Nyheder 2012

 

20. december

Nyt blogindlæg fra formanden om flytning og mellemhandlere

Der ligger nu en ny blog fra DKF’s formand Peter Kryger-Baggesen på DKF Forum. Læs blogindlægget her

20. december

World Federation of Chiropractic - Kongres i Durban, Sydafrika, 10.-13. april 2013

World Federation of Chiropractic (WFC) afholder kongres 10.-13.  april.
Fra Danmark deltager DKF’s formand, næstformand og direktør, samt Jan Hartvigsen og Henrik Wulff Christensen fra NIKKB. Læs mere om kongressen her 

South African Airways tilbyder 7-10 % rabat (afhængigt af præcist afrejsetidspunkt) på flybilletter for DKF-medlemmer, som ønsker at deltage I kongressen. Ønsker du at flyve med South African Airways til kongressen, så kontakt flyselskabet direkte på e-mail saa@saa.dk, og skriv at du deltager på kongressen, og hvornår du ønsker at rejse. 
Læs mere om South African Airways her

I anledning af WFC’s 25-års jubilæum, er der udarbejdet en illustreret historie om kiropraktik, som offentliggøres i forbindelse med kongressen i Durban. DKF har givet et økonomisk bidrag til bogudgivelsen, og vil modtage et antal eksemplarer af bogen.

19. december

Sundhedsklinik får pris for sin frivillige indsats

Frivilligindsatsen i den sundhedsklinik for udokumenterede migranter, som Røde Kors driver i samarbejde med Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp, blev d. 29. oktober hyldet med Frivillighedsprisen 2012. Der deltager en række forskellige fagpersoner på frivillig basis, men endnu ingen kiropraktorer.

Klinikken behandler udokumenterede migranter i Danmark - mennesker, der ikke har lovligt ophold i Danmark, eller som ikke har gult sundhedskort. Disse mennesker har normalt ikke adgang til almindelig sundhedsbehandling, og Sundhedsklinikken tilbyder derfor den nødvendige lægebehandling, fysioterapi mv. til dem, som falder uden for det almindelige sundhedssystem.
Er du som kiropraktor interesseret i at deltage i arbejdet på klinikken, kan du læse mere her

19. december

Gigforeningens internationale stipendier

Gigtforeningen har 2 forskningsstipendier til besættelse. Ansøgningsfrist er 1. februar 2013.

Forskningsstipendierne er ledige til besættelse pr. 1. april 2013 eller snarest derefter. Der tildeles 1 års løn med mulighed for at søge om 1 års forlængelse. Der gives således max 2 års løn.

Ansøgningsskema udfyldes og indsendes elektronisk via 'Søg støtte til forskning' på www.gigtforeningen.dk/forskning. Her findes også ansøgnings- og bevillingsbetingelser.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Connie Ziegler, tlf. 39 77 80 38, Henriette Thorseng, tlf. 39 77 80 67 eller på forskning@gigtforeningen.dk

Sidste ansøgningsfrist er fredag den 1. februar 2013.

14. december

Læs formandens taler fra Faglig Kongres 2012

DKF’s formand Peter Kryger-Baggesens taler fra Faglig Kongres er nu tilgængelige på DKF’s hjemmeside.
Læs talen fra fredagen her
Læs talen fra lørdagen her

14. december

Tag på inspirations-/studietur til Beijing

Fra den 12.-19. oktober 2013 har du mulighed for at tage med op til 30 kollegaer på inspirations-/studietur til Beijing. Turen er arrangeret af det norske rejsebureau MittKina, der i 2011 arrangerede en tilsvarende tur for norske kiropraktorer.

Turen vil byde på et varieret program, bl.a. med besøg på Beijing University of Chinese Medicine, som udbyder fag inden for behandling af rygsøjlen og andre led baseret på traditionel kinesisk medicin, en kiropraktisk klinik på United Family Hospitals and Clinics, og Beijing Massage Hospital, som er en flagskibsklinik inden for kinesisk manuel behandling.

Der vil på turen også være god tid til sightseeing i Beijing med besøg til bl.a. Sommerpaladset og Den Forbudte By.

Læs nærmere om programmet her og, hvis du/I er interesseret, så kontakt MittKina direkte for yderligere oplysninger. Ikke-kiropraktor-ledsagere er naturligvis også velkomne.

14. december

Vind en rejsefører-tur til Beijing

I forbindelse med turen til Beijing har MittKina inkluderet en gratis plads for foreningen, hvis der er mindst 25 deltagere. DKF har besluttet at udlodde denne plads blandt interesserede medlemmer. Fripladsen vil vore forbundet med officielle ’DKF-rejsefører-opgaver’ så som at forberede turen sammen med MittKina og deres rejseleder, evt. at samle gruppen forud for afrejsen samt ikke mindst at skrive om turen i Kiropraktoren og på DKF Forum. MittKina har lokalkendt rejseleder med på turen, så der er ikke praktiske opgaver i den forbindelse forbundet med rejsefører-tjansen.

Er du interesseret, skal du skrive en motiveret ansøgning og sende den pr. post eller mail til dkf@danskkiropraktorforening.dk (mærket ’rejsefører’) senest den 1. juni 2013, hvorefter DKF’s bestyrelse vil finde en vinder. Husk at gøre opmærksom på, hvis du ønsker at deltage i rejsen, også selvom du ikke vinder - og husk at kontakte MittKina om din interesse i turen, hvis dette er tilfældet.

14. december

Kiropraktorguide.dk er lanceret

Den store, nye kiropraktorportal kiropraktorguide.dk, som er lavet af Kiropraktik og Sundhed/KiroInfo, er lanceret den 12.12.12 kl. 12.12. På hjemmesiden findes artikler og videoer om en række skader, sygdomme og symptomer, som landets kiropraktorer kan behandle. Derudover findes der en oversigt over kiropraktorer i hele landet, så borgeren kan finde en kiropraktor i nærheden. Gå til kiropraktorguide.dk

14. december

Nye rapporter fra Sundhedsstyrelsen om kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsen udgiver tre rapporter, der beskriver, hvordan sundhedsvæsenet kan forberede tilbud og indsatser til den stadigt større del af befolkningen, der har kroniske sygdomme.
Læs mere her

14. december

LKR Winter Conference 2013 i Gøteborg

Den svenske kiropraktorforening, Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation, afholder vinterkonference den 1.-3. februar 2013. Temaet for konferencen er cervikal og lumbal radikulopati, og der vil derudover være oplæg om sportskiropraktik. Konferencen finder sted på Hotel Radisson Blu Scandinavia i Gøteborg.
Læs mere her

14. december

Stillingsopslag: Introduktionsstilling på Rygcenter Syddanmark i Middelfart

Rygcenter Syddanmark søger en kiropraktor til en introduktionsstilling på 1 år med mulighed for ansættelse i en 4-årig overbygningsuddannelse.
Læs hele stillingsopslaget her

14. december

Medlemsfordel: Meld dig ind i Forbrugsforeningen

Som medlem af DKF har du mulighed for at melde dig ind i Forbrugsforeningen og spare penge på bl.a. indkøb af dagligvarer, restaurantbesøg mv.
Læs mere om Forbrugsforeningen her

14. december

Ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen om forebyggelse af spredning af MRSA

Sundhedsstyrelsen har netop udsendt en opdateret vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA. MRSA-vejledningen henvender sig til ledelse og personale inden for hele sundheds- og plejeområdet.
Læs mere

6. december

DKF springer uge 4 over…

Alle medlemmer og alle klinikker har modtaget DKF’s vægkalender 2013. Vær opmærksom på, at uge 4 ved en beklagelig fejl er forsvundet. Alle ugetal fra uge 5 og frem er korrekte.

Flere kalendere kan rekvireres via sekretariatet: dkf@danskkiropraktorforening.dk.

6. december

Ændringer i pensionsregler

Willis har lavet et nyhedsbrev, som beskriver vigtige ændringer omkring kapitalpension og behandlingsforsikring.
Læs nyhedsbrevet her

30. november

Ny, offentlig myndighed tager sig af barselsdagpenge

Det er ikke længere kommunerne, der udbetaler barselsdagpenge og refusion af løn under barsel. Fra den 1. december 2012 er det den nye, offentlige myndighed Udbetaling Danmark, der tager sig af opgaven.

Har I spørgsmål om barsel, er der hjælp at hente på virk.dk/nemrefusion. Her kan I også:
• Få svar på de oftest stillede spørgsmål
• Se hvilke tidsfrister I skal overholde
• Se videoer med øvelsesvejledninger til virk.dk

På virk.dk/nemrefusion finder I også Udbetaling Danmarks kontaktoplysninger.
Husk, at Udbetaling Danmark først kan kontaktes fra 1. december.

Se også DKF’s Vejledning om barsel og dagpenge

29. november

UBVA's rettighedshaverpulje - udlodning af midler

Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) er et stående udvalg under AC (Akademikernes Centralorganisation). Vi varetager på ACs vegne de ophavsretlige interesser for AC-organisationerne og deres medlemmer. Læs mere på www.ubva.dk.

Efter ophavsretslovens regler om »aftalelicens« kan skoler, biblioteker og organisationer m.fl. i et vist omfang bruge værker uden tilladelse fra rettighedshaverne, hvis de i stedet får en aftale med Copydan. Brugerne skal betale for aftalerne, og Copydan sender så vidt muligt pengene videre til rettighedshaverne eller deres faglige organisationer. Læs mere i UBVAs informationsbog »Ophavsret for begyndere«, der ligger gratis på www.ubva.dk, s. 81 og frem.

Danmarks Radio har indgået nogle aftaler med Copydan Arkiv, som gør det muligt for dem at lægge radio- og tv-udsendelser ud på www.dr.dk/bonanza eller genudsende dem på ”DR Kulturkanalen” og ”DR Børnekanalen” uden at betale de medvirkende genudsendelseshonorar. Til gengæld kan de medvirkende, som led i ovennævnte aftale, få del i penge, Copydan har sendt til en række rettighedshaverorganisationer.

UBVA får et beløb som kompensation for DRs brug af udsendelser, hvor der medvirker eksperter eller akademiske forfattere. De indgår i »UBVAs rettighedshaverpulje«.

Du kan få penge fra puljen, hvis du kan dokumentere, at:

- du i din egenskab af akademisk forfattere eller ekspert har leveret ophavsretligt beskyttet indhold til DR-udsendelser, der er lagt på www.dr.dk/bonanza eller udsendt på Kultur- eller Børnekanalen inden for de seneste 3 år,

- du ifølge de aftaler, der blev indgået ved indspilningen, har krav på honorar fra DR, og

- retten til honorar fra DR er faldet væk pga. DRs aftaler med Copydan Arkiv.

Du kan se vedtægterne for UBVAs Rettighedshaverpulje på www.ubva.dk under punktet ”Legater«.

Ansøgning og dokumentation skal sendes pr. mail til chefkonsulent Henrik Faursby Ahlers på hfa@ac.dk.

Der er ingen ansøgningsfrist - bortset fra ovennævnte 3-års frist.

Venlig hilsen

UBVA

19. november

DKF på Lægedage 2012

På de netop overståede Lægedage, de praktiserende lægers store kongres i Bella Center fra 12.-16. november, var DKF repræsenteret med en stand for bl.a. at synliggøre professionens arbejde med at udbygge kommunikationen mellem kiropraktorer og alment praktiserende læger.

Standen, som blev finansieret af Kiropraktorfonden, var en stor succes, og der blev skabt kontakt med mange interesserede læger, som kom forbi og bl.a. fik uddelt en folder med eksempler på god kommunikation mellem de to faggrupper. Standen var hele ugen bemandet med kiropraktorer, bl.a. praksiskonsulenter fra de fem regioner.

15. november

DKF’s formand: I år høster vi frugterne af de sidste års faglige prioriteringer

I sin afslutningstale på Faglig Kongres 2012 talte DKF’s formand Peter Kryger-Baggesen bl.a. om DKF’s resultater i det forløbne år. Disse tæller blandt andet udarbejdelse af kliniske retningslinjer, to videnprojekter og et projekt om kommunikation mellem kiropraktorer og praktiserende læger. Derudover talte formanden om fremtidens udfordringer, hvor særligt praksisoverenskomsten blev fremhævet.

Læs mere i DKF’s årsresultatfolder her

15. november

Årets Kiropraktor 2012

Modtageren af den nye pris Årets Kiropraktor blev afsløret under afslutningen af Faglig Kongres 2012. Prisvinderen blev Claus Dam Nielsen, efteruddannelseschef på NIKKB, som altså vandt online-afstemningen blandt alle DKF’s medlemmer.

Claus var indstillet af Tue Secher Jensen, Lise Hestbæk, Mikkel Konner, Henrik Hein Lauridsen og Søren O’Neill med følgende motivering: ”Baggrunden for indstillingen er dels Claus' store engagement i arbejdet med og udviklingen af kiropraktorernes efteruddannelse, og dels det store arbejde med at arrangere professionens første, store faglige kongres, hvor Claus med stor entusiasme har varetaget rollen som den centrale person og tovholder i forhold til planlægning, program og afvikling af hele kongressen.”

Tillykke med prisen!

15. november

Faglig Kongres 2012 blev en succes

Med over 350 tilmeldte deltagere må professionens første faglige kongres siges at have været en bragende succes. To dages efteruddannelse, præsentation af spændende forskning og netværksdannelse forløb over al forventning, og der var stort engagement og god stemning blandt deltagerne hele vejen igennem.

Der er nu udsendt evalueringsskemaer til alle deltagerne efter kongressen for at undersøge tilfredsheden med bl.a. det faglige indhold af kurserne.

Alle oplæg vil løbende blive lagt ud å hjemmesiden www.fagligkongres.dk

9. november

Faglig kongres skudt igang

Over halvdelen af alle danske kiropraktorer er med på den første efteruddannelseskongres for kiropraktorer i Danmark, Faglig Kongres 2012.

Kongressen blev åbnet i morges af Anders Kühnau, næstformand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Han talte blandt andet om sundhedsvæsenet udfordringer og regionernes forventninger til kiropraktorprofessionen:

Kongressen har fokus på efteruddannelse, formidling af forskningsresultater og netværksdannelse og er arrangeret i et samarbejde mellem Dansk Kiropraktor Forening, Kiropraktorfonden og Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB). DKF's formand, Peter Kryger-Baggesen, bød velkommen.

-Der er sammensat et vidtfavnende program, som ikke kun afspejler kiropraktorernes brede kompetencefelt, men også professionens indplacering i sundhedsvæsenet, hvor der i disse år fokus på retningslinjer, sammenhæng og kvalitet, sagde Peter Kryger-Baggesen blandt andet.

