23. april 2015

Nye medlemmer i DKF-udvalgene

Det var ikke nødvendigt at gennemføre valghandling for at besætte pladserne i DKF's såkaldte interesseudvalg: Klinikejerudvalget, Ansatte kiropraktorer i Privat Praksis og Udvalget for Offentligt Ansatte. Kandidaterne kunne rummes inden for de ledige pladser, og der er indtrådt et nyt medlem i hvert udvalg.

I Klinikejerudvalget indtræder Troels Gaarde fra Århus, som var formand for DKF i 1992-97. Han afløser den ene ledige plads efter Kirsten Sillehoved og Michael Randsøe, som begge træder tilbage efter mange års arbejde i udvalget.
Dorthe Brandborg Olsen, Haderslev, indtræder i Udvalget for Ansatte i Privat Praksis, og Charlotte Lindgaard Møller, Silkeborg, er nyt medlem i Udvalget for Offentligt Ansatte. I begge udvalg var der ledige pladser, selvom ingen udtrådte.

DKF takker for deres de afgående udvalgsmedlemmers mangeårige indsats og byder de nye velkommen.

Her kan du se medlemmerne af og læse mere om DKF's tre udvalg, som dog endnu ikke har konstitueret sig endnu.  

Ifølge kommissorierne for udvalgene skal der vælges medlemmer til de respektive udvalg i år. Udvalgsmedlemmerne vælges for 2-årig periode, og sidste valgår var i 2013.

DKF annoncerede dette i marts ved at oplyse, at to udvalgsmedlemmer ikke ønskede genvalg og at medlemmer, som ønskede at stille op til ét udvalg, kunne melde sig inden 24. marts. De pågældende 3 nye udvalgsmedlemmer meldte sig og kunne alle indtræde i udvalgene uden afstemning blandt medlemmerne.23. april 2015

Har du husket at tilmelde dig Dansk Kiropraktor Forenings fødselsdagsreception?

Nu er der kun 14 dage til at vi kan fejre Dansk Kiropraktor Forenings 90 års fødselsdag - men det er ikke det eneste der er at fejre i den kommende tid.

For allerede den 3. maj 1925 – fem dage før stiftelsen af Dansk Kiropraktor Forening – stiftedes den patientforening der nu hedder Kiropraktik og Sundhed. Det betyder, at det ikke bare er DKF, men hele kiropraktikken i Danmark, der skal fejres om et par uger.

Så kig forbi og hils på dine kolleger, på sekretariatet, bestyrelsen, samarbejdspartnere og venner af huset. Hør historiker Per Jørgensen, der skrev bogen om vores historie, og oplev formanden gå i clinch med politikere og andre sundhedsprofessionelle i en debat om brugerbetaling, og om hvordan vi får sundhedsvæsenet gearet til en mere sund prioritering, hvor skalpeller og piller først vælges, når andet ikke virker.

I debatten kan du møde: Sundhedsordfører Liselott Blixt (DF), Regionrådsmedlem Lise Müller (SF), Regionrådsmedlem og næstformand i Regionernes Løn- og Takstnævn Bo Libergren (V), Direktør i Gigtforeningen Lene Witte, Kiropraktor og professor Jan Hartvigsen samt naturligvis vores egen formand Lone Kousgaard Jørgensen. Sundhedsredaktør på Altinget, Ole Toft, styrer debatten.

Mere om arrangementet
Tid: Fredag den 8. maj kl 14-17
Sted: Kantinen på 4. sal , Akademikerhuset, Peter Bangsvej 30, Frederiksberg Tilmelding: Skriv til pr@danskkiropraktorforening.dk senest mandag den 4.maj kl 12.

Del billeder på Facebook!
I forbindelse med fejringen har vi oprettet en begivenhed på Facebook. Klik 'deltag' for at markere, at du synes, at begivenheden er værd at fejre. Og vis os, hvordan du markerer dagen i jeres klinik, som samarbejdspartner eller patient. Du kan også dele billeder fra din fejring på siden.
Find begivenheden på Facebook her 

På dagen vil vi desuden opdatere med status og billeder fra receptionen.
Læs mere: www.danskkiropraktorforening.dk/90aar

 

23. april 2015

Resultat af medlemsundersøgelse

DKF’s medlemmer er tilfredse med foreningens medlemsrettede kommunikation – det viser en ny undersøgelse.

Tallene er enormt positive og taler næsten for sig selv. 77 % er enten tilfredse eller meget tilfredse med DKF’s kommunikation – kun 3 % er utilfredse med kommunikationsniveauet. De resterende 20 % er neutrale. I alt har 330 af medlemmerne svaret på spørgsmålene – det er en flot svarprocent.

Et par hovedpointer:
91 % af jer læser KIROPRAKTOREN når det kommer – og langt de fleste (77 %) bruger mere end 5 minutter men under en halv time på at læse det igennem. Hele 19 % af jer bruger mere end en halv time pr. nummer. Også nyhedsbrevet bliver læst – 95 % af jer læser det hver eller hver anden gang.

Vi spurgte også til udviklingsmulighederne – skal der komme flere nyhedsbreve og skal stoffet i bladet fordeles og prioriteres anderledes. Svaret er et entydigt nej. I ønsker ikke at blive bombarderet med nyhedsbreve – og I ønsker ikke at læse vinanmeldelser i KIROPRAKTOREN. Et stort flertal mener desuden, at KIROPRAKTORENs ubetinget væsentligste formål er at formidle faglig viden.

- Jeg imponeret både over svarprocenten og de flotte tal i undersøgelsen. Det glæder mig at vores kommunikation modtages og læses med så stor interesse. Det både forpligter og giver blod på tanden til at højne niveauet endnu mere, siger kommunikationschef Christian Ankerstjerne.

Vinderen af konkurrencen er udtrukket og underrettet.

Du kan læse hele undersøgelsen her:23. april 2015

Nyt værktøj sammenligner uddannelser

Hvad er væsentligt, når du vælger uddannelse? Lønnen? Jobmulighederne? Vil du være en fri fugl med foden under eget bord – eller trives du bedst i faste rammer?

Et nyt værktøj fra Uddannelsesguiden under Undervisningsministeriet giver mulighed for at sammenligne uddannelser med hinanden på en lang række parametre, inden du vælger.

Blandt de mange mulige uddannelser i værktøjet er Kiropraktoruddannelsen på Syddansk Universitet – og det er højst interessant at sammenligne denne uddannelse med beslægtede uddannelser som fx medicin, idræt og fysioterapi.

Se selv nærmere på værktøjet her

 

 

21. april 2015

Regulering af ansattes løn 

1. april 2015 blev lønnen for kiropraktorer, som er ansat i privat praksis i henhold til DKF’s standardansættelsesaftaler (også turnuskandidater), reguleret med cirka 0,45%.

Det sker som følge af den overenskomstaftalte aftale for statsligt ansatte akademikere, som standardaftalerne følger.  

Her i Kiropraktorhåndbogen kan du finde taksterne pr. 1. april, men også et nyt regneark, som kan bruges til at beregne løn og provisionsgrænsebeløb ved ændring af ugentligt timetal og/eller provisionsprocent. Du kan også finde lønstatistik. 

For kiropraktorer ansatte i regioner og kommuner reguleres lønnen pr. 1. april 2015 med ca. 0,96%.21
. april 2015

Kvalitetsarbejdet fortsætter hos kiropraktorerne

Regeringen har meddelt, at Den Danske Kvalitetsmodel nedlægges og erstattes af et nyt system på sygehusene. Men den beslutning får ingen indflydelse for det igangsatte kvalitetsarbejde hos kiropraktorerne.

 

16. april 2015

90 års fødselsdag: debat og reception

Vi glæder os til se jer til Dansk Kiropraktor Forenings store 90 års fødselsdagsfest fredag den 8. maj. Vi fejrer dagen med en reception, en historietime og en politisk debat i vores lokaler i Akademikerhuset på Peter Bangsvej 30 på Frederiksberg. Så hvis du ikke allerede har sat kryds i kalenderen og tilmeldt dig til Pia (pr@danskkiropraktorforening.dk), er det på tide at gøre det.

