30. juni 2014

Dom afklarer usikkerhed om arbejdsgiverbetalte sundhedsordninger

Østre Landsret har den 30. juni 2014 afsagt dom i en sag, som en kvinde har anlagt mod Patientskadeankenævnet.

Sagen anlagde hun for at få anerkendt, at skader opstået ved behandling hos en kiropraktor, som hendes arbejdsgiver - en kommune - betalte for som led i en sundhedsordning, skulle behandles efter lov om klage og erstatningsadgang i sundhedsvæsenet.

Landsretten kom frem til, at behandlingen hos kiropraktoren falder inden for lovens dækningsområde, eller sagt på en anden måde: kvinden fik medhold i sin anklage mod Patientskadeankenævnet, i og med at kiropraktoren udøvede selvstændig privat virksomhed som kiropraktor, og at patienten efterspurgte hans ydelse som patient ved at vælge at lade sig behandle hos ham.

Dansk Kiropraktor Forening har udsendt følgende kommentarer til dommen:
- I Dansk Kiropraktor Forening glæder vi os over, at patienten har fået medhold, og at sagen nu kan behandles som alle andre patientanmeldelser hos Patienterstatningen, siger Jakob Bjerre, Direktør i Dansk Kiropraktor Forening.

- I vores optik har der ikke været nogen tvivl om, at kiropraktoren har været privatpraktiserende og dermed har behandlet inden for lovens dækningsområde. Til vores tilfredshed afklarer dommen den usikkerhed, der har været om, hvorvidt patienter med en arbejdsgiverbetalt sundhedsordning har samme klage- og erstatningsadgang som andre patienter, der bliver behandlet af autoriserede privatpraktiserende sundhedspersoner, siger Jakob Bjerre

Læs dommen her på www.domstol.dk

 

30. juni 2014

20 nye kolleger fra SDU

I fredags dimitterede 20 nye kiropraktorer fra kiropraktoruddannelsen Klinisk Biomekanik på Syddansk Universitetsuddannelse.DKF's formand Lone Kousgaard Jørgensen var inviteret til at holde festtale for de nye kiropraktorer:

- Heldigvis bliver vi flere og flere. Fra i år kan SDU optage 85 nye studerende og ikke kun 65. Vi har ingen arbejdsløse kolleger, og der er masser at lave, sagde hun.

- Ondt i ryggen, som er et af vores kerneområder, er vor tids nye folkesygdom, som ikke kun koster milliarder af kroner, men også meget livskvalitet. Undersøgelser viser, at op mod 800.000 danskere har ondt i ryggen. De har krav på hjælp, og vi er den gruppe i praksissektoren, som er mest veluddannet til at hjælpe dem, sagde Lone Kousgaard Jørgensen til sine nye kolleger og deres gæster. 

Dekan Ole Skøtt, Sundhedvidenskabeligt Fakultet, uddelte diplomer til de nyudklækkede kiropraktorer og lykønskede dem i en tale, og en nyuddannet sangerinde fra Odense Musikkonservatorium underholdt med et par sange.
 

27. juni 2014

Revision af ligningsloven betyder, at vi må bede jer om endnu en gave

Først og fremmest tak til de mange der har indbetalt en gave til Kiropraktik & Sundhed i løbet af de seneste uger. Det er vi rigtig glade for.

Desværre er vi blevet indhentet af ny lovgivning. En ændring af ligningsloven betyder nemlig, at vi ganske rigtigt skal have 100 gaver for at komme i betragtning til tipsmidlerne – men nu siger loven desuden, at gaverne skal være på 200 kroner eller derover. Vi plejer at få ca. kr. 250.000 i tipsmidler, så det er slet ikke en lille sum, vi risikerer at gå glip af.

Vi anmoder dig derfor om, at du (og alle andre kiropraktorer på klinikken) så hurtigt som muligt giver foreningen en personlig gave på mindst 200 kroner, fx via din netbank.

Skal gaven tælle med, skal vi bruge dit fulde navn og din private adresse i betalingsoplysningerne. Ønsker du at give mere end 400 kroner opfordrer vi til, at du deler gaven i to og fx indbetaler den anden halvdel i din ægtefælles navn.