Kiropraktorfonden er Dansk Kiropraktor Forenings og Danske Regioners fælles fond, som bevilliger midler til bl.a. forsknings- og efteruddannelsesprojekter. Om eftermiddagen blev nogle af de projekter, som er støttet af Kiropraktorfonden, præsenteret, for at udbrede viden om den aktuelle forskning og give indblik i, hvad fondsmidlerne går til.

Et af kurserne havde udenlandske gæsteforelæsere. Blandt andre Mario Millan:

Kongressen samler de danske kiropraktorer til dage med efteruddannelse, ny viden og networking.

LÆS MERE:

www.fagligkongres.dk
www.danskkiropraktorforening.dk/Kiropraktorfonden
www.nikkb.dk

7. november

Nyt blogindlæg fra formanden

Der er lagt et nyt blogindlæg fra formanden, som omhandler bl.a. praksisnetværk og OK, ud på DKF Forum.
Læs indlægget her

7. november

Mølholm har indgået aftale med CopenFysio 

DKF er blevet orienteret om, at Mølholm den 23. oktober 2012 har indledt samarbejde med Mølholm Forsikring. CopenFysio har orienteret de kiropraktorklinikker, der indgår i CopenFysio’s behandlernetværk om ændringen.

7. november

Lønregulering den 1. oktober 2012 for ansatte i regionerne

Lønnen for ansatte i regionerne reguleres med ca. 0,13 % fra den 1. oktober 2012. Som tidligere oplyst, sker der ingen regulering på statens område, dvs. for ansatte på universiteterne samt for turnuskandidater og ansatte kiropraktorer i privat praksis, som er ansat i henhold til DKF’s standardansættelsesaftaler.

7. november

Nationale kliniske retningslinjer for knæartrose

Sundhedsstyrelsen har udgivet nye nationale kliniske retningslinjer for knæartrose.

De nationale kliniske retningslinjer for knæartrose skal bidrage til en evidensbaseret indsats af ensartet høj kvalitet på tværs af landet, sammenhængende patientforløb og videndeling på tværs af sektorer og faggrupper. Retningslinjerne dækker både den primære og den sekundære sundhedssektor og inkluderer forskellige faser i patientforløbet, herunder udredning, diagnostik, behandling og rehabilitering.
Læs mere her

7. november

Repræsentantskabsmøde i Danske Fysioterapeuter

Der blev afholdt repræsentantskabsmøde i Danske Fysioterapeuter 2.-3. november, hvor medlemmernes repræsentanter diskuterede fagets og foreningens fremtid.
Læs mere her

7. november

DKF’s årsregnskab 2011/12

På sidste årsmøde fremlagde bestyrelsen et budget med et forventet resultat før afskrivninger på kr. -515.000 og efter afskrivninger og skat kr. -825.000. Regnskab for 2011/2012 udviser et samlet resultat før afskrivning på kr. 246.200 og efter afskrivning og skat kr. -146.977. Resultatet afviger i forhold til budgettet med kr. 678.000, primært på grund af forbedringer i de finansielle indtægter. Foreningens egenkapital udgjorde ved regnskabets afslutning kr. 6.800.748.
Regnskabet kan hentes i pdf-format her

7. november

DKF’s årsresultatfolder er på gaden

Årsresultatfolderen er sendt til alle DKF’s medlemmer. I folderen kan du få et overblik over DKF’s resultater i 2012, som bl.a. omfatter udgivelse af kliniske retningslinjer, afholdelse af Faglig Kongres 2012, øget udenlandsk engagement, arbejde med etiske retningslinjer og meget andet.
Læs folderen her

1. november

Retningslinjer på gaden

Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik har afsluttet et stort arbejde med udvikling af kliniske retningslinjer for lumbal nerverodspåvirkning. Retningslinjerne har været i politisk høring og er sendt til DKF’s medlemmer i oktober. Derudover lanceres retningslinjerne på et kursus på Faglig Kongres i november.
Hent retningslinjerne i pdf-version her 

DKF har i samarbejde med danske radiologer lagt sidste hånd på de første danske billeddiagnostiske retningslinjer for det muskuloskeletale område. Disse retningslinjer lanceres i november 2012 på et selvstændigt website og et kursus på Faglig Kongres. Retningslinjerne forventes udgivet i en trykt version i starten af 2013.

I 2013 følger en systematisk implementeringsproces for de kliniske retningslinjer.

1. november

Henvendelse til Folketingets Sundhedsudvalg

I 2009 tog DKF initiativ til et netværk for de 8 sundhedsorganisationer, der har overenskomst med Regionernes Lønnings- og Takstnævn. De 8 organisationer er: Foreningen af Speciallæger, Praktiserende Lægers Organisation, Danske Fysioterapeuter, Tandlægeforeningen, Danske Tandplejere, Landsforeningen af Statsautoriserede Fodterapeuter, Dansk Psykolog Forening og DKF. I år er netværket som noget nyt brugt til målrettet koordination forud for overenskomstforhandlingerne, som alle organisationerne skal igennem i nærmeste fremtid. DKF har i år også taget initiativ til at udbygge samarbejdet med et kvalitetsnetværk samt et møde med samtlige formænds deltagelse. Formandsmødet resulterede i en henvendelse til Folketingets Sundhedsudvalg, hvor formændene inviterer til en fælles drøftelse af praksissektorens fremtid.
Læs brevet til sundhedsudvalget her

1. november

Nyt nordatlantisk samarbejde

DKF har sammen med kiropraktorforeningerne i Norge, Sverige, Storbritannien, Schweiz og Canada skabt et samarbejde ved navn North Atlantic Research Collaboration (NARC). Den danske, svenske og norske forening har i den forbindelse set muligheder i at formalisere det nordiske samarbejde omkring forskning og har ligeledes dannet et nordisk forskningssamarbejde. DKF har medvirket aktivt i opstartsprocesserne og har påtaget sig at stå for koordineringen af det nordiske forskningssamarbejde.

12. oktober

Forsinkelser på sundhed.dk

Der opleves pt. desværre forsinkelser på overførslen af data fra Praksis- og Afregningsportalen til sundhed.dk’s Find behandler. Dette betyder, at opdatering af ventetider, priser og andre klinikoplysninger ikke med sikkerhed kan vises i Find behandler inden for de normale 15 min., og i værste fald med forsinkelser på et døgns tid. Sundhed.dk beklager de gener, dette må medføre.

Sundhed.dk’s Support kan naturligvis kontaktes i tvivlstilfælde, men vil i udgangspunktet ikke fejlsøge konkrete forsinkelser, som er mindre end to døgn.

Leverandøren til Praksis- og Afregningsportalen forventer fejlen løst senest 19. november 2012. Sundhed.dk overvåger i perioden dataoverførslerne ekstraordinært.
Se ændringer på sundhed.dk’s driftsstatusside

12. oktober

AAK og IAK fusionerer

A-kasserne AAK og IAK fusionerer med virkning fra 1. juli 2013, og bliver dermed Danmarks største a-kasse for højtuddannede med godt 175.000 medlemmer, der samler kræfterne. Formålet er fortsat at kunne tilbyde medlem¬merne en høj kvalitet til en lav pris. Medlemmerne vil ikke mærke noget til fusionen før den 1. juli 2013.

Michael Valentin, adm. direktør i AAK, bliver ny adm. direktør i den fusionerede a-kasse. I den nye direktion indgår også IAK’s direktør Elisabeth Hvas, som bliver ny viceadministrerende direktør samt IAK’s nuværende administrerende direktør Per Hansen.
Læs mere om fusionen her

12. oktober

Kliniske retningslinjer for lumbal prolaps på vej

Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, DSKKB, har udarbejdet kliniske retningslinjer for undersøgelse og behandling af patienter med lumbal prolaps i kiropraktorpraksis.
Retningslinjerne er nu færdige og vil blive udsendt til alle DKF-medlemmer i uge 43. Retningslinjerne vil desuden indgå i et af kurserne på Faglig Kongres 2012.

12. oktober

Tilmelding til Faglig Kongres 2012

Faglig Kongres 2012 nærmer sig, og der er allerede 275 tilmeldte. Husk at melde dig til på www.fagligkongres.dk, hvis du vil være sikker på at få en plads. Her kan du også læse nærmere om det faglige program, sociale arrangementer mv.

12. oktober

Afstemning om Årets Kiropraktor åbner mandag 15. oktober kl. 12.00

Fristen for indstilling af kandidater til prisen for Årets Kiropraktor udløber i dag, 12. oktober. Prisen uddeles til en kiropraktor, som har ydet en særlig indsats inden for det kiropraktiske fagområde. Fra på mandag den 15. oktober kl. 12.00 kan alle DKF’s medlemmer stemme på de nominerede kandidater i DKF klubben på DKF Forum. Der kan kun stemmes én gang på én kandidat. Prisen uddeles på Faglig Kongres 2012 lørdag den 10. november.

11. oktober

Konference om rehabilitering og genoptræning 28.-29.november

Den 28. og 29. november afholder Teknisk Institut konference med overskriften ’Rehabilitering og genoptræning – fokus på styrket samarbejde og medinddragelse’. Konferencen har særligt fokus på patientinddragelse og tværfaglig kommunikation i sundhedsvæsenet. Derudover afholdes en fordybelsesdag med workshops om erfaringsbaseret evidens og styrket borgerkontakt den 30. november.
Læs mere om konferencen og tilmelding

26. september

Indstillinger til Årets Kiropraktor

Fristen for at indstille kandidater til prisen for Årets Kiropraktor forlænges til og med 12. oktober. Prisen uddeles for første gang på Faglig Kongres 2012 til en kiropraktor, som har ydet en særlig indsats inden for det kiropraktiske fagområde.

Læs mere om prisen længere nede på nyhedssiden under 31. august.

26. september

Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag – sidste frist

Mandag den 1. oktober 2012 er sidste frist for at anmode om at få tilbagebetalt sit efterlønsbidrag skattefrit.

Læs mere her, hvis du allerede HAR besluttet at få dine penge udbetalt
Og her, hvis du stadig overvejer det

26. september

Ledigt ydernummer i Region Syddanmark

I medfør af praksisplanen på kiropraktorområdet i Region Syddanmark gældende fra 1. april 2011 er det besluttet, at der skal opslås et nyt ydernummer pr. år i planperioden.

Der opslås derfor et nyt ydernummer i kiropraktik til besættelse snarest muligt. Følgende principper vil ligge til grund for prioritering, når det nye ydernummer skal tildeles:

• at det bidrager til kapaciteten i regionens udkantsområder
• at det bidrager til nærhed i tilbuddene i alle dele af regionen
• at det indgår i etableringen af tværfaglige behandlerhuse
• at det sikrer, at befolkningen om muligt har valgmulighed mellem flere praksis
• at det bidrager til praksis af passende størrelse
• at ydere uden ydernummer efter nærmere fastlagte principper kan tildeles et ydernummer.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til chefkonsulent Mikael Harild, tlf.nr. 7663 1403 eller Hanne Jeppesen, tlf.nr. 7663 1787.

Ansøgningen indsendes på mail til hanne.jeppesen@regionsyddanmark.dk eller til Region Syddanmark, Praksisafdelingen, att.: Hanne Jeppesen, Damhaven 12, 7100 Vejle.

Ansøgningsfrist er fredag den 12. oktober 2012.

14. september

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin Årsmøde 16.-17. november

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin holder årsmøde på Hotel Comwell Kolding den 16.-17. november. Årsmødet byder på to spændende dage om den muskuloskeletale medicin under overskriften “Rundt om lænden”.
Læs programmet her

10. september

Sundhedsordning med kiropraktik reducerer sygefravær

Ny banebrydende forskning fra Syddansk Universitet dokumenterer, at adgang til PensionDanmark Sundhedsordning, hvor kiropraktik indgår, reducerer risikoen for sygefravær med op til 15 pct.

I analysen, der er den første af sin art herhjemme, undersøger forskerne, hvad det betyder for sygefraværet, at en faggruppe får adgang til en forebyggende sundhedsordning som PensionDanmarks. Og resultaterne er klare: Når et overenskomstråde får PensionDanmark Sundhedsordning med ind som en del af pensionsordningen, reduceres medlemmernes risiko for at komme på sygedagpenge med op til 15 pct. i forhold til sammenlignelige grupper, som ikke har en sundhedsordning.  
Læs rapporten her

7. september

Samarbejdsaftale med SOS-International

DKF har gennem nogle måneder haft en række drøftelser med SOS-International om udformning af en samarbejdsaftale mellem kiropraktorklinikker og selskabet. Det er lykkedes i god dialog at få udarbejdet en samarbejdsaftale, som DKF finder kan danne grundlag for et fremtidigt samarbejde mellem virksomheden og kiropraktorklinikker.

Overordnet kan det oplyses, at landsoverenskomst om kiropraktik danner udgangspunkt  for samarbejdsaftalens ydelses- og honorarsystem, og at aftalen ikke indebærer krav om anvendelse af særlige administrative systemer. Faktura fremsendes elektronisk og betalingsfristen er 20 dage. SOS-International er indstillet på at indgå i forhandlinger med alle klinikker, som ønsker at indgå en samarbejdsaftale  på de foreliggende vilkår. 
Læs samarbejdsaftalen her.

7. september

Falck Healthcare overtager PreviaSundhed

PreviaSundhed overtages af Falck Healthcare. PreviaSundhed vil på et senere tidspunkt orientere de klinikker, der har indgået samarbejdsaftaler med virksomheden om de nærmere konsekvenser af overdragelsen .

Der pågår i øvrigt en debat  på DKF - Forum om dette emne.
Læs pressemeddelelsen.

31. august

Ny pris: Årets Kiropraktor 2012

DKF’s bestyrelse har besluttet at indstifte en ny pris: Årets Kiropraktor. Prisen tildeles en kiropraktor, som har ydet en særlig indsats inden for det kiropraktiske fagområde. Alle medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening – inklusive studentermedlemmer – har mulighed for at indstille kandidater til prisen for Årets Kiropraktor 2012, som bliver uddelt for første gang lørdag den 10. november under Faglig Kongres. Prisen består af et kunstgavekort.

Du indstiller en kandidat ved at indsende en skriftlig motivering til Pia Ravn pr@danskkiropraktorforening.dk senest den 26. september. Indstillede kandidater skal være uddannede kiropraktorer.

Efter den 26. september vil alle medlemmer kunne stemme på de nominerede kandidater i en valgklub på DKF Forum, hvor det også vil fremgå, hvem der har indstillet kandidaten og den skriftlige motivering for indstillingen. Afstemningen løber frem til den 10. oktober.

