Billeddiagnostikken er omdrejningspunktet i den hospitalskarriere Stine Haugaard Clausen har skabt sig. Hun jonglerer ultralyd og MR som beskrivende kiropraktor på Vejle Sygehus’ højteknologiske røntgenafdeling.

Af Tanja Skov Carlsen, DKF’s sekretariat
Fotos: Heidi Lundsgaard

Det var allerede under uddannelsen, mens hun var i klinikophold på Rygcenter Fyn – som Sygehus Lillebælts Rygcenter Syddanmark hed dengang – at hun blev interesseret i en karriere i sekundærsektoren:

– Jeg befandt mig rigtig godt i miljøet og var glad for at være en del af en stor medarbejdergruppe, fortæller hun.

Det var også det med at undervise, der trak, og det fylder en del i hendes hverdag – både i hendes arbejde på røntgenafdelingen, hvor hun deltager i oplæring af yngre læger, men også som ekstern lektor på Syddansk Universitet, hvor hun siden 2006 har undervist både medicin- og kiropraktorstuderende i fx radiologi og under klinikopholdet på rygcentret.

Skanninger, blokader og sparring
– Min arbejdstid er delt mellem at beskrive MR-skanninger af columna og foretage ultralydsskanninger. I ultralyd har jeg ofte yngre læger med i oplæring. Desuden deltager jeg i konferencer med de kliniske afdelinger, ortopædkirurgisk, rygcentret og reumatologisk afdeling, fortæller Stine Haugaard Clausen, som også lægger diagnostiske og terapeutiske blokader. Det sker på uddelegeret ansvar fra ledende overlæge.

– Jeg skanner kun bevægeapparatet – det er jo det, der er vores arbejdsområde, understreger hun.Det er en kæphest for hende, at kiropraktorer skal holde sig til virksomhedsområdet – uanset hvor de er ansat, skal fokus fastholdes på kernekompetencen – patienter med bevægeapparatsproblemer.

De er tre kiropraktorer i afdelingens muskuloskeletale sektion. Charlotte Gregersen og Christian Lund udover Stine Haugaard Clausen. I det daglige samarbejdes der på tværs af faggrænser mellem både læger, kiropraktorer og radiografer.Hvordan "endte" du på Vejle?
– I 2011 flyttede Sygehus Lillebælts idrætsambulatorium, som jeg var en del af, fra rygcentret i Middelfart til ortopædkirurgisk afd. i Vejle. Jeg ville gerne udføre flere ultralydsskanninger for at udbygge mine kompetencer, og fandt på at spørge i røntgenafdelingen, om de kunne bruge mig. Jeg kendte Christian Lund, der allerede var ansat der, og også den daværende ledende overlæge, der er ansvarlig for den muskuloskeletale sektion, som jeg havde haft et godt samarbejde med om ultralyd. Jeg startede med at være der et par dage om ugen, før jeg i december 2015 blev fuldtidsansat, fortæller hun.

– Til at starte med var jeg naturligvis lidt på prøve og foretog de fleste undersøgelser sammen med lægerne. Men så snart de fandt ud af, at jeg fagligt var dygtig nok, og ikke mindst at de kunne stole på, at jeg spurgte om hjælp, hvis jeg var i tvivl, arbejdede jeg i stigende grad selvstændigt.

– Det er en progressiv afdeling, hvor man ser en mening med jobglidning og tværfaglighed og forstår at udnytte kompetencerne i de forskellige faggrupper bedst muligt.

Stine Haugaard Clausen bliver ikke træt af billeder lige foreløbigt:
– Der er så meget for mig at lære i det radiologiske speciale, og jeg synes, det er virkeligt spændende.

En stor gruppe patienter med bevægeapparatssmerter, som måske ikke er blevet hjulpet i primærsektoren og har brug for grundig undersøgelse, information og vejledning – dem er der ganske få, der interesserer sig for på hospitalerne

Høj specialisering gør os vigtige
Når Stine Haugaard Clausen skal forklare, hvorfor kiropraktorer er et godt supplement til de lægelige kompetencer på hospitaler, er hun meget klar i mælet. Kiropraktorer kan bidrage til bedre patientforløb på enhver ortopædkirurgisk og reumatologisk afdeling, mener hun.

