Kandidatliste til bestyrelse og råd 
til DKF's Generalforsamling 2015

Det fremgår af DKF’s love, at henholdsvis den afgående bestyrelse og det afgående råd er forpligtet til at stille forslag til en henholdsvis en ny fuldtallig bestyrelse og et råd. Kandidatlisterne skal offentliggøres fire uger før generalforsamlingen. Først følger her bestyrelsens liste, nedenunder rådets liste


BESTYRELSENS LISTE


Lone Kousgaard Jørgensen – 43 år (genvalg)
Formandskandidat til DKF's bestyrelse

Beskæftigelse
Klinikejer – Kiropraktorerne Kongevej i Sønderborg

Uddannelse

Cand.manu. fra Klinisk Biomekanik, Syddansk Universitet, 2002

Kiropraktorpolitiske aktiviteter
Formand for DKF siden 2013. Medlem af DKF’s bestyrelse siden 2008 og næstformand fra 2011 – 2013.
Blev formand for DKF’s Amtsforening i Sønderjyllands Amt i 2005, og var formand for KKF Syddanmark fra 2006 til 2008.
Ledende kiropraktor i regionens samarbejdsudvalg fra 2006 – 2011.

Privat
Bor i Nybøl med mand og 3 børn. Løber og cykler i fritiden.

Mærkesager

Jeg vil gerne have, at alle ved, hvad en kiropraktor er, og kender til alle de kompetencer, vi har. Jeg er overbevist om, at det styrker vores position og øger tilliden til os som gruppe. Det gælder både blandt andre faggrupper, politikere og patienter. Kommunikation, som beskrevet i vores kommunikationsstrategi, er derfor super vigtig. 

Det vil naturligvis stadigt være mit fokus at vedligeholde og udbygge vores faglige vej med forskning, uddannelse og kvalitet. 

Jeg glæder mig til arbejdet med nyt målsætningsprogram i de næste år.
 
Anders Jørgensen - 43 år (genvalg)

Beskæftigelse
Ansat hos Kiropraktorerne Vesterbro.

Uddannelse

Cand. manu. fra Klinisk Biomekanik, Syddansk Universitet, 2008.
Ba.Scient fra Roskilde UniversitetsCenter.

Kiropraktorpolitiske aktiviteter
Siden 2010 medlem af DKF’s bestyrelse, og siden 2011 bestyrelsens økonomisansvarlige. I den nuværende periode har jeg derudover især beskæftiget mig med efteruddannelse og uddannelse i internationalt perspektiv. Jeg var med til at udvikle DKF's etikdokument i 2013 og har tidligere også beskæftiget mig med bl.a. kontakten til studentermiljøet, kommunikation med læger og relancering af KIROPRAKTOREN. Jeg var studenterpolitisk aktiv i FNKS som formand og deltog i 3 verdenskongresser for kiropraktorstuderende (World Congres of Chiropractic Students).

Privat 

Bor på Østerbro med Susanne, Sarah (13), Emilie (2) og Johannes (0).

Mærkesager 
Fra kvalitet til kommunikation: Vi skal hele tiden se efter at holde professionens fane højt, når det kommer til kvalitet og dokumentation. Det er kvaliteten, der skaber vores navn og bliver husket og genfortalt. Og det er dokumentationen, der giver noget at kommunikere. Dette sikres først og fremmest af god (efter)uddannelse og forskning, og af et fortsat fokus på at holde de nye højder, vi har nået med kommunikationen.

Sammenhold giver resultater: For to år siden skrev jeg, at hvis vi vil udbygge vores position og stå samlet mod omverdenens pres, måtte vi internt vise respekt og åbenhed i kommunikationen og udadtil konsekvent demonstrere kvalitet, etik og samarbejdsvilje. Det er stadigt sandt. Og jo mere vi taler med én stemme, jo mere simpel er vores kommunikation.
Forhåbentligt får vi snart mulighed for øget forskningsmæssigt engagement. Dette samarbejde og den øgede tilstedeværelse bør vi også udnytte på uddannelses- og efteruddannelsesfronten til at profilere vores fag og vores virksomhedsområde endnu stærkere.

