Den typiske kiropraktor er... en kvinde

I sidste KIROPRAKTOREN fokuserede vi på fakta om den danske kiropraktorklinik baseret på undersøgelsen KiroFakta 2016. Nu zoomer vi ind på kiropraktorerne.
 
Af Tanja Skov Carlsen, DKF, og Asger Torning, NIKKB

DKF’s medlemsdatabase afslører i januar 2017, at den typiske kiropraktor er en kvinde på 45 år, som er uddannet fra den danske kiropraktoruddannelse klinisk biomekanik på Syddansk Universitet.

Sammenholder vi disse facts med spørgeskemaundersøgelsen KiroFakta fra sidste år, afsløres flere interessante fakta om den typiske kiropraktor.

Bl.a. at hun arbejder i klinik - ikke på Sygehus, hvad kun 3% af professionen gør, men også at hun bruger intet mindre end 50 timer på at efteruddanne sig hvert år, og det samtidigt med, at hun arbejder mellem 30-37 timer.

Flertallet af kiropraktorerne arbejder mere end 30 timer om ugen i klinikken, og gør man kiropraktorernes samlede arbejdstid op (inkl. anden beskæftigelse end hovedbeskæftigelsen), er der kun små udsving i arbejdstiden i forhold til den sidste KiroFakta fra 2014.

Se den typiske kiropraktor i sidste nummer af KIROPRAKTOREN

Udsvinget forekommer primært i kraft af en stigning i antallet af kiropraktorer, der arbejder under 20 timer/uge, siden den første KiroFakta-undersøgelse i 2010 (fra 2% i 2010 til 5% i 2016).

KiroFakta 2016 afslørede også, at især mange kvindelige kiropraktorer arbejder 29 timer om ugen i klinik og ikke ønsker at arbejde mere, på grund af hensyn til helbredet, den fysiske belastning og private forhold.

Færre ansat i ­sundhedsordninger
Hele 87% af alle kiropraktorer i Danmark arbejder i en klinik, mens ingen anden form for beskæftigelse i branchen når højere end 3%. Det gælder for klinisk arbejde på et sygehus, forskning og administrativt arbejder inklusiv ledelse.Faldet i antallet af ansatte ved private udbydere af sundhedsordninger fortsætter, mens klinisk arbejde på sygehuse synes konstant.

Og så er kliniske biomekanikere i den situation, at der er stor efterspørgsel efter dem, når de er færdiguddannede: Kun 1% er ikke i beskæftigelse som kiropraktorer.

Flotte efteruddannelsestal
Antallet af kiropraktorer, der slet ikke efteruddanner sig, er næsten halveret, siden man første gang inkluderede efteruddannelse i KiroFakta i 2012, og over en femtedel efteruddanner sig over 50 timer om året.Kurser eller roadshows udbudt af NIKKB er kiropraktorernes foretrukne måde at efteruddanne sig, efterfulgt af konferencer. Hele 61% deltager i efteruddannelse fra Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB) og 66% i de roadshows som instituttet holder ude i de fem regioner flere gange i hvert kvartal.

Konferencer deltager 47% i, mens 45% svarer, at de deltager i kurser hos andre private kursusudbydere. 17% angiver, at de deltager i anden form for efteruddannelse.

40 min. til ny patient
Også fordelingen af den tid, en kiropraktor bruger på den enkelte patientkonsultation holder sig meget stabil i forhold til sidste KiroFakta i -14.

Der er typisk afsat ca. 40 minutter til en helt ny patient, med ca. 30 minutter som det næstmest brugte antal minutter. En konsultation af en kendt patient med et nyt problem varer typisk ca. 30 minutter, men mange kiropraktorer bruger rundt regnet 20 minutter.

Opfølgende konsultationer ser ud til at vare ca. 10 minutter, men her er der en stigende tendens til at bruge 15 minutter.


Konsultationstid i ­minutter/procenter
 Ny patient (uændret ift. 2014):
1) Ca. 40 min (35-45 min.): 50%
2) Ca. 30 min (25-35 min.): 35%

Kendt patient med nyt problem eller ikke set i mere end 12 måneder
(uændret ift. 2014)
1) Ca. 30 min (25-35 min.): 47%
2) Ca. 20 min (15-25 min.): 35%

Opfølgende behandling
(forskel ift. 2014 i parentes)
1) Ca. 10 min
(7,5-12,5 min): 48 % (-3 %)
2) Ca. 15 min
(12,5-17,5 min): 41 % (+4) 

Om KiroFakta
Den systematiske undersøgelse af kiropraktorprofessionen i Danmark – KiroFAKTA – blev første gang gennemført i 2010 og foretages hvert andet år. 249 klinikker og 567 kiropraktorer blev inviteret til at deltage via mail i sommeren 2016. 187 klinikker besvarede spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 75%, som er på niveau med 2012 og 2014. 439 kiropraktorer besvarede deres skema, hvilket giver en svarprocent på 77%, som er lidt lavere end de umiddelbart foregående år.

Læs rapporten her hos Kiropraktorernes Videncenter NIKKB

 

 

6/3 2017

 

Artiklen er fra KIROPRAKTOREN nr. 1 2017

Find en kiropraktor