Betalingsoplysninger:
Registreringsnummer: 3574
Kontonummer: 5205719

Betalingsfrist: Hurtigst muligt og senest 15. august

Hvis du også påfører dit cpr-nummer på overførslen, så indberetter vi din gave til SKAT, hvis vi ender med at opfylde ligningslovens betingelser. I det tilfælde får du fradrag for beløbet.

Har du spørgsmål til gavegiveriet er du mere end velkommen til at kontakte vores bogholder, Jette Østergaard, på tlf. 3337 6090. 


18. juni 2014

Giv en gave – og hjælp Kiropraktik&Sundhed med at få tipsmidler

Kiropraktik & Sundhed modtager hvert år ca. kr. 250.000 i støtte via det, der er kendt som tips- og lottomidlerne. Foreningen er nemlig en landsdækkende, sygdomsbekæmpende organisation, der gennem støtte til forskning, oplysning og patientstøtte medvirker til forebyggelse, behandling og/eller afhjælpning af sygdomme.

Men for at blive ved med at modtage tips- og lottomidler, kræves det, at Kiropraktik & Sundhed inden den 1. juli har modtaget en gave fra mindst 100 forskellige personer. I skrivende stund mangler man stadig ca. 50 gaver, så der er brug for alles hjælp, fortæller Kiropraktik & Sundheds formand Peter Kristiansen.

DKF opfordrer til, at man så hurtigt som muligt støtter Kiropraktik & Sundhed med en gave på mindst 10 kroner via din netbank. Skal gaven tælle med, skal du bruge dit navn og din adresse i betalingsoplysningerne. Ønsker du at give 20 kroner eller derover, er det en god hjælp, at du deler gaven i to og fx indbetaler den anden halvdel i din ægtefælles navn.

Betalingsoplysninger:
Registreringsnummer: 3574
Kontonummer: 5205719

Har du spørgsmål til gavegiveriet, er du velkommen til at kontakte Jette Østergaard på mail: joe@danskkiropraktorforening.dk eller på tlf. 3337 6090.


17. juni 2014

Verdens største lagkage skåret for med sundhedsministeren

En af DKF's opgaver på Folkemødet på Bornholm var at fejre 50 års fødselsdag for Komiteen for Sundhedsoplysning. Sammen med de andre medlemmer af Komiteen skulle DKF skære fødselsdagslagkagen for - lige ved siden af Sundhedsministeren.Det var verdens største lagkage vel at mærke  - og med gulerod naturligvis.

 

17. juni 2014

Enighed om hurtig udredning til DKF's debat på Folkemødet

På det netop overståede Folkemødet på Bornholm havde DKF inviteret politikere og kolleger fra de praktiserende læger og fysioterapeuter til en snak om, hvad vi kan gøre for de mange, der lider af rygsmerter.

Resultatet var en succes: sundhedsordførere fra de største partier forholdt sig til rygbehandling - og kunne mønstre enighed om, at der måtte sikres hurtig udredning.  


Panelet, der diskuterede ondt i ryggen med DKF's formand Lone Kousgaard Jørgensen: Tina Lambrecht, Formand for Danske Fysioterapeuter, Anna Mette Nathan, Næstformand for Praktiserende Lægers Organisation, Karen J. Klint, Formand for Folketingets Sundhedsudvalg, Socialdemokratiet, Camilla Hersom, Sundhedsordfører, Radikale Venstre. Foto: Anders Beier.

Debatmødet foregik en time efter Folkemødets officielle åbning torsdag den 12. juni kl. 15. 

Fra politisk hold gjorde Dansk Folkepartis sundhedsordfører Liselott Blixt sig til talsmand for en national handlingsplan på muskel- og ledområdet, mens både Socialdemokraten Karen J. Klint og Radikales Camilla Hersom i højere grad så problemerne som et individuelt problem, der skulle forebygges – lige fra skoletiden.