Jørn Eichhorn - 43 år (genvalg)

Beskæftigelse
Klinikejer - Kiropraktorerne Vesterbro (51%) og Kiropraktorerne Frederiksberg (49%)

Uddannelse
Cand.manu. fra Klinisk Biomekanik, Syddansk Universitet, 2000.
Før klinisk biomekanik 4 semestre på Syddansk Universitets matematik-økonomiuddannelse.

Kiropraktorfagpolitiske aktiviteter
Medlem af DKF’s bestyrelse siden 2010. Formand for KKF Hovedstaden fra 2006 til 2012. Kiropraktorrepræsentant i regionens samarbejdsudvalg siden 2006. 

I DKF’s bestyrelse er jeg medansvarlig for emner relateret til vores overenskomst med regionerne. Jeg er også DKF-repræsentant i Landssamarbejdsudvalget (LSU), Fond til Fremme af Kiropraktisk Forskning og Postgraduat Uddannelse (Kiropraktorfonden) og Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB). Desuden har jeg det kommunale område blandt mine ansvarsområder i bestyrelsen. 

Jeg deltog i arbejdsgruppen, der udviklede DKF’s politiske målprogram i 2010.

Privat 

Bor på Frederiksberg, gift og har 4 børn. 

Michael Christensen – 35 år (genvalg)

Beskæftigelse
Klinikejer - Kiropraktisk Klinik Silkeborg ApS

Uddannelse
Cand. manu. fra Klinisk Biomekanik, Syddansk Universitet, 2007

Kiropraktorpolitiske aktiviteter
Medlem af DKF’s bestyrelse siden 2013. Bestyrelsesmedlem i KKF Midtjylland siden 2009. I DKF’s bestyrelse arbejder jeg især med emner relateret til praksisoverenskomsten og med uddannelse. Jeg har blandt andet ansvar for vores kontakt med DKF’s Klinikejerudvalg, og jeg er medansvarlig for forsikrings/mellemhandler-området. Jeg er også bestyrelsesansvarlig for vores samarbejde med studiemiljøet, FNKS, men også DKF’s Turnusudvalg. Jeg er formand for Uddannelsesrådet og DKF-repræsentant i Syddansk Universitets aftagerpanel for klinisk biomekanik. Desuden er jeg DKF-repræsentant i Landssamarbejdsudvalget (LSU) og i Kiropraktorfonden.

Privat
Jeg er bosiddende i Silkeborg – gift med Lisbet Due og sammen har vi 2 skønne børn, Nanna og Ditlev, på henholdsvis 4 og 2 år. Ved siden af klinikarbejdet og diverse netværksforpligtigelser i nærområdet sætter jeg stor pris på al den tid, jeg kan nyde sammen med familien og gode venner, og forsøger desuden, så vidt tiden tillader det, at opretholde en generelt fysisk aktiv hverdag.

Mærkesager 
Fællesskab! Efter en yderst lærerig periode i bestyrelsen, er mine mærkesager fortsat fokus på samt videreudvikling af kiropraktorens faglige rolle, status og positionering i det etablerede sundhedsvæsen.

Jeg mener, det er vigtigt, at vi som professionel stand står sammen for at højne kendskabet til kiropraktik generelt, samt styrke kiropraktorernes uddannelse og kompetencer. Kun gennem et fortsat godt fagligt og socialt fælleskab, vil vi forblive en stærk profession!


 


Christian Stamer – 36 år (genvalg)

Beskæftigelse
Ansat i Kiropraktisk Klinik i Kolding (81%)

Uddannelse
Cand. Manu. fra Klinisk Biomekanik, Syddansk Universitet, 2007.

Kiropraktorfagpolitiske aktiviteter
Medlem af DKF’s bestyrelse siden 2013. Formand for DKF’s Kommunikationsudvalg siden 2015 og har forsikringsordninger som interessefelt.
Bestyrelsesmedlem i KKF Syddanmark, først flere år som suppleant og frem til 2013 som ordinært bestyrelsesmedlem.
Deltager til WHO’s WHA med WFC’s delegation 2009.
I perioden 2003-05: Kasserer i FNKS og med i flere udvalg.
WCCS: Medarrangør og headdelegate, og delegeret: 2006 Australien. 2005 Danmark. 2004 USA. 2003 Quebec.
Paneldeltager til optagelsessamtaler på Klinisk Biomekanik, SDU, i 2003, 2004 og 2005.
Deltog i baggrundsgruppe i forbindelse med udarbejdelse af billeddiagnostiske retningslinjer i 2011-13.

