I 2016 udgav tidskriftet PAIN et studie af Claudia Carvalho et al om effekten af placebo på rygsmerter. Det specielle ved undersøgelsen var, at deltagerne fik at vide, at de fik en inaktiv placebopille.

Af Bodil Al-Mashhadi Arnbak, ph.d., kiropraktor, studieadjunkt på Syddansk Universitet, beskrivende kiropraktor på Vejle Sygehus

Den almindelige antagelse er, at placebo-behandling kræver bedrag” (eller dobbeltblindtilstand) for at være effektiv, men formålet med studiet fra Claudia Carvalho et al var at undersøge om en placebobehandling kan have en effekt, selvom deltageren ved, at pillen er inaktiv.

Studiet blev udført som et 3-ugers klinisk randomiseret forsøg i en  ambulant smerteenhed på et offentligt hospital i Lissabon. Èn gruppe  patienter fik standardbehandling, og én gruppe fik to inaktive placebopiller to gange dagligt i tillæg til standardbehandlingen. Alle deltagerne fik at vide, at studiet var en test af en ny ”mindbody”-behandlingstilgang. De blev endvidere præsenteret for placebobehandlingen i en positiv kontekst.I en standardiseret samtale med en behandler blev alle forklaret, at placebopillen kun indeholdt inaktive stoffer og ikke aktiv medicin.

De fik endvidere at vide, at 1) placebo-effekten kan være kraftig, 2) kroppen kan reagere automatisk på at tage placebopiller, 3) en positiv holdning kan være nyttig, men ikke nødvendig og 4) det var vigtigt af at tage pillerne alle dage i studiet.

Efter 3 uger blev smerteintensitet målt på en 1-10-punkt skala, og funktionsniveauet blev målt via Roland Morris Disability-spørgeskema.

Ud af i alt 239, der blev kontaktet, blev 83 patienter inkluderet i studiet. Studiet viste en signifikant større reduktion (ca. 30%) i smerteintensitet og funktionshæmning i gruppen, der havde fået placebo-pillerne  sammenlignet med gruppen, der kun havde fået standardbehandlingen.

Det er gentagne gange rapporteret at placebogrupper i kliniske forsøg for rygsmerter kan udvise relativt stort og tilmed klinisk signifikant forbedring. Nogle af disse forbedringer skyldes sandsynligvis spontan reduktion af symptomer over tid – men en del af responset tilskrives placebo-effekten, dvs. de psykosociale virkninger af det terapeutiske møde, herunder dets interaktioner, ritualer og symboler.

Det interessante ved dette studie er, at det giver ny viden om, hvordan placebo-effekten virker hos rygpatienter og indikerer, at ”bedraget” måske ikke er så væsentligt, som tidligere antaget.


Reference: Carvalho C, Caetano JM, Cunha L, Rebouta P, Kaptchuk TJ, Kirsch I. Open-label placebo treatment in chronic low back pain: a randomized controlled trial. PAIN 2016;157:2766–72. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5113234/


Læs mere fra KIROPRAKTOREN:
Artiklen er fra KIROPRAKTOREN december 2017 - gå til oversigt over resten af artiklerne her 

 

Dec 2017

Artiklen er fra KIROPRAKTOREN december 2017

Opioider kan være nødvendige i korte perioder, men for mange bliver afhængige. Hvad kan stoppe overforbruget?

KIROPRAKTOREN retter spottet mod det alarmerende opioidforbrug.

Læs også om det nye målprogram, kiropraktorernes årsmøde og meget mere

Find en kiropraktor