever op til de europæiske retningslinjer for EFSUMB level 1. Det betyder, at kursisten efter endt uddannelse kan ultralydskanne patienter med tilskud fra Sygesikringen”.

Læs mere om ultralydsuddannelsen, de 6 kursusdatoer og meld dig til her på NIKKBs hjemmeside.

Tilmelding til resten af forårets kurser - OG turen til Milano – er mulig fra mandag d. 21 december 2015 – kl. 10.00 på www.nikkb.dk/efteruddannelse

 11. december 2015

TILBYD GODT LÆSESTOF OG STØT LÆGER UDEN GRÆNSER

Tilbuddet kommer fra projektet Magasinpakken, og det går ud på, at klinikker kan abonnere på en månedlig pakke med magasiner, som alle er påført klistermærke, hvor der står, at patienter kan tage magasinet med hjem, hvis han eller hun donerer et beløb til Læger Uden Grænser.

Den månedlige pakke indeholder minimum 10 forskellige magasiner, og donationerne, som patienterne frivilligt sender via telefonen for at tage bladet med hjem, går ubeskåret til Læger Uden Grænser.

Magasinerne er usolgte blade, der er kommet retur fra butikkerne. På den måde kan Magasinpakken holde priserne nede og forbedre miljøet, da disse magasiner så ikke skal destrueres.

ELLE, Soundvenue, Euroman, Gastro, Eurowoman, IN, Rum og andre populære magasiner er med i ordningen.

At blive abonnent koster 795 kr. ex moms pr. halvår for 6 pakker - eller 1395 kr. for et helt år med 12 pakker magasiner.

Abonnementsprisen dækker alle udgifter til distribution, pakning og håndtering.

Magasinpakken giver 200 kr. i rabat på første abonnementsperiode, hvis du fortæller, at du har været til DKF's årsmøde og oplyser dette ved bestilling.

Læs mere her: www.magasinpakken.dk 

Eller kontakt Christian Hougaard fra Magasinpakken på christian@magasinpakken.dk eller på 21762829

Læs om Læger uden Grænser her: www.msf.dk11. december 2015

Michael Christensen ny næstformand i Dansk Kiropraktor Forening

Silkeborg-kiropraktoren Michael Christensen (35 år) er 9. december valgt til næstformand i Dansk Kiropraktor Forening.

Michael Christensen er indehaver af kiropraktorklinikken Kiropraktorerne i Skolegade i Silkeborg, hvor hustruen Lisbet Due også er ansat som kiropraktor. Sammen har Michael og Lisbet to børn, Nanna og Ditlev, på henholdsvis 4 og 2 år.

Michael Christensen er medlem af Dansk Kiropraktor Forenings bestyrelse siden 2013, og er formand for Uddannelsesrådet og Dansk Kiropraktor Forenings repræsentant i Syddansk Universitets aftagerpanel for klinisk biomekanik. Desuden er Michael Dansk Kiropraktor Forenings repræsentant i Landssamarbejdsudvalget og i Kiropraktorfonden.

Michael Christensen er uddannet kiropraktor, cand.manu., fra Syddansk Universitet i 2007.

 

10. december 2015

Glædelig jul, godt nytår og god ferie

Der er ikke længe til jul og feriedage. Sekretariatet er lukket fra den 23. december til og med den 3. januar 2016.

Ved uopsættelige spørgsmål af juridisk eller personalemæssig karakter kan chefkonsulent Annette Bonne træffes: 2926 2591. Pressehenvendelser kan ske til kommunikationschef Christian Ankerstjerne:2083 8984. Øvrige uopsættelige spørgsmål rettes til direktør Jakob Bjerre på 2671 1602.

Den 21. og 22. december er sekretariatet lavt bemandet.

 
10. december 2015

Nummer 4 på vej

Årets sidste KIROPRAKTOREN er sendt til tryk og lander i postkasserne derhjemme og i klinikkerne mellem den 16.-18. december.


Glæd dig til at læse om:
årsmødet, om DKF's optagelse i ECU, om en cykeltur tværs over USA med kiropraktor i behandlingsteamet, om et ophold som basketkiropraktor i Washington, om rygmusklers neurofysiologi hos personer med og uden smerter og deres aktivitet under manipulation, om effekten af kinesiotape, om NIKKB's nye efteruddannelseskoordinatorer, om nyt børnehaveprojekt, om kiropraktikken i KL's nye sundhedsudspil og meget mere....
4. december 2015

Kontingenter pr. 1. januar 2016

På DKF’s generalforsamling lørdag 14. november 2015 blev vedtaget en ny kontingentgruppe for ordinære medlemmer i erhverv, der er ejer eller medejer af en kiropraktisk klinik. Kontingentet blev fastsat til kr. 20.000 årligt svarende til kr. 5.000 pr. kvartal. Kontingentet opkræves med virkning fra 1. januar 2016. De øvrige kontingenter blev vedtaget uændret for de næste 2 år. Se kontingenterne her.
 
På DKF Forum under ”Min side” kan du tjekke, om du står korrekt registreret. Hvis der skal ændres i dine ansættelses-/klinikejeroplysninger, bedes du venligst - gerne med det samme eller senest tirsdag 15. december 2015 - kontakte Jette Østergaard på joe@danskkiropraktorforening.dk eller telefon 3337 6090, da kontingentet skal sendes til opkrævning hos PBS senest 16. december 2015.
 
Klinikejere og andre kiropraktorer med eget CVR-nummer kan i lighed med sidste år vælge, at kontingentet indberettes til SKAT på CVR-nummer i stedet for CPR-nummer.  Vi vender tilbage med nærmere information herom senere.

1. december 2015

Stemningsfilm fra Årsmødet

Se stemningsfilmen fra det netop overståede årsmøde - den varer knap 2 minutter.

1. december 2015

Hvad har DKF lavet?

Har du fået læst resultatfolderen, som vi sendte til alle medlemmer i starten af november? 

Hvis ikke, kan finder du den her på hjemmesiden, hvor du kan klikke dig gennem de 8 sider, der med ord og billeder fortæller om DKF's aktiviteter til og med årsmødet: www.danskkiropraktorforening.dk/2015
Tidslinjen viser DKF-året i billeder - og lidt ord.26. november 2015

Generalforsamlingen - se talerne og fortæl os hvad du mener

Vi har netop udsendt et spørgeskema til alle deltagerne i Årsmødet, som vi håber, at rigtig mange vil svare på. I skemaet stiller vi en række overordnede spørgsmål og så har du mulighed for at give dine yderligere kommentarer og forslag i kommentarfelterne.

Prisoverrækkelserne, formandens åbne beretning og de øvrige taler har vi optaget på video. Se eller gense dem herunder. Vi har ikke optaget video fra den lukkede del af generalforsamlingen – som jo, i ordets forstand, er lukket for offentligheden.

Formandens åbne beretning

Liselott Blixts åbningstale

Karsten Uno Petersens tale

Richard Browns tale

DKF's Specialepris (Andreas Tøllner og Lise Lykke Oddershede)

Årets Kiropraktor (Carsten Hviid)

DKF's Kiropraktorpris (Søren O'Neill)

Øystein Ogres tale

 

26. november 2015

Bestyrelsesmøde 9. december

Bestyrelsen mødes den 9. december for at konstituere sig – og for at drøfte generalforsamlingen og ikke mindst den efterfølgende debat, blandt andet på Forum.

 

26. november 2015

Bjarke Kirkemann fratræder

Politisk konsulent i Dansk Kiropraktor Forening, Bjarke Kirkemann, fratræder sin stilling pr. den 1. december 2015. Bjarke har nemlig fundet nyt spændende arbejde som politisk konsulent hos Danske Bioanalytikere.

Bjarke har arbejdet i Dansk Kiropraktor Forening i snart to år. Dansk Kiropraktor Forening ønsker Bjarke god vind i fremtiden!

 

25. november 2015

Hver femte dansker lider af muskel- og skeletsygdomme

Den danske befolkning er hårdt plaget af muskel- og skeletsygdomme. Mere end hver femte dansker har ifølge en rapport fra Statens Institut for Folkesundhed på SDU lidelser i muskler og skelet.

Rapporten er nået frem til sin konklusion ved at undersøge, hvor mange danskere over 16 år, der lider af de mest forekomne muskel- og skeletsygdomme.

Rapporten estimerer, at 268 000 mænd og 254 000 kvinder lider af diskusprolaps eller en anden rygsygdom. Desuden har forskerne bag rapporten undersøgt hvor mange danskere, der er generet af smerter i bevægeapparatet.

De to forskeres undersøgelser fortæller, at halvdelen af de mennesker, der lider af muskel- eller skeletsygdomme er meget generet af smerter. Desuden beskriver forskerne nogle af de forhold, der kan være forbundet med muskel- og skeletsygdomme, f. eks. langvarigt sygefravær. Mennesker med muskel- og skeletsygdomme har fem gange så høj risiko for langvarigt sygefravær (mere end 25 sygedage indenfor det seneste år), som mennesker uden sygdommene.

Rapporten, der er lavet for Gigtforeningen er udarbejdet på baggrund af besvarelser af spørgeskemaer den nationale og repræsentative Sundheds- og sygelighedsundersøgelse fra 2013 samt relevante nationale registre såsom Landspatientregisteret og Lægemiddelstatistikregisteret.

Læs hele rapporten via dette link: http://www.si-folkesundhed.dk/Udgivelser/B%C3%B8ger%20og%20rapporter/2015/Muskel-%20og%20skeletlidelser%20i%20Danmark.%20N%C3%B8gletal%202015.aspx

 

20. november 2015

ECU byder Danmark velkommen tilbage

I forlængelse af Dansk Kiropraktor Forenings generalforsamlings overvældende ja til at søge genindmeldelse i European Chiropractors’ Union (ECU), var det fredag den 20. november ECU’s tur til at godkende indmeldelsen.

DKF’s formand, Lone Kousgaard Jørgensen havde sammen med direktør Jakob Bjerre taget turen til Rom for at følge beslutningen i ECU’s forsamling. 

lokken var 14.45 da et helt enigt ECU vedtog at imødekomme den danske ansøgning. Herefter bød ECU Lone og Dansk Kiropraktor Forening velkommen i selskabet og til en plads rundt om bordet.

- Jeg var enormt glad for den store tilslutning i København i lørdags til vores forslag om at melde os ind i ECU – og nu tilsvarende tilfreds med ECU’s velkomst. Der blev sagt nogle rigtig pæne ting om Danmark og dansk kiropraktik fra talerstolen – og det er mit klare indtryk, at man i ECU virkelig ser frem til at starte arbejdet sammen med os, siger Lone Kousgaard Jørgensen fra Rom fredag eftermiddag.

Også ECU’s formand, Øystein Ogre, glæder sig over, at medlemsskabet nu er en realitet. Et par dage forud for mødet i Rom skrev Øystein Ogre da også et meget positivt indlæg på sin Facebook-side:


I forlængelse af mødet fortalte Øystein Ogre den danske delegation, at det danske medlemskab opfylder en personlig ambition, og at han glæder sig både til møderne i ECU og ikke mindst etableringen af det nye forskningscenter i Odense.

Billedet af Lone Kousgaard Jørgensen og Øystein Ogre er taget umiddelbart efter afstemningen i ECU.

 

19. november 2015

Glimt og beretninger fra årsmødet

Der skete mange ting til årsmødet. Mange af dem var der gode billeder i. Se nogle af dem herunder - eller klik her og find flere.

"Kiropraktikken kan ikke stå alene. Skal vi udvikle os. Som fag og som sundhedsprofessionelle. Så kræver det at vi kan indgå alliancer på kryds og på tværs - ikke bare sundhedsvæsenet. Det kræver, at vi kan samarbejde."

Sådan sagde den genvalgte formand Lone Kousgaard Jørgensen i sin åbne beretningstale.

Medlemmer kan logge på DKF Forum - og læse både den åbne og den lukkede formandsberetning her.


På DKFs årsmøde lørdag den 14. november genvalgtes Lone Kousgaard Jørgensen som formand uden modkandidater. Lone Kousgaard Jørgensen går dermed ind i sin anden periode som formand for de danske kiropraktorer. Foto: Søren Weile

Dorthe Schiøler Ziegler, 40 år, kiropraktor på Medicinsk rygafdeling, Rygcenter Syddanmark, Sygehus Lillebælt, og ekstern lektor ved Institut for Regional Sundhedsforskning, blev valgt ind som nyt bestyrelsesmedlem sammen med Janni Bang Brodersen, 35 år, kiropraktor og kvalitetsansvarlig på Hospitalet Valdemar A/S i Ringsted, og ansat hos Kiropraktorerne Ringsted samt ekstern lektor på Syddansk Universitet. De to erstatter Rikke Krüger Jensen og Line Press Sørensen, som efter en lang årrække i bestyrelsen havde valgt ikke at modtage genvalg.

Udover Lone Kousgaard Jørgensen genvalgtes følgende til bestyrelsen: Anders Jørgensen, 43 år, kiropraktor hos Kiropraktorerne Vesterbro; Jørn Eichhorn, 43 år, ejer af Kiropraktorerne Vesterbro og Kiropraktorerne Frederiksberg; Michael Christensen,35 år, ejer af Kiropraktisk Klinik Silkeborg; og Christian Stamer, 36 år, kiropraktor i Kiropraktisk Klinik i Kolding.

Læs præsentationer af bestyrelsesmedlemmerne her hvor du også finder kandidaterne til Dansk Kiropraktor Råd, der alle blev valgt

To gæster fra udlandet talte til årsmødedeltagerne. Generalsekretær Richard Brown fra World Federation of Chiropractic (WFC) ønskede DKF tillykke med de 90 år og gav udtryk for, at det er fantastisk, hvad DKF har opnået. 


Generalsekretær Richard Brown fra World Federation of Chiropractic (WFC). Foto: Søren Weile.


Den anden udenlandske taler var formanden for European Chiropractors' Union (ECU) Øystein Ogre (billedet). Han fortalte om dét ECU, han er formand for i dag og om sine visioner for det europæiske samarbejde.

Senere på generalforsamlingen stemte medlemmerne ja til, at DKF skal søge ECU om medlemskab.


Den århusianske kiropraktor, Carsten Hviid, blev Årets Kiropraktor 2015. Foto: Søren Weile. 

’Årets Kiropraktor’ blev Carsten Hviid. Modtagere af denne titel har ydet en særlig indsats, og modtageren indstilles og vælges af medlemmerne.

Carsten Hviid er indehaver af Kiropraktorerne Hviid i Aarhus, en af Danmarks ældste grundlagt allerede tilbage i 1951 af forældrene Henning og Aase Hviid, der begge var kiropraktorer.

Sideløbende med sin praksis har Carsten Hviid været praksiskonsulent i Region Midtjylland og underviser på Syddansk Universitet. Carsten Hviid er uddannet på The Anglo-European College of Chiropractic i England i 1977.