Lone Kousgaard Jørgensen (billedet) gjorde dog opmærksom på, at selvom forebyggelse helt sikkert er en god ting, jamen, så er der simpelthen ikke noget forskning, der viser, at det virker på rygområdet. Men også at der netop er forskning, der viser, at manipulation hjælper og lindrer akutte rygsmerter. Det var en oplysning, der stod i modsætning til de praktiserende lægers næstformand, Anne Mette Nathan, der fortalte, at man i Region Midtjylland er enige om ikke at behandle folk med rygsmerter de første 14 dage.

Tina Lambrecht, der er formand for Danske Fysioterapeuter, slog igen og igen på tromme for, at fysisk aktivitet er den bedste forebyggelse for ondt i ryggen, og det var en holdning, der vandt gehør i hele panelet I sidste ende var alle dog enige om én ting – at hurtig udredning er alfa og omega, hvis ondt i ryggen skal undgå at ødelægge livskvaliteten og resultere i sygedage og tabt produktivitet.

DKF's kommunikationschef Christian Ankerstjerne live-tweetede flittigt under tagget #kiropol. Lone Kousgaard Jørgensen fik også taget sin nye Twitterprofil i brug på Folkemødet: https://twitter.com/KiroLone

Læs reportage og se flere billeder i KIROPRAKTOREN nr. 3, der udkommer næste uge.  

12. juni 2014

Kirodebat på Folkemødet

Nu er der gang i DKF's debat om ondt i ryggen på Folkemødet på Bornholm. DKF-formand Lone Kousgaard Jørgensen diskuterer, hvad der kan gøres for de 800.000 rygsyge sammen med ledende politikere fra Danske Fysioterapeuter og Praktiserende Lægers Organisation - i infight med sundhedsordfører som Karen Klint (S), Liselott Blixt (DF) og Charlotte Hersom (R).

Følg med på Twitter via #kiropol - her live-tweeter DKF direkte fra debatten. 

 

 

22. maj 2014

DKF i Gigtforeningens øverste top


I går besluttede Gigtforeningen at tildele DKF's formand Lone Kousgaard Jørgensen en plads i foreningens repræsentantskab, som er foreningens højeste myndighed.


Gigtforeningens formand Per Ladegaard, koncerndirektør i Nykredit, bød DKF's formand Lone Kousgaard Jørgensen velkommen i repræsentantskabet, der holdt sit årlige møde i går. Foto: Ulrik Jantzen.

Allerede i slutningen af 2013 besluttede Gigtforeningen at invitere DKF ind i repræsentantskabet under kategorien "Repræsentanter for andre foreninger/organisationer". I februar takkede DKF's bestyrelse ja til pladsen, som formelt blev godkendt på repræsentantskabsmødet.

Pladsen i repræsentantskabet afspejler, at DKF har samarbejdet tættere med Gigtforeningen de seneste år, og stadfæster det gensidige udbytte af det.

I repræsentantskabet sidder Gigtforeningens bestyrelse, kredsformænd, forskningsråd og repræsentanter for andre organisationer, men også repræsentanter for kommuner og regioner samt en række lægefaglige og personlige medlemmer.

Gigtforeningen arbejder for bedre behandling, forebyggelse og livskvalitet til de 700.000 mennesker i Danmark, der lever med en sygdom i led, ryg og muskler.

Se i øvrigt kiropraktor, ph.d. Erik Poulsens projekt om patientuddannelse, kiropraktik og hofteartrose omtalt på Gigtforeningens web-forside. 


22. maj 2014

Sekretariatet lukket 30. maj og 6. juni

DKF's sekretariat holder lukket dagen efter Kristi Himmelfartsdag og dagen efter Grundlovsdag, dvs. fredag den 30. maj og fredag 6. juni. I uopsættelige tilfælde kan DKF’s direktør Jakob Bjerre (2671 1602) eller chefkonsulent Annette Bonne (2926 2591) dog kontaktes.
 

