ÅRSMØDE 2017

Fredag den 10. og lørdag den 11. november holdt DKF årsmøde i Middelfart - nærmere bestemt Comwell Middelfart

Læs her om beslutningerne fra generalforsamlingen.
MATERIALET

Materialet blev uddelt i fysiske eksemplarer til årsmødet.

PROGRAM OG LOKALER

FAGLIG FREDAG 10. november

KL. 9.30 NIKKB-KURSER
• D-vitamin og dets betydning · Lokale OB
• GLA:D Ryg · Lokale A

KL.12 FROKOST
Restauranterne på 1. sal

KL. 13.30 MEDLEMSARRANGEMENTER
• Ledelse og kommunikation (for klinikejere) · Lokale A
• Nudging (for ansatte) · Lokale OB
• Brænd igennem (for studerende) · Lokale I

KL. 17 SANDWICH · Hall’en
(Klinikker speeddater studerende i lokale I - send en mail, hvis du vil deltage)

KL. 18 INNOVATIONSWORKSHOP· Lokale F
Fang fremtiden - få nye måder at tænke kiropraktor,
patienter og sundhedsvæsen på.

KL. 20.30 TAPAS & HYGGE · Banketsalen
(bus kører studerende til hytte)

Politisk lørdag 11. november
KL. 9 REGISTRERING OG MORGENMAD

KL. 10 DKF’s ÅRSMØDE · Banketsalen
Taler, priser og nye kiropraktorers løfteaflæggelse

KL. 11 PAUSE · Hall’en

KL. 11.15 GENERALFORSAMLING · Banketsalen
Åbning og punkter ifølge dagsordenen

KL. 13 FROKOST
Restauranterne på 1. sal samt lokale H og G

KL. 14 GENERALFORSAMLING FORTSAT · Banketsalen

KL. 19 ÅRSFEST · Lokale F


Program kan downloades her, og uddeles til alle ved ankomst.

FORSLAG OM VEDTÆGTSÆNDRINGER
Som det fremgår af dagsordenen skal forsamlingen i år tage stilling til en række ændringer af vedtægterne, udover de faste punkter, hvor forsamlingen godkender beretninger og årsregnskaber, fastsætter kontingenter og vælger bestyrelse og råd.

Som resultat af en arbejdsgruppes udredning fremsætter bestyrelsen en række forslag til DKF’s love og vedtægter. Herudover har en gruppe medlemmer indsendt forslag til vedtægtsændringer.

KAMPVALG OM DE MENIGE POSTER I BESTYRELSEN
Det fremgår af DKF’s love, at den afgående bestyrelse/det afgående råd er forpligtet til at stille forslag til en ny fuldtallig bestyrelse/råd senest fire uger før generelforsamlingen. Medlemmer, der derudover ønsker at stille op, skal melde deres kandidatur til sekretariatet senest 14 dage før generalforsamlingen.

Ved udløb af begge frister (der er en teoretisk mulighed for, at kandidaturer sendt med brevpost poststemplet sidste dag inden for fristen, stadig kan være på vej) er valgbilledet som det ses her på siden.

VALGHANDLINGEN PÅ GENERALFORSAMLINGEN Valghandlingen vil foregå på generalforsamlingen, hvor kun medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening (foruden sekretariatet og dirigenten) må deltage, og det er kun de stemmeberettigede medlemmer, der må tage del i selve valget.

Studentermedlemmer, pensionerede medlemmer, passive medlemmer, medlemmer i udlandet samt medlemmer i kontingentrestance er ikke stemmeberettigede.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde og ikke ved fuldmagt eller pr. brev. Det kræver ikke tilmelding at deltage i generalforsamlingen. Medlemmer, der ønsker at møde op på dagen, kan få udleveret stemmesedler i sekretariatets stand (tilmeldingen til årsmødet er således alene af praktiske hensyn og for at kunne garantere/dimensionere logi/forplejning (der er deltagerbetalt) og lette afviklingen).

De nærmere afstemningsreglerne vil blive gennemgået på mødet.

Der er ikke anmeldt øvrige formandskandidater eller øvrige kandidater til rådet, hvorfor de alle er valgt uden afstemning på generalforsamlingen.


MERE OM PROGRAMMET
Faglig fredag 10. november
KL. 9.30 KURSER
Efteruddannelse fra Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik
• D-vitamin og dets betydning. Underviser: Henrik Thybo Christensen, overlæge, professor, ph.d.
• GLA:D Ryg – et tilbud til patienter med uspecifikke lændesmerter. Undervisere: Alice Kongsted, kiropraktor, seniorforsker, ph.d. Syddansk Universitet og NIKKB, og Inge Ris Hansen, fysioterapeut, post.doc., Syddansk Universitet.
Læs om begge kurser her