Andre tillidshverv
Erhvervsklubben Round Table, RT16, Kolding
 
Privat
Bor i Seest, Kolding, med kone og to børn på 5 og 8 år. Lever en aktiv livsstil med fitness og mountainbike på motionsniveau og med velvære som mål.

Mærkesager 
Sundhedsforsikringer er for mig at se en af de største tidsrøvere i kiropraktorernes primære praksis. Det er et tveægget sværd og mange har kørt et apparat i stilling for at kunne varetage sundhedsforsikringspatienter. Det skærer mange i øjnene, at det er forbundet med så meget administration, og samtidigt kan de glæde sig over en stor omsætning inden for dette område. Nogle klinikker har valgt dette fra, mens det for andre er lig med smør på brødet. Diversiteten inden for foreningens rammer gør, at vi ikke kan stille et klart ultimatum. Vi må få det bedste ud af situationen og have klare meninger i den indledende og løbende dialog med mellemhandlerne.

Ekstern kommunikation er spændende at arbejde med og vigtigt for at fortsætte udbredelsen af kiropraktikken til patienternes og standens bedste. I DKF’s love står, at vi skal varetage standens økonomiske interesser, og dette er i højsæde, når vi investerer midler i ekstern kommunikation og får den ene positive forsidehistorie efter den anden året igennem.

Den kiropraktiske justering er forsat centralt i kiropraktikken. Det er oprindelsen, en stor del af patientoplevelsen og fællesnævneren for de fleste patientforløb. Diagnostikken, journalen, genoptræningen og patientkommunikationen skal være i orden, men den kiropraktiske justering er den primære ydelse, kiropraktorer giver.

Dorthe Schøler Ziegler – 40 år
Kandidat til DKF's bestyrelse

Beskæftigelse
Kiropraktor på Medicinsk rygafdeling, Rygcenter Syddanmark, Sygehus Lillebælt. Ekstern lektor ved Institut for Regional Sundhedsforskning.

Uddannelse

Cand.manu. fra Klinisk Biomekanik, Syddansk Universitet, 2004.

Kiropraktorpolitiske aktiviteter

Formand for kredsbestyrelsen i KKF Region Syddanmark 2008-2015, repræsentant i regionens samarbejdsudvalg i samme årrække. Suppleant i bestyrelsen fra 2015.
Deltog i arbejdsgruppen, der udviklede DKF’s politiske målprogram "Kiropraktorerne i Spil" i 2010.

Privat

Bor på Vestfyn med mand og to børn.

Mærkesager
Jeg ønsker forsat fokus på uddannelse, forskningsaktivitet og videreudvikling inden for faget i takt med det øvrige sundhedsvæsen. Dog er det væsentligt, at aktiviteten afspejler den virkelighed, vi finder på klinikkerne. Forskningen skal kunne genkendes og bruges på klinikkerne. 

Der skal være plads til, at røster høres i Dansk Kiropraktor Forening. Fordi forskning, kiropraktik som vores patienter møder den, og vores plads i sundhedsvæsenet hænger sammen. 

Patienten bør være i centrum: vi skal overveje tidsforbruget/administration på klinikken, forsikringsordninger, sektorovergange, parakliniske undersøgelser. På nogle områder står vi lige i hele landet. På andre områder er der store regionale forskelligheder, som synes at bunde i bureaukrati og som på ingen måde bidrager til et gnidningsfrit forløb for patienten.

Janni Bang Brodersen – 35 år
Kandidat til DKF's bestyrelse

Beskæftigelse
Kiropraktor og kvalitetsansvarlig på Hospitalet Valdemar A/S (40%), men også ansat hos Kiropraktorerne Ringsted (35%) og ekstern lektor på Syddansk Universitet (25%).  Surveyer i overenskomstprojektet, der tester akkrediteringsstandarder i kiropraktorpraksis i samarbejde med Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS).
 