Kig forbi og hils på dine kolleger, på sekretariatet, bestyrelsen, samarbejdspartnere og venner af huset. Hør historiker Per Jørgensen, der skrev bogen om vores historie, og oplev formanden gå i clinch med politikere og andre sundhedsprofessionelle i en debat om brugerbetaling, og om hvordan vi får sundhedsvæsenet gearet til en mere sund prioritering, hvor skalpeller og piller først vælges, når andet ikke virker.

I debatten kan du møde: Sundhedsordfører Liselott Blixt (DF), Regionrådsmedlem Lise Müller (SF), Regionrådsmedlem og næstformand i Regionernes Løn- og Takstnævn Bo Libergren (V), Direktør i Gigtforeningen Lene Witte, Kiropraktor og professor Jan Hartvigsen samt naturligvis vores egen formand Lone Kousgaard Jørgensen. Sundhedsredaktør på Altinget, Ole Toft, styrer debatten.

Mere om arrangementet
Tid: Fredag den 8. maj kl 14-17
Sted: Kantinen på 4. sal , Akademikerhuset, Peter Bangsvej 30, Frederiksberg
Tilmelding: Skriv til pr@danskkiropraktorforening.dk senest mandag den 4.maj kl 12.

 

15. april 2015

Christian Freitag ny formand for PLO

Christian Freitag er lørdag den 11. april blevet valgt som ny formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO). Det skete på PLO's repræsentantskabsmøde, der blev holdt i Aalborg.

Der var ingen modkandidater til Christian Freitag, som efterfølger Bruno Melgaard Jensen, der forud for mødet havde valgt at trække sig som formand.

Christian Freitag er 49 år gammel, gift og far til tre. Han har været speciallæge i almen medicin og praktiserende læge i Holte nord for København siden 2003. Først med solopraksis og siden 2011 i kompagniskab. Siden årsskiftet har Christian Freitag været formand for PLO-Hovedstaden.

Christian Freitag er den tredje formand for PLO på knap to år. Henrik Dibbern valgte at trække sig som formand, da et snævert flertal i repræsentantskabet den 29. juni 2013 sagde nej til at aflevere de praktiserende lægers ydernumre i protest mod Folketingets vedtagelse af en ny sundhedslov. Han blev efterfulgt af Bruno Melgaard Jensen, der i 2014 nåede til enighed med Regionernes Lønnings- og Takstnævn om en ny overenskomst for almen praksis, som løber frem til 2017.


15. april 2015

DSKKB's årsmøde fyldt med idræt

Fredag 24. april kl.15 holder Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik sin årlige generalforsamling. Det er ikke beretninger og valghandlinger det hele. Årmødet er også fyldt med sport. 

Det finder sted på Syddansk Universitet i Institut for Idræt og Biomekaniks nye, flotte bygninger med innovativt træningsstadion og højteknologiske færdighedslaboratorium. 

Programmet byder på rundvisninger i alt det nye og deltagerne får også selv mulighed for at "lege" med. Desuden er der oplæg om seneskader og en praktisk session med undervisning i underekstremiteterne. Alle er velkomne og der er ingen tilmelding - man møder bare op.

Adressen er:
Syddansk Universitet
Institut for Idræt og Biomekanik
Campusvej 55
5230 Odense M

Selve generalforsamlingen er lagt i midten af programmet og varer en time. Formand Lars Rud Rasmussen kan ikke genvælges, så der skal vælges ny formand. Desuden udtræder Thomas Skytthe Jakobsen og Mette Jensen Stockendahl. Læs mere i dagsordnen, der vedhæftet i programmet nedenunder.

PROGRAM
Kl. 15.00  Rundvisning på de nye faciliteter - Løbebane, 3D lab og træningsområde v/ videnskabelig ass. Anders Frydenlund.
Husk idrætstøj, hvis I har interesse i at lege med.

Kl. 16.30
Oplæg om seneskader ved idræt v/ idrætsmediciner Andreas Fricke.

Kl. 17.30
Generalforsamling i DSKKB - se dagsorden i det samlede program her (pdf).

Kl. 18.30
Pause med sandwich

Kl. 19.00
Rundvisning i færdighedslab v/kiropraktor Janni Bang. 

Kl. 20.00
Praktisk session med undervisning i underekstremiteter v/ kiropraktor Kim Bergholdt.

 


14. april 2015

Ny generalsekretær har danske forbindelser

European Chiropractors Union (ECU) har udpeget Dr Ian Beesley som manden, der skal afløse Richard Brown som ECU’s nye generalsekretær 1. juni.

Ian Beesley har mange års erfaring som rådgiver i topstillinger bl.a. fra den britiske premiereministers kontor og i talrige komiteer og organisationer som fx FN og det britiske militær. Han har også været partner i Price Waterhouse Coopers. I dag er han formand i et udvalg, der rådgiver det engelske postvæsen.

Beesley har desuden også arbejdet i EU-systemet, og så har han været ekspertmedlem af det danske Rådgivende Panel om Globalisering, som rådgav udenrigsministeriet i et analysearbejde, der mundede ud i rapporten 'Den grænseløse Verden' fra 2006. Han skulle i øvrigt kunne tale dansk.

Han er uddannet i politik, filosofi og Økonomi fra Oxford Universitet, og besidder en ph.d.-grad i historie og en diplomuddannelse i statistik. 

Han var den eneste ikke-kiropraktor, der søgte stillingen, og Richard Brown skriver i en pressemeddelelse:

"His skills and attributes were measured against a detailed job specification and his responses to competency-based scenario exercises. At interview, Dr Beesley demonstrated a clear understanding of the challenges and opportunities facing the chiropractic profession."
 13
. april 2015

Tilskynder sundhedsvæsenet til kirurgi?

Dansk Kiropraktor Forenings formand har i Politiken den 13. april 2015 flg. replik til debatten om operation vs. genoptræning:

Genoptræning til flere
Af Lone Kousgaard Jørgensen, Formand for Dansk Kiropraktor Forening

Som Thomas Adelskov skriver i sit indlæg i Politiken 9. april, så er det da mærkeligt, at det kun er dem der har været på sygehuset, der har krav på genoptræning.

Problemet gælder ikke kun slidgigt. Får du en diskusprolaps, men klarer dig igennem med aktiv behandling og træning hos en rygspecialist, fx en kiropraktor, ja så må du selv betale gildet.

Jeg mener det må være på tide at se nærmere på brugerbetalingsstrukturen. For hvis vi virkelig vil satse på hurtig indsats og på at holde borgerne ude af sygesengene, så er det mærkeligt, at vi har et system der tilskynder operationer.

 

10. april 2015

Hvor mange utilsigtede hændelser er indberettet?

Dansk Patientsikkerheds Database (DPSD) har udgivet sin årsberetning for 2014, der viser antal og typer af rapporterede utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet, herunder hvem de er indberettet af.

Rapporten viser, at der blev indberettet i alt godt 182.000 utilsigtede hændelser. Det dækker utilsigtede hændelser på såvel offentlige som private hospitaler, primærsektoren og den kommunale sundhedssektor - og også både patienter og pårørendes indberetninger. Kiropraktorers indberetninger er kategoriseret under hovedkategorien 'Anden regional'.

Den dominerende UTH er fejlmedicinering, ”herunder væsker”, som blev indberettet 70.241 gange i 2014. Og i næsten 57.000 tilfælde skete det i kommunalt regi.

Indberetningssystemet står over for flere ændringer, herunder skal det blive nemmere at kategorisere graden af alvorlighed for både den, der indberetter og for læringssystemet, der skal behandle hændelsen.

Læs rapporten her.

Læs nyhed fra Ugeskrift for Læger, som ser nærmere på tallene. 