I indstillingen til prisen blev følgende nævnt:
”Han er den mest hjælpsomme kollega, og vi er mange i Region Midtjylland, der benytter os af hans viden. Han er altid glad for at dele sin viden med andre og komme med forslag fx i forhold til røntgen eller til praktisk implementering af computersystem. Desuden er han altid aktiv i diverse sager såsom politisk i forhold til, hvor rettigheder til røntgen ligger, og hvem der skal lave beskrivelsen etc. og han hjælper med at tage kontakt til de forskellige personer inden for regionen for at klarlægge dette, og han har desuden været til stor hjælp med at formidle kontakt til sygehusvæsenet. Der kan nævnes mange eksempler igennem årene, hvor han har ydet en stor indsats for kiropraktorerne i regionen.”


Den fynske kiropraktor Søren O’Neill fik lørdag den 14. november DKF's store pris Kiropraktorprisen. Foto: Søren Weile

DKF's Kiropraktorprisen blev uddelt i år til kiropraktor, pH.d. Søren O`Neill, 46 år.

Søren O’Neill er ledende kiropraktor på Rygcenter Syddanmark, Sygehus Lillebælt siden 2009, efter sammenlægningen med tidligere Rygcenter Fyn (ansat der 2001).  Ansat som klinisk lektor på Syddansk Universitet med ansvar for den prægraduate kliniske uddannelse

Kiropraktorprisen har et bredt sigte og kan tildeles en person eller en institution m.v., der har gjort en særlig indsats, enten inden for forskning på det biomekaniske område eller ved at sætte fokus på og skabe ny viden om det kiropraktiske virksomhedsområde. Prisen kan ikke søges, men begrundede indstillinger af kandidater til prisen kan rettes til DKF’s bestyrelse.

I indstillingen til prisen blev følgende nævnt:

”Søren O’Neill har gennem en lang årrække ydet en bemærkelsesværdig indsats for udvikling og gennemførelse af den kliniske uddannelse af kiropraktorer først ved Rygcenter Fyn i Ringe og siden på Rygcenter Syddanmark i Middelfart.
     Søren har ambitioner for kiropraktorprofessionen. Det afspejler sig i hans dedikation til at sikre et højt niveau på kiropraktoruddannelsen og hans store indsats i relation til etablering af uddannelsen af hospitalskiropraktorer. Han har et klart blik for, hvilke kompetencer kiropraktorer har brug for som attraktive samarbejdspartnere i et tværfagligt sundhedsvæsen, og han er i stand til at vise det gode eksempel i forhold til at udfylde en væsentlig rolle i et tværfagligt miljø.
     Sideløbende med det krævende arbejde som ledende kiropraktor ved Rygcenter Syddanmark erhvervede Søren O’Neill sig i 2013 ph.d.-graden med et forskningsprojekt om smertemekanismer hos patienter med kroniske lændesmerter. Han blev dermed den første kiropraktor indskrevet ved Ålborg Universitet og viste dermed også i det miljø vejen for kiropraktorer. Samtidigt tog han, med et ph.d.-projekt af meget høj kvalitet, hul på et forskningsfelt af stor klinisk relevans som danske kiropraktorer hidtil ikke har været involveret i.
     Søren er meget vellidt af kollegaer, studerende og patienter. Det er han, fordi han er intelligent, omhyggelig og arbejdsom; og samtidigt et rart og eftertænksomt menneske med humor.”


Mere om årsmødet og generalforsamlingen?
Læs nyhed nedenfor om flere af beslutningerne

Find dagsorden, skriftlige beretninger mv. her

Formanden har blogget om årsmødet på DKF Forum, som medlemmer kan tilgå her. 

Se årsmødedeltagernes billeder på #DKF90 på www.instagram.com - eller klik her og se fotografens billeder fra fredagen og lørdagens program
 


19. november 2015

Hjælp projekt med fynske kolikbørn

Som du kunne læse om i sidste KIROPRAKTOREN undersøger nyt forskningsprojekt effekten af kiropraktorbehandling til spædbørn med kolik.

Syddansk Universitet, Forskningsenheden for Almen Praksis og Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB).

Projektet har brug for hjælp til rekrutteringen, som er startet. Der skal rekrutteres 200 spædbørn med symptomer på kolik i alderen 2-10 uger. Familierne skal bo på Fyn.

Forældre, der ønsker at deltage i projektet skal ringe eller skrive til projektlæge Lise Holm på 26 27 80 15 eller lholm@health.sdu.dk 

"Spred meget gerne budskabet og mit telefonnunner i jeres netværk, og hvor det ellers kan være relevant, så vi forhåbentlig kan få rekrutteret det antal, vi skal bruge,"siger projektets læge, Lise Holm, der samarbejder med forsker Lise Hestbæk fra NIKKB. 

En anden mulighed er at 'like' og dele projektets Facebookside ’Kolikkiropraktoren’ - ligesom Kiropraktorguide.dk's Facebookside har gjort.

Du kan også printe folderen til kolikforældre, som ligger online på projektets hjemmeside på SDU

Yderligere information om projektet findes på hjemmesiden www.sdu.dk/kolik
 eller kontakt til projektansvarlig læge Lise Holm på telefon: 26 27 80 15 eller lholm@health.sdu.dk18. november 2015

KORA: Kiropraktorer bør kunne henvise til rygcentre

Region Hovedstaden har med kiropraktor, praksiskonsulent Marianne Løgtholt Andreasen som tovholder gennemført projekt, hvor kiropraktorer kunne henvise patienter direkte til Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme på Glostrup Hospital.

Det nationale institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, KORA, har netop evalueret projektet og anbefaler, at det gøres permanent. Det optimerer behandlingsforløbene, ligesom det sparer tid og ressourcer, lyder udmeldingerne i KORA's rapport blandt andet.

”Jeg er meget tilfreds med KORA’s fine evaluering af projektet, og jeg håber, at det får regionen til meget snart at beslutte at give kiropraktorerne permanent mulighed for at henvise til rygcentre, ikke kun i Glostrup, men også i resten af regionen,” fortæller Marianne Løgtholt Andreasen.
 
”Kiropraktorer er jo godt rustet til at varetage dén opgave, og nu har vi også vist, at vi magter den. Klinikkerne i forsøget har ikke bombet rygcentret med henvisninger, som regionen havde bekymringer omkring, men alle henvisninger har været relevante, viser evalueringen,” uddyber hun.

Hvis Region Hovedstaden følger anbefalingerne fra KORA, så fremstår det som et vigtigt opmærksomhedspunkt, at hospitalslægernes kendskab til henvisningsvejen og kiropraktorerne forbedres. Det skal bl.a. sikre, at rygcenteret sender epikrisen til henvisende kiropraktor, således at kiropraktoren har mulighed for at orientere sig i patientens situation og udredning, samtidig med at kommunikationen mellem rygcenteret og kiropraktorer kan styrkes.

Kiropraktorernes behov for at kunne henvise patienter til rygcenteret har været langt mindre end forventet, viser rapporten. Til gengæld har henvisningerne ifølge de involverede hospitalslæger været velbegrundede og indeholdt de relevante oplysninger, ligesom forløbene bliver beskrevet som hensigtsmæssige for de få patienter, der er relevante at henvise.

Det er på den baggrund, at KORA anbefaler, at kiropraktorernes henvisningsmulighed – hvis det i øvrigt vurderes, at omkostningerne til implementering står mål med gevinsterne – videreføres på regionalt niveau.

"Det har været en spændende og lærerig proces at være med til at udarbejde og gennemføre et sådan projekt i min rolle som praksiskonsulent," fortæller Marianne Løgtholt Andreasen, der bl.a. var kontaktperson for de 19 deltagende kiropraktorklinikker, som kunne henvise i et år.

Læs om projektet og find KORA's rapport her

Marianne Løgtholt Andreasen har været praksiskonsulent i Region Hovedstaden siden 2010, men arbejder til daglig i kiropraktorklinik på Vesterbro. I Region Hovedstaden er to kiropraktorer tilknyttet som praksiskonsulenter. Den anden er Jonas Loft.
17. november 2015

Et begivenhedsrigt årsmøde i weekenden 

DKF's årsmøde med generalforsamling blev holdt på Copenhagen Hotel Marriott i weekenden.Næsten 200 deltog fredag i henholdsvis NIKKB's dagskurser og i aftenarrangementet, som det faglige selskab holdt om evidensbaseret praksis.

Årmødet blev åbnet lørdag med gæster, der var med til at markere DKF's 90-årsjubilæum, heriblandt formand for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg Liselott Blixt, generalsekretær i World Federation of Chiropractic Richard Brown og Karsten Uno Petersen, der er formand for både kiropraktorernes videncenter NIKKB og Kiropraktorfonden.

Carsten Hviid, kiropraktor og ildsjæl fra århusiansk kiropraktorslægt, blev Årets Kiropraktor 2015, og ledende kiropraktore Søren O'Neill fra Rygcenter Syddanmark modtog DKF's store hæderspris Kiropraktorprisen for sin store udviklingsindsats. 
 
248 stemmeberettigede medlemmer indfandt sig til selve generalforsamlingen, som dels vedtog, at DKF skal genindmelde sig i den europæiske kiropraktorunion, European Chiropractors' Union, dels besluttede at oprette en ny kontingentgruppe for klinikejere, som skal betale et højere kontingent.

Desuden valgte forsamlingen dén sammensætning af bestyrelse og råd, som de pågældende organer havde indstillet. Det betyder, at formand Lone Kousgaard Jørgensen blev genvalgt og to nye medlemmer er indtrådt i bestyrelsen i form af: Janni Bang og Dorthe Schøler Ziegler, som afløser Rikke Krüger Jensen og Line Press Sørensen. 

Lørdag aften deltog 180 medlemmer i bedste Gatsby-stil til DKF's Årsfest. Underholdningen stod bl.a. Rune Klan og Michael Triers Liveband for.

Formanden har i dag skrevet et blogindlæg om årsmødet. Hun skriver blandt andet:

"Det er simpelt hen et fantastisk fremmøde og engagement, som jeg er virkelig stolt over." Hun adresserer også, at selve generalforsamlingen endte kedeligt, som hun er ærgerlig over. Læs blogindlægget på det lukkede medlemsforum her. 

Se årsmødedeltagernes billeder på #DKF90 på www.instagram.com

Detaljerede beskrivelser af beslutninger m.v. kommer snarest her på hjemmesiden - og i KIROPRAKTOREN, der udkommer 16. december. 

12. november 2015

Så småt på vej til Marriott

Den online tilmelding til DKF's Årsmøde er lukket, og i morgen går det løs på Copenhagen Hotel Marriott.  Seneste optælling viser, at vi bliver lige under 300 til selve mødet, og næsten 200 til den store årsfest lørdag aften.

Årsmødet starter i morgen fredag den 13. med kurser fra NIKKB fra 9.30 til 16.30. Næste 150 personer er tilmeldt de 3 kurser.

Kl. 16.30-17. foregår en festlig lancering af NIKKB's nye system KirCACS i den store sal, lige inden selskabets faglige arrangement kl. 17.

Lørdag forløber selve DKF's årsmøde og generalforsamling fra kl. 10 og indtil dagsordnen er afsluttet.

Kl. 19.30 starter den stort opslåede årsfest med velkomstdrink. Temaet er en storslået 90-årsfødselsdag med guld, sølv, glimmer og galla a la Den store Gatsby. Der er ikke dresscode, og det er ikke kostumebal, men har pailletkjolen eller gangsterhabitten samlet støv i skabet lidt for længe, så er det på lørdag, du kan lufte den. Festkomitéen lægger under alle omstændigheder op til en ganske særlig aften.

Følg med på Instagram under #dkf90 hvor du evt. kan vise, hvad du tager på til festen. Det har et par stykker allerede gjort.

Skulle enkelte medlemmer få behov for at melde sig til her i 11. time, så bedes de skrive en mail til Pia Ravn, som vil sørge for de praktiske foranstaltninger: pr@danskkiropraktorforening.dk

For en god ordens skyld gør sekretariatet opmærksom på, at DKF's love foreskriver, at medlemmers deltagelse i selve generalforsamlingen lørdag 14. november ikke kræver tilmelding. Sekretariatet udleverer stemmesedler og mødemateriale til medlemmer, der evt. måtte møde op på dagen. Det findes også her digitalt.

Sekretariatet gør også opmærksom på, at alle medarbejdere i morgen fredag befinder sig på Copenhagen Hotel Marriott og derfor ikke træffes på DKF's hovedtelefonnummer. 
12. november 2015

Undersøgelse af området for manuel behandling og kiropraktorers forbeholdte virksomhedsområde

Sundheds- og Ældreministeriet har udarbejdet ”Kommissorium for Sundhedsstyrelsens/Styrelsen for Patientsikkerheds undersøgelse af området for manuel behandling og kiropraktorers forbeholdte virksomhedsområde”.

Undersøgelsen skal være gennemført og endeligt afrapporteret til ministeriet senest 1. april 2016.

Ministeriet oplyser, at alle Folketingets partier er enige om at iværksætte undersøgelsen.

Læs hele kommissoriet her

 

10. november 2015

Prolapspakker over disken på Lægedage

I går begyndte den ugelange efteruddannelseskongres for almen praksis, Lægedage i Bella Center, for 25. gang.

DKF var på plads med kiropraktorer og NIKKB, og har nu i to hele dage langet information om prolapspakkeforløbet og kiropraktorernes uddannelse og kompetencer over disken.

Til åbningssessionen, som sundhedsminister Sophie Løhde talte i, samt i den efterfølgende politiske debat med alle de vigtige sundhedspolitikere fra elle niveauer, deltog DKF's ledelse - og blandede sig i debatten via de tre storskærme, hvor tweets til #lægedage kunne ses af hele salen og blev kommenteret på af værten Martin Krasnik. Klik ind og se kiropraktorernes indspark på Twitter.


Alle besøgende på DKF's stand får tilbudt små infopakker om prolapsforløbet - og kan deltage i konkurrence om store prolapspakker, som denne her.

Er du på kanterne omkring Bella Center, så kig forbi - rekvirer billet fra sekretariatet ved at sende mail eller ringe.

Læs mere om Lægedage her - og se hvordan kiropraktorerne blandede sig i den politiske debat om fremtidens almen praksis på Twitter under #lægedage


I de store "prolapspakker", som man kan vinde i DKF's konkurrence på Lægedage, er gevinsten; en interaktiv model af en diskusprolaps - med en mærkat, der husker lægeklinikken på, at kiropraktor har et tilbud til prolapspatienter.5. november 2015

Sekretariatet lukket mandag 16.

Mandag den 16. november efter årsmødet holder sekretariatet lukket.

Ved uopsættelige spørgsmål af juridisk eller personalemæssig karakter kan chefkonsulent Annette Bonne kontaktes på mobil: 2926 2591.