27. august

Faglig Kongres 2012: Tilmelding er i gang

Invitationerne til Faglig Kongres 2012, som løber af stablen 9.-10. november, er nu sendt ud, og tilmeldingen er i gang. På www.fagligkongres.dk kan du tilmelde dig kongressen og også læse nærmere om program, sociale aktiviteter mv.

27. august

Faglig Kongres 2012: Invitation til udvalgsmøder

Torsdag den 8. november, dagen før Faglig Kongres 2012, stiller DKF mødelokaler til rådighed på Radisson Blu H.C. Andersen Hotel i Odense til de udvalg i foreningen, som ønsker at holde møde eller til andre medlemmer, der gerne vil mødes med kolleger og drøfte et fagligt emne. Emnerne behøver ikke at have relation til Faglig Kongres.

Mødelokalerne vil være tilgængelige i tidsrummet fra kl. 18-20.  Kl. 20 vil der blive arrangeret en social aktivitet for de medlemmer, som ankommer aftenen før den officielle åbning af kongressen.

Interesserede bedes sende en mail til Sara Korngut sk@danskkiropraktorforening.dk, senest den 10. september 2012 med angivelse af, hvor mange personer I forventer at deltage.

18. august 2012

Nakkemanipulation øger ikke risiko for blodpropper

Ekstra Bladet har den 18. august startet en kritisk dækning af en kompliceret, men velkendt faglig debat, primært båret frem af udtalelser fra et par neurologiske speciallæger .

Debatten handler kort fortalt om, hvorvidt nakkemanipulation foretaget af fx kiropraktor giver blodpropper i hjernen.

Forskning viser, at nakkemanipulation ikke øger risikoen for blodpropper, og at forekomsten af blodpropper i forlængelse af et kiropraktorbesøg er yderst sjælden.

Debatten er ikke ny. Den baseres ofte på holdninger og enkelthistorier frem for eksisterende viden og forskning, hvilket også gælder for en stor del af Ekstra Bladets dækning.

Dansk Kiropraktor Forening har ingen tabuer i forhold til emnet og vil gerne deltage i debatten på et seriøst og sagligt grundlag. Dette skete faktisk kort før sommeren i det ansete medicinske tidsskrift British Medical Journal med bidrag fra 'de to lejre' samt gennemgang af den nyeste forskning på området. Download artikler i British Medical Journal. Dansk Kiropraktor Forenings bestyrelse udtrykte på lederplads i KIROPRAKTOREN nr. 3 tilfredshed med modenheden i denne dækning.

Det er et svært og kompliceret emne, og en blodprop i hjernen er en dybt alvorlig hændelse. Det helt centrale her er dog, at der ikke er påvist en direkte sammenhæng mellem nakkemanipulation og blodpropper, hvilket ellers er vinklen på Ekstra Bladets historie og holdningen hos de citerede neurologer.

Dokumentation
En af de største undersøgelser af bivirkninger overhovedet omhandler nakkemanipulation. Undersøgelsen Risk of Vertebrobasilar Stroke and Chiropractic Care er lavet for Verdenssundhedsorganisationen, WHO, og udført af et internationalt, tværfagligt team med 50 forskere fra 9 lande og 14 forskellige professioner. Teamet blev anført af den canadiske professor John David Cassidy, som Syddansk Universitet har rekrutteret til et prestigefyldt professorat på grund af hans fremragende forskning.

Undersøgelsen har fulgt 10 millioner mennesker over en 10 årsperiode og påviser, at forekomsten af karskader og blodpropper er lige så stor eller større efter lægebesøg, hvor nakken ikke er blevet manipuleret, som efter kiropraktorbesøg. Sagt med andre ord: Der er ligeså stor risiko for at udvikle blodprop efter besøg hos praktiserende læge som efter kiropraktorbesøg. Man kunne altså ikke finde en årsagssammenhæng mellem nakkemanipulation foretaget af kiropraktor og udvikling af blodprop.

Dette bekræftes endvidere af 2, snart 3, andre internationale forskningsprojekter.

Lige nu peger al forskning på, at de yderst få patienter, der udvikler karskader eller blodpropper efter manipulationsbehandling, ikke udvikler dem pga. manipulationen, men fordi de sandsynligvis allerede har en blodprop på vej, hvilket kan forårsage hovedpine og nakkesmerter. Som følge heraf henvender de sig til kiropraktor eller til læge for at få gjort noget ved deres symptomer. Kiropraktorer er således blandt de faggrupper, som kan komme ud for, at patienten udvikler en blodprop efter konsultationen – blot er blodproppen ikke et resultat af behandlingen, men af en allerede eksisterende lidelse.

Hvorfor behandler kiropraktorer nakker med manipulation?
Det gør de, fordi manipulation er en dokumenteret effektiv behandling ved nakkesmerter og fordi forekomsten af efterfølgende blodprop er ekstremt lille. Det bedste bud er i dag, at forekomsten ligger i et interval som hedder 0,17-2 tilfælde per mio. nakkemanipulationer (Rubinstein S. Adverse events following chiropractic care for subjects with neck pain. Enkhuizen, Holland: Over de Linden Posthuma; 2007).

Tusindvis af patienter opsøger hvert år kiropraktor for nakkesmerter, fordi behandlingen hjælper dem. Alternativerne til manipulationsbehandling af nakken er langt fra risikofri. Den praktiserende læge vil typisk ordinere smertestillende medicin, enten Pamol/Pinex eller de såkaldte NSAID-præparater. Begge typer af smertestillende medicin har alvorlige bivirkninger, der overstiger forekomsten af blodpropper i forlængelse af kiropraktorbehandling.

At neurologiske afdelinger modtager patienter med blodpropper, som har modtaget nakkemanipulation hos en kiropraktor, er kendt viden, også blandt kiropraktorerne. Og hvis man ikke kender forskningen inden for feltet, kan man godt komme til at tro, at der er en direkte sammenhæng, og glemme de patienter, der forud for blodproppen har modtaget behandling hos den praktiserende læge eller hos fysioterapeuten.

Kiropraktorer er kvalificerede behandlere
De kritiske læger citeres for at sige, at kiropraktorer ikke er tilstrækkeligt (fagligt) dygtige til at undersøge og behandle nakken. Kiropraktorstudiet er i dag en femårig universitetsuddannelse på Syddansk Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Efter universitetet gennemfører kandidaterne et år i turnus med et praktisk og fagligt indhold godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Først efter succesfuld gennemførelse af begge dele autoriseres kiropraktorerne i henhold til Sundhedsloven af Sundhedsstyrelse til at praktisere selvstændigt.

Såvel på bachelordelen (hvor kiropraktorerne undervises sammen med de medicinstuderende) som på kandidatstudiet og i efterfølgende turnusuddannelse og som et fast indslag i standens efteruddannelsestilbud indgår undervisning i såvel korrekt behandling som mulige risici og bivirkninger.

Behov for tværfaglige retningslinjer
Dansk Kiropraktor Forening og ikke mindst de faglige miljøer vil meget gerne i dialog, men ikke med enkeltstående speciallæger via pressen. 

Der er tydeligt behov for at skabe større klarhed og mere viden med henblik på at undgå og forebygge forkerte opfattelser, som i sidste ende skader patienterne.

Kiropraktorernes faglige selskab, DSKKB, har netop afsluttet udarbejdelsen af faglige retningslinjer for patienter med diskusprolaps og har som næste opgave at udarbejde retningslinjer for nakkebehandling.

Dette kan kun gøres meningsfuldt i et tværfagligt samarbejde, hvor neurologerne såvel som de praktiserende læger vil være naturlige at inddrage.

Tværfaglige retningslinjer er i øvrigt også på Sundhedsstyrelsens arbejdsprogram, så måske kommer der også her et nationalt initiativ.

Kontakt følgende for flere oplysninger:

 • Formand, kiropraktor Peter Kryger-Baggesen, Dansk Kiropraktor Forening: peter@kirosk.dk eller 2559 3540
 • Kiropraktor, professor, ph.d. Jan Hartvigsen, Syddansk Universitet: jhartvigsen@health.sdu.dk eller 6011 4522 
 • Direktør, kiropraktor, læge, ph.d. Henrik Wulff Christensen, Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik: h.wulff@nikkb.dk eller 2027 4647
 • Professor, ph.d., dr.med.sc. John David Cassidy, Syddansk Universitet: dcassidy@health.sdu.dk
 • Direktør Jakob Bjerre, Dansk Kiropraktor Forening: jb@danskkiropraktorforening.dk eller: 2671 1602

FAKTA

Hvad er en kiropraktor?
En kiropraktor er autoriseret af Sundhedsstyrelsen og beskæftiger sig med undersøgelse, diagnose, forebyggelse og behandling af smertetilstande og nedsat funktion i muskel- og skeletsystemet.
Læs mere

Hvordan er kiropraktorer uddannet?
Kiropraktorer uddannes på Syddansk Universitet med en 5-årig kandidatuddannelse i Klinisk Biomekanik. Herefter følger en 1-årig supplerende, praktisk uddannelse, turnusuddannelsen. På bacheloruddannelsen undervises de studerende sammen med de medicinstuderende. På kandidatuddannelsen er undervisningen tilrettelagt, således at de studerende undervises af fagspecialister i alle fag. Fx underviser en professor i neurologi i faget neurologi, mens undervisningen i de mere klinisk orienterede fag varetages af erfarne kiropraktorer og/eller speciallæger, hvoraf mange også er aktive forskere. Livslang læring er også et mantra for kiropraktorer. Efteruddannelse for kiropraktorer varetages af Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik.
Læs mere 

Hvad er kiropraktisk behandling og manipulation?
Behandlingen hos en kiropraktor består af flere elementer: Information og rådgivning; Manuel behandling; Kiropraktisk manipulationsbehandling; Bløddelsbehandling; Øvelser/genoptræning; Forebyggelse.

Manuel behandling består af en bred vifte af metoder, hvor hænderne bruges til at løsne/udspænde stramme eller ”låste” led i ryg, nakke, arme eller ben. Kiropraktisk manipulationsbehandling er et særkende for kiropraktorerne, og er en metode der specifikt og nænsomt retter på funktionen i et led ofte med en karakteristisk hørlig lyd (knæk). Læs mere

Er der regler for kiropraktorers nakkebehandling?
Da kiropraktorerne for tyve år siden blev en autoriseret sundhedsprofession, indgik der bindende retningslinjer for netop behandling af nakken i den bekendtgørelse, som fulgte med sundhedsloven. Retningslinjerne foreskriver særlige opmærksomhedspunkter, som kiropraktorerne skal udvise ved nakkebehandling, men fastslår samtidig, at nakkebehandling er en del af det kiropraktiske behandlingstilbud.
Læs mere

Hvilken undervisning får kiropraktorer i komplikationer og risici?
Både på kandidatuddannelsen og i turnusuddannelsen undervises kiropraktorer i risici og komplikationer. På turnusuddannelsen undervises kiropraktorerne af en professor i thoraxkirurgi i alle potentielle bivirkninger ved den manuelle behandling. Alvorlige bivirkninger ved kiropraktisk behandling er ekstremt sjældne. Der undervises i alt fra den ”normale” reaktion efter manuel behandling i form af lokal smerte/ømhed i nakken, svimmelhed, hovedpine med mere og over i den anden ende af spektret: den potentielt alvorlige bivirkning - hjerneblødning/blodprop i hjernen i et behandlingsforløb, hvor patienten typisk har henvendt sig med smerter i nakken hos en kiropraktor.

Hvad er en blodprop?
En blodprop i hjernen (eller apopleksi, der både kan være en prop eller en blødning) viser sig typisk ved pludselig lammelse af dele af kroppen. I 85 procent af tilfældene er der tale om en blodprop og i 15 procent om en blødning. Åreforkalkning er den væsentligste årsag til apopleksi. Når blodkarrene bliver forkalkede, kan der dannes blodpropper i de blodkar, der forsyner hjernen med blod. Desuden kan forkalkede blodkar lettere revne og give anledning til hjerneblødninger.

Forhøjet blodtryk er en vigtig årsag til apopleksi, og det er specielt hjerneblødning man risikerer, hvis man har forhøjet blodtryk, men det øger også risikoen for blodpropper. Uregelmæssig hjerterytme øger risikoen for blodprop i hjernen. Diabetes øger risikoen for åreforkalkning og dermed apopleksi. Rygning og overvægt øger risikoen for apopleksi. Alkohol er lidt mere kompliceret, idet et moderat forbrug sænker risikoen for apopleksi, mens et stort forbrug øger risikoen for apopleksi. Desuden stiger risikoen for apopleksi med alderen.

Hvad er forekomsten af blodpropper hos patienter, der har også har modtaget behandling hos kiropraktor?
Forekomsten af blodpropper efter kiropraktorbehandling er så lille, at man ikke kan opgøre den præcist på trods af, at kiropraktorer gennemfører omkring 2 millioner konsultationer om året, jf. dataudtræk fra www.statistikbanken.dk På Syddansk Universitet er der ved sommereksamen 2012 forsvaret et speciale, som har gennemgået og opgjort forekomsten af alle de anmeldelser, der har været til Patientforsikringen fra kiropraktorpraksis i perioden 2004 – 2010. I denne periode er der registreret 10 tilfælde af blodpropper hos patienter, der også har modtaget kiropraktorbehandling.

I den eksisterende faglitteratur omkring disse bivirkninger, er det bedste bud i dag, at hyppigheden ligger i et interval som hedder 0,17-2 tilfælde per mio. nakkemanipulationer (Rubinstein S. Adverse events following chiropractic care for subjects with neck pain. Enkhuizen, Holland:Over de Linden Posthuma; 2007.)

17. august 2012

Patientundersøgelse i Dansk Kiropraktor Forening

Dansk Kiropraktor Forening er i gang med at lancere en større spørgeskemaundersøgelse, der skal øge professionens viden om kiropraktorpatienter og deres brug af kiropraktik.

Undersøgelsen skal blandt andet afdække smertelokalisering, anbefalingsvej og forløb, samt baggrundsemner såsom køn, alder og indkomst. Desuden vil der være spørgsmål omhandlende private sundhedsforsikringer og holdning til egenbetaling. Undersøgelsen spænder altså vidt omkring både faktuelle og holdningsmæssige spørgsmål.

DKF har udvalgt 50 geografisk repræsentativt placerede klinikker, der alle vil modtage information og materiale om undersøgelsen i starten af uge 34. Klinikkerne er en kombination af både NIKKB’s forskningsklinikker og øvrige klinikker. Den samlede stikprøve forventes at blive på 2500 respondenter fordelt over hele landet.

Undersøgelsens forløb og resultater vil løbende blive trykt i KIROPRAKTOREN, ligesom der ved undersøgelsens afslutning vil blive udarbejdet en rapport med statistisk analyse og centrale fund. Rapporten vil blive tilgængelig elektronisk på DKF’s hjemmeside.