 

 

21. maj 2014

DKF skal debattere ondt i ryggen på Folkemødet

For første gang skal kiropraktorerne deltage aktivt på Folkemødet. DKF holder en stor offentlig debat, hvor formand Lone Kousgaard Jørgensen skal i infight med politikere fra de største partier. Det er Karen J Klint, Formand for Folketingets sundhedsudvalg (S), Camilla Hersom, Sundhedsordfører (R), Liselotte Blixt, Sundhedsordfører (DF) og Bo Libergren, næstformand for Danske Regioners Løn- og Praksisudvalg (V).

Overskriften er: Ondt i ryggen – ny folkesygdom eller piveri?

På den sundhedsfaglige side står Lone Kousgaard Jørgensen sammen med Anna Mette Nathan, Næstformand fra Praktiserende Lægers Organisation og Tina Lambrecht formand for Danske Fysioterapeuter.
 
Det gratis arrangement foregår torsdag den 12. juni kl. 15 i Allinge på Bornholm. Og der serveres knækpølser og fadøl.
 
Læs programmet på Folkemødets web

13. maj 2014

Flere utilfredsstillende tiltag i sundhedsforsikringsordninger ændret

DKF har arbejdet intenst med sundhedsforsikringsområdet den seneste tid og har fået ændret flere utilfredsstillende tiltag.

FHC skal ikke længere kontaktes efter 3 behandlinger i PFA-ordninger
Falck HealthCare (FHC) meddelte i medio april måned sine samarbejdsklinikker, at kiropraktorer, der er behandler patienter omfattet af Forsikringsbetingelse PFA visitering skulle kontakte visitationsteamet efter 3 behandlinger, som herefter ville tage stilling til bevilling af evt. yderligere behandlinger.

DKF har -  lige som Danske Fysioterapeuter - været i dialog med FHC om ændring af denne fagligt urimelige og administrativt belastende forsikringsbetingelse.

FHC har den 12. maj 2014 på baggrund af denne dialog meddelt, at man har valgt at ændre i forsikringsbetingelserne for PFA visitering, så FHC ikke længere skal kontaktes efter 3 behandlinger.

Codan Care kræver ikke længere, at kunden konsulterer egen læge før behandling
Codan Care ændrede primo 2014 sine forsikringsbetingelser, så patienter skulle have godkendelse af egen læge til alle former for behandling - også til kiropraktisk behandling.

Codan har bl.a. på baggrund af pres fra DKF meddelt, at man har besluttet at lempe kravet om lægelig anbefaling, som dækning af kiropraktorbehandling. Ændringen medfører, at det ikke længere kræves, at kunden har konsulteret egen læge, før behandling kan iværksættes. Det nævnes i samme forbindelse, at behandlingen fortsat skal finde sted i Codans netværk, og at behandlingen skal forhåndsgodkendes af Codan, inden den iværksættes.

Forundring og uenighed meddelt SOS-International
DKF har i dag meddelt SOS, at man ikke er enige i deres konsekvente fortolkning i § 3.6 i samarbejdsaftalen om betaling for behandling ud over ’forsikringsforløb’, men anerkender kiropraktorernes ansvar for ikke at behandle ved nye problemer eller tilbagefald, uden patienten har været i kontakt med sit forsikringsselskab.

DKF har også igen udtrykt forundring over SOS’ fremfærd overfor deres samarbejdsklinikker, herunder deres langsomlige sagsbehandling og opsigelse af samarbejdet uden ’1. advarsel’ og forsøg på dialog

DKF har endvidere meddelt, at foreningen ikke kan medvirke til en generel fortolkning af, hvornår et behandlingsforløb er ”stabilt”, og derfor kan/skal afsluttes, da det beror på en individuel klinisk vurdering. Følgeligt har DKF meddelt, at foreningen heller ikke vil bistå SOS med at kommunikere om dette til samarbejdsklinikkerne.

DKF’s direktør har i dag postet et indlæg med ovenstående status på dialogen med SOS i debattråden om samme på DKF Forum.12. maj 2014

Borgmesteren klippede det røde bånd

Guldsaksen var fremme og flotte ord blev luftet 2. maj  i sekretariatet, da medlemmer, ansatte og gæster fejrede, at DKF og Kiropraktik & Sundhed/KiroInfo er flyttet sammen og ud i nyt kontorfællesskab.