Ved pressehenvendelser kan kommunikationschef Christian Ankerstjerne kontaktes på 2083 8984.

Andre uopsættelige spørgsmål kan rettes til direktør Jakob Bjerre på 2671 1602.5. november 2015

Oplev KirCACS

Til årsmødet i næste uge lancerer Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB) sit egenudviklede og visionære it-system KirCACS. Det sker i en plenum-præsentation, men også i personlige demonstrationer, som kiropraktorer nu kan booke sig ind på.

Der er tale om hands on-demonstrationer af 45-minutters varighed på et tidspunkt mellem kl. 10 – 16.30 fredag den 13. november på Copenhagen Marriott Hotel, hvor årsmødet finder sted.

Tilmelding med ønske om tidspunkt sendes til NIKKB: cacs@nikkb.dk  
Bekræftelse på præsentationsaftalen kommer efterfølgende retur pr. mail.

Selve lanceringen af KirCACS holder NIKKB i hotellets store sal fredag kl. 16.30-17 lige efter kurserne og lige inden DSKKB’s faglige arrangement starter op med sandwich.

Hvad er KirCACS? Det er et IT-system, som NIKKB har udviklet til hverdagen i kiropraktorklinikker i tæt samarbejde med en række klinikker.

Det er et dataarkiverings- og kommunikationssystem, der forenkler en række velkendte processer i klinikken.

Systemet bygger oven på billedarkivsystemet KirPACS, som findes i mere end 95% af alle klinikker med digitalt røntgen. Det er webbaseret og tilvejebringer dermed en fælles elektronisk platform for kiropraktorklinikkerne.

Det er desuden bygget til at understøtte, at den bedst tilgængelige viden anvendes mere aktivt i klinikkerne, og det tilbyder kommunikation understøttet af de nyeste MedCom-standarder. På den måde sikrer systemet mulighed for integration med sundhedsvæsenets øvrige parter.

Læs mere om årsmødet3
. november 2015

Vi bliver - mindst - 250!

Seneste optælling viser, at næsten 200 har meldt sig til årsmødet. Sammen med bestyrelsen og fx de nye medlemmer, der skal aflægge Kiropraktorløfte, og som ikke skal tilmelde sig, men er inviteret, betyder det, at vi bliver over 250 i alt.

Har du ikke fået meldt dig til endnu, så er det stadigt muligt via tilmeldingssystemet, som du finder her på NIKKB’s hjemmeside.

Copenhagen Hotel Marriott, hvor årsmødet finder sted, oplyser, at der er få værelser tilbage - de kan bookes via dette direkte link.

Læs mere om generalforsamlingen her:
www.danskkiropraktorforening.dk/GF - bl.a. link til dagsordensmaterialet der er blevet offentliggjort i dag.

 

3. november 2015

Dagsorden udsendt

I dag - 11 dage før generalforsamlingen og dermed indenfor den fristen i vedtægterne - er program, dagsorden og de skriftlige beretninger fra bestyrelsen og Dansk Kiropraktor Råd udsendt til alle medlemmer via mail med link.

Materialet ligger her, men sendes også med post til de tilmeldte. 

I programmet afsløres to nyheder. For det første at Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB) lancerer sit journalsystem KirCACS fredag fra 16.30-17.

For det andet, at de to udenlandske talere er den nytiltrådte generalsekretær fra World Federation of Chiropractic, Richard Brown, samt formanden for den europæiske kiropraktorunion European Chiropractors’ Union, Øystein Ogre.

Af materialet fremgår det også, at der ikke har meldt sig nye kandidater til bestyrelsen eller til Dansk Kiropraktor Råd. Fristen udløb den 31. oktober. Her kan du se henholdsvis bestyrelsen og rådets liste, som blev offentliggjort den 12/10. 

Der er heller ikke indsendt nogle forslag fra medlemmer, hvor fristen var 24. oktober. Det betyder, at generalforsamlingen udelukkende skal tage stilling til bestyrelsens i alt 4 forslag, ud over de sædvanlige faste punkter, hvor forsamlingen godkender beretninger og årsregnskaber, fastsætter kontingenter og vælger bestyrelse og råd.

Det første forslag omhandler genindmeldelse i den europæiske kiropraktorunion. De tre andre handler om ændringer i DKF’s vedtægter afledt af videreførelsen af kommunikationssamarbejdet med Kiropraktik & Sundhed.

Argumentationen findes i dagsordenen, hvor man også kan finde årsregnskaber for 2014 og 2015 samt bestyrelsens kontingentforslag, der afspejler økonomien vedrørende videreførelse af Kiropraktik & Sundhed:
Materialet ligger her: www.danskkiropraktorforening.dk/gf1530. oktober 2015

En årsfest ud over det sædvanlige

DKF har rundet 90 år, og det skal fejres med en årsfest ud over det sædvanlige. Alle sejl er sat til og de sidste brikker faldet på plads.

- Jeg tør godt love, at der venter en fest af en hel særlig kaliber, fortæller formand Lone Kousgaard Jørgensen, som sammen med resten af bestyrelsen glæder sig til en ekstravagant, festlig aften med alle kollegerne. Temaet er en storslået 90-årsfødselsdag med guld, glimmer og galla, som Den store Gatsby ville føle sig hjemme i.

I foråret nedsatte DKF en festkomité med repræsentanter fra KKF Hovedstaden, NIKKB, og DKF – og så to medlemmer med særlig festerfaring: Andreas Tøllner Christensen og Marcus Dieden.

- Vi har lagt kræfter i, at alt fra mad, oppyntning og musik bliver bedre end nogensinde før - og fuldendt fra start til slut, fortæller Andreas Tøllner Christensen, som bl.a. kan fortælle, at der ikke kun er hyret live-band, men også DJ, så der virkeligt kan danses igennem.

- Vi har arbejdet med feedback fra sidste Årsfest og kan love, at er noget for enhver smag - og rig mulighed for at svinge træbenet, supplerer Andreas Tøllner Christensen, som sammen med Marcus Dieden er konferenciermakkerpar til festen.

Den store underholdning skal være en overraskelse ligesom det plejer. Sidste år var det Jan Gintberg, året inden i Rebild Andreas Bo – og festplanlæggerne kan afsløre, at niveaet i år ikke er sænket.

Pynt og alt det ekstra, der markerer, at det er en ganske speciel aften, står Festministeriet for. Livebandet er Michael Triers Eget Liveband, og DJ er odensianske DJ og producer Ponsaings, som du kan læse om og lytte til på Facebook  - eller på Soundcloud

Så; der kun gode grunde til at deltage i årsfesten i år – find mere info og link til tilmelding her: www.danskkiropraktorforening.dk/gf

Sekretariatet har en frist i morgen den 31. oktober.

 

29. oktober 2015

Fyraftensmøder om drift af kiropraktorklinik

Bliv klogere på både tal og jura. Det lover revisionsfirmaet Deloitte og advokatfirmaet Tommy V. Christensen, at kiropraktorer kan blive på to møder, som de holder sammen i Aarhus den 26. november og i København den 1. december - begge steder fra kl. 17.30 - 20.30.

Møderne er gratis, men der er frist for tilmelding senest 18. november til Annie Poulsen på apoulsen@deloitte.dk eller 30 93 66 03.

Læs mere her.

 


23. oktober 2015

Blixt åbner - kommer du og ser det?

DKF kan nu offentliggøre, at det er den nye formand for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg, Liselott Blixt, der åbner DKF's årsmøde lørdag den 14. november kl. 10 på Hotel Marriott i København. 

Allerede nu har over 100 medlemmer meldt sig til. Af hensyn til planlægningen bedes medlemmer melde sig til senest 31. oktober, som også er hotellets frist for booking af værelse. Her findes link til tilmelding, og her er link til hotelbooking.

NIKKB oplyser, at kurset for klinikpersonalet er fyldt op, men at der er få pladser på kurset om patientkommunikation og åbent for tilmelding til kurset om MR. Meld dig til hos NIKKB senest 28. oktober.

Husk i øvrigt, at du kan stemme på, hvem der skal modtage den fornemme kollega-hyldest i form af Årets Kiropraktor 2015. Det foregår på DKF Forum her - og afstemningen slutter den 27. oktober ved midnat.

Find alle andre informationer  om årsmødet og generalforsamlingen her 
www.danskkiropraktorforening.dk/gf
23. oktober 2015

Findes det evidensbaserede sundhedsvæsen?

Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik præsenterer bl.a. en filosof til sit faglige arrangement under DKF's Årsmøde.

Overskriften for hele arrangementet, der starter kl. 17 med sandwich og kl. 18 med oplæg fredag den 13, november, er 'Evidensbaseret praksis.'

Filosoffen er professor Uffe Juul Jensen, som er ansat på Aarhus Universitet, hvor han er tilknyttet Institut for Kultur og Samfund. Han har arbejdet med sundhedsvæsenets videnskabsteori i en lang årrække, og har faktisk også tidligere beskæftiget sig med kiropraktorer, fx da han holdt indlæg om kiropraktorernes særlige mulighed for at byde ind på udvikling af sundhedsvæsenet   til DKF's uddannelsestemadag i 2009.

De andre oplægsholdere til det faglige arrangement er henholdsvis lektor, fysioterapeut Per Kjær, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, og kiropraktor ph.d. Lise Hestbæk, seniorforsker på Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik og lektor på Syddansk Universitet.

Det er gratis at deltage i selskabets arrangement, som afslutter DKF's Årsmødes faglige fredag, som er fyldt med 3 efteruddannelseskurser fra NIKKB om dagen fra kl. 9.30. 

Tilmelding til selskabets arrangement sker via tilmeldingen til DKF's Årsmøde, og her er det samlede program:

*************************************
SELSKABETS FAGLIGE ARRANGEMENT
fredag 13. november ved DKF's Årsmøde

Kl. 17: Sandwich

Kl. 18: 
Et evidensbaseret sundhedsvæsen? Videnskab, praksis og politik. Ved prof. Uffe Juul Jensen, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet

Kl. 19.30: Kaffe/the-pause

Kl. 19.45:
Evidensbaseret praksis og praksisbaseret evidens. Kan det bruges i kiropraktorpraksis? 
Ved seniorforsker, kiropraktor Lise Hestbæk, Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik.

Kliniske retningslinjer. Hvad kan de og hvad kan de
ikke?
Ved lektor, fysioterapeut Per Kjær, Institut for Idræt
og Biomekanik, Syddansk Universitet

Kl. 21: Natmad
********************************************

Meld dig til årsmødet - og selskabets arrangement her, hvor du kan finde flere detaljer om alle arrangementerne

19. oktober 2015

"Rygfessorer" fejrede World Spine Day på Nørreport

DKF markerede World Spine Day i fredags med den - i denne omgang - sidste dag af den 3 dage lange "RygFessor"-kampagnen. I kampagnen blev efterårsferiebørn - og deres voksne - klogere på ryggen og rygsundhed. 


Kiropraktorstuderende Amalie Frost Stammerjohan og Kasper Skov var hele fredagen på World Spine Day i fuld gang med at formidle deres viden om muskler, led og især ryggen - på Nørreport Station, Danmarks travleste knudepunkt. Foto: Amalie Frost Stammerjohan. 

RygFessor blev afholdt med base i 3 kiropraktorklinikker i Århus, Roskilde og København, hvor to engagerede ryg-nørder Amalie Frost Stammerjohan og Kasper Skov fra Klinisk Biomekanik, Syddansk Universitet, førte børn gennem 4 sjove opgaver, som udløste en diplomplakat til væggen derhjemme og en T-shirt.

"Det har været en kæmpe succes hos alle. vi har mødt  - både med og uden børn. På de tre dage nåede vi op på at uddanne omkring 150 nye rygfessorere, så det er vi meget tilfredse med," fortalte Amalie Frost Stammerjohan fredag aften, da Rygfessor-finalen var veloverstået efter en dag på Danmarks travleste station i København. 


For at blive "rygfessor" skulle børnene bl.a. se og røre et rigtigt led (fra dyr), samle et skelet, svare på spørgsmål om ryggen og lave 4 fysiske øvelser. Foto: Amalie Frost Stammerjohan.

Onsdag løb RygFessor af staben i Århus på Banegårdspladsen. Torsdag var det Roskildes børn, der kunne kaste sig ud i at gennemføre diplomuddannelsen på Stændertorvet.

'Bliv RygFessor' kan bookes til fx åbent hus, kulturnat eller jubilæum eller lignende. Kontakt sekretariatet og hør, om det kan bruges til dit arrangement, hvis du skulle være interesseret.


Nyudnævnte "rygfessorer" fra Roskilde. Fra torsdag den 15. oktober, hvor eventet fandt sted på Stændertorvet.

Læs mere: www.danskkiropraktorforening.dk/rygfessor og se lidt flere billeder i Facebook-eventen.

19. oktober 2015

Nu kan du stemme på Årets Kiropraktor

Alle medlemmer – inklusive studentermedlemmer – har haft mulighed for at indstille kandidater til Årets kiropraktor 2015, som uddeles lørdag den 14. november 2015 på årsmødet.

Der er i år indstillet to kandidater: Lars Rud Rasmussen og Carsten Hviid. Derfor gennemføres der nu afstemning på DKF Forum. 

Læs om tidligere modtagere af titlen.

Afgiv din stemme senest TIRSDAG DEN 27. OKTOBER.

Sådan stemmer du: 
Log ind på DKF Forum, klik dig ind på ”Min side” og find boksen i venstre hjørne – eller brug dette direkte link
14.oktober 2015

Første dag med rygfessor

I 3 dage i 3 byer inviterer Dansk Kiropraktor Forening børn til en sjov og meningsfuld efterårsferie-aktivitet: Bliv Rygfessor. Det foregår i eller ved 3 kiropraktorklinikker, der fungerer som base for eventet.

I 4 lærerige opgaver, som kiropraktorstuderende fra Syddansk Universitet fører børnene igennem, bliver både børn - og sikkert også deres voksne - klogere på ryggen og rygsundhed.

Og det er hele pointen, for anledningen er den internationale ryg-dag: World Spine Day 16. oktober.


Mange mennesker var i aktivitet i Århus i dag.

Rygfessor blev skudt i gang i dag i Århus på Banegårdspladsen med base i Kiropraktorerne Hviids klinik.


De to studerende i DKF's bod, hvor børn blev uddannede til "rygfessorer" på første dag i Århus.

I morgen den 15. oktober ved Kiropraktorhuset ROAR på Stændertorvet i Roskilde, og 16. oktober går det løs ved Torvehallerne og Nørreport, hvor Kiropraktik i Centrum er base.

Klik ind og del Facebook-eventet

Kig forbi, hvis du er i området. Børnene skal bl.a. samle et skelet, røre ved rigtige knogler, være med i en quiz – og får en flot præmie og et diplom med hjem. 

