DKF's Årsmøde 2013

DKF Årsmøde 2013 fandt sted 8. og 9. november på Hotel Comwell i Rebild Bakker i Skørping. Som noget nyt var hele fredagen inden generalforsamlingen om lørdagen en faglig dag med kurser. 

Invitation blev sendt til alle medlemmer den 2. oktober, og tilmelding foregik via tilmeldingsformularen nederst på siden. 

FAGLIG FREDAG
Kl. 10 -16 fredag den 8. november udbød NIKKB kurset Neurologi: Udredning og behandlingsmuligheder. Kurset varede hele dagen, og var berettiget til kompensation for tabt omsætning/arbejdsfortjeneste fra Kiropraktorfonden.  

Kl. 17 afholdt Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekaniks sit faste faglige arrangement, som handlede om smerteforskning og bød på oplæg fra forskere, som alle arbejder med, hvordan smerte påvirker nervesystemet - grundforskning på højt plan, der samtidig er direkte relevant i den kliniske dagligdag. Læs program her.

POLITISK LØRDAG
DKF's generalforsamling fandt sted lørdag den 9. november fra kl.9.45. Efter de faste elementer i den åbne del blev der holdt en sundhedspolitisk paneldebat med gæster udefra. Efter frokost blev gæsterne sendt hjem, og den lukkede del af forsamlingen fandt sted med kun medlemmer.

HVAD KOSTER DET?
Årsmøde og generalforsamling var gratis for medlemmer. Forplejning og overnatning var for egen regning, men til medlemspris. Deltagelse i et NIKKB-kursus kostede 1500 kr., men med kompensationsbidrag fra. Deltagelse i foredragene afholdt af Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik fredag aften var gratis, ligesom deltagelse i sociale arrangementer.

Pris for frokost den 9. november var 250 kr. Festmiddagen kostede 895 kr. og et enkeltværelse 760 kr.

MATERIALE
Generalforsamlingsdagsorden blev - som DKF's love foreskriver - udsendt elektronisk 10 dage før generalforsamlingen via mail med link til et samlet materiale, som indeholdt regnskaber, DKF og DKR’s beretninger, forslag til ændringer af DKF’s love, valg samt fastsættelse af kontingent og budget - foruden samlet program.

Her er årsmødemateriale med dagsordnen:
”DKF’s Årsmøde og generalforsamling 2013: Program – Dagsorden - Beretning” 

Alle, som havde tilmeldt sig årsmødet, har modtog det med posten. Alle andre kunne rekvirere materialet.

FORSLAG OG OPSTILLING

Der var frist for indsendelse af forslag til generalforsamlingens dagsorden den 19. oktober 2013 (21 dage før generalforsamlingen).

9. oktober offentliggjorde bestyrelsen sit forslag til en ny fuldtallig bestyrelse og Dansk Kiropraktor Råd (fristen var 4 uger før generalforsamlingen) - læs om kandidaterne nedenfor og find præsentationerne her.

Der var frist for opstilling til bestyrelsen for medlemmer den 26. oktober. To medlemmer stillede op - læs mere nedenfor.

KANDIDATLISTER TIL DKF’S BESTYRELSE OG DKR
Bestyrelsens og rådets kandidatlister

DKF’s bestyrelse
Næstformand Lone Kousgaard Jørgensen – indstilles som formand
Rikke Krüger Jensen (genvalg)
Line Press Sørensen (genvalg)
Jørn Eichhorn (genvalg)
Anders Jørgensen (genvalg)
Christian Stamer
Michael Christensen
 
Dansk Kiropraktor Råd
Anders Tromholt (genvalg) – indstilles som formand
Tue Secher Jensen (genvalg)
Nis Alnor (genvalg)
Kenneth Ramsby (genvalg)
Janni Lee Boutrup Bang Brodersen
Frank Føns Jensen – suppleant (genvalg)
John Petri Petersen – suppleant (genvalg)


ØVRIGE KANDIDATER
Henrik Thorhauge – opstiller som formand
Søren Schweigler – opstiller som bestyrelsesmedlem

Henrik Thorhauge havde skrevet en valgblog på DKF Forum, hvor der også var debat og præsentation af de øvrige kandidaters holdninger:
Gå til blogsider på DKF Forum

Læs i øvrigt mere i DKF’s love: www.danskkiropraktorforening.dk/love

Jeg tilmelder mig GF13
 
 
Ledsager
Bespisning på GF er for egen regning. Jeg tilmelder mig følgende:
 
 
 
Beløb for deltagelse indbetales til DKF's konto i Nykredit Bank: 5470 - 7012539
 
Jeg er løfteaflægger
Udfyldes hvis anden indbetaler end tilmeldte medlem:
 

 
Transport fra Aalborg Lufthavn til hotel
Transport fra hotel til Aalborg Lufthavn