Nye i bestyrelsen

Formanden og 4 kendinge blev genvalgt, mens to nye blev valgt som erstatning for Rikke Krüger Jensen og Line Press Sørensen, som efter henholdsvist 7 og 10 år havde valgt at stoppe.Dorthe Schiøler Ziegler:
”Forskning, kiropraktik som vores patienter møder den, og vores plads i sundhedsvæsenet hænger sammen”

• Beskæftigelse: Kiropraktor på Medicinsk ­rygafdeling, Rygcenter Syddanmark, Sygehus Lillebælt. Ekstern lektor ved Institut
for Regional Sundhedsforskning.
• Uddannelse: Cand.manu. fra Klinisk Biomekanik, Syddansk Universitet, 2004.
• Kiropraktorpolitisk CV: Formand i KKF Region Syddanmark
og rep. i regionale samarbejdsudvalg 2008-2015, suppleant i KKF-bestyrelsen fra 2015. Med til at udvikle målprogrammet ”Kiropraktorerne i Spil”. 
• Privat: 40 år. Bor på Vestfyn med mand og to børn.

Hvad er dine mærkesager?
”Jeg ønsker forsat fokus på uddannelse, forskning og ­videreudvikling af faget i takt med det øvrige sundhedsvæsen. Dog er det væsentligt, at aktiviteten afspejler virkeligheden, vi finder på klinikkerne."
     "Der skal være plads til, at røster høres i DKF. Fordi forskning, kiropraktik som vores patienter møder den, og vores plads i sundhedsvæsenet hænger sammen."
     "Patienten bør være i centrum: vi skal overveje tidsforbruget/administration på klinikken, forsikringsordninger, sektorovergange, parakliniske undersøgelser."
     "På nogle områder står vi lige i hele landet. På andre områder er der store regionale forskelligheder, som synes at bunde i bureaukrati og ikke giveret gnidningsfrit forløb for patienten.”

Hvad er dine forventninger?
”Overordnet ønsker jeg at bære ved til fremdrift i foreningen. Jeg har vanskeligt ved at sidde på mine hænder og drives af at være med til at skabe noget, som kan give værdi for andre eller for en forening. Og sådan må det være, hvis man stiller op til frivilligt arbejde/bestyrelsesarbejde; der må være en vision og passion. Jeg forventer at indgå i en bestyrelse, som er, og bør betragtes som, et aktiv for foreningen. Jeg forventer at skulle handle med baggrund i foreningens konkrete ønsker og målsætninger udsprunget fra visioner om bedst mulig varetagelse af standen fremadrettet. Dermed inkluderende medlemmerne, hvorfor jeg håber på (og forventer) en bred, visionær medlemsdeltagelse ved fremtidige arbejdsprocesser.”

 

Janni Bang Brodersen:
”Jeg håber, jeg kan bidrage med viden inden for kvalitetssikring- og udvikling”


Janni Bangs blå bog:

• Beskæftigelse: Kiropraktor og kvalitets­ansvarlig på Hospitalet Valdemar A/S (40%), ansat hos Kiropraktorerne Ringsted (35%) og ekstern lektor på Syddansk Universitet (25%). Surveyer i overenskomstprojektet, der tester akkre­di­teringsstandarder i kiropraktorpraksis.
• Uddannelse: Cand.manu. fra Klinisk Biomekanik, Syddansk Universitet, 2005. Master i Kvalitet og Ledelse i Social- og Sundhedssektoren, 2014.
• Kiropraktorfagpolitisk CV: DKF’s Turnusudvalg siden 2009. Dansk Kiropraktor Råd 2013-15. Medlem af DKF’s kvalitetsudvalg. Med til at udarbejde Region Sjællands rygforløbsprogram.
• Privat: Bor i Odense med mand og to drenge på 3 og 6 år. I min fritid går jeg til karate.

Hvad er dine mærkesager?
”Jeg håber, jeg kan bidrage med viden inden for kvalitetssikring- og udvikling, når nu kiropraktorerne står over for at skulle inddrages i Den Danske Kvalitets­Model."
     "Kiropraktorerne skal være det naturlige valg, når det kommer til diagnostik og behandling af bevægeapparatet. Vi skal udadtil have en skarp fælles profil, men der skal også være plads i vores fællesskab til forskellighed."
     "Ellers går jeg meget ind for, at det fortsat skal være en demokratisk proces, når vi som forening skal fastlægge det nye strategiprogram efter Kiropraktorerne i spil.”

Hvilke forventninger har du?
”Jeg glæder mig til at blive sat rigtigt ind i bestyrelsesarbejdet. Der er formentlig mange aspekter, jeg først skal til at lære. Når det er sagt, har jeg et ønske om, at vi udvikler den interne kommunikation, så medlemmerne oftere bliver sat ind i hvilken strategi, der bliver valgt i forhold til håndtering af div. sager – særligt dem, der har meget mediebevågenhed. Jeg ser frem til spændende bestyrelsesmøder og møder med sekretariatet, og glæder mig særligt til en masse dialog med foreningens medlemmer om det nye strategi­oplæg efter Kiropraktorerne i Spil.”

Læs også nyhed: Silkeborgenser ny næstformand

Læs om årsmødets beslutninger

 

Artiklen er fra

KIROPRAKTOREN nummer 4 2015.

Læs resten af nummeret om beslutningerne fra årsmødet og de mange taler og priser.

Læs også om kinesiotape og rygmusklernes neurofysiologiske aktivitet

Find en kiropraktor