Del din oplevelse på fx Instagram med #rygfessor

I Rygfessor-eventen lærer kiropraktorstuderende fra Syddansk Universitet børn og deres voksne om, hvad ryggen kan, hvordan den sidder sammen, hvorfor man kan få ondt i den og hvordan man holder den sund og stærk.

Bag eventet står Dansk Kiropraktor Forening, som uddanner børn til "Rygfessorer" for at slå et slag for tidlig forebyggelse ved at udbrede viden om ryggen.

World Spine Day er opfundet i 2000 af den internationale nonprofit-organisation Bone and Joint Decade (BJD)- Global Alliance for Musculoskeletal Health, som Dansk Kiropraktor Forening samarbejder med.

Læs eller del kampagnens site:
www.danskkiropraktorforening.dk/rygfessor
13. oktober 2015

Kandidatlister i inbox'en

Alle medlemmer har fået en mail med henholdsvis bestyrelsens og rådets liste over en fuldtallig bestyrelse og et fuldtalligt råd, som der skal vælges på generalforsamlingen i november.

Find listerne her, hvor der også er præsentationer af kandidaterne.

Husk, at dette er det generelle GF-side med alle detaljer samt link til tilmelding: www.danskkiropraktorforening.dk/GF

 

12. oktober 2015

Mere forskning i muskel- og ledsygdomme

Danske Fysioterapeuter og Dansk Kiropraktor Forening har sammen skrevet til uddannelses- og forskningsministeren for at gøre opmærksom på, at der bliver forsket alt for lidt i muskel- og ledsygdomme.

Sygdomme i muskler og led rammer mange tusind danskere. De koster samfundet omkring 20 milliarder kroner om året – svarende til 15 procent af de samlede udgifter til sygdom i Danmark. Men selv om det er nogle af de allermest udbredte sygdomme, så bliver der kun forsket ganske lidt i dem.

Det har store konsekvenser, påpeger Danske Fysioterapeuter og Dansk Kiropraktor Forening i et fælles brev til uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen.

Danske Fysioterapeuter og Dansk Kiropraktor Forening anbefaler derfor, at der afsættes flere midler til forskning i muskel- og ledsygdomme, så investeringen står mål med de udfordringer, som disse sygdomme skaber for samfundet.

I september kom en ny rapport fra Sundhedsstyrelsens, som viser, at erhvervsaktive personer med lænderygsmerter, nakkesmerter og artrose tilsammen har 13 millioner flere sygedage om året end erhvervsaktive personer uden disse sygdomme. Det svarer til 48% af alle sygedage.

Men når man i dag ser på for eksempel bevillingerne fra Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom, så går mindre end én procent af de samlede bevillingerne til forskning i muskel- og ledsygdomme.

Læs brevet til ministeren her

Læs Sundhedsstyrelsens rapport
12. oktober 2015

Spædbørn med smerter i bevægeapparatet får hjælp hos kiropraktoren

Hvert sjette danske spædbarn går til kiropraktor. Et nyt forskningsprojekt sætter fokus på effekten af behandlingen af de børn med bevægeapparatsproblemer, der opsøger en kiropraktor.

Ca. 10 % af alle spædbørn får det, man kalder kolik. Kolik defineres som uforklarlige anfald af gråd og irritabilitet, som varer mere end tre timer om dagen i mindst tre dage om ugen - og varer ved i mere end tre uger. 

- Tidligere troede man, kolikbørn skreg på grund af ondt i maven, men nu fokuserer man på andre ting som fx bevægeapparatet hos børnene: Måske græder de på grund af smerter i ryggen eller nakken, siger læge og ph.d. Lise Vilstrup Holm, der er projektleder for et nyt forskningsprojekt på Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik på Syddansk Universitet, der skal undersøge hvordan kiropraktisk behandling af spædbørnskolik virker.

- Fra et lægeligt synspunkt er det interessant, om problemer i bevægeapparatet kan være opstået under graviditeten eller fødslen. Derfor rummer projektet også mulighed for at gennemgå graviditets- og fødselsforløb og se på indgreb i fødslen, herunder fx brug af sugekop, akutte kejsersnit etc., siger Lise Vilstrup Holm.

Kiropraktorerne oplever, at der er en effekt af deres behandling af spædbørnskolik, og rigtig mange forældre søger hjælp hos kiropraktorer. Hver sjette 0-årige i Danmark – næsten 10.000 børn – besøgte i 2014 en kiropraktor.

- At være forælder til et kolikbarn kan være stressende og opslidende. Desuden viser det sig, at børn med kolik oftere end andre får adfærds- og søvnproblemer helt op i skolealderen. Derfor er der gode grunde til at undersøge, om kiropraktorbehandling hjælper i stedet for at vente og håbe på, at det går over af sig selv, siger Lise Hestbæk, kiropraktor, ph.d og lektor på Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik og Syddansk Universitet og tovholder for projektet.

Formanden for Dansk Kiropraktor Forening glæder sig over at forskningsprojektet sættes i gang.

- Det er jo én ting, at vi selv føler, at vi hjælper. Men det ville være rigtig rart, hvis det kan blive tydeligt, hvad det er, vi kan hjælpe med, og hvad vi ikke kan hjælpe med, siger Lone Kousgaard Jørgensen, formand i Dansk Kiropraktor Forening og fortsætter:

- Kiropraktorer er uddannede til at kunne vurdere, om det er noget, vi bør behandle, eller om vi skal sende børnene et andet sted hen. 


FAKTA


I alt var der 57.130 0-årige i Danmark den 1. januar 2015.
I alt gik 9.265 0-årige til kiropraktor i 2014. 
Andelen af 0-årige, der gik til kiropraktor i 2014, andrager derfor 16,2 procent.
Kilde: Danmarks Statistik/Dansk Kiropraktor Forening
 
Hvad er kolik?
Barnet er mellem 1-4 uger gammelt, når de første symptomer melder sig.
Anfaldene begynder typisk hen på eftermiddagen eller tidligt om aftenen. Barnet begynder at græde intenst, bliver rød i hovedet, trækker benene op under sig, krummer sig sammen og knytter hænderne eller retter sig stift bagover. Barnet lader sig kun trøste kortvarigt ved bevægelse eller tilbud om sut eller føde.
 
Hvordan behandles spædbørn hos kiropraktoren?
Den blide behandling af led og muskler, udført af en kiropraktor, kan spille en betydelig rolle for at afhjælpe gråden, når barnets gråd skyldes smerter i bevægeapparatet. Derfor kan det ved koliksymptomer hos spædbørn være relevant, at barnet bliver undersøgt af en kiropraktor.
 
Hvordan er fremtidsudsigterne for kolikbørn?
Af alle børn med kolik vil ca. 40% være symptomfrie efter 3 måneder. 12% har stadig kolik, når de er 6 måneder, og nogle er stadig meget urolige og grædende efter deres 1 års fødselsdag.
 
Om forskningsprojektet
Det aktuelle projekt bliver sat i gang i uge 45, og målet er at nå op på 200 deltagende børn i alderen 2–10 uger ved behandlingsstart. I undersøgelsen trækkes der lod således, at den ene halvdel får behandling, og den anden ikke. Vi mangler undersøgelser, hvor forældrene ikke ved, om deres børn får kiropraktisk behandling eller ej.
 
Projektet drives af Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB) sammen med Forskningsenheden for Almen Praksis og på basis af midler fra Kiropraktorfonden.

Vil du være med i projektet eller høre mere kontakt forskning@nikkb.dk.9. oktober 2015

PrimaCare ny "mellemhandler"

PrimaCare er en ny såkaldt "mellemhandler" på sundhedsforsikringsområdet og ønsker at etablere et samarbejde med bl.a. kiropraktorklinikker, således at kiropraktik kan indgå i det produkt, som virksomheden vil sælge til forsikringsselskaber og virksomheder på det fysiske område. Derudover forventes psykologbehandling også at indgå i behandlingssortimentet.

PrimaCare har kontaktet DKF med henblik at drøfte vilkårene i en samarbejdsaftale mellem virksomheden og kiropraktorklinikker.

DKF har tilkendegivet overfor PrimaCare, at foreningens principielle holdning til samarbejdsaftaler på sundhedsforsikringsområdet er:
- at netværk skal være åbent for alle kiropraktorer, der ønsker at arbejde under de givne vilkår
- at ydelser og honorarer baserer sig på de vilkår, der er aftalt i landsoverenskomst i om kiropraktik, og at indskrænkninger i brugen af ydelser er i strid med overenskomsten
- at journaler føres i eget journalsystem og
- at den administrative tilrettelæggelse af ordningen skal være så enkel som mulig, herunder at afregning foregår hurtigt og på en gennemskuelig måde.

PrimaCare har tilkendegivet, at man ikke ønsker at etablere et åbent netværk, men at man i de områder, hvor man har behov for at have kiropraktorer i netværket, selv kontakter klinikker med henblik på indgåelse af en samarbejdsaftale. PrimaCare er dog ikke afvisende for at drøfte anmodninger om indgåelse af samarbejdsaftaler med andre klinikker på baggrund af konkrete henvendelser.

PrimaCare har indtil videre kun en kunde, nemlig Dansk Sundhedssikring.

Dansk Sundhedssikring foretager visitationen af egne kunder/patienter til kiropraktisk behandling. Visitationen foretages af sygeplejersker og i forbindelse med visitationen tages der stilling til om patienten kan vælge en kiropraktor i eller uden for PrimaCares behandlernetværk.

Såfremt patienten vælger en kiropraktor i PrimaCares netværk modtager patienten en mail med den valgte kliniks kontaktoplysninger og patienten kontakter herefter selv klinikken. Klinikken modtager via PrimaCare’s portal en betalingsgaranti, ligesom klinikken modtager en række standardoplysninger, herunder en kort beskrivelse af problemet.

Det angives ikke et maximalt antal behandlinger i betalingsgarantien, men det forventes, at behandlingen udføres effektivt og at behandlingen afsluttes, når patienten kan varetage egen rehabilitering.

Henset til at PrimaCare er en lille aktør på markedet, og at det er det bagvedliggende selskab, der i samarbejde med patienten tager stilling til, om behandlingen skal ydes af en kiropraktor inden for eller uden for netværket, har DKF’s bestyrelse taget PrimaCares beslutning om lukket netværk til efterretning.

Samarbejdsaftalen baserer sig på  kiropraktoroverenskomstens ydelses- og  honorarsystem og findes her på DKF Forum i arkivet i DKF-klubben, hvor de andre samarbejdsaftaler ligger, og hvor medlemmer også kan finde en samlet oversigt over sundhedsforsikringsudbydere og mellemhandlere. 


Ind til PrimaCares online afregningsportal er klar fremsendes afregningskrav via mail. PrimaCare har oplyst, at de er i dialog med ClinicCare om etablering af en elektronisk afregningsplatform, ligesom de er indstillet på at finde løsninger med andre it-systemer.

Der kan afregnes løbende for udførte behandlinger, betalingsfristen fra PC’s side er 30 dage fra faktureringstidspunktet.

Der stilles ikke særskilte krav til journalsystemer mv.

Det er DKF’s bestyrelse vurdering, at PrimaCares samarbejdsaftale om kiropraktik kan danne grundlag for et samarbejde mellem virksomheden og kiropraktorklinikker.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til sekretariatet: Annette Bonne 33 37 60 93


8. oktober 2015

Quarterly World Report jazzet up 

Richard Brown indtog i  sommer generalsekretærstolen i World Federation of Chiropractic (WFC) efter David Chapman-Smith. Et af de synlige tiltag er en relancering af organisationens nyhedsbrev Quarterly World Report, som kan se og læse her i den nyeste udgave, der lige er udkommet.

I nyhedsbrevet finder du endnu engang en række danskere, bl.a. omtales det nye nationale Center for Sundhed i Muskler og Led på Syddansk Universitet, professor Jan Hartvigsen, som er udnævnt til medlem af WFC's forskningsråd samt kiropraktor Susanne Lynges børnehovedpineprojekt, som fik midler fra Kiropraktorfonden i foråret og gennemføres i regi af Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik.

DKF er som organisation medlem af WFC, men personer kan også tegne individuelt støttemedlemskab. Netop nu kører WFC en kampagne, hvor personer der tegner et sådant medlemskab modtager bogen "The Global Advance of Chiropractic", som WFC udgav i forbindelse med sit jubilæum forrige år. 

Der er flere kategorier medlemskab fra bronzemedlemsskab, som koster 180,00 US$ om året op til platinmedlemskab som koster 2000,00 US$ om året. Læs mere på WFC's hjemmeside via menuen i venstre side. 

    

6. oktober 2015

Rygsmerter fylder formiddagsbladene

Gennem de sidste par uger er ”ondt i ryggen” som folkesygdom landet på forsiden af både BT og Ekstra-Bladet. Dansk Kiropraktor Forening har haft en finger med i spillet i begge tilfælde.

Først var det BT hvor bl.a. Jan Hartvigsen mandag den 28. september giver tre gode råd til folk der lider af ondt i ryggen.

Derefter kunne Ekstra-Bladet mandag den 5. oktober fortælle at lænderygsmerter rammer 880.000 danskere om året. På trods af de mange ramte, bliver lændesmerter alligevel underprioriteret, fortæller Berit Schiøttz-Christensen, forskningsleder og professor ved Rygcenter Syddanmark, i artiklen:

- Før, hvis du fik ondt i ryggen, blev du behandlet på sygehuset, men det gør man ikke mere, fordi sygehusene groft sagt ikke har tid og penge til at behandle rygpatienter.

Ekstra-Bladet følger op på historien torsdag den 6. oktober, hvor de under overskriften ” Hver femte teenager lider af rygsmerter” interviewer Lise Hestbæk, kiropraktor, lektor og forsker ved Syddansk Universitet.

I interviewet siger Lise Hestbæk bl.a.:

-Muskler har bedst af at blive brugt uanset hvad. Generelt er en stærk ryg en fordel, men man kan både få værre rygsmerter af at lave for meget og af at lave for lidt. At bruge sin sunde fornuft, er det bedste man kan gøre, men for langt de fleste er aktivitet godt.

Læs hele artiklen her


 

5. oktober 2015

Professorer vrider armen om på sundhedsministeren

Indsatsen mod muskelsmerter er håbløst underprioriteret. Det er overskriften på et debatindlæg, som professorer fra det nyoprettede Center for Sundhed i Muskler og Led på Syddansk Universitet, har indrykket i Politiken i dag.


Politikens tegner Roald Als har tegnet en karikatur af sundhedsminister Sophie Løhde, der får armen vredet om af en professor, som siger: "Er vi enige om at bevilge flere midler til kiropraktikken?"


Professorerne fysioterapeut Ewa Roos, kiropraktor Jan Hartvigsen og Karen Søgaard skriver blandt andet:

"Sygdomme og smerter i muskler og led er hyppigere og påvirker danskerne mere end kræft, diabetes, hjertesygdomme, slagtilfælde, KOL eller nogen anden sygdom. Omkostningerne for den enkelte og for samfundet er enorme. Alligevel er disse sygdomme stort set ikke på den forsknings- og sundhedspolitiske dagsorden."