17. august 2012

FICS-seminar på Rygcenter Syddanmark

FICS populære seminar, Upper extremity module, kommer til Danmark i september. Seminaret finder sted på Rygcenter Syddanmark fra den 28.-30. september 2012 og forestås af to dygtige undervisere fra Canada med mange års erfaring i sportsskader. Tilmelding er i gang og der er begrænsede pladser, så tilmeld dig nu på FICs hjemmeside  Er du allerede medlem af FICS kan du få rabat ligesom sidste årsstuderende kan tilmelde sig til reduceret pris.
Læs mere om kurset og priser

17. august 2012

Medicinsk ordinationsret til engelske fysioterapeuter

Fra 2014 får engelske fysioterapeuter og fodterapeuter ret til at ordinere anti-inflamatoriske præparater og smertestillende medicin. Beslutningen hilses velkommen af den britiske kiropraktorforening, BCA, som arbejder for, at kiropraktorer i England opnår samme ret.

Læs mere på BCA’s hjemmeside
Læs debat på DKF Forum

17. august 2012

Kiropraktorprisen 2012

Kiropraktorprisen på 50.000 kr. uddeles til en person eller institution, der har gjort en særlig indsats enten inden for forskning på det biomekaniske område eller ved at sætte fokus på at skabe ny viden om det kiropraktiske virksomhedsområde.

Prisen kan ikke søges, men begrundede indstillinger af mulige modtagere af prisen kan sendes til DKF’s bestyrelse, som træffer beslutning om prisen. Indstillingen sendes til sekretariatet, fx via mail: dkf@danskkiropraktorforening.dk Indstillingen må højst fylde to A4-sider og skal være indsendt senest den 10. september 2012.

17. august 2012

65 nye optaget på Klinisk Biomekanik

I alt 241 har søgt om optag på Klinisk Biomekanik i år. Alle studiepladser blev fyldt op. Siden 2008 har der kunnet optages 65 studerende på uddannelsen.

17. august 2012

Barselsvikar i DKF

Sara Korngut er den 15. august tiltrådt i et barselsvikariat som konsulent i DKF’s sekretariat, mens Karina Sol er på barsel. Sara har tidligere været ansat i Region Hovedstaden og kommer til at sidde med bl.a. Kvalitets- og forskningsområdet, Kiropraktorfonden, hjemmesiden og DKF Forum samt en række andre løbende opgaver.

6. juli 2012

Fradrag for faglige kontingenter

DKF har på det seneste fået en række medlemshenvendelser vedr. fradragsmuligheder for kontingentet.

Fradragsreglerne blev ændret i 2010 som led i den daværende regerings genopretningspakke. I den forbindelse er der med virkning fra indkomståret 2011 blevet lagt et maksimalt loft for fradrag af faglige kontingenter på 3.000 kr. pr. år for lønmodtagere.

Reglerne for selvstændige erhvervsdrivende blev ikke ændret i den anledning, og selvstændige har derfor fortsat fuldt fradrag for fagforeningskontingenter.

Det er vigtigt at understrege, at fradragsreglerne også tidligere havde privatøkonomiske konsekvenser for medlemmerne.

Indtil 2011 betød fradrag for hele det faglige kontingent på 16.900 kr., at udgiften kunne fratrækkes som et ligningsmæssigt fradrag på 30%, hvilket betyder, at ordinært medlemskab af DKF i den dyreste kontingentgruppe efter skat kostede 11.830 kr. (16.900 - 30%).

Fra 2011 kan lønmodtagere kun fratrække 3.000 kr., hvilket alene giver en skattefradragsværdi på 900 kr. (30% af 3.000 kr.), hvorfor et ordinært medlemskab af DKF i den dyreste kontingentgruppe nu koster 16.300 kr. efter skat (17.200 - 900).

Konsekvensen af ændringen af fradragsreglerne er altså, at for lønmodtagere er det blevet 4.170 kr. dyrere at være medlem af DKF (her fraset kontingentforhøjelse på 300 kr. vedtaget på generalforsamlingen i 2011), hvorimod ændringen som nævnt ikke har berørt de selvstændige erhvervsdrivende.

En del medlemshenvendelser har endvidere drejet sig om, hvorvidt klinikejere kan ’slippe’ for at få opgivet det faglige kontingent til skattevæsnet som et personligt kontingent og i stedet som en ’serviceudgift’ som virksomheden betaler.

DKF har i flere omgange (også inden de ændrede ligningsregler) undersøgt, om det er muligt at dele klinikejernes kontingent op i en individuel del og en ’servicedel’ der i givet fald kunne betales af virksomheden. DKF har helt bevidst fravalgt en sådan ordning, da den vil nødvendiggøre en meget tids- og ressourcekrævende opdeling af foreningens aktiviteter. Der er heller ikke andre foreninger på sundhedsområdet (læger, tandlæger, psykologer m.fl.), der har sådanne ordninger. Tandlægeforeningen har forsøgt sig med en sådan model for flere år tilbage, men har valgt at gå bort fra den igen. Enkelte foreninger, der defineres som ’brancheforeninger’, og hvor det er virksomheder, der er medlemmer, bl.a. revisorforeningen, har dog etableret sådanne ordninger.

Fradragsreglerne for faglige kontingenter for selvstændige bør i øvrigt drøftes med virksomhedens revisor.

5. juli 2012

Omkostnings- og indtjeningsundersøgelse

Ifølge landsoverenskomst om kiropraktik er det aftalt, at der i 2012 gennemføres en undersøgelse af indtjening og omkostninger i kiropraktorpraksis for regnskabsåret 2011.

Der er den 29. juni udsendt spørgeskema og vejledning til alle overenskomsttilmeldte klinikker. Skemaet skal returneres til DKF’s revisor påført revisorattestation.

Oplysningerne kan også indberettes elektronisk ved at downloade spørgeskemaet på DKF’s hjemmeside under menupunktet ’Kiropraktorhåndbogen’. Se under pkt. 8 – Omkostningsundersøgelse. Vær opmærksom på, at indberetningen kun er gyldig, hvis revisorattestationen – sidste side i spørgeskemaet - samtidig indsendes med post til DKF’s revisor.

Alle overenskomsttilmeldte kiropraktorer er forpligtede til at deltage i undersøgelsen.

OBS! OBS! OBS!
Vi er blevet gjort opmærksomme på, at der i det udsendte skema under ’Ejerform’ på side 2 mangler en rubrik: Enkeltmandspraksis.

Rubrikken fremgår af skemaet på hjemmesiden, men hvis I vælger at udfylde det tilsendte skema, vil vi bede jer tilføje følgende: X Enkeltmandspraksis (hvor de øvrige ejerformer er nævnt på side 2), hvis I har en enkeltmandspraksis.

5. juli 2012

Sommerblog fra formanden

Log på DKF Forum og læs formanden berette om den seneste tids aktiviteter.
Læs mere

5. juli 2012

Nyt medlem til Udvalget for ansatte i privat praksis

Bestyrelsen har på sit møde den 15. juni 2012 udpeget kiropraktor Anni Preisler som nyt medlem af udvalget for ansatte i privat praksis. Udvalget består nu af 3 kiropraktorer ansat i privat praksis i henholdsvis Region Syddanmark og Region Hovedstaden.

5. juli 2012

15 nye kiropraktorer

Et nyt kuld håbefulde kiropraktorer fik ros og lykønskninger med på vejen af dekan Ole Skøtt og professor David Cassidy, da de dimitterede ved kandidatafslutningen på Syddansk Universitet den 29. juni 2012.
Læs mere

5. juli 2012

Abonner med rabat på SUNDHED – Det nye helsemagasin, som nu indeholder kiropraktik

Fra juli 2012 vil SUNDHED – det nye helsemagasin indeholde en fast side med nyt fra kiropraktorprofessionen. Indholdet leveres af DKF i et samarbejde med Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik og vil primært handle om ny viden og pædagogiske tekster om områder inden for kiropraktik og klinisk biomekanik. I juli omtales kiropraktoruddannelsen, og at brystsmerter kan skyldes smerter i muskler eller rygsøjlen. Det udkommer 29. juni, hvor det også kan ses på magasinets hjemmeside. 

Magasinet samarbejder på lignende måde med blandt andre Ugeskrift for Læger, Tandlægeforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Gigtforeningen og videnskab.dk.

SUNDHED – det nye Helsemagasin er målrettet alle borgere og distribueres til klinikker, apoteker, hospitaler og andre, der abonnerer på magasinet. Det har til formål at informere, inspirere og virke handlingsanvisende for læseren, så denne får lyst til at motionere, spise sundere eller blot at forstå sygdomme.
DKF har samtidigt indgået aftale med magasinet om en rabatordning til foreningens medlemmer. Priserne med rabat er således:

1 stk. 11 gange årligt – kr. 223,75
2 stk. 11 gange årligt – kr. 447,50
3 stk. 11 gange årligt – kr. 671,25
10 stk. 11 gange årligt – kr. 1.490,-
25 stk. 11 gange årligt – kr. 1.875,-

Klinikker, som allerede abonnerer på SUNDHED – det nye helsemagasin, vil først kunne opnå rabatten, når deres årsabonnement skal gentegnes.

Kontakt SUNDHED - Det nye helsemagasin for abonnement.

5. juli 2012

Sekretariatet holder ferielukket

Sekretariatet er sommerferielukket i uge 28 og 29, dvs. fra mandag den 9. juli til og med fredag den 20. juli. I tilfælde af uopsættelige spørgsmål kan direktør Jakob Bjerre – mobil 26711602 – eller chefkonsulent Annette Bonne – mobil 29262591 – kontaktes.

Vi ønsker jer alle en rigtig god sommer.

3. juli 2012

Rettelse – Ansøgningsfrist til Kiropraktorfonden 1. september

I det nyeste nummer af KIROPRAKTOREN fremgår det fejlagtigt, at næste ansøgningsfrist til kiropraktorfonden er 1. oktober. Dette er ikke korrekt.
Den korrekte dato er 1. september.  

11. juni 2012

Kiropraktor Erik Poulsen forsvarer sin ph.d.
Kom og overvær kiropraktor Erik Poulsen forsvare sin ph.d. Osteoarthritis of the Hip: Prevalence in Danish chiropractic practice; Reproducibility of range of motion and muscle strength; A proof-of-principle randomized clinical trial.
Forsvaret finder sted torsdag den 14. juni kl. 14 i Emil Aarestrup Auditoriet, Klinikbygningen, Odense Universitetshospital, 5000 Odense C og alle er velkomne.
Læs mere

11. juni 2012

Nakkebehandling til debat

British Medical Journal udsendte fredag den 8. juni en pressemeddelelse med spørgsmålet om manipulation af nakke burde stoppes. Baggrunden er, at BMJ i deres nyeste udgave har en artikel fra en gruppe forskere, der mener at dette bør være tilfældet. I samme nummer er der en anden artikel af de tre professorer David Cassidy, Gert Brønfort og Jan Hartvigsen, der er uenige.

Historien fandt i weekenden vej til dele af pressen, herunder BBC og herfra oversat på sundhedssiderne af BT's netudgave. På DKF Forum er de centrale dokumenter lagt på den debattråd, som er startet her til morgen den 11. juni.
Læs mere

11. juni 2012

Vær med til at promovere Klinisk Biomekanik

I denne tid skal mange træffe valg om uddannelse. Fristen for ansøgning til videregående uddannelse er 5. juli 2012. DKF gør en indsats for at synliggøre kiropraktoruddannelsen i samarbejde med Syddansk Universitet (SDU) og du kan hjælpe. Målgruppen er ikke kun studenterne, men i høj grad også deres forældre, venner, erhvervsvejledere, undervisere og netværk i øvrigt.

SDU sender en stak foldere om uddannelsen til alle klinikker i denne uge. Placér dem i venteværelset et godt sted og følg disse opfordringer:

 1. Afspil det lydløse slideshow og/eller film om uddannelsen i venteværelset. Filmen er her. Slideshowet er her.
 2. Indlejr filmen og/eller slideshowet på klinikkens eller din egen hjemmeside. Du kan også linke til info-site: www.sdu.dk/kiropraktik
 3. Spred videoen via din eller klinikkens Facebookprofil. Her kan du skrive denne tekst, som du i øvrigt også kan skrive andre steder, hvor du vil fortælle om uddannelsen – både med og uden link til filmen: ”Kan du lide at blive udfordret intellektuelt og samtidigt bruge dine hænder? Har du lyst til at hjælpe mennesker med smerter i kroppen og være en del af et team? Så læs til kiropraktor! En kiropraktor har en bred uddannelse, som gør vedkommende til specialist i diagnostik og behandling af bevægeapparatets lidelser. Kiropraktoruddannelsen findes på Syddansk Universitet og hedder Klinisk Biomekanik. www.sdu.dk/kiropraktik

11. juni 2012

DKF’s sekretariat søger barselsvikariat

Dansk Kiropraktor Forenings sekretariat har fra 15. august et barselsvikariat ledigt i 6 måneder med mulighed for forlængelse. Stillingen er slået op via Akademikernes jobbank, men DKF hører gerne, hvis du kender nogen, der kunne være interesseret. Eventuelle ansøgninger mailes til dkf@danskkiropraktorforening.dk
Læs mere

5. juni 2012

DKF's sekretariat holder lukket Grundlovsdag 5. juni

I tilfælde af hastesager henvises til direktør Jakob Bjerre - mobil 26711602 - eller Annette Bonne - mobil 29262591.

15. maj 2012

Redegørelse: Sundhedsforsikringer

"Der er nu gået et halvt år siden generalforsamlingen gav bestyrelsen en opgave i forhold til sundhedsforsikringer og ’mellemhandlerne’.  Bestyrelsen og sekretariatet har i det halve år arbejdet seriøst og intensivt med opgaven, og der er udarbejdet en samlet redegørelse over de resultater, der er opnået og en opsamling af den viden, vi har erhvervet."
Læs hele redegørelsen på DKF Forum

11. maj 2012

Prescriba

DKF blev i april kontaktet af en del medlemmer, der var blevet kontaktet af Prescriba med henblik på at indgå en samarbejdsaftale om kiropraktisk behandling af virksomhedens kunder.

DKF tog på den baggrund kontakt til Prescriba for at drøfte indholdet i en samarbejdsaftale, herunder ikke mindst at formidle DKF’s politik i forhold til ’mellemhandlere’.

Prescriba har herefter udarbejdet en samarbejdsaftale, som DKF finder, kan danne grundlag for et fremtidigt samarbejde mellem virksomheden og kiropraktorklinikker.

