Patientens forventninger i den kliniske konsultation - Dansk Kiropraktor Forening

Det biomedicinske paradigme lever stadig i bedste velgående og praktiseres mere eller mindre ubevidst af mange klinikere. Det ligger i manges opdrag, at de skal fokusere på processen med kliniske ræsonnementer og problemløsning, der leder til, at vi kan stille en diagnose eller beskrive en ”liste af problemer” – og dermed også ofte en kliniker-drevet behandlingsplan frem for en individualiseret, patient-fokuseret plan. Den patient-fokuserede plan kræver, at klinikeren forsøger at forstå sin patient ud fra et fuldt biopsykosocialt synspunkt, der også tager højde for patientens ønsker, bekymringer og mål med at opsøge klinikeren.

Af Mette Jensen Stochkendahl, seniorforsker NIKKB og lektor SDU Foto: Claus Boesen

Gennem interviews med fysioterapeuter og deres patienter har en gruppe engelske forskere undersøgt, om patienternes mål med konsultationen bliver italesat og opfyldt. Hvis ikke målet med konsultationen bliver italesat, er der risiko for, at behandlingsplanen bliver fremlagt på baggrund af, hvad klinikeren tror patienten gerne vil have, og ikke patientens faktiske ønsker og præferencer.

Gennem 30 individuelle interviews viser forskerne, at selv om patienterne kommer med forholdsvist simple problemstillinger, bliver disse problemstillinger ikke altid italesat på en struktureret måde under konsultationen.

De viser, at det i de tilfælde bliver svært for klinikeren at finde ud af, hvad det vigtigste i virkeligheden er for patienten.

Langt over hovedparten af patienterne (93%) kom for at finde ud af, hvad der var galt, eller få en diagnose, men kun i 64% af konsultationerne blev dette italesat.

Forskerne identificerede tre relaterede temaer fra interviewene: 1) klare versus ustrukturerede mål, 2) patienternes behov for information og forståelse for problemstillingerne og 3) at udvikle en fælles forståelse for problemet, og beskriver igennem de tre temaer, de vigtigste udfordringer.

Forskergruppen konkluderer, at patienternes mål med konsultationen er forskelligartet og ofte ikke klart defineret.

Studiet viser, hvor vigtigt det er at kommunikere med den enkelte patient for at finde ud af, identificere og imødekomme patientens vigtigste problemstillinger for at opnå en positiv oplevelse for patienten, og for at sikre det bedst mulige resultat til gavn for både patient og kliniker.

For klinikeren betyder det, at det er nødvendigt at kende den nyeste viden om patologi og smertehåndtering for bedst at hjælpe de patienter, der primært har behov for information og at forstå deres tilstand.

For nogle patienter ser det ud til, at der er et behov for strukturerede redskaber, der gør dem i stand til at tænke over og italesætte deres mål.

Stenner R, Palmer S, Hammond R. What matters most to people in musculoskeletal physiotherapy consultations? A qualitative study. Musculoskelal Science and Practice. 2018; 35:84-9.

 

 

 

 

Juni 2018

Artiklen er fra

KIROPRAKTOREN juni 2018.

Her kan du også læse om, hvorfor lændesmerter er en kæmpe global udfordring, og at der er behov for en national strategi for håndtering af smerter i muskler og led.

Læs også om, hvad netværket CARL for unge forskere laver og læs det faglige selskabs formand sondre mellem det politiske og det faglige.

 

Find en kiropraktor