"Jeg pløjer med besvær ... for hvis vi ikke pløjer, hvordan skal vi så få mad?"

Hvordan overlever man hverdagslivet, når man har muskuloskeletale problemer og tilhører landbefolkningen i Botswana?

Af Mette Jensen Stochkendahl, kiropraktor, ph.d. og seniorforsker Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik

Det store ”global burden of disease” studie viste til manges overraskelse, at muskel- og ledproblemer ser ud til at have mindst lige så stor indflydelse på befolkninger i fattige lande som i den vestlige verden.

I nogle områder, hvor man kunne forvente, at sygdomme som HIV og malaria spillede den største rolle, er det muskel- og ledproblemer, der er årsag til den største sygdomsbyrde.WorId Spine Care (WSC) blev etableret i 2009 som NGO med det formål at forbedre livsvilkårene for mennesker i lav-og middel-indkomstområder.

WSC har oprettet to klinikker i Botswana med det formål at tilbyde en low-cost-model af rygbehandling i primærsektoren, uddanne lokalt sundhedspersonale og patienter og lave forskning.

Et resultat heraf er et ph.d.-projekt fra kiropraktor, ph.d. Maria Hondras om, hvordan landbefolkningen i Botswana lever med muskuloskeletale problemer, og hvordan det påvirker deres hverdag.

Studiet er et etnografisk studie, hvor Maria Hondras har levet sammen med og haft samtaler med den lokale befolkning, Batswana.

Gennem sin tætte kontakt med deltagerne beskriver Maria Hondras, hvordan det er at leve med muskuloskeletale problemstillinger i et samfund, der er præget af den traditionelle levevis, hvor hårdt, fysisk, manuelt arbejdet er normen; hvor landskabet, naturen og klimaet er barskt; og hvor en høj grad af migrering til byområderne for at finde arbejde efterlader en tung byrde på de tilbageblevne i landdistrikterne.Marias Hondras’ beskrivelse af landbefolkningens udfordringer er barsk læsning.

Hun beskriver hvordan, mange i den arbejdsduelige alder forlader landområderne til fordel for byerne for at lede efter betalt arbejde. Det efterlader de ældre til at varetage det traditionelle landbrugsarbejde for ”… hvis vi ikke pløjer, hvordan skal vi så få mad..?”

Landbrugsarbejdet er præget af tungt, foroverbøjet arbejde med meget få hjælpemidler. Måske som konsekvens heraf beskriver landsbyboerne, hvordan de oplever muskel/led-problemer som værende udløst af dette arbejde, ikke pludseligt, men som resultat af mange års slidsomt arbejde.

De beskriver også, hvordan det fysiske arbejde og deres levebrød er uløseligt forbundet med muskel- og ledproblemer, og hvordan problemerne har konsekvenser for deltagernes deltagelse i det traditionelle landsbyliv.

Deltagerne i studiet, beskriver hvordan naturen og landskabet har betydning for deres smerter. Transport foregår alt overvejende til fods, da busser og taxa er få og dyre. Transporten foregår over lange afstande (op til 20 km) i et landskab med dårlige, ujævne veje eller stier og ofte med ekstra vægt på ryggen.

Deltagerne beskriver, hvordan de ikke altid klarer de lange ture, og hvordan det har indflydelse på deres deltagelse i det traditionelle arbejdsliv og i sociale sammenhænge.

Mest slående er deltagernes hverdagsbeskrivelser af, hvordan de på trods af deres egne problemer, er ansvarlige for de syge, deres børnebørn og for de endnu ældre.

Maria Hondras beskrivelser er nærværende og spækket med citater, der kan mærkes helt ind i sjælen, når man læser.

Sjældent finder man forskningsartikler, der i den grad sætter vores eget liv og eksistens i så stort et perspektiv.Læs om World Spine Care: www.worldspinecare.org


Artiklen
kan bestilles hos Kiropraktorernes Videncenter NIKKB:
Hondras M, Hartvigsen J, Myburgh C, Johannessen H. Everyday burden of musculoskeletal conditions among villagers in rural Botswana: A focused ethnography. J Rehabil Med. 2016 Apr 28;48(5):449-55.
doi: 10.2340/16501977-2083.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artiklen er fra

KIROPRAKTOREN juni 2016

Find en kiropraktor