Overordnet kan det oplyses, at landsoverenskomst om kiropraktik danner grundlag for samarbejdsaftalens ydelses- og honorarsystem.

Aftalen indebærer ikke særskilte krav vedrørende brug af administrative systemer eller lignende.

Prescriba er indstillet på at indgå samarbejdsaftaler med alle kiropraktorklinikker, som måtte ønske at indgå en samarbejdsaftale med virksomheden på de foreliggende vilkår

Ønskes nærmere rådgivning i forbindelse med indgåelse af aftale med Prescriba, kan chefkonsulent Annette Bonne kontaktes på telefon 33 37 60 93 eller mail ab@danskkiropraktorforening.dk.

Læs relaterede dokumenter:
Brev
Samarbejdsaftale
Oplysningsskema


10. maj 2012

Ændring af ferieloven - erstatningsferie ved sygdom under ferie

Fra 1. maj 2012 har ansatte mulighed for at kræve erstatningsferie ved sygdom under ferie. De nye regler er en konsekvens af EU-domstolens fortolkning af arbejdstidsdirektivet.

Efter ferieloven har en ansat hidtil kun kunnet få erstatningsferie, hvis den pågældende blev syg, før ferien startede. De ændrede regler betyder, at ansatte, der har optjent fuld ferie, og som bliver syge under ferien, har mulighed for at kræve erstatningsferie efter 5. sygedag. Det vil sige, at de første 5 dokumenterede sygedage under ferie er den ansattes risiko.

Ansatte, der ikke har optjent fuld ferie, har mulighed for at kræve erstatningsferie efter et forholdsmæssigt færre antal sygedage under ferien.

Sygemelding under ferie
Ved sygdom under ferie skal den ansatte melde sig syg hos arbejdsgiveren efter arbejdspladsens sædvanlige regler og fremvise lægelig dokumentation herfor. Den ansatte skal selv afholde udgiften til den lægelige dokumentation.

Erstatningsferie
Ophører sygdommen under ferien, kan lønmodtageren vælge at afholde den resterende del af ferien eller vende tilbage til arbejdet. Den erstatningsferie sygdommen evt. har udløst kan derimod ikke uden arbejdsgiverens samtykke afholdes i forlængelse af den oprindelige ferie. Erstatningsferien aftales eller varsles som den øvrige ferie.
Læs mere 

10. maj 2012

Ny HK-overenskomst

DKF og HK-Privat har indgået aftale om fornyelse af overenskomst for kliniksekretærer i perioden 1. april 2012 – 31. marts 2014. Aftalen er godkendt af DKF’s bestyrelse den 8. maj 2012 og HK-Privat har godkendt aftalen ved urafstemning.

Overenskomsten2012-2014 er ændret på følgende områder:

 • Forhøjelse af månedslønnen på alle løntrin pr. 1. april 2012 og pr. 1. april 2013 med 250 kr.
 • Forhøjelse af pensionsbidraget pr. 1. juni 2012 med 0,6 %, som afregnes med 2/3 af arbejdsgiveren og 1/3 af kliniksekretæren. Pensionsbidraget udgør herefter minimum 15 %
 • Forhøjet pensionsbidrag i 14 uger under barselsorlov
 • Løn under fædreorlov i indtil 2 uger
 • Mulighed for at aftale (lidt mere) fleksible seniorordninger i forhold til nedsættelse af arbejdstid
 • Mulighed for at pensionsbidraget kan udbetales som løn, såfremt den ansatte arbejder efter folkepensionsalderen
 • Tillidsrepræsentanter skal vælges blandt de ’organiserede’ kliniksekretærer
 • Mulighed for at arbejdsgiveren afleverer elektroniske lønsedler mv. til de ansatte

Overenskomsten lever op til de af DKF stillede krav, idet de økonomiske konsekvenser af aftalen holder sig inden for en beskeden økonomisk ramme, svarende til lønudviklingen for kliniksekretærer/assistenter i andre liberale erhverv på sundhedsområdet og overenskomstresultaterne i øvrigt inden for det private arbejdsmarked.

Regulering af månedslønnen for april måned sker med udbetaling af lønnen for maj måned 2012.

Klinikkerne vil få tilsendt et særtryk af overenskomsten.
Se overenskomsten

10. maj 2012 

Sekretariatet er lukket 18. maj og 5. juni

Dagen efter Kr. Himmelfart, fredag den 18. maj, og Grundlovsdag, tirsdag den 5. juni, vil sekretariatet være lukket. I tilfælde af uopsættelige spørgsmål kan direktør Jakob Bjerre – mobil 26711602 – eller chefkonsulent Annette Bonne – mobil 29262591 – kontaktes. 

25. april 2012

Tema om Maintenance Care på DSKKB’s generalforsamling 11. maj 2012

Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (DSKKB) holder generalforsamling på Ryg- og Genoptræningscenter København, Østerbro, den 11. maj 2012.

Arrangementet starter kl. 17 med rundvisning. Herefter følger årets faglige tema om Maintenance Care i kiropraktorpraksis. Her præsenteres den seneste års forskning i Maintenance Care, samt såvel danske og svenske kiropraktorers opfattelse og anvendelse af Maintenance Care.

Sidst, men ikke mindst præsenteres en igangværende klinisk randomiseret undersøgelse af forebyggende kiropraktisk behandling. Arrangementet rundes af med generalforsamling.
Læs mere i programmet, som også motiverer årets tema

25. april 2012

Formandsblog: Gang i gryderne!

”Der har været lidt tavst fra min side på bloggen den sidste tid – faktisk siden før jul. Det skyldes ikke stilstand – tværtimod. Det skyldes derimod, at der er gang i rigtig mange gryder, men få færdige retter at berette om. Jeg vil dog gerne give jer et kig ned i gryderne, så I kan følge lidt med i det politiske køkken.”
Læs hele formandens blog på DKF Forum

30. marts 2012

Honorarregulering per 1. april 2012

Honorarer for speciale 53 og 64 reguleres pr. 1. april 2012. De regulerede honorarer fremgår på DKF’s hjemmeside. På samme side fremgår de nye attesthonorarer og honorar for praksiskonsulenter.
Læs mere

30. marts 2012

Lønregulering per 1. april 2012

Løntakster for turnuskandidater og ansatte kiropraktorer reguleres pr. 1. april 2012. De regulerede takster fremgår på DKF’s hjemmeside.
Læs mere

30. marts 2012

Ny HK overenskomst for kliniksekretærer

DKF og HK/Privat har afsluttet forhandlingerne om fornyelse af overenskomsten for kliniksekretærer.

De vigtigste elementer i aftalen er en forhøjelse af minimallønnen på alle løntrin med 250 kr. pr 1. april 2012 og 2013, samt at pensionsbetalingerne forhøjes fra 14,4 % til 15 % pr. 1. juni 2012 med den sædvanlige fordeling med en 1/3 fra lønmodtageren og 2/3 fra arbejdsgiveren.

Aftalen skal godkendes af DKF’s bestyrelse og ved urafstemning af HK’s medlemmer i maj måned 2012.

De nye lønninger mv. skal først tages i anvendelse, når aftalen er godkendt af de kompetente organer.

Herefter vil den nye overenskomst blive lagt på DKF’s hjemmeside, ligesom der vil blive orienteret nærmere om de aftalte ændringer.

30. marts 2012

Kiropraktor Rikke Krüger Jensen forsvarer ph.d.

Kom og overvær Rikke Krüger Jensen forsvare sin ph.d. ’Vertebral endplate signal changes (Modic changes) in patients with low back pain. Comparison of the effect of two treatments, prediction of outcome and the development of Modic changes over time’ Fredag den 13. april 2012 kl. 14. Forsvaret efterfølges af en lille reception. Arrangementet finder sted: Auditoriet, J.B. Winsløws Vej 25, st., 5000 Odense C. 
Læs mere

30. marts 2012

Har du indberettet ventetider til Sundhed.dk?

Siden 1. juni 2011 har kiropraktorer haft pligt til at registrere ventetider for behandling på Sundhed.dk. Er du blandt de klinikker, der endnu ikke indberettet klinikkensventetider, skal DKF henstille til, at du får det gjort hurtigst muligt.
Læs mere

30. marts 2012

Forsikringsrabat til studentermedlemmer

Er du medlem af DKF og under 30 år, kan du få 10 % rabat på din private indbo- og ulykkesforsikring hos Codan.
Læs mere

30. marts 2012

Ny annoncedeadline for KIROPRAKTOREN nr. 2

Annoncedeadline for næste nummer af KIROPRAKTOREN er rykket fra 10. til 23. april 2012. Bladet udkommer tilsvarende to uger senere den 14. maj.

30. marts 2012

WFC-kongres 2013

Den internationale kiropraktororganisation, World Federation of Chiropractic (WFC), holder sin næste internationale kongres i Durban i Sydafrika fra den 10.-13. april 2013. Fra DKF forventes foreløbig deltagelse af DKF's formand.

Læs mere

 

29. februar 2012

Jagten på nakkesmerter

Et nyudviklet apparat kan hjælpe behandlerne til at stille en bedre diagnose for patienter med nakkesmerter.

Halvdelen af danskere mellem 30 og 60 år har følsomme og sårbare punkter i og omkring nakken, og følgerne er ofte alvorlige: Svimmelhed, nakkestivhed, tandpine, spændingshovedpine og sågar tinnitus er blandt de ubehagelige konsekvenser af de såkaldte triggerpunkter.

Hidtil har der ikke været forsket i, hvordan man bedst behandler dem, men gennem de seneste seks år har de to lektorer fra Syddansk Universitet, Cornelius Myburgh og Anders Holsgaard Larsen, beskæftiget sig indgående med folkelidelsen.

Corrie Myburgh er tilknyttet NIKKB som projektmedarbejder i forskningsenheden.
Læs mere

24. februar 2012

DKF’s sekretariat lukket 28. februar

Sekretariatets udlejer har varslet, at der pga. renovering af ejendommen lukkes for strømforsyningen tirsdag den 28. februar mellem kl. 08.00 og kl. 16.00. Det vil derfor ikke være muligt at komme i kontakt med sekretariatet hverken via telefon, mail eller hjemmesiden.

Ved uopsættelige spørgsmål kan følgende mobilnumre kontaktes:

Direktør Jakob Bjerre - 26711602
Chefkonsulent Annette Bonne –29262591

24. februar 2012

Etisk arbejdsgruppe udpeget

Mange medlemmer viste interesse for at deltage i arbejdsgruppen, der skal udvikle etiske retningslinjer.

Bestyrelsen har nu sammensat gruppen og godkendt kommissorium. Gruppen er bredt sammensat og består af personer, som er udpeget af og repræsenterer henholdsvis Dansk Kiropraktor Råd (DKR), DKF’s bestyrelse og Kiropraktorkredsforeningerne (KKF’erne). Herudover består den af 3 kiropraktorer, der meldte sig som interesserede i at deltage:

Nis Alnor – formand (repræsenterer DKR)
John Petri (repræsenterer DKR)
Lone Kousgaard Jørgensen (repræsenterer DKF)
Anders Jørgensen (repræsenterer DKF)
Henrik Laugesen (foreslået af KKF Sjælland)
Søren O’Neill (meldt sig som interesseret)
Signe Fuglkjær (meldt sig som interesseret)
Frank Ferdinansen (meldt sig som interesseret)

Læs arbejdsgruppens kommissorium 

DKF tilrettelægger en proces sammen med formand Nis Alnor. Her bliver rig lejlighed til at bidrage med deltagelse i flere medlemsinddragende aktiviteter.

24. februar 2012

Falck Healthcare

Torsdag den 1. marts kl. 16 afholder bestyrelsen et internt dialogmøde for og med FHC-kiropraktorer som led i dialogen og forhandlingerne med Falck Healthcare.

Læs indlæg på DKF Forum 

24. februar 2012

DKF relancerer KIROPRAKTOREN

Det nye KIROPRAKTOREN får et visuelt make-over med et nyt skarpt udtryk i et nyt markant format. Også indholdet får et løft. Se resultatet, når nummer 1 udkommer i uge 11. Relanceringen af KIROPRAKTOREN er et led i DKF’s strategi for medlemskommunikation.

Visionen er, at KIROPRAKTOREN får en stærkere faglig profil, som understøtter professionens fagligt velfunderede position og afspejler den nye proaktive strategi. Visionen realiseres gennem et udbygget redaktionelt samarbejde mellem DKF, Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB) og Kiropraktik og Sundhed.

Læs mere om KIROPRAKTOREN, annoncering, udgivelsesplan m.m.: www.danskkiropraktorforening.dk/kiropraktoren

24. februar 2012

Nye visitationsretningslinjer for skulderbehandling

1. april 2012 træder nye retningslinjer for visitation og henvisning for behandling af impingementsyndrom/rotator cuff-syndrom og traumatisk cuff-ruptur i kraft. Visitationsretningslinjerne er udarbejdet i regi af Sundhedsstyrelsen, der i samarbejde med ledende klinikere har udarbejdet nye retningslinjer for visitation og henvisning til behandling for impingementsyndrom/rotator cuff-syndrom og traumatisk cuff-ruptur.

Retningslinjerne gælder for alle nyhenviste patienter til operation efter den 1. april 2012.
Læs retningslinjerne 

24. februar 2012

Få nyheder fra sundhed.dk eller regionen direkte i din mail-boks

Sundhed.dk er nu lanceret i et opdateret format. I den forbindelse er det blevet muligt for borgere og sundhedsfaglige at oprette sig som modtagere af elektroniske nyhedsbreve. Det kræver blot registrering af navn og mailadresse samt angivelse af hvilke nyhedsbreve, man ønsker.

Du kan gå ind på siden: https://www.sundhed.dk/service/nyheder/tilmelding-nyhedsbrev/ og aktivere feltet sundhedsfaglig. Herefter kan du krydse af, at du er interesseret i nyheder til kiropraktorer, samt hvilke afsendere du ønsker nyheder fra.

På listen kan du som kiropraktor pt. vælge:

1. Nyheder fra sundhed.dk
2. Nyheder fra Region Midtjylland (her spørges også efter kommune, så 
    informationen kan målrettes)
3. Nyheder fra Region Hovedstaden (her spørges også efter
    planlægningsområde, så informationen kan målrettes)
4. Nyheder fra Primær Sundhed i Region Nordjylland (her spørges også efter
    kommune, så informationen kan målrettes)

De elektroniske nyhedsbreve kommer med forskellig hyppighed afhængig af afsender og faggruppe.

