Sundhedsprofessionen er i årevis kommet med anbefalinger om børns skoletasker – hvor tunge må de være, hvordan skal de sidde? Men er der egentlig noget hold i disse anbefalinger? Det har en gruppe australske forskere kigget på i dette systematiske review fra februar 2018.

Af kiropraktor, ph.d. Kristina Boe Dissing

Det er efterhånden velkendt, at rygproblemer også ses hos børn.  Prævalensen stiger gennem teenageårene, og rammer voksenniveau omkring 18-års alderen.

Vi ved stadig ikke særlig meget om, hvorfor børn får ondt i ryggen. Forskere har undersøgt forskellige risikofaktorer som fx psykosociale faktorer, højde, vægt, kropsholdning og livsstilsfaktorer, men har ikke fundet nogen klare sammenhænge, og evidensen er generelt lav og studierne af dårlig kvalitet. Biomekaniske faktorer eller belastning som fx skoletasker er ofte angivet som årsag til rygsmerter, på trods af manglende evidens.

Klinikere bliver ofte spurgt af bekymrede forældre, hvad deres holdninger er angående indkøb og brug af skoletaske. Der er dog ingen klare retningslinjer på området, og det bliver derfor ofte en subjektiv anbefaling, fx at tasken ikke må veje mere end 10 % af kropsvægten, selvom der ikke er nogen klar evidens, der understøtter denne anbefaling.

Formålet med det australske studie var, at undersøge om forskellige karakteristika ved brug af skoletaske, (fx vægt, hvor længe bæres den), er risikofaktorer for udvikling af rygsmerter hos børn.

Forskerne inkluderede i alt 69 studier i deres systematiske review.

Forfatterne fandt, at taskens vægt, design og bæremetode ikke var risikofaktorer for udvikling af rygsmerter. De så nogen evidens for, at opfattelsen af om tasken var tung eller om barnet havde besvær med at bære tasken, var associeret med rygsmerte. Ingen af studierne så på sammenhængen med skolefravær, eller om man havde konsulteret en sundhedsperson, og generelt var studierne af lav kvalitet.

Forskergruppen konkluderede, at der ikke sås nogen klar sammenhæng mellem rygsmerter og brug af skoletaske og opfordrede til, at forskning omkring børn med rygsmerter bør fokusere på andre områder. De anbefaler dog forsigtighed i fortolkningen af resultaterne, grundet det meget lille antal prospektive studier og den dårlige metodologiske
kvalitet.

Der er kun lavet få opfølgningsstudier på børn med rygsmerter og de fleste af dem har ikke haft risikofaktorer som det primære formål, hvilket måske til dels kan forklare, hvorfor man ikke kan lave nogen stærke konklusioner i de systematiske reviews lavet på dette område.

Overordnet set anbefaler forfatterne, at man bør stille spørgsmålstegn ved de anbefalinger, der findes, og det bør mane til besindighed hos klinikerne i forhold til, hvilke råd man giver forældre og børn vedrørende indkøb af skoletasker.

Kilde:  Yamato TP, Maher CG, Traeger AC, et al. Do schoolbags cause back pain in children and adolescents? A systematic review. British journal of sports medicine 2018 doi:10.1136/bjsports-2017-098927

 

 

17. sept 2018

Artiklen er fra

KIROPRAKTOREN nr. 3 september 2018 som har tema om sociale medier, men også indeholder artikel om Signe Fuglkjærs ph.d. om børns smerter i ben og arme.

Find en kiropraktor