Flere ældre - men kun få hos kiropraktoren

I 2045 vil der være 50% flere borgere over 65 år end i dag. Det kan skabe en stor økonomisk udfordring i samfundet – en udfordring, der risikerer at gå ud over ældres trivsel. Men forskningen har vist, at en forebyggende indsats med fokus på den rigtige ernæring, og målrettet fysisk aktivitet kan hjælpe langt de fleste ældre til et godt, sundt og langt liv.

Af Christian Ankerstjerne, kommunikationschef, DKF
Foto: Heidi Lundsgaard

Både unge under 25 år og ældre over 66 år er underrepræsenterede blandt de befolkningsgrupper der besøger en kiropraktor. Det viser tidligere offentliggjorte undersøgelser af kiropraktorpatienternes alder fra Danmarks Statistik.

Problemer i ryggen og i bevægeapparatet generelt er ligeså almindeligt hos personer over 70, som hos dem i fyrrerne

Hvor man kan sige, at det er naturligt med relativt få unge patienter, fordi mange kiropraktorpatienter er i behandling for slidskader efter levet liv, kan man bestemt ikke sige det samme om de ældre borgere. Så hvorfor går så relativt få ældre til kiropraktor?

– Kiropraktorerne har godt fat i spædbørnene og de erhvervsaktive i starten af fyrrerne. Men det undrer mig, at kiropraktorerne ikke har bedre fat i den ældre befolkningsgruppe, siger professor Jan Hartvigsen, Syddansk Universitet og seniorforsker på Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB), der i sin forskning længe har haft fokus på de ældre.Holder op efter fyrre
Og man må sige at der er noget at komme efter. Gruppen af ældre over 65 stiger med 50% henover de næste 30 år og bliver altså en endnu større patientgruppe, markedsmæssigt set. Men tallene viser også, at selv de borgere, der har gået til kiropraktor, mens de var i fyrrene, holder op, når de går på pension.

At de ældre ikke kommer forbi kiropraktoren, skyldes ikke, at de ikke har smerter. Problemer i ryggen og i bevægeapparatet generelt er ligeså almindeligt hos personer over 70, som hos dem i fyrrerne.Til gengæld fylder de mindre i statistikkerne, da de jo af gode grunde ikke sygemeldes fra deres arbejde og skal have sygedagpenge.

Det handler heller ikke altid om økonomisk formåen. Mange ældre har for så vidt en god økonomi og har råd til at prioritere fx golf og udlandsrejser – men de prioriterer ikke kiropraktorbesøg. 

Op på dupperne
– Skal vi have fat i de ældre patienter, er det nødvendigt, at kiropraktorerne kommer op på dupperne og begynder at interessere sig for, hvad det er, de ældre gerne vil have, og hvordan, man bedst møder den ældre patient - og den udfordring har kiropraktorerne foreløbigt ikke været ret gode til at adressere, påpeger Jan Hartvigsen.

I marts kunne Ugeskrift for Læger bringe nyheden om, at geriatri (ældreområdet) er det lægespeciale, der mere end noget andet ventes at få fremgang procentuelt i løbet af de næste 20 år.

Kiropraktorinstitutionerne er da også begyndt at tage opgaven på sig. På Syddansk Universitet vil kiropraktoruddannelsen gøre mere for at få de studerende interesserede i denne patientgruppe, som ofte er overset i de studerendes fremtidsdrømme.

Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik er også bidt på og havde ældre-tema på sit årsmøde i april, og på Folkemødet tager Dansk Kiropraktor Forening emnet op i et af sine debatarrangementer. Til kiropraktorernes Faglig Kongres i november er ældre også et fokusområde.– De to store opgaver, der ligger forude er at få flere kiropraktorer til at interessere sig mere for behandling af ældre samt fortælle den ældre befolkning, at kiropraktorerne har et tilbud, der kan hjælpe mange af dem til et liv med mindre smerte og mere bevægelse – og oplyse om alle de gode følgevirkninger af dét, siger seniorforsker, kiropraktor, ph.d. Lise Hestbæk fra Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik og Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik.


Læs også
Ældre kan godt lide kiropraktik det viser forskningen... og erfaring

"For mange ældre lever med smerter i muskler og led", skriver formanden i sin leder

>>Gå til oversigt over indhold i KIROPRAKTOREN