24. februar 2012

Adgang til sundhed.dk skal fornys hvert år

Din adgang til at logge på sundhed.dk skal fornys inden 365 dage. Se på denne side, hvordan du selv kan forny din adgang:

https://www.sundhed.dk/service/hjaelp/hjaelp-sundhedsfaglig/om-klinikadministration/om-adgang-og-rettigheder/forny-pas/

OBS: Det må ikke forveksles med fornyelsen af den digitale signatur, der skal ske hvert 2. år gennem DanID. Bemærk: Er dit CVR-administratorpas allerede udløbet, kan du ikke se ”Adgang og rettigheder”. Kontakt sundhed.dk’s support for at få genåbnet din adgang: https://www.sundhed.dk/service/hjaelp/

10. februar 2012

Samarbejdsaftale med PreviaSundhed

DKF og PreviaSundhed er blevet enige om en samarbejdsaftale mellem kiropraktorklinikker og PreviaSundhed.
Log på DKF Forum og læs Jakob Bjerres indlæg

Læs samarbejdsaftalen på DKF Forum

10. februar 2012

FHC effektmålinger – faglig lødighed afgørende

DKF’s bestyrelse finder det afgørende, at effektmålinger foregår på et fagligt lødigt grundlag. DKF vil afholde et dialogforum forud for videre drøftelser med FHC, hvor interesserede FHC-kiropraktorer kan melde sig.
Log på DKF Forum og læs Jakob Bjerres indlæg 

10. februar 2012

Brug DKF Forum til turnus

Nu gør DKF det lettere for klinikker at rekruttere turnuskandidater – og mere overskueligt for studerende at vælge turnusklinik. Som supplement til opslag i KIROPRAKTOREN og opslag på hjemmesiden under jobs/kurser/opslag har DKF oprettet to nye klubber til turnusannoncer på DKF Forum. Her kan turnuskandidater og tutorer nemt og enkelt oprette opslag. Du skal bare melde dig ind i klubben, som er åben for alle.
Gå til klubben ’Jeg skal snart i turnus’

Gå til klubben ’Jeg søger turnuskandidat’

10. ferbuar 2012

Beregn konsekvenser af nye efterlønsregler

På Willis hjemmeside kan du beregne de eventuelle konsekvenser af de nye efterlønsregler, hvis du har indbetalt til ordningen.
Læs mere

27. januar 2012 

Nye kiropraktorer fejret

7 kiropraktor-dimittender blev fejret på behørig vis ved kandidatafslutningen på Syddansk Universitet den 26. januar med taler af både dekan, professor og studenterrepræsentanten. Dekan Ole Skøtt mindede de nye kandidater om, at den virkelighed, de skal ud at arbejde i, nok er anderledes, end da de begyndte på studiet.

- Sundhedsvæsenet ændrer sig også; koordineringen mellem behandlerne er altafgørende. Samtlige elementer i behandlingsvæsenet skal fungere sammen, hvis behandlingen skal fungere til patientens bedste. På Syddansk Universitet lægger vi kimen til samarbejdet mellem faggrupperne allerede i uddannelserne, hvor medicinere, kiropraktorer, idrætsstuderende og snart kandidatstuderende i fysioterapi mødes i undervisningen og i et fælles studiemiljø.27. januar 2012

Nye skatteregler for sundhedsforsikringer

Pr. 1. januar 2012 blev arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringsordninger gjort skattepligtige for medarbejderne. Lovgivningen giver imidlertid mulighed for, at dele af udgiften til behandlerforsikringer fortsat er omfattet af skattefrihed, bl.a. når det drejer sig om arbejdsrelaterede skader. Andre ordninger med arbejdsgiverbetalte behandlinger i forbindelse med arbejdsrelaterede skader vil fortsat være skattefri.

Brancheforeningen Forsikring og Pension er ved at undersøge mulighederne for at få SKAT til at komme med en forhåndsgodkendelse af en generel fordelingsnøgle, så skattefrihedsspørgsmålet ikke bliver et konkurrenceparameter på sundhedsforsikringsområdet.

DKF har udgivet en pjece ’KIROPPRAKTORORDNIG – skattefrit og fradragsberettiget.’ Pjecen beskriver de muligheder, der var gældende før 1. januar 2012 for, at virksomheder kan indgå aftaler om arbejdsgiverbetalte behandlinger hos en kiropraktor, som er skattefri for medarbejderne.
Denne pjece skal nu revideres, så den kommer i overensstemmelse med de nye regler på skatteområdet.

Det forventes, at der kommer en endelig afklaring af retstilstanden på skatteområdet i forhold til skattefrihed for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og de øvrige ordninger i forbindelse med arbejdsrelaterede skader i løbet af foråret.

27. januar 2012

Tilbagebetaling af AMBI

Som det er fremgået af dagspressen, er der opstået – i hvert fald teoretisk – en mulighed for, at kiropraktorpraksis, der betalte AMBI i 1988, 1989, 1990 og 1991, kan få et yderligere beløb retur.

En række kiropraktorpraksis indgik i 1997 et forlig med SKAT, som indebar, at kiropraktorerne fik tilbagebetalt AMBI med fradrag af et beløb på ca. 10.000 kr. pr. fuldtidsansat i perioden 1988, 89, 90 og 91. Hvis man i den periode havde 1 fuldtidsansat, drejer det sig om, at man fik modregnet et beløb på ca. 40.000 kr.

Når sagen er dukket op igen skyldes det en EU dom fra 2011. Du kan se flere oplysninger på www.ambiretur.dk. Der er blandt eksperter uenighed om, hvor realistisk det er, at andre kan få gavn af EU dommen. DKF skal imidlertid gøre opmærksom på, at der er et advokatfirma - advokatfirmaet Tommy V Christiansen - som tilbyder at anmelde alle tilbagebetalingskrav over for skatteministeriet uden beregning. Hvis det efterfølgende bliver relevant at anlægge en retssag aftaler den enkelte kiropraktorpraksis direkte med advokatfirmaet, om man ønsker at deltage heri og hvad sagsomkostningerne hertil vil udgøre.

På advokatfirmaets hjemmeside www.ambiretur.dk  findes 2 forskellige skemaer, hvoraf det ene er rettet mod medlemmer af Lægeforeningen. Det er aftalt med advokatfirmaet, at skemaet også kan benyttes af kiropraktorer, som i 1997 indgik forlig med SKAT. Dette skema vil være det relevante for de fleste – og måske alle – praksis, som ønsker at anmelde et krav.

DKF har ikke viden om, hvilke konkrete praksis, der indgik AMBI-forlig med SKAT i 1997 og kan derfor ikke være behjælpelig med oplysninger herom. Vi ser os heller ikke i stand til at rådgive omkring det fornuftige i at forfølge sagen yderligere, da det som nævnt er juridisk helt uafklaret, hvordan udsigten er til at få medhold i et krav. Hvis man ønsker at sikre sit eventuelle krav, er det imidlertid nødvendigt at få det anmeldt over for SKAT snarest muligt, da man ellers kan miste kravet på grund af passivitet.

27. januar 2012

Nyt Sundhed.dk i luften 31. januar 2012

Opdateringen betyder, at sundhed.dk vil være utilgængelig fra søndag d. 29-01 til forventet mandag d. 30. januar kl. 16.

For dig som kiropraktor betyder ændringerne blandt andet:
• Stærkere afgrænsning af det sundhedsfaglige indhold
• Nyt rum for kiropraktorer
• Moderne design med bredere sider
• Bedre overblik og bedre sammenbinding af indhold og tjenester
• Fast menu som giver adgang til vigtige tværgående sider fra alle steder i det sundhedsfaglige rum
• Nye og enklere web-adresser for tjenester og temaer
• Et design, som kan vise, hvis der er aktuelle kommentarer til data eller drift af en tjeneste

Ændringerne betyder, at indhold fremover vil være at finde i en ny struktur, og at du skal oprette nye genveje til tjenester og indhold, hvis du har tilknyttet links under ’foretrukne’ e.l. Lægehåndbogen påvirkes ikke af ændringerne.

Bemærk, at opdateringen ikke medfører, at der kommer styr på manglerne i praksisdeklarationerne, som betyder, at kiropraktorer og andre behandlere kun kan tilføje ansatte i det generelle fritekstfelt og ikke som før i et særligt felt til dette. Sundhed.dk oplyser, at man vil se på dette snarest.

21. december 2011
 

Beslutningsreferat fra GF’11

Referat fra DKF’s generalforsamling 2011 er godkendt af DKF’s bestyrelse og kan læses på DKF Forum.
Læs mere 

21. december 2011

Opdaterede love for DKF

Foreningens love er opdaterede på baggrund af de godkendte ændringsforslag fra generalforsamlingen 2011.
Læs lovene 

21. december 2011

Nye autorisationer udskydes til 2012

Sundhedsstyrelsen er ved at implementere nyt IT-system. Det betyder, at styrelsen ikke kan udstede autorisationer og tilladelser før starten af 2012.
Læs mere

21. december 2011

Ny håndbog om fysisk aktivitet

Sundhedsstyrelsen udgiver en revideret udgave af håndbogen ”Fysisk aktivitet – håndbog i forebyggelse og behandling”.
Læs mere

21. december 2011

LKR forårsseminar

Den svenske kiropraktorforening afholder forårsseminar i Stockholm fra den 3.-5. februar 2012 under overskriften Decompression and Chiropractic manipulation.
Læs program for seminaret
Tilmeld dig her 

21. december 2011

Nye regler for multimedieskat

Den nuværende multimedieskat ophører med udgangen af året. Fra 2012 gælder nye regler for fritelefoni, arbejdsgiverbetalt computer, internet mv.
Læs mere

21. december 2011

Nye regler for ratepensioner og ophørende livrenter

Fra 1. januar 2012 foreslås det gældende loft på 100.000 kr. for indbetaling på ratepension og ophørende livrenter nedsat til 55.000 kr.
Læs mere

9. december 2011

Nyt kontingent for offentligt ansatte kiropraktorer

DKF har indført en ny kontingentkategori for offentligt ansatte kiropraktorer uden ledelsesbeføjelser på baggrund af en generalforsamlingsbeslutning på GF 2011. Den nye kontingentgruppe omfatter kun de offentligt ansatte kiropraktorer, der har 100 % offentlig ansættelse.

For at DKF kan opkræve det korrekte kontingent, bedes alle offentligt ansatte, der opfylder ovenstående betingelser kontakte Jette Østergaard hos DKF og give besked.

9. december 2011

Nye fradragsregler for arbejdsgiverbetalte sundhedsordninger

Som følge af det fremlagte lovforslag omkring arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer, som forventes endeligt vedtaget ved 3. behandling den 21. december 2011, bortfalder skattefriheden for behandlingsforsikringer fra 1. januar 2012.

Der vil dog forsat gælde skattefrihed for betaling af arbejdsbetingede skader og sygdomme.

Læs mere om reglerne i PensionsNyt fra Willis

9. december 2011

Deltag i arbejdsgruppe om etiske retningslinjer

DKF’s bestyrelse har efter samråd med Dansk Kiropraktor Råd besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der får til opgave at udarbejde udkast til etiske retningslinjer for kiropraktorer.

Arbejdsgruppen vil bestå af i alt ca. 8 personer.  For at sikre en så bred medlemsrepræsentation som muligt vil ordinære medlemmer også kunne melde sig til udvalgsarbejdet ligesom KKF-bestyrelserne vil blive bedt om at indsende forslag til repræsentanter til arbejdsgruppen.

Det er DKF’s bestyrelse, der sammensætter det endelige udvalg.

Send en mail til DKF, hvis du gerne vil deltage i udvalgsarbejdet.

9. december 2011

Ventetider på sundhed.dk

Siden 1. juni 2011 har kiropraktorer haft pligt til at registrere ventetider for behandling på Sundhed.dk. Seneste opgørelse fra Sundhed.dk viser, at ventetiden, hos de 17 ud af 222 klinikker med ydernummer, som foreløbigt har indberettet, er nul. DKF skal henstille til, at alle de klinikker, der endnu ikke har indberettet ventetider, får det gjort hurtigst muligt.

Læs mere om at redigere i praksisdeklarationer og indberetning af ventetider på Sundhed.dk’s Vejviser

9. december 2011

Ændringer i efterløn

VK-regeringen indgik i maj 2011 en aftale med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om en reform af tilbagetrækningssystemet. Aftalen betyder, at der er nye regler for efterløn på vej. Konsekvenserne af de ændrede regler er forskellige alt efter, hvornår man er født. 

I korte træk består ændringerne i en afkortning af efterlønsperioden fra 5 til 3 år og skærpede regler om modregning af pensioner i efterlønnen. Desuden vil der blive mulighed for at fraskrive sig retten til efterløn og få efterlønsbidraget udbetalt skattefrit i perioden 2. april til 1. oktober 2012.

Medlemmer af AAK vil blive kontaktet i februar 2012 med vejledning, der tager afsæt i de konsekvenser, der gælder for lige netop deres aldersgruppe.

21. november 2011

Reportage om GF 2012

I næste nummer af KIROPRAKTOREN (uge 50) bringes en reportage om generalforsamlingen 2011 i Slagelse samt uddrag af formandens beretning.

Formandens lukkede mundtlige beretning kan allerede nu læses på DKF Forum. Læs også formandens åbne mundtlige beretning.

Læs også formandens blogindlæg DKF Forum  med refleksioner fra GF 2011.

Beslutningsreferat fra GF 2011 kan også læses på DKF Forum efter bestyrelsens godkendelse på møde den 13. december 2011.

21. november 2011

Toårige GF-intervaller

Generalforsamlingen vedtog, at DKF’s generalforsamlinger fremover kun afholdes i ulige år. Næste ordinære generalforsamling finder derfor sted i 2013 i Region Nordjylland. KKF’erne overgår ligeledes til toårige generalforsamlingsintervaller.

Det blev også vedtaget at nedsætte den procentvise andel af medlemmer, som er påkrævet for at indkalde til ekstraordinære generalforsamlinger fra 20 til 15 %. Herudover blev det besluttet, at det fremover er et krav, at kandidater til DKF’s bestyrelse skal være opstillede forud for generalforsamlingen.

Medlemsforslag

 21. november 2011

Et medlem havde indsendt forslag forud for DKF's generalforsamling om, at DKF’s love skulle angive, at medlemmer kun må deltage i sundhedsordninger, hvis de ikke begrænser kiropraktorens faglige arbejde og er åbne for alle medlemmer.

Forslaget gav anledning til en lang debat på generalforsamlingen. På baggrund af drøftelserne trak forslagsstilleren det konkrete forslag og fremsatte i stedet et beslutningsforslag, hvorefter ”Bestyrelsen skal arbejde for, at der med FCH og andre parter på området indgås aftaler, hvorefter der så vidt muligt ikke består eksklusivitet, og hvor behandlingen foregår i overensstemmelse med sygesikringsoverenskomsten. Kiropraktorernes diagnoseret skal respekteres. Bestyrelsen skal redegøre for sine bestræbelser inden for 6 måneder.”  Generalforsamlingen vedtog dette forslag.

