STORE BESLUTNINGER i jubilæumsrammer

Musikalsk surprise, prominente talere, film og en flot årsfest var med til at markere DKF’s 90-år. Generalforsamlingen genvalgte formanden,  meldte DKF ind i den europæiske union og vedtog en ny kontingentgruppe for klinikejere. Desværre satte forløbet af kontingentfast­sættelsen et kedeligt punktum for et ellers godt møde.

Af Tanja Skov Carlsen, DKF’s sekretariat
Fotos: Søren Weile

– Ting tager tid. Men det er I jo en af de faggrupper, der godt ved, sagde Liselott Blixt (DF), formand for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg i sin åbningstale. Hun hentydede til de danske kiropraktorers lange kamp for at få lovgivning, autorisation og universitetsuddannelse.

Hun indrømmede, at der i sundhedssystemet er en del vilkårlighed, fx i tilskudssystemet.

– Jeg ville egentligt gerne lave en gennemgribende sundhedsreform, fordi der er så mange lappeløsninger. Men det tror jeg bare, bliver for svært, sagde hun og sluttede talen med at ønske tillykke.


Liselott Blixt (DF) åbnede årsmødet.

Fra Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, som fyldte 25 i sommer, bragte formand Karsten Uno Petersen (S) en hilsen fra den ene fødselar til den anden.

Et af de gode eksempler
Generalsekretær i World Federation of Chiropractic (WFC), Richard Brown, var kommet fra hovedsædet i Toronto for at ønske tillykke og holde tale. Et besøg i Botswana havde vist ham betydningen af kiropraktorers færdigheder. Dér betyder dårlig ryg intet job, som betyder ingen mad.  Derfor spiller behandlere som kiropraktorer en meget vigtig rolle.

Han påpegede, at kun få kiropraktorer har samme muligheder som de danske:

– Dét I har opnået i Danmark, er fantastisk. I har arbejdet hårdt for det, og I kan være stolte. I er et af de gode eksempler, jeg giver, når jeg rejser rundt, sagde han.

- Det giver et ansvar for at støtte udviklingen globalt, sagde han og pointerede, at det er hans job at sørge for, at kiropraktorerne i WFC’s 88 medlemslande arbejder sammen.

De faste traditioner med prisuddeling, løfteaflæggelse og mindestund blev gennemført højtidligt som altid.


De glade nye medlemmer mødtes efter løfteaflæggelsen til foto på kajen.

Beretning i levende billeder
Efter generalforsamlingens åbning blev første punkt, formandens åbne beretning, skudt i gang - med en film.  

Se scener fra filmen i artikel her

Klip fra DR’s arkiver blandet med udtalelser fra borgere på gaden og aktører i sundhedsvæsenet afspejlede kiropraktorernes flotte udviklingsrejse, men viste også, hvor det halter:

– For mange kender ikke vores uddannelse. For mange ved ikke, hvad vi kan. Og for mange ved ikke, hvad der foregår bag døren til klinikken, lød formandens kommentar til filmen, og hun fortalte da om DKF’s oprustede indsats for at ændre dette:

– Resultaterne i vores kommunikationsafdeling vidner om, at vi har travlt. Og det er der bestemt også brug for. Vi er slet ikke i mål endnu. Kiropraktorerne skal fortsat holdes på lystavlen, og vi skal byde konstruktivt ind med løsninger og meninger i debatten, sagde formand Lone Kousgaard Jørgensen.


DKF-formanden i sin beretningstale.

Hun berørte også et andet af generalforsamlingens centrale temaer: 

– Set udefra har vi næsten det hele. Og det forpligter altså. Derfor engagerer vi os mere og mere i det internationale arbejde. Vi vil gerne være med til at lede kiropraktikken i den evidensbaserede retning, sagde hun og fremhævede, at det betyder meget, at DKF igen træder ind i European Chiropractors’ Union (ECU), som bestyrelsen havde foreslået.

På den måde lagde hun op til ECU’s formand Øystein Ogre, som var næste taler.

Med i ECU igen
– Den evidensbaserede vej skal vi gå. Der er ingen anden vej.
Så klar var ECU-formand Øystein Ogre, da han beskrev ECU’s retning.

Han gennemgik ECU’s visioner om vækst af antal kiropraktorer, uddannelser og forskning.

– Vores plan er at samle de gode hoveder i et europæisk center, sagde han og refererede til ECU’s og DKF’s aftale om indmeldelse, som indebær oprettelse af et europæisk forskningscenter ved NIKKB i Odense.


