27. marts 2015

Husk at oprette en digital postkasse

Center for Sundhed i Region Hovedstaden oplyser, at de fremover udelukkende vil sende henvendelser og afgørelser til de praktiserende kiropraktorer digitalt.

Det betyder at kiropraktorerne skal derfor huske at oprette og tjekke, om de har fået henvendelse i deres lovpligtige digitale dokumentboks. Dette gælder ikke bare kiropraktorerne i Region Hovedstaden, men i hele Danmark.

Ifølge den nuværende overenskomst om Kiropraktik står der i § 22 – stk. 4 følgende:

”Modtagelse af elektronisk post fra regionerne sker i kiropraktorens Digitale Dokumentboks”.

 

27. marts 2015

Hotmail-brugere får ikke forum-notifikationer

Som følge af vidtrækkende junk-mail foranstaltninger har Hotmail blokeret for modtagelse af notifikationer fra DKF’s forum.

Det betyder, at de af DKF’s medlemmer der har oprettet sig med en hotmail-konto ikke længere får notifikationer, når der oprettes nye emner og debatteres på foreningens forum. I alt er godt 200 medlemmer berørt af dette.

Det har desværre vist sig vanskeligere at løse denne udfordring end forventet. Det betyder, at vi ikke kan løse problemet inden påske – men til gengæld bliver løsningen varig.

Vi vender snarest tilbage med yderligere information.


24. marts 2015

Medlemsundersøgelse

Den strategiske alliance mellem Dansk Kiropraktor Forening og Kiropraktik og Sundhed har medført en række forandringer og en større satsning på kommunikationsområdet.

Men hvad synes I om det og kan I bruge det til noget? Det vil vi i kommunikationstemaet gerne have svar på, så vi fremadrettet kan gøre det endnu bedre.

Derfor har vi lavet en medlemsundersøgelse som vi har sendt til samtlige medlemmer. Vi håber, I vil udfylde undersøgelsen - det tager ca. 10 minutter. Deadline: søndag den 5. april.

Vi trækker lod om et sæt Scandyna MicroPod Bluetooth aktive højtalere til en værdi af 1999,- og 2 x 3 flasker god vin, blandt de af jer der udfylder skemaet.

 

24. marts 2015

Honorar- og lønregulering

Honorarregulering
Honorarer for speciale 53 og 64 reguleres pr. 1. april 2015. De regulerede honorarer fremgår af DKF’s hjemmeside, hvor man også kan finde de nye takster for attesthonorarer.

Lønregulering pr. 1. april 2015
Akademikerne har indgået aftale med staten, KL og RLTN om ny overenskomst på det offentlige område. Aftalen gælder fra 1. april 2015 og 3 år frem.  Der forventes en beskeden reallønsudvikling i perioden, og derudover indeholder aftaleresultaterne bl.a. forbedringer med øremærket barsel til mænd i form af en uges ekstra forældreorlov med løn, fokus på det psykiske arbejdsmiljø og forhøjelse af ATP-bidragene.

Forhandlingsresultatet er i øjeblikket udsendt til vedtagelse eller forkastelse i de deltagende medlemsorganisationer/fællesrepræsentationer med svarfrist 8. april 2015. Så snart et resultat foreligger, vil der blive orienteret herom i en DKF Info, og de nye lønninger pr. 1. april 2015 for turnuskandidater og ansatte kiropraktorer i privat praksis vil blive lagt på hjemmesiden.24. marts 2015

Spear-phishing-angreb mod danske kiropraktorer - kig dig for, inden du åbner vedhæftede filer

For nylig er en lang række kiropraktorklinikkker blevet udsat for et såkaldt "spear-phishing-angreb". Konkret bestod det i en snedigt udtænkt mail omkring en flytning og en fil i en dropbox. Filen var en exe-fil – altså et program – og ikke et billede som beskrevet i mailen du kan se herunder:


 
Bemærk, at e-mailen er designet med en høj grad af såkaldt "social Engineering" som skal lokke netop denne målgruppe til at klikke på det medfølgende link. Samtidig bærer indholdet tydeligt præg af, at dette kan være skrevet af en dansker.

I fremtiden vil der helt sikkert komme flere af disse ransomware (kidnapningssoftware) angreb i fremtiden, da banditterne har fundet ud af, at det er den nemmeste måde at tjene penge på. Herunder et billede af den besked du ville få hvis du trykkede på linket: 

Er computeren først krypteret, kan du godt opgive at dekryptere den. Så eneste mulighed er at genskabe filerne fra din back-up. Betal aldrig banditterne - du får højst sandsynligt ikke dine filer igen af den årsag. Heldigvis sker der ikke andet end at filerne er utilgængelige - dvs. du kan nemt rense din computer og erstatte filerne fra back-up. 

Mht. emailadresserne, så er det meget nemt for banditterne at skaffe sig adgang til disse. De ligger jo spredt ud over hele nettet på vores hjemmesider og div. andre steder. Banditterne skal bare have en lille internetrobot, der søger på kiropraktor og @ og så er der hurtigt en liste. Bedste løsning på dette, vil være helt at fjerne mailadresserne fra sin hjemmeside og andre steder, og så lave en kontaktformular med sikkerhedsfunktion.

 

24. marts 2015 

Ondt i ryggen går ikke over

I dag skriver Ekstra Bladet at 615.000 danskere er ramt af rygsygdomme.

En ny undersøgelse fra Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik på Syddansk Universitet viser nemlig, at under halvdelen af de der lider af rygsygdomme og rygsmerter bliver smertefrie, mens de fleste må leve med smerterne.

Artiklen tager udgangspunkt i nedenstående pressemeddelelse fra Dansk Kiropraktor Forening.

Dårlige nyheder: Ondt i ryggen går ikke over
 "’Ondt i ryggen’ skal man ikke bekymre sig om, det går over af sig selv”, har mange danskere gennem årene fået at vide. Ny forskning viser, at virkeligheden er anderledes: Mindre end halvdelen bliver fuldstændig smertefrie og mange har langvarige eller tilbagevendende smerter.

En gruppe danske forskere har nu for første gang fulgt patienter med ondt i lænderyggen ugentligt gennem et helt år. Derfor har vi nu for første gang detaljerede oplysninger om, hvordan det går patienter med rygsmerter. Det viser sig, at mindre end halvdelen bliver fuldstændigt smertefrie.

 - Undersøgelsen viser, at de fleste bliver ved med at have lændesmerter af varierende intensitet eller smerter der kommer og går. Så hurtig bedring med efterfølgende stabil smertefrihed er for de fleste desværre ikke realistisk, siger Alice Kongsted, kiropraktor og forsker ved Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, Syddansk Universitet.

