GLA:D® Ryg er et nyt behandlingstilbud til patienter med
rygsmerter. Det er udviklet af forskere og behandlere på Syddansk Universitet, som certificerer læger, kiropraktorer og fysioterapeuter, der kan udbyde det i deres klinikker.
 

Tilbuddet følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for behandling af rygsmerter og bygger på principper for hjælp-til-selvhjælp på
samme måde som GLA:D® for knæ- og hoftesmerter.

Konsultation, træning og uddannelse
Et GLA:D® Ryg-forløb indledes med en individuel konsultation,
hvorefter deltageren går til træning i klinikken to gange om
ugen i otte uger.

Her hos Syddansk Universitet kan du læse mere om konceptet

Deltageren deltager også to gange i patientuddannelse på hold, hvor man lærer om ryggen, rygsmerter og hvad man kan gøre for at få en ryg, der bedre klarer hverdagens krav. Forløbet afsluttes med en individuel konsultation.

Forskerne ph.d. Alice Kongsted og professor Jan Hartvigsen fra Syddansk Universitet og Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB) er begge blandt de undervisere, der skal gøre kiropraktorer og andre autoriserede behandlere klogere på GLA:D® Ryg på en række kurser i løbet af 2018.


Er du behandler og vil du udbyde GLA:D Ryg i din klinik?
Certificeringskurser foregår på Syddansk Universitet i Odense, varer to dage og er åbne for kiropraktorer, fysioterapeuter og læger.

Hvis man er  interesseret i at blive certificeret GLA:D® Ryg-behandler, skal man tilmelde sig den kursusdag, der er arrangeret for den region, man tilhører.

Det første hold kursister fra Region Syddanmark har netop færdiggjort deres kursus, når du læser dette. Næste region er Hovedstaden med tilmeldingsfrist 5. maj, så kommer Region Sjælland med tilmeldingsfrist 18. august, Region Midtjylland med frist 29. september og Region Nordjylland med frist 10. november 2018. 

Læs meget mere: 
http://gladryg.sdu.dk

 

 

 

Marts 2018

Artiklerne stammer fra

KIROPRAKTOREN nr. 1 marts 2018 - side 2 og side 46.

Dette nummer indeholder også artikler om skolebørns smerter, kvalitetsakkreditering af de danske kiropraktorkliniker, Modicforandringer, manipulation af rygsøjlen hos atleter, konteksteffekter og meget mere.

Find en kiropraktor