Uddannelse
Cand.manu. fra Klinisk Biomekanik, Syddansk Universitet, 2005.
Master i Kvalitet og Ledelse i Social- og Sundhedssektoren, 2014

Kiropraktorfagpolitiske aktiviteter
Medlem af DKF’s Turnusudvalg siden 2009. Medlem af Dansk Kiropraktor Råd siden 2013. Medlem af DKF's kvalitetsudvalg siden dets oprettelse i 2012. Jeg har desuden været med til at udarbejde Region Sjællands rygforløbsprogram.

Privat
Bor i Odense med min mand og to drenge på 3 og 6 år. I min fritid går jeg til karate.

Mærkesager
Jeg har sagt ja til at stille op til bestyrelsen, fordi jeg gerne vil betale tilbage til foreningen i form af den viden, jeg har opnået bl.a. ved erhvervelsen af min master, som hovedsageligt blev finansieret af Kiropraktorfonden. 

Kvalitetsudvikling og akkreditering er nogle af mine kernekompetencer, og jeg håber, jeg kan bidrage med noget viden inden for dette, når nu kiropraktorerne står over for at skulle inddrages i Den Danske KvalitetsModel. Det vil blive udfordrende, og vi vil skulle sluge et par kameler, men forhåbentlig vil vi også som profession få nogle kvalitetsforbedringer ud af det - det er jeg faktisk sikker på. Kvalitetsdagsordenen er kommet for at blive, og der vil helt sikkert i fremtiden komme mange flere aspekter af dette i spil - fx når vi skal forhandle sygesikringsoverenskomst. Det kunne være regionernes tanker om at omlægge den generelle ydelsesstruktur ved at lave økonomiske incitamenter, der i højere grad understøtter kvalitet frem for aktivitet. Vi skal dog altid arbejde for at gøre kvalitetssikringsarbejdet så vedkommende som muligt for klinikerne.     

Kiropraktorerne skal være det naturlige valg, når det kommer til diagnostik og behandling af bevægeapparatet. 

Vi skal udadtil have en skarp fælles profil, men der skal også være plads i vores fællesskab til forskellighed. Måske kunne man arbejde med forskellige klinikprofiler og blive bedre til at henvise til hinanden?

Ellers går jeg meget ind for, at det fortsat skal være en demokratisk proces, når vi som forening skal fastlægge det nye strategiprogram efter Kiropraktorerne i spil.DANSK KIROPRAKTOR RÅDS LISTE


Anders Tromholt – 49 år  (genvalg)

Formandskandidat til Dansk Kiropraktor Råd   

Beskæftigelse
Klinikejer – Kiropraktisk Klinik i Hadsten siden 2000
Tidligere ekstern lektor på Syddansk Universitet, nu censor.

Uddannelse
DC fra AECC, 1993.
Postgraduat diplomuddannelse i neurologi, 1997.

Kiropraktorfagpolitiske aktiviteter
Medlem af DKF’s Turnusudvalg
Medlem af DKR siden 2002

Privat
Bor i Hadsten, gift med Pia Tromholt. 2 børn på 16 og 14 år.

Nis Alnor –  52 år (genvalg)
Beskæftigelse
Klinikejer: Kiropraktisk Klinik i Slagelse (100%) og Falck Healthcare (5%)

Uddannelse
Palmer College of Chiropractic
Student i 1983 fra Herlufsholm Kostskole

Kiropraktorfagpolitiske aktiviteter 
Medlem af Dansk Kiropraktor Råd siden 2001, rådsformand fra 2005 til 2013, hvor han fratrådte, men fortsatte som medlem.

Medlem af samarbejdsudvalget i Vestsjællands Amt og senere i Region Sjælland.

Formand for arbejdsgruppe for udarbejdelse af Etiske Retningslinjer for kiropraktorer, nedsat af Dansk Kiropraktor Forening 

Medforfatter på forløbsprogram for patienter med rygproblemer i Region Sjælland.

Medforfatter på praksisplan for kiropraktorer i Region Sjælland

2015: tværfaglig arbejdsgruppe, revidering af forløbsprogram for patienter med rygsmerter i Region Sjælland.

2014/2015: Praksisplan for kiropraktorer i Region Sjælland

Præsentation af Auditrapporten for patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland for praktiserende læger, praktiserende fysioterapeuter og praktiserende kiropraktorer i Region Sjælland, samt for politikere og embedsfolk i samarbejdsudvalg for praksissektoren i Region Sjælland.
APO: Deltager i tværfaglig arbejdsgruppe-audit for patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland under ledelse af APO Danmark 2012 .  