 

8. april 2015

Akkrediteringsstandardsæt for kiropraktorer sættes i høring – ambassadørklinikker søges

Dansk Kiropraktor Forening og Danske Regioner blev i seneste overenskomstaftale enige om, at der skal udvikles et akkrediteringssæt for kiropraktorpraksis. Akkrediteringssættet vil være et kvalitetssikringsværktøj, der viser omverden, at den pågældende kiropraktorklinik lever op til de aftalte kvalitetskrav; en slags smileyordning for kiropraktorklinikker, om man vil.

Første udkast akkrediteringssættet er udarbejdet og sendt i høring Det er muligt at give bemærkninger til sættet ved at rette henvendelse til IKAS via dette link: www.ikas.dk/Sundhedsfaglig/Kiropraktor.aspx. Høringsfristen er 29. april 2015.

Efter sommerferien vil akkrediteringssættet skulle testes af i et mindre antal kiropraktorklinikker. Det er nu muligt at indstille sin egen klinik til at deltage i testarbejdet ved at rette henvendelse til DKF. Kontakt Bjarke Kirkemann på mail: bk@danskkiropraktorforening.dk senest d. 22. april 2015.

Ved at deltage i testarbejdet som ambassadørklinik får man både mulighed for at blive grundigt introduceret til modellen og give yderligere input til de kommende akkrediteringsstandarder.

Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) for almen praksis har for nylig gennemgået pilottest hos en række danske lægehuse. Du kan herunder se en video fra Lægehuset i Borup, hvor sygeplejerske Hanne Bjørnum og praktiserende læge Jakob Sønderstrup fortæller om deres erfaringer med DDKM.

 


8. april 2015

WCCS-kongres i Atlanta

I disse dage mødes kiropraktorstuderende fra hele verden til årsmøde i World Congress of Chiropractic Students (WCCS) i Atlanta. Biomek-studerende er selvfølgeligt med repræsenteret af Internationalt udvalg under Foreningen af Nordiske Kiropraktorstuderende (FNKS).

Du kan følge med via Facebook:
FNKS' internationale udvalg:
WCCS 


Medlemmer fra FNKS' Internationale Udvalg i Atlanta til WCCS-kongres, der slutter 10. april. 

 

 

8. april 2015

Dansk Kiropraktor Forening fylder 90

Den 8. maj fylder Dansk Kiropraktor Forening 90 år. Vi fejrer dagen med en reception, en historietime og en politisk debat i vores lokaler i Akademikerhuset på Peter Bangsvej 30 på Frederiksberg. Så hvis du ikke allerede har sat kryds i kalenderen, er det på tide at gøre det.

Kig forbi og hils på dine kolleger, på sekretariatet, bestyrelsen, samarbejdspartnere og venner af huset. Hør historiker Per Jørgensen, der skrev bogen om vores historie, og oplev formanden gå i clinch med politikere og andre sundhedsprofessionelle i en debat om brugerbetaling, og om hvordan vi får sundhedsvæsenet gearet til en mere sund prioritering, hvor skalpeller og piller først vælges, når andet ikke virker. Allerede nu har Liselott Blixt, sundhedsordfører i Dansk Folkeparti, meldt sin ankomst til debatten, og flere er på vej.

Tid: Fredag den 8. maj kl 14-17
Sted: Kantinen på 4. sal , Akademikerhuset, Peter Bangsvej 30, Frederiksberg
Tilmelding: Skriv til pr@danskkiropraktorforening.dk senest mandag den 4.maj kl 12.

Fødselsdagen skal også fejres i kiropraktorklinikkerne landet over. Vi sender et fødselsdags-kit og mere information i løbet af kort tid.

Del og følg med
Hvad betyder kiropraktik for dig i 2015? Hvordan fejrer du mærkedagen for kiropraktikken? Hvad betyder DKF for dig? Brug #DKF90 på Facebook, Instagram og Twitter

Læs mere om fødselsdagen her7
. april 2015

Rygcenter Syddanmark søger kiropraktorer

Til afdelingen søges to nye engagerede og kompetente kollega til 37 timer pr. uge fra den 1. maj eller snarest derefter.

Læs hele opslaget her. Ansøgningsfrist er den 20. april 2015.

Efter individuel forhandling kan stillingerne eventuelt besættes som uddannelsesstilling i specialkiropraktorforløbet.

Du er meget velkommen til at kontakte ledende kiropraktor Søren O'Neill på tlf.nr. 4043 2004 eller på mailadressen: Soeren.ONeill@rsyd.dk for yderligere informationer.

Rygcenter Syddanmark har regionsfunktion på rygområdet og foretager udredning og behandling af rygpatienter, henvist fra praktiserende kiropraktorer, læger, speciallæger og andre sygehusafdelinger.

Udover den kliniske drift har afdelingen en aktiv forskningsenhed samt et nært samarbejde med den rygkirurgiske sektion, Røntgenafdelingen m.m.
Afdelingen er også det primære kliniske uddannelsessted for kiropraktorstuderende ved Syddansk Universitet. De daglige opgaver for afdelingens kiropraktorer er mangeartede og udfordrende.

 

27. marts 2015

Husk at oprette en digital postkasse

Center for Sundhed i Region Hovedstaden oplyser, at de fremover udelukkende vil sende henvendelser og afgørelser til de praktiserende kiropraktorer digitalt.

Det betyder at kiropraktorerne skal derfor huske at oprette og tjekke, om de har fået henvendelse i deres lovpligtige digitale dokumentboks. Dette gælder ikke bare kiropraktorerne i Region Hovedstaden, men i hele Danmark.

Ifølge den nuværende overenskomst om Kiropraktik står der i § 22 – stk. 4 følgende:

”Modtagelse af elektronisk post fra regionerne sker i kiropraktorens Digitale Dokumentboks”.

 

27. marts 2015

Hotmail-brugere får ikke forum-notifikationer

Som følge af vidtrækkende junk-mail foranstaltninger har Hotmail blokeret for modtagelse af notifikationer fra DKF’s forum.

Det betyder, at de af DKF’s medlemmer der har oprettet sig med en hotmail-konto ikke længere får notifikationer, når der oprettes nye emner og debatteres på foreningens forum. I alt er godt 200 medlemmer berørt af dette.

Det har desværre vist sig vanskeligere at løse denne udfordring end forventet. Det betyder, at vi ikke kan løse problemet inden påske – men til gengæld bliver løsningen varig.

Vi vender snarest tilbage med yderligere information.

 

LÆS FLERE NYHEDER FRA 2015
18
. december

Lønstatistik 2014 for ansatte i privat praksis

DKF, Akademikerne (AC) og Huge Consultning ApS har i efteråret 2014 gennemført en lønstatistikundersøgelse for de ansatte i privatpraksis. Klinikejerudvalget og Ansatteudvalget har været inddraget i drøftelserne vedr. udformning af spørgeskemaet.

Undersøgelsen baserer sig på lønoplysninger fra lønnen i september måned 2014. Der blev gennemført en tilsvarende undersøgelse i 2013.

Hovedresultater for 2014
De væsentligste hovedresultater fra undersøgelsen for 2014 sammenholdt med 2013 fremgår nedenfor. Oplysningerne for 2013 er angivet i parentes med kursiv.
De væsentligste hovedresultater fra undersøgelsen i privat praksis er følgende:
• den gnsntl. ugentlige arbejdstid var 30 timer (30)
• den gnsntl. bruttoløn i sep. måned (inkl. pension) var 44.750 kr. (43.191 kr.)
• den gnsntl. indtægt inkl. øvrige indtægter fra andet arbejde var 49.024 kr. (46.849 kr.)
• den gnsntl. bruttotimeløn var 361 kr. (363 kr.)
• kandidater, der var dimitteret i 1999 eller tidligere, havde en gnsntl. timeløn på 458 kr. (466 kr.) og kandidater fra 2000-2009 havde en gnsn. timeløn på 398 kr. (288 kr.)  og kandidater fra 2010 eller senere havde en gnsntl. timeløn på 271 kr. (276 kr.)
• den gnsntl. timeløn for kvinder var 333 kr. (334 kr.) og for mænd 396 kr. (417 kr.)
• den gnsntl. timeløn varierer mellem 301 kr. (279 kr.) i Reg. Nordjylland (lavest) og 453 kr. (383 kr.) i Reg. Sjælland (højest)
• ansatte har i gnsn. 3,15 (3,3) personalegoder
Undersøgelsen er gennemført ved at samtlige medlemmer i privat praksis har fået tilsendt en e-mailinvitation med mulighed for via et link at besvare et elektronisk lønskema direkte. Der indgår 83 besvarelser i undersøgelsen. Svarprocenten var 52 % mod 62 % i 2013.

