Bestyrelsens og rådets kandidatliste 2017

Det fremgår af DKF’s love, at henholdsvis den afgående bestyrelse, og det afgående råd er forpligtet til at stille forslag til en henholdsvis en ny fuldtallig bestyrelse og et råd forud for den ordinære generalforsamling.

Kandidatlisterne skal offentliggøres fire uger før generalforsamlingen.


BESTYRELSENS LISTE 2017Lone Kousgaard Jørgensen – 45 år (genvalg)
Formandskandidat til DKF's bestyrelse

Beskæftigelse
Klinikejer – Kiropraktorerne Kongevej i Sønderborg

Uddannelse
Cand.manu. fra Klinisk Biomekanik, Syddansk Universitet, 2002

Kiropraktorpolitiske aktiviteter
Formand for DKF siden 2013. Medlem af DKF’s bestyrelse siden 2008 og næstformand fra 2011 – 2013.
Blev formand for DKF’s Amtsforening i Sønderjyllands Amt i 2005, og var formand for KKF Syddanmark fra 2006 til 2008.
Ledende kiropraktor i regionens samarbejdsudvalg fra 2006 – 2011.

Privat
Bor i Nybøl med mand og 3 børn. Løber og cykler i fritiden.

Mærkesager
Jeg vil gerne have, at alle ved, hvad en kiropraktor er, og kender til alle de kompetencer, vi har. Jeg er overbevist om, at det styrker vores position og øger tilliden til os som gruppe. Det gælder både blandt andre faggrupper, politikere og patienter. Det er mit mål som formand, ikke bare at sætte fokus på bevægeapparatslidelser, men også at deltage aktivt i at lave en plan for dette, der passer ind i det danske sundhedsvæsen, samt at lede en bestyrelse, der vil kæmpe for at nå vores nye målsætninger.

Det vil naturligvis stadigt være mit fokus at vedligeholde og udbygge vores faglige vej med forskning, uddannelse og kvalitet, både i Danmark og internationalt.

Jeg trives med formandshvervet og glæder mig til arbejdet med nye mål, spændende er også debatten om Kiropraktorernes identitet. 

Michael Christensen – 37 år (genvalg)
Kandidat til DKF's bestyrelse

Beskæftigelse
Klinikejer siden 2008 - Kiropraktisk Klinik Silkeborg ApS

Uddannelse
Cand. manu. Klinisk Biomekanik, Syddansk Universitet, 2007.

Kiropraktorpolitiske aktiviteter
Medlem af DKF’s bestyrelse siden 2013, fungerende næstformand siden 2015. Bestyrelsesmedlem i KKF Midtjylland siden 2009.
Jeg deltog i forhandlingerne om OK´17 og i de efterfølgende implementerings-roadshows. Desuden er jeg bestyrelsesmedlem i NIKKB og i denne egenskab også bestyrelsesmedlem i ECCRE (European Centre for Chiropractic Research Excellence) Jeg er DKF-repræsentant i Landssamarbejdsudvalget (LSU) og i Kiropraktorfonden. Derudover er jeg ansvarlig for kontakten med DKF´s  Klinikejerudvalg og leder aktuelt DKF´s arbejdsgruppe om modernisering af foreningens vedtægter.

Privat

Jeg er bosiddende i Silkeborg – gift med Lisbet Due og sammen har vi 2 fantastiske børn, Nanna og Ditlev, på henholdsvis 6 og 4 år. Ved siden af det daglige arbejde på klinikken, en travl og dedikeret kalender i DKF-regi samt diverse netværksinteresser i nærområdet sætter jeg stor pris på al den tid, jeg kan nyde sammen med min familie og gode venner, og forsøger desuden, så vidt tiden tillader det, at opretholde en generelt fysisk aktiv hverdag.

Mærkesager 
Ansvar! En periode på 4 år i bestyrelsen, seneste 2 år som næstformand, har medført et langt større overblik og forståelse for de mange forskelligrettede politiske dagsordener, der er på sundhedsområdet og i mellem de forskellige sundhedprofessioner. Det er især blevet tydeligt, at forskning, dokumentation og ikke mindst en utrolig høj faglighed er standarder der er med til at gøre en forskel for os.

Jeg mener, vi skal fortsætte med at forske, efteruddanne os og dygtiggøre os. Vi skal tage ansvar, både på det sundhedsprofessionelle-, det sundhedspolitiske- og det samfundspolitiske område. Vi skal gennem god faglig og saglig dokumentation stadfæste vores position i det danske sundhedsvæsen som værende af højeste specialistniveu på det muskuloskeletale område.