Audit på røntgen foretaget i kiropraktorpraksis 2014, oplægsholder på regional kvalitetsudviklingskonference 2015, hvilke tiltag er der inden for kiropraktorfaget. Konferencen henvender sig til personer i det danske auditnetværk for almen praksis og i det hele taget projektinteresserede læger og praksispersonaler. Desuden administratorer og andre, der arbejder med kvalitetsudvikling. Regionale lægemiddelkonsulenter, praksiskonsulenter, efteruddannelseskonsulenter, fysioterapeuter og andre interesserede. 

Præsentation af Region Sjællands forløbsprogram for patienter med rygproblemer på Køge, Holbæk, Nykøbing Falster og Slagelse Sygehus. Præsentation i samarbejde med Region Sjælland sammen med overlæge, rygkirurg Per Pallesen, Køge Sygehus, Praktiserende læge Peter Silbye, Fysioterapeut Hans Andersen og kommunekonsulent Jesper Niljendahl. 2012.

Privat
Gift siden 1995 med Linda, der er optometrist og arbejder som produktchef hos Synoptik. Bor i Lellinge ved Køge. Har tre børn: Cecilie på 25, der er audiologiassistent på Køge Sygehus, Peter på 20 år, der læser negot på SDU, og endelig Emma på 15 år, der går i 9. klasse på efterskole i Tinglev.

Tue Secher Jensen – 42 år (genvalg)


Beskæftigelse
Rygcenter Syddanmark (60%) og Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (40%)

Uddannelse

Cand.manu. fra klinisk biomekanik, Syddansk Universitet, 2002.
Ph.d.-grad fra Syddansk Universitet i 2009

Kiropraktorfagpolitiske aktiviteter

Medlem af Dansk Kiropraktor Råd siden 2005.
Formand for arbejdsgruppe for udarbejdelse af ”Kliniske retningslinjer for billeddiagnostiske undersøgelser af bevægeapparatet” i 2011-13. 

Privat

Bosiddende i Middelfart.

Susanne Brogaard Krogh  – 39 år

Beskæftigelse
Kiropraktor på Radiologisk afdeling og rygmedicinsk afsnit, Regionshospitalet Silkeborg.

Uddannelse

Cand.manu. fra Klinisk Biomekanik, Syddansk Universitet, 2004.

Kiropraktorpolitiske aktiviteter
TR-suppleant i forbindelse med min ansættelse på Middelfart Rygcenter fra 2013-2015.

Privat
Bor i Århus med mand og 3 børn.

Kenneth Ramsby - 45 år (genvalg)

Beskæftigelse
Klinikejer – Fønix Kiropraktisk Klinik, Erritsø, Fredericia

Uddannelse
Cand.manu. fra Klinisk Biomekanik, Syddansk Universitet, 1999.
Reserveofficer i Forsvaret.

Kiropraktorfagpolitiske aktiviteter
Sekretær i DKR.

Privat
Landmand på Fyn, gift med Gitte og far til 2 skolebørn.

Frank Føns Jensen – 59 år (genvalg til suppleant)
Beskæftigelse

Klinikejer - Kiropraktorhuset i Næstved

Uddannelse
DC fra Palmer College of Chiropractic, 1984
Uddannet Akupunktør

Kiropraktorfagpolitiske aktiviteter

Tidligere formand for kiropraktorerne i amtsforeningen Storstrøms Amt.
Tidligere medlem af DKF’s bestyrelse og DKF- kasserer i samme 6 år

Privat

Bor i Præstø. Gift og 2 voksne børn.

John Petri Petersen – 53 år (genvalg til suppleant)


Beskæftigelse
Klinikejer – Kiropraktisk Klinik i Hadsund

Uddannelse
DC fra Palmer College of Chiropractic.

Kiropraktorpolitiske aktiviteter
Medlem af DKR
Medlem af KKF-bestyrelsen Region Nordjylland

 

 

 

 

Oprettet 12. oktober 2015 

Årsmøde 2015

Her kan du læse mere om årsmødet og den faglige fredag og politiske lørdag

Find en kiropraktor