Ny national prolapsretningslinje understøtter prolapspakken


Sundhedsstyrelsen har for nylig offentliggjort en national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nyligt opstået lumbal radikulopati. Kiropraktorer deltog i udarbejdelsen, og kiropraktorselskabets prolapsretningslinjer indgik også.

Af Asger Torning, kommunikationsmedarbejder på NIKKB

Den nationale retningslinje indeholder 10 centrale budskaber, der anbefaler fysioterapeuter, kiropraktorer og læger i primærsektoren at inkludere fysisk aktivitet, superviserede øvelser og manuelle ledmobiliserende teknikker frem for eksempelvis akupunktur, MR-scanning og injektion til ikke-kirurgisk behandling af patienter med lumbal radikulopati (diskusprolaps i lænden).

– Formålet med de nationale kliniske retningslinjer er at sikre en evidensbaseret indsats af ensartet høj kvalitet på tværs af landet, medvirke til hensigtsmæssige patientforløb og vidensdeling på tværs af sektorer og faggrupper samt prioritering i sundhedsvæsenet. Det forventes, at denne retningslinje vil føre til et mere ensartet og evidensbaseret behandlingstilbud til patienter med nylig opstået lumbal nerverodspåvirkning i kraft af anbefalinger til de sundhedsprofessionelle i de situationer, hvor der skal træffes konkrete beslutninger om behandlingstiltag undervejs i patientforløbene på tværs af sektorer, skriver Sundhedsstyrelsen i de nationale retningslinjer.Retningslinjen er udarbejdet med lektor og fysioterapeut Per Kjær fra Institut for Idræt og Biomekanik (IOB) på Syddansk Universitet som faglig konsulent og pennefører. Jan Hartvigsen, professor og forskningsleder på IOB og seniorforsker på NIKKB, samt Alice Kongsted, lektor på IOB og seniorforsker på NIKKB, har siddet med i arbejdsgruppen.

– Anbefalingerne ligger perfekt til kiropraktorer, som de praktiserer og er indplaceret i Danmark. Ydermere bakker de op omkring prolapspakken, kommenterer Jan Hartvigsen.

Han og Alice Kongsted har været landet rundt for at orientere om den nye retningslinje på en række regionale roadshows i de første måneder af 2016. Det sidste roadshow blev afviklet 8. marts i Nordjylland.

– NIKKB har planlagt et roadshow her i vinter/forår, hvor Alice Kongsted og jeg har været rundt i kredsene for at fortælle om denne retningslinje. Vi har givet de fremmødte materiale, som de kan bruge til at kommunikere om den til fx praktiserende læger i form af et brev, slides til foredrag og svar på eventuelle (kritiske) forventelige spørgsmål.

Find retningslinjerne: www.nikkb.dk/indholdssider/kliniske-retningslinjer

Alt om prolapspakken: www.danskkiropraktorforening.dk/prolaps

Artiklen stammer fra

KIROPRAKTOREN nummer 1 2016.

Læs også om robotter i kiropraktorklinikken, om hospitalskiropraktoren, der specialuddanner sig og nu får det bedste af to verdener og om, hvordan museumsbesøg og korsang kan hjælpe rygpatienter og om meget mere! 

Find en kiropraktor