KIROPRAKTOREN samlede 4 kiro­praktorer med hver deres forhold til turnus og spurgte:”Hvilket ord forbinder du med ’det gode turnusforløb’?

Af Tanja Skov Carlsen, redaktør, DKF's sekretariat
Foto: Anders Bach


TILLID

”Tutor skal have tillid til, at vi kan noget. Vi skal lære at stå på egne ben, så vi skal også prøve at tage beslutninger på egne ben. Det er også en tillid til, at turnuskandidaten spørger om hjælp, hvis han/hun er i tvivl, så man kan have dialog om mulighederne. Her handler det om, at tilliden bliver opretholdt, selvom turnuskandidaten ikke altid vælger den mulighed, tutor foreslår. Som turnuskandidat skal man have tillid til egne evner. Vi har en 5-årig uddannelse og har gennemført et hav af eksaminer, så selvfølgelig har vi evnerne, vi skal bare tro på dem og vise, at vi godt kan.”


Lise Lykke Oddershede, lige gennemført turnus, uddannet fra SDU i 2015, ansat på Rygcenter Syddanmark (3 dg/ugen) og klinik i Aarup (2 dg/ugen): "Især de første måneder var angst­provokerende. Som studerende på Middelfart Rygcenter var der altid en sikkerhedsline strammet fuldstændigt ind, hvor nu står du på egne ben. Der er stadigt en line, men den er løsere, og du skal i højere grad selv opsøge den."
ENGAGEMENT

”Tutor skal engagere sig i det, som den nyuddannede kandidat kommer ud med af forventninger, bange anelser eller måske endda frygt. Omvendt skal turnuskandidaten være villig til at engagere sig i og tage imod andre uddannelsesmæssige udfordringer, end han/hun har været vant til. Derfor kræver det, at begge parter engagerer sig i forløbet.”Michael Vaarst, erfaren kontaktperson, DKF's Turnusudvalg siden 2003. driver klinik i Grindsted: "Tryghed er et buzzword og en omfavnende ting, men er svær at sætte på formel."

 

KOMMUNIKATION

”En kommunikation, der løber begge veje og hele tiden, er vigtig for at skabe den tryghed, der skal være, så tutor nogenlunde ved, hvor han/hun har sin turnusassistent, og så turnusassistenten hele tiden ved, at han/hun har sin ”klippe” at læne sig op af. Det handler om det faglige, men også om, at det lidt er et nyt liv, turnusassistenten starter: Mange flytter til ny by og ny bolig, skal danne nye relationer, får nye kolleger. Så det handler om utroligt meget nyt udover det kliniske i det år. Det skal tutor og klinikken kunne rumme. De skal se turnuskandidaterne som hele mennesker i en forandringsproces og tage aktivt del i at få turnuskandidaten til at falde til bl.a. ved at tale med kandidaten om det ikke-kliniske også.”


Michael Christensen, en af beslutningstagerne, næstformand DKF og formand for Uddannelsesrådet: "You get what you give. Jo mere du lægger ind af dig selv og åbner op, jo mere får du også af assistenten."

 

UDVIKLING

”Gennem samarbejde skal man udvikle sig som turnuskandidat både på de tekniske og de diagnostiske færdigheder, men det handler også om at finde sit ståsted som kiropraktor; hvad passer til mig, og hvad passer overhovedet ikke til mig? Tutor skal rådgive og vejlede, men stadigt give plads til, at man kan komme med sine egne ideer, gøre sig sine egne erfaringer, lære af sine fejl. Men man skal også vide, at man har et sted, hvor man kan komme og føle sig tryg. Turnuskandidaten har et ansvar for at tage det ind fra klinikken, som er nødvendigt for, at den kan danne ramme for ens udvikling og har også ansvar at udvide sin ”comfort zone” og prøve nye ting.”


Louise Rysgaard, ny i turnus, uddannet fra SDU juni 2016: "Nogle er meget trætte af den der kontrol og vil gerne ud og vise, hvad de kan. Andre vil meget gerne kontrolleres og føler sig usikre eller føler sig mere trygge på denne måde. Det er vigtigt at få forventningsafstemt."

 

Find turnusdokumenter, regler, blanketter, links med mere på:
www.danskkiropraktorforening.dk/turnus

 

Gå til resten af:KIROPRAKTOREN 04 2016 

 

Dec 2016

Artiklen er fra

KIROPRAKTOREN 04 2016

Find en kiropraktor