Hovedpine, svimmelhed og nakkesmerter er hyppige symptomer efter hjernerystelse. Kiropraktorer bliver ofte involveret i håndteringen af disse patienter, og nyere undersøgelser tyder på, at det kan være en god idé.

Af Jan Hartvigsen,
professor på Institut for Idræt og Biomekanik og seniorforsker på NIKKB

Det anslås, at cirka 600 ud af hver 100.000 danskere oplever hjernerystelse hvert år.

Hos langt de fleste får dette ikke nævneværdige konsekvenser, men hos nogle medfører det længerevarende symptomer hyppigst hovedpine, svimmelhed, nakke- og rygsmerter med varierende grader af kognitive forandringer som fx hukommelses- og koncentrationsbesvær.

I befolkningen er der en stigende ængstelse for at få senfølger efter hjernerystelse, og nogle skadestuer oplever år for år en fordobling af antallet af henvendelser af danskere, som har været udsat for et traume til hovedet. Paradoksalt nok er der ikke noget, der tyder på, at vi er udsat for flere hovedtraumer end tidligere, og antallet af egentlige medicinsk betydende diagnoser af hjernerystelse er faktisk faldende.

Meget tyder på, at den stigende ængstelse for at få mén efter hjernerystelse er forårsaget af mediernes interesse for enkeltsager, hvor fx berømte sportsfolk har oplevet at have langvarige symptomer.

Kiropraktorer kan have meget at tilbyde
Jeg har selv haft fornøjelsen af at være en del af International Collaboration on Mild Traumatic Brain Injury Prognosis (ICoMP), som i 2014 publicerede en række artikler om emnet i Archives of Physical Medicine and Rehabilitation.

ICoMP efterlyste flere undersøgelser, der kan informere klinisk håndtering af patienter, der henvender sig med symptomer efter hjernerystelse. Nu foreligger der to nye undersøgelser, som samstemmende tyder på, at kiropraktorer kan have meget at tilbyde.

Schneider mfl. rapporterer i British Journal of Sports Medicine en randomiseret klinisk undersøgelse, hvor 31 yngre sportsfolk, som havde symptomer efter hjernerystelse af mere end 10 dages varighed, blev randomiseret til enten holdningskorrigerende behandling, range of motion-øvelser og fysisk og mental hvile eller den samme plus manuel behandling til nakken og cervicovestibulare øvelser.

I gruppen, som fik manuel behandling og øvelser, vendte 73% af deltagerne tilbage til deres idræt som symptomfrie efter 8 uger mod kun 7% i kontrolgruppen.1

3000 deltagere
Grool mfl. publicerede sidste år i JAMA et kohortestudie med mere end 3.000 deltagere i alderen 7 til 18 år, som havde henvendt sig til skadestuer i Canada efter en hjernerystelse.    

Forskerne undersøgte, om de børn og unge, som genoptog fysisk aktivitet inden for den første uge, havde et forskelligt outcome efter en måned sammenlignet med dem, der ikke havde genoptaget fysisk aktivitet. De fandt efter avancerede statistiske analyser, at de som hurtigt genoptog fysisk aktivitet havde 18% mindre risiko for at få vedvarende symptomer efter en måned sammenlignet med de inaktive.

Ovennævnte er indikationer på, at manuel behandling, cerebrovestibulære øvelser og fysisk aktivitet i behandling af personer, som har været udsat for hjernerystelse, er gavnligt. Der er endnu et stykke vej til, vi har solid dokumentation for nøjagtigt hvilken behandling, der er bedst for den enkelte patient, som henvender sig til kiropraktor med symptomer efter hjernerystelse.

Referencer
1. Schneider KJ mfl. Cervicovestibular rehabilitation in sport-related concussion: a randomised controlled trial. Br J Sports Med 2014; 48: 1294-98
2. Grool AM mfl. Association between early participation in physical activity following acute concussion and persistent concussive symptoms in children and adolescents. JAMA 2016; 316: 2504-14

**********************************************************
Klinisk call to action
• 2 nye undersøgelser indikerer, at manuel behandling, cerebrovestibulære øvelser og fysisk aktivitet i behandling af personer, som har været udsat for hjernerystelse, er gavnligt.

• Der er endnu et stykke vej til, vi har solid dokumentation for nøjagtigt, hvilken behandling, der er bedst for den enkelte patient, som henvender sig til kiropraktor med symptomer efter hjernerystelse. 
**********************************************************

 

 

Marts 2017

Artiklen er fra KIROPRAKTOREN nr.1 2017

Læs også om de tre nye pakkeforløb til patienter med diskusprolaps og med spinalstenose (rygmarvsforsnævring), som vi dykker særligt ned i.

Du kan også læse om behandling af svimmelhed, om facts om den typiske kiropraktor i Dagens Danmark, om hvordan det er at være studerende og forsker på samme tid, om nakkesmerter og fund på MR-skanninger og om it-sikkerhed... og meget mere

Find en kiropraktor