Verdens sundhedsorganisationen WHO har da også for nylig fastslået, at rygsmerter er den største årsag til aktivitetsbegrænsning i hele verden. 

- Vi har tidligere set rygsmerter som en tilstand, der normalt er kortvarig og som kun hos ganske få bliver kronisk. Det omdefinerer vi nu. Nu ved vi, at har man først en gang haft rygsmerter, er det typisk en tilstand man har med sig gennem livet og som kommer og går. Det betyder ikke, at man ikke kan leve et helt almindeligt aktivt liv, men det betyder, at man med mellemrum vil opleve smerter, der begrænser mulighederne for fysisk udfoldelse, siger Alice Kongsted.

Selvom resultaterne af undersøgelsen ikke er gode nyheder for rygpatienterne, kan den dog medvirke til at give patienterne et mere realistisk billede af deres fremtid, fremfor at blive skuffede over den manglende helbredelse.

- Vi tror på, at beskrivelsen af de typiske sygdomsmønstre kan hjælpe patienter til at forstå deres rygproblem bedre, og kan hjælpe kiropraktorer, læger og fysioterapeuter til at informere mere præcist om, hvad man skal forvente sig af sin ryg fremover, siger Alice Kongsted og fortsætter:

- Ryggen er et videnskabeligt underbelyst område. Med undersøgelsen viser vi, at der desværre ikke findes et "quick fix" for rygpatienterne. Vi skal derfor forske meget mere i, hvordan vi bliver bedre til at hjælpe de mange patienter, der søger behandling for ’ondt i ryggen’. Det vil potentielt spare samfundet rigtigt mange penge og vi skylder patienterne større vished, slutter Alice Kongsted.

Fakta om undersøgelsen:
Undersøgelse blev gennemført på Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik og omfattede i alt 1082 patienter fra kiropraktorpraksis og praktiserende læge. Fordelingen var 858 fra kiropraktor og 224 fra praktiserende læge.19. marts 2015

Prolapspakke-kampagne

I forbindelse med udgivelsen af det seneste nummer af KIROPRAKTOREN har vi lanceret en lille prolapspakke-kampagne på tværs af sociale medier, traditionelle medier samt på foreningens egne medier.

Kampagnen har til formål at skabe opmærksomhed omkring muligheden for at indgå i et ikke-operativt behandlignsforløb hos kiropraktoren, og den er målrettet både borgere, politikere og kiropraktorer. Desuden har kampagnen til formål at informere om de høje brugerbetalingsandel og det mærkværdige i dette.

Blandt de foreløbige initiativer er:

  • Forsidespot i det nye nummer af KIROPRAKTOREN.
  • Artikelserie i KIROPRAKTOREN med gode råd til kiropraktorer om implementering
  • Q&A for kiropraktorer
  • Forbedring af den eksisterende underside med info om forløbet: www.danskkiropraktorforening.dk/prolaps
  • Generelle opslag om prolapspakken på sociale medier, som kan øge kendskabet til pakkeforløbet i den brede offentlighed samt indirekte anspore flere klinikker til at komme i gang med implementeringen,
  • Artikel i Jyllands-Posten 17. marts 2015:

Vi håber, I vil følge kampagnen og hjælpe til med at udbrede den via jeres egne medier.

På Twitter og Instagram foregår til og med i morgen en målrettet indsats med flere opslag dagligt:

Kiropraktorguides Facebook-side

DKF's Instagram

KIROPRAKTOREN på Twitter 18. marts 2015

Husk: Valg til udvalg

Ifølge kommissorierne for Klinikejerudvalget, Ansatte kiropraktorer i Privat Praksis og Udvalget for Offentligt Ansatte skal der vælges medlemmer til de respektive udvalg i år. Hvert udvalg kan bestå af op til fem medlemmer, der vælges for to år. Alle medlemmer kan stille op til de respektive udvalg i forhold til, om man er klinikejer, privat eller offentligt ansat.

De nuværende medlemmer af udvalgene ønsker alle genvalg med undtagelse af to medlemmer af Klinikejerudvalget, Kirsten Sillehoved og Michael Randsøe.

Hvis du ønsker at stille op til et af udvalgene, så send en mail til dkf@danskkiropraktorforening.dk med oplysning om, hvilket udvalg du ønsker at stille op til. DKF skal modtage besked om kandidater senest den 24. marts 2015.

Når sekretariatet har modtaget information om kandidater, og hvis der viser sig behov for en valghandling, oprettes en valgplatform på DKF Forum, hvorfra de enkelte kandidater kan præsentere sig frem til selve valget, som bliver gennemført elektronisk i april 2015.

Du finder information om udvalgenes nuværende sammensætning, deres arbejdsopgaver samt arbejdsform og konkrete opgaver m.m. her.

 

18. marts 2015

Husk at registrere din virksomhed i det offentlige ejerregister

Senest 15. juni 2015 skal virksomhedsejere af anpartsselskaber (ApS) og Iværksætterselskaber (IVS) registrere ejerforholdene for deres virksomhed i det offentlige ejerregister. Dette gælder ikke enkeltmandsvirksomheder eller Interessentskaber (I/S).

Indførelsen af Ejerregistret er en del af den selskabslov, der blev vedtaget i maj 2009. Formålet er at skabe øget åbenhed og gennemsigtighed omkring ejerforholdene i danske selskaber. Ejerskab af 5% eller mere af et selskabs kapital eller stemmer skal indberettes til Ejerregistret.

Hvis registreringspligten ikke overholdes, kan det straffes med bøde.

Du kan læse mere her

Du kan indberette ejerforholdene i din virksomhed her 

 

17. marts 2015

KIROPRAKTOREN opgraderet

I dag lander årets første nummer af KIROPRAKTOREN i de første postkasser rundt om i landet. Bladet, der omdeles over 3 dage, udkommer i en omlagt og opgraderet udgave - og det kan ses allerede på forsiden, der henviser til den digitale verden og har en langt skarpere forsidehistorie end sædvanligt.

Opgraderingen handler om, at KIROPRAKTOREN skal nå ud til flere og være mere aktivt med til at løfte kiropraktorpolitiske sager.

Bladet har fået en større politisk profil, som afspejles i en skarpere tone og mere gennemarbejdede historier, der fremskaffer dokumentation til underbygning af DKF’s politiske sager.

Samtidigt har bladet fået mere digitalt liv, dvs. tilstedeværelse på DKF's digitale platforme og sociale medier, hvor udvalgte historier fremover skal ud at vandre på.