De skriver, at smerter i ryggen, nakken, knæet og hofterne koster samfundet mere end 14 mia. kr. årligt, og plæderer for, at det er på tide, vi behandler bedre og intensiverer forskningen.

"Mindre end 1 procent af de statslige forskningsmidler anvendes på disse sygdomme, på trods af at de tegner sig for 20 procent af omkostningerne." skriver professorerne blandt andet.

De mener, der er brug for flere penge til forskning, men også til implementering, fordi det halter gevaldigt med at omsætte ny viden til praksis. Som eksempel nævner de, at det ikke er unormalt, at der går 10-15 år, fra forskningsresultater foreligger, til de kommer patienterne til gode.

Læs debatindlægget på Politikens hjemmeside2. oktober 2015

Nu kan du melde dig til årsmødet

DKF's årsmøde med generalforsamling sker 13. og 14. november og står i 90-årets tegn i anledning af, at det er 90 år siden, foreningen blev dannet. 


Tilmelding er nu åben og foretages på NIKKB's side, så du skal bruge det login, du bruger, når du melder dig til kurser.

Find linket og informationerne om årsmødet her: www.danskkiropraktorforening.dk/GF

Overnatning bestilles direkte på hotellet med dette link.

Årsmødet holdes sammen med den lokale kredsforening, KKF  Hovedstaden, men også sammen med Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, som holder tre kurser - for både kiropraktorer og klinikpersonale - fredag i dagtimerne, og sammen medDansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, som afslutter den faglige fredag med et arrangement om ’Evidensbaseret praksis’ fredag aften.

Lørdag begynder den politiske del med taler, priser og velkomst til de nyuddannede, og i år præsenteres talere fra både ind- og udland. Om eftermiddagen afvikles den lukkede del af generalforsamlingen med politiske drøftelser og valghandlinger. Lørdag aften trækker vi i festtøjet og mødes til årets fest

Invitation er på vej med posten til alle medlemmer.1. oktober 2015

Bliv Rygfessor: Kampagne målrettet børn

Dansk Kiropraktor Forening udvikler et kampagnekit, der kan bruges til forskellige arrangementer i klinikken, til messen, byfesten eller sportsbegivenheden eller til fx Open by Night eller lignende arrangementer lokalt.

Konceptet kalder vi: ”Bliv Ryg-fessor” og det skal skabe positiv opmærksomhed om kiropraktik og øge kendskabet til, hvad kiropraktik handler om. Desuden skal det skabe positive PR-historier lokalt og nationalt.

Kampagnens budskab taler direkte til 4-8-årige børn, gør de voksne nysgerrige og positionerer kiropraktorfaget som seriøst og stærkt fagligt funderet.

Alle børn ved, hvad ryggen er, og selvom de yngste måske ikke forstår begrebet ”fessor”, sender vi et klart budskab om, at kiropraktoren er særligt klog, ikke mindst hvad angår ryggen.

Ideen er at tiltrække børn og forældre med fire aktiviteter, hvor de bruger sanserne til at forstå kernen i kiropraktorens virke: at stille en diagnose og behandle symptomerne på ondt i ryggen.

I stedet for at fortælle, hvad en kiropraktor kan, lader vi på en måde børnene opleve faget med deres hænder, øjne og ører.

De fire aktiviteter appellerer til forskellige sanser og er tilrettelagt, så de yngste kan være med, men måske skal have lidt hjælp fra en voksen. Det er vigtigt, at DKF’s team er til stede til at instruere, hjælpe og guide folk gennem aktiviteterne.

Vil du være med til at teste kittet i efterårsferien, hvor det oven i købet er World Spine Day fredag den 16. oktober? Vi leder efter centralt placerede klinikker i landets større byer – med centralt tænker vi placering på eller i umiddelbar nærhed til byens hovedstrøg eller i fx et bycenter eller lignende.

Vil i være med og kan vi få det til at passe, stiller vi op med et par hjælpere, aktiviteter, markedsføringsmateriale og præmier.

Det eneste I skal gøre, er at stille et par kvadratmeter i klinikken til rådighed en enkelt dag i løbet af efterårsferien (uge 42).

Kontakt Christian Ankerstjerne på ca@danskkiropraktorfoerening.dk eller tlf. 2083 8984, så kan vi tage en snak om mulighederne.25. september 2015

Hip and trendy

Interesseret i nyeste viden om behandling af arthrose i hoften,så kom til dette års Science In Action-seminar på Syddansk Universitet.

Sidste års tema var knæet, nu har man bevæget sig op til hoften. Der er mange navne på programmet, naturligvis også kiropraktor, pH.d. Erik Poulsen, men særligt stolte er arrangørerne over at kunne præsentere Joanne Kemp, fysioterapeut, pH.d. fra Melbourne.

Seminaret finder sted Onsdag d. 2. december 2015 kl. 9.00-15.45 på Syddansk Universitet, Campusvej 55 i Odense Lokale: O100

Læs mere på hjemmesiden, hvor arrangørerne Enheden for muskuloskeletal funktion og fysioterapi.24. september 2015

Honorar- og lønregulering

Honorarregulering
Honorarer for speciale 53 og 64 reguleres pr. 1. oktober 2015. De regulerede honorarer fremgår af DKF’s hjemmeside.

Løntakster

Ansatte i staten samt ansatte kiropraktorer i privat praksis
Der sker ingen regulering på statens område pr. 1. oktober 2015, dvs. ingen regulering for ansatte på universiteterne samt for turnuskandidater og ansatte kiropraktorer i privat praksis, som er ansat i henhold til DKF’s standardansættelsesaftaler.

Seneste regulering på statens område fandt sted pr. 1. april 2015.

Gældende løntakster for turnuskandidater og ansatte kiropraktorer pr. 1. april 2015.
Excelark til beregning af løn og provisionsgrænsebeløb ved ændring af ugentligt timetal og/eller provisionsprocent pr. 1. april 2015.

Find lønstatistik her

Ansatte i kommuner og regioner
For ansatte i regioner og kommuner reguleres lønnen pr. 1. oktober 2015 med henholdsvis ca. 0,22% og ca. 0,46%.”24. september 2015

Lønstatistikundersøgelse for ansatte i privat praksis

Igen i år gennemføres der en undersøgelse af indtjeningsforholdene for ansatte kiropraktorer i privat praksis. Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med det konsulentfirma, der også forestår udarbejdelse af lønstatistikker for privatansatte i andre medlemsorganisationer på AC-området.

Alle informationer behandles fortroligt af konsulentfirmaet, og DKF får ikke adgang til personhenførbare oplysninger.

Der udsendes elektroniske spørgeskemaer til alle ansatte i privat praksis i slutningen af september måned. Undersøgelsen baserer sig på informationer om den løn, der udbetales i september måned 2015. Det forventes, at resultatet af undersøgelsen foreligger i slutningen af november måned.

Resultaterne fra de tidligere lønstatistikundersøgelser finder du på vores hjemmesidee. Udvalget for ansatte i privat praksis og Klinikejerudvalget har været inddraget i arbejdet med udformning af spørgsmålene. DKF skal opfordre alle ansatte i privat praksis til at deltage i undersøgelsen.


23. september 2015

Nummer 3 på gaden med frække detaljer

I dag udkommer årets tredje KIROPRAKTOREN med forsidespottet rettet mod det nye, nære sundhedsvæsen, som alle taler om, men få har konkrete ideer til.Spottemaet spørger fagpolitikere, kommunerne og rådgivere om deres ønsker og forventninger til det nære sundhedsvæsen, når det handler om rygindsatser og evt. øget samarbejde med kiropraktorer.

Kommunernes Landsforening og Praktiserende Læger vil gerne medtænke kiropraktorerne, men er i tvivl om, hvad de kan byde ind med konkret. Derfor siger de og en tidligere kommunal sundhedschef, nu rådgiver:

"Vis os, hvad I kan, kiropraktorer".

De fortæller i overskrift, hvad de efterspørger. Centralt står hjælp til at løfte rehabiliteringsopgaver, men også assistance til implementering af kommunale lændeforløbsprogrammer.

Tredje og sidste artikel i spottet viser så, hvad kiropraktorer udfører af opgaver i samarbejde med kommuner. Der er konkrete cases om, hvordan kiropraktorers specialistviden er meget nyttig i effektive indsatser ved sygemeldte borgere, der skal tilbage i arbejde. Men desværre er det snarere undtagelse end regelen, at denne viden kommer i spil og gør nytte. Dét vil et projekt i Region Sjælland forsøge at råde bod på.

Her er argumentationen i artiklen - klik og læs hele nummeret online her - eller dyk ned i enkelte artikler her - og del dem, hvis du synes de fortjener flere læsere.


 


17. september 2015

Nyt center sætter fokus på sundhed i muskler og led

Den 15. september 2015 stiftede cirka 50 forskere med fokus på smerte og funktionstab fra ryg, nakke, knæ og hofte Center for MUSCLE AND JOINT Health ved Syddansk Universitet.

Formålet er at blive den førende institution i Danmark til forskning og innovation på området for muskuloskeletal sundhed.

En dansker mister i gennemsnit syv år med god livskvalitet på grund af smerter og funktionelle problemer i forbindelse med bevægeapparatet. Muskel- og ledsygdomme udgør nu den største årsag til funktionsnedsættelse af befolkningerne i Europa - større end andre almindelige lidelser som depression, demens og hjertesygdomme. Virkningen af muskel- betingelser er steget med 40 % siden 1990, og vil fortsætte med at stige med en aldrende, overvægtige og inaktive befolkning.

Muskel og ledsygdomme ikke kun rammer ældre mennesker. Faktisk kan den starte tidligt i livet og påvirke individer i alle aldre, blande sig i deres arbejde, deres sociale liv og deres dagligdags aktiviteter. Desuden ved vi, at det har en negativ indvirkning på andre sundhedsmæssige forhold. Vi ved også, at det kan forbedres gennem livsstilsændringer.

Gennem forskning ønsker centret at sætte fokus på evidensbaseret tværfaglig viden og implementering relateret til forebyggelse, tidlig opsporing og effektiv behandling i samfundet, på arbejdspladsen og i sundhedsvæsenet. Dette omfatter fremme af fysisk aktivitet for at forbedre ikke blot muskler og ledfunktion, men også den generelle sundhed. Dette vil ikke blot øge livskvaliteten for de enkelte danskere, men også bidrage til at modvirke de stigende udgifter til sundhedsvæsenet.

Læs mere om Center for Sundhed i Muskler og Led ved Syddansk Universitet her

 

 

17. september 2015

Husk: Hvem skal have hæder?

DKF uddeler 2 priser, som medlemmer kan indstille kandidater til: Kiropraktorprisen og Årets kiropraktor. Nu er det ved at være sidste chance for at indstille til en af de to priser.

Årets Kiropraktor tildeles en kiropraktor, som har ydet en særlig indsats inden for det kiropraktiske fagområde. Sidste år blev det Hanne Nøddeskou-Fink, året før Nis Alnor, og første gang titlen blev uddelt var i 2012, hvor Claus Dam Nielsen modtog den.

Alle medlemmer af DKF – inklusive studentermedlemmer – kan indstille kandidater, som der efterfølgende stemmes om på DKF Forum. Prisen uddeles på DKF’s årsmøde 14. november.
 
Vil du indstille en kollega til Årets Kiropraktor 2015, skal du sende en mail med skriftlig motivering til sekretariatsmedarbejder Pia Ravn pr@danskkiropraktorforening.dk senest den 1. oktober.

Kiropraktorprisen på 50.000 kr. uddeles af DKF til en person eller institution, der har gjort en særlig indsats enten inden for forskning på det biomekaniske område eller ved at sætte fokus på at skabe ny viden om det kiropraktiske virksomhedsområde. Alle medlemmer kan indstille kandidater. Prisen, som ikke kan søges, uddeles på DKF’s årsmøde, hvis bestyrelsen beslutter at uddele den.

Sidste år blev Kiropraktorprisen uddelt til studieleder Henrik Hein Lauridsen, Klinisk Biomekanik, Syddansk Universitet, som fik prisen for sin store indsats med at udvikle og drive kiropraktoruddannelsen. I 2013 modtog Jan Nordsteen og Tue Secher Jensen prisen for deres arbejde med kliniske retningslinjer. Da havde Kiropraktorprisen ikke været uddelt siden 2008, hvor den tilfaldt Rygcenter Syddanmark.

Har du et forslag til en person eller institution, der har gjort noget særligt, som bør udløse Kiropraktorprisen, så send dit forslag sammen med en motivering til sekretariatsmedarbejder Pia Ravn pr@danskkiropraktorforening.dk senest den 1. oktober.

 

17. september 2015

Temadag om thorakale smerter

Mange patienter henvender sig til deres kiropraktor med thorakale smerter, og disse kan være udfordrende at udrede – bla. for patologi.

Denne temadag giver deltagerne viden om og brugbare redskaber til at identificere røde flag og muskulo-skeletale dysfunktioner. Der præsenteres desuden behandlingstilgange med Combined Movement Theory samt behandling efter mastectomi både i teori og praktik.

Arrangementet finder sted på SAS Radisson i Odense den 20. november kl. 8.30 - 16.30. Seniorforsker Mette Jensen Stochkendahl fra NIKKB er blandt oplægsholderne.

Tryk på billedet for at se det i fuld størrelse:

Tilmelding via følgende link: http://muskuloskeletal-webshop.dk/temadag/temadag.html

 

16. september 2015

Mere vejledning om patientsikkerhed og klager

Du så nok artiklen om 'Det uheldige patientforløb' i sidste nummer af KIROPRAKTOREN. Det var den med casen om en patient, der havde klaget, fordi hans kiropraktor ikke havde fortalt, at der var mistanke om diskusprolaps. Artiklen berører, hvad der kendetegner god patientkommunikation og indeholdt også en lang række gode råd om, hvordan man undgår klagesager, men også forholder sig, hvis en patient klager.

Dansk Kiropraktor Råd skal altid informeres, hvis du får en klage, og de kan også give dig gode råd og vejledning. Fx om hvordan du udfærdiger de nødvendige redegørelser i klagesagen, hvilket rådet netop har udgivet en vejledning om.

Find den nye vejledning i DKF's rådgivningsunivers under menuen 'Patientsikkerhed og klagesystemet', som er blevet opdateret og udbygget i samme anledning.

Også med indhold om utilsigtede hændelser, som næste nummer af KIROPRAKTOREN har et stort tema om.

Husk, patientkommunikation er et af de kurser, som NIKKB udbyder fredag den 13. november i forbindelse med DKF's årsmøde 2015. Der er pt. 15 pladser tilbage og tilmeldingsfristen er 9. oktober.11. september 2015

Har du penge til gode hos UBVA?