 

Frederiksbergs borgmester Jørgen Glenthøj indviede DKF og Kiropraktik & Sundheds kontorer. På vegne af "Den grønne ø i det røde hav" - som han kaldte Frederiksberg - bød han kiropraktorerne velkommen ved at invitere til samarbejde og understrege kommunens herligheder.Peter Kristiansen, formand for Kiropraktik & Sundhed, holdt ligesom DKF's formand Lone Kousgaard Jørgensen en kort tale - og så blev båndet klippet...Housewarmingen blev besøgt af omkring 60 gæster, som også talte politikere fra regionerne og andre samarbejdspartnere.

Senere holdt bevægelsespsykolog Helle Winther foredrag om kroppens sprog, og dagen sluttede bogstaveligt talt selskabeligt med, at Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (DSKKB) holdt generalforsamling. Se flere billeder i det næste nummer af KIROPRAKTOREN, der udkommer i slut-juni, hvor du også kan læse om DSKKB's møde.


12. maj 2014

Ny formand for FNKS

Foreningen af Nordiske KiropraktorStuderende (FNKS) skiftede formand på sin generalforsamling i april. Stud.manu. Sune Hougaard Nielsen afløste Andreas Tøllner Christensen, som har været formand siden 2012.

Sune Hougaard Nielsen har været medlem af FNKS' bestyrelse siden 2011, og blev sidste år valgt til næstformand.  Nu er han valgt til formand i den næste toårige periode. Der var også andre udskiftninger i bestyrelsen, som kan ses her:


FNKS-bestyrelsen 2014 (fra venstre):
Anne Sofie Fleng, Dan Andersen, Anders Holm Beck, Formand Sune Hougaard Nielsen, Linne Steinar Haarup, Lars Ipsen, Næstformand Kristine Fink, Sebastian Rasmussen. (Amanda Lücking mangler).2. maj 2014

SELSKABELIG housewarming i dag

I dag fejrer vi, at DKF og Kiropraktik & Sundhed/KiroInfo er flyttet sammen. Vi holder åbent hus fra kl. 14 i de nye lokaler på Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg. 

Kl. 16 klipper Frederiksbergs borgmester Jørgen Glenthøj det røde bånd. Bagefter giver bevægelsespsykolog Helle Winther lidt viden med hjem om kropssprogets oversete potentialer.

Kl. 17.30 holder DSKKB sin generalforsamling. 

Læs program for housewarmingen 

2. maj 2014

Oplæg om neurofysiologi på SDU 22. maj

Heidi Haavik er kiropraktor og neurofysiolog. Hun har forsket i human Neurofysiologi. Hendes forskning undersøger effekten af cortikal somatosensorisk processering, sensorimotorisk integration og motorisk cortikal output ved manipulation på spinale segmentære dysfunktioner.

Torsdag 22. maj kl. 19 præsenterer Heidi Haavik, hvad den nyeste litteratur fortæller os om effekten af manipulation på central neural funktion. Præsentationens titel er ”What are the neurophysiological effects of adjusting the spine?”

Praktiserende kiropraktorer og studerende er velkomne. Seminaret er gratis.
Præsentationen holdes på engelsk.

Heidi Haavik er kiropraktor fra New Zealand College of Chiropractic (1999) og PhD grad fra University of Auckland (2008). Aktuelt er Heidi forskningsleder på New Zealand College of Chiropractic, hvor hun har opbygget to humane neurofysiologiske forskningslaboratorier. Heidi Haavik har modtaget talrige forskningspræmier og publiseret et stort antal af artikler i både kiropraktiske og neurofysiologiske tidsskrifter.

Tid og sted:
Torsdag den 22. maj kl. 19.00 i O100 på Syddansk Universitet, Odense.1
. maj 2014

Medlemmer blev klogere på prolapsforløbet

Over 100 medlemmer deltog i weekendens kurser om prolapsforløbet. Lørdag foregik det i Kolding for medlemmerne i kiropraktorkredsen KKF Syddanmark. Dagen efter i kiropraktorkredsen i KKF Nord- og Midtjylland.