21. november 2011

Kontingent 2012

En ny kontingentkategori for offentligt ansatte kiropraktorer uden ledelsesbeføjelser er en realitet efter, at generalforsamlingen vedtog bestyrelsens vedtægtsændringsforslag.

Generalforsamlingen vedtog endvidere bestyrelsens vedtægtsændringsforslag om pris- og lønfremskrivning af kontingentsatser for 2012. Der fortsættes med uændrede kontingent i 2013.

Se kontingentsatser for 2012 og 2013

21. november 2011

Studentermedlemmer på GF

Studentermedlemmer vil fremover kunne deltage på såvel DKF’s generalforsamlinger som KKF’ernes generalforsamlinger som observatører - det blev udfaldet, da generalforsamlingen vedtog det indstillede vedtægtsændringsforslag fra DKF’s bestyrelse. 

21. november 2011

Nyt bestyrelsesmedlem i DKF

Susanne Skov Vendrup blev enstemmigt valgt ind i DKF’s bestyrelse på generalforsamlingen. Susanne Skov Vendrup afløser bestyrelsesmedlem Kent Højer Kristensen.

Læs portræt af DKF’s nye bestyrelsesmedlem i næste nummer af KIROPRAKTOREN, der udkommer i uge 50.

Resten af DKF's bestyrelse blev genvalgt frem til 2013.

Faglig kongres 2012

Det er nu ganske vist, at DKF afholder en faglige kongres i 2012. Kongressen finder sted i Odense fra den 8.-10. november 2012.

Læs mere om kongressen i KIROPRAKTOREN i uge 50. 

21. november 2011

3 mio. kr. til forskning og efteruddannelse

Kiropraktorfonden bevilgede på sit seneste møde midler for godt 3 mio. til forskning og efteruddannelse samt kvalitetssikring.
Læs omtale af de bevilgede projekter i næste nummer af KIROPRAKTOREN

Fonden besluttede desuden at fortsætte med uændrede fagområder for efteruddannelse i 2012.

Se gældende fagområder for 2012.

21. november 2011

DKF vægkalender 2012

Der er udsendt tre eksemplarer af vægkalenderen 2012 til alle klinikker. Flere eksemplarer af kalenderen kan rekvireres via mail til sekretariatet.

21. november 2011

Mails fra noreply@danskkiropraktorforening.dk?

Undrer du dig over mails fra noreply@danskkiropraktorforening.dk?
Mails’ne skyldes den nye notifikationsfunktion på DKF Forum, som gør det lettere at følge med i seneste aktiviteter på DKF Forum. Funktionen er automatisk slået til hos alle medlemmer. Hvis du ønsker at slå den fra, skal du gøre følgende:
1. Log in på DKF Forum og gå til fanen ’Min side’
2. Tryk på det lille grå link ’Opdatér dine data´
3. Klik på det sidste faneblad ’Notifikationer’.
4. Fjern fluebenet og husk at trykke ’Gem denne ændring’.

Log ind på DKF Forum og følg aktuelle debatter i DKF Klubben.

9. november 2011

Automatisk besked om nyt på DKF Forum

Nu bliver det nemmere at følge med i, hvad der sker på DKF Forum. En ny notifikationsfunktion, som automatisk sender dig en mail, når der sker nyt udvalgte steder på DKF Forum, træder i kraft i uge 45. Notifikationen omfatter følgende funktioner:
• Ny post i 'Indbakken' under 'Min side'
• Nye blogindlæg

Samt følgende faner under 'Dine klubber':
• Væg
• Arrangementer
• Debat
• Arkiv

Funktionen er automatisk slået til hos alle, men du kan slå den fra, hvis du ikke ønsker at modtage besked om ny aktivitet. Funktionen slås fra på DKF Forum under ’Min side’ via det lille grå link ’Opdater dine data’ under fanen ’Notifikationer’.

9. november 2011

Ekstra indbetaling til pension

Det er omkostningsfrit for dig at indskyde ekstra på din pension i SEB Pension, som er oprettet gennem Dansk Kiropraktor Forening.

Læs mere om reglerne - herunder de særlige overgangsregler, hvis du er selvstændig.

Download erklæring om 30% -regel for selvstændige

9. november 2011

”danmark” vil afregne direkte med kiropraktoren

Fra 1. januar 2012 vil ”danmark” afregne direkte med kiropraktoren, når patienten er dækket af PenSams Hold Fast gruppeforsikring. Afregningen sker efter kiropraktorens valg månedsvis eller fra ”gang til gang”.
Sygeforsikringen ”danmark”s hjemmeside vil patienten kunne se hvilke kiropraktorer, der giver ”gratis behandling”, dvs. hvor ”danmark” afregner direkte med kiropraktoren, så patienten ikke skal lægge ud.
Listen vil indeholde alle kiropraktorer, der har oplyst deres kontonummer til ”danmark”.

Sådan fungerer det
Læs pjecen Indberetning til ”danmark” – hvornår og hvordan

1. november 2011

Replik i Ugeskriftet: Manipulation matcher træning og medicin 

Ugeskrift for Læger udkommer i denne uge på tryk med forsidehistorien: "Manipulation ved kroniske rygsmerter har beskeden effekt". Den refererer til artiklen af professor, dr. med. Tom Bendix, som i sidste uge udløste mediehistorier om, at kiropraktisk behandling ikke hjælper. Ugeskriftet indeholder også en replik fra DKF’s formand Peter Kryger-Baggesen. 

- Det er mig derfor en gåde, at Tom Bendix bruger en gennemgang af analysen, som viser, at manipulation matcher effekten af træning og medicinsk behandling - endda med en lille edge i favør af manipulation - til at tale for at neddrosle anbefalinger af manipulation, skriver Peter Kryger-Baggesen bl.a. i replikken, som kan læses i fuld længde her på www.ugeskriftet.dk med login. Replikken er en forkortet udgave af den kommentar, som DKF offentliggjorde i sidste uge og kan læses her.

Håndtering af langvarigt rygbesvær er vanskelig, men den røde tråd i de seneste 20 års kliniske retningslinjer har imidlertid været en anbefaling af tillidsskabende information, smertestillende medicin, øvelser/træning og manuel behandling påpeger Peter Kryger-Baggesen i replikken.
 
Han tilbageviser desuden, at der i Danmark er et uforholdsmæssigt stort forbrug af manipulationsbehandling, som lægger beslag på en stor del af samfundets midler til lænde-ryg-besvær. Endelig tager han til genmæle på Tom Bendix’ påstand om, at kiropraktorprofessionen skulle stå i stampe. Han henviser til den udvikling professionen har gennemført i løbet af de sidste 20-30, som bl.a. har resulteret i et enestående rygforskningsmiljø i og omkring SDU i Odense.

- Enhver sundhedsprofession skal til stadighed stå til ansvar for at videreudvikle sig, dette gælder naturligvis også kiropraktorerne. En sådan udvikling kræver imidlertid kvalificeret og sagligt modspil fra egne og andres rækker. Så lad os debattere på en faglig baggrund og ikke med den kampagneagtige misinformation af befolkningen, som vi har oplevet, slutter Peter Kryger-Baggesen sin replik.

Tom Bendix har sendt DKF en duplik til Peter Kryger-Baggesens replik. Efter aftale med Tom Bendix offentliggøres duplikken her.

1. november 2011

Ny målbeskrivelse for turnus

En reform af kiropraktorernes turnusuddannelse er nået gennem sin første fase, idet Sundhedsstyrelsen har godkendt en ny målbeskrivelse udarbejdet af Uddannelsesrådet. Den ny målbeskrivelse træder i kraft per 1. januar 2012 og indeholder bl.a. krav om obligatorisk uddannelsesprogram med logbog, som det kendes fra lægernes kliniske basisuddannelse.

Via samarbejde med Turnusudvalget har rådet også tilrettelagt
et nyt kursusprogram, som følger forskrifterne i den ny målbeskrivelse og indeholder nye kurser, men i øvrigt har samme omfang som tidligere. Sundhedsstyrelsen har netop også godkendt det nye kursusprogram.

Læs den nye målbeskrivelse og se det nye kursusprogram - og mere om turnusuddannelsen.

Reformen er iværksat for at sikre sammenhæng med kandidatuddannelsen og udvikle et system, der fremmer systematisk kvalitetssikring. Uddannelsesrådet opgraderer også det obligatoriske kursus for tutorer og skærper evalueringsprocedurerne. Som sekretariat for både Uddannelsesrådet
og Turnusudvalget har DKF været drivkraften i reformarbejdet.

Inden årsskiftet lanceres det obligatoriske uddannelsesprogram, som er udviklet af en arbejdsgruppe bestående af kiropraktorer, bl.a. medlemmer af Turnusudvalget. I dette efterår indhentes erfaringer med anvendelse af programmet i tutorklinikkerne.

Læs mere om reformen i bestyrelsens skriftlige beretning, pkt. 4.4.


31. oktober 2011

Materiale til DKF's Årsmøde 2011

Læs dagsorden for DKF's årsmøde 2011, hvor programmet for DSKKB’s fredagsarrangement samt dagsorden for DKF’s generalforsamling lørdag den 12. november fremgår. I dagsordnen indgår også Dansk Kiropraktor Råds beretning (punkt 6), foreningens regnskab (punkt 8) samt oversigt over valg (punkt 10).

Læs også bestyrelsens skriftlige beretning (punkt 5) der er optrykt selvstændigt.

Læs også pjecen Årsresultater, hvor bestyrelsen har sammenfattet de centrale årsresultater.

Bestyrelsen stiller forslag om en række lovændringer herunder ikke mindst overgang til 2årigt generalforsamlingsinterval med ønsket om at afholde en faglig kongres det andet år. Bestyrelsen stiller også forslag om at indføre en kontingentgruppe for offentlige ansatte med henblik på at sætte denne gruppe 30 % ned i kontingent. Se de samlede forslag under dagsordenens punkt 7 og se bestyrelsens forslag til kontingent under punkt 9.

Der er indkommet to medlemsforslag. Det ene vedrører ønske om en række lovændringer i forhold til kiropraktorers deltagelse i private eller kommercielle sundhedsordninger. Det andet forslag vedrører ønske om et krisemæssigt presseberedskab. Medlemsforslag 1 fremgår af punkt 7 og medlemsforslag 2 af punkt 11 - begge med bestyrelsens bemærkninger.

Alt materiale vil blive fremsendt med posten til alle tilmeldte til Årsmødet. Øvrige medlemmer vil alene modtage årsresultatpjecen med posten.

24. oktober 2011

Kommentar til mediestorm

En artikel af professor, dr. med. Tom Bendix fra Ugeskriftet.dk udløste den 17. oktober 2011 mediehistorier om, at kiropraktisk behandling ikke hjælper, og at fitness/træning er bedre.

DKF’s formand har forfattet en kommentar til artiklen, som kan læses her i sin fulde længde.

Læs også formandens blogindlæg om hans tur i mediemaskinen på DKF Forum.

En forkortet version af kommentaren er endvidere sendt til Ugeskriftet med henblik på offentliggørelse i den trykte version af bladet og vil efter offentliggørelsen blive lagt på Ugeskriftets hjemmeside i sin fulde ordlyd.

18. oktober 2011

Artikel bag mediestorm

En artikel af professor, dr. med. Tom Bendix fra Ugeskriftet.dk udløste i går den 17. oktober mediehistorier om, at kiropraktisk behandling ikke hjælper, og at fitness/træning er bedre.

Den omtalte artikel er endnu kun offentliggjort i elektronisk form på Ugeskriftets hjemmeside og kan kun læses af abonnenter. Det er muligt at købe et 24 timers login til 100 kr. via Ugeskriftets hjemmeside.

Den omtalte Cochraneanalyse fra artiklen i Ugeskriftet.dk kan tilgås via Cochranes hjemmeside.

DKF’s formand blev interviewet om sagen i går i nyhederne på DR 1 kl. 18.30 og 21. Se indslagene via DR’s hjemmeside. Bemærk, at der kan være tekniske problemer forbundet med visningen af indslagene, og at der skal vælges korrekt dato for indslagene.

17. oktober 2011

Mediestorm om kiropraktik

En artikel fra Ugeskrift for Læger har udløst mediehistorier om, at kiropraktisk behandling ikke hjælper, og at fitness/træning er bedre.

DKF har forsøgt at få nuanceret udmeldingerne. Det lykkedes at få professor Jan Hartvigsen på banen, bl.a. i TV 2 News i morges, og formand Peter Kryger-Baggesen udtaler sig i TV Avisen på DR kl. 18.30 dags dato.

I TV Avisen melder Peter Kryger-Baggesen ud, at DKF mener, at dagens medieomtaler vender tingene på hovedet. Konklusionen i den omtalte undersøgelse er, at manipulation virker lige så godt som andre former for behandling fx medicinsk behandling, fysioterapi og ikke mindst træning. Det er velkendt viden, at der ikke kun skal manipulation til for at hjælpe patienter med langvarigt lænderygbesvær, men at der fx også skal træning til.

Set i det lys er konklusionen på undersøgelsen ikke overraskende, men dagens overskrifter til gengæld meget misvisende:

Nyhed fra www.BT.dk: Rygbehandling virker ofte ikke 

Nyhed fra TV2's hjemmeside: Fitness bedre end kiropraktor

Nyhed fra Politikens hjemmeside: Kiropraktorbehandling virker ikke

En del af nyhederne på diverse hjemmesider videregav fejlagtige fakta om bl.a. det offentliges udgiftert til kiropraktisk behandling til at starte. DKF skulle have fået luget ud i alle forkerte fakta, så de nu er korrekte.

De rigtige tal er:
Det offentlige betaler cirka 110 mio. kr. årligt til kiropraktisk behandling. Cirka 350.000 personer går til kiropraktor hvert år. Tilsammen modtager de årligt cirka 2 mio. behandlinger.

Læs faktaark om kiropraktik i Danmark.


10. oktober 2011

Indsendelse af GF'11 forslag

Du kan indsende medlemsforslag til behandling på årets generalforsamling. Forslagene stiles til formanden og indsendes til sekretariatet. Forslag skal være poststemplet eller mailet senest den 22. oktober 2011.

Læs mere i årsmødeinvitationen

10. oktober 2011

Ledigt ydernummer i Region Syddanmark

Der er et ydernummer ledigt i Region Syddanmark til besættelse snarest muligt.

Læs mere om vilkår for tildeling

10. oktober 2011

Affaldsgebyrordning bortfalder

Den omstridte affaldsgebyrordning, som blev indført for få år siden, afskaffes med udgangen af 2011.