Jeg mener, det er vigtigt, at vi som professionel stand står sammen for at højne kendskabet til kiropraktik generelt, samt styrke kiropraktorernes uddannelse og kompetencer, det lade sig være på den nationale såvel som den internationale arena. Kun gennem et fortsat godt fagligt og socialt fællesskab, vil vi forblive en stærk profession.

De der har evnerne, har som bekendt forpligtigelserne. Jeg er klar til, at vi, i DKF, tager det fælles ansvar på os og gør en forskel - for patienterne, for os og for samfundet!Anders Jørgensen - 45 år (genvalg)
Kandidat til DKF's bestyrelse

Beskæftigelse
Ansat hos Kiropraktorerne Frederiksberg.

Uddannelse
Cand. manu. fra Klinisk Biomekanik, Syddansk Universitet, 2008.
Ba.Scient fra Roskilde UniversitetsCenter.

Kiropraktorpolitiske aktiviteter

Siden 2010 medlem af DKF’s bestyrelse, og siden 2011 bestyrelsens økonomisansvarlige. Igennem årene har jeg beskæftiget mig med efteruddannelse og uddannelse i internationalt perspektiv. Jeg har været med til at udvikle DKF's etikdokument i 2013 og har tidligere også beskæftiget mig med bl.a. kontakten til studentermiljøet, kommunikation med læger og relancering af KIROPRAKTOREN. Senest har jeg været beskæftiget med områder i det nære sundhedsvæsen.

Privat
Bor på Østerbro med Susanne, Sarah (15), Emilie (4) og Johannes (2).

Mærkesager 
Fra kvalitet til kommunikation: Jeg vil gentage at vi skal hele tiden holde fanen højt, når det kommer til kvalitet og dokumentation. Det er kvaliteten, der skaber vores navn og bliver husket og genfortalt. Og det er dokumentationen, der giver noget at kommunikere. Dette sikres først og fremmest af god (efter)uddannelse og forskning, og af et fortsat fokus på at holde de nye højder, vi har nået med kommunikationen.

Sammenhold giver resultater og adskiller os fra mange andre professioner: Det er mit indtryk at vi bliver bedre og bedre til at forstå hinanden og vi er bestemt en meget homogen faggruppe, når man sammeligner os med andre professioner. Alligevel vil vi fremover blive konstant udfordret på sammenhold. Jeg mener, at vi ikke alene skal vise hinanden respekt og åbenhed, men vi må også fremover være konstant villige til at give lidt til de andre, hvis vi af hjertet ønsker at stå sammen.

En del af det danske sundhedsvæsen: Vi skal også bruge dette sammenhold til at komme de øvrige grupper i sundhedsvæsenet i møde. Vores succes vil afhænge af vores evne og mod til at forstå de andre i praksissektoren og at vise dem vores værd på deres bane. Vores succes vil afhænge af vores evne og mod til at give andre en del af successen.


 

Janni Lee Bang Brodersen – 37 år (genvalg)
Kandidat til DKF's bestyrelse

Beskæftigelse
Kiropraktor ved Kiropraktorerne Ringsted, der er indlejet i SelandiaKlinikken (det tidligere Hospitalet Valdemar) samt kvalitetsansvarlig på SelandiaKlinikken. Kvalitetskonsulent på Aleris-Hamlet og ekstern lektor på Syddansk Universitet. Ansat som Surveyor ved Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS).
 
Uddannelse
Kiropraktor, Cand.manu., Syddansk Universitet, 2005.
Master i Kvalitet og Ledelse i Social- og Sundhedssektoren, MPQM, 2014.

Kiropraktorfagpolitiske aktiviteter
Medlem af DKF's bestyrrelse siden 2015.
Medlem af DKF’s Turnusudvalg siden 2009.
Medlem af Dansk Kiropraktor Råd 2013-15.
Medlem af DKF's kvalitetsudvalg siden dets oprettelse i 2012.

Privat
Bor i Odense med min mand og to drenge på 5 og 8 år. I min fritid går jeg til karate.

Mærkesager
Jeg drømmer om et samfund, hvor ingen skal være begrænset af smerter, der kunne have været undgået! Hvor alle har mulighed for at leve op til deres genetiske potentiale lige meget, om man er en 21-årig fodboldspiller eller en 52-årig leddegigtpatient. Hvor kiropraktorerne i kraft af vores stærke faglighed er førstevalget for patienter og samarbejdspartnere, når det drejer sig om lidelser i bevægeapparatet.

Jeg drømmer om en profession, der fortsat udvikler sig evidensbaseret - med respekt for den kiropraktortradition, der har bragt kiropraktikken og os, hvor vi er.