Der gennemføres en årlig lønstatistikundersøgelse igen i 2015.

Læs hele undersøgelsen her18. december

DSKKB - børn og kiropraktik

DSKKB inviterer igen til pædiatri-dag i Odense lørdag den 31. januar 2015.
Kurset foregår i auditorie O 100 kl. 09.30 - 17.00, og prisen er kr. 400,- inkl. kaffe og frokost.

Læs mere her17. december

Glædelig jul fra formanden

Dansk Kiropraktor Forenings formand, Lone Kousgaard Jørgensen, ønsker medlemmerne af foreningen en glædelig jul i et nyt blogindlæg på medlemmernes diskussionsforum.

I indlægget skriver Lone Kousgaard Jørgensen bl.a.:

- Det tager tid at ændre på tingene. Det er dog min klare opfattelse, at vi er på rette spor. Vi gør os gældende i debatten og vi markerer os som seriøse, højtuddannede, naturvidenskabeligt funderede sundhedsprofessionelle der vil samarbejdet med de andre parter i sundhedsverden. Vi er, mener jeg, i høj grad ved at bringe os selv endnu mere i spil, som vores nuværende målprogram peger på, vi skal.

Er du medlem af Dansk Kiropraktor Forening kan du læse hele blogindlægget på forum.15
. december

Norske politikere ønsker norsk kiropraktoruddannelse efter dansk forbillede

Den Norske stortingsrepræsentant fra Venstre, Ketil Kjenseth, anbefaler at Norge ser mod Danmark og opretter en kiropraktoruddannelse med udgangspunkt i videnskabelig og medicinsk forskning - som vi har gjort på Syddansk Universitet i Odense.

Mandag 8. december blev der bevilget 10 millioner ekstra til forskning på muskel- og skeletlidelser og psykisk helse. I bemærkningerne til Stortinget råder flertallet i helse- og omsorgskomiteen (H, FRP, V og KRF) regeringen til at etablere kiropraktoruddannelsen, og henviser til behovet for øget kundskab og specialkompetence indenfor området muskel- og skeletlidelser.

se bemærkningerne under Post 78: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2014-2015/inns-201415-011/4/#a21.2

 I sit indlæg til salen sagde Ketil Kjenseth (V) følgende:

- Venstre mener videre at det er særlig viktig å styrke innsatsen knyttet til de store folkehelseutfordringene. Her trenger vi både mer forskning og mer tverrfaglig samhandling for å løse utfordringene. Muskel- og skjelettlidelser påfører sammen med psykiske lidelser mange både fravær, følelse av utenforskap og frustrasjon over system. I tillegg dreier det seg om store helserelaterte trygdeytelser, opp mot 70 mrd. kr per år. Det er behov for mer kunnskap om muskel- og skjelettlidelser og økt kompetanse for å jobbe tverrfaglig siden disse lidelsene rammer så store deler av befolkningen. I tillegg er det behov for både økt kapasitet og ny kompetanse. Jeg vil henlede oppmerksomheten på Danmark, hvor noen universiteter har lagd felles utdanningsløp for leger og kiropraktorer de første tre årene. En kiropraktorutdanning i Norge er det på tide å få på plass, men implementert i en vitenskapelig og medisinsk forskning. 10 mill. kr til økt forskning innen muskel- og skjelettlidelser og psykisk helse er en god start. Etableringen af en kiropraktoruddannelse i Norge efter dansk forbillede er enstemmigt principbesluttet i det norske Storting i 2012 og den aktuelle debat handler om at tilvejebringe midler på finansloven til forarbejdet, herunder afklaring af placering.

 I Dansk Kiropraktor Forening Glæder man sig over den norske ros og de muligheder en ny nordisk kiropraktor uddannelse vil give:

- Jeg er stolt af den danske kiropraktoruddannelse og det høje faglige niveau vi har i Danmark. Og jeg bliver ikke mindre stolt når vi kan være en inspiration i udlandet. Og så håber og tror jeg p at en norsk kiropraktoruddannelse kan medvirke til at styrke naturvidenskabelig kiropraktisk forskning - til gavn for patienterne ikke bare i Norge, men i hele verden, siger Lone Kousgaard Jørgensen, formand i Dansk Kiropraktor Forening

 

11. december 2014

Hvordan er sekretariatet til at træffe i julen?

DKF ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. I juleferien er sekretariatet lukket fra 22. december til og med 2. januar 2015, men ved uopsættelige sager kan følgende kontaktes: 

Ved uopsættelige sager af juridisk eller personalemæssig karakter: chef-konsulent Annette Bonne kontaktes på mobil 2926 2591.

Ved  mediehenvendelser: kommunikationschef Christian Ankerstjerne på mobil 2083 8984.

Øvrige uopsættelige spørgsmål kan rettes til direktør Jakob Bjerre på mobil 2671 1602.

3. december 2014

DKF's formand gør status

Danskerne skal ikke opfatte det som en nitte, hvis de bliver tilbudt kiropraktisk behandling i stedet for en operation til deres rygproblemer. Der skal evidens bag stadig flere kiropraktiske behandlinger, og læger og kiropraktorer skal være bedre til at tale sammen.

Det siger kiropraktorenes formand, Lone Kousgaard Jørgensen. Hun har nu siddet et år i formandsstolen. Og det er en tilfreds formand, som gør status i et interview med det politiske netmagasin Altinget.

Accepten og tilliden, fornemmer hun, er stigende både fra almen praksis og sygehusene og fra det offentlige.

Resten af artiklen er skjult bag Altingets betalingsvæg og kræver abonnement.

Altinget er en betalingsavis på nettet og dermed primært for den professionelle bruger eller den særligt politisk interesserede dansker. Altingets læsere arbejder typisk i partier, ministerier, styrelser, kommuner, organisationer og større virksomheder.


28. november

Eventfilm fra Faglig Kongres 2014

Se filmen fra Faglig Kongres 2014 og genoplev dagene.

 

28. november

Positiv omtale i Weekendavisen

I dag skriver Weekendavisen grundigt og positivt om Per Jørgensens bog om Kiropraktikkens Historie der udkom for et par uger siden. I artiklen kan du blandt andet læse følgende passus:

"Kiropraktorens ry som »kvaksalver« eller i bedste fald behandler i den alternative boldgade er sejlivet. Da denne signatur for fem år siden selv var i knæ med to diskusprolapser, måtte der intens overtalelse fra en nær lægeven til, førend en af branchens ypperste klinikker blev opsøgt. Kiropraktoren kan hjælpe dig, ikke lægen, for han ved ikke meget om bevægeapparatet, sagde han.

Trods overbevisning om det modsatte viste det sig at være sandt. Kiropraktorens undersøgelser, behandlinger og øvelsesprogrammer var faktisk effektive og langt bedre, end jeg havde oplevet det hos de fysioterapeuter, man sædvanligvis henvises til af lægen. Således omvendt er det nu kun i mødet med smerteplagede venner og bekendte, der rynker på næsen ved ordet kiropraktor, at det er nødvendigt at repetere, at de fleste kiropraktorer i dag altså er cand.manu. fra Syddansk Universitet og har en forskningsbaseret
uddannelse"

 

 

27. november

Fradragsregler for faglige kontingenter

- for klinikejere og andre kiropraktorer med eget CVR-nummer

SKAT har ændret praksis vedrørende indberetning af faglige kontingenter. Det er nu muligt at indberette kontingentindbetalingerne på CVR-nummer i stedet for CPR-nummer. Vi har kendskab til, at flere faglige foreninger nu indberetter kontingentet via CVR-nummer.