Mange kiropraktorer har netop modtaget opkrævning af gebyret for 2011. Vær i den forbindelse opmærksom på, at det er muligt at søge om fritagelse for at betale til ordningen, og ansøgningen kan være med tilbagevirkende kraft for året 2010.

I nogle kommuner kan ansøgning om fritagelse ske elektronisk på kommunens hjemmeside. Husk at anføre på ansøgningen, at I ikke genererer meget affald, og derfor ikke gør brug af genbrugspladsen.   

10. oktober 2011

Temadag om traumatiske amputationer

Kom og få en up-date, når Bevægeapparatets Årti præsenterer det seneste inden for forskning og udvikling af proteser.

Læs program for temadagen

7. oktober 2011

Invitation til DKF's Årsmøde 2011

Der er udsendt invitationer til årsmødet sammen med en lommekalender for 2012 til alle medlemmer.

Læs program og tilmeld dig årsmødet

29. september 2011 

Nye honorartakster

Taksterne for honorarer og tilskud ændres med virkning fra 1. oktober 2011.
Der vil ikke blive sendt honorartabeller ud i papir, men de kan rekvireres i print ved henvendelse til sekretariatet.
Takster for praksiskonsulenter mv. ændres ligeledes med virkning fra 1. oktober 2011.

Læs og print nye honorar- og tilskudstabeller

29. september 2011

Skattefri bagatelgrænse for personalegoder

Med virkning fra 1. januar 2011 er der indført en årlig skattefri bagatelgrænse på 1.000 kr. for mindre gaver og påskønnelser fra arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren er ikke indberetningspligtig, selvom grænsen overskrides.

Bagatelgrænsen gælder:
• For medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer m.fl.
• Pr. medarbejder mv., hvilket betyder, at gaver fra flere arbejdsgivere m.fl. skal sammenlægges, når det skal afgøres om bagatelgrænsen er overskredet.
• Kun for naturaliegaver op til 1.000 kr.

Overskrides bagatelgrænsen er medarbejderen skattepligtig af det fulde beløb og skal anføre beløbet på selvangivelsen. Arbejdsgiveren har ikke indberetningspligt, selv om bagatelgrænsen overskrides, men har en enkelt gave en større værdi end 1.000 kr., vil arbejdsgiveren på normal vis have indberetningspligt.

Den skattefri bagatelgrænse omfatter mindre gaver og påskønnelser fx:

• Blomster, vin og chokolade.
• Deltagelsesgebyr til motionsløb og lignende.
• Julegaver. For julegave gælder dog, at selv om bagatelgrænsen overskrides, vil årets julegave altid være skattefri, hvis værdien af naturaliegaven maksimalt er 700 kr. Har personen flere arbejdsgivere, vil alle julegaverne fra arbejdsgiverne være skattefrie, hvis gaven fra den enkelte arbejdsgiver maksimalt har en værdi på 700 kr.

Den skattefri bagatelgrænse omfatter ikke:
• Gavekort, der kan konverteres til kontanter.
• Goder, som i forvejen er skattefri personalepleje på arbejdspladsen, fx kaffe, te, frugt, visse kantine- og kunstordninger. Det samme gælder sædvanlige julefrokoster og firmaudflugter.
• Lejlighedsgaver i forbindelse med private mærkedage.
• Personalegoder, der i overvejende grad er ydet af hensyn til arbejdet, og som er omfattet af den skattefri bagatelgrænse på 5.500 kr.
• Personalegoder, der er skattefritaget efter særlige bestemmelser. Eksempler herpå er parkeringsplads ved arbejdsstedet, visse sundhedsforsikringer og sponsorbilletter (se herom i det følgende).
• Personalegoder, der efter almindelige regler er skattepligtige, fx multimedier, personalelån og medielicens.

29. september 2011

Spændende temadag om efteruddannelse

- Efteruddannelse er først og fremmest faglig, personlig udvikling. Men der bliver også stillet krav fra patienter, profession og samfund. Derfor rummer efteruddannelse også en forpligtigelse. Og endelig er der det politiske aspekt. Vi har med efteruddannelse mulighed for at forme og lede faget i den retning, vi som samlet forening finder mest meningsfuldt," fremhævede Rikke Krüger Jensen i sin velkomst til DKF's temadag om efteruddannelse.

Temadagen blev afholdt 20.september på SDU i anledning af, at DKF vil afprøve en model for obligatorisk efteruddannelse inden for de næste 5 år.

Temadagen markerede, at bestyrelsen snart trækker i arbejdstøjet for at definere opgaven, og arrangementet skulle starte debat om, hvordan der bedst sikres livslang læring blandt kiropraktorer.

Læs slideshows fra temadagen her og glæd dig til fyldestgørende reportager i KIROPRAKTOREN nr. 5, der udkommer 17. oktober 2011.

29. september 2011

Høstkursus om hovedpine

Hovedpine er en lidelse som påvirker en betydelig del af kiropraktorpatienter. I år er den Norske Kiropraktorforenings høstkursus et temakursus om behandling, forskning og tværfagligt samarbejde i forhold til hovedpine.

Programmet er bredt sammensat med internationale oplægsholdere, og deltagerne får både teoretiske og praktiske kundskaber inden for kiropraktik og medicin.

Læs program

Tilmelding via mail til post@kiropraktikk.no

8. september 2011

Ventetider kan registreres nu

Siden 1. juni 2011 har kiropraktorerne skulle registrere ventetid på behandling på Sundhed.dk. Ventetid angives som den aktuelle og forventede ventetid til ikke-akut behandling. Der har imidlertid manglet en funktion til registreringen, men nu meddeler Sundhed.dk, at funktionen er lanceret.

Læs mere om at redigere i praksisdeklarationer på Sundhed.dk’s Vejviser

8. september 2011

Program for temadag klart

Vær med til at diskutere, hvordan en model for obligatorisk efteruddannelse skal se ud: Deltag i temadagen tirsdag den 20. september 2011 kl. 13-17 på SDU (aud. 100) i Odense.

Uddannelsestemadag 2011 sætter spot på effektive efteruddannelsesstrategier: Hvad skaber effektiv efteruddannelse, som i spændingsfeltet mellem personlig udvikling og pligtfordringer sikrer kompetenceudvikling og tilførsel af ny viden til praksis?

Temadagen er for alle med interesse i livslang læring, kompetenceudvikling og (efter)uddannelse. Deltagelse er gratis. Se program og tilmeld dig her: www.danskkiropraktorforening.dk/uddannelsestemadag

8. september 2011

Sygefravær og barsel anmeldes digitalt

Fra 1. september forsvinder de gamle papirblanketter helt, og det bliver obligatorisk for alle arbejdsgivere at sende indberetninger om syge- og barseldagpenge til kommunerne digitalt via NemRefusion.

Læs mere om de nye regler på www.nemrefusion.dk


8. september 2011

Ingen blanketter fra speciale 53 til 64

DKF er blevet orienteret om, at der er kiropraktorklinikker, der stadig indsender blanketter til regionerne i forbindelse med overflytning af patienter fra speciale 53 til speciale 64.

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at reglerne om indsendelse af blanketter i forbindelse med overførsel af patienter til den særlige tilskudsordning (speciale 64) blev ophævet med den overenskomst, der trådte i kraft den 1. april 2007.

Der stilles således ingen særskilte administrative procedurekrav i forbindelse med overflytning af patienter fra speciale 53 til speciale 64.

Det følger af § 9, stk. 2 i Landsoverenskomst om kiropraktik, at personer, der kan omfattes af den særlige tilskudsordning (§ 64) er personer, der

• har tilbagevendende eller kroniske lidelser i bevægeapparatet, som kræver en ekstraordinær tidskrævende og længerevarende behandlende og forebyggende indsats
• er indstillet på at yde en væsentlig personlig indsats i relation til varig styrkelse af bevægeapparatet.

29. august 2011

SDUs sundhedsfakultet på top 100

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet er kommet på en ny liste blandt de 100 bedste universiteter i verden til at forske i sundhedsvidenskab. Det er på ”The Academic Ranking of World Universities” (ARWU), der hvert år rangerer over 1000 universiteter, at Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har fået den flotte placering. Se listen, som også kaldes: Shanghai-ranglisten.

- Vi glæder os over, at vi er kommet ind på den pæne placering, det er et udtryk for, at fakultetets medarbejdere laver en rigtig god forskning, siger dekan ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Ole Skøtt.
Kilde: Fyns Stifttidende

Se
Læs hele omtalen på Fyns Stifttidende

17. august 2011

Oplysning om ventetider på behandling på Sundhed.dk

Fra 1. juni 2011 er kiropraktorer i henhold til landsoverenskomst om kiropraktik forpligtet til at oplyse ventetider på behandling på praksisdeklarationen på Sundhed.dk. Ventetiderne angives som den aktuelle og forventede ventetid på ikke-akut behandling.
Ajourføring af oplysninger på praksisdeklarationen sker ved brug af digital signatur.

*****
OBS: Funktionen til brug for registrering af ventetider på Sundhed.dk har manglet, men er nu lanceret, meddeler Sundhed.dk og Danske Regioner.
*****

17. august 2011

Begrænsninger i praksisdeklarationer på Sundhed.dk

I sommeren 2010 lancerede Sundhed.dk en ny vejviser. Den var forbedret på hurtighed og stabilitet, men desværre viste den sig at indeholde nogle tekniske udfordringer i forhold til den vejviser, den erstattede. Bl.a. er det for behandleren kun muligt at tilføje ansatte i det generelle fritekstfelt og ikke som før i et særligt felt til dette. Det er heller ikke muligt at uploade billeder, som ellers var en planlagt feature.

Funktionsbegrænsningerne skyldes tekniske udfordringer og gælder for alle behandlergrupper på Sundhed.dk.

Sundhed.dk oplyste om disse forhold i en skrivelse, som blev sendt til alle medlemmer i Medlemsinfo i juli 2010. Du kan læse den på DKF Forum, hvor den ligger i DKF-klubbens arkiv – log ind via dette link på Forum.
  
Sundhed.dk oplyser, at det har vist sig sværere at udbedre manglerne ved den nye vejviser end forventet, og at man stadig her et år efter ikke har kunnet få bugt med dem. Man forventer forsigtigt, at udbedringen vil ske inden årets udgang og giver besked, når det er sket.

Læs mere om at redigere i praksisdeklarationer på Sundhed.dk’s Vejviser, hvor Sundhed.dk også oplyser om funktionsbegrænsningen.

17. august 2011

Vandskade og patientjournaler

Sundhedsstyrelsen har i forbindelse med det seneste skybrud i Københavnsområdet i juli måned udsendt en nyhedsmail, hvor der bl.a. orienteres om, hvordan der skal forholdes i tilfælde af, at papirjournaler bliver ødelagt i tilfælde af vandskader.

Overordnet anføres det, at det er afgørende, at patientjournaler bliver opbevaret på en måde, så oplysningerne i dem ikke går tabt i tilfælde af vandskader og lignende.

I de aktuelle tilfælde, hvor der er sket vandskade på opbevarede patientjournaler, bør en myndighed, institution eller sundhedsperson, der har ansvaret for patientjournalerne, sikre, at der sker en registrering af hvilke patientjournaler, der er blevet ødelagt, og hvilken periode patientjournalerne vedrører. På Sundhedsstyrelsens hjemmeside  kan der læses mere om vandskade, patientjournaler, nødstrøm og patientsikkerhed.

17. august 2011

Oplysning af CPR-nummer ved B-indkomst ved attesthonorarer

Forsikring og Pension har konstateret, at de fakturaer, som forsikringsselskaber og pensionskasser modtager fra bl.a. kiropraktorer, ikke altid gør det muligt at afgøre, om en given betaling er B-indkomst for modtageren. Denne usikkerhed giver anledning til en del administrativt besvær for selskaberne, der i disse tilfælde skal kontakte kiropraktoren for at få afklaret spørgsmålet.

Forsikring og Pension har derfor anmodet DKF om at henlede jeres opmærksomhed på, at I altid i forbindelse med indsendelse af fakturaer for behandlingsydelser og attesthonorarer skal påføre CPR-nummer på fakturaen, såfremt honoraret skal udbetales som B-indkomst.  Baggrunden herfor er, at selskaberne i henhold til Skattekontrolloven er forpligtet til at indberette udbetalt B-indkomst til SKAT. Det skal endvidere understreges, at der i situationer, hvor honoreret skal udbetales som B-indkomst ikke samtidig skal oplyses CVR-nummer på fakturaen.

Såfremt honoraret skal udbetales til virksomheden skal kun CVR-nummeret fremgå af fakturaen.

17. august 2011

Vær med til at udvikle en intelligent genoptræning

InSpiRe er et nationalt netværk, der skal fremme mulighederne for intelligent genoptræning i forhold til ryglidelser. I netværket mødes forskere, virksomheder, kiropraktorer og fysioterapeuter for at udvikle nye genoptrænings- og/eller behandlingsteknologier.

Startskuddet til netværket er et arrangementet på SDU d. 24. august kl. 9.30-15.30 med oplæg og workshops om udfordringer, muligheder og teknologier inden for intelligent træning og rehabilitering. Endvidere vil der blive sat fokus på udvikling af produkt- og projektidéer, der efterfølgende skal udgøre omdrejningspunktet for netværkets videre arbejde.

NIKKB er samarbejdspartner på projektet, der har mange udviklingsperspektiver for kiropraktikken i Danmark, og vi opfordrer således interesserede kiropraktorer til at deltage på netværkets hjemmeside.

6. juli 2011 

Festskrift: 20 år med autorisation

I 1991 besluttede Folketinget at autorisere danske kiropraktorer. Den begivenhed fejrer DKF med et festnummer af KIROPRAKTOREN. Beslutningen om autorisation blev startskuddet til en udvikling, der ikke bare har været til gavn for danske kiropraktorer, men først og fremmest for det danske samfund - ja sågar internationalt. Artiklerne underbygger denne påstand med vidnesbyrd fra centrale eksterne aktører samt spændende reportager om proaktive projekter i kiropraktormiljøet.

Læs festnummeret, som alle er velkomne til at rekvirere eller linke til.

4. juli 2011

SDU: Nye kandidater

26 håbefulde kandidater i klinisk biomekanik heraf 16 danskere og 10 nordmænd og svenskere dimmiterede den 24. juni 2011 fra Syddansk Universitet. Dagen blev markeret med en reception og taler med bl.a. dekan for det Sundhedsvidenskabelige fakultet professor, dr. med. Ole Skøtt samt en repræsentant for kandidatholdet kiropraktor Kim Corfixen.  


LÆS ÆLDRE NYHEDER