KL.12 FROKOST

KL. 13.30 MEDLEMSARRANGEMENTER
Medlemsarrangementerne er et resultat af, at DKF og NIKKB har været i tænkeboks sammen med Klinikejerudvalget, de to udvalg for ansatte og de studerendes organisation FNKS.
• Ledelse og kommunikation - forskellige personlighedsprofiler (for klinikejere) Underviser: Sagar Constantin, erhvervspsykologisk rådgiver, forfatter og konfliktcoach, Sagar Kommunikation.
• Nudging (for ansatte). Underviser: Mettelene Jellinggard, konsulent, forfatter og formidler.
• Brænd igennem – over for patienter og censorer (for studerende). Underviser: Sabrina Vitting-Seerup, phd.-studerende, foredragsholder og kåret som verdens bedste taler i 2016, Københavns Universitet.
Læs om de tre medlemsarrangementer her


KL. 17 SANDWICH (klinikker kan møde studerende i turnuscafé)

KL. 18 INNOVATIONSWORKSHOP
Fremtidsforsker Henrik Good Hovgaard, Future Navigator, får deltagerne til at fange fremtiden  - og giver nye måder at tænke kiropraktor, patienter og sundhedsvæsen på

KL. 20.30 TAPAS & HYGGE (bus kører studerende til hytte)

Politisk lørdag 11. november
KL. 9 REGISTRERING OG MORGENMAD

KL. 10 DKF’s ÅRSMØDE
Taler, priser og nye kiropraktorers løfteaflæggelse

KL. 11 PAUSE

KL. 11.15 GENERALFORSAMLING
Åbning og punkter ifølge dagsordenen - se ovenfor

KL. 13 FROKOST

KL. 14 GENERALFORSAMLING FORTSAT

KL. 19 ÅRSFEST
En ny årsmødepakke til studentermedlemmer
Studentermedlemmer kan overnatte gratis i hytte, og en bus kører til og fra hotellet, så det er nemt at deltage i generalforsamlingen dagen efter. Der er tilrettelagt en meget attraktiv pakke for studerende, som kun skal betale for frokosterne fredag og lørdag, samt for årsfesten lørdag, hvis de vil deltage i dén.

Hvordan er reglerne?
Læs om reglerne for generalforsamlingen, herunder varsler, valg, opstilling osv. i DKF's vedtægter  De vigtigste ting fx fristerne står længere nede her på siden og i GUIDE: DKF's generalforsamling og program for årsmøde 2017

Hvem skal prises?
Sidste år blev kiropraktor Susanne Lynge Årets Kiropraktor - hvem skal det være i år? Siden 2012 har DKF fejret en kiropraktor, som har ydet en særlig indsats med denne kollegapris.

Indtil 19. september kunne medlemmer indstille kandidater til Årets Kiropraktor 2017. Der var indstillet tre kandidater: Annette Jørgensen, Michael Randsøe og Janni Bang, og afstemningen sluttede 23/10.

DKF uddeler også en ærespris - når en kandidat findes værdig: Kiropraktorprisen på 50.000 kr. til en person eller institution, der har gjort en særlig indsats enten inden for biomekanisk forskning eller ved at sætte fokus på ny viden om det kiropraktiske virksomhedsområde. Prisen, som ikke kan søges, uddeles på årsmødet, hvis bestyrelsen beslutter at uddele den. Medlemmer har kunnet indstille kandidater til prisen senest 19. september.


GODT AT VIDE OM GF
• DKF’s generalforsamling finder sted i ulige år

Dansk Kiropraktor Forenings bestyrelse og medlemmerne af Dansk Kiropraktor Råd er alle på valg

• Afgående bestyrelse og råd er forpligtet til at stille forslag til hhv. ny fuldtallig bestyrelse og nyt fuldtalligt råd, herunder forslag til ny formand.

Senest 19. september kunne medlemmer sende forslag til Årest kiropraktor 2017 eller evt. Kiropraktorprisen til DKF's sekretariat. Annette Jørgensen, Janni Bang og Michael Randsøe var indstillet og indtil 23/10 kunne medlemmer deltage i afstemning om, hvem der skulle vinde.

Senest 14. oktober ’17 offentliggør DKF lister med henholdsvis
fuldtallig bestyrelse og fuldtalligt råd
Listerne er offentliggjort 5. og 6. oktober - se dem her 

Senest 28. oktober ’17 skal medlemmer, der vil stille op til
bestyrelsen eller rådet, melde deres kandidatur til sekretariatet - helst via mail

• Har der meldt sig kandidater til bestyrelse eller råd, gennemføres afstemning under generalforsamlingen. Har ingen kandidater meldt sig, anses bestyrelsens og rådets lister for valgte

Senest 21. oktober ’17 skal medlemmer, der har forslag til dagsordenen, sende dem til DKF stilet til formanden.  

Senest 1. november ’17 offentliggør DKF dagsordenen til generalforsamlingen via mail

OBS: elektronisk post er godkendt metode, så mail blot dine evt. forslag eller kandidaturer til sekretariatet på DKF@danskkiropraktorforening.dk - stil medlemsforslag til formanden, fx ved at skrive: "Att. formanden" i starten af mailen


 


 

Opdateret 24/10 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Om formiddagen (9.30-12.00) holder NIKKB to kurser for kiropraktorer om GLA:D Ryg-konceptet og om betydningen af D-vitamin.

Kl. 13.30-17.00 er der oplæg for medlemmer.