Ifølge ophavsretsloven kan medievirksomheder m.fl. i et vist omfang bruge ophavsretligt beskyttet stof uden tilladelse fra ophavsmændene, hvis de har en aftale med Copydan. Brugerne skal betale for aftalerne, og Copydan sender så vidt muligt pengene tilbage til ophavsmændene. Betalingen til akademikere, der har medvirket i radio- og tv-udsendelser, forvaltes af UBVA under Akademikerne. Læs mere på www.ubva.dk.

Du kan søge penge fra UBVA, hvis du i din egenskab af akademisk forfatter eller akademisk uddannet ekspert har leveret ophavsretligt beskyttet indhold til radio- eller tv-udsendelser, der inden for de sidste 3 år er udsendt i Danmark eller lagt på www.dr.dk/bonanza.

Se nærmere vedtægterne for UBVAs rettighedshaverpulje på www.ubva.dk, punktet ”Legater”.

Ansøgning og dokumentation skal sendes pr. mail til leder af UBVA-sekretariatet Henrik Faursby Ahlers på hfa@ac.dk. Der er ingen ansøgningsfrist, bortset fra ovennævnte 3-års frist.

 

9. september 2015

Ny forskning: 12 behandlinger er bedst

Hvor mange behandlinger skal en patient med kroniske smerter i ryggen have? Ny undersøgelse peger på 12 som det gyldne antal viser en ny undersøgelse der fornylig blev offentliggjort i The Spine Journal.

Den randomiserede undersøgelse med i alt 400 patienter viser, at 12 manipulationsbehandlinger over 6 uger som behandling for ukomplicerede kroniske lændesmerter er en god, omhyggelig behandling. Undersøgelsen isolerede virkningerne af spinal manipulation ved at kontrollere for en række potentielt forstyrrende faktorer, herunder virkningerne af tidsforbrug, berøring og interaktion med patienterne.

Jan Hartvigsen, professor og kiropraktor, kommenterer undersøgelsens kliniske resulater:

- Spinal manipulation (SMT) er en god metode til reduktion af smerte og forbedring i fysisk funktion hos patienter, der oplever kroniske lændesmerter. Det er ikke en mirakelkur for alle, men det mindsker smerter og forbedrer den fysiske funktion, "siger Jan Hartvigsen, kiropraktor, ph.d. og professor. Jan Hartvigsen er leder af Forskningsenheden for Klinisk Biomekanik på Syddansk Universitet Danmark, Odense, Danmark og han fortsætter:

- Tidligere undersøgelser har vist, at en tidlig positiv respons på SMT er et godt prognostisk tegn, dvs. personer, der oplever betydelig smertelindring allerede efter 1-3 behandlinger vil ende op med et bedre resultat efter en række behandlinger, end folk, der ikke oplever denne tidlige lettelse. Men den nye undersøgelse fortæller endvidere at der synes at være en "sweet spot" omkring 12 behandlinger, og at mere ikke nødvendigvis er bedre.

Vi mangler stadig forskning omkring, hvordan behandlingen bedst leveres og om fordele ved at kombinere behandling med andre behandlinger, som kiropraktorerne jo ofte gør. Vi har også behov for forskning, som belyser om langtidseffekten kan bedres ved at behandle disse kroniske patienter med mellemrum efter den mere intense fase med de 12 behandlinger.  

Læs mere om undersøgelsen her

 

8. september 2015

1 million danskere lider af ondt i ryggen

Hvilke sygdomme dør danskerne af? Hvilke sygdomme sender flest på førtidspension? Og hvilke sygdomme bruger vi flest penge på at behandle? Svarene findes i en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen udsender i dag, tirsdag den 8. ,rapporten Sygdomsbyrden i Danmark, som viser helt nye opgørelser af, hvordan 21 udbredte sygdomme belaster danskerne.

Rapporten præsenterer tal for, hvordan sygdommene belaster i forhold til forekomst, dødelighed, behandling i både primær- og hospitalssektoren, fravær fra arbejdsmarkedet og sundhedsøkonomiske konsekvenser, samt den sociale ulighed i sygdomsbyrden.

De forskellige sygdomme belaster patienterne og samfundet på meget forskellig måde. Der er forskelle i forhold til aldersgrupper, der er forskelle på køn, og der er sociale forskelle. Nogle sygdomme er dødelige og forårsager for tidlig død. Andre sygdomme er belastende i store perioder af hverdagslivet og nedsætter livskvaliteten – både psykisk og fysisk.  Endelig trækker sygdommene i forskellig grad på samfundets ressourcer.

Mens angst er et af de største problemer for den mentale sundhed, er forskellige smerter i muskler og skelet og migræne de mest udbredte fysiske sygdomme. Lænderygsmerter er registeret hos knap en million danskere, og næsten lige så mange har slidgigt, migræne eller nakkesmerter. De mange smerter sender hyppigt danskerne til lægen, hvilket også fremgår af rapporten, hvor netop lænderygsmerter, slidgigt og nakkesmerter topper listen over årsagerne til, at folk kontakter deres praktiserende læge.

”Nakkesmerter og smerter i lænderyg er klart nogle af de lidelser, som belaster flest danskere i dagligdagen. Lænderygsmerter er fx den hyppigste årsag til, at danskerne må tage sygedage fra jobbet, og derudover er det den fjerde dyreste sygdom, når det kommer til behandling og pleje”, siger Jette Jul Bruun, der er chef for Enhed for Forebyggelse og borgernær sundhed i Sundhedsstyrelsen.

De 3 sygdomsområder, der er mest relevante for kiropraktorer og samlet set påvirker allerflest danskere finder du som de sidste kapitler i rapporten. Kapitel 22 omhandler således lænderygsmerter, kapitel 23 nakkesmerter og kapitel 24 artrose.

Desværre er der ikke isolerede tal for behandling hos kiropraktor idet besøg hos alment praktiserende læge, fysioterapeut og kiropraktor er slået sammen i oversigtsstatistikkerne.

Hele rapporten kan downloades her

 

3. september 2015

Er kiropraktorer uddannet med brevkursus fra Thailand??

Selvfølgeligt ikke! Men det var et af spørgsmålene i konkurrencen, der informerede om kiropraktorernes lange universitetsuddannelse til de over 1000 gæster, der deltog i den store medlemsfest i fredags. 

Der var godt gang i stemningen og i DKF's bod til festen, der foregik fra hele aftenen i Akademikerhuset, hvor DKF bor sammen med 7 andre organisationer.

Medarbejderne fra DKF's sekretariat fik rigtig god hjælp fra bestyrelsen i Foreningen af Nordiske KiropraktorStuderende (FNKS), som var virkeligt gode til at komme ud over rampen med budskaberne om kiropraktorernes uddannelse og kompetencer. FNKS havde også vagter i en tværorganisatorisk studenterbar, hvor de mødte studenterpolitikere fra helt andre fag og uddannelser.

Også et lille antal kiropraktorer samt medlemmer fra DKF's bestyrelse, bl.a. formanden, kiggede forbi til festen.


"God at have i ryggen" stod der på DKF's T-shirts lavet
til medlemsfesten, hvor DKF havde en informationsbod.3. september 2015

Tilbud fra SEB Pension - 2. bølge

Nedenstående tilbud formidles efter aftale med Willis. Tilbuddet er primært interessant for klinikejere.

Tilbudstekst:

Den 10. september vil de medlemmer, som har pensionsopsparing i SEB Traditionel og som ikke modtog et tilbud i juni måned, modtage et tilbud fra SEB Pension om at flytte opsparingen i gennemsnitsrente til opsparing i markedsrente.

TILBUDDET VIL KUN GÆLDE I 14 DAGE, SÅ DET ER VIGTIGT, AT DU HUSKER AT TAGE STILLING!

SEB Pensions tilbud er en kompensation i forbindelse med flytningen af depotet. Det vil sige at hvis du vælger at skifte fra gennemsnitsrente til markedsrente, vil du opgive den garanti, der er tilknyttet din opsparing i gennemsnitsrente. SEB Pension har garanteret dig en gennemsnitlig minimumsforrentning af din opsparing over hele opsparingsperioden.

Det er vigtigt, at du tager stilling til om din pensionsopsparing skal ændres. Tilbuddet fra SEB Pension bortfalder den 25. september. Derfor vil vi anbefale dig, at kontakte vores pensionsmægler Willis på telefon 88 13 93 88, når du har modtaget tilbuddet fra SEB Pension.

1. september 2015

Eva Eriksen er fratrådt

Den 1. september er Eva Eriksen fratrådt sin stilling som kommunikationsmedarbejder i Kiropraktik & sundhed, hvor hun de senere år har haft ansvaret for indholdet på den populære kiropraktorguide.dk samt Kiroinfo.

Spørgsmål vedrørende Kiropraktorguide og Kiroinfo skal fremadrettet rettes til kommunikationschef Christian Ankerstjerne på tlf. 2083 8984 el. via ca@danskkiropraktorforening.dk

Dansk Kiropraktor Forening og Kiropraktik & sundhed ønsker Eva alt vel fremover.

 

27. august 2015

Relevante kurser til Faglig Fredag på Årsmødet 2015

DKF's årsmøde 2015 venter i november. Det starter med hvad man roligt kan kalde en faglig fredag fuld af fordybelse den 13. november med kurser for både kiropraktorer og deres kliniksekretærer.

Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB) arrangerer de 3 kurser, som handler om patientkommunikation, MR  og klinikpersonalekurset "Rundt om den kiropraktiske patient." 

Det er tilrettelagt sådan, at kiropraktorer og klinikpersonalet kan deltage i kurser hele dagen fra kl. 9 til 16.30.

Læs om de spændende kurser her på NIKKB's hjemmeside, hvor du også melder dig og klinikpersonalet til:

Frist for tilmelding til kurserne er 9. oktober.

Fredag aften holder DSKKB sædvanen tro sit faglige arrangement, som i år handler om evidens baseret praksis.

Årsmødet holdes i år på Copenhagen Mariott Hotel i København. Mere information samt tilmelding kommer senere, men du kan allerede nu læse mere om fx bestemmelserne omkring generalforsamlingen, som finder sted lørdag den 14 her på siden.27. august 2015

MetroXpress: Unge strømmer til kiropraktor

Med hjælp fra Dansk Kiropraktor Forening skriver gratisavisen MetroXpress i dag på forsiden og på side 2 om at børn og unge i langt højere grad tidligere søger behandling for deres rygsmerter.

I artiklen skydes skylden især på de unges medievaner:
- Børn er begyndt at blive meget mere stillesiddende ved en computer. Specielt nu, hvor der er iPads allerede i børnehaven, og alle har mobiler. Det gør, at deres kropsholdning bliver meget fremadrettet, så de bliver belastet på en anden måde end førhen, og det giver flere problemer,” siger kiropraktor Birgitte Holt fra Lyngby.

Lise Hestbæk, lektor på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet, glæder sig over at flere søger tidlig behandling, til trods for at der ikke er videnskabelig evidens for, at ryg- og nakkeskader kan kommes i forkøbet.

- Vi kan lave mange forebyggende indsatser for den enorme udgift, der er til behandling og førtidspension i dag, og det kan sandsynligvis spare mange penge på langt sigt,« siger hun.

Et almindeligt nummer af MetroXpress har godt 500.000 læsere. Artiklen er kommet i stand via proaktivt pressearbejde fra Dansk Kiropraktor Forenings kommunikationsteam.

 

20. august 2015

Sidste år var det Henrik og Hanne
- hvem skal hædres i år?

DKF uddeler 2 priser, som medlemmer kan indstille kandidater til: Kiropraktorprisen og Årets kiropraktor. Nu er det tid til at gå i tænkeboks og finde ud af, om der er nogen, du gerne vil indstille til en af de to priser.

Årets Kiropraktor tildeles en kiropraktor, som har ydet en særlig indsats inden for det kiropraktiske fagområde. Sidste år blev det Hanne Nøddeskou-Fink, året før Nis Alnor, og første gang titlen blev uddelt var i 2012, hvor Claus Dam Nielsen modtog den.

Alle medlemmer af DKF – inklusive studentermedlemmer – kan indstille kandidater, som der efterfølgende stemmes om på DKF Forum. Prisen uddeles på DKF’s årsmøde 14. november.
 
Vil du indstille en kollega til Årets Kiropraktor 2015, skal du sende en mail med skriftlig motivering til sekretariatsmedarbejder Pia Ravn pr@danskkiropraktorforening.dk senest den 1. oktober.

Kiropraktorprisen på 50.000 kr. uddeles af DKF til en person eller institution, der har gjort en særlig indsats enten inden for forskning på det biomekaniske område eller ved at sætte fokus på at skabe ny viden om det kiropraktiske virksomhedsområde. Alle medlemmer kan indstille kandidater. Prisen, som ikke kan søges, uddeles på DKF’s årsmøde, hvis bestyrelsen beslutter at uddele den.

Sidste år blev Kiropraktorprisen uddelt til studieleder Henrik Hein Lauridsen, Klinisk Biomekanik, Syddansk Universitet, som fik prisen for sin store indsats med at udvikle og drive kiropraktoruddannelsen. I 2013 modtog Jan Nordsteen og Tue Secher Jensen prisen for deres arbejde med kliniske retningslinjer. Da havde Kiropraktorprisen ikke været uddelt siden 2008, hvor den tilfaldt Rygcenter Syddanmark.

Har du et forslag til en person eller institution, der har gjort noget særligt, som bør udløse Kiropraktorprisen, så send dit forslag sammen med en motivering til sekretariatsmedarbejder Pia Ravn pr@danskkiropraktorforening.dk senest den 1. oktober.

Læs mere om priserne og de hidtidige modtagere


19. august 2015

Jan Nordsteen ny formand for selskabet

I foråret holdt Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik generalforsamling og selskabets mangeårige formand, Lars Rud Rasmussen, trådte tilbage, ligesom Thomas Skytthe Jakobsen og Mette Jensen Stochkendahl forlod bestyrelsen efter mange års arbejde.

Henrik Hein Lauridsen, Claus Dam Nielsen og Kim Corfixen blev valgt ind som nye medlemmer, og bestyrelsen har nu konstitueret sig med Jan Nordsteen som formand.

Jan Nordsteen er ledende kiropraktor på Københavns kommunes Ryg og Genoptræningscenter, hvor han udover ledelsesopgaver bl.a. varetager undersøgelse og behandling af rygpatienter i samarbejde med reumatologer, fysioterapeuter og socialrådgiver. Han er desuden sagkyndig kiropraktorkonsulent ved Patientombuddet.

Jan Nordsteen er uddannet kiropraktor fra Canada i 1989 og har også gennemført en masteruddannelse i folkesundhed, MPH. Han er hovedforfatter til Kliniske retningslinjer: Lumbal nerverodspåvirkning - undersøgelse og behandling med udgangspunkt i kiropraktorpraksis, som selskabet udgav i 2012. For dette arbejde modtog han i 2013 DKF's Kiropraktorprisen.