ECU's formand taler til årsmødet.

Kun een stemte imod indmeldelse, som blev effektueret en uge efter, da ECU godkendte DKF’s ansøgning.

Læs lederen, hvor formanden fortæller mere om DKF's indtræden i det europæiske fællesskab

DKF er mere i spil
I sin lukkede beretningstale for de 248 stemmeberettigede medlemmer gennemgik formanden bl.a., hvordan målprogrammet Kiropraktorerne i Spil er opfyldt.

Hun takkede også DKF’s frivillige i kredse og udvalg, som hun bad forsamlingen anerkende med et stort bifald.

Forsamlingen tiltrådte formandens og bestyrelsens beretninger samt hørte rådsmedlem Nis Alnor aflægge Dansk Kiropraktor Råds beretning i rådsformand Anders Tromholdts fravær.

Læs Dansk Kiropraktor Forenings og Dansk Kiropraktor Råds beretninger

Ny medlemsgruppe
De to vigtigste af bestyrelsens fire forslag til vedtægtsændringer henholdsvist præciserer DKF’s kommunikationsopgave og indfører ny kontingentgruppe for klinikejere. 

Forslagene blev vedtaget med stort flertal i en skriftlig afstemning, men efter debat om især det principielle i en yderligere opdeling. 127 stemte for og 43 imod den ny kontingentgruppe.

Også bestyrelsens forslag om at hæve kontingentet alene for klinikejere blev tiltrådt. Dog først efter en debat, især rejst af et par medlemmer. Punktet blev afviklet på en måde, som rejste kritik af dirigentens håndtering. Efterfølgende har formanden adreseret hændelsen i et blogindlæg på DKF Forum, hvor hun beklager den kedelige afslutning på et ellers godt møde.

Bestyrelsens og rådets lister valgt
Regnskabet blev aflagt af bestyrelsens økonomiansvarlige Anders Jørgensen, som besvarede spørgsmål fra salen. Det blev enstemmigt godkendt efterfølgende.

Dén sammensætning af bestyrelse og råd, som de pågældende organer havde indstillet, tiltrådte forsamlingen også.Lone Kousgaard Jørgensen tager derfor hul på en ny 2-årig formandsperiode sammen med 4 genvalgte og to nye medlemmer: Janni Bang og Dorthe Schøler Ziegler. De afløser Rikke Krüger Jensen og Line Press Sørensen, som hver fik stor ros af formanden og mange klapsalver for deres indsats på henholdsvis 7 og 10 år.

I rådet blev Susanne Brogaard Krogh valgt som erstatning for Janni Bang. 

Læs interview med de to nye bestyrelsesmedlemmer

Den interne kritiske revisor Gunvor Jørnsgaard og hendes suppleant Kirsten Sillehoved blev begge genvalgt.

Årsmødet sluttede med, at næsten 200 medlemmer festede i bedste Gatsby-stil ført an af konferencier-duoen Andreas Tøllner Christensen og Marcus Dieden. Underholdningen var bl.a. Rune Klan, som var en meget populær surprise, og Michael Triers Liveband fik de fleste på dansegulvet.

Se billeder under #DKF90 på Instagram, hvis du har en konto


*****
Medlemmernes evaluering
Årsmødet er blevet evalueret ligesom Faglig Kongres. 147 af de 268 deltagende medlemmer har svaret.

Den generelle oplevelse af årsmødet:
- 46% har en god eller rigtig god oplevelse
- 20% en dårlig eller rigtig dårlig oplevelse
- 29% hverken god eller dårlig oplevelse

Informationen og det udsendte materiale får en flot bedømmelse. Programmet, den åbne del af mødet samt selskabets arrangement fredag, synes de fleste også godt om.

Forløbet af den lukkede del af mødet får den dårligste evaluering. Kun 17% har haft en god oplevelse, mens hele 60% synes, det forløb dårligt eller rigtigt dårligt. 23% svarer, at de hverken havde en god eller dårlig oplevelse.

Over halvdelen har skrevet kommentarer til deres besvarelser. 

Kommentarerne viser, at den dårlige oplevelse af den lukkede del primært hænger sammen med dirigentens styring under kontingentfastsættelsen, og at der var afsat for lidt tid. Der er ros til årsfesten - på nær middagen, som får en del kritik.
****

Artiklen stammer fra

KIROPRAKTOREN nummer 4 december 2015

Find en kiropraktor