For klinikker/virksomheder, som drives i selskabsform, betyder det at udgiften til medlemskontingent af DKF kan behandles som en selskabsudgift og det vil dermed være fuldt fradragsberettiget i selskabet. Den enkelte person skal ikke lønbeskattes af kontingentet.

Medlemmer, der driver klinik i personligt regi eller driver anden form for kiropraktisk virksomhed, kan ligeledes vælge at indberette kontingentet via CVR-nummer. Reglerne gælder ligeledes her og er ikke berørt af, om klinikken/virksomheden drives i eller uden for virksomhedsordningen. Det gælder ligeledes her, at udgiften er en fuldt fradragsberettiget udgift i virksomhedsregnskabet, og at de personlige ejere ikke skal medtage nogen del af kontingentet i deres personlige indkomst.

DKF’s bestyrelse har, med virkning fra skatteåret 2014, besluttet at stille muligheden for at indberette medlemskontingent på CVR-nummer til rådighed for de medlemmer, der er omfattet af ovenstående regler.

DKF vil senere i dag sende dig en personlig mail med dit navn, adresse og medlemsnummer. Såfremt du ønsker, at dit medlemskontingent skal indberettes til SKAT på CVR-nummer, skal du - så hurtigt som muligt og senest den 12. december 2014 - besvare den personlige mail med oplysning af navn og medlemsnummer samt det CVR-nummer, der skal erstatte dit CPR-nummer.


25. november

Brugerbetaling bør kigges efter i sømmene

Dansk Kiropraktor Forenings formand, Lone Kousgaard Jørgensen, skriver i dag nedenstående indlæg i Jyske Vestkysten.

Lad os få et eftersyn
Af Lone Kousgaard Jørgensen, Kiropraktor, Sønderborg og Formand, Dansk Kiropraktor Forening

Det er en mærkelig verden vi lever i. På den ene side har vi et sundhedsvæsen, hvor læge og sygehusbesøg er ”med i pakken”, når man betaler skat, mens det til gengæld koster penge at gå til fx tandlæge og kiropraktor. Hvorfor noget koster og andet er dækket, er historisk betinget, lidt tilfældigt, og beror i hvert fald ikke på en vurdering af væsentlighed og samfundsnytte.

Som formand for Dansk Kiropraktor Forening undrer det mig for eksempel, at det kun er dem der er blevet opereret, der har krav på genoptræning. Får du en diskusprolaps, men klarer dig igennem med aktiv behandling og træning hos en rygspecialist, fx en kiropraktor, uden at komme under kniven, ja så må du da selv betale gildet.

Jeg siger ikke at alle kvit og frit skal kunne gå til kiropraktor. Slet ikke. Men jeg siger, at der er noget galt med sundhedsvæsenet, når mange falder igennem og aldrig får den behandling, de bevisligt har brug for og som kan forbedre deres livskvalitet mærkbart. Fordi de ikke har råd eller fordi de tror, at en operation er finere og meget bedre end at følge et behandlingsforløb hos kiropraktoren.

Som kiropraktor og sundhedsprofessionel har jeg ikke en negativ holdning til kirurgi. En operation kan være en løsning for nogle, men for langt de fleste er løsningen på for eksempel en diskusprolaps heldigvis mindre drastisk.
Min holdning er, at vi i Danmark skal blive meget bedre til at fokusere på aktive behandlingsforløb. At kirurgi ikke pr. definition ville have været bedre. Selvfølgelig ikke. Men det er svært, når patienterne nærmest bliver kontant belønnet for at få en operation.

I Dansk Kiropraktor Forening mener vi, at der er god grund til at se nærmere på den nuværende brugerbetalingsstruktur i sundhedsvæsenet. For så længe den nuværende struktur i virkeligheden tilskynder kirurgi, er det åbenlyst, at der er brug for både et eftersyn og en holdningsændring.

21. november

Danske Regioner og KL vil fusionere

I dag lidt i 11 meldte formændene for Danske Regioner og KL ud, at de er enige om at arbejde hen mod en fusion i 2018. Begrundelsen lyder, at der er brug for en stærk varetagelse af det decentrale Danmarks interesser.

- Vores oplæg til bestyrelserne om en fusion tager afsæt i respekten for den nuværende organisering og arbejdsdeling i den offentlige sektor. Vores fokus er på at sikre maksimal indflydelse for det decentrale Danmark. Vi har i dag to stærke og robuste interesseorganisationer; Danske Regioner og KL. Hvis vi samler vores kræfter, kan vi skabe en endnu stærkere interesseorganisation, der kan styrke det lokale råderum og den decentrale opgaveløsning til gavn for borgerne i Danmark, udtaler Bent Hansen (S), formand for Danske Regioner, i en nyhed på Danske Regioners website.

Til Politiken er formand for KL, Martin Damm (V), citeret for at sige, at det er hensigten, at formandsposten skal besættes af en kommunalpolitiker. Han fortæller, at henholdsvis KL og Danske Regioners bestyrelser forelægges konkrete planer i december, hvorefter de skal tiltrædes af de to foreningers generalforsamlinger i foråret.17. november

Dansk Kiropraktor Forening overvejer medlemskab af ECU

På et møde i Stockholm fredag den 14. november erklærede Dansk Kiropraktor Forening, at foreningen overvejer at  genindmelde sig i European Chiropractors Union (ECU). I forlængelse heraf vil ECU undersøge muligheden for at stifte et European Centre of Excellence for Chiropractic Research i Denmark.

Skal overvejelserne blive til virkelighed, kræver det dog en vedtagelse på Dansk Kiropraktor Forenings generalforsamling i 2015.

- Jeg glæder mig over muligheden for at komme med ombord i ECU igen for at være med til at hæve forskningen og få NIKKB mere i spil, og udnytte deres ledende position på den europæiske scene, siger Lone Kousgaard Jørgensen, Formand for Dansk Kiropraktor Forening, om overvejelserne.


15. november

Jyllands-Posten: Mange vælger selv at betale, selv om de har en sundhedsforsikring

Behandlere kritiserer sundhedsforsikringer for at have lukkede netværk. Det begrænser patientens ret til at vælge frit og flere vælger at betale behandlingen selv på trods af, at de har en sundhedsforsikring. Det skriver Jyllands-Posten lørdag den 15. november.

Dansk Kiropraktor Forening udtaler sig i artiklen og forklarer, at  det skyldes, at hvert forsikringsselskab forsøger at opfinde den dybe tallerken igen for at markedsdifferentiere sig, men at man hellere ser, at forsikringsselskaberne indgår aftaler alene på basis af autorisation.

»Vi har i mange år haft en overenskomst med det offentlige, hvor vi har stor konsensus om, hvad der er god kiropraktisk behandling, så det synes vi da, er det godt at starte et marked,« siger Jakob Bjerre, der er direktør i Dansk Kiropraktor Forening, og henviser også til, at kiropraktorerne oplever, at det kan være en stor opgave at finde rundt i de mange forskellig aftaler, forsikringer og behandlernetværk, der findes."

Artiklen er skjult bag Jyllands-Postens betalingsmur, men kan læses her såfremt du har abonnement.

14. november

Flot feedback på Lægedage

Massevis af "diskuskager" og kliniske retningslinjer er blevet delt ud sammen med små "prolapspakker". Over 500 har quizzet om kiropraktorers uddannelse for at vinde en stor "prolapspakke" med god vin. Det er status på DKF's stand på Lægedage 2014, som lukker i eftermiddag. 

Lægedage er de praktiserende lægers efteruddannelseskongres arrangeret af Praktiserende Lægers Organisation (PLO). Kongressen slog rekord i år med tæt på 3000 deltagere fra almen praksis i løbet af ugen (mange deltager mere end en dag) - sidste år deltog i alt 2600. Torsdag var rekorddag med 1238 deltagere.

