Over 250 til Faglig Fredag og godt 350 til generalforsamlingen lørdag. Positive ­tilbagemeldinger viser, at medlemmerne tog godt imod de mange nyskabelser – selvom pladsen var trang.

POLITISK LØRDAG:
ÆNDREDE VEDTÆGTER OG NY BESTYRELSE MED GENVALGT FORMANDSKAB

Ny beretningsrapport. Nye vedtægter. Nye arrangementer for medlemmer. Årsmødepakke for studerende. Ny dirigent. Fest uden standupper, men med revy og kendt band. Det var et årsmøde fyldt med nyheder.

Af Tanja Skov Carlsen, DKF’s sekretariat

Salen var kæmpestor. Alligevel var der ikke plads til borde foran stolerækkerne. Ikke optimalt, men sådan måtte det være. Godt 350 havde meldt sig til - en hel del flere end forventet.

Til tonerne af ’Tarzan Mama Mia’ blev pladserne fyldt op, og DKF-formand Lone Kousgaard Jørgensen indledte den festlige del med taler, priser og løfteaflæggelse.

Dekan Ole Skøtt, Syddansk Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet, som huser kiropraktoruddannelsen, holdt åbningstalen.

Fakultetets muskel- og skeletforskere nyder stor anerkendelse, konstaterede han. De er øverst på diverse ranglister og publicerer i verdens bedste tidsskrifter.

– En af de ting, der gør, at det går så utroligt godt, er det tværfaglige samarbejde. Vores forskere har forskellige baggrunde indenfor kiropraktik, idræt, medicin, fysioterapi og en lang række af andre fagligheder, sagde han.

VIDEO: Se højdepunkter fra Politisk Lørdag

Han løftede blikket ud på sundhedsvæsenet og talte om aktuelle tendenser: Flere ældre, flere multisyge, som skal have mange behandlinger på samme tid, og flere kronikere, som har brug for et sundhedsvæsen der sikrer, at de evner at mestre en hverdag med funktionsbegrænsning eller smerter, der ikke går væk.

– Bruger/patientinddragelse er kommet markant på den politiske dagsorden. ”Nothing about me, without me” er et af kodeordene, sagde Ole Skøtt om det større fokus på den enkelte patients forhold, dispositioner og præferencer.

Lise Hestbæk, formand for Dansk Selskab for Kiropraktik, var næste taler. Hun lagde ud med at fortælle, hvor anderledes virkeligheden er nu i forhold til for 27 år siden, da hun  kom hjem fra USA som nyuddannet.

Udover der ikke var nogen dansk uddannelse, så var der heller ikke autorisation, ingen patientforsikring, ingen forskning, ingen hospitalskiropraktorer og ingen jobs. I dag er der alt det og mere til. Dét gør det nemmere for hende at nå sit mål:

– For mange år siden var der en kollega, der sådan med nogen skepsis i stemmen spurgte: ”Arbejder du virkeligt for kiropraktikken?” Og svaret var dengang: ”Nej, det gør jeg ikke” – og det gør jeg stadigt ikke, fortalte hun.

– Det jeg gerne vil med mit arbejde, det er at fremme folkesundheden. Det redskab jeg kan bruge til at nå det mål, det er kiropraktik.

En fast tradition er en hilsen fra Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, som instituttets formand, regionspolitiker Karsten Uno Petersen (S), sender i en tale. Han erklærede sig enig i, at folkesundhed er et mål:

– Dér har vi en fælles opgave, og fælles opgaver kræver fælles arbejde, også kaldet samarbejde, sagde han blandt andet. 

Dirigent som dommer
Priser blev uddelt, nye kiropraktorer aflagde Kiropraktorløfte, og medlemmer afgået ved døden mindet.

Efter frokost blev generalforsamlingen åbnet. Bestyrelsens forslag til dirigent, advokatfuldmægtig, dr.jur. Eigil Lego Andersen blev præsenteret og valgt. Om sin opgave sagde han:

– Hvis man ser en fodboldkamp, og man slet ikke kan huske, at man så dommeren, så har dommeren gjort det rigtigt godt. 

- Så jeg håber i virkeligheden, at når det her er forbi har alle glemt mig. 

Eigil Lego Andersen brugte mange malende beskrivelser.

Den genvalgte formand
Deltagere så foreningens formand gennem de sidste 4 år, Lone Kousgaard Jørgensen, kiropraktor i Sønderborg, blive genvalgt til formand, som i  2015 uden modkandidater.

- Jeg glæder mig til at tage to år mere som formand og til at fortsætte mit arbejde i DKF. Der er stadigt meget at tage fat i. Vi kiropraktorer skal involvere os meget mere og tage meget mere samfundsansvar. Vi skal forsøge at flytte grænserne for kiropraktikken, og det kræver, at vi søger indflydelse ikke bare på vores eget snævre område, men på hele muskel-ledområdet.

– Med foreningens nye målprogram Rygraden i det Danske Samfund har vi et solidt grundlag for retningen i de kommende år, og jeg glæder mig til at komme i gang.

Fremgang trods ny lov
- Det er helt fantastisk, at vi år efter år kan samles så mange til et par dage om vores forening. Det er jeg rigtig glad for.