Kurset blev indledt af DKF-formand Lone Kousgaard Jørgensen, som gennemgik prolapsforløbet ud fra teksten i overenskomsten. De regionalt ansatte kiropraktorpraksiskonsulenter fortalte om særlige regionale forhold: fx hvordan man konkret henviser til skanninger eller akutvurdering på sygehusene.

Også ændringerne i den reviderede tilskudsordning for kronikere, den såkaldte speciale 64-ordning, blev gennemgået.

Eftermiddagen bestod af et fagligt program, hvor blandt andre kiropraktor Dorthe Schøler Ziegler, Rygcenter Middelfart, gennemgik de relevante test m.m.

Kurserne var arrangeret i fællesskab af DKF, Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik og de tre kiropraktorkredse i Syddanmark, Midt- og Nordjylland.

Næste prolapskursus i foregår 24. maj 2014 i Sorø for Region Sjællands kiropraktorer. I Region Hovedstaden finder det sted efter sommerferien. Det er kiropraktorkredsene (KKF’erne), der inviterer til kurserne.

Læs mere om prolapsforløbet i Kiropraktorhåndbogen
24. april 2014

SELSKABELIG housewarming

Der er lagt i ovnen til fest og fag, når DKF og Kiropraktik & Sundhed/KiroInfo inviterer til housewarming fredag den 2. maj, hvor Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik også holder sin generalforsamling.

Frederiksbergs borgmester Jørgen Glenthøj kommer og klipper den røde snor, og bevægelsespsykolog Helle Winther fra Københavns Universitet holder fest-oplæg om kroppens sprog i professionel praksis.

Alle er velkomne, og der er ingen tilmelding - bare mød op. 

Se de nye lokaler, få fagligt input, hyg med kolleger, venner og samarbejdspartnere – og bliv klogere på DSKKB’s aktiviteter!

HVAD SKAL DER SKE?
Kl. 14-16
Reception med lidt mad og drikke.

Kl. 16
Frederiksberg borgmester Jørgen Glenthøj indvier lokalerne.

Kl. 16.15
Helle Winther, lektor og ph.d. i bevægelsespsykologi, kropssprog og dans, fra Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet, holder festoplægget:

Kroppens sprog i professionel praksis
Ordenes strøm kan stoppes, men kroppens sprog er altid i bevægelse. Altid kommunikerende.  Kroppens sprog er desuden et overset potentiale i professionel praksis. Oplægget vil demonstrere betydningen af kroppens sprog i forhold til kontakt, tillidsskabelse, nærvær og lederskab.

Kl. 17.30
Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik holder sin årlige generalforsamling. Find dagsorden på: www.dskkb.dk Alle er velkomne, men kun medlemmer har stemmeret.

HVOR?
Housewarmingen foregår i Akademikerhuset, Dansk Magisterforenings nye kontorfællesskab, som DKF og Kiropraktik & Sundhed/KiroInfo flyttede sammen i 1. januar, hvor de to foreninger indgik en strategisk alliance:  

Dansk Kiropraktor Forening og
Kiropraktik & Sundhed/KiroInfo
Akademikerhuset
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg

Se adressen på Google Maps


16. april 2014

Ny overenskomst med HK/Privat

DKF og HK/Privat indgik i marts aftale om fornyelse af overenskomsten for kliniksekretærer gældende fra 1. april 2014 til den 31. marts 2017.

DKF’s bestyrelse godkendte aftalen 21. april, og idag kom resultatet af urafstemningen i HK/Privat, hvor et stort flertal stemte for aftalen.

Overenskomsten mellem DKF og HK/Privat har umiddelbart kun betydning for klinkker, som har indgået en aftale med den lokale HK-afdeling om, at ansatte kliniksekretærer er omfattet af overenskomsten, eller som i individuelle ansættelseskontrakter henviser til forhold reguleret i denne overenskomst.

Klinikejerne skal imidlertid være opmærksom på, at det forhold, at DKF og HK/Privat har indgået en generel overenskomst, kan få konsekvenser for alle klinikker.

