Præsentation af bestyrelsens kandidatliste til DKF's bestyrelse til GF 2013

Lone Kousgaard Jørgensen – 41 år (genvalg)
Formandskandidat til DKF's bestyrelse

Beskæftigelse
Klinikejer – Kiropraktorerne Kongevej i Sønderborg

Uddannelsessted- og år samt evt. anden uddannelse
SDU, 2002

Kiropraktorfagpolitiske aktiviteter
DKF’s bestyrelse siden 2008. Næstformand siden 2011
Formand for DKF’s Amtsforening i Sønderjyllands Amt i 2005
Formand for KKF Syddanmark
Ledende kiropraktor i regionenns samarbejdsudvalg siden 2006

Privat
Bor i Nybøl med mand og 3 børn. Løber og cykler i fritiden

Hvilke kiropraktorpolitiske sager finder du særligt vigtige – og hvorfor?
Jeg vil især fortsætte den allianceopbygning, som for alvor har taget fart og båret frugt de sidste par år., bl.a. samarbejdet med de andre praksisorganisationer. Af konkrete fokusområder er der prolapsområdet og udvikling af DKF’s etikgrundlag.

Rikke Krüger Jensen – 38 år (genvalg)

Beskæftigelse
Har en delt stilling ved Rygcenter Syddanmark, kiropraktor i Rygmedicinsk afdeling  (40%) og postdoc i forskningsafdelingen (60%). Klinisk lektor ved Institut for Regional Sundhedsforskning.

Uddannelsessted- og år samt evt. anden uddannelse
Kiropraktor SDU 2004
Ph.d. SDU 2012

Kiropraktorfagpolitiske aktiviteter
DKF’s bestyrelse siden 2008. Ansvarsområder: bl.a. uddannelse og forskning, herunder faglig kongres. 
Udvalget for offentlige ansatte
Uddannelsesudvalget
Kvalitetsudvalget.

Andre politiske eller faglige tillidshverv
Medlem af censorkorpset ved Institut for Idræt og Biomekanik siden 2007.

Privat
Bor i Middelfart. Gift med Tue Secher Jensen, som også er kiropraktor og forsker. Børn: Emma 11 år og Emil 8 år.

Hvilke kiropraktorpolitiske sager finder du særligt vigtige – og hvorfor?
De danske kiropraktorer har en helt unik plads i sundhedssystemet, sammenlignet med stort set alle andre lande i verden. I en nylig stakeholderanalyse  pegede interessenterne på at bl.a. ”Odense-miljøet” (den velfunderede universitetsuddannelse og de stærke forskningsmiljøer ved SDU, NIKKB og Rygcenter Syddanmark) havde en stor del af æren for det positive syn på professionen.  Jeg synes derfor, at det er vigtigt, at DKF har politisk fokus på og arrangement indenfor bl.a. prægraduat uddannelse, turnusuddannelse, efteruddannelse, hospitalskiropraktoruddannelse, kvalitetssikring og forskning for derigennem fortsat at underbygge og videreudvikle den stærke position kiropraktorerne har i det danske sundhedsvæsen.

Line Press Sørensen – 39 år (genvalg)

Beskæftigelse
Falck Healthcare A/S
 
Uddannelsessted- og år samt evt. anden uddannelse
SDU, 1999

Kiropraktorfagpolitiske aktiviteter
DKF's bestyrelse siden 2005
Formand for kvalitetsudvalget under DKF

Privat
Bor i Skæring lidt nord for Århus, sammen med min mand og vores tre børn i alderen 2-9 år
 
Hvilke kiropraktorpolitiske sager finder du særligt vigtige – og hvorfor?
Synliggøre kvaliteten af vores arbejde. Jeg synes det er ret unikt, at professionen har opbygget så stærk en forskningsforankring, som bl.a. kan tilskrives midlerne fra Kiropraktorfonden. Der er bredt i sundhedsvæsnet i dag meget stor fokus på at kvalitetssikre udredning og behandling, og på at sikre at midlerne i sundhedsvæsnet bruges bedst muligt. Jeg synes, det er vigtigt, at vi fortsat biddrager til kvalitetsforbedringer inden for vores profession, og at vi tager udfordringen op og er med til at styre, i hvilken retning professionen skal gå. Dette understøttes i arbejdet med faglige kliniske retningslinjer og ved at præge udformningen og udrulningen af kvalitetssikringstiltag som bl.a. Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM).