– Reumatologien og ortopædkirurgien er de specialer, som også beskæftiger sig med muskuloskeletale lidelser. Efterhånden er der en så høj grad af specialisering og udelukkende fokus på, hvorvidt man kan behandle patienten – ortopædkirurgisk, det vil sige med operation, eller reumatologisk, som oftest vil sige med medicin. Det betyder, at en stor gruppe patienter med bevægeapparatssmerter, som måske ikke er blevet hjulpet i primærsektoren og har brug for grundig undersøgelse, information og vejledning – dem er der ganske få, der interesserer sig for på hospitalerne. Det er her vi, med vores diagnostiske og biomekaniske baggrund, kan hjælpe til med at sikre bedre forløb for patienterne og bedre behandling.

– Der er faktisk ikke andre faggrupper, der er lige så godt uddannede til at tage sig af alle de ikke-inflammatoriske ryg- og ledsmerter som os. Vores uddannelse ruster os diagnostisk, giver os billeddiagnostiske kompetencer samt viden og færdigheder inden for konservativ behandling.

Oplever du konkret, at din viden tilfører noget mere, som ikke ellers havde været til stede?
– Ja, jeg tilfører en klinisk viden inden for det muskuloskeletale område, og særligt ved muskuloskeletal ultralyd er det en stor fordel at have klinisk erfaring og interesse. Det er vigtigt at vide, hvad du skal lede efter – ellers overser man let forandringer. Omvendt ser man også ofte forandringer, som er uden betydning. Det svar, jeg sender til den, der har henvist, indeholder ofte også en anbefaling om behandling. Vi tilbyder diagnostiske og terapeutiske blokader, men det er altid en klinisk vurdering af både fund, symptomer og forløb, hvorvidt patienten vil have glæde af en blokade eller ej. Her drager jeg også nytte af min muskuloskeletale kliniske erfaring.

En anden måde at arbejde på
Hvordan vil du beskrive det at arbejde på hospital i forhold til i klinik?

– For mig har det ikke været et fravalg af klinik, men et tilvalg af en anden måde at arbejde på, siger Stine Haugaard Clausen og forklarer:

– Udredningen af patienterne og det puslespil det er at vurdere langvarige eller udtalte smerteproblematikker sammen med dygtige kollegaer og så planlægge et behandlingsforløb, er sjovt og fagligt udviklende, og det har jeg haft rig mulighed for på Rygcenter Syddanmark.

– Nu hvor jeg arbejder i røntgenafdelingen, går der aldrig en dag, hvor jeg ikke ser noget nyt. Selvfølgelig er der en masse rutinearbejde – som der vist er i alle jobs – men der er også altid ny læring eller overraskende fund, som gør det sjovt.

– En af de store forskelle ligger vel nok i mulighederne for faglig sparring samt for diagnostisk udredning. Jeg arbejder selvstændigt, men skal samtidigt ofte forklare og forsvare mine faglige beslutninger. Jeg har stort udbytte af at høre andres faglige mening, også selvom vi indimellem har forskelligt syn på tingene, og der kan opstå tværfaglige gnidninger, så vil jeg ikke være det foruden. Jeg har i øvrigt altid været priviligeret med nogle fantastiske kollegaer – det betyder rigtigt meget.

Stine Haugaard Clausen har kun oplevet positiv interesse på hospitalet. Måske fordi der i forvejen var kiropraktorer ansat, så kompetencerne hverken var ukendte eller blev oplevet som eksotiske.

– På mange måder er det jo tilfældigheder, der får betydning for, hvilket arbejdsliv man får, men jeg er glad for min karriere; jeg har skabt min egen niche, fortæller hun.

Sporskifte i vente
I flere år har Stine Haugaard Clausen haft skitserne af et ph.d.-projekt på tegnebordet. Nu ser det ud til at blive realiseret:

– Selvom jeg er meget glad for at være i røntgenafdelingen, har jeg længe haft et ønske om at prøve kræfter med forskning. Jeg forventer at blive indskrevet som ph.d.-studerende i løbet af det næste år og ser meget frem til de udfordringer og den udvikling, både fagligt og personlig, som det vil medføre. Jeg beholder tilknytningen til afdelingen i en 20%-stilling, idet projektet foregår over 4 år.

– Jeg skal bl.a. undersøge, om der er fund ved ultralydsskanninger af hofteartrose, som kan forudsige effekten af behandling.  

 

 

 

 

 

Sept 2016

Artiklen er fra KIROPRAKTOREN nr. 3 2016

Vi retter spottet mod kiropraktorpatienterne, som der er ny interessant viden om! 

Læs også om henvisninger til nakkebehandling, om muskel-led-smerter, der også koster leveår, om kiropraktorernes forhandlinger med regionerne om bl.a. en ny måde at fordele patienttilskuddet på og om Faglig Kongres i november, der samler over hver anden kiropraktor i Aarhus.

Find en kiropraktor