Her ses Jan Nordsteen i en undervisnings
-situation fra Faglig Kongres 2012.


De andre poster i den ny bestyrelse fordeler sig med Claus Dam Nielsen som kasserer og Kim Corfixen som webmaster. Lise Hestbæk, Henrik Hein Lauridsen og Martin Juulager er menige bestyrelsesmedlemmer.

Næste arrangement selskabet holder er til DKF's årsmøde fredag den 13. november, hvor der lægges op til en aften med fokus på evidensbaseret praksis.

Læs mere om selskabets fokusgrupper og aktiviteter på det relancerede www.dskkb.dk - tjek bl.a. den funktionelle kalenderfunktion, der egner sig godt til at blive føjet til hjemmeskærmen. 

 

13. august 2015

Er det rigtigt, dét vi ved om dig?

Det er tid til at tjekke, om DKF har de rigtige data om dig og især dine ansættelsesforhold. Den enkleste måde er at logge ind på DKF Forum og se under 'Min side'

For at logge ind på forum skal du bruge dit medlemsnummer. Dét står bag på KIROPRAKTOREN, men du kan naturligvis også få det oplyst ved at skrive en mail til os: DKF@danskkiropraktorforening.dk eller ringe 3393 0400.

Under 'Min side' kan du se - og rette i, det vi har registreret om dig, og om din klinik, hvis du er indehaver af sådan en. Det gælder stamdata som adresse, telefonnummer og mailadresser. Men du kan også se, hvilke ansættelsesdata vi har registreret, og det er smart, at disse oplysninger er korrekte, for der er ikke længe til, at vi gennemfører den næste lønstatistik for ansatte, som omhandler indtægten i september måned.  

Skal oplysningerne korrigeres, klikker du på 'Opdatér dine data'. Alternativt kan du skrive en mail til os: DKF@danskkiropraktorforening.dk eller ringe: 3393 0400. Telefontiden er mandag til torsdag: 10-16, fredag 10-15.

Her finder du lønstatistikken for 2013 og 2014.13
. august 2015

2 nye udvalgsformænd - og en genganger

DKF's tre interesseudvalg for henholdsvis klinikejere, privatansatte og offentligt ansatte har konstitueret sig hen over sommeren. De har udpeget formand og fordelt poster.

Kiropraktor Gunvor Jørnsgård fra Haderslev er udnævnt til ny formand for klinikejerudvalget. Gunvor Jørnsgård afløser Kirsten Sillehoved, som har været formand for klinikejerne i en lang årrække og trak sig tilbage, ligesom det andet mangeårige medlem Michael Randsøe, i forbindelse med dette års valghandling. 

Frank Føns fra Næstved er udnævnt til Klinikejerudvalgets næstformand og Stine Ørskov Hougaard fra Vejen er sekretær. Det nye medlem i klinikejernes udvalg, Troels Gaarde fra Århus, er kasserer.

De privatansatte har også fået ny formand. Det er det mangeårige medlem Anette Ravn Nørregaard fra Kolding. Den tidligere formand, Kristina Boe Dissing fra Odense, er fortsat medlem af bestyrelsen, som også tæller et nyt medlem i form af Dorthe Brandborg Olsen fra Haderslev.

De offentligt ansatte har beholdt deres formand, da Anne Mølgaard Nielsen, ansat på Syddansk Universitet tager endnu en periode i formandsstolen. Stine Haugaard Clausen fra Rygcenter Syddanmark er fortsat medlem af udvalget, som har fået nyt medlem i form af Charlotte Lindgaard Møller, ansat på Regionshospitalet Silkeborg.

Der vælges medlemmer til Klinikejerudvalget, Ansatte kiropraktorer i Privat Praksis og Udvalget for Offentligt Ansatte hvert andet år. Hvert udvalg kan bestå af op til fem medlemmer, der vælges for to år.

I april blev indkaldt kandidater, der ønskede at besætte pladser i udvalgene, hvor alle medlemmer kan stille op i forhold til, om man er klinikejer, privat eller offentligt ansat.

Det viste sig ikke nødvendigt at gennemføre valghandling for at besætte pladserne i udvalgene. Kandidaterne kunne rummes inden for de ledige pladser, og der er indtrådt et nyt medlem i hvert udvalg.

Læs mere om udvalgene: www.danskkiropraktorforening.dk/udvalg

 


13. august 2015

Rekordhalvår for kiropraktorerne

I løbet af årets første 6 måneder har landets kiropraktorer behandlet 243.696 forskellige danskere for smerter i bevægeapparatet. Det er 2,5 % flere end sidste år, og ca. 2 % procent mere end 2011, der er kiropraktorernes travleste år hidtil. Det viser nye tal fra Danske Regioner.

- Det er glædeligt, at udviklingen er positiv, for jeg er sikker på, at det ikke skyldes, der er flere der får ondt i ryggene. Der er bare flere, der har fået øjnene op for, at det hjælper at gå til kiropraktor, siger Lone Kousgaard Jørgensen, Formand i Dansk Kiropraktor Forening.

At mange danskere går rundt med ondt i kroppen, men ikke gør noget ved det, ærgrer formanden for de danske kiropraktorer:

- Som samfund er der mange penge at spare, fx på sygedagpenge og tabt produktivitet, når vi sørger for at udrede og behandle, inden mindre smerter udvikler sig til store problemer, der holder borgerne væk fra deres arbejde, og som måske endda på sigt resulterer i et smertefuldt forløb, og måske kræver en dyr operation, siger Lone Kousgaard Jørgensen og fortsætter:

- Uddannelsen på Syddansk Universitet sikrer, at vi hele tiden bliver flere og flere kiropraktorer spredt rundt i hele landet. Og derudover arbejder vi målrettet med at skabe kendskab til kiropraktikken. Brugerbetalingen er desværre meget svær at påvirke, siger Lone Kousgaard Jørgensen.

Forklaring: Grafen viser ikke antal behandlinger – men antal forskellige CPR-numre, der har besøgt en dansk kiropraktor-praksis. En person kan sagtens have besøgt en kiropraktor flere gange, men tæller alligevel kun som en i denne statistik.

Kilde: Danske Regioner/Dansk Kiropraktor Forening.10. august 2015

Europæisk rygkonference i København 2/9  

Det europæiske rygselskab EuroSpine, som udgiver European Spine Journal, holder sin næste konference i København. Det sker onsdag den 2. til fredag 4. september i Bella Center.

Ortopædkirurg Philip Sell, England, som sammen med professor Greg Kawchuk gæstede kiropraktorernes Faglig Kongres i november, var indtil for nyligt formand for Eurospine, der nu ledes af Haluk Berk fra Tyrkiet. Philip Sell er dog med i bestyrelsen.

Du kan læse programmet her, hvor du også kan tilmelde dig.5. august 2015

Tilbage på pinden

Sekretariatet er åbent igen efter 3 ugers sommerlukning. Ud over det daglige arbejde er der mange begivenheder i sigtekornet, især Årsmøde 2015 fredag den 13. og lørdag den 14. november. 

Sidste nyt er, at stedet bliver det nye, flotte Copenhagen Mariott Hotel på Kalvebod Brygge i Københavns havn. Desuden er tilmeldingen til NIKKB's kurser om fredagen åbnet. Her er kurser om patientkommunikation, MR og kursus for klinikpersonale. 

Tættest på er dog NIKKB's 25 års jubilæum - og kort efter den store medlemsfest her i akademikerhuset på Frederiksberg. Medlemsfesten finder sted fredag den 28. august og der er stadigt plads til at deltage i den gratis fest, hvor du kan møde DKF og de andre foreninger, shoppe rundt i boder, smage mad, opleve komikeren bag showet 'DJØF med løgn' samt runde aftenen af med dj-legenden Thomas Madvig og drinks. DKF deltager med en stand og quiz, hvor du kan vinde god vin.

Meld dig til her på Dansk Magisterforenings hjemmeside - det gratis for dig og en ledsager, men begrænset med plads, så skynd dig, hvis du vil være sikker på en plads.

OBS:
Næste nummer af KIROPRAKTOREN (nummer 3 i år) udkommer 22. september, og 1. september er der frist for opslag på max 80 ord til Markedspladsen og indrykning af betalingsannoncer , som indrykkes via DG Media .  


5. august 2015

Trafikulykker sætter sig ofte i ryggen

Skader efter trafiksammenstød kan have langvarige konsekvenser i form af smerter i nakke og brystryg. Helbredelsen handler ofte om meget mere end selve skaden. Det viser et nyt dansk studium.

Mange tilskadekomne efter et trafikuheld klager over andre symptomer udover smerte i nakken (piskesmæld). For eksempel smerter i andre dele af rygsøjlen eller kroppen, snurren og prikken i arme eller ben, træthed, kvalme, kognitive problemer, depression og angst og akut stressreaktion.

Smertetilstande efter trafikuheld, kan for en stor del af tilskadekomne i den voksne befolkning vare i op til et år, med nedsat fysisk aktivitetsniveau og forøget sygefravær som konsekvens. Mellem 50 – 80 % af alle tilskadekomne ved et sammenstød i trafikken rapporterer om nakkesmerter eller andre symptomer efter uheldet. Forskningsmæssigt har smerter i nakken været i fokus, medens brystrygsmerter (smerter i den midterste del af ryggen) er et mindre udforsket område. Studiet fandt en årlig gennemsnitlig incidens på 237 per 100,000 beboere.

- Vores studie viser at brystrygsmerter er et almindeligt forekommende symptom efter en trafikulykke, som det kan være svært at komme af med. Halvdelen af deltagerne i undersøgelsen var kommet sig 101 dage efter den ulykke, de var involveret i; dog var omkring 23 % af deltagerne i undersøgelsen ikke kommet sig et år efter uheldet, siger Melker Johansson, fra Syddansk Universitet, der står bag studiet i samarbejde med andre forskere fra bl.a. Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB).

De tilskadekomnes forventninger til deres helbredelse, deres generelle helbred og sammenfald med andre sygdomme kan have større indflydelse på helbredelsesprocessen end smerten i sig selv. Dette indikerer, at brystrygsmerter efter trafikuheld kan være komplekse, og involverer både fysiske og mentale aspekter af patienten og dennes liv.

- At helbredelsesprocessen kan være langvarig og at den påvirkes af en række biopsykosociale faktorer, er vigtig ny viden der kan inddrages af kiropraktorer, og andre behandlere, i deres håndtering af patienter med smerter i brystryggen efter en trafikulykke, siger Melker Johansson.

Formålet med Melker Johanssons studie var at undersøge hyppigheden af smerter i brystryggen, forløbet af de tilskadekomnes helbredelsesproces, og prognosen for denne smertetilstand. Studiet er baseret på data indsamlet via spørgeskemaer fra knapt tre et halvt tusinde tilskadekomne i den canadiske provins Saskatchewan. Resultatet af undersøgelsen er interessant og tilføjer ny, brugbar viden til den begrænsede viden, eksperterne har om smerter i brystryggen.

Se hele artiklen her: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ejp.681/abstract

Undersøgelsen blev omtalt i KIROPRAKTOREN nr. 1 2015.
 


30. juli 2015

Fuldt optag og søgning steget  

Når kiropraktoruddannelsen Klinisk Biomekanik på Syddansk Universitet slår dørene op til et nyt studieår, er det med 92 nye studerende. De 85 studiepladser er mere end fyldt op, og over 200 har fået afslag. 

Omkring 300 har søgt om optagelse på kiropraktorstudiets 5 år dedikeret muskler, led og skelet. Dét er en stor stigning i forhold til sidste år, hvor i alt 262 søgte ind. Et studie for både hoved og hænder: Kiropraktorstuderende øver sig i det nye IT-baserede færdighedslaboratorium I-lab på Syddansk Universitet. Foto: Hanne Loop, 2014

Adgangskvotienten landede på 10,0, som er i den høje ende af skalaen. Det er højere end på det populære jurastudie, hvor kvotienten landede på 9,4 på Københavns Universitet. Det er til gengæld lavere end på de i år meget søgte medicinstudier, hvor kvotienten landede på henholdsvis 11,2  på Københavns Universitet og 10,9 på Syddansk Universitet.

Se alle optagelses- og ansøgningstal hos Uddannelses- og forskningsministeriets


Søgningen til kiropraktoruddannelsen har været stigende siden 2008, som var et katastrofalt ansøgnings-år for alle videregående uddannelser pga. gymnasiereformen. 

107 har søgt klinisk biomekanik som 1.prioritet. Det er på niveau med sidste år, hvor 114 havde uddannelsen til kiropraktor øverst på ønskelisten.

208 af de 318 ansøgere har søgt optag gennem kvote 2. Det svarer til 65%.

I mange år kunne optages 65 på studier, men stigende søgning og efterspørgsel på kiropraktor betød, at Syddansk Universitet fik lov til at øge optaget til 85 sidste år.

Studiestart sker to gange om året, så den ene halvdel af de 92 nye studerende starter i september, den anden i februar.

FAKTA OM KIROPPRAKTORUDDANNELSEN:
>At blive kiropraktor tager i alt 6 år. 

>5 års studier i klinisk biomekanik på Syddansk Universitet, hvor 80-90% af bachelordelen består af fællesundervisning med de medicinstuderende i de basale medicinske fag, giver autorisation som kiropraktor.

>Den efterfølgende 1-årige praktiske supplerende uddannelse i en kiropraktorklinik giver såkaldt ret til selvstændigt virke, så kiropraktoren kan behandle patienter på egen hånd og drive klinik.

>Der er kun 1 kiropraktoruddannelse i Danmark, og da der findes ikke lignende kiropraktoruddannelser i Sverige, Norge, Finland eller Tyskland. 

>Kiropraktoruddannelsen hedder klinisk biomekanik blev etableret i 1994 på Syddansk Universitet.

Se film og læs mere om klinisk biomekanik


23. juli 2015

Nyt fra verdensforbundet

Den succesfulde verdenskongres i maj fylder naturligvis en del i World Federation of Chiropractics (WFC) kvartalsrapport juni 2015, der lige er udsendt. Det betyder, at der er mange danske kiropraktoransigter i nyhedsbrevet, der minder om et lille tidskrift.

Nyhedsbrevet, der bærer titlen WFC's Quarterly World Report, omtaler bl.a. den danske kongresplanlægger Gitte Tønner, åbningstaler professor Jan Hartvigsen, to danske prismodtagere henholdsvis NIKKB-seniorforsker Alice Kongsted og professor Charlotte Leboeuf-Yde samt NIKKB-forskerne Lise Hestbæk og Mette Jensen Stockendahl, som var med til at bedømme posters.

Den netop aftrådte generalsekretær David Chapman-Smidt, der har fungeret som WFC's administrative leder siden forbundets dannelse i 1988, bliver takket og hædret og hans sidste beretning aflagt ved kongressen kan læses i uddrag.  