DKF deltog med stand for at informere om det nye prolapsforløb aftalt med regionerne i den nye overenskomst og opdatere almen praksis om kiropraktik anno 2014. Deltagelsen er finansieret af Kiropraktorfonden.

DKF's ledelse deltog i det officielle åbningsarrangement mandag, hvor sundhedsminister Nick Hækkerup holdt tale og Martin Krasnik faciliterede debat om sammenhæng i sundhedsvæsenet. Her deltog også bl.a. formand for RLTN Anders Kühnau, som åbnede Faglig Kongres Kiropraktik sidste weekend.

9 kiropraktorer bemandede DKF's stand sammen med medarbejdere fra sekretariatet i løbet af ugen.

Udover den personlige kontakt med læger, praksispersonale og andre organisationer og udstillere har flere læger, som ikke i dag samarbejder med kiropraktorer, takket ja til at DKF sætter dem i forbindelse med en kiropraktor i deres lokalområde. Andre har ønsket oplæg om kiropraktik for i deres efteruddannelsesgruppe eller abonnement på nyhedsbrev eller KIROPRAKTOREN. Ugeskrift for Læger udgav en kongresavis, som bragte artikel om kiropraktik og DKF's stand. Læs pdf-udgaven her fra Ugeskriftets web.14. november

Prismodtagerne fra årsmødet

Der var stående applaus og tårer i øjenkrogene, da DKF uddelte priser på sit årsmøde under Faglig Kongres sidste weekend. Nu kan du se billederne af prismodtagerne.

Først og fremmest fik lektor, studieleder for Klinisk Biomekanik, kiropraktor og ph.d. Henrik Hein Lauridsen overrakt DKF’s store hæderspris Kiropraktorprisen 2014:
Henrik Hein Lauridsen modtog Kiropraktorprisen 2014 8. november for sin store indsats med at sætte den danske kiropraktoruddannelse på verdenskortet. Fotograf: Søren Weile


Svendborgkiropraktoren Hanne Nøddeskou-Fink modtog DKF's kollegapris og kan nu besmykke sig med titlen Årets Kiropraktor 2014:
Hanne Nøddeskou-Fink blev årets kiropraktor 2014 for sit store engagement og hendes høje faglighed, som har inspireret mange til at blive kiropraktor. Fotograf: Søren Weile
 

Læs meget mere om de to prismodtagere og udtalelser fra prisuddelingen længere nede på siden.


13. november

Finanslov gør det billigere at være medlem

Fremover bliver det billigere at være medlem af Dansk Kiropraktor Forening og andre faglige organisationer. Regeringen har den 13. november 2014 indgået aftale med SF og Enhedslisten om finanslov for 2015.

Det betyder blandt andet, at man fremover vil kunne trække op til 6.000 kroner fra i skat for fagligt kontingent. Det svarer til ca. 1000 kroner ekstra udbetalt om året for ordinære medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening.

 

11. november

Skandia dækker – ”danmark” betaler

Fra årsskiftet vil ”danmark” også afregne behandlinger, der er dækket af Skandia. Så er pati-enten forsikret hos Skandia, skal ”danmark” kontaktes omkring betaling af behandlingen – uanset om patienten er medlem af ”danmark” eller ej.

Valg af behandler
Skandias kunder kan frit vælge behandler. På sygeforsikring.dk kan de blandt andet få hjælp til at finde en behandler i et bestemt geografisk område. Listen indeholder alle behandlere, der indberetter til ”danmark”. Kunden kan også vælge en behandler, der ikke står på listen.

Hvordan afregnes behandlingerne?
Skandia ønsker, at behandlingen afregnes direkte med behandleren, så patienten ikke skal lægge ud. De fleste behandlere indberetter til ”danmark”, og de skal blot markere, at afreg-ning skal ske direkte til behandleren. Så overfører ”danmark” beløbet til behandlerens bank-konto.

Behandlere, der ikke indberetter til ”danmark”, skal i stedet sende regningen til ”danmark”s kontor, når behandlingen er gennemført. Det er vigtigt, at regningen stiles til Skandia eller ”danmark”, så ”danmark” klart kan se, at kunden ikke har betalt.

Dækker Skandia?
Patienten vil normalt have et brev med fra hhv. Skandia, PenSam eller Danica, hvoraf det fremgår, hvad selskabet dækker. Derudover kan behandleren slå op på d-service.dk og få oplyst for en konkret patient, hvilket selskab der vil dække, og hvad selskabet dækker.

Ydelser, som ”danmark” ikke yder tilskud til
Det er vigtigt, at også ydelser, som ”danmark” ikke giver tilskud til, indberettes til ”danmark”, hvis Skandia, Danica eller PenSam dækker.

Spørgsmål?
Du er velkommen til at ringe til ”danmark” på 70 10 90 70 og få yderligere information om ordningen og svar på de spørgsmål, du måtte have, så vi sammen kan sikre, at din patient får den bedste oplevelse – også når patienten er forsikret hos Skandia.


8. november

Henrik Hein Lauridsen modtager Kiropraktorprisen

Lektor, studieleder for Klinisk Biomekanik på Institut for Idræt og Klinisk Biomekanik og ph.d, Henrik Hein Lauridsen, har fået Dansk Kiropraktor Forenings hæderspris, Kiropraktorprisen.

Prisen blev overrakt af Dansk Kiropraktor Forenings formand Lone Kousgard Jørgensen på Dansk Kiropraktor Forenings Årsmøde lørdag den 8. november i forbindelse med Faglig Kongres 2014.

Henrik Hein Lauridsen blev indstillet til prisen af Jacob Toft Vestergaard, Mikael Busse, Søren O’Neill og Erik Poulsen. I begrundelsen for indstillingen skriver de følgende:

”Henrik H. Lauridsen og kiropraktoruddannelsen er mere eller mindre synonymer og har været det igennem mere end de sidste 10 år. Henrik har vel nok den største aktie i, at uddannelsen på Syddansk Universitet nu er på højeste internationale niveau og rangerer mellem de bedste i verden.

Både blandt kollegaer og i den akademiske verden repræsenterer Henrik kiropraktik eksemplarisk ved at være fagligt velfunderet, opdateret, altid velforberedt, deltager i et hav af møder samt tænker nyskabende inden for uddannelsesprincipper og udvikling.

Yderligere er Henrik højt respekteret i uddannelsessystemet.

Sidst, men ikke mindst, så er Henrik de studerendes mand. Lige meget hvor travlt han har med møder, forberedelse til møder, forskning eller andet administrativt arbejde, så har han altid tid til de studerende – vores kommende kollegaer og professionens fremtid.

Gennem sit virke og uendelige engagement er han en af de mest betydningsfulde personer i udmøntningen af visionen for professionen og dennes repræsentation internationalt.”

Stærk og dybt engageret
I forbindelse med overrækkelsen udtalte Lone Kousgaard Jørgensen bl.a. følgende:

”Vi kender dig jo også som en ualmindelig stærk og dybt engageret arbejdshest. Vi oplever det både på afstand og tæt på.  Vi ser dig på afstand udrette de flotteste tiltag - ikke kun på studiet, men også på instituttet og fakultetet. Det ligger aldrig stille derovre hos dig.

Du har hele tiden gang i en eller anden reform af en studieordning eller en ny innovativ ide på tegnebordet. Du har altid tårnhøje ambitioner, og du lægger udførlige strategier og systematiserer dit arbejde til perfektion – og kommer altid flot i mål.

Henrik, du er med til at få dansk kiropraktik på verdenskortet - og vi er virkeligt stolte af dig og dine fortjenester! Du uddanner kiropraktorer til fremtidens sundhedsvæsen med vægt på samarbejde og dialog på tværs af fag.

Tak for en fantastisk flot indsats!”


8. november

Årets Kiropraktor er fundet

Svendborg-kiropraktoren Hanne Nøddeskou-Fink kåret til Årets Kiropraktor 2014. Prisen blev overrakt af Dansk Kiropraktor Forenings formand Lone Kousgard Jørgensen på Dansk Kiropraktor Forenings Årsmøde i forbindelse med Faglig Kongres 2014.