Michael Christensen – 33 år

Beskæftigelse
Klinikejer - Kiropraktisk Klinik SIlkeborg ApS

Uddannelsessted og år samt evt. anden uddannelse
Syddansk Universitet Odense , 2007
Turnus 2007/2008 i Silkeborg
Klinikejer siden 2008

Kiropraktorfagpolitiske aktiviteter
Aktuelt bestyrelsesmedlem i Kiropraktor Kredsforeningen - Region Midt siden 2009

Privat
Jeg er bosiddende i Silkeborg - forlovet med Lisbet Due og sammen har vi 2 børn, Nanna og Ditlev på henholdsvis 2 og 0 år. Ved siden af klinikarbejdet  og diverse netværksforpligtigelser i nærområdet sætter jeg stor pris på al den tid jeg kan nyde sammen med familien og gode venner og forsøger desuden, såvidt tiden tillader det, at opretholde en generelt fysisk aktiv hverdag gennem varieret træning.

Hvilke kiropraktorpolitiske sager finder du særligt vigtige og hvorfor?
Fællesskab!
Fordi vi i en tid med øget fokus på videreudvikling af kiropraktorfaget samt de store muligheder, det vil medføre, er vigtigt, at vi ikke glemmer os selv, og hvor vi kommer fra. Kun gennem et fortsat godt fagligt og socialt fællesskab vil vi forblive en fortsat stærk profession.

Et fortsat øget fokus på samt videreudvikling af kiropraktorens faglige rolle, status og positionering i det etablerede sundhedsvæsen.
Fordi vi som professionel stand skal stå sammen og såvel fagligt som socialt kontinuerligt arbejde for den højeste anderkendelse af kiropraktorens uddannelse og kompetencer. Dette med henblik på en fast implementering på specialist-niveau.

Christian Stamer – 34 år

Beskæftigelse
Ansat i Kiropraktisk Klinik i Kolding (67,57%)

Uddannelsessted- og år samt evt. anden uddannelse
Cand. Manu. SDU, 2007
Den kiropraktiske turnusuddannelse, Nyborg, 2008.
Kurser: NIKKB-kurser, Parkerseminar, Oslo Chiropractic Symposium, Chiro Europe seminar mv.

Kiropraktorfagpolitiske aktiviteter
Deltager i baggrundsgruppe i forbindelse med udarbejdelse af billeddiagnostiske retningslinjer.
Bestyrelsesmedlem KKF Syddanmark, flere år som suppleant og frem til 7. oktober 2013 bestyrelsesmedlem.
Deltager til WHO’s WHA med WFC’s delegation 2009.
Kasserer: FNKS, WCCS udvalget, DACH udvalget, 2003-2005 FNKS, Foreningen af Nordiske kiropraktorstuderende. WCCS udvalget, World Congress of Chiropractic Students. DACH, udvalget for kiropraktik i tyrsksprogede lande i Europa.
Paneldeltager til optagelsessamtaler på Klinisk Biomekanik, SDU, 2003, 2004 og 2005.
WCCS, World Congress of Chiropractic Students: Head Delegate til WCCS 2006 i RMIT, Victoria, Australien. Medarrangør, kasserer, Head Delegate til WCCS 2005 på SDU. Head Delegate til WCCS 2004 i Sherman, SC, USA. Delegeret til WCCS 2003 i UQTR, Quebec. Medlem af erhvervsklubben

Andre politiske eller faglige tillidshverv
Erhvervsklubben Round Table, RT16, Kolding
 
Privat
Bor i Seest, Kolding med kone og to børn på 3 og 6 år. Lever en aktiv livsstil med øvelser, triatlon og mountainbike på motionsniveau og med sundhedseffekt for øje.
 
Hvilke kiropraktorpolitiske sager finder du særligt vigtige - og hvorfor?
Jeg ønsker mig en effektiv forening med aktive medlemmer, velfungerende udvalg og bestyrelse samt effektivt sekretariat. Ang. sundhedsforsikringer må målet være et smidigt system, hvor kiropraktoren bestemmer over behandlinger, takster og tidsforbrug. Mht. overenskomsten skal regionernes lønnings og takstnævns indflydelse minimeres ved forhandling for at bevare kiropraktorens selvbestemmelse. Herudover ønsker jeg at fortsætte indsatsen for, at sekretariatet til stadighed oftere bliver inddraget, når politiske høringer løber af stablen.