Såfremt en klinik modtager en henvendelse fra en lokal HK-afdeling om indgåelse af overenskomst, bør klinikejeren reagere senest 2 måneder efter modtagelsen, da klinikken ellers automatisk vil blive omfattet af overenskomsten. Klinikejeren er altid berettiget til - efter endt forhandling - at afslå anmodningen om at indgå lokal overenskomst. Der er ikke tale om en ny ordning, men i den nye overenskomstsaftale indgår en ny formulering, som gør det tydeligt, at konsekvensen af manglende reaktion fra kiropraktoren er, at klinikken automatisk bliver omfattet af overenskomsten.

Aftaleresultatet ligger inden for den økonomiske ramme, som er aftalt på det øvrige private arbejdsmarked. Samlet set medfører aftalen stigninger på ca. 6% i løbet af hele perioden.

De væsentligste elementer i aftalen er følgende:

  • Minimallønnen stiger med 378 kr. pr. måned på alle løntrin pr. 1. april 2014, 2015 og 2016.
  • Tillægget for arbejde på særlige tidspunkter forhøjes fra 1. april 2014 fra 37 kr. til 38 kr.
  • Adoptanter sidestilles med gravide/barslende mht. ret til fravær med løn.
  • Det forhøjede pensionsbidrag, der indbetales under de første 14 ugers barselsorlov, forhøjes med i alt 360 kr. pr. måned, heraf 240 kr. pr. måned for arbejdsgiveren og 120 kr. for den ansatte.
  • Antallet af efteruddannelsesdage udvides med en fra tre til fire pr. år.
  • Den ansatte får ret til frihed til vejledning hos A-kasse/fagforening ved opsigelse.
  • Den ansatte får ret til en uges efter- og videreuddannelse ved opsigelse.
  • Adgang til IT- og internet på klinikken for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. 

Overenskomsten rummer fortsat mulighed for fleksibel anvendelse af kliniksekretærernes arbejdskraft i kiropraktorpraksis, og der er ikke med den nye overenskomst pålagt klinikkerne nye administrative byrder.

De nye lønsatser anvendes i forbindelse med udbetaling af lønnen fra april måned 2014.

Overenskomsten bliver lagt på DKF’s hjemmeside umiddelbart efter påske, så snart den er færdigredigeret.16. april 2014

Rie Castella Toftgaard ny efteruddannelsesansvarlig på NIKKB

1. juni 2014 starter kiropraktor Rie Castella Toftgaard som NIKKB’s nye efteruddannelsesansvarlige. Hun erstatter NIKKB’s nuværende efteruddannelseschef Claus Dam Nielsen, der efter seks år i stillingen har valgt at fokusere på fuldtidsarbejde i klinikken i Roskilde.

Rie Castella Toftgaard er uddannet på Syddansk Universitet i 2008. Hun gennemførte sin turnusuddannelse i Svendborg og har tidligere været ansat i klinik i Nyborg og senest hos Kiropraktorerne i Svendborg.

Sideløbende med stillingen som efteruddannelsesansvarlig er Rie Castella Toftgaard ansat som videnskabelig assistent på Klinisk Biomekanik ved Institut for Idræt og Biomekanik på SDU (siden august måned 2012), hvor hun planlægger og udfører undervisning, eksamen samt optagelsesprøver og er med til at videreudvikle og forbedre kiropraktoruddannelsen.

Rie Castella Toftgaard bor i Ollerup udenfor Svendborg med sin mand, som også er kiropraktor samt deres to drenge.
10. april 2014

Kurser om prolapsforløbet

DKF og Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik arrangerer i samarbejde med de 5 kredsforeninger (KKF'erne) kurser om det nye prolapsforløb og speciale 64-ordningen.

Kurserne varer fra 9.30 til kl. 15.00. Formiddagen har fokus på de  overenskomstmæssige forhold om den nye ordning for patienter med akut lumbal nerverodspåvirkning, herunder også speciale 64. Eftermiddagen handler om den kliniske del af forløbet.