Til disse processer er brug for ressourcer - manpower og økonomi - så for at kunne realisere visionen er antallet i 2015 reduceret fra 6 til 4 årlige udgivelser.

Omlægningen/opgraderingen skal:
• styrke og udbygge retningen i relanceringen fra 2012
• gøre KIROPRAKTOREN til en mere effektiv løftestang for DKF’s politiske sager
• sikre tværmedial udnyttelse af KIROPRAKTORENs unikke indhold 

Oplev KIROPRAKTORENs nye digitale liv
Indhold er flyttet ind på DKF’s hjemmeside, hvor udvalgte artikler samt lederen har fået egne undersider med billeder og grafikker. Desuden vil indhold fra KIROPRAKTOREN fremover også fylde i DKF’s nyhedsstrøm på hjemmesiden og i nyhedsmails.

Udvalgte artikler deles på DKF’s sociale medier (Twitter, Facebook, Instagram og LinkedIn) afstemt efter det pågældende medies målgruppe. 

www.KIROPRAKTOREN.dk fører nu hen til KIROPRAKTORENs undersider på DKF’s site: www.danskkiropraktorforening.dk/kiropraktoren, som er blevet lidt flottere at se på. 

 

11. marts 2015

Politiken: Forbruget af morfin er ude af kontrol

I dag er det lykkedes at komme på forsiden af Politiken. Historien er affødt af, at Danmark ligger nummer 3 på listen over forbruget af morfin/morfinpræparater.

Artiklen i Politiken indledes med en udtalelse som forhåbentlig får kiropraktorernes ekspertise på rygområdet endnu mere i spil i de kommende diskussioner og artikler: - Måske var jeg bare helt utrolig heldig dér hos kiropraktoren, men det er da tankevækkende, at jeg får så stærke piller, før andet er prøvet af. Den kniv, jeg har gået rundt med i ryggen en hel uge, er billedligt talt trukket ud, fortæller 37-årige Ole Brandstrup Hansen om sin erfaring med morfin og den hjælp han fik hos kiropraktoren.

Læs hele historien her

For at få adgang til det, skal du have en profil på Politiken – det er gratis) Historien har allerede nu resulteret i at sundhedsministeren i dag skriver at ’morfinforbruget skal undersøges til bunds’

Den medicinske behandling af rygsmerter er i krise
Historien er affødt af en undersøgelse i det ansete British Medical Journal. Undersøgelsen viser, at Danmark er det land i Europa hvor flest borgere gives morfinpræparater, men hvor virkningen i forhold til kortsigtet smertelindring er velunderbygget, ved man, at behandlingen sjældent virker på længere sigt over for for eksempel rygsmerter. Den stærke medicin lindrer i starten men skaber hurtigt afhængighed. Patienter der tager morfin for rygsmerter i bare en uge har desuden større risiko for at forblive sygemeldte, end de der ikke har fået morfin

- Det ser desværre ud til, at morfinen har en negativ indvirkning på funktionsevnen, også på den lidt længere bane. Undersøgelsen viser nemlig, at får du morfin i bare en uge, er din chance for at være tilbage på arbejdet igen inden for et år lavere end hos de patienter der ikke har fået ordineret morfin, siger Jan Hartvigsen, Kiropraktor og professor i Klinisk Biomekanik på SDU.

I Nordamerika er forbruget af morfinpræparater til patienter, der ikke lider af cancer, steget næsten 700 % de sidste 25 år, men hvordan udviklingen har været i Danmark og hvor mange rygpatienter der får morfin er ukendt – men Danmark er med afstand det land i Europa der giver flest morfinpræparater til patienterne.

- Denne undersøgelse og en række andre undersøgelser viser at farmakologisk behandling af rygsmerter er i krise. Enten virker det ikke eller også har det så mange bivirkninger, at det er uacceptabelt for patienterne. Det er på tide at vi får lavet nogle nye anbefalinger for behandling af rygsmerter, siger Jan Hartvigsen.

Svaret på ondt i ryggen er ikke mere medicin. Svaret er aktiv behandling.

I Dansk Kiropraktor Forening har man problemet helt inde på kroppen. Hver eneste dag møder kiropraktorer patienter med stærke smerter i ryggen – det er nemlig noget der rammer rundt regnet hver tredje dansker. I den forbindelse udtaler Lone Kousgaard Jørgensen, formand i Dansk Kiropraktor Forening flg.:

- Svaret på problemer med ondt i ryggen er ikke mere medicin. Svaret er aktiv behandling. Næsten hver gang jeg møder en patient der får morfin, ærgrer jeg mig. For ja, morfin lindrer smerterne. Men du bliver ikke rask af det. I stedet bliver du afhængig. I Dansk Kiropraktor Forening mener vi at der udskrives alt for meget virkningsløs medicin, hvor vi i stedet burde se på hvilken behandling der rent faktisk både afhjælper problemet og lindrer smerterne. Og der har vi altså evidens for at netop kiropraktik for rigtig mange er en stor hjælp, siger Lone Kousgaard Jørgensen, Formand for Dansk Kiropraktor Forening.

 

10. marts 2015

Hjælp specialeprojekt om kæbeled

To studerende fra klinisk biomekanik søger kiropraktorers hjælp til deres speciale om kæbeledsproblematikker. De to studerende Sara Nodin og Elisabeth Fugl skriver:

”Det tager kun 2-3 minutter, men vi vil så gerne have, at I lader os komme på besøg og bliver lidt længere."

Spørgeskemaet bedes besvaret senest om 14 dage, dvs. 24. marts og findes her: https://da.surveymonkey.com/s/BQVWYHP

Kandidatspecialet skal afleveres på Klinisk Biomekanik, Syddansk Universitet, til juni 2015. Det omhandler kæbeledspatienter og deres såkaldte sundhedsmæssige livskvalitet, som kan måles gennem flere parametre ifølge denne model:
9. marts 2015

Valg til udvalg

Ifølge kommissorierne for Klinikejerudvalget, Ansatte kiropraktorer i Privat Praksis og Udvalget for Offentligt Ansatte skal der vælges medlemmer til de respektive udvalg i år.

Hvert udvalg kan bestå af op til fem medlemmer, der vælges for to år.

Alle medlemmer kan stille op til de respektive udvalg i forhold til, om man er klinikejer, privat eller offentligt ansat. De nuværende medlemmer af udvalgene ønsker alle genvalg med undtagelse af to medlemmer af Klinikejerudvalget, Kirsten Sillehoved og Michael Randsøe.

