POINTER FRA FAGLIG FREDAG

Tre undervisere fra den faglige del af kiropraktorernes årsmøde 2017 fortæller om budskaber fra deres kurser om ledelseskommunikation, GLA:D(R) Ryg og præsentationsteknik. Arrangementerne var udbudt af DKF og Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik.

Foto: Anders Bach

VIDEO: stemningen fra kurser og omgivelserne til Faglig FredagHvad: Medlemsarrangement for klinikejere om ledelse og kommunikation Hvem: Underviser, foredragsholder og bestsellerforfatter Sagar Constantin

"Der er fire persontyper: Handleren, tænkeren, føleren og forandreren.

Handleren er en person, som udståler naturlig autoritet og viljestyrke. De kan godt fremstå lidt dominerende og ved ofte, hvad de gerne vil. For dem er handling vigtigt. Når du kommunikerer med en handler, kan det være en fordel at undgå for mange mellemregninger, det vil kede dem. Gå til pointen og giv dem gerne 2-3 forskellige muligheder for selv at handle på tingene.
Tænkeren elsker at fordybe sig i opgaver og vil gerne have facts. De vil gerne vide, hvordan du er nået frem til resultatet, og det skal helst være fagligt begrundet. De trives med fagsprog og kan godt lide, at der er evidens for det, de præsenteres for. Når du kommunikerer med dem, er det vigtigt at begrunde det i det faglige og undgå for meget hyggesnak.

Føleren besidder en stor portion empati og hjælper til at skabe en god stemning på arbejdspladsen. De elsker det sociale og er ofte dygtige til at kommunikere. Når du kommunikerer med en føler, er det vigtigt, at du giver dem tid til at mærke efter og viser en forståelse for dem som mennesker.

Forandreren elsker at innovere og tænke nyt. De er forandringsvillige og drives af udvikling. De har brug for indflydelse og fleksible rammer. Når du kommunikere med dem, så læg fokus på deres forandringsparathed og undgå at gå i petitesser.

Alle mennesker vil have træk fra alle fire typer, men der vil være en til to af typerne, som er vores hovedtyper. Det er kompetencerne fra vores hovedtyper, vi helst vil bruge i vores arbejde og når vi bruger dem, at vi bliver motiveret. Alle mennesker kan lære at bruge alle kvaliteterne fra de forskellige persontyper, men det kræver en målrettet indsats og interesse i personlig udvikling."

– Sagar Constantin
www.sagarconstantin.com

Hvad: Medlemsarrangement for studentermedlemmer om præsentationsteknik
Hvem: Ph.d.-studerende, foredragsholder og verdensmester i tale 2016 Sabrina Vitting-Seerup
 

"
Spørgsmålet fik jeg til årsmødet, og det er desværre ikke første gang. Jeg er selv ekstrovert med stort ”E” og fire udråbstegn efter, og folk tror tit, de skal kopiere mig, for at komme op på samme niveau.

Det er selvfølgelig ikke tilfældet, for ALLE kan lave gode præsentationer – uanset deres præference for stilhed eller larm.

Først og fremmest skal vi huske, at man kan brænde igennem på mange måder.

Jeg kender introverte talere, som jeg misunder, fordi de kan få en ro til at falde over forsamlingen, min energi sjældent tillader. De brænder sig langsomt, men sikkert fast i publikum, der går fra præsentationen med afslappede skuldre og salige smil. Min energi er en anden, så mine tilhørere forlader i stedet salen med opspilede øjne og armene over hovedet.

Begge dele er gode egenskaber at have som kiropraktor, hvor man tit skal trøste og støtte eller opildne til kamp mod smerter i en svær hverdag.

Vil du gerne give plads til begge dele, så husk 80-20-reglen: Brug 80% af din energi på at dyrke og udnytte dine naturlige talenter, og anvend de sidste 20% til at kompensere for det, du har svært ved.Vær altid dig selv, og brug krudtet der, hvor du får mest ud af det – men 20% kan man godt bruge på at give plads til de andre.

For mig har det handlet om at give plads til refleksion i mine overvældende indlæg. For en introvert taler kunne det handle om at smide lidt humor ind hist og her eller at starte et højere energiniveau end normalt.

Det handler om at kombinere selvindsigt med udvikling. Det lyder måske svært, men allierer du dig med gode kolleger, kan I nå langt med fælles feedback. Jeg lover, at det er det hele værd, når du pludselig gør det uforståelige håndgribeligt, og det uopnåelige overkommeligt for dine patienter.

Introvert eller ekstrovert, speed­snakker eller snøvler, kludedukke eller tinmand – alle kan blive gode til at præsentere deres pointer på scenen og i dialog med andre."

– Sabrina Vitting-Seerup 
www.rensnak.dk

 


Hvad: Introduktionskursus til GLA:D®Ryg
Hvem: Postdoc, fysioterapeut, master rehabilitering, ph.d. Inge Ris Hansen


"GLA:D®Ryg, et evidensbaseret behandlingsforløb er baseret på anbefalinger i de nationale kliniske retningslinjer.

GLA:D®Ryg følger samme model som GLA:D®Knæ/Hofte, som 25.000 patienter har gennemført i løbet af 4 år, dvs. det består af 2 x patientuddannelse, 8 uger med træning 2 x om ugen samt opsamling af data. Tilbuddet er enkelt at levere, da alle dele er beskrevet i detaljer.

GLA:D® er et beskyttet varemærke ejet af Syddansk Universitet, som i 2018 udbyder et 2-dages kursus for kiropraktorer og fysioterapeuter, der herved bliver certificeret.GLA:D®Ryg henvender sig især til patienter med uspecifikt lænderygbesvær med tilbagevendende episoder eller langvarige problemer, eller den førstegangspatient, som vurderes at have behov for et trænings-/uddannelsesforløb for at mindske risiko for recidiver.

Det er baseret på centrale budskaber vedrørende øget livskvalitet i form af: 1) at have det godt trods rygsmerter, 2) færre episoder med rygsmerter og 3) øget funktions-/deltagelsesniveau.

Budskaberne skal både anvendes i patientuddannelse og træning. De har fokus på at mindske angst for bevægelse, styrke ”self-efficacy”, bekræfte at uspecifikke rygsmerter ikke er farlige, forklare smertemekanismer, begrunde øvelsesvalg og forventet effekt. Træningen består af progredierende øvelser for både styrke, smidighed, stabilitet af ryg-, mave- og hoftemuskler. Desuden opfordres patienterne til at finde en fysisk aktivitet, de kan fortsætte med efter deltagelse på et GLA:D®Ryghold."

– Inge Ris Hansen

 

 Læs mere om den politiske del af årsmødet

 

 

 

 

dec 2017

Artiklerne er fra KIROPRAKTOREN

Opioider kan være nødvendige i korte perioder, men for mange bliver afhængige. Hvad kan stoppe overforbruget?

KIROPRAKTOREN december 2017 retter spottet mod det alarmerende opioidforbrug.

Læs også om det nye målprogram, placebobehandling og meget mere

Find en kiropraktor