ÅRSMØDE 2015


13. og 14. november holdt DKF årsmøde med faglig fredag og politisk lørdag med generalforsamling.

Stedet var Copenhagen Hotel Marriott på Kalvebod Brygge i København.

Årsmødet blev holdt i samarbejde med Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB) og Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (DSKKB).

Årsmødet markerede DKF's 90-års jubilæum, så der var ekstra festlige rammer for de to dage.

Se selv her:

Længere nede kan du se højdepunkterne fra den åbne del af årsmødet lørdag.

 

Materialet til DKF’s årsmøde og generalforsamling 2015:
- Program for den faglige fredag og den politiske lørdag (1 side)
- Dagsordenen, inkl. bilag fx årsregnskaber og forslag (60 sider)
- Bestyrelsens og rådets skriftlige beretninger 2014 og 2015 (56 sider)
- Folder om DKF’s resultater 2015 (8 sider)  

- Beslutningsreferat ligger på medlemsforummet i DKF-klubbens arkiv, hvor dagsordensmaterialerne også ligger

Her i KIROPRAKTOREN nr. 4 2015 kan du læse den omfattende reportage.

 


 

HVORDAN SÅ PROGRAMMET UD?

FAGLIG FREDAG
KL. 9.30 KURSER
Efteruddannelse fra Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik
Patientkommunikation (9.30-13.30)
MR Master class (13.30-16.00)
Rundt om den kiropraktiske patient (9.30-16.30)

Kl. 9.30-16 KirCACS-demo
Book 45-minutters demonstration af KirCACS

KL. 16.30-17 LANCERING AF KIRCACS

KL. 17-18 SANDWICH

KL. 18 SELSKABETS FAGLIGE ARRANGEMENT
Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik præsenterer
oplæg om evidensbaseret praksis

KL. 19.30: KAFFEPAUSE

KL. 19.45 SELSKABETS FAGLIGE ARRANGEMENT FORTSÆTTER

KL. 21 NATMAD & HYGGE

POLITISK LØRDAG
KL. 9 REGISTRERING OG MORGENMAD

KL. 10 ÅBNING
• Velkomst
• Åbningstale ved Liselott Blixt, formand for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
• Tale ved Richard Brown, generalsekretær i World Federation of Chiropractic
• DKF's Specialepris overrækkes
• Årets kiropraktor 2015 afsløres  
• DKF's Kiropraktorpris uddeles
• Nye medlemmer aflægger Kiropraktorløfte
• Indlæg ved Karsten Uno Petersen, formand for Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik 

KL. 11.15 ÅBEN GENERALFORSAMLING
• Åbning og valg af dirigent
• Formandens åbne beretning
• Tale af Øystein Ogre, formand for European Chiropractors' Union

KL. 12 FROKOST

KL. 13 LUKKET GENERALFORSAMLING
• Kun for medlemmer - se dagsorden
• Formandens lukkede beretning
• Valg til bestyrelsen og Dansk Kiropraktor Råd
• Forslag
• Godkendelse af regnskab og fastsættelse af kontingent

KL. 16 KAFFEPAUSE

KL. 19 ÅRSFEST 2015
• Velkomstdrink, middag, musik og underholdning

VALG TIL BESTYRELSEN OG RÅD
DKF offentliggjorde lister med en henholdsvis fuldtallig bestyrelse og et fuldtalligt råd 12. oktober. Medlemmer, der ønskede at stille op, skulle i henhold til lovene melde deres kandidatur senest den 31. oktober 2015. Ved fristens udløb var ikke anmeldt øvrige kandidater.

4 FORSLAG I DAGSORDENEN UDOVER DE FASTE PUNKTER
Ud over de sædvanlige faste punkter, hvor forsamlingen godkender beretninger og årsregnskaber, fastsætter kontingenter og vælger bestyrelse og råd, så skal forsamlingen i år tage stilling til i alt 4 forslag fra bestyrelsen, idet der ved den pågældende frists udløb den 24. oktober ikke var modtaget forslag fra medlemmerne.

Det første forslag omhandler genindmeldelse i den europæiske kiropraktorunion. De tre andre handler om ændringer i DKF’s vedtægter relateret til videreførelse af kommunikationssamarbejdet med Kiropraktik & Sundhed.

Læs argumentationerne i dagsordensdokumentet, hvor du også finder årsregnskaber for 2014 og 2015 samt bestyrelsens kontingentforslag, der afspejler økonomien i forslaget vedrørende Kiropraktik & Sundhed.

Læs mere i DKF’s love: www.danskkiropraktorforening.dk/loveEN ÅRSFEST UD OVER DET SÆDVANLIGE
Årsmødet markerede, at DKF har rundet 90 år i år, og det satte også sit præg på festen lørdag aften. Alle sejl var sat til for at skabe en særlig aften. Temaet var en storslået 90-årsfødselsdag med guld, glimmer og galla, som Den store Gatsby ville føle sig hjemme i.  Se under #dkf90 på Instagram, hvis du vil se billeder fra festen.

TALER FRA DEN ÅBNE DEL: 

 

 

 


 

 

 

 

 

Opdateret 8. december 2015