Hvis du ønsker at stille op til et af udvalgene, så send en mail til dkf@danskkiropraktorforening.dk med oplysning om, hvilket udvalg du ønsker at stille op til. DKF skal modtage besked om kandidater senest den 24. marts 2015.

Når sekretariatet har modtaget information om kandidater, og hvis der viser sig behov for en valghandling, oprettes en valgplatform på DKF Forum, hvorfra de enkelte kandidater kan præsentere sig frem til selve valget, som bliver gennemført elektronisk i april 2015.

Du finder information om udvalgenes nuværende sammensætning, deres arbejdsopgaver samt arbejdsform og konkrete opgaver m.m. 4
. marts 2015

Danmark er skæv i ryggen

Rygpatienter bliver behandlet vidt forskelligt – afhængig af hvilken kommune, de bor i. Det dokumenterer en helt ny undersøgelse, foretaget af TNS Gallup for Gigtforeningen. Dette på trods af, at alle fem regioner har lavet et gedigent rygprogram, der fortæller alt om den behandling, man skal have – også i kommunerne.

"Det betyder, at bopælen er afgørende for, om du kommer i god behandling i kommunen, og dermed får en langt bedre chance for at komme videre med dit liv. En mangelfuld behandling kan betyde, at du i værste fald bliver kronisk smertepatient med stærk nedsat livskvalitet, og kommer på offentlig forsørgelse," siger Lene Witte, direktør i Gigtforeningen. Hun opfordrer sundhedsminister Nick Hækkerup (S) til at gribe ind:

"Den ansvarlige minister kan simpelthen ikke sidde denne ulighed overhørig. Ministeren må sætte de nødvendige initiativer i værk, så alle kommuner fremover har et kvalificeret tilbud til rygpatienter."

25 ud af 29 kommuner i Region Hovedstaden har deltaget i undersøgelsen – samtlige af disse kommuner har tilbud til rygpatienter eller konkrete planer om etablere det. Også Region Midtjylland ligger pænt.

I den modsatte ende af skalaen ligger Nordjylland: Her har blot to kommuner ud af de 11, der har deltaget i undersøgelsen, tilbud til rygpatienter, mens kun én kommune har konkrete planer om at etablere tilbud. Også kommunerne i Region Syddanmark og Region Sjælland ligger lavt på skalaen.

Læs hele rapporten "Kommunale tilbud til mennesker med ondt i ryggen 2014"3
. marts 2015

Medlemsrabat til Tivoli

Som medlem af Dansk Kiropraktor Forening kan du købe årskort med rabat til dig selv, dine venner og familien. Fx får du lige nu 20 procent på sølvkort. Rabatperioden løber frem til 31. marts.

For at opnå rabatten bedes du sende en mail til Janneke Abildskov på ja@dm.dk med angivelse af din faglige organisation, hvorefter du vil få tilsendt adgang + kode.

 

3. marts 2015

KS Bestyrelse giver stolt stafetten videre.

I efteråret 2013 besluttede Dansk Kiropraktor Forening og foreningen Kiropraktik & Sundhed (KS) et strategisk samarbejde med det formål at styrke synergien i alle dele af informationsarbejdet og "få mest mulig ud af pengene". Samarbejdet blev for alvor igangsat i starten af 2014 med ansættelsen af en kommunikationschef og sammenflytning i fælles lokaler på Frederiksberg.

Den strategiske alliance har allerede båret masser af frugter. Antallet af klik på kiropraktorguiden.dk er steget eksplosivt. Vi er kommet på Facebook, vi får plantet positive historier i pressen og DKFs formand er regelmæssigt i pressen med debat og indlæg.

DKF ønsker nu selv at tage hele ansvaret for opgaven, hvilket KS bestyrelse mener er en god ide. Den nuværende bestyrelse i KS har derfor besluttet at træde tilbage på KS's generalforsamling den 27. april og derved give mulighed for at DKF kan overtage bestyrelsesposterne i KS.

KS's bestyrelse har orienteret nærmere om dette i et brev direkte til alle nuværende Kiroinfo-klinikker, og nævner her, at de ser det som et helt naturligt næste skridt og ønske DKF al mulig held og lykke i det fortsatte arbejde med den patient- og borgerrettede kommunikation.

Formanden for DKF Lone Kousgaard Jørgensen er meget glad for beslutningen:

"Det er ikke hver dag man får så stor en mulighed og jeg er rigtig glad for, at vi nu rykker helt tæt sammen og sikre rammerne for at videreudvikle det gode fundament, som KS/Kiroinfo er, og de resultater vi allerede har vist ved at arbejde tæt sammen i løbet af det første år i den strategiske alliance."

"Jeg vil også sige den afgående bestyrelse i KS tusind tak for at have udviklet foreningen fra den oprindelige patientstøtteforening til den nuværende oplysningsvirksomhed for kiropraktik. Det er en vigtig epoke i den danske kiropraktorhistorie, der nu afsluttes. Det er derfor en modige og kloge beslutning, og jeg vil gøre alt for at leve op til det ansvar, der følger med opgaven."

På nuværende tidspunkt er ca. 80% af klinikkerne medlem af KS's Kiroinfo-arbejde, og kontingentopkrævningen for 2015 vil blive udsendt i maj. På DKF's generalforsamlingen i november vil der blive fremlagt en model for et endnu tættere organisatorisk setup for samarbejdet.

 

20. februar 2015

Kampagne for uddannelsen og karrieren

’Kiropraktik er mere end ryg-knækkeri’ er overskriften på en artikel, DKF har været med til at få bragt i gratisavisen Metroxpress i onsdags. Artiklen er også online på hjemmesiden:  www.uddannelsesinformation.dk og bringes desuden i en uddannelsesavis til unge. 

Læs artiklen, som handler om at arbejde med sportskiropraktik på højt plan gennem et interview med landsholdskiropraktor Johannes Breum. Uddannelsesavisen omdeles på alle landets ungdomsuddannelser op til studievalgsfristen 5. marts.

Både online og i uddannelsesavisen har artiklen følgeskab af annoncer for Klinisk Biomekanik. De er indrykket af DKF i samarbejde med Syddansk Universitet og gør bl.a. reklame for Åbent Hus-arrangement den 28. februar, hvor man kan møde kiropraktorstuderende og høre mere om uddannelsen.

Et godt tip: Del artiklen på de sociale medier og se desuden guiden, der viser 10 andre ting, du kan gøre for at hjælpe til med at synliggøre kiropraktorers uddannelsesniveau OG rekruttere studerende til Klinisk Biomekanik


19. februar 2015

Silkeborg hospital søger flere kiropraktorer

Diagnostisk Center på Regionshospital Silkeborgs universitetsklinik for Innovative Patientforløb søger to kiropraktorer til faste fuldtidsstillinger.