Jørn Eichhorn – 41 år (genvalg)

Beskæftigelse
Klinikejer - Kiropraktorerne Vesterbro (51%) og Kiropraktorerne Frederiksberg (49%)

Uddannelsessted- og år samt evt. anden uddannelse
SDU, 2000

Kiropraktorfagpolitiske aktiviteter
DKF’s bestyrelse fra 2010
Tidligere formand for KKF-Hovedstaden

Anders Jørgensen - 41 år (genvalg)

Beskæftigelse
Ansat hos Kiropraktorerne Vesterbro

Uddannelsessted- og år samt evt. anden uddannelse

SDU, 2008, Ba scient fra RUC.

Kiropraktorfagpolitiske aktiviteter

DKF’s bestyrelse fra 2010. Jeg har især beskæftiget mig med DKF's nye etikdokument, kommunikation med læger og relancering af KIROPRAKTOREN. Jeg er bestyrelsens kontakt for de ansatte kiropraktorer og ansvarlig for en udbygget studenteraktivitet. Desuden har jeg siden 2011 været bestyrelsens økonomisansvarlige.
Studenterpolitisk aktiv i FNKS som formand og i 3 verdenskongresser for kiropraktorstuderende (WCCS).

Privat
Bor på Østerbro med Susanne, Sarah (11) og Emilie (0).

Hvilke kiropraktorpolitiske sager finder du særligt vigtige – og hvorfor?
Åbenhed og respekt kombineret med konstant fokus på kvalitet. Så bliver alle mål nemmere at nå.

Konkret mener jeg, det er afgørende for en effektiv brancheorganisation, at vi indadtil hele tiden prioriterer åbenhed og medinddragelse. Hvis vi vil udbygge vores position og stå samlet mod omverdenens pres, må vi internt vise respekt og åbenhed i kommunikationen og udadtil konsekvent demonstrere kvalitet, etik og samarbejdsvilje.

DKF skal indadtil sikre kvalitet gennem forskning og efteruddannelse, men også fortsat sikre dokumentation af vores kvalitet og aktivitet, så vi kan diskutere data frem for påstande. Både når vi kommunikerer med patienter og når vi forhandler med aftalepartnere, skal vi kunne dokumentere, at man får et godt produkt hos kiropraktoren.

Udadtil skal vi fortsat definere vores rolle i sundhedssystemet positivt og med det udgangspunkt at søge dialog og samarbejde.

 

Præsentation af kandidater til DKR

Anders Tromholt – 47 år (genvalg)   
Formandskandidat til DKR
 
Beskæftigelse
Klinikejer – Kiropraktisk Klinik i Hadsten siden 2000

Uddannelsessted- og år samt evt. anden uddannelse
AECC, gradueret 1993.
Arbejde i Holland 1993-1997
Post. grad. Diplom uddannelse i neurologi 1997.
Kiropraktor assistent i Randers1997-2000

Politiske eller faglige tillidshverv
Tidligere ekstern lektor SDU ,  nu censor SDU.
Medlem af turnuspanelet for turnusuddannelsen
Medlem af DKR siden 2002

Privat
Bor i Hadsten, gift med Pia Tromholt. 2 børn på 15 og 12 år

Nis Alnor – 49 år (genvalg)

Beskæftigelse
Klinikejer: Kiropraktisk Klinik i Slagelse (100%) og Falck Healthcare (5%)

Uddannelsessted- og år samt evt. anden uddannelse
Palmer College of Chiropractic
Student i 1983 fra Herlufsholm Kostskole

Kiropraktorfagpolitiske aktiviteter
Underviser for Region Sjælland Primær Sundhed i kommunikation mellem læger og kiropraktorer

Præsentation af Auditrapporten for patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland for praktiserende læger, praktiserende fysioterapeuter og praktiserende kiropraktorer i Region Sjælland, samt for politikere og embedsfolk i samarbejdsudvalg for praksissektoren i Region Sjælland.

APO: Deltager i Tværfaglig arbejdsgruppe audit for patienter med lænderygproblemer i region Sjælland under ledelse af APO Danmark.

Præsentation af Region Sjællands forløbsprogram for patienter med rygproblemer på Køge, Holbæk, Nykøbing Falster og Slagelse Sygehus. Præsentation i samarbejde med Region Sjælland sammen med Overlæge Per Pallesen rygkirurg Køge Sygehus, Praktiserende læge Peter Silbye, Fysioterapeut Hans Andersen og kommunekonsulent Jesper Niljendahl.