Hanne Nøddeskou-Fink blev indstillet til prisen af Henrik Hein Lauridsen, Anne Mølgaard Nielsen, Sanni Madsen, Rie Castella Toftgaard, Mikkel Gammelby, Marianne Hartwig Balslev. I deres indstilling skriver de følgende begrundelse:

”Hanne er fagligt velfunderet inden for det blomstrende sportskiropraktiske felt og dybt engageret og involveret i flere forskellige idrætshold og udøvere. For dem yder Hanne en uundværlig behandling, sparring og opbakning.

Det er netop igennem dette arbejde, at mange unge mennesker har fået indblik og er blevet interesseret i vores fag og har valgt at søge og påbegynde Klinisk Biomekanik studiet.  De studerende beretter bl.a., at de er blevet fanget af Hannes engagement og høje faglighed.

Som faggruppe har vi kiropraktorer brug for ildsjæle og forgangspersoner, der skaber interesse og lyst til at påbegynde en uddannelse i vores regi. Hanne er netop sådan en ildsjæl, og vi ved, at mange på denne måde er blevet inspireret af hende.”

I forbindelse med overrækkelsen udtalte Lone Kousgaard Jørgensen følgende:

”Det er dit store engagement, din glæde og stolthed ved dit fag og dine evner, som smitter, og som påvirker dem, du møder på din vej og gør en forskel for.
Der altså tale om en hel del unge mennesker, som du påvirker i en situation, hvor de står og skal træffe et afgørende valg, om hvilken vej de skal gå her i livet.

Det er en meget betydningsfuld evne at have – og sammen med det store politiske arbejdsslæb, du tager år efter år i DKF på vores alle sammens vegne, er det ikke et sekund for tidligt, at du bliver årets kiropraktor.”

  

6. november

Topmøde samler hele kiropraktorfaget

Cirka 60 % af landets kiropraktorer - det svarer til i alt knap 400 personer - har tilmeldt sig Faglig Kongres 2014. Det gør ubetinget kongressen til årets største kiropraktorbegivenhed – og til det største forum for led- og muskelsygdomme i Danmark i år.

Hvert år besøger ca. 350.000 danskere deres kiropraktor. De fleste pga. smerter i lænden, nakken og skuldrene, men også pga. mange andre problemer i muskler og led. Hos kiropraktorerne bliver patienterne undersøgt og behandlet af specialister i bevægelsesapparatet. Og det er netop for at dygtiggøre sig, at kiropraktorernes er strømmet til kongres.

- Jeg er rigtig glad for, at så mange kiropraktorer er så engagerede i efteruddannelse, at vi kan trække næsten 400 deltagere, omtrent 60 % af standen i Danmark, til en kongres, der først og fremmest sætter fokus på viden og efteruddannelse. Det siger alt andet lige noget om, at kiropraktorer sætter deres faglighed rigtig, rigtig højt, siger Lone Kousgaard Jørgensen, som er formand for Dansk Kiropraktor Forening. 

På kongressen kan deltagerne blive klogere på emner, der strækker sig lige fra ekstremitetsproblemer hos børn til etiske udfordringer. Men først og fremmest giver kongressen mulighed for at blive klogere på den nyeste forskning og behandling.

Fakta
Faglig Kongres afholdes hvert andet år.
Se programmet m.m. her: www.fagligkongres.dk
Kongressen finder sted på Scandic Copenhagen og er finansieret af Dansk Kiropraktor Forening og Fonden til Fremme af Kiropraktisk Forskning og Postgraduat Uddannelse  med støtte fra Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, DSKKB. Den er tilrettelagt af Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik. 6. november

Kiropraktorernes Danmarkshistorie på gaden

"Vores fag har taget en forunderlig rejse gennem det forløbne århundrede. Fra at være en marginal, udskældt profession under kvaksalveriloven er kiropraktikken blevet en fuldt ud integreret og autoriseret akademisk profession i det danske sundhedsvæsen med sin egen internationalt anerkendte universitetsuddannelse og forskningsinstitution. Det er en lang vej at rejse på mindre end 100 år."

Sådan skriver Dansk Kiropraktor Forenings formand Lone Kousgaard Jørgensen i forordet til bogen Kiropraktikkens historie i Danmark, der udkommer idag.

Den første danske kiropraktor etablerede sig under stor opmærksomhed og med øgenavnet ”prygledoktor” i København i 1920. Uddannelsen havde han fået i USA – som det skulle blive tilfældet for det store flertal af danske kiropraktorer i det 20. århundrede. 

Bogen følger først kiropraktikkens vej til Danmark og undersøger dens udvikling fra de få kiropraktorer, der regelmæssigt blev beskyldt for kvaksalveri, til vore dages moderne sundhedsprofession med ca. 700 autoriserede kiropraktorer, uddannelse på Syddansk Universitet og internationalt anerkendt forskning.

Bogen er den første samlede, forskningsbaserede fremstilling om kiropraktikkens danske historie og henvender sig til alle med interesse for kiropraktikkens og sundhedsvæsenets historie.

Historiebogen er forfattet af Per Jørgensen, som er ph.d., lektor i historie ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet.

Læs indholdsfortegnelse og uddrag - og bestil bogen her på SDU's universitetsforlag


3. november

Barselsændring i DKF’s standardaftaler

DKF’s standardansættelsesaftaler om ansattes adgang til løn  under graviditets-, barsels-, fædre og forældreorlov tager udgangspunkt i de regler, der gælder vedr. arbejdsgivernes adgang til at få refusion af en del af deres lønudgifter fra Barsel.dk

Adgangen til at modtage refusion fra Barsel.dk er blevet ændret. Der ydes nu refusion i  max. 31 uger mod tidligere max 29 uger. De 31 uger fordeler sig på 4 ugers graviditetsorlov og 14 ugers barselsorlov, 2 ugers fædreorlov og 11 ugers forældreorlov (mod tidligere 9 uger). Derudover er refusionsbeløbet pr. time blevet forhøjet .

DKF’s bestyrelse har derfor besluttet -  på baggrund af anbefalinger fra Klinikejerudvalget og Udvalget for ansatte kiropraktorer i privat praksis -  at standardansættelsesaftalerne skal ajourføres i overensstemmelse med disse ændringer.

Som konsekvens heraf ændres DKF’ standardansættelsesaftaler pr. 1. november 2014  for turnuskandidater og ansatte i privat praksis, således at de ansatte får mulighed for at holde 2 ugers yderligere forældreorlov med løn ( i alt 11 uger) ligesom den faste månedsløn forhøjes under graviditets-, barsels -, fædre- og forældreorloven.

For ansatte kiropraktorer medfører ajourføringen af lønniveauet, at månedslønnen inkl. eget pensionsbidrag stiger fra 25.500 kr. til 25.895 kr.  og for turnuskandidater stiger månedslønnen inkl. eget pensionsbidrag fra 24.080 kr. til 24.177 kr.

For arbejdsgiverne medfører ændringerne merudgifter på ca. 2.000 kr. i forhold til de gældende regler, såfremt moderen afholder hele den samlede orlov på 31 uger, hvor arbejdsgiverens kan modtage refusion fra Barsel.dk . Såfremt faderen holder forældreorlov i 11 uger og 2 ugers fædreorlov udgør merudgiften ca. 1.500 kr.

Ændringerne har kun virkning for ansættelsesforhold, der indgås efter 1. november 2014, hvor  de nye standardansættelsesaftaler skal benyttes.

Såfremt de nye regler skal finde anvendelse i allerede eksisterende ansættelsesforhold, skal der indgås en tillægsaftale til den gældende ansættelsesaftale.

Nye standardansættelsesaftaler og forslag til tillæg til eksisterende ansættelsesaftaler findes i KIROPRAKTORHÅNDBOGEN  


3. november

Selvstændige på barsel kan få større refusion efter september 2015

Ny ordning medfører, at forholdene for selvstændige, der påbegynder barsel efter den 30. september 2015, forbedres. Efter denne dato kan selvstændige 
på barsel få udbetalt et ekstra kompensationsbeløb, udover de barselsdagpenge de modtager i dag.  Ordningen skyldes ny lov om barselsudligning for selvstændige, der trådte i kraft 1. januar 2014.