Fristen var i dag 19. februar, men er forlænget til søndag 1. marts.

Læs opslaget her på Region Midts hjemmeside.

Stillingerne er oprettet efter, hospitalet har oplevet gode erfaringer med de to kiropraktorer, der blev ansat i sommer. I jobopslaget står:

"På baggrund af dette gode samarbejde ønsker vi at udvide vores rygaktivitet inden for det billeddiagnostiske område. Der opslås derfor en stilling med mulighed for rotation mellem klinisk kiropraktik og beskrivelse af billeddiagnostiske undersøgelser. Der vil være såvel klassisk radiologi som MR-undersøgelser og CT-undersøgelser i relation til vores rygcenter og patienter fra egen læge, der skal vurderes."
 
Hospitalet tilbyder deltagelse i et dynamisk radiologisk team, som er organiseret omkring fagspecifikke relationer til de kliniske kolleger og driftsenheder. Afdelingens kerneområder med henblik på udvikling relaterer sig til hospitalets fokusområder, eksempelvis udredning af patienter mistænkt for alvorlig sygdom, reumatologiske sygdomme, non-invasiv kardiel billeddiagnostik, gastroenterologiske sygdomme, ryglidelser og ortopædkirurgiske lidelser – eksempelvis idrætsklinik.

Læs interview med de to hospitalskiropraktorer, der blev ansat i sommer på Regionshospital Silkeborg


19. februar 2015

Mangler i kalendere?

DKF har fået genoptrykt vægkalenderen, som der har været stor efterspørgsel efter i år. Skriv til sekretariatet, hvis I har brug for flere i klinikken eller måske hjemme privat:
DKF@danskkiropraktorforening.dk13. februar 2015

BT skriver stort om nakkesmerter

Fredag den 13. februar helliger BT forsiden og 3 sider inde i avisen til det aktuelle forskningsprojekt om ældres nakkesmerter. Forskningsprojektet beviser at kiropraktik i kombination med selvtræning halverer smerterne. Artiklen er kommet i stand med input fra DKF.


Under overskriften ” Slip let for smerter i nakken” fortæller Jan Hartvigsen, kiropraktor og profeesor, bl.a. at:

- Nakkesmerter et kæmpe problem. Og det er på tide at vi får gjort noget ved det. Vi skal have mere forskning end hidtil, så vi kan forebygge smerterne i nakken og komme dem til livs.

I Dansk Kiropraktor Forening glæder man sig over forskningsresultaterne. Formand Lone Kousgaard Jørgensen udtaler bl.a.:

- Det er meget vigtigt for os, at vi fortæller vores patienter, hvorfor de skal lave øvelserne derhjemme. Derfor er det dejligt, at der nu er bevis for, at kiropraktik og hjemmeøvelser hjælper.

 

 

12. februar 2015

Rekordmange patienter giver medieomtale

Dansk Kiropraktor Forenings formand Lone Kousgaard Jørgensen tog en omgang i mediemøllen torsdag den 11. februar. Medierne ville nemlig gerne høre vores bud på hvorfor flere og flere patienter går til kiropraktor. Foreløbig er historien nået ud til en lang række nationale, regionale og lokale medier via Berlingskes Nyheds Bureau – herunder som et nyhedsindslag til en række forskellige lokalradioer.

Læs fx artiklen her:

Berlingske

BT

Jyske Vestkysten

Avisen.dk

 

11. februar

Befolkningsundersøgelse

Dansk Kiropraktor Forening har i januar måned gennemført en undersøgelse af befolkningens kendskab til kiropraktik. Resultaterne giver et interessant billede af danskernes syn på og kendskab til kiropraktik.

Herunder kan du læse de overordnede konklusioner:

- Det overordnede kendskab til kiropraktik er rimeligt – 41 % har et nogenlunde kendskab. Men flere har et lille/meget lille (39 %) kendskab end et stort/meget stort (17 %)

- Manipulering af muskler og led vurderes til at være kiropraktorenes klart  vigtigste arbejdsområde (65 %) – herefter kommer triggerbehandling (44 %). Men samtale, undersøgelse og information vurderes også højt (25-30 %). Til gengæld vurderes specifikke behandlinger som laser- og akupunkturbehandlinger meget lavt (1-14 %). Denne trend går igen i de åbne besvarelser – ‘Knækket’ nævnes meget ofte.

- Befolkningen har et godt billede af de enkelte professioners uddannelsesniveau – undtagen for kiropraktorerne. Kun 20 % af de adspurgte tror at kiropraktorerne har en længere videregående uddannelse. De fleste (50 %) tror at vi, som fysioterapeuterne, har en mellemlang uddannelse og hele (22 %) tror at vi har en kort 1-2 årig uddannelse. Mere end 70 % tror altså, at vi har en kortere uddannelse end vi har.

- 37 % af befolkningen forbinder kiropraktorer med noget positivt. Ligeså mange er neutrale, mens 20 % forbinder kiropraktorer med noget negativt

- Læger opleves som mest betydningsfulde profession (>70 % afgørende/stor betydning). Herefter kommer fysioterapeuter (63 % afgørende/stor betydning) og kiropraktorer (47 % afgørende/stor betydning), mens massører/wellness-personale vurderes nederst (21 %)

Download og læs hele rapporten her

Rapporten er udarbejdet af Epinion og PrimeTime kommunikation på baggrund af i alt 1.008 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover. Rapportens konklusioner kan dermed generaliseres til den danske befolkning på 18 år og derover.

 

11. februar 2015

Årets første blog fra formanden

Lone Kousgaard Jørgensen, DKF's formand, indleder blogindlægget på DKF Forum  med at fortælle om, at bestyrelsen har taget hul på det nye år med sit årlige strategiseminar med gæster og oplæg udefra. 

Hun fortæller også om resultater fra en befolkningsundersøgelse. Den viser, at kendskabet til kiropraktik er nogenlunde, men det halter med kendskabet til kiropraktorernes lange videregående uddannelse.

For øge effekten af de kommunikationsindsatser DKF foretager over for fx læger og befolkningen, opfordrer hun medlemmerne til at bakke op lokalt; invitere til samarbejde med de lokale sundhedsaktører, læger og fysioterapeuter og i den daglige kommunikation dele basisfakta om kiropraktorer. Det kan gøres med nedenstående tekst:, der kan kopieres og sættes ind i mails, breve, opslag på Facebook, hjemmesider, foldere osv:. 