Sådan indledte formanden sin beretning om de to år siden sidste generalforsamling. Hun adresserede den positive udvikling som kiropraktikken og DKF er inde i med patienttilstrømning, fortsat høj sammenhængskraft og stor tilslutning til uddannelsen, men også de små og store udfordringer perioden har budt på.

En af de større sager er den såkaldte ’manipulationssag’, hvor politikerne gav ikke-autoriserede behandlere lov til at foretage manipulationsbehandling – og ikke var til at rokke, selvom Lægeforeningen, Gigtforeningen, Sundhedsstyrelsen og andre gav udtryk for samme bekymringer som DKF.

– Kunne vi have gjort mere? Jeg tror det ærligt talt ikke. Den her sag, den var lukket inden den overhovedet blev åbnet. Når vi gik på Christiansborg, mødte vi kun lukkede døre og tavshed, sagde Lone Kousgaard Jørgensen og påpegede det gode spinoff, sagen også afstedkom:

– Der er ikke en eneste sundhedspolitisk ordfører, der ikke kender vores uddannelsesniveau. Og det er en bevidsthed, jeg er sikker på, kommer os til gode i de næste år.Inden forsamlingen tog hul på de politiske drøftelser aflagde formand for Dansk Kiropraktor Råd Anders Tromholt sin beretning, der blev taget til efterretning efter få spørgsmål. Han berettede om blandt andet udviklingen i erstatningssager og om det nye risikobaserede tilsyn.

Bestyrelsens vedtægtsforslag
Bestyrelsen foreslog syv ændringer i DKF’s vedtægter på baggrund af rapport fra en arbejdsgruppe med repræsentanter fra DKF’s tre udvalg for ejere og ansatte, fra de fem kredsbestyrelser og fra Dansk Kiropraktor  Råd. Udover arbejdsgruppens bidrag havde bestyrelsen fået bistand fra foreningsekspert, drøftet ændringer med politisk aktive på sommerseminar og fået input fra medlemmer på roadshow i de fem kredse.

En håndfuld medlemmer havde desuden indsendt fem forslag, heraf de tre til vedtægterne.

Samtlige bestyrelsens forslag blev vedtaget med mere end de nødvendige 2/3’s flertal. Ingen af medlemsforslagene blev vedtaget.

Ændringerne betyder for det første, at samfundsansvar er indskrevet i formålsparagraffen, og at der er indført et urafstemningsinstrument for godkendelse af forhandlingsaftaler på områder, hvor DKF er forhandlingsberettiget (pt. praksisoverenskomsten, HK-overenskomsten og de tre offentlige lønoverenskomster).

For det andet er lodtrækningsbestemmelser ved valg til bestyrelsen og valg af formand ændret i retning af omafstemning inden lodtrækning. Der er også indført klarificeringer vedr. antallet af KKF-bestyrelsesmedlemmer og rådets 7 medlemmer samt rettet mindre forståelsesfejl.

Også bestyrelsens forslag om uændret kontingentet, og det til grund liggende budgetforslag, blev vedtaget.

Tre nye i bestyrelsen
Regnskabet blev aflagt af bestyrelsens økonomiansvarlige Anders Jørgensen og afstedkom enkelte opklarende spørgsmål, inden det blev enstemmigt godkendt.

Sammensætningen af Dansk Kiropraktor Råd, som rådet havde indstillet, tiltrådte forsamlingen. Det samme gjorde sig ikke helt gældende for bestyrelsens liste, hvor Jacob Toft Vestergaard, der havde meldt sit kandidatur, blev valgt ind på bekostning af Johannes Mackeprang.

Lone Kousgaard Jørgensen tager derfor hul sin nye formandsperiode sammen med tre genvalgte, Michael Christensen, Anders Jørgensen og Janni Bang, samt tre nyvalgte, Christina Nielsen, Pernille Popp og Jacob Toft Vestergaard. De afløser Jørn Eichhorn, Christian Stamer og Dorthe Schøler Ziegler, som hver fik rosende formands-taler og klapsalver for deres indsats på hhv. 8, 4 og 2 år.


Både den interne kritiske revisor Gunvor Jørnsgaard og suppleant Kirsten Sillehoved blev genvalgt.

Generalforsamlingen sluttede blot en time før kl. 19, hvor årsfesten startede.

Konferencierduoen Andreas Tøllner Christensen og Sune Hougaard beviste endnu engang deres værd som festarrangører.

Efter næsten 10 år med formularen ’en standuppersurprise + liveband’ havde de foreslået at ryste posen, og resultatet gik rent ind. Et par sketches fra MB-revyen, den årlige revy som de medicin- og biomekanikstuderende laver sammen på Syddansk Universitet, spiddede aktuelle udfordringer i sundhedsvæsenet, så alle kunne grine med.Bandet Johnny Deluxe spillede en halv times koncert og fik de fleste til at skråle med på deres hits fra 00’erne. Liveband og dj var ikke skåret væk. ’Husorkesteret’ og dj  spillede op til dans i mange timer.

 

Gå til oversigt over resten af artiklerne i KIROPRAKTOREN nr. 4 2017 

14. dec 2017

Artiklen stammer fra KIROPRAKTOREN

Opioider kan være nødvendige i korte perioder, men for mange bliver afhængige. Hvad kan stoppe overforbruget?

KIROPRAKTOREN december 2017 retter spottet mod det alarmerende opioidforbrug.

Læs også om det nye målprogram, placebobehandling og meget mere

Find en kiropraktor