Jeg værdsætter en forening, hvor alle bakker op om at fremme udbredelsen af faget - uanset, om man er klinikejer, ansat, har overenskomst eller er i turnus. Jeg tror på, at en bestyrelses opgave i en faglig forening som vores - er, at tjene medlemmernes interesser - ikke kun på den korte bane, men også at sikre, at rammerne og vilkårene på længere sigt kan rumme professionens og samfundets udvikling. Jeg ved, at medlemmerne i en sådan forening, hver dag går på arbejde og skaber små mirakler for deres patienter. Resten af samfundet skal bare også vide, at vi er her!

Skulle foreningens medlemmer finde mig værdig til endnu en runde i bestyrelsen, stiller jeg mig gerne til rådighed.

Pernille Popp - 42 år (ny)
Kandidat til DKF's bestyrelse

Beskæftigelse
Kiropraktor på Rygmedicin, Rygcenter Syddanmark, Sygehus Lillebælt siden 2009. Teamleder for 10 ansatte i lokalteam Sønderborg. Har også 6 års erfaring fra primærsektor.

Uddannelse
Cand.manu. fra Klinisk Biomekanik, Syddansk Universitet, 2003

Kiropraktorpolitiske aktiviteter
TR-suppleant og TR for kiropraktorerne på Sygehus Lillebælt siden 2015. Har gennemgået hele AC’s TR uddannelsesrække.
Ved sidste valg indtrådte i udvalget for offentligt ansatte og herigennem deltaget i arbejdsgruppen omkring vedtægtsændringer. Deltaget i DKF's politiske sommerseminar og senest kurset “Den kompetente fagpolitikker” med DKF.

Privat 
Bor naturskønt i Sønderborg med mand, 3 børn og hund.

Mærkesager
Jeg brænder for, at hele det danske sundhedssystem og befolkningen får kendskab til, hvor dygtig og veluddannet en faggruppe vi er - både i primær og sekundær sektor. Jeg vil arbejde for fortsat at styrke uddannelse og udbygge vores viden gennem kvalificeret forskning og så mener jeg vi skal være bedre til at forstå og udnytte hinandens kompetencer for at få mere indflydelse i fremtidens Danmark.

Christina Nielsen – 40 år (ny)
Kandidat til DKF's bestyrelse 

Beskæftigelse
Klinikejer - Kiropraktorhuset Roar i Roskilde sammen med Claus Dam Nielsen, Karin Moesgaard Jensen og Peter Kryger Baggesen.

Uddannelse
Cand.manu. fra Klinisk Biomekanik, Syddansk Universitet, 2006
Master of Public health, MPH, Københavns universitet 2012

Kiropraktorpolitiske aktiviteter
Tidl. medlem af bestyrelsen i KKF Region Hovedstaden
Aktuelt næstformand i bestyrelsen i KKF Region Sjælland

Privat
Gift med kiropraktor Claus Dam Nielsen, 2 børn og bor i Lejre

Mærkesager
Jeg vil gerne arbejde for et styrket fællesskab blandt medlemmerne i Dansk Kiropraktorforening. Sammen står vi stærkest mod de udfordringer, der ligger i fremtidens sundhedsvæsen.

Jeg vil styrke det fortsatte arbejde med at øge viden om kiropraktik i Danmark således, at det bliver naturligt at opsøge en kiropraktor for diagnostik og behandling for gener i bevægeapparatet, og så den almindelige befolkning kender til kiropraktorens kompetencer.

Jeg har en stor interesse for det kommunalt-kiropraktiske samarbejde, som jeg synes, halter gevaldigt. Jeg er sikker på, at vi har en rolle at spille her. Johannes Mackeprang, 31 år (ny)
Kandidat til DKF's bestyrelse

Beskæftigelse
Ansat hos Ørestad Kiropraktik & Sundhed.

Uddannelse
Cand.manu. fra Klinisk Biomekanik, Syddansk Universitet, 2015

Kiropraktorpolitiske aktiviteter
Et uprøvet blad i dansk fagpolitik. Fik dog smag for det politiske arbejde under studietiden, som medlem af ECCEs akkrediteringsteam i 2014, og ved WCCS verdenskongres for kiropraktikstuderende i Atlanta i 2015.

Privat
Bor på Christianshavn. Onkel til 6. Jeg har dyrket elitesport, siden jeg flyttede tilbage til danmark fra en opvækst i Sydamerika. Jeg er kaptajn på landsholdet i rugby og medlem af bestyrelsen i min klub. Jeg stopper min aktive idrætskarriere inden for nærmeste fremtid og er derfor klar til at kanalisere energi og tid over i dette udfordrende og spændende projekt.