TEKST TIL MAILS, FACEBOOKOPSLAG, BREVE M.V.:

Fakta om kiropraktik:
Kiropraktorer uddannes på Syddansk Universitet med en 5-årig kandidatuddannelse i Klinisk Biomekanik. Herefter følger en 1-årig supplerende, praktisk uddannelse, turnusuddannelsen. Bacheloruddannelsen er stort set identisk med medicinernes bachelor.

En kiropraktor er autoriseret af Sundhedsstyrelsen og en integreret del af det danske sundhedsvæsen. Kiropraktorer beskæftiger sig med undersøgelse, diagnose, forebyggelse og behandling af smertetilstande og nedsat funktion i muskel- og skeletsystemet.


OBS
Husk, at du også kan brande kiropraktorers uddannelsesniveau ved at hjælpe til med at gøre reklame for klinisk biomekanik op til forårets og sommerens ansøgningsfrister - se DKF's guide her  11. februar 2015

Flere end nogensinde går til kiropraktor

Et rekordstort antal patienter besøgte i 2014 en kiropraktor - men gennemsnitsudgiften pr. patient falder en smule. Det viser nye tal fra Danske Regioner.

Antallet af patienter med smerter i muskler og led der bliver hjulpet af en kiropraktor har gennem de seneste 10 år været støt stigende – og i 2014 gik flere end nogensinde ind af døren til en kiropraktorklinik. Siden 2005 er antallet af patienter fra 305.000 i 2005 til 345.000 i 2014 – det svarer til en stigning på 13 %.

- Jeg glæder mig over at flere og flere bliver opmærksomme på kiropraktorerne, når de får ondt i muskler og led. Jeg tror det skyldes, at befolkningen generelt er ved at opdage, at kiropraktorerne har specialistkompetencer, og de, patienterne, ved de kan regne med at få stillet den rigtige diagnose fra start, siger Lone Kousgaard Jørgensen, Formand for Dansk Kiropraktor Forening.

Tallene viser også, at samfundets udgifter til kiropraktisk behandling gennem de seneste 5 år har været fastholdt på et relativt lavt niveau. Og det er til gavn for både samfund og patient.

- Vi behandler flere og flere uden, at det offentliges udgifter stiger tilsvarende. Det er et tegn på, at vi lykkedes med at få færdigbehandlet flere patienter på kortere tid – og det er jeg rigtig glad for. Både for samfundet og for patienten der sparer penge, når gennemsnitsudgifterne falder, siger Lone Kousgaard Jørgensen.

 

6. februar

20 % af ældre har nakkesmerter - men kiropraktik hjælper

Nyt studie påviser at kiropraktisk behandling og træning af nakkesmerter hos ældre reducerer smerterne dramatisk.

 

Nakkesmerter påvirker omkring 20 % af personer over 65 år hver måned. Nakkesmerter påvirker den generelle sundhed, livskvalitet, og uafhængighed i det hurtigst voksende segment af befolkningen.

 

Der er lavet relativt lidt forskning om sikkerheden og effekten af ikke-medicinske behandlingsmuligheder for de ældre, der lider af nakkesmerter. Men forfatterne bag en ny PhD-afhandling fra Syddansk Universitet i Danmark sammenligner kiropraktisk spinal manipulation kombineret med hjemmetræning med træning på klinik kombineret med hjemmetræning og hjemmetræning alene.  Gruppen der fik kiropraktisk manipulation kombineret med hjemmetræning havde færrest smerter efter 3 måneder.

 

- Efter 12 ugers behandling viste resultaterne, at mere end 60% af patienterne, der fik en kombination af kiropraktisk manipulation og hjemmeøvelser, oplevede en halvering af deres smerter, mens kun godt 50% af de som lavede træning oplevede samme reduktion. Eller sagt mere direkte: En kombination af kiropraktor behandling og hjemmeøvelser kan hjælpe ældre, hvis de har nakkesmerter, siger Michele Maiers, der i dag, den 6. februar forsvarer son PhD-afhandling på Syddansk Universitet.

 

- Det ser altså ud til, at både manipulation og træning kan hjælpe ældre med ondt i nakken, og jeg er også glad for at kunne sige, at behandlingerne er sikre. Vi fulgte systematisk med i, om manipulationsbehandlingen og træningen gav bivirkninger. Mange oplevede, at de blev ømme i nakken efter behandling eller træning, men der var ingen mere alvorlige bivirkninger end det, siger Michele Maiers.

 

Fakta:

  • 20 % af ældre over 65 år lider af nakkesmerter
  • I 2013 behandlede kiropraktorer 55.137 danskere i aldersgruppen 65+. Det svarer til 5,5 % af samtlige borgere i aldersgruppen.
  • PhD-afhandlingen er finansieret af det amerikanske forskningsråd National Institutes of Health og forskningen er udført i samarbejde med Northwestern Health Sciences University, som ligger i Minneapolis, USA.


5. februar 2015

Andet hold nye studerende startet

I sommer blev over 90 studerende optaget på kiropraktoruddannelsen Klinisk Biomekanik. Det er det højeste antal nogensinde. Tidligere kunne optages 65, men ministeriet godkendte at øge antallet i år. På studiet valgte man samtidigt at indføre studiestart to gange årligt, ligesom det kendes fra Medicin-studiet. Den ene gruppe af det nye store hold startede i september. I denne uge startede den anden gruppe.

Tirsdag holdt Klinisk Biomekanik og studenterorganisationen Foreningen af Nordiske KiropraktorStuderende (FNKS) velkomstarrangement sammen med Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB) og Dansk Kiropraktor Forening (DKF). Studieleder Henrik Hein Lauridsen holdt oplæg om uddannelsen og FNKS' formand Sune Hougaard om studenterforeningens aktiviteter. DKF's næstformand Rikke Krüger Jensen introducerede de nye studerende for kiropraktorernes fællesskab i DKF, og NIKKB's direktør Henrik Wulff Christensen fortalte om videnscentret. 


4. februar 2015

Dansk Kiropraktor Forening frikendt i Højesteret

Højesteret har i sidste uge stadfæstet Østre Landsrets dom fra juli 2013 om frifindelse af Landssamarbejdsudvalget og Region Hovedstaden i den anlagte retssag vedr. lovligheden og gyldigheden af de pålagte lofter over udbetalinger til kiropraktorer (også kaldet højestegrænser). Sagen er anlagt af to kiropraktorer.

Højesteret begrunder dommen med, at Landssamarbejdsudvalgets afgørelser om fastsættelse af højestegrænser for de to virksomheder har hjemmel i loven og overenskomsten.