Den samlede maximale refusion pr. time kommer til at udgøre 162,37 kr. Kompensationen udbetales i maksimalt 31 uger fordelt mellem forældrene.

For at få det maximale kompensationsbeløb udbetalt skal årsindkomsten udgøre mindst 300.000 kr.

Ordningen er obligatorisk og finansieres af bidrag fra alle selvstændige. Det fulde bidrag er 328 kr. årligt, og det opkræves første gang i august 2015.

Læs mere her på Borger.dk
 

3. november

Trykknapper giver ikke slidgigt

En af sidste uges mere specielle historier var sagen om københavnske pædagogers frygt for slidgigt i forbindelse med lukning af trykknapper i børnenes tøj.

Hvem der mente hvad, og hvor meget substans, der var i historien, var uklart, men sagen fik en vis mediedækning, og flere politikere var ude at fordømme pædagogerne.

Erik Poulsen, som er forsker ved Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik og ph.d. med speciale i slidgigt, fik i Jyllands-Posten mulighed for at berolige de bekymrede pædagoger:

"Der er stor sandsynlighed for, at trykknapperne for nogle kan give ømhed i fingrene, men at det vil føre til slidgigt, er usandsynligt," fortalte han.

Læs artiklen her


29. oktober

Etik til debat på Forum

Hvad er det, du lover at holde, når du afgiver Kiropraktorløftet? Hvor meget lover du? Hvad betyder løftet for dig? Det kan kiropraktorer diskutere på DKF Forum  lige nu.

Debatten er skudt i gang for at skabe opmærksomhed om etikprojektet - Kiropraktorernes Etik- som DKF kom i mål med sidste år og som der holdes kursus i på Faglig Kongres i næste uge. 

Kiropraktorernes Etik blev udarbejdet af en arbejdsgruppe af kiropraktorer, der fik assistance af filosof Rehné Christensen fra Filosofisk Firma. Han hjalp til med at lokalisere, hvor der ligger etiske udfordringer i kiropraktorernes hverdag og analyserede sammen med gruppen udfordringerne og formulerede hovedstenene i etik-håndbogen, der er resultatet af projektet - det såkaldte Kiropraktorernes Etik

Under processen fik Rehné Christensen indgående kendskab til professionen og kiropraktorernes hverdag. Han er derfor "lukket ind" på DKF Forum for at facilitere debatten næste uge ud op til kongressen. Herefter mister han sin adgang.29. oktober

DKF til uddannelseskonference

I dag er DKF's direktør og bestyrelsesmedlem Anders Jørgensen draget til Florida sammen med repræsentanter fra NIKKB og SDU. Anledningen er uddannelseskonferencen, som World Federation of Chiropractic (WFC) holder hvert andet år sammen med Association of Chiropractic Colleges.

Temaet er Chiropractic Education for a Changing Healthcare Enviroment, og bl.a. professor, kiropraktor Jan Hartvigsen  fra SDU skal holde oplæg. Læs programmet.

Konferencen varer til 1. november. 27
. oktober

DKF på Instagram

Nu kan du følge med i scener fra DKF's daglige liv på det billedbaserede sociale medie Instagram. Profilen hedder DKF_kiropraktik. 

Profilen er målrettet alle interesserede og vil bruges til at rapportere fra hverdagen, men også som endnu en informationskanal, der kan promovere DKF's politiske agendaer, kampagner og aktiviteter.

Klik på Instragramikonet og se DKF's profil, som er offentligt synlig. Vil du 'like' eller følge, kræver det, at du er oprettet med en profil. 

Instagram


23. oktober

Kiropraktik & sundheds refusionsmedlemskaber ophører

Det er blevet besluttet, at nedlægge refusionsmedlemskabsordningen i Kiropraktik & sundhed. Det sker pr. dags dato. Refusionsmedlemskabet kan således ikke mere fornys, og der kan ikke oprettes nye medlemsskaber.

Refusionsordningen var et årligt medlemskab af foreningen, og som navnet siger, fik medlemmer en refusion på op til 10 behandlinger pr år.

Allerede indgåede medlemskaber fungerer selvfølgelig på de indgåede betingelser, og udløber blot ved deres udgang. De udløser således stadig de lovede 10 refusioner af 34 kroner. Aftalen er, at I trækker refusionen fra konsultationens pris og Kiropraktik & sundhed (KS) refunderer efterfølgende beløbet – det ændres der selvfølgelig ikke på.

Medlemmerne får direkte besked
KS orienterer alle refusionsmedlemmerne skriftligt om, at deres medlemskab ikke kan fornyes, fordi refusionsordningen er ophørt.

Baggrund for beslutningen
Beslutningen er taget fordi vi mener, at tiden er løbet fra denne medlemskabstype. Der er nedgang i tilgangen og det betyder, at administrationsdelen, både for jer og for os, er alt for stor, i forhold til fordelene.

Desuden har vi i år haft en del problemer med magnetstriberne på kortene, som ikke altid har fungeret. Vi beklager meget den ekstra ulejlighed, det kan have medført.

I er velkomne til at ringe på 65 93 56 56, hvis I har nogle spørgsmål til ophøret af ordningen.

22. oktober

Faglig kongres 2014 slår 2012

426 deltagere og 228 til gallafesten lørdag! Faglig Kongres 2014 slår tilmeldingerne fra 2012.

I KIROPRAKTOREN, der lige er udkommet, kan du bl.a. læse om de spændende kurser i det politiske spor, hvor du kan perspektivere dit daglige arbejde med diskussioner om etiske udfordringer i kiropraktorklinikken, fremtidens kiropraktor og hvilken rolle kiropraktik skal spille i forhold til at promovere folkesundhed. Du kan også læse en uddybende artikel om det populære kursus om børn og deres ekstremitetsproblemer.

Tilmeldingsmodulet på www.fagligkongres.dk virker indtil i morgen torsdag den 23. oktober kl. 12. Herefter kan arrangørerne kontaktes på fk14@nikkb.dk Vi glæder os til to dage med efteruddannelse, viden og kollegial networking, som venter lige om lidt.

13. oktober

Årets kiropraktor

Årets Kiropraktor tildeles en kiropraktor, som har ydet en særlig indsats inden for det kiropraktiske fagområde. Alle medlemmer af DKF er via DKF Info og på Nyheder på hjemmesiden blevet orienteret om procedure for indstilling af kandidater til prisen.

DKF har kun modtaget indstilling på én enkelt kandidat. Derfor vil der ikke blive gennemført en valghandling via hjemmesiden.

Årets kiropraktor 2014 vil blive afsløret på DKF’s årsmøde i forbindelse med Faglig Kongres lørdag den 8. november 2014.

7. oktober

Håndtering af Ebolavirus

Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at risikoen for, at ebola bliver indført i Danmark, er lille, og at vi har et velfungerende sundhedsberedskab ved mulige tilfælde af ebolavirus-sygdom. Målgruppen for retningslinjerne er sygehuse, præhospitale organisationer, praktiserende læger, vagtlæger m.v.

Ebolavirus smitter gennem direkte kontakt med blod, sekreter og andre kropsvæsker. Sundhedspersonale og pårørende er dermed mest udsatte.

Tiden fra smitte til symptomer (inkubationstiden) for ebolavirus er sædvanligvis 4-10 dage, men kan variere fra 2-21 dage. Patienten er ikke smittefarlig i inkubationsperioden. Smitterisikoen er høj, hvis man har haft tæt ansigt-til-ansigt-kontakt med en patient, der hoster, kaster op, har diarré eller har blødning fra hud, slimhinder og kropsåbninger.

Læs retningslinjerne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her

Såfremt Sundhedsstyrelsen ændrer sine retningslinjer, orienterer DKF om det her på hjemmesiden.

 


LÆS ÆLDRE NYHEDER