Bestyrelsen er bekendt med at påtager mig rejsende arbejde med DGI's Verdenshold fra september 2018  til april 2019.

Mærkesager
Jeg var meget glad over at modtage opfordringen til at stille op til bestyrelsen. Jeg var ikke et sekund i tvivl, om at jeg havde lysten - jeg har længe været bevidst om, at jeg havde lyst til at engagere mig i det fagpolitiske arbejde.

Jeg er meget ydmyg omkring min opstilling og er bevidst om, at der sidder et hav af engagerede, kompetente og erfarne fagpolitikere rundt omkring i kredsforeningerne.

Jeg kommer til at drage nytte af denne viden og erfaring, som jeg håber på at komme til at bruge for DKFs bestyrelse mange år fremover.

Som relativt nyuddannet kiropraktor er mine naturlige mærkesager: uddannelse, turnus samt overgangen fra det at være studerende, til turnuskandidat, til praktiserende kiropraktor.

 

ØVRIGE OPSTILLEDE 2017

Jacob Toft Vestergaard 34 år (ny)
Kandidat til DKF's bestyrelse

Beskæftigelse
Ansat hos Rygcenter Aarhus Nord

Uddannelse
Cand.manu. fra Klinisk Biomekanik, Syddansk Universitet, 2011

Kiropraktorpolitiske aktiviteter
Næstformand studienævn for klinisk biomekanik 2009-2011

Medlem af bestyrelsen for KKF Hovedstaden 2012-2015

Medlem aftagerpanel for klinisk biomekanik årstal 2011-

Medlem af DKF's kvalitetsudvalg 2012-2016

Medlem af styregruppen for Evidensbaseret praksis fokusgruppe under DSK 2017-

Privat
Bor i Hadsund med kiropraktor Susanne Bach og 2 bonusbørn

Mærkesager
Uddannelse
Vores uddannelse er fundamental for vores placering i Danmark. Den skal forsat udvikles og styrkes. Der skal tænkes i nye baner og i takt med at behovet ændres i samfundet, og der kommer flere muligheder for indplaceringen af kiropraktorer på arbejdsmarkedet, skal uddannelsen følge med.

Turnus er en naturlig del af uddannelsen som kiropraktor i primærsektoren. Også her skal vi være klar til at gentænke, hvis vi skal blive ved med at kunne opfylde samfundets behov. På samme måde gælder mulighederne for efteruddannelse hvor behovene kan være forskellige for nyuddannede og erfarne kiropraktorer.

Kvalitet
Vi har i forvejen en profession som både i primærsektoren, sekundærsektoren og indenfor forskningen, leverer utrolig høj kvalitet. Det skal vi blive ved med og vi skal gå forrest når det handler om nye initiativer. Men vi skal sørge for at alle er med. Vi skal sørge for at kvalitet står for noget, noget vi kan tage ejerskab i.

Engagerede medlemmer
Jeg oplever vores forening og dens medlemmer som værende særdeles aktive og engagerede i både vores interne forhold og eksterne. Vi kan dog stadig blive bedre til at lytte til hinanden, inddrage hinanden både på tværs af landsdele og sektorer. Medlemmerne er vores hjerteblod og hvis vi skal blive ved med at have engagerede medlemmer, skal vi ikke bare lytte og inddrage, men vi skal sørge for at medlemmer får ejerskab i det foreningen foretager sig. Det tror jeg på bl.a. skal opnås gennem gennemsigtighed, kommunikation og medlemsinteraktion.

 

 

 DANSK KIROPRAKTOR RÅDS LISTE 2017Anders Tromholt – 50 år  (genvalg)
Formandskandidat til Dansk Kiropraktor Råd  

Beskæftigelse
Klinikejer – Kiropraktisk Klinik i Hadsten siden 2000
Tidligere ekstern lektor og censor på Syddansk Universitet. 

Uddannelse

DC fra AECC, 1993.
Postgraduat diplomuddannelse i neurologi, 1997.

Kiropraktorfagpolitiske aktiviteter
Medlem af DKF’s Turnusudvalg.
Medlem af DKR siden 2002.

Privat

Bor i Hadsten, gift med Pia Tromholt. 2 børn på 18 og 16 år.
Nis Alnor –  54 år (genvalg)
Kandidat til Dansk Kiropraktor Råd

Beskæftigelse
Klinikejer: Kiropraktisk Klinik i Slagelse (100%) og Falck Healthcare (5%)

Uddannelse
Palmer College of Chiropractic
Student i 1983 fra Herlufsholm Kostskole

Kiropraktorfagpolitiske aktiviteter
Medlem af Dansk Kiropraktor Råd siden 2001, rådsformand fra 2005 til 2013, hvor han fratrådte, men fortsatte som medlem.