Kurserne finder sted:
REGION SYDDANMARK
Lørdag den 26. april 2014 kl. 9.30 i Brandrupdam Hallerne i Kolding

REGION MIDTJYLLAND OG NORDJYLLAND (fælles):
Søndag den 27. april 2014 kl. 9.30 på Hotel Best Western i Viborg

REGION SJÆLLAND:
Lørdag den 24. maj 2014 kl. 9.30 på Ankerhus på UCSJ i Sorø.

REGION HOVEDSTADEN:
Efter sommerferien. Tid og sted endnu ikke fastsat. 

Kredsene - KKF'erne - inviterer. Meld dig til hos din KKF, som du kan finde kontaktinfo på her.

Kurserne er for kiropraktorer og evt. interesserede fra regionerne.


10. april 2014

KiroFAKTA-UNDERSØGELSE 2014     

Indsamlingen af data til næste omgang af KiroFAKTA-undersøgelsen, som kortlægger den danske kiropraktorprofession, går i gang i starten af næste uge.

Undersøgelsen foretages af Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB) og foregår elektronisk via tilsendte links.

Undersøgelsen består af to dele: Én stilet til klinikkerne med spørgsmål om de enkelte klinikkernes fysiske udformning m.m., samt én til alle aktive kiropraktorer, hvor spørgsmålene har mere demografisk karakter.

Tilsammen er de tilbagevendende KiroFAKTA-undersøgelser således en tælling og beskrivelse af hele kiropraktorprofessionen, og ved at besvare årets undersøgelse bidrager du til, at DKF og Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik har et retvisende billede af faget, hvilket igen gør os i stand til at agere på professionens vegne.

Se de tidligee KiroFakta her.

 

 
10. april 2014

Ny konsulent i DKF

1. april startede Bjarke Kirkemann som konsulent i DKF’s sekretariat.

Bjarke Kirkemann er 39 år, uddannet sociolog ved Københavns Universitet og har tidligere været ansat i bl.a. Indenrigs- og Socialministeriets departement samt Center for Biosikring og -Beredskab ved Statens Serum Institut (SSI).


I departementets politiske sekretariat har Bjarke Kirkemann bl.a. stået for udarbejdelsen af centrale politiske strategipapirer og handleplaner, været aktiv sparingspartner for ministeren samt haft projektledelsesansvar for større nationale udviklingsprojekter inden for det velfærdspolitiske område.

I sin seneste stilling som specialkonsulent ved SSI har Bjarke Kirkemann haft ansvar for en stor del af myndighedssamarbejdet. Han har også jævnligt repræsenteret Danmark på møder i FN- og EU-regi og været med til at sætte danske fingeraftryk på international regulering og guidelines inden for håndtering af grænsekrydsende sundhedstrusler.

I DKF’s sekretariat skal Bjarke Kirkemann bl.a. arbejde med kvalitets- og forskningsområdet, Kiropraktorfonden og i det hele taget politisk interessevaretagelse.

 

7. april 2014

Selskabelig housewarming 2. maj

Fredag 2. maj inviterer Dansk Kiropraktor Forening til indflytningsreception og Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik til generalforsamling i DKF’s nye lokaler på Frederiksberg.

Kom og se de nye lokaler, få fagligt input og hyg dig med kolleger og venner af huset og professionen.

Arrangementet starter kl. 14 med DKF's indflytningsreception. Kl. 16 er der et festligt-fagligt oplæg. Kl. 17.30 afholder Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik sin generalforsamling.

Ingen tilmelding - bare mød op.

Sted: Dansk Kiropraktor Forening - Peter Bangs Vej 30 - 2000 Frederiksberg


7. april 2014

Forårsblog fra formanden

DKF's formand Lone Kousgaard Jørgensen har blogget på DKF Forum om bestyrelsens strategi og handlingsplan for 2014, sundhedsforsikringer/mellemhandlere og debatten om kiropraktik i medierne, som har kørt for nyligt.

Medlemmer kan logge ind og læse debatten her

>>>>>
Link til nyheder fra kvartal 1, 3 og 4 i 2014