Giver hårdt fysisk arbejde ondt i ryggen?

Overraskende få muskel- og ledsygdomme anerkendes som erhvervssygdomme. Men undersøgelser – senest blandt 12.000 lønmodtagere – påviser sammenhæng mellem et fysisk belastende job og forhøjet risiko for smerter i muskler og led.

Af Tanja Skov Carlsen, DKF’s sekretariat

Over 1,2 mio. danskere har en muskel- eller skeletsygdom, men det skyldes sjældent arbejdet. Dét konkluderede Dansk Arbejdsgiverforening 6. januar i sit nyhedsbrev Agenda, som havde konsulteret Arbejdsskadestyrelsens statistikker.

Her viser tallene, at under 1000 af de i alt cirka 8000 årligt anmeldte muskel- og skeletsygdomme anerkendes som erhvervssygdomme, dvs. ”sygdomme, der med overvejende sandsynlighed er opstået på grund af arbejdet.”

I nyhedsbrevet påpeger kiropraktor, professor Jan Hartvigsen, at vi ved meget lidt om, hvad der forårsager de mange muskel-skeletsygdomme, men at noget tyder på, at de opstår før arbejdslivet og også hænger sammen med andre ting som fx usund livsstil.

Det, vi laver på arbejdet, kan ikke ses isoleret fra den måde, vi i øvrigt lever påTeresa Holmberg fra Statens Institut for Folkesundhed er enig og udtaler, at det, vi laver på arbejdet, ikke kan ses isoleret fra den måde, vi i øvrigt lever på.

Flere belastninger øger risiko
29. januar offentliggjorde Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø så en undersøgelse foretaget blandt 12.000 danske lønmodtagere.

Den viste, at fire eller flere fysiske arbejdsbelastninger på én gang i mere end en fjerdedel af arbejdstiden øger risikoen for langvarigt sygefravær med 94% - uanset alder, køn, psykisk arbejdsmiljø, livsstil, rygsmerter, skuldersmerter, mentalt helbred og socioøkonomisk status.

Der er tale om en spørgeundersøgelse, hvor lønmodtagere med 2 års mellemrum har besvaret spørgsmål om helbred og fysiske arbejdsbelastninger. Inden for de 2 år undersøgelsen varede, fik 8,9%, knapt 1.000 af deltagerne, langvarigt sygefravær. Ingen af dem var langvarigt sygefraværende ved undersøgelsens start eller havde været det året inden.

Forskningscentrets professor Lars Andersen udtaler, at det er ny viden, at flere arbejdsbelastninger på én gang er en stærkere risikofaktor for sygefravær end kun én type af arbejdsbelastning ad gangen.

For at forebygge sygefravær anbefaler han, at man både kigger på helheden i arbejdet og på de enkelte risikofaktorer.

Arbejdet et led i årsagskæden
Hvordan skal man forstå sammenhængen mellem hårdt arbejde og muskel-skeletlidelser?

– Der er en overhyppighed af rygproblemer i erhverv med tungt fysisk arbejde, men der er også mange rygproblemer i andre erhverv, udtaler Jan Hartvigsen og uddyber:

– Tungt arbejde forårsager bestemt rygproblemer. Men det er der mange andre ting, der også gør. Arbejdet er et led i årsags-kæden. Som jeg udtalte til Agenda, så har nogle erhverv medarbejdere, der ryger mere og dyrker mindre motion end andre. Hvis man generelt har dårlig sundhedsadfærd og dårligt helbred, så kan det øge risikoen for muskel- og skeletbesvær, ligesom hvis man ikke er tilfreds med sin livssituation eller har andre sygdomme, så kan det også have betydning. Mange ting spiller ind.

Han understreger, at forskningen inden for muskel- og skeletlidelser er håbløst underprioriteret. Der mangler viden om årsagerne, forebyggelse og behandling.