Medlem af samarbejdsudvalget i Vestsjællands Amt, i dag Region Sjælland.

Formand for arbejdsgruppe for udarbejdelse af etiske retningslinjer for kiropraktorer, nedsat af Dansk Kiropraktor Forening.

Medforfatter på forløbsprogram for patienter med rygproblemer i Region Sjælland.

Medforfatter på praksisplan for kiropraktorer i Region Sjælland.

2012: Deltager i tværfaglig arbejdsgruppe-audit for patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland under ledelse af APO Danmark. 
2014/2015: Praksisplan for kiropraktorer i Region Sjælland.
2015: Tværfaglig arbejdsgruppe, revidering af forløbsprogram for patienter med rygsmerter i Region Sjælland.
2016: Medforfatter af revidering af forløbsprogram for patienter med rygproblemer i Region Sjælland
2017: Deltager som fagspecialist i arbejdsgruppen på www.helbredsprofilen.dk omkring ryglidelser, behandling og hvad man selv kan gøre.

Privat:
Gift siden 1995 med Linda, der er optometrist og arbejder som produktchef hos Synoptik. Bor i Lellinge ved Køge. Har tre børn: Cecilie på 27, der er audiologiassistent på Køge Sygehus, Peter på 22 år, der læser negot på SDU, og endelig Emma på 17 år, der går i 2G på Herlufsholm.

Tue Secher Jensen – 44 år (genvalg)
Kandidat til Dansk Kiropraktor Råd

Beskæftigelse
Røntgen og Skanning - Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg og Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik.

Uddannelse
Cand.manu. fra klinisk biomekanik, Syddansk Universitet, 2002.
Ph.d.-grad fra Syddansk Universitet i 2009.

Kiropraktorfagpolitiske aktiviteter
Medlem af Dansk Kiropraktor Råd siden 2005.
Formand for arbejdsgruppe for udarbejdelse af ”Kliniske retningslinjer for billeddiagnostiske undersøgelser af bevægeapparatet” i 2011-13.

Privat
Bosiddende i Middelfart.

 

Susanne Brogaard Krogh  – 41 år (genvalg)
Kandidat til Dansk Kiropraktor Råd

Beskæftigelse
Kiropraktor på Radiologisk afdeling og rygmedicinsk afsnit, Regionshospitalet Silkeborg.

Uddannelse
Cand.manu. fra Klinisk Biomekanik, Syddansk Universitet, 2004.

Kiropraktorpolitiske aktiviteter
TR-suppleant i forbindelse med min ansættelse på Rygcenter Syddanmark fra 2013-2015.

Privat
Bor i Århus med mand og 3 børn.Kenneth Ramsby - 47 år (genvalg)

Kandidat til Dansk Kiropraktor Råd

Beskæftigelse
Klinikejer – Fønix Kiropraktisk Klinik, Erritsø, Fredericia

Uddannelse
Cand.manu. fra Klinisk Biomekanik, Syddansk Universitet, 1999.
Reserveofficer i Forsvaret.

Kiropraktorfagpolitiske aktiviteter
Sekretær i DKR.

Privat
Landmand på Fyn, gift med Gitte og far til 2 skolebørn.

Frank Føns Jensen – 61 år (genvalg)
Kandidat til suppleant i Dansk Kiropraktor Råd

Beskæftigelse
Klinikejer - Kiropraktorhuset i Næstved.

Uddannelse
DC fra Palmer College of Chiropractic, 1984.
Uddannet akupunktør.

Kiropraktorfagpolitiske aktiviteter
Tidligere formand for kiropraktorerne i amtsforeningen Storstrøms Amt.
Tidligere medlem af DKF’s bestyrelse og DKF- kasserer i samme 6 år.

Privat
Bor i Præstø. Gift og 2 voksne børn.
John Petri Petersen – 55 år (genvalg )
Kandidat til suppleant i Dansk Kiropraktor Råd

Beskæftigelse
Klinikejer – Kiropraktisk Klinik i Hadsund.

Uddannelse
DC fra Palmer College of Chiropractic.

Kiropraktorpolitiske aktiviteter
Medlem af DKR.
Medlem af KKF-bestyrelsen Region Nordjylland.


 

Oprettet 5. okt 2017

Har du meldt dig til?Årsmødet foregår på Comwell Middelfart 10. og 11. november 2017.

Faglig Fredag og Politisk lørdag - få mere info og find materialer via linket nedenfor

Find en kiropraktor