Findes den typiske kiropraktiske patient? Hvis ikke, hvordan kan man så kategorisere kiropraktorpatienter? De spørgsmål har Iben Axén og Charlotte Leboeuf-Yde stillet i en ny forskningsartikel. De to forskere har undersøgt, om det er muligt at beskrive en typisk kiropraktisk patient på baggrund af bedringsmønstre.

Af Asger Torning, kommunikationsmedarbejder, Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB)

Studiet er baseret på ugentlige SMS’er om smerte under 6 måneders varighed. Det afslører, at der ikke findes et typisk bedringsmønster for kiropraktiske patienter med lændesmerter, men derimod flere forskellige mønstre.

Studiet viser, at man kan forvente forbedringer af sine lændesmerter efter behandling hos kiropraktor, men også at mange ikke bliver helt fri for lændesmerter.

De to forskere arbejdede ud fra en hypotese om tre typer bedringsmønstre blandt patienter med lændesmerter:
1. Fuld helbredelse uden tilbagefald, dvs. 4 uger uden smerte og ingen smerte derefter
2. Oprindelig bedring (4 uger uden smerte) fulgt af et eller flere tilbagefald fulgt af en periode med bedring
3. Ingen umiddelbar bedring, men mindst en periode med bedring (4 uger uden smerte)i løbet af studiets løbetid.20% af de deltagende patienter opnåede fuld helbredelse uden tilbagefald, 20% opnåede umiddelbar bedring fulgt af et eller flere tilbagefald fulgt af mindst én periode med bedring, mens 23% ikke oplevede nogen umiddelbar bedring, men mindst en periode med bedring i løbet af studiets løbetid. 37% af deltagerne oplevede ingen bedring overhovedet (de havde altså aldrig 4 uger uden smerte). Ved afslutningen af studiet blev 41% af deltagerne i studiet betegnet som raske (de sidste 4 uger af studiet var uden smerte).

Iben Axén siger om studiet:

– Når man står i klinikken, er det svært at få overblik over hele sin patientgruppe. Mange patienter, der ikke oplever, at behandlingen hjælper, afbestiller deres næste behandling, og er derfor svære for klinikeren at få greb om.Vi havde data fra 176 patienter, som vi kunne analysere for at se, hvordan det faktisk gik for dem i de første 6 måneder efter, at de søgte en kiropraktor for lændesmerter.

– Vi kunne se, at ca. 20% blev ”raske”. De fleste (43%) havde i hvert fald en periode uden smerte, men 37% havde det faktisk ikke. Det betyder altså, at man nu ved, at 63% af patienterne har et positivt forløb, men at 37% ikke har det.

– Vi håber, at disse resultater vil hjælpe kiropraktorer til at være realistiske i deres forventninger til behandlingen og til at give patienter  med lændesmerter mere realistisk information om, hvad de kan forvente sig efter den kiropraktiske behandling.

Iben Axén er kiropraktor, ph.d. og lektor på Institutet för Miljömedicin på Karolinska Instituttet i Stockholm i Sverige, og kiropraktor, ph.d. Charlotte Leboeuf- Yde er professor på Institut for Regional Sundhedsforskning på Syddansk Universitet i Odense.

Kilde:
“Typical” chiropractic patients– can they be described in terms of recovery patterns? Iben Axén, Charlotte Leboeuf-Yde. Chiropractic & Manual Therapies 2017 25:23
https://doi.org/10.1186/s12998-017-0152-0

 

 


 

 

14. Dec. 2017

 

 

Artiklen er fra KIROPRAKTOREN december 2017

Opioider kan være nødvendige i korte perioder, men for mange bliver afhængige. Hvad kan stoppe overforbruget?

KIROPRAKTOREN retter spottet mod det alarmerende opioidforbrug.

Læs også om det nye målprogram, placebobehandling, kiropraktorernes årsmøde og meget mere

 

 

 

Find en kiropraktor