Højesteret finder endvidere, at der ikke er grundlag for at fastslå, at der burde være foretaget yderligere undersøgelser, samt at der heller ikke er grundlag for at tilsidesætte Landssamarbejdsudvalgtes konkrete skøn i de to sager.

Højesteret finder endvidere, at der heller ikke er grundlag for at tilsidesætte afgørelserne som ugyldige på grund af inhabilitet for DKF’s medlemmer i LSU.

Desuden finder Højesteret, at konkurrencelovens bestemmelse og EU’s konkurrenceretlige regler ikke finder anvendelse i sagen.

Højesteret har pålagt de to kiropraktorer at betale i alt 150.000 kr. i sagsomkostninger til Landssamarbejdsudvalget og Region Hovedstaden. Hertil kommer yderligere 150.000 kr. i sagsomkostninger, som sagsøgerne blev pålagt at betale i forbindelse med landsretssagen. De i alt 300.000 kr. i sagsomkostninger fordeles ligeligt mellem DKF, Regionernes Løn og Takstnævn (RLTN) og Region Hovedstaden.

I kan læse dommen i sin helhed her

 

2. februar 2015

Seks nye kiropraktorer er klar til det virkelige liv

Taler, musik og boblevand markerede dimissionen for de senest uddannede kandidater i klinisk biomekanik på Syddansk Universitet.

Det er stort at afslutte et årelangt universitetsstudie og stemningen var høj og festlig, da de nyudsprungne kandidater fredag formiddag blev fejret med afslutning og reception på campus i Odense.

Et hold på seks kiropraktorer er nu klar til at møde arbejdsmarkedet og virkeligheden på den anden side af universitetets mure.

dimittender

Dekan Ole Skøtt fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet holdt vanen tro tale for de flittige, nu tidligere studerende, og de kvitterede med bevingede ord fra studenterrepræsentanterne Karoline Hemmsen og Sofie Thesbjerg, der blandt andet viste øvelser fra undervisningen, og sågar sluttede af med en kiropraktorøvelse for hele auditoriet.

Underholdningen stod Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole for inden festforelæsningen blev holdt af Tom Bendix, tidligere professor på Institut for Idræt og Biomekanik, nu Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Glostrup Hospital. Blandt mange pointer fremhævede Tom Bendix, at der er stor mangel på rygspecialister.

Tillykke til de nye kandidater, alle kvinder, Julia Haraldsson, Karoline K. Hemmsen, Sarah Knutson, Malene Lorenzen, Cecilie Deleurang Testern og Sofie Thesbjerg!

 

28. januar

Dansk Kiropraktor Forening protesterer mod ændringer af gabestok

Dansk Kiropraktor Forening protesterer nu sammen med fire andre organisationer mod planlagte stramninger af den såkaldte gabestok for sundhedspersoner.

”Gabestokken” er det udtryk, mange sundhedspersoner bruger til daglig om sundhed.dk’s og Sundhedsstyrelsens lister over sundhedspersoner, der har tabt gentagne eller alvorlige klagesager, er under skærpet tilsyn, har fået påbud, eller som har fået indskrænket eller frataget deres autorisation.

Regeringen lægger bl.a. op til, at afgørelser i klagesager og tilsynssager skal offentliggøres umiddelbart efter, at afgørelserne er truffet. Desuden er det regeringens intention, at man som sundhedsperson skal blive ved med at figurere på gabestokken, selv om man er gået på pension eller selv har fraskrevet sig sin autorisation.

Kiropraktorerne er gået sammen med fire andre sundhedsorganisationer om en protest mod disse stramninger. De øvrige organisationer er Tandlægeforeningen, Danske Fysioterapeuter, Danske Fodterapeuter og Dansk Tandplejerforening.

I et fælles høringssvar skriver de i fem organisationer, at hvis en afgørelse offentliggøres allerede dagen efter afgørelsen, risikerer man, at offentliggørelsen sker, før sundhedspersonen har modtaget beskeden om afgørelsen. Sundhedspersonen får dermed ikke mulighed for at indrette sig efter afgørelsens indhold, før patienter, medier mv. bliver informeret.

De fem organisationer undrer sig endvidere over, at sundhedspersoner, der er gået på pension eller selv har fraskrevet sig autorisationen, skal blive ved med at figurere på listen. Eftersom intentionen med listen er, at patienterne skal kunne vælge behandler på et oplyst grundlag, giver det ingen mening, at sundhedspersoner, der ikke længere er erhvervsaktive, står på listen.

 

27. januar 2015

Ny læseliste fra WFC

World Federation of Chriropractic (WFC) har i dag lanceret The suggested reading list for chiropractic, som er en online databank med forskningsartikler relevante for kiropraktorer. Listen udarbejdes af et ekspertteam ledt af Dr. Greg Kawchuk fra University of Alberta, der er formand for WFC Research Council og aktuelt tilknyttet Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik som gæsteforsker.

Listen ligger på www.WFCsuggestedreadinglist.com - følg listen på Twitter: @WFCreadinglist27
. januar 2015

Sådan kan du hjælpe med at rekruttere

DKF har lavet en guide med 10 ting, du kan gøre for at hjælpe til med at øge kendskabet til kiropraktoruddannelsen op mod de to ansøgningsfrister i marts og juli.

Guiden indeholder bl.a. film og links til indhold, der kan deles digitalt - fx på din egen eller din kliniks hjemmeside, men især på de sociale medier som Facebook, Twitter, Instagram og LinkdIn, hvor man ved en lille indsats kan skabe meget synlighed.

Find guiden her på hjemmesiden26. januar 2015

Musicians' Health & Performance 2nd Conference

Den 10-12. juni 2015 afholdes Musicians Health & Performance 2nd Conference, MHPC 2015, i på Odense Universitets Hospital.

Konferencen er et forum for forskere, klinikere, musikere, musiklærere og andre med en særlig interesse i musikeres sundhed. Blandt de mange emner på konferencen er bl.a. muskuskeletale lidelser, psykologi og ydeevne, stress, musik i hjernen, hypermobilitet, børn og dans, genoptræning, fysioterapi, Alexanderteknik, forskningsmetoder, og sundhedsinnovation. Andre emner er også velkomne.

På konferencen kan du bl.a. opleve:
- et fuldstændig videnskabelig program med hovedtalerne, abstracts, en bred vifte af korte mundtlige præsentationer og poster sessioner.
- et bredt klinisk program med workshops, mundtlige oplæg, abstracts og andre aktiviteter inden for forebyggelse, undersøgelse og behandling af ydeevne-relaterede lidelser.