Engelske Richard Brown, tidl. direktør for den engelske kiropraktorforening, overtog Chapman-Smiths titel 1.juni. Chapman-Smidt er dog ansat i endnu 12 måneder for at sikre en god overdragelse fra den gamle til den nye leder.

Nyhedsbrevets sidste del bringer udvalgt nyt fra medlemslandene. Her kan man læse om en veloverstået kongres og fornyet samling i Israel, nye juridiske rettigheder og akkrediteret uddannelse i det helt nye medlemsland Malaysia, genvalg af den spanske formand, ny formand i Schweiz, velafholdt obligatorisk relicensing seminar i Thailand og fine resultater af en 'chiropractic awareness week' afholdt af den engelske kiropraktorforening.

Quarterly World Report omtaler også WFC's deltagelse i WHO's årsforsamling, der også fandt sted i maj måned.23. juli 2015

Danskere med til at planlægge lændesmerternes internationale kongres

Den tværfaglige verdenskongres for lændesmerter, som holdes hvert tredje år, finder næste gang sted i Singapore efteråret 2016.

Professor, forskningsleder ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet samt seniorforsker ved NIKKB, Jan Hartvigsen, er del af den videnskabelige planlægningsgruppe sammen med bl.a. fysioterapeut, pH.d. Hanne Albert fra Syddansk Universitet. 

Jan Hartvigsen skal også tale på kongressen, der har overskriften 'PROGRESS IN EVIDENCE BASED DIAGNOSIS AND TREATMENT'.

Kongressen blev i 2013 holdt i Dubai og afholdes af følgende samarbejdspartnere North American Spine Society, University of New England Main, Dept. of Rehabilitation, Sciences and Physiotherapy, University of Ghent, og Vert Mooney Spine and Sport Foundation. 

Den finder sted 31. oktober - 2. november 2016. Der åbnes for tilmelding i starten af 2016, men allerede nu kan man tilmelde sig nyhedsbrev på kongressitet: www.worldcongresslbp.com

Den danske kiropraktorkongres Faglig Kongres 2016 finder sted umiddelbart efter nemlig den 10.-12. november 2016.23. juli 2015

Smerteguide og mobilnakker i BT

Mandag 20. juli indtog ryggene dagbladet BT med Sisse Fiskers historie som case og kiropraktorforskning som baggrund. Anledningen var undersøgelsen fra Syddansk Universitet, der viser, at rygsmerter ofte vender tilbage.

"Rygproblemer er en stor udfordring, fordi smerterne rammer så mange og gør, at folk mister evnen til at arbejde og leve et godt liv.” udtaler kiropraktor Peter Kent, en af forskerne fra undersøgelsen.Det hjælper at søge behandling hos læge, kiropraktor eller fysioterapeut, fastslår artiklen. Rådet lyder, at hvis smerterne påvirker dit liv, er de ikke gået i sig selv efter en uge eller forværres de kraftigt i løbet af få dage, så søg hjælp. 

Peter Kent refererer studier, der viser sammenhæng mellem rygsmerter og bevægelsesmønstre. Er der mønstre, der forårsager smerterne, kan det derfor hjælpe at forsøge at ændre på dem og forhindre smerterne i at vende tilbage.

Rygpatienter kan også arbejde med at lære at leve med smerterne, udtaler Peter Kent. Artiklen indeholder en guide til, hvordan og råd om, hvordan smerterne kan lindres med fx træning, normal bevægelse varierede stillinger m.v.

Generelt mangler der meget mere viden, siger Peter Kent og udtaler:

"Hele området med muskel- og ledproblemer får ikke den støtte til forskning, det burde. Det er den dyreste faktor for samfundet i forhold til dens indvirkning på folks arbejdsliv og velfærd."

9. juli bragte BT et dobbeltopslag om begrebet mobilnakke, der tog udgangspunkt i det stigende brug af mobile enheder og risiko for nakkesmerter.
BT henvendte sig til professor og forskningsleder ved IOB og seniorforsker ved NIKKB, Jan Hartvigsen, der udtalte sig til citat til artiklen. 

"Ondt i nakken er generelt et stigende problem, og vores mobil- og tabletvaner bidrager uden tvivl til det. Den nye teknologi er kommet hurtigt ind i vores hverdag, og vi er stadig ved at inde ud af, hvordan vi skal håndtere den bedst muligt. Brug af teknologi påvirker kroppen fysisk, og derfor ser vi denne epidemi," siger han blandt andet.7. juli 2015

Operationer fylder i sundhedsforsikringer

Forsikringsselskaberne udbetalte i alt 1,3 milliarder kroner i 2014 til behandling af danskerne. Omkring 60 procent, svarende til 780 millioner kroner, gik til operationer mod 54 procent året før.

​Over to millioner danskere har nu en sundhedsforsikring, viser de nyeste tal fra Forsikring & Pension. Og det er særligt, når danskerne selv skal betale for en operation, at de trækker på deres sundhedsforsikringer.
 
Omkring 60 procent af de samlede erstatningsudbetalinger på 1,3 milliarder kroner i 2014 gik til at betale forundersøgelser, operationer og genoptræning.

Det viser, at operationsforløb ofte er ganske dyre. Udgifter til danskernes psykolog- og psykiaterbehandling udgjorde i 2014 knap 15 pct. af udbetalingerne mod 13 procent året før. Siden 2003 har sundhedsforsikringerne i stigende grad finansieret danskernes behandlingsbehov hos psykolog og psykiater.
 
Sundhedsforsikringerne er især vigtige for stressramte danskere, fordi den offentlige sygesikring ikke giver tilskud til psykologhjælp, der ydes på grund af stress.
 
Godt 20 procent af erstatningsudbetalingerne gik i 2014 til at betale for danskernes behandling hos fysioterapeut og kiropraktor mod knap 25 procent året før. I kroner og øre svarer det til en nedgang på ca. 80 mio. kr.

Se hele opgørelsen her

 

30. juni 2015

Sommerlukket i uge 29-31

Sekretariat holder sommerlukket i uge 29-31 (fra den 13. til den 31. juli).

Ved uopsættelige spørgsmål af juridisk eller personalemæssig karakter kan chefkonsulent Annette Bonne kontaktes (mobil 2926 2591) og ved  mediehenvendelser kommunikationschef Christian Ankerstjerne (mobil 2083 8984).

Andre uopsættelige spørgsmål kan rettes til direktør Jakob Bjerre (mobil 2671 1602).

God sommer!

 

30. juni 2015

Fodterapeuten

Det seneste nummer af Fodterapeuten, de statsautoriserede fodterapeuters blad, minder mere om en lilesøster til KIROPRAKTOREN end vi er vant til.

For udover forsidehistorien, et stort interview med DKF’s formand, Lone Kousgaard Jørgensen og fodterapeuternes formand, Tina Christensen, er der en omfattende artikel om vokseværk med fokus på kiropraktor Lene Hare-Mortensen fra Kaserneklinikken i Holbæk.

Du kan læse hele bladet her: http://ipaper.fodterapeut.dk/Fodterapeuten/2015/Fodterapeutennr3juni2015/  

 

30. juni 2015

Lotte Frits Zeeberg fratræder

Kommunikationskonsulent i Kiropraktik & sundhed, Lotte Frits Zeeberg, er fratrådt. Lotte har nemlig fundet nyt spændende arbejde som kommunikationsmedarbejder på Det Kongelige Teaters Balletskole i Odense, hvor hun også bor.

Lotte har arbejdet i Kiropraktik & sundhed siden foreningen holdt til i en lejlighed på Amager, kun afbrudt af en årrække på TV2 og en periode på NIKKB. DKF og Kiropraktik & sundhed ønsker Lotte god vind i fremtiden!26. juni 2015

15 kiropraktorer færdige

Dekan Ole Skøtt fra Syddansk Universitets sundhedsvidenskabelige fakultet ønskede i dag 15 nyuddannede kiropraktorer fra Klinisk biomekanik tillykke - med en uddannelse, som er af meget høj kvalitet og enestående i Norden.

- Befolkningen bliver ældre, det får stor betydning for patientsammensætningen fremover, hvor den tredje alder varer 20 år. Patienterne får flere sygdomme, når de bliver ældre, og I får et stor ansvar for at stille den rette diagnose. Som kiropraktorer skal I altså også kunne se sammenhængen mellem forskellige sygdomme; ikke kun sygdomme i bevægeapparatet. Det mener vi, at I er godt rustet til med det tværfaglige og –videnskabelige samarbejde, I har oplevet på Fakultetet. Lykke til, sagde han i sin tale til dem.

Efter overrækkelsen af eksamensbeviserne, holdt de to repræsentanter fra kandidatholdet, Sandra Furnes og Johannes Mackeprang, tale for holdet. De havde lavet en alternativ undersøgelse af , hvor særligt deres hold har været. Den fremlagde de fuld af humor, men fik også vist, hvor godt styr de har på videnskabeligt arbejde og statistik.

Efter et musikalsk cello-indslag fra Syddansk Musikkonservatorium, holdt forskningsleder, professor Berit Schiøttz-Christensen, Medicinsk Rygafdeling, Rygcenter Syddanmark, festforelæsning.

- Da jeg blev kandidat, havde jeg den samme følelse, som jeg tror, I har: Hvad er det for et ansvar, jeg skal til at tage? Det er et stort ansvar, og I skal bare tage det, for vi glæder os til at arbejde sammen med jer, sagde hun blandt andet til de nye kiropraktorer.


 

26. juni 2015

Konference i Canada

Canadian Chiropractors Association holder konference og udstilling i Niagara Falls den 16.-18. september 2015.

På konferencen sættes der især fokus på evidens i forbindelse med patient- og praksisindsatsen. Programmet byder derudover på en lang række spændende talere og begivenheder.

Der er rabat på konferencegebyret frem til og med den 30. juni. Læs mere om konferencen her: www.ccaconvention2015.ca  

 

25. juni 2015

Sundhedsdoktor

DKF og Sundhedsdoktor (SD) mødtes den 9.  juni for at drøfte de foreløbige erfaringer efter at Codan Care er skiftet fra SOS til SD.

Den værste knast er SD's ’klippekortsystem’ med bevilling af 6 behandlinger, hvor ydelser med tillæg tæller for to behandlinger, hvilket forvirrer både patienterne og kiropraktorerne.

På trods af vedholdende opfordringer fra DKF om at tælle behandlinger som resten af verden, fastholder SD. Efterfølgende er der dog opstået tvivl om dette, fordi en medarbejder i SD telefonisk har fortalt det modsatte til Troels Gaarde, hvilket han har orienteret om på Forum. Ledelsen i SD fastholder dog i skrivende stunde fortsat deres særlige måde at tælle på, men DKF fortsætter med at presse på for at få det ændret.

De væsentligste konklusioner fra mødet var i øvrigt, at SD ændrer deres procedure, så det igen bliver patienterne der skal kontakte SD, når der er behov for flere behandlinger og at SD ikke ønsker at intervenere i behandlingsløbene og derfor typisk også bevilger yderligere behandlinger, når patienten efter drøftelse med kiropraktoren anmoder herom.

På forum er der redegjort nærmere de øvrige resultater af dialogen med SD.

 

LÆS FLERE NYHEDER FRA 1. og 2. kvartal i 2015


LÆS ÆLDRE NYHEDER

 

5. maj 2015

Flertal vil give massører ret til at manipulere

Det er netop kommet til Dansk Kiropraktor Forenings kendskab, at et flertal i Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg (med undtagelse af S, SF og RV) ønsker at give registrerede alternative behandlere (de såkaldte RAB-godkendte behandlere), fx massører, ret til at foretage manipulationsbehandlinger.

Den 28. april 2015 har et flertal i Sundhedsudvalget (V, DF, EL, LA og KF) afgivet en beretning om ændring af retsstillingen for udvalgte behandlere. I beretningen står der bl.a. at læse:

”Et flertal i udvalget (V, DF, EL, LA og KF) (…) ønsker (…) at sidestille (…) RAB-godkendte behandlere med læger og kiropraktorer, for så vidt angår manuel behandling af kroppens led, herunder manipulationsbehandlinger.

Flertallet pålægger derfor regeringen inden den 13. maj 2015 at fremsætte et lovforslag, der sikrer, at de nævnte faggrupper får ret til at udføre manuel behandling af kroppens led, herunder manipulationsbehandlinger bl.a. omfattende nakke og ryg.

(…)

Lovændringen vil ikke ændre overordnet på kiropraktorernes autorisation og dermed tilskudsberettigelse.

Kiropraktorerne bevarer autorisationen, uddannelseskravene, titelbeskyttelsen og de offentlige tilskud.”

Beretningen kan læses i sin helhed her: http://www.ft.dk/samling/20141/almdel/suu/bilag/1369/1523544.pdf

De vigtigste bilag her:

Ordførernotat: http://www.ft.dk/samling/20141/almdel/suu/bilag/1337/1522209.pdf

Svar fra Sundhedsministeren om baggrunden for de nuværende regler og evt. initiativer til at ændre dem: http://www.ft.dk/samling/20131/almdel/suu/spm/699/svar/1140505/1375333/index.htm)

Sundhedsstyrelsen har i tilknytning til sagen netop anmodet om svar på en række spørgsmål vedr. manipulation, og Dansk Kiropraktor Forening har sammen med NIKKB afgivet følgende høringssvar:

Høringsvar, Bilag A, Bilag B

Dansk Kiropraktor Forening er i øvrigt fuld gang med at tage kontakt til politikere m.fl. for at få et overblik over situationen og påvirke det videre forløb.

Det vurderes ikke sandsynligt, at der vil blive fremlagt et lovforslag allerede den 13. maj. Det betyder, at et lovforslag tidligst fremsættes efter et valg, når det nye folketingsår begynder til oktober.

Bestyrelsen vil på et ekstraordinært møde i næste uge drøfte sagen og vil endvidere inddrage hele det politiske niveau i foreningen (kredsbestyrelserne, Samarbejdsudvalgsmedlemmer, Dansk Kiropraktor Råd m.fl.) på det årlige sommer-seminar den 29.-30. maj 2015.

FAKTA: Hvad er en beretning?

"Når et udvalg har afsluttet sit arbejde med et forslag, skriver udvalget en betænkning. Men hvis udvalget ønsker at have mere tid og arbejde videre med forslaget i den følgende folketingssamling, kan udvalget vælge at skrive en beretning i stedet for.

En beretning indeholder udvalgsmedlemmernes holdning til forslaget. Hvis disse holdninger deles af et flertal i Folketinget, vælger ministeren typisk at tage højde for det og ændre forslaget, når ministeren genfremsætter det i den følgende folketingssamling.

Udvalget kan også skrive beretninger over emner, der ikke har været behandlet som forslag i Folketingssalen. F.eks. kan udvalget tildele en minister en ”næse” i en beretning."

Kilde: ft.dk