Andre politiske eller faglige tillidshverv
Medlem af samarbejdsudvalget i Vestsjællands Amt og senere i Region Sjælland

Formand for arbejdsgruppe for udarbejdelse af Etiske Retningslinjer for kiropraktorer, nedsat af Dansk Kiropraktor Forening

Medforfatter på Forløbsprogram for patienter med rygproblemer i Region Sjælland.
 
Medforfatter på praksisplan for kiropraktorer i Region Sjælland

Privat
Gift siden 1995 med Linda der er optometrist og som arbejder som produktchef hos Synoptik.
Bor i Lellinge ved Køge. Har tre børn. Cecilie på 23 der er pædagog, Peter på 18 år der går i 2 g. på Herlufsholm Kostskole og endelig Emma på 13 år, der går i 7 klasse i Køge.

Tue Secher Jensen – 40 år (genvalg)

Beskæftigelse
Rygcenter Syddanmark (60%) og NIKKB (40%)

Uddannelsessted- og år samt evt. anden uddannelse
Dimittend fra SDU i 2002
Turnus i Fredericia og Ringsted (2002-2004)
Autorisation 2004. Ph.d.-grad fra SDU i 2009

Kiropraktorfagpolitiske aktiviteter
Medlem af Dansk Kiropraktor Råd (2005 - d.d.)

Andre politiske eller faglige tillidshverv
Formand for arbejdsgruppe for udarbejdelse af ”Kliniske retningslinjer for billeddiagnostiske undersøgelser af bevægeapparatet”

Privat
Bosiddende i Middelfart

Janni Lee Boutrup Bang Brodersen – 33 år

Beskæftigelse
Hospitalet Valdemar A/S (40%), Kiropraktorerne Ringsted (35%) og Syddansk Universitet Odense (25%)
 
Uddannelsessted- og år samt evt. anden uddannelse
SDU 2005. Regner med at færdiggøre min master i Kvalitet og ledelse i social- og sundhedssektoren til sommer.

Kiropraktorfagpolitiske aktiviteter
DKF's kvalitetsudvalg

Andre politiske eller faglige tillidshverv
Turnusudvalget siden 2009

Privat
Bor i Odense med min mand og to drenge på 1 og 4 år

Kenneth Ramsby - 43 år (genvalg)

Beskæftigelse
Klinikejer – Fønix Kiropraktisk Klinik, Erritsø, Fredericia
 
Uddannelsessted- og år samt evt. anden uddannelse
SDU, 1999
Reserveofficer i forsvaret

Kiropraktorfagpolitiske aktiviteter
Kasserer i DKR

Privat
Landmand på Fyn, gift med Gitte og far til 2 skolebørn

Frank Føns Jensen – 57 år (genvalg)

Beskæftigelse
Klinikejer - Kiropraktorhuset i Næstved

Uddannelsessted- og år samt evt. anden uddannelse
Palmer College of Chiropractic, 1984
Uddannet 1984- Palmer
Uddannet Akupunktør

Kiropraktorfagpolitiske aktiviteter
Tidligere formand for kiropraktorerne i Storstrøms Amt
Tidligere medlem af bestyrelsen og DKF- kasserer i samme 6 år

Privat
Bor i Præstø; gift ; 2 voksne børn

John Petri Petersen – 51 år (genvalg)

Beskæftigelse
Klinikejer – Kiropraktisk Klinik i Hadsund

Uddannelsessted- og år samt evt. anden uddannelse
Palmer College of Chiropractic, 1986

Kiropraktorfagpolitiske aktiviteter
Medlem af DKR
Medlem af KKF-bestyrelsen Region Nordjylland
DKF's bestyrelse 1996-2004
 

Øvrige kandidater

Bestyrelsen har foreslået en fuldtallig bestyrelse. Derudover har 2 medlemmer meldt deres kandidatur til DKF's bestyrelse inden fristens udløb den 26. oktober 2013:

- Henrik Thorhauge: opstiller som formand

- Søren Schweigler: opstiller som bestyrelsesmedlem

Følg valgdebat på DKF Forum, hvor man fx kan læse Henrik Thorhauges formandspræsentation.


 

Find en kiropraktor