Læs mere om konferencen her


21. januar 2015

Vigtigt at lytte til patienternes behov

I dag onsdag den 21. januar skriver formanden for Dansk Kiropraktor Forening Lone Kousgaard Jørgensen i et debatindlæg i Jyllands-Posten bl.a.:

"At omtrent hver tredje dansker lider af ondt i ryggen, at det hvert år koster det danske samfund et milliardbeløb i tabt arbejdsfortjeneste og sygedagpenge samt koster tungt på livskvaliteten hos de ramte, det tager det danske sundhedsvæsen desværre temmelig let på.

Som formand for Dansk Kiropraktor Forening undrer det mig f.eks., at det kun er dem, der har været på sygehuset, der har krav på genoptræning.

Får du en diskusprolaps, men klarer dig igennem med aktiv behandling og træning hos en rygspecialist, f.eks. en kiropraktor, uden at komme under kniven, ja, så må du da selv betale gildet.

Det, jeg oplever gang på gang, er, at mange falder igennem og aldrig får den behandling, de bevisligt har brug for, og som kan forbedre deres livskvalitet mærkbart – og som kan spare samfundet for millioner."

Læs hele indlægget her på JyllandsPostens hjemmeside
16. januar 2015

Forsvar om ældres nakkesmerter

6. februar 2015 udklækkes endnu en kiropraktor-ph.d. på dansk jord. Det er Michele Maiers, DC, MPH, fra Northwestern Health Sciences University, USA, som har gennemført et projekt om ældres nakkesmerter i samarbejde med Klinisk Biomekanik på Syddansk Universitet. Projektet har titlen "Chiropractic and exercise for elderly with neck pain: a mixed methods comparative effectiveness trial"
Læs mere om tid og sted


15. januar 2015

Tag med til verdenskongres og Athen

Verdensforbundet World Federation of Chiropractic og European Chiropractors' Union holder årskongres i Athen i uge 20 i maj 2015. NIKKB og DKF arrangerer en medlemsrejse til kongressen til en yderst favorabel pris. Man kan desuden tilkøbe en rundrejse i den efterfølgende uge. Log ind med 'kiropraktor': www.ourworld.dk/rejselogin eller læs mere her


15. januar 2015

Turnuscafe og 'Fra stud. til cand.' 5/3

Så er der dato på den store turnusaften på Klinisk Biomekanik, hvor  kommende turnuskandidater og tutorer kan møde hinanden, lige efter DKF's turnus-infomøde for studerende. 

HVAD GÅR DET UD PÅ?
Det sker 5. marts 2015 kl. 19.45 på Sundhedsvidenskabeligt Fakultet,  Winsløwparken i Odense. Arrangementet er for studerende, der snart bliver færdige og skal i turnus, og for kiropraktorer, som søger en turnuskandidat. Hver kiropraktor præsenterer sig selv og sin klinik i plenum. Herefter er der en mere uformel mingling organiseret som speeddating.

Læs mere her og meld dig til7
. januar 2015

Manglende medicineffekt på forsiden 

Hver måned skriver Dansk Kiropraktor Forening ogh Kiropraktorguide sammen med Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik en artikel i Magasinet Sundhed som læses af 180.000 danskere. I det seneste nummer, der udkommer i dag og ligger i venteværelser og på apoteker og posthuse landet over, er vores historie om, at Paracetamol ikke virker på rygsmerter kommet på forsiden.Læs artiklen på www.magasinet-sundhed.dk her

DKF har indgået rabataftale med magasinet, som medlemmer kan abonnere på til deres klinik med rabat - ring til abonnementsservice på 70 27 11 55.


7. januar 2015

Undervurdér ikke konservativ behandling

Det er på tide, at vi stiller spørgsmål ved vores tiltro til kirurgi og holder op med at undervurdere aktiv behandling og træning. Træning og konservativ behandling skal "sexes op". Dét skriver den dansk-uddannede norske kiropraktor Jørgen Jevne i et blogindlæg på det ansete British Journal of Sports Medicine's hjemmeside. Fakta er, siger han, at kirurgi ikke altid virker så godt, som vi håber, og at det ikke er en hurtig løsning.

Læs hele indlægget på blogs.bmj.com (på engelsk)

 

5. januar 2015

Danskere i WFC-nyhedsbrev

Kiropraktorernes verdensforbund World Federation of Chiropractic (WFC) lukkede 2014 med en kvartalsrapport, som bl.a. omtaler danske kiropraktorer - den ene på forsiden. Her ses Anni Preisler, som i sommer afsluttede et års arbejdsophold i WHO realiseret af et WFC-stipendium og midler fra Kiropraktorfonden. Anni Preisler deltog i et længerevarende projekt, som videreudvikler klassifikationssystemet ICD. Senere beretter nyhedsbrevet om Henrik Hein Lauridsen, der modtog DKF's ærespris Kiropraktorprisen i forbindelse med Faglig Kongres 2014.

Også WFC's uddannelseskonference i Miami, den forestående verdenskongres i Athen i maj og aktiviteter rundt om i verdenen på World Spine Day omtales.

På siderne med diverse nyheder fra medlemslandene kan man læse om den britiske kiropraktorforenings nye visioner, at Polen opretter den første kiropraktoruddannelse i Østeuropa på universitet i Gdansk og i samarbejde med AECC, at der starter en ny uddannelse i Kina og at der er lovregulering på vej i Japan. 

Der står også at læse, at den norsk-svenske kiropraktor, ph.d. Iben Axén, der netop har afsluttet sit post doc-projekt tilknyttet Karolinska Instituttet i Stockholm og Klinisk Biomekanik på Syddansk Universitet, overtager professor Charlotte Leboeuf-Ydes plads i WFC's forskningsråd. 

Læs WFC's Quarterly World Report fra december 2014

Husk, at du kan rejse med DKF og NIKKB til verdenskongressen i maj.

> Læs om rejsen:
www.ourworld.dk/rejselogin - brug koden 'kiropraktor'

> Læs om kongressen:
www.wfc.org/congress20155. januar 2015

Æresmedlem Henning Hviid død

Kiropraktor og tidligere formand for Dansk Kiropraktor Forening 1961-64 Henning Hviid er død, 88 år gammel. Henning Hviid bisættes fra Frederikskirken, 8270 Højbjerg, den 10. januar 2015 kl. 13.00.

Hennings søn, Carsten Hviid, har på DKF Forum skrevet en meddelelse til foreningens medlemmer om dette.

 

 


LÆS ÆLDRE NYHEDER